Streda, 4. august, 2021 | Meniny má Dominik, DominikaKrížovkyKrížovky

Nedá sa spoliehať len na mesto

Primátor mesta Stanislav Bernát reaguje na článok v našich novinách

Nový ŽIVOT TURCA pravidelne prináša príspevky rôznych autorov na aktuálnu tému – martinský hokej. Tým skôr, že tohto roku sa opäť lúčil s extraligou... Ešte pred zasadnutím správnej rady hokejového klubu, na ktorom sa vzdalo jeho vedenie, sme v 10. čísle našich novín priniesli rozhovor s riaditeľom hokejového klubu Jaroslavom Dzurcom. V minulých dňoch sme dostali zo sekretariátu martinského primátora Stanislava Bernáta elektronickou poštou reakciu primátora na tento rozhovor. Uverejňujeme ho v plnom znení.

Skryť Vypnúť reklamu

Vážená redakcia!

Na stránkach vášho týždenníka sa v posledných číslach objavila plodná diskusia na tému martinského hokeja, ktorú uzavrel článok riaditeľa MHC Martin Jaroslava Dzureca, pod názvom „Je len jeden recept - zdvihnúť hlavy„. Vzhľadom k množiacim sa názorom funkcionárov a priaznivcov martinského hokeja, že jedným z vinníkov vypadnutia MHC Martin z extraligy je aj mesto Martin, dovoľte mi objasniť niektoré závažné veci. Týkajú sa financovania a riadenia hokejového klubu, ktoré nie sú verejnosti známe.

Investície do zimného štadióna

Mesto Martin, ako správca vecí verejných, zabezpečuje životne dôležité úlohy jeho občanov. Jednou z nich je samozrejme aj športové vyžitie sa občanov, avšak podotýkam, že len jednou z mnohých. Takisto, ako hokejový klub, je jedným z 25 športových klubov pôsobiacich v našom meste. Napriek tomu hokej, vďaka jeho popularite a obľúbenosti, podporujeme v podstatne vyššej miere ako ostatné druhy športu. Len za posledné 3 roky môžem uviesť nasledujúce príklady:

Skryť Vypnúť reklamu

Zriadili sme Správu športových zariadení mesta Martin, ktorá spravuje a zhodnocuje zimný štadión. Tento sme prevzali do svojho majetku napriek tomu, že bol zaťažený záložným právom zo strany veriteľov, ako Daňový úrad, Prima zdroj, Spoma, Slovprefa, Cebo holding v celkovej výške 1milión 200 tisíc korún. Tieto ťarchy sme za MHC vysporiadali z mestského rozpočtu na základe uznesenia 1/ 2000. Štadión sme prevzali vo veľmi zlom technickom stave, nakoľko predchádzajúci majiteľ- H.C. Martimex ZTS Martin nemal prostriedky na jeho opravy a údržbu. Postupne sme ho dali do poriadku a ďalšie investície do neho plánujeme. Okrem toho už pri rekonštrukcii ľadovej plochy sme sa podieľali sumou 6 miliónov korún, aj keď to bolo ešte v roku 1998.

Vyhoveli sme žiadosti funkcionárov hokejového klubu a tento zobrali pod našu správu. Len pripomínam, že ročné prevádzkové náklady predstavujú cca 8 miliónov korún a naďalej stúpajú zvyšovaním cien energií. Tieto znáša mesto Martin. Keďže ekonomická situácia nedovolí v rozpočte kompletne pokryť tieto náklady, príspevková organizácia SŠZmM, ktorá objekt spravuje, musí zabezpečiť cez sponzorov a príjmy z nehnuteľnosti ďalšie finančné zdroje, aby MHC Martin mohol užívať zimný štadión bezplatne. Naviac väčšinou vykrývame aj opravy na majetku, ktorý je poškodený počas akcií MHC a neraz nepochopiteľne aj členmi hokejového klubu.

Skryť Vypnúť reklamu

Opravili sme zatekajúcu strechu, ktorá už poškodzovala aj statiku budovy a vonkajšie fasády v hodnote 5 mil. 123 tisíc korún. Zakúpili sme pracovný stroj na úpravu ľadovej plochy Derol v hodnote 1 mil. 850 tisíc českých korún, ako aj úpravňu vody na ľadovú plochu, aby sme zlepšili jeho kvalitu. Tepelne sme zaizolovali 240 metrov potrubia medzi strojovňou a ľadovou plochou. Vybudovali novú výmenníkovú stanicu tepla na kúrenie a ohrev TÚV. Zriadili sme prípojku horúcovodu cez rieku Turiec.

Zrekonštruovali sme obidve hosťovské šatne, šatňu mužstva seniorov, juniorov, dorastencov, rozhodcov i žien. kuchynku, ošetrovňu, WC v žiackom trakte. V týchto dňoch prebieha rekonštrukcia dvoch zo štyroch sociálnych zariadení pre verejnosť. Do začiatku majstrovstiev sveta v hokejbale junio­rov chceme upraviť hlavný vchod a fasádu zo severnej strany.

Odstránili sme zatápanie pivničných priestorov odklonením kanalizácie mimo ZŠ. Oplotili sme celý areál, vybudovali príjazdovú komunikáciu a strážené parkovisko pre sponzorov a hostí. Tak by som mohol pokračovať aj ďalej, ale to nie je dôležité.

Nadštandardná pomoc

Napriek tomu, že MHC Martin sa v nájomnej zmluve zaviazal napomáhať zveľaďovaniu zimného štadióna v rámci svojich možností, zostalo pri sľuboch a dodnes táto ťarcha leží len na našich pleciach. Ako všetci dobre vedia, MHC Martin je spoločnosť, ktorá má svoju členskú základňu, správnu radu a profesionálnych zamestnancov. Tí na seba prevzali zodpovednosť za jeho chod, za čo dostávajú zaujímavú finančnú odmenu. Mesto Martin nevstupuje do uzatvárania profesionálnych zmlúv s hráčmi či trénermi, to je v plnej kompetencii funkcionárov. Ako v každej oblasti podnikania, aj tu si treba zobrať na plecia len toľko, koľko unesiem. Nedá sa spoliehať len na mesto, pretože poslanci a vedenie zodpovedné za jeho chod dobre vedia, čo si môžeme dovoliť, aby sme neohrozili fungovanie iných, dôležitejších odvetví. Napriek tomu sme z rozpočtu poskytli hokejovému klubu viackrát nadštandardnú finančnú pomoc na jeho činnosť. Či to boli správne vynaložené prostriedky, nechám na zváženie zainteresovaných. Naposledy sme poskytli MHC Martin finančnú výpomoc vo výške 1milión korún na záchranu ST extraligy na začiatku roku 2004. Ako mi je známe, z týchto peňazí sa vyplatili hráčom omeškané mzdy za mesiace november, december a očakávaný efekt - udržanie sa v extralige sa nedostavil. Napriek tomu, že žiadosť funkcionárov znela o finančnú výpomoc na záchranu extraligy. Verili sme, že vedia, o čom hovoria a nezasahovali sme im do spôsobu použitia uvedených finančných prostriedkov. Ďalšie podmieňujúce kritériá záchrany, ktoré uviedli neskôr, vtedy nespomínali.

Niečo nie je v poriadku

Myslím, že nie sme schopní plniť požiadavky MHC Martin na finančnú výpomoc, pretože tieto prostriedky nikdy nebudú konečné a jeho rozpočet kolíše podľa stanovených cieľov. Na to sú funkcionári, ktorí musia vedieť, do čoho išli a mali zhodnotiť svoje schopnosti a možnosti skôr, ako podpísali pracovné zmluvy. To platí všeobecne, pretože, každý by mal robiť to, čomu rozumie, čoho je schopný. Mesto nemôže suplovať generálneho sponzora, ktorý tu jednoznačne chýba, ale ktorý zdá sa, ani nie je hľadaný. Pri všetkej úcte, keď si zoberiem porovnateľné mestá, ako sú Skalica, Liptovský Mikuláš, Nitra, Poprad a ďalšie, niečo tu nie je v poriadku. Ani týmto klubom mestá nejako výrazne nepomáhajú. Zabezpečujú prevádzku zimných štadiónov, ale to je všetko. Len v krátkosti uvádzam, ako to funguje v ostatných mestách, kde sa hrá extraliga.

Zvolen - 2.5 milióna korún dávajú ročne na mládež, 3,5 milióna ročne na investície do štadióna. Prevádzku zimného štadióna hradí v plnej výške hokejový klub a výnosy z neho mu zostávajú. Ročné náklady na prevádzku mali vlani 9,1 mil. korún.

Trenčín - prevádzkové náklady zimného štadióna a investície znáša mesto. Mzdy zamestnancov ZŠ znáša hokejový klub. Prípadné výnosy zo zimného štadióna idú v plnom rozsahu do mládeže a na mzdy zamestnancov, od mesta už nedostávajú žiadne iné dotácie, všetko zabezpečujú cez sponzorov funkcionári klubu.

Žilina - založená je akciová spoločnosť, do ktorej mesto ako vklad dalo zimný štadión. Prevádzkové náklady hradí klub (včítane miezd zamestnancov), investičné akcie financuje mesto. Mládež doteraz nedostávala nič, na rok 2004 mali vyčlenené v mestskom rozpočte 5 mil. Sk (včítane futbalu). Pre seniorov vyčlenené v rozpočte údajne 20 mil. korún.

Liptovský Mikuláš - Zimný štadión je začlenený do Oddelenia bytových a nebytových priestorov a cez neho kompletne financovaná prevádzka a investície. Mesto poskytuje dotáciu na mládež vo výške 1 mil. korún za rok, do seniorského hokeja nevstupuje. Ten financuje akciová spoločnosť HK 32 L. Mikuláš, ktorá v tomto roku ponížila stratu z predchádzajúcich období o polovicu.

Bratislava - Mesto prevádzkuje prostredníctvom Správy telovýchovných a rekreačných zariadení zimný štadión. Ten dáva bezplatne do užívania pre mládež, seniori si ročne platia nájom vo výške 2-3 mil. Sk. Žiadne iné dotácie na hokej zo strany mesta neexistujú.

Skalica - Zimný štadión je začlenený do podnikateľského oddelenia cez ktoré ho mesto financuje a dáva k dispozícii hokejovému klubu na 10 hodín denne na tréningy a zápasy. Na mládež dáva ročne 50 – 100 tisíc Sk, pre seniorov nedáva nič.

Košice - Zimný štadión nie je v majetku mesta, preto ho nefinancuje a ani hokejovému klubu ničím neprispieva, nakoľko mesto spláca dlhy vo výške cca 400 mil. Sk.

Poprad - Zimný štadión spravuje a financuje mesto a poskytuje klubu bezplatne ľadovú plochu. Okrem toho sa zaviazalo na obdobie 4 rokov pomôcť hokejovému klubu dotáciou 1 mil. Sk za rok. Okrem tejto sumy už nedávajú do hokeja žiadne iné peniaze.

Spišská Nová Ves - Zimný štadión je prevádzkovaný podobne tak, ako v Poprade, okrem toho na mládež je ročne vyčlenených 200 tisíc korún. To je všetko, čo ide v Spišskej Novej Vsi do hokeja.

Nitra - Zimný štadión v majetku mesta, ľadovú plochu však prenajíma hokejový klub. Ten však hradí ročne 20 percent z energií, čo u nich v minulom roku predstavovalo 2,5 mil. korún, 80 percent hradí mesto. Nebytové priestory na štadióne prenajíma mesto, ktoré v roku 2003 vyčlenilo na mládež 500 tisíc korún, ale pre rok 2004 nič. Senio­rom finančne nepomáhajú.

Na úspech sa rýchlo zabúda...

My sme MHC Martin na činnosť za posledné 3 roky - od 1. septembra 2001 do 30. marca 2004 poskytli 3 230 768 Sk. Nechceme sa od hokeja dištancovať, ale treba si uvedomiť, že ak by mesto malo ročne investovať do neho okolo 10 miliónov korún, aká bola predstava funkcionárov klubu, tak tieto peniaze by zákonite chýbali v iných sférach. Bolo by to len na úkor školských či predškolských zariadení, sociálnej či komunálnej sféry, kultúrnych podujatí alebo pripravovaných investičných akcií. V čase, keď zatvárame predškolské zariadenia, na ktoré nemáme voľné finančné zdroje, bolo by neuváženým hazardom financovať mzdy hráčov a funkcionárov MHC Martin. Nech to znie akokoľvek kruto, na to finančné prostriedky nemáme. Na športový úspech sa rýchlo zabúda, ale vybudované hodnoty pretrvávajú. Rovnako hmotné, ako i duševné. A zanedbať mládež na úkor čiastkového športového úspechu by asi nebolo rozumné.

Mesto Martin vypracovalo koncepciu financovania a rozvoja mládežníckeho hokeja. Na základe ktorej by mesto ročne investovalo do nej zhruba 1,5 mil. Sk a ďalšie financie cez sponzorov, dotácie a členské platby. Týmto chcelo odbremeniť funkcionárov MHC od prostriedkov do mládežníckeho hokeja, aby sa mohli plne sústrediť len na hokej seniorský. Myslím, že myšlienka to bola správna. Správna rada MHC však tento návrh zamietla a mládež si nechala pod svojim dohľadom. Až čas ukáže, či sa mládeži týmto krokom neurobila medvedia služba.

Koncepcia spravodlivosti

Mesto má spracovanú koncepciu financovania športu, ktorá spravodlivo pomôže všetkým športovým klubom a hlavne mládeži. Ak sa vyhneme rôznym lobbistickým záujmom, tak už v budúcom roku to športové kluby pocítia.

Napriek tomu, že v budúcom roku sa v Martine extraliga ľadového hokeja hrať nebude, mesto bude naďalej v rovnakej miere ľadovému hokeju pomáhať, nakoľko chceme tento šport udržať na minimálne rovnakej úrovni, akú má dnes. Možno niekto očakáva zázrak v podobe silnej investície na činnosť klubu zo strany mesta. So všetkou vážnosťou a zodpovednosťou voči našim občanom prehlasujem, že na to financie nemáme! Napriek tomu, že by sme vedeli zimný štadión využiť aj na komerčné účely a namiesto straty vyrobiť zaujímavý zisk, toto z našej strany nehrozí a bude naďalej slúžiť svojmu účelu, pre ktorý bol postavený. Takisto si budeme plniť záväzky voči dodávateľom služieb, mzdovým nárokom zamestnancov, opravovať a rekonštruovať ho. Financie na činnosť klubu však musia zabezpečiť funkcionári, ktorých je to pracovnou náplňou.(Medzititulky NŽT)

POZNÁMKA REDAKCIE

Sme radi, že primátor mesta na horúci hokejový problém reagoval. Treba ale zároveň jedným dychom dodať, že v rozhovore s riaditeľom klubu Jaroslavom Dzurcom nebola spochybnená starostlivosť mesta o jeho vlastný majetok – zimný štadión. V tom rozhovore sme nenašli vlastne ani to, že by hokejový klub ústami vtedajšieho svojho riaditeľa, čo len nepriamo označil za vinníka vypadnutia z extraligy mesto Martin... Je dobré, že radnica našim čitateľom vyčíslila, ako sa stará o mestský majetok a tým, samozrejme, ako pomáha hokeju. Škoda ale, že primátor, ktorý bol ešte nedávno viceprezidentom MHC Martin (funkcie sa písomne vzdal iba minulý týždeň), sa nevyjadril napríklad aj k tomu, prečo klub za posledné roky nenašiel hlavného sponzora, alebo prečo sa klub nedokázal transformovať. Transformácia je pre budúcnosť klubu nevyhnutná a bez mesta sa len ťažko môže rozbehnúť a nieto aj úspešne dokončiť. Jedno bez druhého asi nepôjde. Ak sa tieto veci nevyriešia, hokej v našom meste bude aj naďalej iba paberkovať.

Pretože mesto má, respektíve malo, vo vedení klubu svojich zástupcov – viceprezidenta a niekoľkých členov správnej rady, zdá sa nám prinajmenšom záhadné konštatovanie, že „niečo (v klube) nie je v poriadku„. Aj my si myslíme to isté, lenže naše možnosti dať to do poriadku, alebo urobiť čosi v prospech zmeny, boli a sú oveľa, oveľa menšie, ako možnosti tých, ktorí ako poprední funkcionári (pravda, ak svoju úlohu neberú len tak ľahkovážne alebo iba reprezentatívne) majú na to mandát. Faktom, ktorý nemožno vyvrátiť, je, že v minulej sezóne bol na Podháji ľad, že Martin má novú rolbu, že zo strechy štadió­na nezatekalo a podobne, ale pravdou je aj to, že Martin hokejovú extraligu stratil. Svet, samozrejme, nespadne, točí sa ďalej, aj keď už mapa slovenského vrcholového športu bude bez Martina.(jk)

Najčítanejšie na My Turiec

Inzercia - Tlačové správy

 1. Ako si zabezpečiť krytie liečby a karantény v zahraničí?
 2. Poznáte horúci trend interiérového dizajnu?
 3. Podnikáte? Otvorte si účet online a ušetrite
 4. Ficov priateľ a oligarcha Miroslav Výboh zmenil kurz v biznise
 5. Ak sa včas nespamätáme, vlaky z Číny získajú Maďari a Poliaci
 6. Odomknite si SME.sk na viacerých zariadeniach
 7. Na čo si dávať pri investovaní do kryptomien pozor
 8. Slovensko v tieni tureckého polmesiaca
 9. Dominika Kavaschová: Netušila som, že mám v sebe toľko nehy
 10. Ako sa dostať z Bratislavy do Nitry, Bystrice, Popradu a Prešova
 1. Zázračné účinky Arónie na zdravie
 2. Tento výťah si poradí aj s tým najužším schodiskom
 3. Čučoriedky - dokážu ochrániť váš zrak?
 4. Poznáte horúci trend interiérového dizajnu?
 5. Ficov priateľ a oligarcha Miroslav Výboh zmenil kurz v biznise
 6. Dekarbonizácia má byť súčasťou moderných dodávateľských vzťahov
 7. 100% ovocné šťavy pod lupou – Prečo sa ich oplatí konzumovať?
 8. Ako zvýšiť produktivitu vašej prevádzky?
 9. Ak sa včas nespamätáme, vlaky z Číny získajú Maďari a Poliaci
 10. Na čo si dávať pri investovaní do kryptomien pozor
 1. Dovolenka v Turecku: Skvelé hotely na leto 2021 5 769
 2. Ficov priateľ a oligarcha Miroslav Výboh zmenil kurz v biznise 4 636
 3. Ako sa dostať z Bratislavy do Nitry, Bystrice, Popradu a Prešova 4 610
 4. Dominika Kavaschová: Netušila som, že mám v sebe toľko nehy 4 268
 5. Jeden deň na Bratislavu nestačí 3 921
 6. Osviežujúci skúter legendárnej talianskej značky 3 826
 7. Ako nájsť dobrý jogurt? Ak neobsahuje toto, ani ho nekupujte 3 523
 8. Ak sa včas nespamätáme, vlaky z Číny získajú Maďari a Poliaci 3 161
 9. Na čo si dávať pri investovaní do kryptomien pozor 2 796
 10. Slovensko v tieni tureckého polmesiaca 2 315
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy z SME | MY Turiec - aktuálne správy

Martinčania sú na ľade od druhej polovice júla. Prvý zápas 
odohrajú 10. augusta na Liptove.

Súčasťou prípravy sú aj priateľské zápasy. Prvý odohrajú Martinčania na Liptove už na budúci týždeň.


2 h
Víťaz Róbert Judiak.

S náročnou traťou si najlepšie poradil iba 17-ročný Róbert Judiak z Dolného Kubína, v cieli mu rozhodcovia namerali čas 26:34,9 min.


7 h
Bažant Kinematograf opäť v Martine - prvý film bude v pondelok.

Premietať sa bude tradične na Divadelnom námestí.


(RED) 8 h
Relácia MY Športujeme denne prináša dynamický prehľad športových aktualít, exkluzívne rozhovory a aj rady a tipy nielen pre športovcov.

Dozviete sa aj aký historický úspech dosiahli hokejisti, že Zlaté Moravce majú legionárskou posilou a legenda Nitry otvorene hovorí na adresu FC.


9 h

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

K vyhliadkovej veži vedie nový náučný chodník.


TASR 22 h

Stavebné povolenie nikto nenapadol. Susedia hovoria, že sa o ňom dozvedeli, až keď bolo právoplatné.


18 h

Najhoršie sú piatky a nedele, autá sa posúvajú slimačím tempom.


3. aug

Stojí na okraji lesa, hrozilo rozšírenie požiaru do lesného porastu.


23 h

Už ste čítali?