Streda, 2. december, 2020 | Meniny má BibiánaKrížovkyKrížovky

Separovať, separovať...

V Martine sa schyľuje k ráznemu obratu v zbere a v

Hoci Martin má poslancami mestského parlamentu schválený „mestský„ zákon o separovaní komunálneho odpadu, doposiaľ sa jednotlivé jeho články neuplatňovali, keďže neboli pre to vytvorené technické podmienky. Všeobecne záväzné nariadenie o odpadoch je v súlade so zákonom č. 223/2001 Z.z. o odpadoch, podľa ktorého je povinnosťou každého občana zapojiť sa do separácie. Čo to v praxi bude onedlho znamenať, hovoríme s vedúcim odboru komunálnych vecí Mestského úradu v Martine Vladimírom Povodom a prevádz­kovo – technickým námestníkom spločnosti Ekopolis Martin Miroslavom Hruščom.

Skryť Vypnúť reklamu

Povedzme si na úvod, ktorých komodít sa spomínaný zákon týka?

M. Hrušč: Zatiaľ uvažujeme o výkupe papiera, skla a PET fliaš pojazdnou zberňou a zberom skla a plastových fliaš vo vytypovaných lokalitách a neskôr to bude aj zber kompostu a rozmiestňovanie domových kompostární. To ale predpokladá vybudovať v meste kompostáreň.

Kým si túto problematiku rozmeníme na drobné, aká je dnes situácia vo výkupe spomínaných komodít?

V. Povoda: Doposiaľ spoločnosť Ekopolis Martin, ktorá má v zmluve aj túto činnosť, vykupovala druhotné suroviny pojazdnou zberňou - týka sa to predovšetkým papiera, ale aj v sídle firmy - tu sa zhromažďujú problémové látky, ako sú batérie, žiarivky, akumulátorové batérie, oleje, obaly od farieb organického pôvodu a podobne,ale aj sklo. Samozrejme, občania mohli papier a železný šrot odovzdávať aj do stacionárnych zberní, ktoré sú na celom území mesta. To, o čom hovoríme dnes, je nový prístup k druhotným surovinám, ktorý sa začína separáciou komunálneho odpadu už v domácnosti a končí ich uvedomelým odovzdaním do zberní alebo na skládky. Zodpovedá to trendu vyspelých krajín, v ktorých separujú domový odpad už niekoľko desaťročí a na recyklovaných surovinách postavili s ekonomickým efektom časť hospodárstva. Ani my sa tomuto trendu nemôžeme, tobôž po vstupe Slovenska do Európskej únie, vyhnúť.

Skryť Vypnúť reklamu

Občania sa ale s takto chápanou potrebou separácie odpadu ešte nestretli, ako ich budete motivovať, aby si svoju zákonnú povinnosť plnili?

V. Povoda: Nechceme ísť cestou úpravy cien za vývoz a uskladnenie domového odpadu, a to preto lebo by to mohlo negatívne postihnúť aj takých občanov, ktorí odpad separujú. V projekte separovaného zberu sme dali prednosť radšej postupnému vytváraniu takých podmienok, aby občania mohli odovzdať druhotné suroviny zberniam alebo do kontajnerov čo najbližšie k svojmu bydlisku.

Môžeme byť konkrétnejší?

M. Hrušč: Výkup papiera, skla a PET fliaš bude spoločnosť Ekopolis zabezpečovať na 52 miestach podľa mestských častí a na základe harmonogramu. Dva až tri dni pred každým výkupom budú občania informovaní o mieste, čase, termíne a aktuálnych cenách výkupu papiera podľa aktuálnej situácie na trhu. Cenu výkupu PET fliaš sme určili na 1,50 za 1 kg a skla - 0,50 Sk za 1 kg. V deň výkupu prídu na určené miesto dve vozidlá - jedno určené pre papier a druhé pre sklo a PET fľaše.

Skryť Vypnúť reklamu

Je potrebné tieto suroviny nejako upraviť?

M. Hrušč: Veľmi jednoducho - papier treba zviazať do balíkov. Zbierajú sa noviny, časopisy, brožúry, katalógy a knihy - tie bez dosiek - cenníky, adresáre, telefónne zoznamy, vlnité i hladké lepenky. Balíky ale nesmú obsahovať pergamenový, asfaltový, pauzovací a dechtový papier, papier s kovovou fóliou, textilom, plastom a inými prímesami, obuvnícku lepenku, papierový prach, výseky dierovačiek a mechanické nečistoty, ako sú piesok, uhlie, kovy, sklo, cement, drevo a podobne. PET fľaše treba priniesť v igelitových vreciach v deformovanom stave - nevykupujú sa obaly od octu, drogistického tovaru, tvrdé plasty, vrecia, naopak - vykupujú sa obaly z malinoviek, sirupov, vína, minerálnej vody, a to od objemu 0,3 po 2,5 litra bez rozdielu farby. Sklo vykupujeme farebné i biele, ale bez kovového či plastového uzáveru, vypláchnuté, priniesť možno aj tabuľové sklo. Nevykupuje sa keramika, kamenina, porcelán, olovené či drôtené sklo, žiarivky, televízne obrazovky a podobne. Tieto suroviny, ako sme už spomínali, patria do zberne v sídle našej firmy.

Koncom tohto týždňa pribudnú do výbavy nášho mesta špeciálne kontajnery na sklo a plasty. Prečo sa rozmiestňujú, keď spomíname, že tieto suroviny budú predmetom výkupu?

V. Povoda: Chceme vytvoriť možnosti aj na priebežný zber druhotných surovín. Možno pre niektoré domácnosti nebude dostatočne motivujúce čakať na výkup surovín a budú sa chcieť zbavovať ich vtedy, keď sa im nakopia. Pre takúto potrebu domácností budú slúžiť spomínané kontajnery. Budeme ich rozmiestňovať v jednotlivých mestských častiach na miestach, kde sa občania bežne pohybujú za nákupmi a neskôr aj v areáloch predškolských a školských zariadení. Kontajnery budú farebne rozlíšené a označené nápisom Na sklo bude kontajner zelenej farby a na PET fľaše žltej farby.

Spomínali sme tiež domáce kompostárne. Kedy sa ich v Martine dočkáme?

V. Povoda: Tohto roku chceme pripraviť projekt výstavby kompostárne a na budúci rok ju, pravdepodobne, postavíme. Zatiaľ je predčasné hovoriť o termínoch. No ešte predtým uvažujeme aj o možnosti zakúpiť do štvrtí individuálnej bytovej výstavby domové kompostárne, ktorých obsah budú môcť využívať po príslušnej úprave a vyzretí záhradkári na svojich pozemkoch. Napriek tomu, že ide o jednorázovú investíciu z rozpočtu, ktorá sa na prvý pohľad javí ako dar, jej návratnosť je neodškriepiteľná, lebo zníži náklady na odvoz a likvidáciu komunálneho odpadu.

(rr)

Výkupné zberné stanovište pre pojazdnú zberňu

miestna časť, (počet miest), názov stanovišťa

Ľadoveň (5) Tomčany /autob. otoč/ Alpia, autobusová otoč /Stavbárska ul./, Gogoľova ul. /výmenička/, Puškinova ul. /aj pre starú Ľadoveň/

Jahodníky (2) Alendeho, Exnárova /smutná vŕba/

Odtoky (1) Murgašova /pri trati/

Stred (5) Mojzesova, A.Kmeťa, Strojár, Lukáča, Kriváň 3 /stredná ulica medzi Záborského a Novomeského/

Sever /pravá strana smer Vrútky/ (1) Východná

Sever /ľavá strana/ (4) Školská, Tomášikova, Zvolenská /pri pošte/, Jilemnického /výškové paneláky/

Košúty I. (3) Hurbanova /začiatok/, Hodžova /pri potravinách/, Rázusova

Košúty II. (3) Alexyho ulica, Štefunkova ulica /pri Jordáne/, Kernova ulica /parkovisko/,

Priekopa (8) Zelená /tržnica/, Čajkovského, Dullova, Volgogradská, Šikuru, Priehradná /ZŠ/, K.Hviezda /autob.otoč/, H.Gregorovej - potraviny, Za Jordánom

Podháj (12) Nám. protifašis. bojovníkov, križovatka Halašova - Hollého, potraviny Podhájka, potraviny Bajerg, pizzéria Venezia /Ul. g. Svobodu/, Žingorova ul.- Devínska, križovatka Žingora - Wiesta, križovatka Chalúpku - Gorkého, križovatka G.Svobodu - Medekova, križovatka g. Svobodu - Volkra, G.Svobodu č. 47, Brezová ul. - bývalé potraviny

Záturčie (7) Riečiny č. 1 potraviny, Zámocká, Rovnianka, Romanova, Gándhího, Mamateja, Nahálku

Spolu: 52 zberných miest pojazdnou výkupňou

Rozloženie zberných miest pre kontajnery:

Ľadoveň: Tomčany - 2 ks, Lermontova ul. - 2 ks, Mazúrova ul. 20 - 2 ks, Mazúrova ul. 30 - 2 ks, Stavbárska ul. /Sviečka/ - 4 ks, Stavbárska ul. - garáže 2 ks, Kirovova ul. - 2 ks = spolu 16 ks

Jahodníky, Odtoky: potraviny Fialka 2 - 2 ks, potraviny Sama - 2 ks, výmeníková stanica - 2 ks, Agrostav - 2 ks, Mia /Smíchov/ - 2 ks = spolu 10 ks

Stred: Delvita - 2 ks, potraviny Ul. Daxnerova -2 ks, potraviny Ul. moskovská - 2 ks, Fix - 2 ks, Sama - 2 ks, Ul. Záborského - 2 ks, Štúr.štvrť - 2 ks = spolu 14 ks

Sever: Ul. Č. armády - 2ks, parkovisko pri Betty - 2 ks, parkovisko pri Kocke - 2 ks, potraviny Ul. Rum. armády - 2 ks = spolu 8 ks

Košúty I: potraviny Jednota - 2 ks

Košúty II: potraviny Jednota - 2 ks

Priekopa: potraviny Ul.priekopská - 2 ks, potraviny Ul. Plachého - 2 ks, potraviny Ul. zelená - 2 ks, potraviny Ul. Šikuru - 2 ks, Čajkov.štvrť - 2 ks, potraviny Bízik - 2 ks, potraviny Ul. minská - 2 ks, autocamping - 2 ks, potraviny Ul. Gregorovej - 2 ks, drevenica za kolkárňou - 2 ks = spolu 20 ks

Záturčie: Ul. Romana - 2 ks, Ul. Rovnianka - 2 ks, obchodné centrum - 2 ks, Ul. Nahálku - 2 ks = spolu 8 ks

Podháj: križovatka Sadová ul., Riečiny - 2 ks, Dobšinského ul. - 2 ks, Podhájska ul. potrav.pri poliklinike - 2 ks, potraviny podhájska - 2 ks, potraviny Halašova ul. - 2 ks, Ul. V. Žingora /desina/ - 2 ks, potraviny Ul. gen.Svobodu - 2 ks, križovatka Bagarova ul., Goliana - 2 ks, Stráne - aut.otoč - 2 ks = spolu 18 ks

Počet kontajnerov na všetkých zberných miestach bude 98 ks.

Nechajte si posielať prehľad najdôležitejších správ e-mailom

Inzercia - Tlačové správy

 1. Ako inovácie menia naše návyky? Čo už dnes môžete robiť inak
 2. Na VŠEMvs získaš kvalitné štúdium v moderných priestoroch
 3. Nástrahy online vyučovania, o ktorých sa nehovorí
 4. Budíte sa počas spánku? Toto sú hlavné príčiny
 5. ARÓNIA najsilnejšia prírodná prevencia proti respiračným vírusom
 6. Študuj v malom a ži vo veľkom
 7. METROPOLIS prináša mestské bývanie vo vysokom štandarde
 8. Tip na náhradu za rúško: Kvalitný nákrčník ochráni aj pred zimou
 9. Študuj na univerzite s viac ako 60 ročnou tracíciou!
 10. Slovensko spoznalo najlepšie farmy minulého roka
 1. Tip na vianočný darček? Kvalitný zrak so zľavou 1 000 €
 2. Budeme môcť v budúcnosti pracovať len z domu?
 3. 8 inšpirácií, ako využiť zvyšky jedla a nič nevyhodiť
 4. Na výpadok elektriny vás môže upozorniť aj SMS
 5. Detský čaj COOP Jednoty získal unikátne medzinárodné ocenenie
 6. FMMR svojím výskumom reaguje na aktuálne živé témy
 7. Slovenské „šampanské“, za ktorým sa skrýva príbeh lásky
 8. Vianočné vydanie magazínu SME Ženy
 9. Novinka medzi prefabrikátmi
 10. Virtuálne prechádzky ako pomoc turistom pri orientácií
 1. Slovenská firma reformuje tradičné multimiliardové odvetvie 26 403
 2. Slnko a teplo aj cez sviatky: Do Egypta sa vracajú dovolenkári 16 021
 3. Budíte sa počas spánku? Toto sú hlavné príčiny 15 379
 4. Aká je chémia vôní 11 728
 5. Kaufland na Slovensku testoval novinku, ktorú zavádza v Európe 9 298
 6. Viete, aká je skutočná cena smartfónu? Číslo vás prekvapí 8 788
 7. Novodobý slovenský Baťa. Zamestnancom stavia domy 8 623
 8. Bývanie v meste predlžuje život 8 269
 9. Bezpečná dovolenka v exotike: Maldivy sú prešpikované zážitkami 7 714
 10. Čo ovplyvňuje chuť kačacieho mäsa? Tieto dve veci 5 845
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy z SME | MY Turiec - aktuálne správy

Írska veľvyslankyňa v Martine

Na radnici mali vzácnu návštevu.

Martin navštívila veľvyslankyňa Írskej republiky na Slovensku Hilda Ó Riain.

Vymenovali riaditeľov sociálnych organizácií v Turci

Centrum sociálnych služieb Horný Turiec má novú riaditeľku.

Centrum sociálnych služieb Horný Turiec.
Adventný veniec v Turanoch. Prvá sviečka už svieti.
Utečenci zo Sýrie sa po vystúpení z kamióna ocitli v Hornej Štubni

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Kamión narazil do reštaurácie a pohostinstva (+VIDEO)

Vodič pravdepodobne za volantom zaspal, havaroval v centre Tvrdošína.

FOTO: Verejný šatník v Prievidzi nevydržal ani tri dni, niekto ho podpálil

Len v piatok dobrovoľníci umiestnili v Prievidzi verejný šatník, ktorý mal priniesť oblečenie ľuďom, ktorí ho potrebujú. O pár dní ho však niekto podpálil.

V Zámkoch otvorili nové nákupné centrum

Pre návštevníkov je k dispozícii osem obchodných prevádzok.

Už ste čítali?