Štvrtok, 16. september, 2021 | Meniny má ĽudmilaKrížovkyKrížovky

V priateľstve s poéziou na všedný deň

Vari pri každej umeleckej produkcii sú okrem úrovne jej samotnej zaujímavé reakcie divákov či poslucháčov. Po nedávnom jubilejnom recitáli martinských amatérskych majstrov umeleckého prednesu z Kruhu 3 P sa z radov početného obecenstva ozvali dokonca úprimné hlasy počudovania nad tým, že takéto spoločenstvo v Martine vôbec existuje…

Veruže jestvuje a – ako už našťastie vidno aj zo spriazneného záujmu skalných milovníkov týchto pravidelných poetických večerov - trvá viac ako desať rokov.

Patrí sa však povedať hneď v úvode a na rovinu, že voľné združenie amatérskych recitátorov zavedené pod názvom Kruh 3 P (priateľov poézie a prózy), aké žije u nás v Martine, tvorí tu a účinkuje so spoľahlivou pravidelnosťou, je dozaista aj v celoslovenských pomeroch celkom ojedinelým, nevídaným a originálnym kultúrnym i spoločenským fenoménom. Nebude preto iste od veci pozrieť sa martinskému recitátorskému Kruhu do „zakladateľskej„ listiny a najmä na „zúbky„ jeho umeleckých produkcí uskutočnených v toku viac ako jedného celého decénia pôsobenia.

Skryť Vypnúť reklamu

x x x

Stretnutím, od ktorého sa datuje vznik Kruhu 3 P (priateľov poézie a prózy) v Martine, je 21. január 1993, keď sa zišlo sedem amatérskych recitátorov s bohatými skúsenosťami z účinkovania na vrcholných celoslovenských súťažiach umeleckého prednesu každého zamerania a s najvyššími oceneniami. Silné recitátorské osobnosti dostali do vienka svoj názov od iniciátora myšlienky Miša Kováča Adamova. Tandem umeleckého i organizátorského vedenia na seba zobrali spoločne dve výrazné individua­lity, v oblasti umeleckého prednesu na slovo vzaté odborníčky aj „výkonné“ recitátorky, Eva Kalnická a Viera Peťková. Od svojho vzniku sa organizačné zázemie Kruhu tiež kryštalizovalo v dvoch priestoroch: v Slovenskom národnom literárnom múzeu – SNK a v Turčianskom osvetovom stredisku. Praktický princíp príťažlivosti polohy budovy v centre mesta rozhodol pre literárne múzeum. Pretože Kruh vznikol ako voľné a s dôrazom na záujmové združenie interpretov poetického slova, ako prvý uviedli recitátori program z textov podľa vlastného výberu. Akési „moje najmilšie„ podľa osobného vkusu i vlastného srdca zazneli v premiére Kruhu 3 P v apríli 1993 a už vtedy pod dodnes zachovaným názvom Predjarie. Ambíciou tohto prvolezeckého poetického recitálu bolo predstaviť sa síce na domácej martinskej pôde, no predsa aj v širšom kontexte. Prvé Predjarie sa stalo prirodzenou programovou súčasťou vtedajších význačných matičných sviatkov slova a stretnutia literátov z celého Slovenska na Slovesnej jari organizovanej Maticou slovenskou.

Skryť Vypnúť reklamu

x x x

A tak ten každoročne iný, no predsa však stabilným kritériom výberu podľa zásady – „z mojich najmilších„, srdcu blízkych veršov i próz - rovnaký recitál Predjarie zavŕšil tohto roku v máji tvorivé desaťročie svojho obdivuhodného účinkovania. No a chvalabohu rozmanité a rozdielne je zakaždým toto jarné stretnutie s poéziou a jej interpretmi predovšetkým premenlivosťou zostavy recitátorov, ktorí sa práve v tom-ktorom ročníku spolu tvorivo stretnú. Niektorí opäť a znova ako stálice, recitujúci vari v každom Predjarí: Zuzana Bukovská, Alexander Harman, Gabriela Hamranová, Elena Reguliová, Zuzana Kramárová, Eva Potučková, Milada Záthurecká, Eva Ludvigová, Kvetoslava Hrašková, Karol Figura…, k nim sa postupne pridávajú ďalší, čo ostávajú v Kruhu alebo sa ním iba sporadicky mihnú: Agneša Kuková, Anna Dubovcová, Michal Hlaváč, Zdenko Reguli, Katka Nemcová, Martin Klein, Milan Marinčák, Ľubomír Bukový …

Skryť Vypnúť reklamu

Predjarie má okrem nerozlučného spojenia s najkrajším ročným obdobím aj jedno osobité prepojenie k bývalej aktívnej recitátorke, žiaľ náhle predčasne zosnulej Janke Beňadikovej. Jej pamiatke bolo v spomienke venovaných niekoľko ročníkov Predjaria.

Dramaturgia a réžia predjarných recitálových podvečerov je vedená skúsenosťou v kombinácii s odbornosťou. Má invenciu, vkus aj charakteristickú tvár dvojice, ktorá sa v osobnostiach Evy Kalnickej a Viery Peťkovej s Predjarím viaže vonkoncom neodmysliteľne.

x x x

Martinské združenie zanietených milovníkov umeleckého slova - s preukázateľne viacnásobne potvrdeným recitátorským talentom aj umením v jeho odovzdávaní - sa od počiatku svojho stretávania v Kruhu nesústreďuje iba na obojstranne príťažlivé (recitátormi na javisku aj ich fanúšikmi v hľadisku) Predjarie. Svojou umeleckou originalitou, a to predovšetkým v dramaturgickom prvolezectve, ale aj objavnosti tém i autorov sú rozhodne rovnako hodnotným pendantom jarným poetickým recitálovým podvečerom od počiatku účinkovania Kruhu 3 P v Martine tiež pravidelné zimné stretnutia s citlivým prednesom poézie. Koncepcia poetickej zimy je samozrejme trocha odlišná, ako tá pred jarou. Recitály za dlhých zimných večerov, najčastejšie uskutočňované v predvianočnom poézii naklonenom čase, sú komponované vždy v sústredení na istú osobnosť, napríklad jubilujúceho autora.

Keďže etablovanie Kruhu 3 P v Martine je časovo takmer identické s časom krátko po nežnej revolúcii na Slovensku, nemohol sa tento fakt neodraziť v dramaturgii voľného združenia amatérskych recitátorov. Aj pre Kruh sa otvárajú do roku 1989 nepoznané, ba často len ťažko realizovateľné možnosti. A tak recitátori sústreďujú svoju pozornosť na koncipovanie celkom novej dramaturgie a prvolezecké uvádzanie dovtedy na Slovensku úplne neznámych či dokonale zatajovaných autorov. Zásluhou tvorivého kolektívu Kruhu približujú recitátori martinskému publiku napríklad doma na Slovensku doposiaľ celkom neobjavenú tvorbu slovenských exilových autoriek, alebo doslova zakázaných katolíckych básnikov, či nepovšimnutú tvorbu krajanských spisovateľov z Dolnej zeme. Dramaturgia Kruhu sa sústreďuje tiež na zaradenie recitálov svojich sólistov pri ich osobných životných jubileách.

Prvým v zime koncipovaným programom, zhodou okolností dokonca pod už známym, tentoraz však aj prakticky použitým názvom Moje najmilšie, bol výber z poézie Jána Smreka pri príležtosti 95. výročia narodenia básnika. Dátum prvej premiéry v tomto ročnom období- 18. december 1993 - predznamenal uvádzanie zimných recitálov v citovo citlivom čase Vianoc. Programom V pokore s básňou uviedla jedna z kmeňových recitátoriek, viacnásobná víťazka viacerých celoslovenských súťaží v umeleckom prednese poézie a prózy, Zuzana Bukovská sólový recitál ako ďalší z variabilných programov na pôde Kruhu 3 P. V nasledujúcu zimu recitovalo sedem členiek Kruhu v čisto ženskom programe zostavenom z tvorby slovenských exilových autoriek žijúcich vo Francúzsku, Švajčiarsku, Rakúsku, Holandsku, USA a Kanade. Program mal príznačný názvov Zaviate cesty a zožal priaznivé ohlasy tak u spriazneného publika, ako tiež u odborníkov na exilovú literatúru, ba aj u samotných autoriek oslovených pozvánkou.

x x x

Aj nasledujúci recitál Kruhu 3 P ostal svojím zameraním pri exilovej tematike. Recitátori predstavili rodiacemu sa okruhu svojich skalných priaznivcov pri príležitosti 90. nedožitých narodenín slovenského básnika objavne novátorsky komponovaný a scénicky originálne predstavený výber z poézie. Vôbec po prvý raz bol takto do povedomia verejnosti uvedený básnik slovenskej katolíckej moderny Rudolf Dilong. V recitáli Mág slovenského slova zazneli najmä dovtedy len úzkemu okruhu odborníkov známe verše autora, žijúceho a tvoriaceho v nežičlivých časoch v emigrácii. Program bol scénicky ozvláštnený sprítomnením básnika Rudolfa Dilonga v postave mladého recitátora Michala Hlaváča.

Roku 1996 mal umelecký podvečer v podaní členov Kruhu 3 P tému zakomponovanú už vo svojom názve - Poézia zimného večera. Odzneli počas neho verše a prozaické texty sedemnástich prevažne súčasných slovenských spisovateľov, ktorých spoločným leitmotívom bola práve zima a jej krásy, príhody, prírodné zázračnosti, zimou zasiahnuté ľudské príbehy.

O rok neskôr zazneli v auditóriu audiovizuál­nej sály SNLM pod názvom Ozveny z Dolnej zeme zasa vybrané texty vychádzajúce z dramaturgicky zameraného hľadania príťažlivých tém v tvorbe našich krajanov žijúcich v Maďarsku, Rumunsku a bývalej Juhoslávii.

Vonkoncom nezabudnuteľné, opäť k jubileu básnika z najobľúbenejších - a to u prevažnej väčšiny členov Kruhu – bolo koncipovanie slávnostného recitálu Kľakanie k básni, uvedené k sedemdesiatinám Milana Rúfusa. Očividnosť porozumenia poetike tohto barda slovenskej poézie ocenili zaujímavým spôsobom samotní diváci. Dokonca publikum si vyžiadalo reprízu programu, ktorý organizátori preniesli z tradičnej audiosiene SNLM na pôdu Turčianskej galérie. Je pochopiteľné, že recitátori sa rozhodne nezdráhali. Veď „ich„ pán básnik Rúfus „chutil„ im samotným prinajmenej tak, ako vďačnému a vnímavému publiku.

x x x

Ďalším významným autorom, ktorý sa v martinskom recitátorskom Kruhu dočkal pri svojom 120. výročí narodenia pozoruhodného programového stvárnenia, bol Janko Jesenský. V programe nazvanom Z knihy života by sa spisovateľ predstavovaný opäť jedným z recitátorov (Martin Klein) iste aj sám dobre zábaval nad báječne súčasne oživeným literárnym humorom. Prýštil z dobre volených úryvkov, dômyselne vybratých a bravúrne stvárnených textov, a to dokonca už aj recitátormi z najmladšej generácie. Kruh 3 P je totiž od svojho vzniku prirodzene viacgeneračným združením, kde pôsobia v dobrej, súdržnej komunite popri skúsených a stabilných harcovníkoch aj tí začínajúci, k recitátorskému „kumštu„ ešte iba „privoniavajúci mládežníci„ .

Na sklonku roka 2000 rezonovali v umeleckých prednesoch členov Kruhu náročné, no precízne stvárnené texty Emila Boleslava Lukáča. K autorovej storočnici vznikol program s intímnym ponorom recitátorov do obsahu jeho zložitých myšlienok. Svojimi citlivými recitátorskými výpoveďami účinkujúci odobrili aj jeho výstižne zvolený názvov Spoveď. Obdobnou náročnosťou sa vyznačoval tiež nasledujúci recitál Výšiny a biedy z básnickej a prozaickej tvorby spisovateľa Ľuda Ondrejova.

x x x

Doteraz posledným opusom (uvedeným v zime ) s osvedčeným logom najvyššej kvality presadzujúcim sa aspoň v rámci martinskej kultúrnej pospolitosti pod názvom Kruh 3 P (priateľov poézie a prózy) je stretnutie s literárnou tvorbou martinských autorov pod názvom Žijú medzi nami. Dramaturgicky ho inicioval a v spolupráci s kolektívom Kruhu sa aj režijne podeň spolupodpísal ten, čo stál pri myšlienke osnovania tohto šíriteľa umeleckého prednesu vysokej profesionálnej hodnoty – nikto menej zaslúžilý ako Mišo Kováč Adamov. A tak z jeho podnetu uzrel svetlo martinského sveta program zostavený z prozaických kníh i básnických zbierok spisovateľov žijúcich a píšúcich v meste. Objavného recitátorského výkladu sa dočkali Ján Brezina, Peter Cabadaj, Konštantín Horecký, Ladislav Lajčiak, Milan Lechan, Augustín Maťovčík, Peter Mišák, Viliam Sokolík, Igor Válek a Tomáš Winkler. A opäť umelecké prednesy naslovovzatých majstrov pretlmočenia myšlienok autora potvrdili svoj vysoký štandard. Presvedčivé recitátorské výkony Zuzany Bukovskej, Karola Figuru, Gabriely Hamranovej, Alexandra Harmana, Evy Kalnickej, Martina Kleina, Zuzany Kramárovej, Evy Ludvigovej, Evy Potúčkovej a Milady Záthureckej často presiahli skutočnú úroveň textov, potvrdiac tak overenú skúsenosť o tom, že kvalitný prednes s jeho premysleným výkladom pomôže obohatiť akýkoľvek text práve o novú recitátorskú hodnotu s neopotrebovaným pohľadom.

x x x

Pre úplnosť sa žiada povedať, že na pôsobivom umeleckom vyznení každého z uvedených recitálov sa svojou skromnou, no neodmysliteľnou mierou podieľali početní a rozmanití hudobníci, bez ktorých by poézia recitátorov nemala ten správny protipól. Je ich za desaťročie celá plejáda, preto menovite nespomenie žiadneho z nich, aby sme naopak na nikoho nezabudli. Oni všetci dobre vedia, akí vďační sú im za báječné porozumenie poetickému slovu všetci jeho šíritelia z Kruhu 3 P.

Martinský Kruh 3 P je výsostne priateľským amatérskym spoločenstvom tvorivých zanietencov (schádzajú sa na skúškach bez nároku na akúkoľvek odmenu, tou je pre nich „len„ potlesk a uznanie priaznivcov s drobným kvietkom vďaky po každom programe). Je to kruh recitátorských individualít, ktorý sa neuzatvára. Naopak, pokračuje.

Sústredená umelecká tvorba ho posúva každým novým programom čoraz bližšie k dokonalosti recitátorského výrazu. To, čo ostáva ako trvalá hodnota, je spoločná láska k slovu a kolektívna chuť odovzdávať ju aspoň dva razy do roka tým, ktorí ju dokážu rovnako vďačne prijať. A tým sa rozrastá tak Kruh 3 P ako (o)kruh jeho priaznivcov. Najbližšie: dovidenia čaká všetkých poéziou pozitívne zasiahnutých v predvianočnom čase tejto zimy.Vlasta Kunovská

Najčítanejšie na My Turiec

Inzercia - Tlačové správy

 1. Radosť zachytiť tieto krásne krivky
 2. 5 tipov, ako si užiť jeseň v Bratislave a okolí
 3. Ašot Haas v Bratislave: Nenechajte si ujsť umelecký zážitok
 4. Prehľad bratislavských komunít. Čo všetko sa dá robiť so susedmi
 5. Kanceláriám ešte neodzvonilo
 6. Volkswagen na IAA v Mníchove predstavil koncept elektromobilu
 7. Slovenský orloj – svetová atrakcia
 8. Predplaťte si SME.sk s garanciou vrátenia peňazí
 9. Zodpovedné investovanie praje budúcnosti a je fér
 10. Mikroplasty sú v produktoch každodennej potreby. V ktorých?
 1. Profesionáli vedia, o čo ide. Ako si vybrať OZV a nepopáliť sa?
 2. Pápež František požehnal základný kameň novej nemocnice
 3. Ašot Haas v Bratislave: Nenechajte si ujsť umelecký zážitok
 4. Stropný zdvihák zlepší život všetkým imobilným ľuďom
 5. Brusnica – lahodná i účinná zároveň
 6. Zateplenie šikmej strechy PUR penou či minerálnou vlnou?
 7. Čučoriedky - dokážu ochrániť váš zrak?
 8. Tento výťah si poradí aj s tým najužším schodiskom
 9. 5 tipov, ako si užiť jeseň v Bratislave a okolí
 10. ŠKODA prišla s unikátnou platformou
 1. Maldivy, Maurícius či Mexiko sú na dosah jediným letom 9 154
 2. Mikroplasty sú v produktoch každodennej potreby. V ktorých? 5 987
 3. Slovenský orloj – svetová atrakcia 3 906
 4. Radosť zachytiť tieto krásne krivky 3 750
 5. Mayo Galuška praží extra kávu, oligarcha Hodorovský je Mr. Krach 2 809
 6. Prehľad bratislavských komunít. Čo všetko sa dá robiť so susedmi 2 256
 7. Uznávané štúdio oživilo zanedbané štvrte. Prišlo do Bratislavy 1 842
 8. Prvá dáma festivalu 1 711
 9. Za koľko zradil Judáš Ježiša podľa dnešných peňazí? 1 681
 10. Zodpovedné investovanie praje budúcnosti a je fér 1 552
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy z SME | MY Turiec - aktuálne správy

Na túto ale aj mnohé iné otázky od vás odpovedáme v našej právnej poradni.


4 h

Združenie Informačných a poradenských centier mladých v SR v spolupráci s Asociáciou pre podporu rozvoja ICM v Českej republike vytvorili inovatívnu mapu príležitostí zameranú na sebarozvoj mladých.


(PR) 5 h
Spoločne na ihrisku. Martin Kostra s kapitánskou páskou a jeho bratranec Vladimír Milan (vpravo).

Útočník Martin Kostra je hráčom, ktorý vie, čo je to klubová vernosť. O tom, ako si ho v Turčianskej Štiavničke cenia, svedčí i to, aký svadobný darček mu spoluhráči pripravili.


7 h

Hosťom relácie je viceprezident iClinic Bratislava Capitals, Dušan Pašek.


8 h

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Paradoxom je, že Poltár, ktorý patrí medzi okresy s najnižšou zaočkovanosťou, zostáva v najlepšom štvorlístku.


SITA 5 h

Ľudia pocítia obmedzenia.


6 h

(+Aké opatrenia budú platiť v praxi). Susedná Krupina bude bordová.


5 h

Mesto tvrdí, že pôvodne zamýšľaná výstavba sa konať nebude. Ľudí argumenty mesta veľmi nepresvedčili.


23 h

Už ste čítali?