Pondelok, 20. september, 2021 | Meniny má Ľuboslav(a)KrížovkyKrížovky

Láska z Príboviec

Dňa 26. decembra pred takmer 111 rokmi sa narodil Štefan Krčméry, muž, ktorý vynikal systematickou prácou a štúrovským nadšením. Celý život zasvätil Matici slovenskej a snivým predstavám o budúcnosti Martina a slovenského národa. Veril, že Martin neostane srdcom kultúrneho a politického života len v 19. storočí, ale bude i naďalej právom reprezentovať vtedy mladý československý štát. V štúrovskom duchu venoval národu básnickú zbierku Keď sa sloboda rodila či vedeckú prácu Dejiny slovenskej literatúry. Svoje poslanie a funkciu tajomníka Matice slovenskej vykonával natoľko zodpovedne a s toľkou vervou, až mu siahlo na zdravie a doviedlo ho do ústavu duševne chorých v Pezinku, kde 15. februára 1955 zomrel. Spolu s ním však treba spomenúť aj manželku, autorku tvorby pre deti Rozprávky tety Hely a spomienok Puknuté husle. Hela Krčméry-Karlovská z Príboviec (1902-1970), ktorá bola inšpiráciou pre jeho ľúbostnú poéziu, sprevádzala ho životnou drámou a predminulý rok tiež „oslávila„ svoju nedožitú stovku.

Skryť Vypnúť reklamu

V stopách predkov

Predkovia Štefana Krčméryho boli presvedčenými evanjelikmi, ktorí popri rodovom vzore neostali len pasívnymi evanjelickými farármi, ale i národnými či literárnymi činorodcami. Najznámejším bol starý otec August Horislav (1822-1891), ktorý sa do slovenských dejín nezapísal len ako hudobný skladateľ a publicista, ale aj ako člen „štúrovskej družiny„. V roku 1861 sa zúčastnil na Memorandovom zhromaždení v Martine, bol zakladajúcim členom Matice slovenskej. Jeho najstarší syn Miloslav (1860-1902), Štefanov otec, zdedil po otcovi aj niečo viac - bol literárne činným, písal články a básne s náboženskou tematikou, skladal piesne na slová slovenských básnikov a v roku 1894 stál pri zakladaní vydavateľstva Tranoscius v Liptovskom Mikuláši, kde ho zvolili za tajomníka. Počas mošovského farárčenia sa oženil v roku 1890 s dcérou budínskeho evanjelického farára Oľgou Petényiovou (1868-1950), neskôr významnou národnou a kultúrnou pracovníčkou. V tomto prostredí sa narodil v roku 1892 Štefan ako najstarší a jediný syn a po odchode do Jasenovej pribudli ešte štyri dcéry.

Skryť Vypnúť reklamu

Štefan nemohol nebyť pravým Krčmérym. Už to, že sa narodil na sv. Štefana v silnej evanjelickej a národne uvedomelej rodine mu predurčilo, že v rokoch 1907-1915 nemohol študovať inde ako v Bratislave na ev. lýceu a na teologickej fakulte. V roku 1915 nastúpil za kaplána v Krajnom, od roku 1917 účinkoval na nemeckej fare v Bratislave. Roku 1918 zanechal kňazské povolanie a stal sa redaktorom Národných novín v Martine a nasledujúceho roku ho zvolili za tajomníka obnovenej Matice slovenskej. Už vtedy bol veľmi uznávaným literátom a horlivým organizátorom literárneho a kultúrneho života. Redigoval mnohé slovenské časopisy, vyhľadával nové talenty (Smrek, Beniak, Lukáč...) a dával im priestor v Slovenských pohľadoch.

Príbovský otčenáš

Tak bolo i v roku 1918 na literárnom večierku v Martine, ktorý sa konal pri príležitosti pochovávania basy. Štefan Krčméry bol mládenec rúči. Krútilo sa okolo neho mnoho dievčat. Niet divu, že ho vtedy starý priateľ potiahol za rukáv so slovami: „Moja dcéra si ťa praje poznať...„ Pred ním stála 16-ročná Helka Karlovská, dcéra príbovského statkára. Štefan pojal zahanbenú dievčinu do tanca a pookriaty láskou v ten istý večer od nej dostal aj bozk.

Skryť Vypnúť reklamu

Odvtedy denne vyčkávala od neho listy, tešila sa na jeho návštevy. Veru, Štefan Krčméry bol častým hosťom v Príbovciach u Karlovských. Z tohto obdobia pochádzajú aj jeho libesbrífy s ľúbostnými básňami a vstupnými kreslenými obrázkami pre Helu Karlovskú zozbierané v knižke Ty a ja. Majú podobu denníka, spomienok na ich prvé stretnutie, pocity, ktoré ho sprevádzali. Predstavuje sa v nich ako 18-ročný mladík, zaľúbený, pobláznený. Ako to neskutočne znie, hlavne, keď vieme, že v tomto období mal Krčméry už 26 rokov. V tom čase písal zbierku s národnými myšlienkami Keď sa sloboda rodila a aktivizoval sa v kultúrno-politickej oblasti. Preto jeho libesbrífy a zaľúbené básničky svojou podstatou dokážu prekvapiť. Veď kto by hľadal autorstvo v tomto otčenáši u Štefana Krčméryho? „Hella moja, ktorá si v Príbovciach, raduj sa srdce tvé, príď svadba tvoja, buď dobrá vôľa tvoja, ako v Príbovciach, tak i v Martine. Bozk náš každodenný daj nám dnes a odpusť mi moje viny, ako i ja tvoje nikdy neodpustím a uvoď ma do pokušenia, ale nie do zlého, lebo tvoj som a ty si moja, zlá Hella, až na veky vekov amen.

A veru, jeho modlitba bola vyslyšaná. Začiatkom mája 1919 prišiel na pytačky a keďže bol u Karlovských obľúbený, Helu dostal. Už o rok 28. augusta 1920 v Príbovciach Ivan Karlovský a jeho žena Matilda, rodená Czeczotková, vystrojili svadbu. Prišlo veľa hostí, poväčšine literáti a umelci, pytačom bol sváko Jaroslav Vlček a Janko Smrek napísal k tejto príležitosti do Národných novín svadobnú báseň. Na druhý deň po svadbe odcestovali do Tatier na Štrbské Pleso.

S láskou i s chudobou

Ešte v tom istom roku mu ministerstvo školstva zaplatilo študijný pobyt v Paríži, a tak si svadobné týždne predĺžili. Návrat do Matice slovenskej bol ale ťažký. Jeho právomoc a práca sa rozšírila až natoľko, že bolo ťažké toto všetko obsiahnuť a udržať pod kontrolou. Matica nadobudla význam hlavnej kultúrnej ustanovizne na Slovensku. V programe stál aj pravopisný spor. Na jednej strane išlo o slovenský pravopis prikláňajúci sa k češtine od Václava Vážneho a na druhej strane samostatný slovenský pravopis od Henryka Barteka. Zodpovednosť za tento krok padala do určitej miery aj na Krčméryho. Z literárno-jazykovej škriepky vzbĺkol plamenný spor, zo sporu celoštátny problém, ktorý hrozil katastrofou, čo, pochopiteľne, zakaľovalo aj ich desaťročné manželstvo a rodinné šťastie.

Určité vykúpenie z tejto situácie prišlo v roku 1930 zo strany Alice Masarykovej, najstaršej prezidentovej dcéry, keď mu ponúkla možnosť pripraviť sa na Karlovej univerzite v Prahe na doktorát z filozofie. To, že Krčméry zvládol doktorát za pol roka a popritom si ponechal i redigovanie Slovenských pohľadov a po nociach robil úmorné korektúry a apretúry, sa podpísalo pod jeho zdravie. Keď prišla Hela 31. novembra 1930 do Prahy na jeho promóciu, zdal sa jej neobyčajne bledý a vyčerpaný. A keď sa mu pri čítaní prejavu nápadne triasli prsty, rozplakala sa.

Po čase sa začali u Krčméryho prejavovať halucinácie. Neskôr sa Hele zdôveril, že mal z ničoho nič strašné vidiny blížiacej sa vojny, ničenia, kántrenia. Podľa Hely to boli predráždené nervy veľmi unaveného človeka. No keď ju uprostred noci zobudil, že sa chce rozlúčiť, lebo zomiera, uvedomila si vážnosť manželovej choroby.

„...prišla ku nám

tichá nostalgia...„

O niekoľko dní teda pobalila veci a odišli i s deťmi do Necpalskej doliny na Uhliská. Horský vzduch Krčmérymu prospieval, no občas nastali chvíle, keď už dolina začala strácať preňho uzdravujúce vplyvy, bolo načase zmeniť prostredie. Z Necpál odišiel s matkou do Moravského Lieskového k sestre, odtiaľ s Helou do sanatória v Gräfenbergu, potom načas do Bratislavy a nakoniec na Oravu. Neskôr sa cestovanie z miesta na miesto stalo pre Krčméryovcov obyčajou. Prospievala mu iba častá zmena.

Keď sa vrátili do Martina, chcel sa vrátiť k pôvodnej práci. Avšak úloha redaktora Slovenských pohľadov prešla na Andreja Mráza, takže jeho dni boli znova nepokojné, nevraživým správaním na seba upozorňoval na ulici i v Matici. Keď k tomu pribudli i pokusy o samovraždu, 14. novembra 1932 ho matičiari pozbavili práv zasahovať a rozhodovať vo veciach Matice a radili Hele, aby ho dala na špeciálne liečenie. Krčméry sa zrejme o manželkinom zámere dozvedel, pretože v slabej, nekontrolovateľnej chvíľke jej dal svoj nesúhlas najavo necitlivým spôsobom. Ako ospravedlnenie, prejav hlbokého zármutku nad svojím konaním, vtedy pre ňu napísal najkrajšiu ľúbostnú, draho vykúpenú báseň - Slovo čisté: „Ty osud môj si, rosa, dážď si, slnce rozosmiate...„

Aj vtedy sa ujali pomoci Masarykovci a odporučili im pobyt v Ženeve. Švajčiarska klíma bola naozaj blahodarná. Hela Krčméry na toto obdobie pamätala ako na jedno z najkrajších počas jeho choroby, ktorá akoby konečne ustupovala. Štefan tu napísal väčšiu časť Zimnej legendy a Hela sa venovala štúdiu umenia. Popritom písala cestopisy, v ktorých našiel Krčméry začiatky jej literárneho nadania, takže sa poviedkami stala aktívnou prispievateľkou slovenských časopisov. Uvedomujúc si silný vplyv Matice na jeho zdravie, rozhodli sa nevrátiť do Martina a usadiť sa natrvalo v Prahe. Tam sa zaoberal prácou v Slovanskou ústave, písal Dejiny slovenskej literatúry a venoval sa rodine.

Zlomený sen

V júni 1934 zomrel na cukrovku v Príbovciach Helin otec. Smrť svojho dlhoročného priateľa, svokra a navyše naširoko obľúbeného človeka znášal veľmi ťažko. Narušila dovtedajší stav choroby a navodila mu zbytočné výčitky svedomia, ďalšie depresie, vidiny, výbuchy a záchvaty zlosti.

Následne sa z Prahy presťahovali do Bratislavy, do susedstva mamy Krčméry. Táto zmena pobytu ho však nenadchla. Nemohol spávať, nejedával. Mnohokrát ho rozčúlila i maličkosť a priviedla ho až do zúrivosti. Zlomovým bodom bol deň, keď sa dostal do štádia ohrozujúceho nielen Helu, ale i deti.

Vtedy Hela prestala definitívne snívať o živote v útulnej a normálnej rodine. Bola unavená z neustálej pozornosti a obetavosti. Uvedomila si nebezpečenstvo z manželovej strany a odhodlala sa žiť oddelene s deťmi v Príbovciach, u matky. Rozhodla sa konečne prežiť pár rokov svojho života len pre seba. V septembri 1935 si našla prácu v Univerzitnej knižnici v Bratislave (neskôr aj v rozhlase) a keď chcela po príchode do hlavného mesta navštíviť manžela, musela ísť za ním na psychiatrické oddelenie. Tam ho chodila s deťmi pravidelne navštevovať, dokým si ho mama Krčméry nevzala k sebe domov. Matkina smrť v roku 1950 zavŕšila synovu chorobu a odkázala ho na pomoc odborníkov v Pezinku.

Je na príčine Matica?

Tvrdiť, že do takéhoto trýznivého stavu ho dostala Matica a problémy s ňou spojené, by bolo neúplné a príliš jednoduché. Chorobné príznaky sa u Krčméryho prejavovali už počas štúdií teológie vo forme pocitov, ktoré si sám uvedomoval a dokonca o nich písal básne. Mnohé z nich majú príznačné názvy - Som chorý, Pri hrobe, Boh tma, Chcel by som nevedieť o smrti... Krčméry sa vnútorný nepokoj snažil prekonať tvorivým a pracovným vypätím, ktorým však dosiahol opačný účinok. Práca v Matici, ktorá bola nad jeho sily, mu len dopomohla vyniesť na povrch to, čo sa v ňom kedysi skrývalo.

Aj napriek tomu je jeho schopnosť neustále myslieť na národ i v týchto chorobných časoch a obdarovávať ho zmysluplnými literárnymi prácami aj naďalej obdivuhodná. Žiaľ, jeho choroba nežiadúco, ba až nepríjemne zatieňuje jeho osobnosť v histórii a v spomienkach najbližších. Tak to napokon dokumentujú aj spomienkové knihy manželky Hely Krčméry Puknuté husle a dcéry Jely Krčméry-Vrteľovej v nedávno vydaných memoároch Preletím ponad život.

Miroslava Dírerová

Najčítanejšie na My Turiec

Inzercia - Tlačové správy

 1. Profesionáli vedia, o čo ide. Ako si vybrať OZV a nepopáliť sa?
 2. Slováci ochutnali vegánske bagety. Chutili im?
 3. Prehľad bratislavských komunít. Čo všetko sa dá robiť so susedmi
 4. Poznáme slovenské cesty s najkrajším výhľadom!
 5. Školy sa znova môžu zapojiť do zberu starých mobilov
 6. Sedemnásť slovenských hotelov na septembrový last minute výlet
 7. Takto dokážu aj vaše peniaze zlepšiť život na našej planéte
 8. Volkswagen na IAA v Mníchove predstavil koncept elektromobilu
 9. Slovenský orloj – svetová atrakcia
 10. Kanceláriám ešte neodzvonilo
 1. 100% ovocné šťavy pod lupou – Prečo sa ich oplatí konzumovať?
 2. BLoKK: Z nevyužitých kancelárií v centre štýlové bývanie
 3. Aj panelák môže byť Smart
 4. Školy sa znova môžu zapojiť do zberu starých mobilov
 5. Pri uzatváraní PZP už nedominuje január
 6. "Je to dravec!" Priznáva šéfkuchár Michal Konrád
 7. Sledujte naživo pokusy so slovenskými výskumníkmi
 8. Vystúpte z radu, postavte si moderný dom podľa seba
 9. Slováci ochutnali vegánske bagety. Chutili im?
 10. Poznáme slovenské cesty s najkrajším výhľadom!
 1. Sedemnásť slovenských hotelov na septembrový last minute výlet 9 328
 2. Slovenský orloj – svetová atrakcia 8 813
 3. Radosť zachytiť tieto krásne krivky 4 320
 4. Mikroplasty sú v produktoch každodennej potreby. V ktorých? 4 180
 5. Zodpovedné investovanie praje budúcnosti a je fér 3 569
 6. 5 tipov, ako si užiť jeseň v Bratislave a okolí 3 042
 7. Zateplenie šikmej strechy PUR penou či minerálnou vlnou? 3 021
 8. Volkswagen na IAA v Mníchove predstavil koncept elektromobilu 2 609
 9. Takto dokážu aj vaše peniaze zlepšiť život na našej planéte 1 781
 10. Prehľad bratislavských komunít. Čo všetko sa dá robiť so susedmi 1 759
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy z SME | MY Turiec - aktuálne správy

Matej Shieber (č.34) od štartu pretekov diktoval tempo.

Atmosféru Behu zdravia si poriadne užil aj šprintér Ján Volko.


2 h
V nemocnici sa naplno rozbieha testovanie.

Od pondelka je okres Martin na covid automate červený. Zatvorených je viacero tried v školách v Turci, pre vysoké počty pozitívnych hygienici zatvorili i celú školu na Ulici P. Mudroňa. V nemocnicni už ležia pacienti s covidom.


7 h
Príbovce v zápase proti Hornej Štubni bojovali až do konca a oplatilo sa.

Blatnica s Trebostovom zostávajú stále bez prehry a už stoja v tabuľke vedľa seba plece pri pleci.


a 1 ďalší 11 h

V dnešnej časti sa dozviete aj to, ako sa darilo našim hokejistom v zámorí, aký úspech získali naši vodáci a ďalšie atraktívne informácie zo slovenského športu.


13 h

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Z miesta činu unikalo biele auto.


10 h

Obnova mosta cez Váh v Hlohovci sa už onedlho rozbehne.


10 h

Priniesť má aj pracovné miesta. Pôjde o jedno z troch moderných stredísk, aké zatiaľ na Slovensku nie sú.


7 h

Obchody si môžu vybrať režim.


18. sep

Už ste čítali?