Utorok, 21. september, 2021 | Meniny má MatúšKrížovkyKrížovky

Separovať, separovať...

V Martine sa schyľuje k ráznemu obratu v zbere a v

Hoci Martin má poslancami mestského parlamentu schválený „mestský„ zákon o separovaní komunálneho odpadu, doposiaľ sa jednotlivé jeho články neuplatňovali, keďže neboli pre to vytvorené technické podmienky. Všeobecne záväzné nariadenie o odpadoch je v súlade so zákonom č. 223/2001 Z.z. o odpadoch, podľa ktorého je povinnosťou každého občana zapojiť sa do separácie. Čo to v praxi bude onedlho znamenať, hovoríme s vedúcim odboru komunálnych vecí Mestského úradu v Martine Vladimírom Povodom a prevádz­kovo – technickým námestníkom spločnosti Ekopolis Martin Miroslavom Hruščom.

Skryť Vypnúť reklamu

Povedzme si na úvod, ktorých komodít sa spomínaný zákon týka?

M. Hrušč: Zatiaľ uvažujeme o výkupe papiera, skla a PET fliaš pojazdnou zberňou a zberom skla a plastových fliaš vo vytypovaných lokalitách a neskôr to bude aj zber kompostu a rozmiestňovanie domových kompostární. To ale predpokladá vybudovať v meste kompostáreň.

Kým si túto problematiku rozmeníme na drobné, aká je dnes situácia vo výkupe spomínaných komodít?

V. Povoda: Doposiaľ spoločnosť Ekopolis Martin, ktorá má v zmluve aj túto činnosť, vykupovala druhotné suroviny pojazdnou zberňou - týka sa to predovšetkým papiera, ale aj v sídle firmy - tu sa zhromažďujú problémové látky, ako sú batérie, žiarivky, akumulátorové batérie, oleje, obaly od farieb organického pôvodu a podobne,ale aj sklo. Samozrejme, občania mohli papier a železný šrot odovzdávať aj do stacionárnych zberní, ktoré sú na celom území mesta. To, o čom hovoríme dnes, je nový prístup k druhotným surovinám, ktorý sa začína separáciou komunálneho odpadu už v domácnosti a končí ich uvedomelým odovzdaním do zberní alebo na skládky. Zodpovedá to trendu vyspelých krajín, v ktorých separujú domový odpad už niekoľko desaťročí a na recyklovaných surovinách postavili s ekonomickým efektom časť hospodárstva. Ani my sa tomuto trendu nemôžeme, tobôž po vstupe Slovenska do Európskej únie, vyhnúť.

Skryť Vypnúť reklamu

Občania sa ale s takto chápanou potrebou separácie odpadu ešte nestretli, ako ich budete motivovať, aby si svoju zákonnú povinnosť plnili?

V. Povoda: Nechceme ísť cestou úpravy cien za vývoz a uskladnenie domového odpadu, a to preto lebo by to mohlo negatívne postihnúť aj takých občanov, ktorí odpad separujú. V projekte separovaného zberu sme dali prednosť radšej postupnému vytváraniu takých podmienok, aby občania mohli odovzdať druhotné suroviny zberniam alebo do kontajnerov čo najbližšie k svojmu bydlisku.

Môžeme byť konkrétnejší?

M. Hrušč: Výkup papiera, skla a PET fliaš bude spoločnosť Ekopolis zabezpečovať na 52 miestach podľa mestských častí a na základe harmonogramu. Dva až tri dni pred každým výkupom budú občania informovaní o mieste, čase, termíne a aktuálnych cenách výkupu papiera podľa aktuálnej situácie na trhu. Cenu výkupu PET fliaš sme určili na 1,50 za 1 kg a skla - 0,50 Sk za 1 kg. V deň výkupu prídu na určené miesto dve vozidlá - jedno určené pre papier a druhé pre sklo a PET fľaše.

Skryť Vypnúť reklamu

Je potrebné tieto suroviny nejako upraviť?

M. Hrušč: Veľmi jednoducho - papier treba zviazať do balíkov. Zbierajú sa noviny, časopisy, brožúry, katalógy a knihy - tie bez dosiek - cenníky, adresáre, telefónne zoznamy, vlnité i hladké lepenky. Balíky ale nesmú obsahovať pergamenový, asfaltový, pauzovací a dechtový papier, papier s kovovou fóliou, textilom, plastom a inými prímesami, obuvnícku lepenku, papierový prach, výseky dierovačiek a mechanické nečistoty, ako sú piesok, uhlie, kovy, sklo, cement, drevo a podobne. PET fľaše treba priniesť v igelitových vreciach v deformovanom stave - nevykupujú sa obaly od octu, drogistického tovaru, tvrdé plasty, vrecia, naopak - vykupujú sa obaly z malinoviek, sirupov, vína, minerálnej vody, a to od objemu 0,3 po 2,5 litra bez rozdielu farby. Sklo vykupujeme farebné i biele, ale bez kovového či plastového uzáveru, vypláchnuté, priniesť možno aj tabuľové sklo. Nevykupuje sa keramika, kamenina, porcelán, olovené či drôtené sklo, žiarivky, televízne obrazovky a podobne. Tieto suroviny, ako sme už spomínali, patria do zberne v sídle našej firmy.

Koncom tohto týždňa pribudnú do výbavy nášho mesta špeciálne kontajnery na sklo a plasty. Prečo sa rozmiestňujú, keď spomíname, že tieto suroviny budú predmetom výkupu?

V. Povoda: Chceme vytvoriť možnosti aj na priebežný zber druhotných surovín. Možno pre niektoré domácnosti nebude dostatočne motivujúce čakať na výkup surovín a budú sa chcieť zbavovať ich vtedy, keď sa im nakopia. Pre takúto potrebu domácností budú slúžiť spomínané kontajnery. Budeme ich rozmiestňovať v jednotlivých mestských častiach na miestach, kde sa občania bežne pohybujú za nákupmi a neskôr aj v areáloch predškolských a školských zariadení. Kontajnery budú farebne rozlíšené a označené nápisom Na sklo bude kontajner zelenej farby a na PET fľaše žltej farby.

Spomínali sme tiež domáce kompostárne. Kedy sa ich v Martine dočkáme?

V. Povoda: Tohto roku chceme pripraviť projekt výstavby kompostárne a na budúci rok ju, pravdepodobne, postavíme. Zatiaľ je predčasné hovoriť o termínoch. No ešte predtým uvažujeme aj o možnosti zakúpiť do štvrtí individuálnej bytovej výstavby domové kompostárne, ktorých obsah budú môcť využívať po príslušnej úprave a vyzretí záhradkári na svojich pozemkoch. Napriek tomu, že ide o jednorázovú investíciu z rozpočtu, ktorá sa na prvý pohľad javí ako dar, jej návratnosť je neodškriepiteľná, lebo zníži náklady na odvoz a likvidáciu komunálneho odpadu.

(rr)

Výkupné zberné stanovište pre pojazdnú zberňu

miestna časť, (počet miest), názov stanovišťa

Ľadoveň (5) Tomčany /autob. otoč/ Alpia, autobusová otoč /Stavbárska ul./, Gogoľova ul. /výmenička/, Puškinova ul. /aj pre starú Ľadoveň/

Jahodníky (2) Alendeho, Exnárova /smutná vŕba/

Odtoky (1) Murgašova /pri trati/

Stred (5) Mojzesova, A.Kmeťa, Strojár, Lukáča, Kriváň 3 /stredná ulica medzi Záborského a Novomeského/

Sever /pravá strana smer Vrútky/ (1) Východná

Sever /ľavá strana/ (4) Školská, Tomášikova, Zvolenská /pri pošte/, Jilemnického /výškové paneláky/

Košúty I. (3) Hurbanova /začiatok/, Hodžova /pri potravinách/, Rázusova

Košúty II. (3) Alexyho ulica, Štefunkova ulica /pri Jordáne/, Kernova ulica /parkovisko/,

Priekopa (8) Zelená /tržnica/, Čajkovského, Dullova, Volgogradská, Šikuru, Priehradná /ZŠ/, K.Hviezda /autob.otoč/, H.Gregorovej - potraviny, Za Jordánom

Podháj (12) Nám. protifašis. bojovníkov, križovatka Halašova - Hollého, potraviny Podhájka, potraviny Bajerg, pizzéria Venezia /Ul. g. Svobodu/, Žingorova ul.- Devínska, križovatka Žingora - Wiesta, križovatka Chalúpku - Gorkého, križovatka G.Svobodu - Medekova, križovatka g. Svobodu - Volkra, G.Svobodu č. 47, Brezová ul. - bývalé potraviny

Záturčie (7) Riečiny č. 1 potraviny, Zámocká, Rovnianka, Romanova, Gándhího, Mamateja, Nahálku

Spolu: 52 zberných miest pojazdnou výkupňou

Rozloženie zberných miest pre kontajnery:

Ľadoveň: Tomčany - 2 ks, Lermontova ul. - 2 ks, Mazúrova ul. 20 - 2 ks, Mazúrova ul. 30 - 2 ks, Stavbárska ul. /Sviečka/ - 4 ks, Stavbárska ul. - garáže 2 ks, Kirovova ul. - 2 ks = spolu 16 ks

Jahodníky, Odtoky: potraviny Fialka 2 - 2 ks, potraviny Sama - 2 ks, výmeníková stanica - 2 ks, Agrostav - 2 ks, Mia /Smíchov/ - 2 ks = spolu 10 ks

Stred: Delvita - 2 ks, potraviny Ul. Daxnerova -2 ks, potraviny Ul. moskovská - 2 ks, Fix - 2 ks, Sama - 2 ks, Ul. Záborského - 2 ks, Štúr.štvrť - 2 ks = spolu 14 ks

Sever: Ul. Č. armády - 2ks, parkovisko pri Betty - 2 ks, parkovisko pri Kocke - 2 ks, potraviny Ul. Rum. armády - 2 ks = spolu 8 ks

Košúty I: potraviny Jednota - 2 ks

Košúty II: potraviny Jednota - 2 ks

Priekopa: potraviny Ul.priekopská - 2 ks, potraviny Ul. Plachého - 2 ks, potraviny Ul. zelená - 2 ks, potraviny Ul. Šikuru - 2 ks, Čajkov.štvrť - 2 ks, potraviny Bízik - 2 ks, potraviny Ul. minská - 2 ks, autocamping - 2 ks, potraviny Ul. Gregorovej - 2 ks, drevenica za kolkárňou - 2 ks = spolu 20 ks

Záturčie: Ul. Romana - 2 ks, Ul. Rovnianka - 2 ks, obchodné centrum - 2 ks, Ul. Nahálku - 2 ks = spolu 8 ks

Podháj: križovatka Sadová ul., Riečiny - 2 ks, Dobšinského ul. - 2 ks, Podhájska ul. potrav.pri poliklinike - 2 ks, potraviny podhájska - 2 ks, potraviny Halašova ul. - 2 ks, Ul. V. Žingora /desina/ - 2 ks, potraviny Ul. gen.Svobodu - 2 ks, križovatka Bagarova ul., Goliana - 2 ks, Stráne - aut.otoč - 2 ks = spolu 18 ks

Počet kontajnerov na všetkých zberných miestach bude 98 ks.

Najčítanejšie na My Turiec

Inzercia - Tlačové správy

 1. BLoKK: Z nevyužitých kancelárií v centre štýlové bývanie
 2. "Je to dravec!" Priznáva šéfkuchár Michal Konrád
 3. Profesionáli vedia, o čo ide. Ako si vybrať OZV a nepopáliť sa?
 4. Slováci ochutnali vegánske bagety. Chutili im?
 5. Poznáte všetkých TOP 10 Bratislavy?
 6. Naša klimatická zmena: Návod ako pomôcť pri záchrane planéty
 7. Školy sa znova môžu zapojiť do zberu starých mobilov
 8. Sedemnásť slovenských hotelov na septembrový last minute výlet
 9. Takto dokážu aj vaše peniaze zlepšiť život na našej planéte
 10. Volkswagen na IAA v Mníchove predstavil koncept elektromobilu
 1. Projekt KRAJa na podporu včelárov priniesol svoju úrodu
 2. Prečo čakať, keď teraz je najvyšší čas vykurovať eko-vedome?
 3. Schodolez pre imobilných - Viete ako sa testuje?
 4. Škola ich učí pracovať v tíme a pod tlakom
 5. Zateplenie strechy PUR penou či minerálnou vlnou?
 6. Brusnica – lahodná i účinná zároveň
 7. Poznáte všetkých TOP 10 Bratislavy?
 8. Naša klimatická zmena: Návod ako pomôcť pri záchrane planéty
 9. 100% ovocné šťavy pod lupou – Prečo sa ich oplatí konzumovať?
 10. BLoKK: Z nevyužitých kancelárií v centre štýlové bývanie
 1. Sedemnásť slovenských hotelov na septembrový last minute výlet 9 629
 2. Slovenský orloj – svetová atrakcia 8 442
 3. Radosť zachytiť tieto krásne krivky 3 847
 4. Zodpovedné investovanie praje budúcnosti a je fér 3 659
 5. Mikroplasty sú v produktoch každodennej potreby. V ktorých? 3 395
 6. Zateplenie šikmej strechy PUR penou či minerálnou vlnou? 3 157
 7. 5 tipov, ako si užiť jeseň v Bratislave a okolí 3 057
 8. Volkswagen na IAA v Mníchove predstavil koncept elektromobilu 2 739
 9. Slováci ochutnali vegánske bagety. Chutili im? 1 984
 10. Takto dokážu aj vaše peniaze zlepšiť život na našej planéte 1 857
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy z SME | MY Turiec - aktuálne správy

Po derby Bystrička – Turčianska Štiavnička boli spokojnejší domáci.

Futbalisti Belej v úvodných siedmich kolách strelili tri góly. V derby na ihrisku Diviak skórovali až štyrikrát a získali prvé tri body v sezóne. V päťke sa Sučany po výhre v Lieseku posunuli do vrchnej polovice tabuľky.


18m

Tréner hokejovej Nitry nám povedal viac o sľubnom kádri a pozrieme sa aj na začiatok druhej hokejovej ligy.


4 h

O budúcnosti Vajanského námestia ešte nie je rozhodnuté.


6 h
Matej Shieber (č.34) od štartu pretekov diktoval tempo.

Atmosféru Behu zdravia si poriadne užil aj šprintér Ján Volko.


17 h

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Z miesta činu unikalo biele auto.


20. sep

Priniesť má aj pracovné miesta. Pôjde o jedno z troch moderných stredísk, aké zatiaľ na Slovensku nie sú.


21 h

Obnova mosta cez Váh v Hlohovci sa už onedlho rozbehne.


20. sep

Epidemická situácia na Liptove sa zhoršuje, oba okresy sú už oranžové.


20. sep

Už ste čítali?