Štvrtok, 29. október, 2020 | Meniny má KláraKrížovkyKrížovky

Nemohúcnosť takmer bez odpovede

O tom, čo možno umierajúcim dať a čo im dávame, h

Na úvod si pripomeňme stručné „dejiny„ hospisu v Martine. Kedy, z iniciatívy koho a za akých podmienok začal pracovať?

Dňa 12. 10. 1995 bola založená Nadácia Hospice, ktorej iniciátormi boli lekári Stanislav Fabuš, bývalý primár ARO MFN a Marta Kulichová a umelec a humanista Jozef Danč. Ďalšími spoluzakladateľmi nadácie boli aj pracovníci zdravotníctva či farmácie, skúsim spomenúť Želmíru Fetisovovú a Margitu Ondraskú Treba pripomenúť, že založeniu nadácie predchádzali myšlienky o potrebe pomoci terminálne chorým, a to kvalitne a ľudsky dôstojne zvládať ich neľahkú situáciu, ako aj situáciu rodín, v ktorých sa takýto pacient vyskytuje. Na rozdiel od civilizovaného sveta sa totiž v krajinách preniknutých komunizmom s takouto pomocou jednoducho nepočítalo. Preto aj pojmy „hospice„ a „hospicová starostlivosť„ dodnes pre mnoho našich občanov nič neznamenajú.

Skryť Vypnúť reklamu

Predstavme si situáciu, v ktorej niekomu z nás – hocikomu – lekár oznámi vážnu diagnózu. Ako v takejto situácii pôsobí hospice?

Aj keď mnohé ťažké ochorenia sú dnes už spoľahlivo liečitelné, i tak po období šoku a odmietania nepriaznivej správy človek začne rozmýšľať o ďalšom smerovaní svojho telesného, duševného, sociálneho a duchovného života. Niekto si bude chcieť ešte aspoň v niečom „užiť„ a začne robiť hlúposti, niekto začne racionálne spisovať záveť. Ďalší sa upne k tragickej možnosti a začne viac veriť alternatívnej medicíne, joge, reiki či inému mámeniu viac ako erudovanému lekárovi. Sú aj takí, čo budú nadávať na vyššie mocnosti a pýtať sa na nezodpovedateľnú otázku: prečo práve oni musia byť tými postihnutými... Všetci títo pacienti ale jedného dňa môžu prísť do situácie, keď na ich bolesť, nemohúcnosť, neovládateľný pesimizmus a beznádej nedostanú v prostredí, v ktorom žijú primeranú - očakávanú odpoveď. A v tomto momente má hospicová starostlivosť nezastupiteľné miesto. Základná filozofia hospicu vychádza s úcty k životu a úcty k človeku ako jedinečnej neopakovateľnej bytosti. Kvalitná hospicová starostlivosť vytláča prax eutanázie. Garantuje najmenej tri nezanedbateľné služby: pacient nebude trpieť neznesiteľnou bolesťou, bude vždy rešpektovaná jeho ľudská dôstojnosť a v posledných chvíľach života nebude osamotený. Dôraz v myšlienke hospicovej starostlivosti sa kladie na kvalitu života chorého až do jeho posledných chvíľ, ale aj na uľahčenie psychického aj fyzického bremena príbuzným pacienta. V hospici sa smrť rešpektuje ako neoddeliteľná a prirodzená súčasť života, ktorej netreba stáť v ceste a zbytočne nepredlžovať stav agónie terminálneho pacienta. Je to postoj, ktorý v ateizovaných zemiach treba často pripomínať, pretože smrť sa v nich považuje za tabuizovanú tému, možno iba preto, že vedeckými či racionálnymi metódami je jej zmysel v živote človeka nevysvetliteľný.

Skryť Vypnúť reklamu

Je možné v podmienkach, v akých funguje naša spoločnosť vôbec ponúknuť služby hospicu? Nejde len o „polovičný„ servis? Ako je vôbec prijímaný klientami?

Po mnohých rokoch presvedčovania na rozhodujúcich miestach zákonodarca SR včlenil do zákona č. 80/2002 Zb.z. pojem hospice a hospicová starostlivosť. Hospicová starostlivosť v užšom význame slova sa zväčša vykonáva v hospici, t.j. zdravotníckom zariadení. Môže sa však vykonávať a u nás sa častejšie vykonáva buď ako domáca (laická) hospicová starostlivosť, domáca (odborná) hospicová starostlivosť, ambulantná hospicová starostlivosť, semiambulantná (stacionárna) hospicová starostlivosť. Všetky uvedené typy hospicovej starostlivosti sú zamerané tak, ako to určuje Svetová zdravotnícka organizácia, na integrovanie zdravotnej sociálnej, duševnej a duchovnej starostlivosti poskytovanej pacientom všetkých indikačných diagnostických aj vekových skupín. Ide o terminálne chorých pacientov, teda takých, ktorým na základe posúdenia špecialistov lekárov, v súlade so súčasnými medicínskymi svetovými skúsenosťami, zostáva napriek primeranej liečbe nie viac ako 6 mesiacov života. Keďže vykonávacie predpisy zatiaľ v oblasti poskytovania hospicovej starostlivosti nie sú u nás funkčné, hospicová starostlivosť sa donedávna vykonávala buď v zdravotníckych zariadeniach iného typu alebo ako úplne dobrovoľná domáca starostlivosť. Od 16. septembra 2002 začalo fungovať v SR historický prvé zariadenie s hospicovou starostlivosťou v Bardejovskej Novej Vsi. Týmto činom Slovensko prestalo byť jedinou z krajín bývalého východného bloku bez hospicového zariadenia. Udialo sa tak na východe krajiny za rozhodujúcej podpory charitatívnych organizácii a nie v Martine, a to i napriek tomu, že práve my sme boli kliesnitelia pojmu hospicová starostlivosť na Slovensku. Teda, na Slovensku zatiaľ začalo plniť hospicové poslanie iba jediné zariadenie. Na vyše 5 miliónov obyvateľov, pri vysokej chorobnosti a úmrtnosti našich občanov je to nedostatočné. Naviac si treba pripomenúť, že jednou vecou je otvoriť zariadenie a ďalším problémom – omnoho väčším pri súčasnom stave zdravotníctva, je jeho financovanie, prevádzkovanie a napĺňanie profesionálnou, skutočne hospicovou starostlivosťou.

Skryť Vypnúť reklamu

Kde si je možné služby hospisu „objednať„? Kto zabezpečuje služby a kde sa zabezpečujú?

V Martine vykonáva hospicovú činnosť občianske združenie, ktoré sa venuje prevažne školiacej a výučbovej činnosti dobrovoľného kvalifikovaného personálu pre opatrovateľskú a ošetrovateľskú činnosť. Táto môže byť využitá v takých neštátnych opatrovateľských a ošetrovateľských inštitúciach, ktoré okrem hlavných činností riešia aj problematiku „hospicových„ pacientov. Počet takto vyškolených ošetrovateľov a opatrovateľov musí byť vyšší, pretože práca s hospicovým pacientom je psychicky aj fyzicky náročná. V Anglicku napríklad hospicový personál vydrží maximálne dva roky. V ČR pracovníci podpisujú zmluvy na pol roka. V Martine hospicoví dobrovoľníci, prevažne zdravotníci, momentálne sprevádzajú 6 pacientov systémom dobrovoľnej domácej starostlivosti. Spolupráca členov tímu je založená iba na dobrovoľnosti, vykonávajú ju bez akéhokoľvek finančného ohodnotenia. Hospice o.z. v Martine spolupracuje najmä s neštátnou organizáciou Samaritán, ako aj s ADOS-kami vykonávajúcimi činnosť v regióne Turiec. Bližšie informácie môžu záu­jemci získať na martinskom tel.č. 4221 275, alebo 4239 105. Adresa kancelárie je: Hospice, o.z., Kollárova 90, 036 01 Martin.

Známe sú aktivity Hospice Martin v zahraničí, čulé sú styky s Holanďanmi. Čo je ich výsledkom?

V rámci partnerských vzťahov s Hoogeveenom, partnerským mestom Martina, sme navštívili aj toto pekné holandské mesto, aby sme sa bližšie oboznámili s tamojším systémom starostlivosti o ťažko chorých. Hoogeveen je približne taký veľký ako Martin a vlastný hospic taktiež nemá. Videli sme najbližšie hospicové zariadenie v Groningene. Dozvedeli sme sa aj o veľkých problémoch jeho presadzovania do praxe, ktoré trvali približne 7 rokov. Z toho vyplýva, že ani pre tak bohatý štát, akým Holandsko je, nie je jednoduché získať zariadenie a tok financii pre terminálnu starostlivosť o pacientov a ich rodiny. Výsledok úsilia však bol dokonalý a hospicové zariadenie, ktoré sme mali možnosť spoznať, spĺňalo všetky funkcie, ktoré sú jeho podstatou. Zariadenie malo 6 izieb, v ktorých bolo jedno lôžko pre pacienta s prístelkou pre rodinných príslušníkov, ktorí môžu tráviť so svojím príbuzným koľkokoľvek času bez akéhokoľvek obmedzenia. Pohodlné, funkčné a kvalitné príslušenstvo, kuchyňa, práčovňa a miesta oddychu sú tam samozrejmosťou. Spolupráca s dobrovoľníkmi z Hoogeveenu kontinuálne pokračuje. Naši partneri boli v Martine už viac razy a vždy so sebou doniesli sponzorské dary od občanov a inštitúcii, najmä v podobe kompenzačných prostriedkov pre postihnutých klientov, ktoré naša organizácia požičiava za neveľký finančný príspevok tým, ktorí ich potrebujú.

Svojho času sa v Martine hodne hovorilo o postavení hospisu. Dokonca, bol posvätený na osobitnom podujatí na martinskej radnici aj základný kameň stavby. Od tejto chvíle ale „veci„ okolo výstavby budovy pre poskytovanie hospisových služieb stoja. Prečo?

Mesto Martin pred rokmi darovalo Hospicu budovu na Priehradke č.6 . Vzhľadom na fakt, že zdravotnícka ani iná legislatíva v tom čase vôbec nepracovala s uvedeným termínom, nebolo možné budovu prevádzkovať na tento účel. Pretože sociálna sféra mala legislatívne aj vykonávajúce náležitosti už zavedené do praxe, po vzájomnej dohode sme budovu aj majetok previedli na Dom sv. Martina. Aj keď nejde o hospicovú starostlivosť, čo si niektorí ľudia často mýlia, pracovníci tejto inštitúcie vykonávajú nezastupiteľnú prácu, ktorá je v meste Martin veľmi potrebná a ktorá do tých čias u nás absentovala. V súčasnom volebnom období budeme aj my, hospicoví dobrovoľníci, želať primátorovi mesta Stanislavovi Bernátovi, aby sa jeho projekt, ktorý by mal zastrešovať všetky chýbajúce zdravotnícke a sociálne služby pre starých, chorých aj hospicových pacientov v našom meste, naplnil a naši utrápení pacienti konečne našli vo svojom meste dôstojné a profesionálne spoľahlivo vybavené zariadenie schopné zvýšiť im kvalitu života.

Aká je budúcnosť martinského hospisu – mám teraz na mysli činnosť organizácie? Aké má plány, aké ciele? Operatívne i tie perspektívne...

Operatívne plány vychádzajú z činností, na ktoré sme získali podporu grantových úloh. Ide o už spomínané školiace a vzdelávacie aktivity, ktoré pri našej profesionálnej a kvalifikačnej úrovni a v spolupráci s Ústavom ošetrovateľstva Jesseniovej lekárskej fakulty aj Martinskou fakultnou nemocnicou vykonávame nielen pre teritórium mesta Martin, ale aj pre iné oblasti, napríklad, pre územie samosprávneho kraja. Pojem hospice a hospicová starostlivosť sa ešte nedostal do povedomia všetkých ľudí, dokonca mu neraz nerozumejú ani samotní zdravotníci. Je mnoho problémov, ktoré v súvislosti s ochorením, liečbou a smrťou sú občanmi nevhodne chápané a vysvetľované. Na tomto teréne, na ktorom sa ľudia môžu stať obeťami vlastnej či inej nevedomosti a predpojatosti, treba trpezlivo pracovať. Sprevádzať pacientov a pomáhať ich rodinám za dnešných podmienok budeme dovtedy, dokiaľ nám samým budú stačiť sily a dokiaľ nám budú pribúdať školené ruky ďalších dobrovoľníkov. Perspektívne očakávame naplnenie primátorovho projektu, ktorý do budúcnosti vyrieši nielen problematiku liečebne pre dlhodobo chorých či geriatrických pacientov, ale aj hospicových pacientov. Za Hospice o.z. v Martine môžem takémuto projektu sľúbiť našu podporu. Pre hospicové zariadenie budeme aj naďalej vychovávať časť členov interdisciplinárnych tímov, ktoré bežne zahŕňajú okrem pacienta a jeho rodiny aj lekárov, sestry, sociálnych pracovníkov, asistentov sestier, psychologických poradcov, výrazových terapeutov, volontérov, poradcu pre smútiacich pozostalých, duchovných a ďalších.

Viera Legerská

Nechajte si posielať prehľad najdôležitejších správ e-mailom

Inzercia - Tlačové správy

 1. Príjem vs. dôchodok. Realita, ktorú na ktorú sa treba pripraviť
 2. Pôžička bez úrokov a poplatkov? Áno, existuje
 3. Nové Porsche Panamera spája nespojiteľné
 4. UNIQA preberá dôchodkové fondy AXA, pre klientov sa nič nemení
 5. Pandémia urýchlila štart online duálneho vzdelávania
 6. Tradičná plodina zo Slovenska mizne. Čo sa deje so zemiakmi?
 7. Pohoda v domácnosti sa odvíja od jednej veci. Neuveríte, od akej
 8. Nenechajme jeden druhého bez pomoci a kontaktu
 9. Tlačová konferencia iniciatívy Stop hazardu so zdravím
 10. Pomáhajte čítaním
 1. Nové Porsche Panamera spája nespojiteľné
 2. UNIQA preberá dôchodkové fondy AXA, pre klientov sa nič nemení
 3. Pandémia urýchlila štart online duálneho vzdelávania
 4. Tradičná plodina zo Slovenska mizne. Čo sa deje so zemiakmi?
 5. Aplikácia, kde z pohodlia domova zlikvidujete škodovú udalosť?
 6. Škola môže vyzerať aj inak!
 7. UNIQA preberá na Slovensku aj dôchodkové fondy AXA
 8. Využite dovoz tovaru do 24 hodín a zadarmo
 9. Dopad krízy na firmu zmierni strednodobý prenájom vozidla
 10. V Košickom kraji máme more aj neviditeľnú izbu: Objavte ich!
 1. Novodobý slovenský Baťa. Zamestnancom stavia domy 34 359
 2. Ako začínali šéfovia digitálnych firiem? Vplyv malo už detstvo 22 851
 3. Pracujete v IT? Táto slovenská firma neustále prijíma ľudí 22 711
 4. O levočský „nanozázrak“ sa zaujíma európsky trh 18 012
 5. LEN DNES: Zľava viac ako 50% na ročné predplatné týždenníkov MY 13 609
 6. Pohoda v domácnosti sa odvíja od jednej veci. Neuveríte, od akej 12 468
 7. ARÓNIA a RAKYTNÍK - podporí tvoju imunitu v boji s vírusmi 11 936
 8. Toto sú povolania budúcnosti. Niektoré prekvapili 11 432
 9. Ako pracujú horskí nosiči? Vstávajú ráno o štvrtej 10 581
 10. Vyučujú školy informatiku dobre? Tieto patria medzi ukážkové 10 563
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy z SME | MY Turiec - aktuálne správy

Rodičia spojili sily

Urobili radosť škôlkarom.

Pieskovisko má nad sebou praktickú sieť.

V Martine bude obyvateľov testovať 50 odberových tímov

Mesto Martin zverejnilo zoznam odberových miest.

Slnečnica v oblakoch

Seniorovi z Koštian nad Turcom sa podaril pestovateľský úspech.

Vysoká slnečnica teší okoloidúcich.

Fomat musel stopnúť aj tréningy

Treťoligový tím Fomatu minulý týždeň pokračoval v tréningovom procese, no musel ho prerušiť. Kormidelník Pavol Šuhaj nepredpokladá, že tento rok ešte jeho tím nastúpi na súťažný zápas.

Marko Repáň je zatiaľ najlepším strelcom tímu.

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

V niektorých obciach v okolí Trnavy testovanie nebude

Pôvodne začali v okrese Trnava s prípravami na testovanie všetky obce.

Na štyroch miestach v Trenčíne budú testovať z auta. Odberné miesto je aj na futbalovom štadióne

Na celoplošné testovanie bude Trenčanom k dispozícii počas dvoch najbližších víkendov 50 odberných miest. Pozrite si, kde ich nájdete.

Pacientov a pokút v Trnave pribúda

Celoplošné testovanie čaká Trnavu už tento víkend.

Virológ Klempa: Najbližšie týždne budú pre nás veľmi ťažké

Boris Klempa tvrdí, že celoplošné testovanie je teoreticky skvelá vec. Treba však brať do úvahy všetky okolnosti či riziká.

Už ste čítali?