Sobota, 24. október, 2020 | Meniny má KvetoslavaKrížovkyKrížovky

Derie sa k životu i do mysle ľudí

Desať otázok pre predsedu Žilinského samosprávneho

Už vyše roka funguje nový fenomén v našom živote – samosprávny kraj. Už vyše roka sa konštituujú jeho orgány, hľadajú sa odborníci, a samotný kraj si hľadá svoje „miesto na slnku„ a spôsob, ako byť prospešný pre občanov Považia, Kysúc, Liptova, Oravy a Turca. Už vyše rok práce má za sebou aj prvý zvolený predseda Žilinského samosprávneho kraja Jozef Tarčák, ktorého na túto funkciu nominovalo HZDS. Práve toto ročné, povedzme, že – jubileum, nás inšpirovalo stretnúť sa s ním a položiť mu desať otázok, ktorých odpovede by mohli zaujímať aj čitateľov v Turci.

Skryť Vypnúť reklamu

Vyššie územné celky vznikli síce zo zákona, ale reálne v živote si svoju pozíciu musia vydobyť vlastnou činnosťou. Ako sa to darí, podľa vašej mienky, Žilinskému samosprávnemu kraju?

Pravda je presne obsiahnutá v tom, čo hovoríte. Celá transformácia bola postavená tak, že zákon je síce platný, ale bude záležať len od samosprávy, ako sa vysporiada s celou škálou úloh, ktoré na ňu čaka­jú. Vďaka tomu, že zastupiteľstvo Žilinského samosprávneho kraja je zložené z ľudí, ktorí sú v reálnom živote činní v mnohých oblastiach, rokovanie zastupiteľstva je veľmi vecné, prijímajú sa rozhodnutia, ktoré nám pomáhajú riešiť problémy. Samozrejme, chce to trochu času, kým sa potvrdí, že budúcnosť je v samosprávnom riadení. Verím však, že aj vďaka pravidelnému a pravdivému informovaniu verejnosti bude vážnosť nášho kraja stúpať. V súčasnosti môžem iba povedať, že v daných podmienkach sa nám darí väčšinu úloh pomerne dobre zvládať.

Skryť Vypnúť reklamu

V čom vidíte najväčšie prekážky v práci samosprávnych orgánov?

Zrejme mnoho krajín prešlo takým procesom, ako teraz my. Štát­ni úradníci sa jednoducho veľmi neradi zbavujú svojho postavenia. Celému procesu preto nenapomáhajú, ale skôr ho brzdia. Najväčšou prekážkou je to, že ľudia ešte nepochopili, že presun kompetencií na samosprávy prebieha nielen v Európe, ale v celom vyspelom svete. Tento proces má svoju racionálnu podstatu a je podľa mňa nezvratný. Okrem toho, tak ako pri každej novej veci, ktorá sa uvádza do života, musíme „za chodu„ riešiť množstvo problémov – technických, organizačných, finančných... Veď na nás prešli kompetencie v najproblematickejších oblastiach, s ktorými si už niekoľko vlád nedokázalo poradiť. Do našej pôsobnosti v súčasnosti patrí kultúra, školstvo, sociálna oblasť a zdravotníctvo. Každý z týchto rezortov je charakteristický tým, že nemá ucelenú štátnu koncepciu a je finančne poddimenzovaný. My sa s týmto stavom musíme vysporiadať. To už ani nehovorím o tom, že nám aj v tomto roku výrazne zdraželi vstupné náklady na energie – plyn, vodu, elektrinu, teplo. Za nedostatok považujem aj to, že vláda SR dodnes nevytvorila jasnú koncepciu celého prechodu kompetencií na samosprávu, neurčila presné horizonty zavŕšenia transformácie.

Skryť Vypnúť reklamu

Aká je spolupráca medzi krajskou samosprávou a Krajským úradom v Žiline? Je podľa vás produktívna?

Bohužiaľ, musím konštatovať, že po prvotných proklamačných prehláseniach bývalého, zdôrazňujem, bývalého prednostu krajského úradu, sme zostali na mŕtvom bode a o spolupráci sa nedá hovoriť. Naopak, my sme museli byť tými, čo napokon vykonávali práce, ktoré mal urobiť krajský úrad, najmä pri príprave delimitačných protokolov. Tiež v oblasti vytvorenia priestorových možností pre náš úrad sme narazili na nezáujem, takže do dnešného dňa nemáme svoje síd­lo a musíme byť v prenajatých priestoroch. Chcem však veriť, že po výmene prednostu krajského úradu sa spolupráca zlepší. Súčasný pán prednosta sa zdá byť človekom pragmatickým, ktorému ide o vec, takže si myslím, že intenzita a kvalita našej vzájomnej komunikácie a kooperácie vzrastie.

Štátna správa na úrovni okresov dožíva svoje posledné mesiace. Aký je váš názor na rušenie okresných úradov?

Zatiaľ je táto problematika nedotiahnutá, najmä v oblasti legislatívy. Okresné úrady pomaly končia so svojou činnosťou, ale žiaľ ešte ani dnes nie je definitívne stanovené, aké špecializované úrady vzniknú, koľko a aké kompetencie sa presunú na obce, mestá, samosprávne kraje. Natíska sa aj otázka, čo s krajskými úradmi. Na to by mala v čo najbližšom období dať odpoveď vláda SR, aby parlament mohol prijať príslušnú legislatívu. Podľa mňa k týmto krokom malo dôjsť už dávno, veď zoštíhlenie štátnej správy sľubovali občanom všetky strany vládnej koalície.

Aké postavenie má v Žilinskom samosprávnom kraji Turiec a mesto Martin?

Už vo svojom volebnom programe som uvádzal, že Turiec by sa mal stať predovšetkým baštou kultúry celého samosprávneho kraja. Samozrejme, treba naďalej rozvíjať to, čo v regióne existuje, napríklad strojárenský priemysel. No, treba využívať najmä dary, ktorých má Turiec dostatok – nádhernú prírodu, liečivé a minerálne pramene, ktoré len čakajú na svoje využitie v plnom rozsahu. Pri príprave rozvojových programov pre tento región sa zamýšľame najmä nad tým, ako využiť jeho prirodzené predpoklady pre oveľa intenzívnejší rozvoj cestovného ruchu a služieb s ním súvisiacich. Martin je aj centrom zdravotníctva a vysokoškolského vzdelávania a my urobíme všetko, čo bude v našich silách, aby sme tieto oblasti ešte viac rozvinuli.

Koľkokrát ste boli (okrem predvolebnej kampane) ako predseda Žilinského samosprávneho kraja v Turci a čo ste riešili?

Turiec som navštívil niekoľkokrát, zúčastnil som sa tu rokovaní o rôznych témach. Stretli sme sa s predstaviteľmi firmy Volkswagen, jedného z tunajších najväčších zamestnávateľov, aby sme sa dohodli, v čom môžeme pomôcť, najmä pri budovaní infraštruktúry a v oblasti vzdelávania pre tento podnik, aby mohol svoje aktivity rozširovať a poskytovať ďalšie pracovné príležitosti. Na stretnutiach s pánom dekanom JLF UK sme riešili problematiku zdravotníckeho školstva v podmienkach EÚ, možnosť rozšírenia a doplnenia si vzdelania absolventov strednej zdravotnej školy na bakalárske, riešili sme aj ďalšie otázky, ktoré súvisia s touto problematikou. Všetko je pripravené tak, že zrejme ako jeden z prvých krajov vytvoríme podmienky na to, aby študenti mali uzavretý okruh možností od stredoškolského, cez bakalárske až po vysokoškolské štúdium v oblasti zdravotníctva. Momentálne prebiehajú aj stretnutia zamerané na to, aby sme naplnili svoje predsavzatia a aby sa Martin a jeho okolie stali ozajstným živým centrom národnej kultúry Slovákov. Pre naplnenie tejto idey máme pripravený scenár a systém postupných krokov, ktoré začíname realizovať. Za dôležité považujem zainteresovanie čo najväčšieho počtu osobností a inštitúcií na realizácii tejto myšlienky.

Vo vašom volebnom programe sa spomínala aj rekonštrukcia Národného domu v Martine, v ktorom sídli Divadlo SNP. Rekonštrukcia už prebieha, ste s ňou spokojný? A najmä, ako vidíte jej zavŕšenie, na ktoré treba ešte okolo 150 miliónov korún?

Rekonštrukcia Divadla SNP nemôže ostať len na pleciach Žilinského samosprávneho kraja. Dúfam, že aj predstavitelia vlády a parlamentu, ktorí neraz zdôrazňovali, že sú veci nápomocní a chcú sa pričiniť o riešenie, pretože martinské divadlo svojím významom ďaleko presahuje hranice regiónu a je fenoménom celoslovenským, dodržia svoje slovo. Je to však otázka otvorená a bude vyžado­vať ďalšie rokovania na rôznych úrovniach. Ale samozrejme aj my musíme hľadať možnosti v našom samosprávnom kraji, ako celú akciu úspešne zavŕšiť.

Pozdáva sa vám aktivita turčian­skych krajských poslancov?

Áno. Poslanci z Turca bez rozdielu politickej príslušnosti často hovoria aj o problémoch, ktoré som už spomenul. Aktívne pracujú v komisiách, vystupujú na zasadnutiach krajského parlamentu, ale hovoríme spolu aj pri osobných stretnutiach a spoločne sa snažíme nachádzať riešenia pálčivých otázok. Mne sa s nimi pracuje dobre, bol by som rád, keby oni mali ten istý pocit.

Ako sa vám spolupracuje s turčianskou samosprávou, konkrétne s primátormi miest – Martin, Vrútky a Turčianske Teplice?

Tu je tá spolupráca diametrálne odlišná. Najlepšia je asi s pánom primátorom Vrútok, ktorý je zároveň poslancom Žilinského samosprávneho kraja, takže aj vzájomný kontakt je oveľa častejší a intenzívnejší. Spomínam si aj na dobrú spoluprácu z minulého volebného obdobia s primátorom Turčianskych Teplíc a verím, že takou zostane aj naďalej. A pokiaľ ide o Martin, tak tam si je zrejme pán primátor vedomý svojho postavenia a vystačí si sám. V tomto prípade zatiaľ nemôžem hovoriť o spolupráci. Zatiaľ ani z jeho strany som nezaznamenal žiadnu požiadavku, takže zrejme dokáže všetky potreby mesta vyriešiť bez našej pomoci a účasti.

V našich regionálnych novinách uverejňujeme pravidelne týždenne celú jednu stranu venovanú kraju, ktorú pripravujú vaši ľudia. Analyzovali ste úroveň tejto propagácie a ste s ňou spokojný? Nemieni samosprávny kraj vydávať vlastné noviny?

Od samého začiatku konšti­tuovania samosprávneho kraja a jeho úradu sme si boli vedomí, že verejnosť musí byť pravidelne informovaná o jeho kompeten­ciách, činnosti a problémoch, ktoré treba riešiť. Vzhľadom na možnosti, ktorými disponujeme, sme si zatiaľ vybrali tento zjednodušený variant. Isteže, po obsahovej stránke je stále čo zlepšovať, ale to sa dá vždy. Vždy je možné čokoľvek robiť lepšie alebo inak. No, je nám jasné, že jedna stránka týždenne je žalostne málo, pretože dnes už spravujeme niekoľko stoviek inštitúcií a v najbližšom čase sa chceme pustiť aj do prípravy projektov pre Európsku úniu, ktoré chceme predkladať spolu so samosprávou 1. stupňa. Toto je obrovská práca, ktorá bude klásť vysoké nároky aj na metodiku a návody vypracovania projektov, postupy, kroky a skúsenosti. Dôležitá je aj prezentácia nášho kraja ako celku, ale aj jeho miest a obcí. Rozvoju tohto regiónu môže účinne pomôcť vzájomná informovanosť o dianí a možnostiach v jednotlivých oblastiach hospodárskeho, spoločenského, kultúrneho a športového života. Za veľmi dôležité považujem to, aby sme začali všetci – politici, samospráva, ale najmä občania, intenzívne vnímať tento kraj ako jeden celok, v ktorom spolupráca a vzájomná inšpirácia či zdravá rivalita povedie k lepšiemu životu nás všetkých. Bez fundovanej, kvalitnej a dostatočnej informovanosti verejnosti to nebude možné.

Igor Gabaj

Nechajte si posielať prehľad najdôležitejších správ e-mailom

Inzercia - Tlačové správy

 1. Vitajte v postapokalyptickom svete
 2. O levočský „nanozázrak“ sa zaujíma európsky trh
 3. LEN DNES: Zľava viac ako 50% na ročné predplatné týždenníkov MY
 4. Pracujete v IT? Táto slovenská firma neustále prijíma ľudí
 5. NAŽIVO: Ako na koronu reagujú úspešné firmy? Sledujte #akonato
 6. NAŽIVO: Čo čaká ekonomiku? Sledujte #akonato konferenciu
 7. Kupujte originálne tonerové kazety HP
 8. Investície s fixným ročným výnosom od 6 % do 8 %
 9. Zaplatiť za kávu či obed pomocou správy v čete? Už čoskoro
 10. Pravá strana Dunaja môže vďaka Inchebe získať novú tvár
 1. Tesco prináša zákazníkom potraviny za každých okolností
 2. Vedeli ste, že jablká majú svoj medzinárodný deň?
 3. Zostáva už len 7 dní na predloženie žiadosti o grant
 4. Svet môžeme zlepšiť dobrými skutkami
 5. O levočský „nanozázrak“ sa zaujíma európsky trh
 6. Najnovšie technológie a inovácie na Gemeri? Normálka
 7. Zlaďte vaše šperky s jeseňou
 8. Nové laboratórium ekonomického experimentálneho výskumu na EUBA
 9. Pracujete v IT? Táto slovenská firma neustále prijíma ľudí
 10. 5 vecí, ktoré definujú prémiové bývanie
 1. Vyučujú školy informatiku dobre? Tieto patria medzi ukážkové 17 251
 2. Kam sa vybrať za jesennými výhľadmi? 14 848
 3. Na Slovensku pribúdajú nové bankomaty. Viete čo v nich vybavíte? 13 036
 4. Pravá strana Dunaja môže vďaka Inchebe získať novú tvár 12 022
 5. Ako pracujú horskí nosiči? Vstávajú ráno o štvrtej 11 883
 6. Pracujete v IT? Táto slovenská firma neustále prijíma ľudí 11 023
 7. Toto sú povolania budúcnosti. Niektoré prekvapili 10 445
 8. Ako vidia budúcnosť deti zo základných škôl? Budete prekvapení 9 701
 9. Korenie sexuálneho života po päťdesiatke. Tieto tipy vyskúšajte 9 602
 10. Jedlo v Bratislave: Tieto reštaurácie určite vyskúšajte 9 570
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy z SME | MY Turiec - aktuálne správy

Predlžujeme akciu o 24h

Ak nemôžete za novinami, noviny prídu k vám. Dnes to máte s 50% zľavou na celý rok

Akcia platí pre nových aj existujúcich predplatiteľov, ktorí si ho predĺžia.

Táto akcia platí len 24 hodín a nebude sa opakovať.

Koronavírus v hokejovej kabíne, zostalo len päť zdravých

Takmer celý hokejový tím HK Martin musel ísť do karantény. V prvoligovom mužstve sa objavilo 23 pozitívnych testov na koronavírus.

Martinská hokejová kabína je už aktuálne prázdna.

ONLINE DISKUSIA: Môže byť Žilina moderné a životaschopné mesto?

Ako dostať Žilinu na mapu moderných miest? Má krajské mesto priestor na rozširovanie? Aj tieto témy odznejú v LIVE diskusii v utorok 27.októbra o 9. hodine na FB Žilina na Facebooku.

Mestský a Okresný úrad v Martine uzatvorili

Na úradoch vybavíte len pohreb a narodenie dieťaťa.

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Na Liptove pribudol v piatok dosiaľ najvyšší počet infikovaných

Situácia sa začína zhoršovať už aj v okrese Ružomberok.

TMR zatvára strediská Jasná a Vysoké Tatry

V prípade priaznivého vývoja situácie na Slovensku by mohli znova otvoriť 6. novembra.

Ľudia stoja v radoch pred odbernými miestami

Odberové miestnosti sa otvorili o ôsmej hodine ráno.

Už ste čítali?