Sobota, 25. september, 2021 | Meniny má VladislavKrížovkyKrížovky

PREDSILVESTROVSKÁ ANKETA

Slováci si hádam ani neuvedomujú, že od čias konca Rakúsko-Uhorska a vzniku ČSR ešte nemali takú šancu na návrat medzi vyspelé národy starého kontinentu, aká sa im ponúkne prvý deň najkrajšieho mesiaca roku 2004. V referende sme povedali svoje jasné ÁNO vstupu do Európskej únie. Rozhodli sme sa sami, na základe faktov, možno emócií, možno očakávaní, každopádne tak, ako sa patrí na vyspelé národy. A možno si na prelome rokov cinkneme čašou vína na úspech tohto rozhodnutia a možno si uvedomíme, že začíname úplne novú, úplne neznámu, trocha tajomnú a trocha vzrušujúcu etapu nášho života. Je to viac, ako sme chceli či cítili vlani a možno menej, ako budeme, bohatší o skúsenosť, bilancovať o rok. Uvidíme. Názory na tento krok nášho Slovenska a nás, Slovákov, sú rôznorodé. Časť z ich spektra sa vám pokúšame sprostredkovať. Významné osobnosti nášho regiónu sme oslovili s otázkou: Tešíte sa do Európy?

Skryť Vypnúť reklamu

Marta Krásna, majiteľka penziónu a starostka Rakše:

- Ak sa pozrieme na mapu sveta, zistíme, že Európa je malá, preto musí držať pohromade. Malé štáty majú problém udržať svoju ekonomickú stabilitu a vlastnú kultúru. V Európe by mali krajiny a národy držať spolu, tak ako v rodine držia spolu súrodenci. Na Slovensko v Európskej únii sa teším preto, že ma iritujú hranice a všetko, čo ľudí v rôznych krajinách oddeľuje. Musíme byť jednotní, aj keď každá krajina v Európe má svoje problémy. Mladí ľudia sa budú môcť rozhodnúť, v ktorej krajine chcú študovať, kde chcú pracovať a žiť. Udržanie si vlastnej kultúry je úlohou občanov každej členskej krajiny, ale existenčné otázky by sme mali riešiť spoločne. Malo by to byť ako v obci, kde máme vlastné domy, ale ulica je spoločná. Európa musí držať pohromade, aby nás neprevalcovala americká kultúra a musí si ochraňovať vlastný trh pred výrobkami dovážanými z východnej Ázie. Myslím si, že rozdiely medzi jednotlivými členskými krajinami sa budú postupne vyrovnávať a Slovensko v EÚ iba získa.

Skryť Vypnúť reklamu

Božena Jurečková, starostka Turčianskych Kľačian:

- Vstup Slovenska do Európskej únie vnímam ako pozitívny krok našej krajiny. Mladí ľudia budú môcť študovať na zahraničných univerzitách, otvoria sa možnosti na prácu v krajinách EÚ. Obávam sa ale toho, že po vstupe Slovenska do EÚ sa ešte viac zhorší sociálna situácia občanov našej krajiny. V tomto období bude veľmi dôležité, aby sme si zachovali svoju identitu. Bola by som veľmi nerada, keby sme sa do Európy dostali ako konzumná spoločnosť, ktorá preberá negatíva z vyspelých krajín. Sme tvorivý národ, a preto práve táto priorita by mala byť našou dominantou. Môžeme zaujať najmä bohatým kultúrnym dedičstvom, ktoré sme zdedili po našich predkoch.

MUDr. Branislav Geryk, predseda Klubu Tomáša G. Masaryka a Milana Rastislava Štefánika:

Skryť Vypnúť reklamu

- 1. mája 2004 máme vstúpiť do Európskej únie ako plnohodnotný, suverénny štát. Občania sa pýtajú, čo nám prinesie vstup do EÚ, koľko eur nás to bude stáť a koľko dostaneme. Málo ľudí sa však pýta, čo my prinesieme Európskej únii. Zdá sa mi, že sa chystá veľká svadba. Bohatá a krásna nevesta opradená všetkými cnosťami, si bude brať chudobného, ale silného, Jánošíka. Ženíchova rodina a hlavne opoziční oportunisti „zlepšili„ jeho imidž a „ovenčili„ ho povesťami o žobrákovi Európy s mafiánskymi spôsobmi, so sklonom k nacionalizmu a antisemitizmu, vynikajúceho tunelára, ktorý chápe demokraciu ako slobodu, ale bez zodpovednosti. Ako dopadne toto manželstvo? Ak si ženích prinesie do manželstva to Masarykovo: „Nebáť sa nekradnúť!„ a od Štefánika: „Veriť, milovať, pracovať!„, nebudú si musieť naše vnúčatá vyberať tie najlacnejšie potraviny a šatstvo a čakať na túžobne očakávané zvyšovanie dôchodkov, čo čaká nás, seniorov. Ak sa naše vnúčatá budú mať lepšie ako my, bude nás veľmi tešiť vstup medzi vzdelané a bohaté národy Európskej únie.

PaeDr. Ján Kaňuk, podnikateľ, športový manažér a tréner z Martina:

- Jednoznačne – áno, teším sa do Európy. Hovorím to ako športovec, podnikateľ i ako občan Slovenskej republiky. Ako telovýchovný pracovník, tréner a športovec vidím jednoznačný prínos „otvorenia hraníc„. Dôjde k lepším kontaktom, spolupráci, výmene skúseností medzi trénermi a organizátormi športu, zákonite musí dôjsť aj ku zvýšenej konfrontácii a lepšiemu uplatneniu športovcov. To všetko sa odzrkadlí v kvalite športových výkonov, čo je hlavným meradlom úspešnosti v športe. No a s úspechmi prídu iste aj dotácie a sponzorské peniaze.

Ako podnikateľ a občan v súčasnosti vidím, že vstup do Európskej únie bude pre Slovenskú republiku záchranou. Republika je rozobratá ako „lego„ a čo nám zostáva? Pretrpieť nápor zdražovaní a spoľahnúť sa na ekonomicky a politicky silné krajiny únie, že svoj najslabší článok nejako usmernia a podporia.

Michal Horecký, riaditeľ Knižného centra Žilina, občan Vrútok:

- Ako sa netešiť na vstup do Európskej únie?! Ak bytostne túžime po tom, aby sme sa začlenili medzi kultúrne štáty Európy, aby sme sa prihlásili k odkazu najprogresívnejších prúdov kultúry a vzdelania, niet o čom diskutovať. Osobne si myslím, že vstup do Európskej únie nás donúti aj zapnúť naplno v hospodárstve a ekonomike, aby sme sa čo najskôr priblížili životnou úrovňou k ostatným členom. Budem sa tešiť aj na možnosť neobmedzeného cestovania po celej Európe, voľného obchodovania, vzdelávania sa, a v neposlednom rade aj výhľadovej perspektívy blahobytnejšieho života pre naše deti a vnúčatá.

Mgr. Kristína Čuboňová, vedúca odboru sociálnej starostlivosti a zdravotníctva Mestského úradu v Martine:

- Otázka - tešíte sa do Európy? - je pre mňa trochu zvláštne postavená, nakoľko ja som presvedčená, že my v tej Európe už dávno sme a vždy sme aj boli. A nie len geograficky. To, že sa staneme riadnym členom Európskej únie mi teda pripadá celkom prirodzené a som tomu rada. Dúfam však, že vynaložíme spoločne všetky sily na to, aby sme sa v nej aj primerane prezentovali a preukázali , že máme čím prispieť. Z mojich skúseností v rámci spolupráce s našimi susednými i ďalšími štátmi môžem potvrdiť, že máme na to a záleží iba od nás, ako sa k práci v „spoločnom dome„ postavíme. Je to šanca nie len pre mladých, ako sa zvykne hovoriť, je to šanca pre nás všetkých- možnosť podieľať sa na tom, akým štátom bude naše Slovensko o päť či desať rokov a neskôr....A hlavne uvedomiť si, že je to v našich rukách.

Jozef Stahl, predseda Najvyššieho kontrolného úradu SR:

- Z pohľadu predsedu Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky môžem konštatovať, že prostredníctvom nášho úradu v EÚ už som. Prakticky už niekoľko rokov kontrolujeme finančné prostriedky EÚ, ktoré boli, resp. sú, poskytované Slovenskej republike v rámci kandidátskeho obdobia a prístupového procesu. Ide o kontrolu programov Phare, ISPA a Sapard. Priebežne sa pripravujeme na kontrolu štrukturálnych a kohézneho fondu, z ktorých budú pre náš štát poskytované finančné prostriedky aj počas členstva v EÚ. Okrem toho, už úzko spolupracujeme s Európskym účtovným dvorom so sídlom v Luxemburgu. Niektorí naši kontrolóri absolvovali v tejto inštitúcii dlhodobé pracovné pobyty, v rámci ktorých za zúčastňovali kontroly v členských štátoch únie. Pravidelne si vymieňame s predstaviteľmi najvyšších kontrolných inštitúcii členských štátov poznatky a skúsenosti z vykonávaných kontrol s cieľom zjednocovania sa v kontrolných metódach a postupoch.

Z pohľadu občana Slovenskej republiky sa na prijatie nášho štátu do EÚ úprimne teším. Aj keď očakávam, že prispôsobovanie sa prostrediu a pravidlám únie nebude jednoduché, bude cieľavedomé a prospešné. Mám skúsenosti, že občania únie nás príjmu, avšak musíme preukázať čestnosť, zodpovednosť a spoľahlivosť. Negatívne javy musíme nechať doma a doma sa s nimi aj vysporiadať. Nikto z nás by predsa nechcel za suseda človeka, ktorý by zneužíval dobré vzťahy. Pravidlá v EÚ sú prísne, ale ak chceme byť jej súčasťou musíme ich akceptovať.

Prof. MUDr. Dušan Meško, Ph.D., Jesseniova lekárska fakulta Univerzity Komenského v Martine:

- Teším sa! Verím, že v občanoch Slovenskej republiky je potenciál na zaradenie sa do života, všetkých činností a oblastí fungovania EÚ. Verím, že je v nás potenciál Európu obohatiť našim umom, kultúrou. Verím, že tento potenciál nie je len skrytý. Verím, že je túžiaci nielen po materiálnom, ale aj duchovne. Verím, že šance, ktorá sa nám dostáva, sa chopíme s rozumom Dánska, komplexnosťou a dynamikou Írskej republiky, nadšením Portugalska. Som rád, že mladá generácia dostane šancu pôsobiť v prostredí, kde si spoločnosť cení a podporuje individuálnu snahu o vzdelanie a uplatnenie sa nie v prospech jednotlivca, ale spoločnosti. Teším sa, že naša mladá generácia bude mať možnosť pripraviť sa na svoju budúcnosť aj v krajinách s rozvinutou demokraciou so šancou na možnosť všestranného osobného rozvoja. Radujem sa, že sa tam mladí ľudia všestranne vzdelajú, naučia sa jazyky, získajú zručnosti a skúsenosti, odpozorujú dobré, nenaučia sa zlému. Jasám nad tým, že sa naučia osobnej zodpovednosti a hrdosti, že sa napijú histórie, kultúry, tradície jednotlivých národov. Som nadšený tým, že tam získajú úctu k morálke, slušnosti, pravde, tolerancii, pravidlám fair play, rovnosti šancí bez väzby na čokoľvek. Ale čomu sa najviac teším je, že takto obohatená, vzdelaná a skúsená mladá generácia sa vráti naspäť na Slovensko a ukáže nám, starším, zaťaženým, neúctivým, agresívnym, neslušným, hrabivým, recyklovateľným, dávajúcim prevažne negatívne príklady, nenapraviteľným, že sú iní, ako sme my „dospelí“ dnes. Viem, že budú rozmýšľať nielen hlavou, ale aj srdcom. A ukážu nám, že sa to dá, že v mladej generácii ten potenciál pre rozvoj a prospech Slovenska v Európskej únii bol.

Lucia Klocová, reprezentantka Slovenska v ľahkej atletike, jedenásta na tohtoročnom svetovom šampionáte v Paríži:

Do Európy sa teším, hoci, pravdupovediac, nevieme, čo nás tam čaká. Fakt, že sa Slovensko stane súčasťou veľkej Európy, nás môže skôr tešiť. Ja už mám Európu dosť precestovanú, hoci treba povedať, že moja návšteva európskych miest sa vždy viac zameriavala na šport, ako na všetko ostatné. Takmer nikdy mi nezostávalo toľko času, aby som sa na tieto krajiny mohla pozrieť len tak očami turistu. Trochu som si to vynahradila len nedávno na svetovom šampionáte v Paríži. Tam som po svojom účinkovaní na ovále nádherného štadióna mala niekoľko dní na to, aby som si pozrela mesto, jeho pamätihodnosti. Viem, že všetko má svoje plusy aj mínusy, že to tak bude aj v prípade nášho vstupu do Európskej únie. Každopádne plusom bude asi najviac to, že už nebudeme izolovaní od ostatného sveta, že by práve to mohlo pozitívne prospieť aj celému slovenskému športu.

Ondrej Nagaj, básnik a pedagóg, Turčianske Teplice:

- Na vstup Slovenska do Európskej únie sa neteším, pretože nie sme naň pripravení. Mám z neho veľké obavy. Nežijeme ešte v takom hmotnom blahobyte, aby sme sa v únii necítili ako chudobní príbuzní. Rozvoj spoločnosti sa odvíja od ekonomiky. Preto si neviem predstaviť, ako to bude vyzerať napríklad v oblasti knižnej kultúry. Myslím si, že literatúrou, čo do kvality v porovnaní s krajinami Európskej únie nezaostávame, ale pri vydávaní kníh slovenských autorov nebudeme môcť väčším a bohatším krajinám konkurovať. Napríklad anglická kniha bude oveľa lacnejšia, pretože bude vychádzať napríklad v 100-tisícovom náklade, ale pre slovenského autora je aj vydávanie 500 kusov kníh veľa a je to pre neho príliš drahé. Myslím si, že aj z tohto hľadiska, podobne ako v iných oblastiach, budeme v Európskej únii outsideri.

Magda Vašková, dôchodkyňa, v minulosti významná organizátorka ochotníckeho divadla v Turci

- Určite áno, aj keď... Starší človek má tú výhodu i nevýhodu, že si veľa pamätá. A tak sa mi pri zamýšľaní nad touto otázkou kadečo v spomienkach vybavilo. Ešte dávno v ľudovej škole sme sa predsa učili, že Slovensko leží v srdci Európy. Za prvej republiky bolo Československo jednou z najvyspelejších krajín sveta, doslova Amerika v Európe. Potom sme zo známych dôvodov za celé polstoročie zaostali. Boli sme iba na chvoste európskych krajín, predbehli nás tí zaostalejší. No a teraz máme šancu sa za nejaký čas opäť vrátiť tam, kam prirodzene patríme. Teším sa, že to bude priestor najmä pre mladých, ktorí môžu bez zábran a obmedzení cestovať na skusy po svete. V tomto ohľade priniesla mladým naša nežná revolúcia dobré, nežné výsledky. A čo je rovnako dôležité, môžu sa slobodne a bez obáv vrátiť domov. Pamätáme si veľmi dobre, ešte donedávna to vôbec nebolo také samozrejmé. No a osobne sa teším, že som sa toho dožila, a to práve v roku, keď sa dožívam trištvrtestoročia...

Mária Chovancová, Gymnázium na Ul. Jozefa Lettricha, istý čas pobudla na strednej škole v Kanade:

- Slovensko sa dlho pripravovalo na významný krok, ktorý urobí prvého mája budúceho roka. Tento krok bude iste znamenať veľké množstvo zmien, a to nielen pozitívnych. Nemôžeme čakať, že 1. mája 2004 sa zrazu niekoľkokrát zvýšia platy, že zmizne nezamestnanosť. Naopak zo začiatku tohto obdobia budeme musieť čeliť mnohým problémom, ako je napríklad zvyšovanie cien tovarov a služieb, pričom platy zostanú na terajšej úrovni. Vstup do Európskej únie však aj napriek týmto skutočnostiam prinesie mnohé pozitíva.

Ak by sa Slovensko nezačlenilo medzi vyspelé štáty Európy, len ťažko by sa vymaňovalo zo zložitej hospodárskej a ekonomickej situácie, v akej sa práve nachádza a priepasť medzi životnou úrovňou na Slovensku a v krajinách západnej Európy by sa čoraz viac prehlbovala. Už teraz čerpáme prostriedky z eurofondov na posilnenie priemyslu, rozvoj poľnohospodárstva, odstraňovanie nedostatkov v životnom prostredí a vstupom do Európskej únie sa ich prílev ešte zvýši. Na začlenenie medzi krajiny EÚ sa veľmi teším hlavne preto, že očakávam, že mladým ľuďom sa otvoria nové možnosti, budú mať šancu študovať na kvalitných stredných a vysokých školách v zahraničí, prípadne získať zamestnanie v krajinách v rámci Európskej únie. To im umožní spoznávať a osvojiť si zvyky, životný štýl a myslenie ľudí v týchto krajinách, získať životné skúsenosti a zážitky. Tieto poznatky budú môcť uplatniť po návrate na Slovensko a prispieť tak k jeho rozvoju.

MUDr. Juraj Mokrý, odborný ústav farmakológie Jesseniovej LF UK v Martine a medzinárodný volejbalový rozhodca:

- Určite áno. A hneď na začiatku treba povedať, že z mnohých hľadísk sa už ako Európan cítim. Otázka by však nemala byť položená, či sa teším, ale skôr, prečo sa teším. Ako vysokoškolský učiteľ to privítam najmä v možnosti vycestovať a pôsobiť na renomovaných európskych univerzitách bez obmedzení. A, samozrejme, prinesie to viac možností pre našich študentov. Počas pobytov v zahraničí spoznajú nové formy vzdelávania a nás budú tlačiť k intenzívnejšej a kvalitnejšej pedagogickej práci. Pre začínajúceho vedeckého pracovníka túžiaceho po poznaní a hľadajúceho možnosti sebarealizácie to znamená rozšírenie poľa pôsobnosti, uľahčenie cestovania, komunikácie. Privítam to aj v súvislosti s možnosťou ľahšieho prístupu na svetové vedecké pracoviská a uľahčení nadväzovania nových kontaktov spolupráce. Ako lekár verím, že naše ďalšie priblíženie sa k Európe bude znamenať aj priblíženie sa úrovni zdravotníckej starostlivosti vo vyspelejších európskych krajinách. Ako volejbalový rozhodca už tiež Európanom som. Výjazdy do rôznych štátov Európskej únie patria k pravidelným destináciám medzinárodných pohárových a medzištátnych nominácií. Je povzbudivé, že všade nás hráči i funkcionári vnímajú ako plnohodnotných Európanov. Vstup do Európy tento vzťah určite len posilní. Ako Slovák a nový Martinčan sa teším preto, že po rokoch snahy rôznych osobností sa konečne dočkáme úspešného vstupu medzi krajiny, ktoré hospodársky aj politicky sú na vyššej úrovni. Pevne verím, že to prispeje k stabilizácii a sprehľadneniu diania na Slovensku a vymiznú rôzne politické a ekonomické kauzy, ktoré traumatizujú našu spoločnosť. Som presvedčený, že rovnako sa teší do Európy väčšina z nás a prajme si preto k tomu len a len veľa odhodlania a splnených očakávaní.

Ing. Miroslav Čelinský, riaditeľ odštepného závodu v Martine - Severoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s.:

- Tak ako väčšina ľudí na Slovensku privítala schválenie vstupu SR do EÚ, potešilo to aj mňa, nakoľko integrácia SR do EÚ prináša mnoho politických a ekonomických výhod. Isteže, pozitíva resp. zhodnocovanie tejto našej „investície„ bude zrejme v dlhšom časovom horizonte. Niektoré výhody sa prejavia okamžite - posilnenie dôveryhodnosti SR a jej pozícia v zahranično-politických oblastiach, upevnenie našej trhovej ekonomiky, spoločná a efektívnejšia možnosť čeliť novým výzvam a globálnym problémom, odstránenie obchodných prekážok medzi SR a EÚ, atď. Samozrejme, objavia sa aj nevýhody vstupu, ako sú: kompetencie, colná a obchodná politika, euronormy, konkurenčný tlak, odliv kvalifikovanej pracovnej sily, jazykové bariéry, vysoké náklady na reštrukturalizáciu slovenskej ekonomiky a iné. Ja však verím a som o tom presvedčený, že Slovensko má vysoký potenciál kvalifikovaných, vzdelaných a pracovitých ľudí, ktorí zvládnu počiatočné problémy súvisiace so vstupom Slovenska do EÚ a budú prevládať výhody pred rizikami a nevýhodami vstupu, nakoľko následky neintegrácie SR by boli pre Slovensko priam likvidačné.

Mgr. Katarína Bašistová, sprievodkyňa a delegátka v cestovnom ruchu:

- ... záleží na tom, do akej Európy a s akým štítom. Z mnohých hľadísk, či už finančno-ekonomických, vzdelávacích, geografických či iných je dnes vstup aj Slovenska do oficiálnych európskych štruktúr viac-menej nevyhnutným. Nesmie to ale byť poklonkovaním či úpenlivým prosíkaním tých, ktorí o tom rozhodujú. Nejde o predaj, ale o to vstúpiť do Európy s uvedomením si vlastnej špecifickosti nás samých a Slovenska, nie na jej úkor. Oklamali a stratili by sme sami seba. Členstvo by malo byť o vzájomnej komunikácii, výmene a nových možnostiach pre všetkých, a nie o obchode typu „kto z koho„. Otázne je, či to takto sami skutočne v reálnom živote dokážeme prijať. Z praxe v cestovnom ruchu mám pocit, že sme si málokedy vedomí vlastných hodnôt a zaujímavé je pre nás len to iné a cudzie. Okrem toho chýba motivácia, ktorá sa dnes v každodennom boji o prežitie skutočne ťažko nachádza. Čo ponúkne spoločná Európa nám a čo naše dokážeme priniesť my? To všetko nie je len o politike...

Mgr. Pavel Slouka, pedagóg a tréner slovenskej reprezentantky v atletike Lucie Klocovej:

- Do Európy sa, prirodzene, ako azda väčšina, teším. Na druhej strane nie som nejakým prehnaným optimistom, lebo viem, že smerom k Európskej únii pre nás asi bude dosť podstatné naše ekonomické zázemie. Jednak to, čo sme schopní my dať Európe a čo je schopná dať zasa Európska únia nám. Ak však u nás nebude dobre fungovať ekonomika a nebudú jasné pravidlá hry na oboch stranách, asi ťažko by sme mohli očakávať nejaké veľké prínosy. Tak ako je to v športe, bude dôležité predovšetkým to, ako sa budú dodržiavať pravidlá hry. Sám však neviem, ako to dokážeme, lebo keď sa pozerám na niektoré veci, na to, ako je to teraz u nás, koľko je tu korupčných škandálov, tak som si vôbec nie stopercentne istý, že zrazu budú všetci základné pravidlá aj dodržiavať. (ig,kč,vl,vk,bg,mm)

Najčítanejšie na My Turiec

Inzercia - Tlačové správy

 1. „Prezlečte“ svoj domov! V móde je šetrenie peňazí aj prírody
 2. Maurícius vás nenechá chladnými. Za akými miestami sa vybrať?
 3. Jablone prekonali očakávania. O bývanie v Bytči je veľký záujem
 4. Znalec slovenského brandy
 5. Ako môžu fajčiari pomôcť prírode? Úplne jednoducho
 6. Poznáte všetkých TOP 10 Bratislavy?
 7. Naša klimatická zmena: Návod ako pomôcť pri záchrane planéty
 8. Školy sa znova môžu zapojiť do zberu starých mobilov
 9. Sledujte naživo pokusy so slovenskými výskumníkmi
 10. Slováci ochutnali vegánske bagety. Chutili im?
 1. Samočistiace vypínače chránia pred infekciami
 2. Ako zvýšiť produktivitu vašej prevádzky?
 3. Hobbymarket OBI predstavil nový koncept predajne v Michalovciach
 4. Aktuálne radarové a slovenské hlásenia v autokamere?
 5. Tesco announces net-zero target of 2035 for its operations
 6. Granátové jablko prekvapí vás chuťou i aktívnymi látkami
 7. Lekárska prehliadka pre cudzincov je v Nitre, aj bez objednania
 8. Tento výťah si poradí aj s tým najužším schodiskom
 9. Rozšírená realita a ovládanie na diaľku
 10. Maurícius vás nenechá chladnými. Za akými miestami sa vybrať?
 1. Sledujte naživo pokusy so slovenskými výskumníkmi 6 782
 2. Sedemnásť slovenských hotelov na septembrový last minute výlet 6 086
 3. Ako môžu fajčiari pomôcť prírode? Úplne jednoducho 5 342
 4. Prišli škrečky a Dedoles počíta tržby na desiatky miliónov 4 506
 5. Zodpovedné investovanie praje budúcnosti a je fér 3 516
 6. Zateplenie strechy PUR penou či minerálnou vlnou? 3 324
 7. Slováci ochutnali vegánske bagety. Chutili im? 3 187
 8. Slovenský orloj – svetová atrakcia 3 167
 9. Zateplenie šikmej strechy PUR penou či minerálnou vlnou? 3 108
 10. Maurícius vás nenechá chladnými. Za akými miestami sa vybrať? 2 753

Blogy SME

 1. Andy Morávek: Tomuto štátu už nedarujem ani jedinú kvapku mojej krvi. Nezaslúži(š) si ju!
 2. Peter Chudý: Šesť spôsobov na odstránenie čestného policajta alebo ako to bolo za prezidentovania Tibora Gašpara a likvidačné metódy prehnitého systému dnes.
 3. Štefan Vidlár: Autority
 4. Iveta Bakitová: Taliansko - poznávanie známych aj menej známych miest pokračuje
 5. Anton Kovalčík: Len aby si neublížil(a)!
 6. Jozef Sitko: Zákonnosť či spravodlivosť? Že by neaktuálna téma?
 7. Organizácia muskulárnych dystrofikov v SR: Moderátor Junior: Nezmením a nevyliečim nikoho, ale môžem pomôcť zviditeľniť
 8. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 17. - Antarktída a jej zabudnutí objavitelia
 1. Róbert Ďurec: Slovensko ako daňový raj? Takto to robia bohatí 26 570
 2. Pavol Koprda: 90% hospitalizovaných ľudí je nezaočkovaných. Čo nám to hovorí o vakcínach? Takmer nič. 13 076
 3. Martin Dorčák: DPH podľa Remišovej 6 048
 4. Radovan Kulín: Kováčik má šťastie, že nevyrábal mastičky z konope 5 479
 5. Lucie Meisnerová: Svadba v polovici života 4 895
 6. Dušan Koniar: Ostávajú možno dva mesiace 4 880
 7. Peter Chudý: Aký je motív sledovania špeciálneho prokurátora Daniela Lipšica? Kompromitácia alebo príprava na spáchanie násilného trestného činu? 3 770
 8. Pavel Dvořák: Ako ma zmenilo desať rokov v Číne 3 669
 1. Lucia Šicková: Poučenia z herného biznisu 1: O hrách a systémoch
 2. Róbert Ďurec: Slovensko ako daňový raj? Takto to robia bohatí
 3. Pavol Koprda: 90% hospitalizovaných ľudí je nezaočkovaných. Čo nám to hovorí o vakcínach? Takmer nič.
 4. Karolína Farská: Do Ficovej éry sa vraciame aj bez neho
 5. Adam Valček: Vyšetrovateľ dal Bödörovi pokutu za to, že mlčal
 6. Karolína Farská: Dva rozdielne protesty za slobodu
 7. Adam Valček: Neexistujúca kancelária aj termín. Výpovede proti Výbohovi nesedia
 8. Adam Valček: Kauza DPB: Predaj vyše stotisíc pokút skontrolujú, toto sú ďalšie pochybnosti
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy z SME | MY Turiec - aktuálne správy

Naši v úvodných dvoch kolách nezískali ani bod.

V Leviciach naši strelili dôležitý otvárací gól sekundu pred záverom prvej tretiny. Z psychickej výhody síce vyťažili prevahu, ale nekorunovali ju poistením tesného náskoku. Domáci vyrovnali a tesne pred koncom strelil rozhodujúci presný zásah, ktorý možno ani gólom nebol.


3 h
Dni mesta si Vrútočania užili.

Dni mesta si Vrútočania do sýta užili.


a 1 ďalší 4 h
Ilustračné foto.

Belú čaká po víťazstve v Diviakoch náročný duel, doma ju preverí silný Makov. V prvej triede môžeme ako šláger označiť sobotný súboj Lipovec - Mošovce.


15 h

Nenechajte si ujsť ďalší diel LIVE diskusie na tému zelenej energie s fundovanými hosťami už v utorok 28. septembra o 11:00 hod.


16 h

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Opitý vodič BMW zrovnal so zemou stĺp verejného osvetlenia. Ťažko zranenému vodičovi druhého auta poskytol prvú pomoc hasič mimo služby.


24. sep

Môžete si pozrieť najvzácnejšiu hubu sveta.


22 h

V lokalite nejde o prvý prípad stretnutia s medveďom.


TASR 26. aug

Zároveň bolo začaté trestné stíhanie vo veci prečinu poškodzovania cudzej veci.


SITA 19 h

Blogy SME

 1. Andy Morávek: Tomuto štátu už nedarujem ani jedinú kvapku mojej krvi. Nezaslúži(š) si ju!
 2. Peter Chudý: Šesť spôsobov na odstránenie čestného policajta alebo ako to bolo za prezidentovania Tibora Gašpara a likvidačné metódy prehnitého systému dnes.
 3. Štefan Vidlár: Autority
 4. Iveta Bakitová: Taliansko - poznávanie známych aj menej známych miest pokračuje
 5. Anton Kovalčík: Len aby si neublížil(a)!
 6. Jozef Sitko: Zákonnosť či spravodlivosť? Že by neaktuálna téma?
 7. Organizácia muskulárnych dystrofikov v SR: Moderátor Junior: Nezmením a nevyliečim nikoho, ale môžem pomôcť zviditeľniť
 8. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 17. - Antarktída a jej zabudnutí objavitelia
 1. Róbert Ďurec: Slovensko ako daňový raj? Takto to robia bohatí 26 570
 2. Pavol Koprda: 90% hospitalizovaných ľudí je nezaočkovaných. Čo nám to hovorí o vakcínach? Takmer nič. 13 076
 3. Martin Dorčák: DPH podľa Remišovej 6 048
 4. Radovan Kulín: Kováčik má šťastie, že nevyrábal mastičky z konope 5 479
 5. Lucie Meisnerová: Svadba v polovici života 4 895
 6. Dušan Koniar: Ostávajú možno dva mesiace 4 880
 7. Peter Chudý: Aký je motív sledovania špeciálneho prokurátora Daniela Lipšica? Kompromitácia alebo príprava na spáchanie násilného trestného činu? 3 770
 8. Pavel Dvořák: Ako ma zmenilo desať rokov v Číne 3 669
 1. Lucia Šicková: Poučenia z herného biznisu 1: O hrách a systémoch
 2. Róbert Ďurec: Slovensko ako daňový raj? Takto to robia bohatí
 3. Pavol Koprda: 90% hospitalizovaných ľudí je nezaočkovaných. Čo nám to hovorí o vakcínach? Takmer nič.
 4. Karolína Farská: Do Ficovej éry sa vraciame aj bez neho
 5. Adam Valček: Vyšetrovateľ dal Bödörovi pokutu za to, že mlčal
 6. Karolína Farská: Dva rozdielne protesty za slobodu
 7. Adam Valček: Neexistujúca kancelária aj termín. Výpovede proti Výbohovi nesedia
 8. Adam Valček: Kauza DPB: Predaj vyše stotisíc pokút skontrolujú, toto sú ďalšie pochybnosti

Už ste čítali?