Nedeľa, 17. január, 2021 | Meniny má NatašaKrížovkyKrížovky

Derie sa k životu i do mysle ľudí

Desať otázok pre predsedu Žilinského samosprávneho

Už vyše roka funguje nový fenomén v našom živote – samosprávny kraj. Už vyše roka sa konštituujú jeho orgány, hľadajú sa odborníci, a samotný kraj si hľadá svoje „miesto na slnku„ a spôsob, ako byť prospešný pre občanov Považia, Kysúc, Liptova, Oravy a Turca. Už vyše rok práce má za sebou aj prvý zvolený predseda Žilinského samosprávneho kraja Jozef Tarčák, ktorého na túto funkciu nominovalo HZDS. Práve toto ročné, povedzme, že – jubileum, nás inšpirovalo stretnúť sa s ním a položiť mu desať otázok, ktorých odpovede by mohli zaujímať aj čitateľov v Turci.

Skryť Vypnúť reklamu

Vyššie územné celky vznikli síce zo zákona, ale reálne v živote si svoju pozíciu musia vydobyť vlastnou činnosťou. Ako sa to darí, podľa vašej mienky, Žilinskému samosprávnemu kraju?

Pravda je presne obsiahnutá v tom, čo hovoríte. Celá transformácia bola postavená tak, že zákon je síce platný, ale bude záležať len od samosprávy, ako sa vysporiada s celou škálou úloh, ktoré na ňu čaka­jú. Vďaka tomu, že zastupiteľstvo Žilinského samosprávneho kraja je zložené z ľudí, ktorí sú v reálnom živote činní v mnohých oblastiach, rokovanie zastupiteľstva je veľmi vecné, prijímajú sa rozhodnutia, ktoré nám pomáhajú riešiť problémy. Samozrejme, chce to trochu času, kým sa potvrdí, že budúcnosť je v samosprávnom riadení. Verím však, že aj vďaka pravidelnému a pravdivému informovaniu verejnosti bude vážnosť nášho kraja stúpať. V súčasnosti môžem iba povedať, že v daných podmienkach sa nám darí väčšinu úloh pomerne dobre zvládať.

Skryť Vypnúť reklamu

V čom vidíte najväčšie prekážky v práci samosprávnych orgánov?

Zrejme mnoho krajín prešlo takým procesom, ako teraz my. Štát­ni úradníci sa jednoducho veľmi neradi zbavujú svojho postavenia. Celému procesu preto nenapomáhajú, ale skôr ho brzdia. Najväčšou prekážkou je to, že ľudia ešte nepochopili, že presun kompetencií na samosprávy prebieha nielen v Európe, ale v celom vyspelom svete. Tento proces má svoju racionálnu podstatu a je podľa mňa nezvratný. Okrem toho, tak ako pri každej novej veci, ktorá sa uvádza do života, musíme „za chodu„ riešiť množstvo problémov – technických, organizačných, finančných... Veď na nás prešli kompetencie v najproblematickejších oblastiach, s ktorými si už niekoľko vlád nedokázalo poradiť. Do našej pôsobnosti v súčasnosti patrí kultúra, školstvo, sociálna oblasť a zdravotníctvo. Každý z týchto rezortov je charakteristický tým, že nemá ucelenú štátnu koncepciu a je finančne poddimenzovaný. My sa s týmto stavom musíme vysporiadať. To už ani nehovorím o tom, že nám aj v tomto roku výrazne zdraželi vstupné náklady na energie – plyn, vodu, elektrinu, teplo. Za nedostatok považujem aj to, že vláda SR dodnes nevytvorila jasnú koncepciu celého prechodu kompetencií na samosprávu, neurčila presné horizonty zavŕšenia transformácie.

Skryť Vypnúť reklamu

Aká je spolupráca medzi krajskou samosprávou a Krajským úradom v Žiline? Je podľa vás produktívna?

Bohužiaľ, musím konštatovať, že po prvotných proklamačných prehláseniach bývalého, zdôrazňujem, bývalého prednostu krajského úradu, sme zostali na mŕtvom bode a o spolupráci sa nedá hovoriť. Naopak, my sme museli byť tými, čo napokon vykonávali práce, ktoré mal urobiť krajský úrad, najmä pri príprave delimitačných protokolov. Tiež v oblasti vytvorenia priestorových možností pre náš úrad sme narazili na nezáujem, takže do dnešného dňa nemáme svoje síd­lo a musíme byť v prenajatých priestoroch. Chcem však veriť, že po výmene prednostu krajského úradu sa spolupráca zlepší. Súčasný pán prednosta sa zdá byť človekom pragmatickým, ktorému ide o vec, takže si myslím, že intenzita a kvalita našej vzájomnej komunikácie a kooperácie vzrastie.

Štátna správa na úrovni okresov dožíva svoje posledné mesiace. Aký je váš názor na rušenie okresných úradov?

Zatiaľ je táto problematika nedotiahnutá, najmä v oblasti legislatívy. Okresné úrady pomaly končia so svojou činnosťou, ale žiaľ ešte ani dnes nie je definitívne stanovené, aké špecializované úrady vzniknú, koľko a aké kompetencie sa presunú na obce, mestá, samosprávne kraje. Natíska sa aj otázka, čo s krajskými úradmi. Na to by mala v čo najbližšom období dať odpoveď vláda SR, aby parlament mohol prijať príslušnú legislatívu. Podľa mňa k týmto krokom malo dôjsť už dávno, veď zoštíhlenie štátnej správy sľubovali občanom všetky strany vládnej koalície.

Aké postavenie má v Žilinskom samosprávnom kraji Turiec a mesto Martin?

Už vo svojom volebnom programe som uvádzal, že Turiec by sa mal stať predovšetkým baštou kultúry celého samosprávneho kraja. Samozrejme, treba naďalej rozvíjať to, čo v regióne existuje, napríklad strojárenský priemysel. No, treba využívať najmä dary, ktorých má Turiec dostatok – nádhernú prírodu, liečivé a minerálne pramene, ktoré len čakajú na svoje využitie v plnom rozsahu. Pri príprave rozvojových programov pre tento región sa zamýšľame najmä nad tým, ako využiť jeho prirodzené predpoklady pre oveľa intenzívnejší rozvoj cestovného ruchu a služieb s ním súvisiacich. Martin je aj centrom zdravotníctva a vysokoškolského vzdelávania a my urobíme všetko, čo bude v našich silách, aby sme tieto oblasti ešte viac rozvinuli.

Koľkokrát ste boli (okrem predvolebnej kampane) ako predseda Žilinského samosprávneho kraja v Turci a čo ste riešili?

Turiec som navštívil niekoľkokrát, zúčastnil som sa tu rokovaní o rôznych témach. Stretli sme sa s predstaviteľmi firmy Volkswagen, jedného z tunajších najväčších zamestnávateľov, aby sme sa dohodli, v čom môžeme pomôcť, najmä pri budovaní infraštruktúry a v oblasti vzdelávania pre tento podnik, aby mohol svoje aktivity rozširovať a poskytovať ďalšie pracovné príležitosti. Na stretnutiach s pánom dekanom JLF UK sme riešili problematiku zdravotníckeho školstva v podmienkach EÚ, možnosť rozšírenia a doplnenia si vzdelania absolventov strednej zdravotnej školy na bakalárske, riešili sme aj ďalšie otázky, ktoré súvisia s touto problematikou. Všetko je pripravené tak, že zrejme ako jeden z prvých krajov vytvoríme podmienky na to, aby študenti mali uzavretý okruh možností od stredoškolského, cez bakalárske až po vysokoškolské štúdium v oblasti zdravotníctva. Momentálne prebiehajú aj stretnutia zamerané na to, aby sme naplnili svoje predsavzatia a aby sa Martin a jeho okolie stali ozajstným živým centrom národnej kultúry Slovákov. Pre naplnenie tejto idey máme pripravený scenár a systém postupných krokov, ktoré začíname realizovať. Za dôležité považujem zainteresovanie čo najväčšieho počtu osobností a inštitúcií na realizácii tejto myšlienky.

Vo vašom volebnom programe sa spomínala aj rekonštrukcia Národného domu v Martine, v ktorom sídli Divadlo SNP. Rekonštrukcia už prebieha, ste s ňou spokojný? A najmä, ako vidíte jej zavŕšenie, na ktoré treba ešte okolo 150 miliónov korún?

Rekonštrukcia Divadla SNP nemôže ostať len na pleciach Žilinského samosprávneho kraja. Dúfam, že aj predstavitelia vlády a parlamentu, ktorí neraz zdôrazňovali, že sú veci nápomocní a chcú sa pričiniť o riešenie, pretože martinské divadlo svojím významom ďaleko presahuje hranice regiónu a je fenoménom celoslovenským, dodržia svoje slovo. Je to však otázka otvorená a bude vyžado­vať ďalšie rokovania na rôznych úrovniach. Ale samozrejme aj my musíme hľadať možnosti v našom samosprávnom kraji, ako celú akciu úspešne zavŕšiť.

Pozdáva sa vám aktivita turčian­skych krajských poslancov?

Áno. Poslanci z Turca bez rozdielu politickej príslušnosti často hovoria aj o problémoch, ktoré som už spomenul. Aktívne pracujú v komisiách, vystupujú na zasadnutiach krajského parlamentu, ale hovoríme spolu aj pri osobných stretnutiach a spoločne sa snažíme nachádzať riešenia pálčivých otázok. Mne sa s nimi pracuje dobre, bol by som rád, keby oni mali ten istý pocit.

Ako sa vám spolupracuje s turčianskou samosprávou, konkrétne s primátormi miest – Martin, Vrútky a Turčianske Teplice?

Tu je tá spolupráca diametrálne odlišná. Najlepšia je asi s pánom primátorom Vrútok, ktorý je zároveň poslancom Žilinského samosprávneho kraja, takže aj vzájomný kontakt je oveľa častejší a intenzívnejší. Spomínam si aj na dobrú spoluprácu z minulého volebného obdobia s primátorom Turčianskych Teplíc a verím, že takou zostane aj naďalej. A pokiaľ ide o Martin, tak tam si je zrejme pán primátor vedomý svojho postavenia a vystačí si sám. V tomto prípade zatiaľ nemôžem hovoriť o spolupráci. Zatiaľ ani z jeho strany som nezaznamenal žiadnu požiadavku, takže zrejme dokáže všetky potreby mesta vyriešiť bez našej pomoci a účasti.

V našich regionálnych novinách uverejňujeme pravidelne týždenne celú jednu stranu venovanú kraju, ktorú pripravujú vaši ľudia. Analyzovali ste úroveň tejto propagácie a ste s ňou spokojný? Nemieni samosprávny kraj vydávať vlastné noviny?

Od samého začiatku konšti­tuovania samosprávneho kraja a jeho úradu sme si boli vedomí, že verejnosť musí byť pravidelne informovaná o jeho kompeten­ciách, činnosti a problémoch, ktoré treba riešiť. Vzhľadom na možnosti, ktorými disponujeme, sme si zatiaľ vybrali tento zjednodušený variant. Isteže, po obsahovej stránke je stále čo zlepšovať, ale to sa dá vždy. Vždy je možné čokoľvek robiť lepšie alebo inak. No, je nám jasné, že jedna stránka týždenne je žalostne málo, pretože dnes už spravujeme niekoľko stoviek inštitúcií a v najbližšom čase sa chceme pustiť aj do prípravy projektov pre Európsku úniu, ktoré chceme predkladať spolu so samosprávou 1. stupňa. Toto je obrovská práca, ktorá bude klásť vysoké nároky aj na metodiku a návody vypracovania projektov, postupy, kroky a skúsenosti. Dôležitá je aj prezentácia nášho kraja ako celku, ale aj jeho miest a obcí. Rozvoju tohto regiónu môže účinne pomôcť vzájomná informovanosť o dianí a možnostiach v jednotlivých oblastiach hospodárskeho, spoločenského, kultúrneho a športového života. Za veľmi dôležité považujem to, aby sme začali všetci – politici, samospráva, ale najmä občania, intenzívne vnímať tento kraj ako jeden celok, v ktorom spolupráca a vzájomná inšpirácia či zdravá rivalita povedie k lepšiemu životu nás všetkých. Bez fundovanej, kvalitnej a dostatočnej informovanosti verejnosti to nebude možné.

Igor Gabaj

Nechajte si posielať prehľad najdôležitejších správ e-mailom

Inzercia - Tlačové správy

 1. SME.sk zaznamenalo rekordný nárast záujmu čitateľov
 2. Sedem najznámejších pyramíd v Mexiku
 3. Zima v koži atopika: aká je starostlivosť o pokožku s ekzémom?
 4. Zákazníkov čoraz častejšie zaujíma pôvod výrobkov, ktoré kupujú
 5. Už iba dnes si môžete predplatiť SME.sk na rok len za 28 eur
 6. 10 vecí, pre ktoré sa oplatí navštíviť Dominikánsku republiku
 7. Historická revue: Kam sa podeli Kumáni, Valasi a iné etniká?
 8. Wellness trendy, rozhovory a rady pre lepšie zdravie
 9. Oktagon 20: Pikantné súboje prinesú aj zápas o titul!
 10. Tipni si na Petru Vlhovú a získaj 10 eur
 1. MATADOR Group mení vizuálnu identitu značky
 2. Fokus očná optika sa stala exkluzívnym partnerom značky Nikon
 3. Turizmus za účelom estetickej chirurgie v čase pandémie
 4. Sedem najznámejších pyramíd v Mexiku
 5. SME.sk zaznamenalo rekordný nárast záujmu čitateľov
 6. Akčný výpredaj v PLANEO Elektro – to sú ceny nižšie až o 60 %!
 7. Zima v koži atopika: aká je starostlivosť o pokožku s ekzémom?
 8. Ohlúpli sme počas Covid roka?
 9. Zákazníkov čoraz častejšie zaujíma pôvod výrobkov, ktoré kupujú
 10. TOMRA víta kľúčový krok k spusteniu systému zálohovania
 1. Už iba dnes si môžete predplatiť SME.sk na rok len za 28 eur 20 607
 2. 10 vecí, pre ktoré sa oplatí navštíviť Dominikánsku republiku 14 705
 3. Historická revue: Kam sa podeli Kumáni, Valasi a iné etniká? 8 775
 4. Wellness trendy, rozhovory a rady pre lepšie zdravie 7 802
 5. Ekologická móda? Slovenská firma dokazuje, že to ide 7 672
 6. Kuba si turistov omotá okolo prsta. Miesta, ktoré musíte vidieť 6 708
 7. Produkujeme viac odpadu, kompostujeme len tretinu 6 510
 8. Kvalitnej hydiny je na pultoch stále menej. Čo vlastne kupujeme? 6 401
 9. Riaditeľ VÚB: Udržateľnosť chceme vsadiť do DNA nášho podnikania 6 266
 10. Nakupujete online? Toto potrebujete vedieť 6 068
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy z SME | MY Turiec - aktuálne správy

POTULKY TURCOM: Z Turčianského Jasena cez Mažiarky na Bukoviny

Braňo Šimko, autor blogu Turčianska záhradka, má pre vás ďalší tip na turistiku v Turci s množstvom nádherných výhľadov.

Pohľad na Kečku.

Aktuálne nám dobre fungujú všetky štyri formácie

Martinskí hokejisti si víťazstvom nad Topoľčanmi upevnili druhú priečku v tabuľke. Predviedli nielen kvalitný výkon, ale keď bolo treba ukázali i potrebnú dávku disciplíny.

Súboj o druhé miesto tabuľky Martin zvládol výborne.

Hľadá sa nezvestný Martinčan

Naposledy sa nachádzal vo Valčianskej doline.

Nezvestný Peter Brna.

Biskup Galis je už z nemocnice doma

Ešte sa cíti slabý, ale jeho stav sa po ochorení covid -19 zlepšuje.

Žilinský biskup Tomáš Galis.

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Pohrebné auto zrazilo cyklistu. Neprežil

Nehoda sa stala medzi Telincami a Vrábľami.

Hľadá sa nezvestný Martinčan

Naposledy sa nachádzal vo Valčianskej doline.

AKTUALIZOVANÉ o 16.31

Rady pred odbernými miestami v Nitre sa skrátili, mnohých vybavili bez čakania

V meste je otvorených o päť odberných miest viac ako pred týždňom.

Už ste čítali?