Nedeľa, 19. september, 2021 | Meniny má KonštantínKrížovkyKrížovky

Ad/ Čo povieme deťom

Vraciame sa k článku z 29. apríla tohto roku, ktor

Možno si ešte naši čitatelia spomenú na článok pod názvom: Čo povieme deťom, ktorý sme uverejnili krátko po turčianskej prehliadke detských foklórnych súborov. Prehliadka zmobilizuje činnosť v detských kolektívoch raz za dva roky a organizátorsky ju zastrešuje Turčianske osvetové stredisko (TOS) v Martine. Tohtoročná prehliadka mala prinajmenšom jednu zvláštnosť. Po prvý raz mali pred porotu vystúpiť dva detské folklórne súbory Turiec (jeden ešte stále pôsobí pod hlavičkou martinského Juniorklubu a druhý, odiduvší z tohto kolektívu, rozvíja svoju činnosť v Posádkovom klube Martin). Prehliad­ku doplnil jediný zástupca z horného Turca - súbor Lúčik z Turčianskych Teplíc.

Skryť Vypnúť reklamu

Do čoho sme „pichli„?

Spomínaným článkom sme ale pichli do osieho hniezda. Z našej strany, a ako sa ukázalo neskôr aj zo strany iných, bola snaha prehliadky sa zúčastniť. A to aj napriek tomu, že organizátori zvolili tzv. ambulantný spôsob. Ten spočíval v tom, že porota postupne v jeden deň navštívila jednotlivé kolektívy, za pár minút si pozrela pripravené choreografie, deti dostali diplom za účasť a ubezpečenie, že všetko ostatné, vrátane hodnotenia poroty, príde neskôr na papieri. A išlo sa o štáciu ďalej, navyše, tempom, ktorý sa nedržal stanoveného časového harmonogramu a vlastne sa stal základnou prekážkou toho, aby mohli ostatné súbory (alebo aspoň ich vedúci) konfrontovať svoju prácu s prácou v iných detských kolektívoch. Vyslovili sme podozrenie, že išlo o zámer a že nikto okrem poroty nemal zhliadnuť súťažnú choreografiu súboru Turiec z Posádkového klubu Martin, ktorý nakoniec región na krajskej prehliadke reprezentoval. Neúctu k prípadným divákom obhajovala za organizátorov Zuzana Dejčíková z Turčianskeho osvetového strediska v Martine lakonicky. Vraj, porota všetko stihla skôr. A tak sa celá prehliadka spolu s presunom do Turčianskych Teplíc a späť do Martina skončila za poldruha hodiny.

Skryť Vypnúť reklamu

Trištvrtehodinový predstih nebol jediným podozrením, ktoré sme vyslovili. Druhým bola súťažná choreografia detí zo Záturčia. Ich programový celok nazvaný Jarné hry z Podhradia svojho času, isteže pod iným názvom, patril do repertoáru „veľkého„ Turca a neskôr ho využil aj „detský„ Turiec, pričom minimálne dvaja členovia poroty o tom museli vedieť, keďže v týchto súboroch pôsobili. Pritom, v propozíciách prehliadky bola jasná podmienka, že choreografie nemôžu byť staršie ako dva roky. Toto „odskočenie„ od pravidiel komentovala Z. Dejčíková stanoviskom, že na regionálnu prehliad­ku môžu ísť aj staršie choreografie, ktoré ešte nesúťažili. Túto odchýlku ale propozície neobsahujú a nevedeli o nej ani ďalšie súbory zúčastňujúce sa prehliadky a svedomito pripravovali premiéry svojich choreografií - čo je, nesporne, ťažšie.

Skryť Vypnúť reklamu

V článku, ku ktorému sa vraciame, sme poukázali aj na hodnotenie poroty, ktorá si, zdá sa, zľahčila prácu a súborom doručila hodnotenie, ktoré nejaví znaky odborného textu. K nemu sa ešte dostaneme. Napísali sme tiež, že prehliadka nesplnila svoj cieľ, ktorým mala byť konfrontácia práce detských kolektívov. Nebola, keďže kolektívy sa ani nestretli a „šturmovanie„ poroty spolu s narušeným harmonogramom neumožnilo nikomu „cudziemu„ okrem hodnotiteľov zhliadnuť súťažné vystúpenia. Hodnotenie prehliadky sme uzavreli konštatovaním, že Turčianske osvetové stredisko v tomto prípade neprejavilo veľa snahy o objektívnosť prehliadky a že tým len skomplikovalo formovanie a rozvoj detského folklóru v Turci.

x x x

Samozrejme, keďže išlo o jasné porušenie propozícií prehliadky, požiadali sme o stanovisko k ťažiskovým punktom článku tri inštitúcie, ktoré do rozvoja detského folklórneho hnutia majú čo povedať. Oslovili sme vedenie Turčianskeho osvetového strediska v Martine, Odbor kultúry a pamiatkovej starostlivosti Úradu Žilinského samosprávneho kraja v Žiline a Národné osvetové centrum v Bratislave. Spontánne nám svoje stanovisko poskytol aj jeden z členov poroty (v liste uvádza, že aj za ostatných) Miroslav Stavěl.

Problém prvý - harmonogram

Poďme najskôr k harmonogramu prehliadky, ktorá bola v réžii TOS. V našom článku sme nespochybnili právo organizátorov rozhodnúť sa pre ambulantný spôsob prezentácie súborov. Naozaj sa tak udialo kvôli financiám a naozaj na podnet folkloristov z Turčian­skych Teplíc, čo sme v materiáli spomenuli. „K tomuto rozhodnutiu prispel aj rozhovor s A. Matuľovou,„ píše nám vo svojom stanovisku ku článku riaditeľka TOS v Martine Katarína Gregorová. „Hovorili sme práve o finančných problémoch týkajúcich sa uhradenia autobusu, ktorým by sa súbor dopravil na regionálnu súťaž do Martina ako aj o jej žiadosti, či by súbor Lúčik mohol vystupovať v Turčianskych Tepliciach a deti sa mohli zúčastniť súťaže bez finančných nákladov. Teda nie ako bolo uverejnené v NŽT, že ... „Naozaj sme si to neželali...„ Po uverejnení článku pani Matuľová v rozhovore s pracovníčkou TOS Zuzanou Dejčíkovou potvrdila, že detský súbor vystupoval v Turčianskych Tepliaciach na jej žiadosť.„

Skutočne sme uverejnili vetu: Naozaj sme si to neželali... Ale mala aj pokračovanie: „Oveľa viac by sme privítali konfrontáciu súborov na jednom javisku, možno krátky seminár poroty, zhodnotenie výsledkov práce hneď po vystúpení. Tešili sa na to aj deti, pre ne to bol šok tancovať, spievať, hrať sa pred prázdnym hľadiskom, ktoré takmer nereaguje. Škoda premárnenej šance. Mohli sme lepšie navzájom spoznať svoju prácu...„ A ešte pred tou pasážou A. Matuľová spomína, že termín prehliadky TOS posunula a oni už nestihli zohnať na poslednú chvíľu autobus na prevoz rekvizít, keďže sa naozaj pripravovali, nie na ambulantnú, ale riadnu prehliadku v Martine. K tejto pasáži článku sa TOS v stanovisku redakcii nevyjadrilo.

K posunutiu harmonogramu prehliadky K. Gregorová píše: „Harmonogram nebol striktne stanovený. Tak ako Z. Dejčíková oznámila časové údaje redakcii, tak ich oznámila aj vedúcim súborov, t.j. v Martine o 10. h,

v Turčianskych Tepliciach okolo 11-tej a v Záturčí okolo 12-tej hodiny, čo znamená, že to môže byť aj o 15 minút skôr alebo neskôr.„

V skutočnosti porota do Záturčia dorazila dobrú trištvrtehodinu pred stanoveným harmonogramom. Ani dnes nechápeme tento kvalt, keďže poslaním prehliadky, ako sa píše v jej koncepcii, malo byť: „Konfrontovať výsledky práce detských folklórnych súborov navzájom, ale i z pohľadu odbornej poroty, odborne usmerniť ich činnosť.„ Namiesto toho porota fujazdila po Turci a nenašla si čas (napriek tomu, že ho mala, veď harmonogram ďaleko predbehla) na to, aby splnila aspoň časť tohto poslancia. Našla si ho až v Záturčí. Čudujete sa, že sa nám to zdalo čudné? Najmä, ak prehliadku vyhral súbor zo Záturčia...?

Problém druhý - „stará“ choreografia

Hneď potom, čo boli vyhlásené výsledky, napadol ich vedúci DST Turiec pri Juniorklube Jozef Labuda. V oficiálnom liste organizátorom píše, že záturčianska choreografia s názvom Jarné hry z Podhradia je staršia ako dva roky, hoci propozície prehliadky stanovujú, že: „Programový celok nesmie byť starší ako dva roky...„ Podľa neho programový celok, ktorý predviedol na prehliadke DFS Turiec pri Posádkovom klube v Martine už patril svojho času do repertoáru „veľkého„ Turca a neskôr ho mal v repertoári aj detský Turiec, čo mohli ovládať aj dvaja z troch členov poroty. J. Labuda žiadal o diskvalifikáciu choreografie, keďže došlo k zjavnému znevýhodneniu tých súborov, ktoré sa snažia o novú tvorbu, vyhľadávanie a spracovávanie materiálov. K tomuto problému sme z TOS nedostali žiadne stanovisko.

No vyjadrili sa nám k nemu z odboru kultúry a pamiatkovej starostlivosti Úradu Žilinského samosprávneho kraja. Jeho vedúca Angelika Fogášová uvádza: „Choreografia DSF Turiec pri Posádkovom klube pod názvom Jarné hry z Podhradia vychádzal z materiálu informátoriek Vyletelovej a Bellovej z Podhradia a z výskumu Hany Zelinovej. Zmeny oproti pôvodnej choreografii robil DSF s ohľadom na interpretáciu s detským kolektívom. Do podoby, v akej bola uvedená na regionálnej a krajskej prehliadke, bola ako programový celok upravená v roku 2003. Súbor túto podobu naštudoval až v roku 2003 a doposiaľ nebola na žiadnej súťaži v tejto forme prezentovaná (staršia verzia, ktorá nebola v žiadnej súťaži uvedená, bola výrazne prepracovaná). „Túto verziu potvrdzuje aj stanovisko jedného z členov poroty Miroslava Stavěla: „Naše rozhodovanie v porote nebolo jednoduché, pretože sa nám páčilo vystúpenie každého z troch súborov. Ceníme si prácu všetkých. Na krajskú prehliadku však bolo treba vybrať len toho najlepšieho, ktorým bol podľa nášho najlepšieho vedomia a svedomia DSF Turiec pri Posádkovom klube. Čo sa týka pochybností o čase vzniku choreografie, Morena, ktorú som poznal za čias svojho účinkovania v DSF Turiec, nie je totožná s dnešnou. Choreografie sa stále vyvíjajú a pretvárajú, a preto je ťažko hovoriť o presnom čase vzniku.„

Teda, z dvoch zdrojov vyplýva, že programový celok (ktorý sa mohol vyvíjať a pretvárať) má, čo sa týka inšpirácie i obsahu, predsa len starší dátum. A hoci aj z Národného osvetového centra nám v peknom liste zdôvodňovali (podpísal ho Jozef Burič, riaditeľ Útvaru tradičnej kultúry NOC v Bratislave), že podľa propozícií, ktorých aktualizácia prebehla naposledy v roku 2001, sa re­gionálnych prehliadok môžu súčastniť aj programové čísla staršie ako dva roky, ak neboli na tomto stupni predvedené, predsa len v „našej„, turčianskej, koncepcii podujatia takáto zmienka nie je. Naopak, striktne sa v propozíciách prehliadky uvádza podmienka - programový celok nesmie byť starší ako dva roky. Zostávajú dva závery: buď bol materiál o koncepcii prehliadky spracovaný šlendriánsky, alebo, (toto podozrenie novinár môže vysloviť) so zámerom uviesť súťažiacich do omylu dvojitým prístupom k propozíciám. Aj jedno aj druhé je voči deťom, ktoré venujú folklóru svoj čas a ich rodičia aj peniaze, nefér.

Problém tretí: porota

Z predchádzajúcich riadkov vyplývajú isté závery, ktoré môžu viesť čitateľa k presvedčeniu, že kritizujeme rozhodnutie poroty. Nie je tomu celkom tak. Nakoniec, programový celok, ktorý v Turci vybrala, skončil na krajskej prehliadke na štvrtom mieste spomedzi desiatich súborov. Naša kritika smerovala predovšetkým voči organizátorom, ktorí ani prácu poroty, ani hodnotenie prehliadky nezvládli tak, aby nemohlo vzniknúť podozrenie z netransparentnosti. V našom článku z apríla tohto roku sme uviedli, že porota si nedala veľkú námahu so serióznym zhodnotením choreografií. Posúďte sami: „Vo vašom programe nás zaujal námet vhodný pre deti. Boli pekne oblečené, treba však porozmýšľať nad obutím tanečníkov a muzikantov. Deti veľmi pekne spievali. Oceňujeme, že tanec bol sprevádzaný ľudovou hudbou a heligónkou. Rytmika, ktorá sa nám veľmi páčila, sa nám zdala miestami príliš náročná vzhľadom k veku detí (palice, preskakovanie). Je dobré, že v súbore vedľa seba tancujú deti od maličkých až po veľkých, čo je veľmi náročné.„

Toto bol „odborný text„ podpísaný porotcami Igorom Hraškom Annou Gaľkovou, Miroslavom Stavělom hodnotiaci choreografiu DFS Turiec pri Juniorklube v Martine. Ak sa spolu s nami pozastavujete nad faktom, že mu chýbajú také základné punkty, ako je názov choreografie, autori, pôvod, informátori, že choreografiu neanalyzuje odbornými termínmi, že sa tu nespomína pôvodnosť, úroveň javiskovej interpretácie získaného materiálu, že porotcovia neanalyzovali vhodnosť výberu oblečenia, hudobnej, tanečnej, dramatickej i vokálnej interpertácie, že neskonfrontovali z týchto uhlov pohľadu súťažnú choreografiu s pôvodným materiálom, že ich nezaujímalo, či ide o autentický materiál bez štylizácie alebo tematický celok s vyššou štylizáciou a podobne (to všetko bolo v koncepcii prehliadky), ak si to všetko zhrniete, asi budete súhlasiť s úvodzovkami v slovnom spojení „odborný text„. Otázku, čo si s takýmto „hodnotením„ počnú vedúci súborov na ďalšie dva roky práce po ďalšiu prehliadku a či ho bez začervenania prečítali deťom a ich rodičom, necháme bez odpovede.

No bez stanoviska nemôžeme nechať fakt, že v TOS súhlasili s takouto prácou poroty, že sa s ňou stotožnili, keďže na túto pasáž nášho kritického článku ani nereagovali. Nemôžeme obísť fakt, že týmto postojom hazar­dujú so záujmom detí. Ak si už na ne nenájdeme rovnaký meter a ak v ich mene a pre ich dobro nedokážeme raz za dva roky zorganizovať takú jednoduchú vec, ako je okresná prehliadka, tak načo vlastne takúto činnosť „toska„ vykazuje? Ak medzi jej nosné poslanie patrí poskytovať metodickú pomoc, tak čo potom poskytla súborom po tejto prehliadke? Akú podporu rozvoja detských súborov, akú konfrontáciu ich práce, ako zaktivizovala vedúcich i členov súborov, ako konfrontovala rôzne umelecké i pedagogické prístupy, ako pomohla sformovať vzťah k ľudovej kultúre - čo sú hrdé prívlastky tohtoročnej koncepcie prehliadky detských folklórnych súborov? Čo z týchto papie­rových predsavzatí zostalo v pamäti vedúcich súborov či detí?

Nič - to je správna odpoveď. Nič, lebo o nič také sa v „toske„ ani nepokúsili. Základné tézy nášho materiálu z apríla sa v žiadnom zo stanovísk nepodarilo vyvrátiť. Napriek všetkému radi by sme uverili, že sme sa mýlili, že skutočnosť je či bude iná, ako tvrdíme. Detský foklór v Turci si to zaslúži. Má svoje korene i ľudí, ktorí mu obetujú veľa. Nech nie je táto obeta zbytočná.Viera Legerská

Najčítanejšie na My Turiec

Inzercia - Tlačové správy

 1. Takto dokážu aj vaše peniaze zlepšiť život na našej planéte
 2. Sedemnásť slovenských hotelov na septembrový last minute výlet
 3. Volkswagen na IAA v Mníchove predstavil koncept elektromobilu
 4. Slovenský orloj – svetová atrakcia
 5. Predplaťte si SME.sk s garanciou vrátenia peňazí
 6. Kanceláriám ešte neodzvonilo
 7. Zodpovedné investovanie praje budúcnosti a je fér
 8. Mikroplasty sú v produktoch každodennej potreby. V ktorých?
 9. Tam, kde sa ľahko verí na zázraky
 10. Faktúra, ktorou sa zasadíte o zelenšiu budúcnosť
 1. Prvé bezbariérové fitko vo Zvolene otvára ZŤP cestu k športu
 2. Sledujte naživo pokusy so slovenskými výskumníkmi
 3. Vystúpte z radu, postavte si moderný dom podľa seba
 4. Slováci ochutnali vegánske bagety. Chutili im?
 5. Poznáme slovenské cesty s najkrajším výhľadom!
 6. Schodolez pre imobilných - Viete ako sa testuje?
 7. Mototechna tento rok predala už vyše 8 tisíc zánovných áut
 8. 100% ovocné šťavy pod lupou – Prečo sa ich oplatí konzumovať?
 9. Takto dokážu aj vaše peniaze zlepšiť život na našej planéte
 10. Sedemnásť slovenských hotelov na septembrový last minute výlet
 1. Mikroplasty sú v produktoch každodennej potreby. V ktorých? 7 550
 2. Slovenský orloj – svetová atrakcia 6 767
 3. Sedemnásť slovenských hotelov na septembrový last minute výlet 6 059
 4. Radosť zachytiť tieto krásne krivky 4 299
 5. 5 tipov, ako si užiť jeseň v Bratislave a okolí 2 939
 6. Zodpovedné investovanie praje budúcnosti a je fér 2 876
 7. Maldivy, Maurícius či Mexiko sú na dosah jediným letom 2 832
 8. Zateplenie šikmej strechy PUR penou či minerálnou vlnou? 2 341
 9. Volkswagen na IAA v Mníchove predstavil koncept elektromobilu 1 961
 10. Uznávané štúdio oživilo zanedbané štvrte. Prišlo do Bratislavy 1 818
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy z SME | MY Turiec - aktuálne správy

Fomat po kvalitnom výkone berie zo zápasu proti Fiľakovu tri body.

Martinskí futbalisti opäť neinkasovali a po kvalitnom výkone zdolali nepríjemné Fiľakovo. Ozdobou duelu bol nádherný gól Daniel Cvika, ktorým náš stopér upravil na konečných 2:0.


10 h
Festival Dotyky a spojenia tento rok navštívilo viac, než 10 000 návštevníkov.

Divadelný festival Dotyky a spojenia oživil kultúru v meste. Tento rok ho navštívilo vyše 10- tisíc ľudí.


13 h
Víťaz prvej ligy bude hrať baráž s najslabším extraligistom.

Martinskí hokejisti odohrajú prvý ligový zápas novej sezóny 22. septembra. Na Podháji privítajú Žiar nad Hronom, ktorý je nováčikom súťaže a farmou Zvolena.


16 h
Millénium spôsobuje stratu.

Ján Danko vyzval Martin, aby sa zapojili do očisty mesta, napríklad pri svojich bytovkách či domoch.


(RED) 22 h

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Obchody si môžu vybrať režim.


18 h

Ako informoval portál Noviny.sk, osobné auto vletelo pod kamión, ktorý stál v odstavnom pruhu.


SITA 18 h

Dievča je vo vážnom stave.


18 h

Počas tretej etapy cyklistických pretekov Okolo Slovenska sa cyklisti prehnali regiónom Kysúc.


17 h

Už ste čítali?