Pondelok, 20. september, 2021 | Meniny má Ľuboslav(a)KrížovkyKrížovky

„Šumy„ nikomu a ničomu neprospievajú, najmä práci v divadle nie...

S riaditeľom Divadla SNP Karolom Kostrabom hovoríme o zmenách martinskej scény

Karel Kostrab je od 15. mája 2003 po výberovom konaní menovaný za riaditeľa Divadla SNP dočasne. Na post významnej kultúrnej inštitúcie prichádza ako dlhoročný pracovník martinského divadla z posledného zaradenia na mieste ekonomicko – obchodného námestníka riaditeľa divadla. Do Divadla SNP v Martine prišiel roku 1985 ako majster javiskovej techniky, neskôr pracoval ako vedúci organizačno – obchodného oddelenia, v rokoch 1988 – 1993 vyštudoval popri zamestnaní na Filozofickej fakulte UK v Bratislave teóriu riadenia kultúry so špecializáciou manažment kultúry. Počas krátkeho obdobia trvania Turčianskeho kultúrneho centra bol referentom pre propagáciu, po odvolaní intendanta Milana Boršča bol poverený vedením TKC Karel Kostrab. Od januára 1999 do polovice mája 2003 pracoval ako námestník riaditeľa divadla pre ekonomiku. Žije v Martine, je ženatý, má dve deti.

Skryť Vypnúť reklamu

Boli ste menovaný za riaditeľa Divadla SNP v Martine v dosť nevhodnom termíne, na úplnom sklonku sezóny. V divadle je však práve tento čas mimoriadne exponovaný, od jeho pracovnej intenzity závisí prinajmenej rozbeh a kvalita tej nasledujúcej, poprázdninovej sezóny. Stihnete všetko potrebné zariadiť načas a v poriadku? Na čo ste sa hneď po uvedení funkcie museli sústrediť predovšetkým?

Domnievam sa, že otázka nestojí tak, či stihnem všetko zariadiť. Je absolútne nevyhnutné do začiatku sezóny všetko pripraviť tak, aby nielen zamestnanci divadla, ale aj naši priaznivci a návštevníci divadla boli informovaní o plánoch divadla na nasledujúcu sezónu. Pretože (dnes už bývalý) umelecký šéf Viliam Hriadel podal 26. 3. 2003 žiadosť o uvoľnenie z funkcie umeleckého šéfa, tak toto bola samozrejme prvá úloha na programe dňa. Tým skôr, že od dramaturgického plánu sa odvíja ďalšia činnosť divadla. Po osobnom pohovore som žiadosť pána Hriadela akceptoval a uvolnil som ho z funkcie k 31. 5. 2003. Pri úvahách nad postom nového umeleckého šéfa sa núkalo niekoľko riešení a každé z nich malo klady aj zápory. Presvedčenie, že v umeleckom súbore sa skrýva veľký, nevyužitý potenciál, bol v súlade s mojou predstavou o zostavení tímu spolupracovníkov na riadiacich postoch v divadle. To bol rozhodujúci moment pri výbere nového umeleckého šéfa zo súčasných členov umeleckého súboru. Oslovil som štyroch kolegov, z toho traja predstavili svoje projekty. Môžem povedať, že rozhodovanie nebolo ľahké. Chcel by som sa ešte raz poďakovať všetkým uchádzačom za projekty. Povzbudil ma fakt, ktorý sa objavoval vo všetkých predložených námetoch. Bola to naliehavo artikulovaná potreba zmien v dramaturgii, koordinácii činností, ako aj požiadavka na zmeny v štýle riadenia divadla. Menovaním herca nášho súboru Miloslava Kráľa za umeleckého šéfa sa začalo budovanie nového, mladého tímu, nového vedenia divadla, ktoré prevezme zodpovednosť za ďalšie smerovanie divadla.

Skryť Vypnúť reklamu

Ďalším problematizujúcim aspektom je vaše menovanie do funkcie riaditeľa na pomerne krátku, určitú dobu. V čom to najviac obmedzí realizovanie zámerov, ktoré by ste chceli uskutočniť, resp. akým spôsobom určená obmedzujúca lehota vášho riaditeľovania môže zabrzdiť prirodzený chod citlivého divadelného organizmu?

Dúfam, že rôzne „šumy„, ktoré boli prezentované v médiách v posledných týždňoch o výberovom konaní a aj mojej osobe, budú rozhodnutím kompetentných osôb na Žilinskom samosprávnom kraji ukončené. Táto situácia nikomu a ničomu neprospieva, najmä práci v divadle nie. Nebudem komentovať dianie okolo výberového konania, pretože to nie je v mojej kompetencii, ale súčasne musím povedať, že mám v tomto ohľade čistý štít. Môže mi byť len ľúto niektorých vyjadrení, ktoré odzneli na moju osobu bez toho, aby svoje podozrenia konkretizovali. Nie je to slušné a ani profesionálne. Manažéri by mali vedieť odchádzať zo svojich postov. Už dávno nie je taká doba, že vo vrcholovej riadiacej pozícii sa zostáva až do dôchodku. Pokiaľ budem vo funkcii - a je jedno či mesiac, dva alebo rok - budem robiť všetko tak, ako považujem za správne, t.j. v zmysle projektu, s ktorým som sa zúčastnil výberového konania.

Skryť Vypnúť reklamu

Pre martinskú kultúrnu verejnosť môže byť určite zaujímavé, ako vyzeral váš projekt, s ktorým ste išli do konkurzu na miesto riaditeľa divadla. V čom by ste rád urobili na pracoviskách Divadla SNP zmeny? Aké opatrenia chystáte na umeleckom poli, či v technickom alebo organizačnom zabezpečení chodu divadla?

Pri príležitosti oficiálneho predstavenia nového umeleckého šéfa som v tézach zamestnancom divadla predstavil princípy, ktorými sa chcem riadiť vo funkcii riaditeľa. Najdôležitejšou axiómou je zachovanie repertoárového charakteru divadla. Teda žiadne agentážne divadlo, aj keď repertoárové divadlo nie je práve najlacnejším typom. Samozrejme, že za týmto konštatovaním sa skrýva mnoho úskalí, pričom ich pôsobenie nie je možné v tomto čase presne odhadnúť. Týka sa to predovšetkým systémových zmien vo financovaní kultúrnych organizácií. Som presvedčený, že aj v dnešných neľahkých ekonomických podmienkach, keď je kultúra vo všeobecnosti na okraji záujmu (nie však verejnosti), je možné číselne vyjadriť ekonomický prínos kultúry, a to aj pri rozdeľovaní finančných príspevkov. Transformácia peňazí do umeleckého „produktu„ a jeho prezentácia pred verejnosťou, reprezentácia divadla na pôde mesta, regiónu, kraja a v konečnom dôsledku aj Slovenska, „zviditeľňovanie„ na medzinárodných festivaloch vo svete – to je prínos, ktorý si možno ani celkom dostatočne a každodenne neuvedomujeme. Námetom k urýchlenému riešeniu môže byť spoločný postup všetkých tých, ktorí majú záujem napr. na kolektívnych prezentáciách v zahraničí. Efektívnosť nákladov zúčastnených je takto podstatne vyššia. Samozrejme, že to predpokladá oveľa vyšší stupeň koordinácie činností zainteresovaných subjektov. To znamená uvážené investovanie peňazí daňových poplatníkov aj privátneho sektoru.

Koordinácia postupu a efektívne využívanie zverených finančných prostriedkov, využívanie štrukturálnych fondov Európskej únie, to sú oblasti, ktoré odrážajú aj pripravované zmeny v organizačnej štruktúre divadla. Napriek tomu, že som už dvakrát konzultoval možnosť urýchleného schválenia novej organizačnej štruktúry so zástupcami odboru kultúry a pamiatkovej starostlivosti ŽSK, moja požiadavka bola odsunutá najskôr na polovicu júla tohto roku. To, samozrejme, brzdí dokončenie organizačných zmien a ich personálne zabezpečenie. Bol by som rád, keby sa mi podarilo predstaviť nový tím a naštartovať celý balík opatrení a pripravovaných zmien - počínajúc prípravou a končiac prezentáciou divadelných inscenácií nášho divadla - v septembri tohto roku. Nasledujúcou sezónou si totiž martinské divadlo pripomína svoju jubilejnú sezónu. V januári 2004 oslávi divadlo v Martine spolu s našimi divákmi a priaznivcami 60. výročie založenia druhej profesionálnej scény na Slovensku, ktorým bolo práve martinské Slovenské komorné divadlo (po bratislavskom SND).

Chceme byť bližšie k divákovi, poznať jeho názor na našu prácu, otvoriť zmysluplný dialóg o význame divadla v tomto regióne a jeho potrebách. Našou ambíciou je stať sa ozajstným kultúrnym centrom s kvalitným repertoárom a tomu zodpovedajúcimi službami. Súčasťou tejto koncepcie je i prezentácia menšinových žánrov rôzneho zamerania, ktorá nájde uplatnenie najmä po dokončení rekonštrukcie Národného domu.

V martinskom divadle ste niečo ako „selfmademan„, človek, ktorý prešiel od piky rôznymi pracovnými zaradeniami, viacerými pracoviskami, vyštudovali ste popri zamestnaní vysokú školu… Z vášho rôzne zasväteného pohľadu do chodu živého a citlivého divadelného organizmu – ktoré sú tie základné úseky v divadle, ktoré určite vyžadujú zmenu, iný pohľad, nové riadenie?

Zásadnou zmenou v organizačnej štruktúre je zníženie úrovne riadenia na dvojstupňové. Týmto sa vytvoria predpoklady pre rýchlejší tok informácií, a tým aj efektívne rozhodovanie v reálnom čase. Štruktúra ako taká však nezabezpečí zlepšenie riadenia. Hovoríme, že srdcom divadla je organizačné oddelenie. V pripravovanej organizačnej štruktúre okrem zmeny názvu sa podstatným spôsobom musí zmeniť systém práce. Od obsahu pracovnej náplne na niektorých postoch, ale predovšetkým cez výstupy a kvalitu poskytovaných informácií, a to tak do vnútra divadla, ako aj smerom k verejnosti. Uvedené zmeny sú podmienené výberom ambicióz­nych, vzdelaných a tvorivých pracovníkov na jednotlivé posty. Získať ich pre „vec„ a vytvoriť podmienky pre ich vlastnú profesionálnu realizáciu, to je úloha pre mňa a vedenie divadla.

Určite nevypadla z vášho zorného poľa ani na okamih podstatne „rozrobená“ rekonštrukcia Národného domu. Aké problémy – pochopiteľne popri notoricky finančných – sú s pokračovaním rozbehnutých prác? Čo sa momentálne deje na stavenisku? Čaká divadlo na odovzdanie Národného domu do opätovného užívania v dohľadnej perspektíve? Dožijú sa tej slávy ešte súčasníci?

Pochopiteľne, že pri množstve každodenných problémov je úloha pokračovať v započatej rekonštrukcii Národného domu a zabezpečenie dostatočného objemu finančných prostriedkov na plynulé pokračovanie rekonštrukcie prioritným záujmom vedenia divadla. Vďaka ústretovému prístupu predsedu Žilinského samosprávneho kraja Jozefa Tarčáka divadlo dostalo v máji 5 miliónov korún z rozpočtu ŽSK, čo umožní dokončenie priestorov na dočasné užívanie v prístavbe divadla. Do týchto priestorov sa plánujeme presťahovať začiatkom júla. Samozrejme, že finančné možnosti ŽSK pri takejto náročnej stavbe sú obmedzené, a preto sme požiadali prostredníctvom ministerstva kultúry vládu Slovenskej republiky o poskytnutie 60 miliónov korún na tento rok. Ide o väčší objem finančných prostriedkov ako v minulom roku. Už sme v etape, keď je potrebné súbežne so stavebnými prácami zabudovať aj niektoré technologické zariadenia. Sme optimisti najmä vzhľadom na vyhlásenia pána premiéra pri poslednej návšteve Martina. Ak nájdeme pochopenie a všetci „priložíme ruku k dielu„, predpokladáme dokončenie Národného domu roku 2005, resp. začiatkom roka 2006.

Vlasta Kunovská

Najčítanejšie na My Turiec

Inzercia - Tlačové správy

 1. Prehľad bratislavských komunít. Čo všetko sa dá robiť so susedmi
 2. Poznáme slovenské cesty s najkrajším výhľadom!
 3. Profesionáli vedia, o čo ide. Ako si vybrať OZV a nepopáliť sa?
 4. Slováci ochutnali vegánske bagety. Chutili im?
 5. Školy sa znova môžu zapojiť do zberu starých mobilov
 6. Sedemnásť slovenských hotelov na septembrový last minute výlet
 7. Takto dokážu aj vaše peniaze zlepšiť život na našej planéte
 8. Volkswagen na IAA v Mníchove predstavil koncept elektromobilu
 9. Slovenský orloj – svetová atrakcia
 10. Kanceláriám ešte neodzvonilo
 1. 100% ovocné šťavy pod lupou – Prečo sa ich oplatí konzumovať?
 2. BLoKK: Z nevyužitých kancelárií v centre štýlové bývanie
 3. Aj panelák môže byť Smart
 4. Školy sa znova môžu zapojiť do zberu starých mobilov
 5. Pri uzatváraní PZP už nedominuje január
 6. "Je to dravec!" Priznáva šéfkuchár Michal Konrád
 7. Sledujte naživo pokusy so slovenskými výskumníkmi
 8. Vystúpte z radu, postavte si moderný dom podľa seba
 9. Slováci ochutnali vegánske bagety. Chutili im?
 10. Poznáme slovenské cesty s najkrajším výhľadom!
 1. Sedemnásť slovenských hotelov na septembrový last minute výlet 9 315
 2. Slovenský orloj – svetová atrakcia 8 789
 3. Radosť zachytiť tieto krásne krivky 4 319
 4. Mikroplasty sú v produktoch každodennej potreby. V ktorých? 4 218
 5. Zodpovedné investovanie praje budúcnosti a je fér 3 575
 6. 5 tipov, ako si užiť jeseň v Bratislave a okolí 3 042
 7. Zateplenie šikmej strechy PUR penou či minerálnou vlnou? 3 012
 8. Volkswagen na IAA v Mníchove predstavil koncept elektromobilu 2 604
 9. Takto dokážu aj vaše peniaze zlepšiť život na našej planéte 1 779
 10. Prehľad bratislavských komunít. Čo všetko sa dá robiť so susedmi 1 752
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy z SME | MY Turiec - aktuálne správy

Matej Shieber (č.34) od štartu pretekov diktoval tempo.

Atmosféru Behu zdravia si poriadne užil aj šprintér Ján Volko.


2 h
V nemocnici sa naplno rozbieha testovanie.

Od pondelka je okres Martin na covid automate červený. Zatvorených je viacero tried v školách v Turci, pre vysoké počty pozitívnych hygienici zatvorili i celú školu na Ulici P. Mudroňa. V nemocnicni už ležia pacienti s covidom.


7 h
Príbovce v zápase proti Hornej Štubni bojovali až do konca a oplatilo sa.

Blatnica s Trebostovom zostávajú stále bez prehry a už stoja v tabuľke vedľa seba plece pri pleci.


a 1 ďalší 11 h

V dnešnej časti sa dozviete aj to, ako sa darilo našim hokejistom v zámorí, aký úspech získali naši vodáci a ďalšie atraktívne informácie zo slovenského športu.


13 h

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Z miesta činu unikalo biele auto.


10 h

Obnova mosta cez Váh v Hlohovci sa už onedlho rozbehne.


10 h

Priniesť má aj pracovné miesta. Pôjde o jedno z troch moderných stredísk, aké zatiaľ na Slovensku nie sú.


7 h

Obchody si môžu vybrať režim.


18. sep

Už ste čítali?