Utorok, 1. december, 2020 | Meniny má EdmundKrížovkyKrížovky

Most s pevnými koreňmi

Úprimný turčiansky pozdrav jubilujúcemu Klubu slo

Listujem v Pamätnici k 25. výročiu vzniku Klubu slovenskej kultúry v Prahe (KSK) V duchu kontinuity a bohatý obsah konfrontujem s vlastnou skúsenosťou. Mám šťastie, že cez moju redaktorskú prácu som sa zoznámila so vzácnymi ľuďmi, ktorí dlhé roky organizujú neuveriteľné množstvo kultúrnych a spoločenských podujatí a vytvárajú jedinečný obraz Slovenska v náročných podmienkach významného európskeho mesta. KSK má len jedného profesionálneho pracovníka, obklopeného však prajnými a príčinlivými ľuďmi, a tak môžeme s obdivom zaznamenávať plody tohto neopísateľného entuziazmu. Nadväzuje na všetko pozitívne a živé, čo vo vzájomných vzťahoch vytvorili generácie Čechov a Slovákov. Je inšpirátorom podujatí k rôznym výročiam slovenského kultúrneho a spoločenského života, organizuje rôzne literárne stretnutia, koncerty, výstavy, prezentácie slovenského folklóru a aktívneho zoznamovania sa prostredníctvom vlastivedných zájazdov so životom Slovákov v ich vlasti, ako aj rodákov v zahraničí. K bohatej činnosti KSK patria rôzne vedecké konferencie, semináre, okrúhle stoly, klubové podujatia a prednášky. Na pôde KSK sa stretávajú pravidelne českí a slovenskí literáti, umelci, vedci a predstavitelia politického života.

Skryť Vypnúť reklamu

Trochu z histórie

Iniciátorkou, organizátorkou, dušou života v KSK je jeho tajomníčka Jana Haluková, obdarená vzácnou schopnosťou komunikovať s ľuďmi, motivovať ich, získavať ich pre zámery klubu. V KSK pôsobí od roku 1977. V tom čase sa klub staral aj o slovenských stavbárov, ktorí budovali Prahu. A keďže mala v Pozemných stavbách Košice na starosti ubytovanie, stravovanie a kultúru, tak sa dostala aj k programom a organizovaniu rôznych akcií pre vyslaných pracovníkov z rôznych kútov Slovenska.

Ako sama hovorí: „Vyrastala som v rodine, ktorá bola zameraná na kultúru, a tak som pokračovala v tom, na čo som bola zvyknutá. Táto práca mi umožnila pohybovať sa v prostredí divadiel, galérii, koncertov, výstav, stretávať mnohých zaujímavých a vzácnych ľudí. Neskôr som už ako pracovníčka Domu slovenskej kultúry mala na starosti dokumentáciu a zároveň aj členskú základňu klubu...„

Skryť Vypnúť reklamu

Klub slovenskej kultúry v Prahe je nezávislé občianske združenie, patrí k organizáciám tretieho sektora. Svoju činnosť začal v roku 1969 ako miestny odbor Matice slovenskej v Prahe. Po jeho zrušení od roku 1977 pôsobí pod novým názvom Klub slovenskej kultúry (KSK). Až do roku 1984 bolo jeho zastrešujúcou organizáciou Pražské kultúrne stredisko a od roku 1985 Dom slovenskej kultúry (DSK), na vybudovaní ktorého mal veľký podiel práve KSK. Získanie právnej subjektivity v roku 1990 umožnilo významný rozvoj činnosti, po zániku DSK však stratil strechu nad hlavou a hľadal si nové zázemie. V súčasnosti sídli v prenajatých priestoroch v Panskej ulici.

Kto sú to „českí Slováci„?

Spomienky na tento čas nie sú príjemné. „KSK bol v čase rozpadu spoločného štátu jediným združením Slovákov v Prahe„, hovorí J. Haluková. „Rozdelenie sa nás veľmi dotklo. Boli sme súčasťou DSK, ktorý sme vybudovali, takže sme mali k nemu dôverný vzťah. Ako inštitúcia však bol zrušený – iniciatíva vyšla zo Slovenska. Vtedy sme patrili pod Ministerstvo kultúry ČR. Vtedajší slovenský minister kultúry použil vetu, že „každý za svoje aj v tomto„ a že slovenskú kultúru v Prahe nebudú prezentovať českí Slováci, že je potreba, aby si tu Slovensko vybudovalo svoj priestor. V DSK vznikol Slovenský inštitút. Samozrejme, že sme to chápali, ale ťažko sme sa s tým vyrovnávali a ešte ťažšie sme sa vyrovnávali s myšlienkou, že tu máme byť menšinou. Nikdy sme sa tak necítili. Po rozdelení štátu začali vznikať nové združenia, často aj s rozporným nazeraním na tento akt. Z iniciatívy KSK neskôr vzniklo Fórum slovenských aktivít, ktoré zastrešuje tieto združenia a spolky. Postupom času sa hroty otupili a našli sme k sebe cestu.„

Skryť Vypnúť reklamu

Dodajme, že J. Haluková je aj vo Fóre aktívna, pracuje ako jeho tajomníčka. Vzájomné zblíženie je na prospech oboch strán, čo víta aj J. Haluková: „Brali sme to tak, že Slovenský inštitút má iné ciele a zamerania ako náš Klub. Že je predovšetkým vnímaný ako reprezentant slovenskej kultúry pre českú verejnosť. Privítali sme gesto nášho veľvyslanectva, že nám v SI poskytujú priestory aj pre naše aktivity. KSK v priebehu mnohých rokov vytvoril typy programov, ktoré už v súčasnosti robíme spoločne s Inštitútom, aj z dôvodov úsporných.„

Pohľad na nespočetné podujatia, ktoré organizuje KSK, ponúka aj otázku, ako sa im darí zabezpečovať ich po stránke finančnej. A tak sme ju nasmerovali opäť k človeku najpovolanejšiemu – znova k tajomníčke KSK: „ Pre všetky národnostné občianske združenia v ČR je zo štátneho rozpočtu na ich činnosť vyčlenená určitá čiastka, v posledných rokoch je to sedem miliónov. My predkladáme do konkurzu Ministerstva kultúry ČR projekty, ktoré posúdi na základe kvality projektu, nie veľkosti menšiny. Z takýchto príspevkov sa odvíja náš hlavný rozpočet. Okrem toho nás podporuje hlavné mesto Praha, ktoré tiež vyhlasuje pre menšiny granty – najmä na rôzne publikácie a aktivity pre deti. Ďalším zdrojom sú členské príspevky a sponzorské dary, ktoré nám pomáhajú pri organizovaní aj väčších, už tradičných podujatí, ako je napríklad Slovenský ples v Prahe. Je mimoriadne vyhľadávaný, stal sa prestížnou, významnou reprezentáciou KSK.„

Väzby a spojenia s Turcom

Ak spomíname dávne korene KSK v Matici slovenskej, nemôžeme obísť väzby na Martin a veľmi aktívnu vzájomnú spoluprácu s viacerými významnými martinskými, najmä kultúrnymi, inštitúciami. Od roku 1969 a nejaký čas aj v ďalších rokoch, bolo tradíciou, že predseda KSK bol zároveň členom výboru MS. Matica slovenská mala v minulosti úprimný záujem o aktivity KSK. Vzájomné kontakty však udržiavali aj s niektorými odbornými pracoviskami, predovšetkým so Slovenskou národnou knižnicou, Členským ústredím MS a Pamätníkom národnej kultúry.

V pamäti zostali najmä vzájomne pripravené podujatia, ktoré posilňovali pocity národnej ukotvenosti a súbežne rozširovali rozumový i citový rozhľad po národnej histórii, pripomínali spoločné príspevky slovenského a českého národa do pokladnice európskej kultúry, vytvárali mosty dorozumenia s českou národnou kultúrou v priereze spoločného historického vývinu i v časoch súčasných. Väzby trvajú s divadlom – profesionálnym aj ochotníckym, so Slovenským národným literárnym múzeom - SNK, Dokumentačným centrom českej kultúry na Slovensku so sídlom v Martine, Slovenským národným múzeom–Etnografickým múzeom, s Vydavateľstvom MS. Desiatkam mladých ľudí zas zostali v pamäti zážitky a spomienky zo zasnežených Martinských holí, ktoré opakovane navštívili ako účastníci lyžiarskych kurzov.

K významným spoločne pripraveným podujatiam v poslednom období patrí osadenie pamätnej tabule na vile prvého predsedu vlády ČSR Dr. Milana Hodžu na Zapovej ulici v Prahe a pomoc SNLM-SNK pri získaní umeleckého portrétu od V. Ihriského, ktorý tvorí dominantu tabule. Slávnostné odhalenie sa uskutočnilo v marci roku 2001 za účasti premiérov oboch štátov. SNK súčasne pripravila a vo vynovených priestoroch vily sprístupnila výstavu o tejto osobnosti. K mimoriadne úspešným spoločným projektom patrilo i uctenie si pamiatky Jána Kollára, ktorý odpočíva na Olšanskom cintoríne v Prahe pri príležitosti 200. výročia od narodenia a pri 150. výročí úmrtia v roku 2002. Spontánny záujem a účasť predstaviteľov KSK, Obce Slovákov, slovenskej evanjelickej cirkvi v Prahe a mnohých Slovákov žijúcich v Prahe na otvorení výstavy Ján Kollár – vedec, básnik, kňaz v priestoroch kostola sv. Michala v Prahe Jirchářích, za účasti veľvyslanca SR v ČR Ladislava Balleka, zástupcov SNK a delegácie z Mošoviec potvrdil, že súčasná vzájomná spolupráca má zmysel a význam. Na pôde Martina zas zarezonoval pocit spolupatričnosti pri príležitosti sprístupnenia výstavy Slováci v českých krajoch a na Morave, ktorá mala vernisáž v SNLM-SNK tohto roku v júli. Spojená bola s prezentáciou knihy Heleny Noskovej O pôvode Slovákov v Čechách...

Všetko je o ľuďoch

A takto by sme mohli pokračovať - spomenúť celý rad príjemných a neopakovateľných stretnutí s hosťami z Prahy, ale najmä s Jankou Halukovou, ktorá býva v Martine milým účastníkom Scénickej žatvy, Slovesnej jari, v súčasnosti Martinskej literárnej jari a iných kultúrnych podujatí. Pozná obdivuhodne veľa ľudí, v každom stretnutí hľadá námet a inšpiráciu pre svoju prácu. Na Slovensko prichádza za svojou dcérou a jej rodinou, ale aspoň raz do roka aj so vzdelávacím zájazdom za jeho prírodnými a historickými krásami. V každom kúte Slovenska ju niekto pozná, ona vie s množstvom ľudí nadviazať zaujímavý dialóg, s pozornosťou si vypočuť námety a nadviazať kontakty s jednotlivcami či kolektívmi, ktoré sú niečím výnimočné. Nie jedného či jeden z nich už pri rôznych príležitostiach predstavila v Prahe. (Bol medzi nimi napríklad aj náš už medzinárodne známy husľový virtuóz Dalibor Karvay, ktorý okrem hry predstavil Prahe aj svoje prvé CD...)

A prečo to všetko robí? „Táto práca mi umožňuje udržiavať kontakt so Slovenskom. Pokladám za samozrejmé, ba za svoju povinnosť, robiť ju s plným nasadením a odovzdaním sa. Vnímam ju ako svoje životné poslanie...„, vyznáva sa tajomníčka KSK v Prahe Jana Haluková.

Niť spolupráce sa nepreruší

Klub slovenskej kultúry si v tomto roku pripomenul dvadsaťpäť rokov od svojho vzniku a oslávil ho októbrovým slávnostným večerom v Lichtenštejnskom paláci v Prahe v priestoroch Hudobnej akadémie múzických umení. Program večera bol súčasťou Mesiaca česko-slovenskej kultúrnej vzájomnosti a konal sa pod patronátom ministrov kultúry oboch republík. Zúčastnilo sa ho mnoho vzácnych hostí, jedným z nich bol veľvyslanec SR v ČR Ladislav Ballek. Oslava je však v správnom kolektíve a spoločenstve väčšinou príležitosťou nehovoriť iba o tom, čo bolo, ale rozprávať sa aj o plánoch spojených s časom budúcim. A tak sa môžeme tešiť, že väzby KSK s Turcom majú nádej pokračovať. Hoci pri spoločnom hľadaní a mapovaní stôp, ktoré zanechali, či stále zanechávajú, Slováci v pražskom multietnickom prostredí, pri príprave výstavy Český a slovenský exil v 20. storočí, či pri hľadaní zabavenej dokumentácie po Theovi H. Florinovi, ktorú by chceli spoločne vypátrať s KSK pracovníci SNLM-SNK v Martine. A to bude len malá časť z ďalšej bohatej denno-dennej činnosti jubilujúceho Klubu slovenskej kultúry.

Z Martina posielame všetkým obetavým slovenským nadšencom a ich českým spriazneným pomocníkom v Prahe úprimné pozdravy a želanie, aby sme sa spoločne stretli na jednej vlne aj v novej modernej Európe. Zuzana Bukovská

Nechajte si posielať prehľad najdôležitejších správ e-mailom

Inzercia - Tlačové správy

 1. Máte problémy s trávením? Známy gastroenterológ radí ako na ne
 2. Ako inovácie menia naše návyky? Čo už dnes môžete robiť inak
 3. ARÓNIA najsilnejšia prírodná prevencia proti respiračným vírusom
 4. Nástrahy online vyučovania, o ktorých sa nehovorí
 5. METROPOLIS prináša mestské bývanie vo vysokom štandarde
 6. Slovensko spoznalo najlepšie farmy minulého roka
 7. Vianočné vydanie magazínu SME Ženy
 8. Slovenské „šampanské“, za ktorým sa skrýva príbeh lásky
 9. Venujte na Vianoce darček plný informácií
 10. Zdravé varenie: zábava pre celú rodinu
 1. Detský čaj COOP Jednoty získal unikátne medzinárodné ocenenie
 2. FMMR svojím výskumom reaguje na aktuálne živé témy
 3. Slovenské „šampanské“, za ktorým sa skrýva príbeh lásky
 4. Vianočné vydanie magazínu SME Ženy
 5. Novinka medzi prefabrikátmi
 6. Virtuálne prechádzky ako pomoc turistom pri orientácií
 7. 3D virtuálne prechádzky pozdĺž maďarsko-slovenských hraníc
 8. METROPOLIS prináša mestské bývanie vo vysokom štandarde
 9. The future of M&A in Europe
 10. Prvé zamestnanie: 3 veci, na ktoré by ste nemali zabudnúť
 1. Slovenská firma reformuje tradičné multimiliardové odvetvie 34 568
 2. Budíte sa počas spánku? Toto sú hlavné príčiny 15 469
 3. Slnko a teplo aj cez sviatky: Do Egypta sa vracajú dovolenkári 15 284
 4. Aká je chémia vôní 11 021
 5. Kaufland na Slovensku testoval novinku, ktorú zavádza v Európe 9 407
 6. Viete, aká je skutočná cena smartfónu? Číslo vás prekvapí 8 833
 7. Novodobý slovenský Baťa. Zamestnancom stavia domy 8 772
 8. Bývanie v meste predlžuje život 8 243
 9. Bezpečná dovolenka v exotike: Maldivy sú prešpikované zážitkami 7 795
 10. Čo ovplyvňuje chuť kačacieho mäsa? Tieto dve veci 5 936
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy z SME | MY Turiec - aktuálne správy

Zmeny sa dejú najmä v útoku

Vedenie martinského hokejového klubu však plánuje doplniť káder aj o defenzívnych hráčov.

Rastislav Špirko posilnil martinský prvoligový tím.
#MYtozvladneme

ONLINE DISKUSIA: Prohibícia hazardu? Správne riešenie alebo krok vedľa?

Diskusiu vysielame live vo štvrtok 3. decembra o 18.00 hod. Novela zákona o hazardných hrách dala do rúk miest a obcí možnosť zakázať na svojom území hazardné hry aj bez petície občanov. Odborníci varujú pred týmto krokom a poukazujú na vznik viacerých nebezpečenstviev.

Martin si zaslúži súčasnú kultúru

Súčasná kultúra je ako korenie, bez nej sa to dá, no nie je to ono.

Zakladatelia Party – Kultúrnej platformy. Zľava Juraj Marček, Jakub Gallo, Peter Trmos a Radoslav Kolek.

Stane sa Martin metropolou punčov?

Od 1. decembra je v Martine otvorený Vianočný dvor & Záhrada punčov.

Fantastické a originálne punče budú v Martine hriať nejedného návštevníka.

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Kamión narazil do reštaurácie a pohostinstva (+VIDEO)

Vodič pravdepodobne za volantom zaspal, havaroval v centre Tvrdošína.

V Zámkoch otvorili nové nákupné centrum

Pre návštevníkov je k dispozícii osem obchodných prevádzok.

V trnavskej nemocnici je pozitívne testovaných takmer sto zamestnancov

Počet hospitalizovaných pacientov s COVID-19 je vo Fakultnej nemocnici v Trnave približne rovnaký v porovnaní s predchádzajúcim obdobím.

Už ste čítali?