Štvrtok, 28. október, 2021 | Meniny má DobromilaKrížovkyKrížovky

Nemohúcnosť takmer bez odpovede

O tom, čo možno umierajúcim dať a čo im dávame, h

Na úvod si pripomeňme stručné „dejiny„ hospisu v Martine. Kedy, z iniciatívy koho a za akých podmienok začal pracovať?

Dňa 12. 10. 1995 bola založená Nadácia Hospice, ktorej iniciátormi boli lekári Stanislav Fabuš, bývalý primár ARO MFN a Marta Kulichová a umelec a humanista Jozef Danč. Ďalšími spoluzakladateľmi nadácie boli aj pracovníci zdravotníctva či farmácie, skúsim spomenúť Želmíru Fetisovovú a Margitu Ondraskú Treba pripomenúť, že založeniu nadácie predchádzali myšlienky o potrebe pomoci terminálne chorým, a to kvalitne a ľudsky dôstojne zvládať ich neľahkú situáciu, ako aj situáciu rodín, v ktorých sa takýto pacient vyskytuje. Na rozdiel od civilizovaného sveta sa totiž v krajinách preniknutých komunizmom s takouto pomocou jednoducho nepočítalo. Preto aj pojmy „hospice„ a „hospicová starostlivosť„ dodnes pre mnoho našich občanov nič neznamenajú.

Skryť Vypnúť reklamu

Predstavme si situáciu, v ktorej niekomu z nás – hocikomu – lekár oznámi vážnu diagnózu. Ako v takejto situácii pôsobí hospice?

Aj keď mnohé ťažké ochorenia sú dnes už spoľahlivo liečitelné, i tak po období šoku a odmietania nepriaznivej správy človek začne rozmýšľať o ďalšom smerovaní svojho telesného, duševného, sociálneho a duchovného života. Niekto si bude chcieť ešte aspoň v niečom „užiť„ a začne robiť hlúposti, niekto začne racionálne spisovať záveť. Ďalší sa upne k tragickej možnosti a začne viac veriť alternatívnej medicíne, joge, reiki či inému mámeniu viac ako erudovanému lekárovi. Sú aj takí, čo budú nadávať na vyššie mocnosti a pýtať sa na nezodpovedateľnú otázku: prečo práve oni musia byť tými postihnutými... Všetci títo pacienti ale jedného dňa môžu prísť do situácie, keď na ich bolesť, nemohúcnosť, neovládateľný pesimizmus a beznádej nedostanú v prostredí, v ktorom žijú primeranú - očakávanú odpoveď. A v tomto momente má hospicová starostlivosť nezastupiteľné miesto. Základná filozofia hospicu vychádza s úcty k životu a úcty k človeku ako jedinečnej neopakovateľnej bytosti. Kvalitná hospicová starostlivosť vytláča prax eutanázie. Garantuje najmenej tri nezanedbateľné služby: pacient nebude trpieť neznesiteľnou bolesťou, bude vždy rešpektovaná jeho ľudská dôstojnosť a v posledných chvíľach života nebude osamotený. Dôraz v myšlienke hospicovej starostlivosti sa kladie na kvalitu života chorého až do jeho posledných chvíľ, ale aj na uľahčenie psychického aj fyzického bremena príbuzným pacienta. V hospici sa smrť rešpektuje ako neoddeliteľná a prirodzená súčasť života, ktorej netreba stáť v ceste a zbytočne nepredlžovať stav agónie terminálneho pacienta. Je to postoj, ktorý v ateizovaných zemiach treba často pripomínať, pretože smrť sa v nich považuje za tabuizovanú tému, možno iba preto, že vedeckými či racionálnymi metódami je jej zmysel v živote človeka nevysvetliteľný.

Skryť Vypnúť reklamu

Je možné v podmienkach, v akých funguje naša spoločnosť vôbec ponúknuť služby hospicu? Nejde len o „polovičný„ servis? Ako je vôbec prijímaný klientami?

Po mnohých rokoch presvedčovania na rozhodujúcich miestach zákonodarca SR včlenil do zákona č. 80/2002 Zb.z. pojem hospice a hospicová starostlivosť. Hospicová starostlivosť v užšom význame slova sa zväčša vykonáva v hospici, t.j. zdravotníckom zariadení. Môže sa však vykonávať a u nás sa častejšie vykonáva buď ako domáca (laická) hospicová starostlivosť, domáca (odborná) hospicová starostlivosť, ambulantná hospicová starostlivosť, semiambulantná (stacionárna) hospicová starostlivosť. Všetky uvedené typy hospicovej starostlivosti sú zamerané tak, ako to určuje Svetová zdravotnícka organizácia, na integrovanie zdravotnej sociálnej, duševnej a duchovnej starostlivosti poskytovanej pacientom všetkých indikačných diagnostických aj vekových skupín. Ide o terminálne chorých pacientov, teda takých, ktorým na základe posúdenia špecialistov lekárov, v súlade so súčasnými medicínskymi svetovými skúsenosťami, zostáva napriek primeranej liečbe nie viac ako 6 mesiacov života. Keďže vykonávacie predpisy zatiaľ v oblasti poskytovania hospicovej starostlivosti nie sú u nás funkčné, hospicová starostlivosť sa donedávna vykonávala buď v zdravotníckych zariadeniach iného typu alebo ako úplne dobrovoľná domáca starostlivosť. Od 16. septembra 2002 začalo fungovať v SR historický prvé zariadenie s hospicovou starostlivosťou v Bardejovskej Novej Vsi. Týmto činom Slovensko prestalo byť jedinou z krajín bývalého východného bloku bez hospicového zariadenia. Udialo sa tak na východe krajiny za rozhodujúcej podpory charitatívnych organizácii a nie v Martine, a to i napriek tomu, že práve my sme boli kliesnitelia pojmu hospicová starostlivosť na Slovensku. Teda, na Slovensku zatiaľ začalo plniť hospicové poslanie iba jediné zariadenie. Na vyše 5 miliónov obyvateľov, pri vysokej chorobnosti a úmrtnosti našich občanov je to nedostatočné. Naviac si treba pripomenúť, že jednou vecou je otvoriť zariadenie a ďalším problémom – omnoho väčším pri súčasnom stave zdravotníctva, je jeho financovanie, prevádzkovanie a napĺňanie profesionálnou, skutočne hospicovou starostlivosťou.

Skryť Vypnúť reklamu

Kde si je možné služby hospisu „objednať„? Kto zabezpečuje služby a kde sa zabezpečujú?

V Martine vykonáva hospicovú činnosť občianske združenie, ktoré sa venuje prevažne školiacej a výučbovej činnosti dobrovoľného kvalifikovaného personálu pre opatrovateľskú a ošetrovateľskú činnosť. Táto môže byť využitá v takých neštátnych opatrovateľských a ošetrovateľských inštitúciach, ktoré okrem hlavných činností riešia aj problematiku „hospicových„ pacientov. Počet takto vyškolených ošetrovateľov a opatrovateľov musí byť vyšší, pretože práca s hospicovým pacientom je psychicky aj fyzicky náročná. V Anglicku napríklad hospicový personál vydrží maximálne dva roky. V ČR pracovníci podpisujú zmluvy na pol roka. V Martine hospicoví dobrovoľníci, prevažne zdravotníci, momentálne sprevádzajú 6 pacientov systémom dobrovoľnej domácej starostlivosti. Spolupráca členov tímu je založená iba na dobrovoľnosti, vykonávajú ju bez akéhokoľvek finančného ohodnotenia. Hospice o.z. v Martine spolupracuje najmä s neštátnou organizáciou Samaritán, ako aj s ADOS-kami vykonávajúcimi činnosť v regióne Turiec. Bližšie informácie môžu záu­jemci získať na martinskom tel.č. 4221 275, alebo 4239 105. Adresa kancelárie je: Hospice, o.z., Kollárova 90, 036 01 Martin.

Známe sú aktivity Hospice Martin v zahraničí, čulé sú styky s Holanďanmi. Čo je ich výsledkom?

V rámci partnerských vzťahov s Hoogeveenom, partnerským mestom Martina, sme navštívili aj toto pekné holandské mesto, aby sme sa bližšie oboznámili s tamojším systémom starostlivosti o ťažko chorých. Hoogeveen je približne taký veľký ako Martin a vlastný hospic taktiež nemá. Videli sme najbližšie hospicové zariadenie v Groningene. Dozvedeli sme sa aj o veľkých problémoch jeho presadzovania do praxe, ktoré trvali približne 7 rokov. Z toho vyplýva, že ani pre tak bohatý štát, akým Holandsko je, nie je jednoduché získať zariadenie a tok financii pre terminálnu starostlivosť o pacientov a ich rodiny. Výsledok úsilia však bol dokonalý a hospicové zariadenie, ktoré sme mali možnosť spoznať, spĺňalo všetky funkcie, ktoré sú jeho podstatou. Zariadenie malo 6 izieb, v ktorých bolo jedno lôžko pre pacienta s prístelkou pre rodinných príslušníkov, ktorí môžu tráviť so svojím príbuzným koľkokoľvek času bez akéhokoľvek obmedzenia. Pohodlné, funkčné a kvalitné príslušenstvo, kuchyňa, práčovňa a miesta oddychu sú tam samozrejmosťou. Spolupráca s dobrovoľníkmi z Hoogeveenu kontinuálne pokračuje. Naši partneri boli v Martine už viac razy a vždy so sebou doniesli sponzorské dary od občanov a inštitúcii, najmä v podobe kompenzačných prostriedkov pre postihnutých klientov, ktoré naša organizácia požičiava za neveľký finančný príspevok tým, ktorí ich potrebujú.

Svojho času sa v Martine hodne hovorilo o postavení hospisu. Dokonca, bol posvätený na osobitnom podujatí na martinskej radnici aj základný kameň stavby. Od tejto chvíle ale „veci„ okolo výstavby budovy pre poskytovanie hospisových služieb stoja. Prečo?

Mesto Martin pred rokmi darovalo Hospicu budovu na Priehradke č.6 . Vzhľadom na fakt, že zdravotnícka ani iná legislatíva v tom čase vôbec nepracovala s uvedeným termínom, nebolo možné budovu prevádzkovať na tento účel. Pretože sociálna sféra mala legislatívne aj vykonávajúce náležitosti už zavedené do praxe, po vzájomnej dohode sme budovu aj majetok previedli na Dom sv. Martina. Aj keď nejde o hospicovú starostlivosť, čo si niektorí ľudia často mýlia, pracovníci tejto inštitúcie vykonávajú nezastupiteľnú prácu, ktorá je v meste Martin veľmi potrebná a ktorá do tých čias u nás absentovala. V súčasnom volebnom období budeme aj my, hospicoví dobrovoľníci, želať primátorovi mesta Stanislavovi Bernátovi, aby sa jeho projekt, ktorý by mal zastrešovať všetky chýbajúce zdravotnícke a sociálne služby pre starých, chorých aj hospicových pacientov v našom meste, naplnil a naši utrápení pacienti konečne našli vo svojom meste dôstojné a profesionálne spoľahlivo vybavené zariadenie schopné zvýšiť im kvalitu života.

Aká je budúcnosť martinského hospisu – mám teraz na mysli činnosť organizácie? Aké má plány, aké ciele? Operatívne i tie perspektívne...

Operatívne plány vychádzajú z činností, na ktoré sme získali podporu grantových úloh. Ide o už spomínané školiace a vzdelávacie aktivity, ktoré pri našej profesionálnej a kvalifikačnej úrovni a v spolupráci s Ústavom ošetrovateľstva Jesseniovej lekárskej fakulty aj Martinskou fakultnou nemocnicou vykonávame nielen pre teritórium mesta Martin, ale aj pre iné oblasti, napríklad, pre územie samosprávneho kraja. Pojem hospice a hospicová starostlivosť sa ešte nedostal do povedomia všetkých ľudí, dokonca mu neraz nerozumejú ani samotní zdravotníci. Je mnoho problémov, ktoré v súvislosti s ochorením, liečbou a smrťou sú občanmi nevhodne chápané a vysvetľované. Na tomto teréne, na ktorom sa ľudia môžu stať obeťami vlastnej či inej nevedomosti a predpojatosti, treba trpezlivo pracovať. Sprevádzať pacientov a pomáhať ich rodinám za dnešných podmienok budeme dovtedy, dokiaľ nám samým budú stačiť sily a dokiaľ nám budú pribúdať školené ruky ďalších dobrovoľníkov. Perspektívne očakávame naplnenie primátorovho projektu, ktorý do budúcnosti vyrieši nielen problematiku liečebne pre dlhodobo chorých či geriatrických pacientov, ale aj hospicových pacientov. Za Hospice o.z. v Martine môžem takémuto projektu sľúbiť našu podporu. Pre hospicové zariadenie budeme aj naďalej vychovávať časť členov interdisciplinárnych tímov, ktoré bežne zahŕňajú okrem pacienta a jeho rodiny aj lekárov, sestry, sociálnych pracovníkov, asistentov sestier, psychologických poradcov, výrazových terapeutov, volontérov, poradcu pre smútiacich pozostalých, duchovných a ďalších.

Viera Legerská

Najčítanejšie na My Turiec

Inzercia - Tlačové správy

 1. Ako by ste chceli bývať? Zapojte sa do prieskumu o bývaní
 2. Chcete ušetriť na aute? Namiesto kúpy si ho prenajmite
 3. Ako získať nabíjaciu kartu k novému elektromobilu?
 4. SÚŤAŽ: Vyhrajte hviezdne svadobné šaty
 5. Koniec Bratislavy? Pre túto firmu môžete pracovať aj cez polovicu republiky
 6. Vraciame spoločnosti priazeň, ktorú nám už 30 rokov prejavuje
 7. Digitálne zručnosti žiakov a študentov podporí Nadácia Orange
 8. Vyťahovanie zapadnutého jazyka je mýtus
 9. Heľenine oči zahrajú hit o obchvate Prešovčanom z kamióna
 10. NDS otvára nový úsek diaľnice D1, západný obchvat Prešova
 1. Výnimočný zákrok ortopédov Nemocnice AGEL Košice-Šaca
 2. Zmeniť kuchynský odpad na substrát do kvetináča už dokáže každý
 3. Plasty sú čoraz viac out. Pri pive od Prazdroja čoskoro zmiznú
 4. METLIFE SLOVENSKO získala certifikát Zodpovedná organizácia
 5. Stropný zdvihák zlepší život všetkým imobilným ľuďom
 6. Granátové jablko prekvapí vás chuťou i aktívnymi látkami
 7. SÚŤAŽ: Vyhrajte hviezdne svadobné šaty
 8. 365.bank prináša digitálnu hypotéku s možnosťou podania žiadosti
 9. EUBA udelila čestné vedecké hodnosti „doctor honoris causa“
 10. Miška ochrnula z minúty na minútu, teraz pre ňu svitá nová nádej
 1. NDS otvára nový úsek diaľnice D1, západný obchvat Prešova 11 741
 2. Chladené halušky? Od tejto firmy si ich obľúbili na Slovensku 9 652
 3. Kaufland otvára prvú predajňu s fotovoltaickým systémom 7 571
 4. Peniaze začali strácať hodnotu, treba sa brániť! 7 221
 5. Najtajnejšie ponuky módnych kúskov v Európe – iba na pozvanie 5 323
 6. Heľenine oči zahrajú hit o obchvate Prešovčanom z kamióna 4 934
 7. Oprášte cestovateľské plány, jeseň sa nesie v znamení poznávania 3 726
 8. Chcete ušetriť na aute? Namiesto kúpy si ho prenajmite 2 667
 9. Vyťahovanie zapadnutého jazyka je mýtus 2 635
 10. Ako na rodinný rozpočet v troch jednoduchých krokoch 2 547

Blogy SME

 1. Ida Tittelová: Bella Venezia
 2. Peter Slamenik: Turistické okienko III. – Veľký Choč
 3. Richard Gajarský: Slovensko znovu prehráva.
 4. Peter Slivovic: Kmitočet
 5. DagmaRA Sarita Poliaková: Zachráňme deti, na každom jednom záleží
 6. Štefan Vidlár: Aj ty´s pochoval KRISTA?
 7. Helena Smihulova Laucikova: Rodáci
 8. Informácie o blog.sme.sk: V Česku odhalili bustu Jozefa Kmeťa, blogera SME
 1. Rastislav Čurma: Kde zobrať vodičov kamiónov (Hommo na ceste zavadzalis) 8 094
 2. Matúš Lazúr: Neočkovaní dôchodcovia si vianočné príspevky nezaslúžia 7 791
 3. Věra Tepličková: Nepoškvrnené očkovanie - ďalší zázrak alebo zvrátenosť vlády neboráka Hegera? 6 115
 4. Stanislav Martinčko: Poľovačka na zajace a 50 000 Eur v zlate !! 5 792
 5. Stanislav Martinčko: Veno pre drahú nevestu z úradu práce v Pezinku?? 5 562
 6. Michal Porubän: "Nenávistná Čaputová" vs "Mierotvorca Blaha". 5 013
 7. Pavel Dvořák: Platby mobilom v Číne 4 481
 8. Rudolf Pado: Podtatranské metastázy. TANAP i Budaj mlčia 3 315
 1. Valentína Sedileková: Komentujete vzhľad druhých ľudí? Ubližujete im viac, ako si uvedomujete
 2. Matúš Sarvaš: Krádeže, vlámanie a drogy u mladistvého. Verdikt súdu? Napomenutie a dohľad (Prípad prokurátora)
 3. Lucia Šicková: Poučenia z herného biznisu 2: Flow, alebo ako pri práci stratiť pojem o čase
 4. Karolína Farská: Česká predvolebná kampaň vrcholí. Nastavuje trend aj pre tú budúcu na Slovensku
 5. Milota Sidorová: Ženy doplácajú na nedostupnosť bývania najviac. Takto to vyriešili vo Viedni
 6. Lucia Šicková: Poučenia z herného biznisu 1: O hrách a systémoch
 7. Róbert Ďurec: Slovensko ako daňový raj? Takto to robia bohatí
 8. Pavol Koprda: 90% hospitalizovaných ľudí je nezaočkovaných. Čo nám to hovorí o vakcínach? Takmer nič.
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy z SME | MY Turiec - aktuálne správy

Martinčania nakupovali vence i kahance, chystajú sa na Dušičky.

Posledný októbrový týždeň sa ľudia chystajú na Sviatok všetkých svätých. Mesto Martin aj niektoré turčianske obce ľudí upozorňjú na množstvo odpadu, ktorého je po sviatkoch na cintorínoch priveľa.


Henrieta Paulovičová 6 h
Martin oplatil Žiaru prehru z prvého kola.

Martinčania v úvodnom kole sezóny doma prehrali so Žiarom 1:4. Druhýkrát však už do tej istej rieky nevstúpili a spomínaného súpera porazili na jeho ľade 4:2.


13 h
To, či budú Vrútky a dotknuté obce spolupracovať s Dopravným podnikom mesta Martin je nateraz otázne.

To, či budú Vrútky a dotknuté obce spolupracovať s Dopravným podnikom mesta Martin, je nateraz otázne. Navrhnutá finančná čiastka, ktorú žiada dopravný podnik, je pre niektorých privysoká, podmienky zmluvy zase nevýhodné. Vyrukovali s vlastnými podmienkami. Nevylučujú ani spoluprácu s SAD Žilina.


Henrieta Paulovičová 13 h

Rekordman v počte odohratých zápasov v drese hokejového Slovana Michal Sersen, bol hosťom Roba Kmeťa v pravidelnej štvrtkovej relácii MY Športujeme.


16 h

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Zakážu svadby, oslavy, zatvoria fitness centrá, wellness, akvaparky, v reštauráciách sa nenajete, v kaviarni nevypijete kávu, v hoteli sa neubytujete.


27. okt

Útok vyšetruje polícia, má kamerový záznam.


27. okt

Nechcú zakazovať ani prikazovať, radšej vysvetľujú.


26. okt

V interiéri reštaurácie sa najedia len zaočkovaní.


27. okt

Blogy SME

 1. Ida Tittelová: Bella Venezia
 2. Peter Slamenik: Turistické okienko III. – Veľký Choč
 3. Richard Gajarský: Slovensko znovu prehráva.
 4. Peter Slivovic: Kmitočet
 5. DagmaRA Sarita Poliaková: Zachráňme deti, na každom jednom záleží
 6. Štefan Vidlár: Aj ty´s pochoval KRISTA?
 7. Helena Smihulova Laucikova: Rodáci
 8. Informácie o blog.sme.sk: V Česku odhalili bustu Jozefa Kmeťa, blogera SME
 1. Rastislav Čurma: Kde zobrať vodičov kamiónov (Hommo na ceste zavadzalis) 8 094
 2. Matúš Lazúr: Neočkovaní dôchodcovia si vianočné príspevky nezaslúžia 7 791
 3. Věra Tepličková: Nepoškvrnené očkovanie - ďalší zázrak alebo zvrátenosť vlády neboráka Hegera? 6 115
 4. Stanislav Martinčko: Poľovačka na zajace a 50 000 Eur v zlate !! 5 792
 5. Stanislav Martinčko: Veno pre drahú nevestu z úradu práce v Pezinku?? 5 562
 6. Michal Porubän: "Nenávistná Čaputová" vs "Mierotvorca Blaha". 5 013
 7. Pavel Dvořák: Platby mobilom v Číne 4 481
 8. Rudolf Pado: Podtatranské metastázy. TANAP i Budaj mlčia 3 315
 1. Valentína Sedileková: Komentujete vzhľad druhých ľudí? Ubližujete im viac, ako si uvedomujete
 2. Matúš Sarvaš: Krádeže, vlámanie a drogy u mladistvého. Verdikt súdu? Napomenutie a dohľad (Prípad prokurátora)
 3. Lucia Šicková: Poučenia z herného biznisu 2: Flow, alebo ako pri práci stratiť pojem o čase
 4. Karolína Farská: Česká predvolebná kampaň vrcholí. Nastavuje trend aj pre tú budúcu na Slovensku
 5. Milota Sidorová: Ženy doplácajú na nedostupnosť bývania najviac. Takto to vyriešili vo Viedni
 6. Lucia Šicková: Poučenia z herného biznisu 1: O hrách a systémoch
 7. Róbert Ďurec: Slovensko ako daňový raj? Takto to robia bohatí
 8. Pavol Koprda: 90% hospitalizovaných ľudí je nezaočkovaných. Čo nám to hovorí o vakcínach? Takmer nič.

Už ste čítali?