Utorok, 21. september, 2021 | Meniny má MatúšKrížovkyKrížovky

Most s pevnými koreňmi

Úprimný turčiansky pozdrav jubilujúcemu Klubu slo

Listujem v Pamätnici k 25. výročiu vzniku Klubu slovenskej kultúry v Prahe (KSK) V duchu kontinuity a bohatý obsah konfrontujem s vlastnou skúsenosťou. Mám šťastie, že cez moju redaktorskú prácu som sa zoznámila so vzácnymi ľuďmi, ktorí dlhé roky organizujú neuveriteľné množstvo kultúrnych a spoločenských podujatí a vytvárajú jedinečný obraz Slovenska v náročných podmienkach významného európskeho mesta. KSK má len jedného profesionálneho pracovníka, obklopeného však prajnými a príčinlivými ľuďmi, a tak môžeme s obdivom zaznamenávať plody tohto neopísateľného entuziazmu. Nadväzuje na všetko pozitívne a živé, čo vo vzájomných vzťahoch vytvorili generácie Čechov a Slovákov. Je inšpirátorom podujatí k rôznym výročiam slovenského kultúrneho a spoločenského života, organizuje rôzne literárne stretnutia, koncerty, výstavy, prezentácie slovenského folklóru a aktívneho zoznamovania sa prostredníctvom vlastivedných zájazdov so životom Slovákov v ich vlasti, ako aj rodákov v zahraničí. K bohatej činnosti KSK patria rôzne vedecké konferencie, semináre, okrúhle stoly, klubové podujatia a prednášky. Na pôde KSK sa stretávajú pravidelne českí a slovenskí literáti, umelci, vedci a predstavitelia politického života.

Skryť Vypnúť reklamu

Trochu z histórie

Iniciátorkou, organizátorkou, dušou života v KSK je jeho tajomníčka Jana Haluková, obdarená vzácnou schopnosťou komunikovať s ľuďmi, motivovať ich, získavať ich pre zámery klubu. V KSK pôsobí od roku 1977. V tom čase sa klub staral aj o slovenských stavbárov, ktorí budovali Prahu. A keďže mala v Pozemných stavbách Košice na starosti ubytovanie, stravovanie a kultúru, tak sa dostala aj k programom a organizovaniu rôznych akcií pre vyslaných pracovníkov z rôznych kútov Slovenska.

Ako sama hovorí: „Vyrastala som v rodine, ktorá bola zameraná na kultúru, a tak som pokračovala v tom, na čo som bola zvyknutá. Táto práca mi umožnila pohybovať sa v prostredí divadiel, galérii, koncertov, výstav, stretávať mnohých zaujímavých a vzácnych ľudí. Neskôr som už ako pracovníčka Domu slovenskej kultúry mala na starosti dokumentáciu a zároveň aj členskú základňu klubu...„

Skryť Vypnúť reklamu

Klub slovenskej kultúry v Prahe je nezávislé občianske združenie, patrí k organizáciám tretieho sektora. Svoju činnosť začal v roku 1969 ako miestny odbor Matice slovenskej v Prahe. Po jeho zrušení od roku 1977 pôsobí pod novým názvom Klub slovenskej kultúry (KSK). Až do roku 1984 bolo jeho zastrešujúcou organizáciou Pražské kultúrne stredisko a od roku 1985 Dom slovenskej kultúry (DSK), na vybudovaní ktorého mal veľký podiel práve KSK. Získanie právnej subjektivity v roku 1990 umožnilo významný rozvoj činnosti, po zániku DSK však stratil strechu nad hlavou a hľadal si nové zázemie. V súčasnosti sídli v prenajatých priestoroch v Panskej ulici.

Kto sú to „českí Slováci„?

Spomienky na tento čas nie sú príjemné. „KSK bol v čase rozpadu spoločného štátu jediným združením Slovákov v Prahe„, hovorí J. Haluková. „Rozdelenie sa nás veľmi dotklo. Boli sme súčasťou DSK, ktorý sme vybudovali, takže sme mali k nemu dôverný vzťah. Ako inštitúcia však bol zrušený – iniciatíva vyšla zo Slovenska. Vtedy sme patrili pod Ministerstvo kultúry ČR. Vtedajší slovenský minister kultúry použil vetu, že „každý za svoje aj v tomto„ a že slovenskú kultúru v Prahe nebudú prezentovať českí Slováci, že je potreba, aby si tu Slovensko vybudovalo svoj priestor. V DSK vznikol Slovenský inštitút. Samozrejme, že sme to chápali, ale ťažko sme sa s tým vyrovnávali a ešte ťažšie sme sa vyrovnávali s myšlienkou, že tu máme byť menšinou. Nikdy sme sa tak necítili. Po rozdelení štátu začali vznikať nové združenia, často aj s rozporným nazeraním na tento akt. Z iniciatívy KSK neskôr vzniklo Fórum slovenských aktivít, ktoré zastrešuje tieto združenia a spolky. Postupom času sa hroty otupili a našli sme k sebe cestu.„

Skryť Vypnúť reklamu

Dodajme, že J. Haluková je aj vo Fóre aktívna, pracuje ako jeho tajomníčka. Vzájomné zblíženie je na prospech oboch strán, čo víta aj J. Haluková: „Brali sme to tak, že Slovenský inštitút má iné ciele a zamerania ako náš Klub. Že je predovšetkým vnímaný ako reprezentant slovenskej kultúry pre českú verejnosť. Privítali sme gesto nášho veľvyslanectva, že nám v SI poskytujú priestory aj pre naše aktivity. KSK v priebehu mnohých rokov vytvoril typy programov, ktoré už v súčasnosti robíme spoločne s Inštitútom, aj z dôvodov úsporných.„

Pohľad na nespočetné podujatia, ktoré organizuje KSK, ponúka aj otázku, ako sa im darí zabezpečovať ich po stránke finančnej. A tak sme ju nasmerovali opäť k človeku najpovolanejšiemu – znova k tajomníčke KSK: „ Pre všetky národnostné občianske združenia v ČR je zo štátneho rozpočtu na ich činnosť vyčlenená určitá čiastka, v posledných rokoch je to sedem miliónov. My predkladáme do konkurzu Ministerstva kultúry ČR projekty, ktoré posúdi na základe kvality projektu, nie veľkosti menšiny. Z takýchto príspevkov sa odvíja náš hlavný rozpočet. Okrem toho nás podporuje hlavné mesto Praha, ktoré tiež vyhlasuje pre menšiny granty – najmä na rôzne publikácie a aktivity pre deti. Ďalším zdrojom sú členské príspevky a sponzorské dary, ktoré nám pomáhajú pri organizovaní aj väčších, už tradičných podujatí, ako je napríklad Slovenský ples v Prahe. Je mimoriadne vyhľadávaný, stal sa prestížnou, významnou reprezentáciou KSK.„

Väzby a spojenia s Turcom

Ak spomíname dávne korene KSK v Matici slovenskej, nemôžeme obísť väzby na Martin a veľmi aktívnu vzájomnú spoluprácu s viacerými významnými martinskými, najmä kultúrnymi, inštitúciami. Od roku 1969 a nejaký čas aj v ďalších rokoch, bolo tradíciou, že predseda KSK bol zároveň členom výboru MS. Matica slovenská mala v minulosti úprimný záujem o aktivity KSK. Vzájomné kontakty však udržiavali aj s niektorými odbornými pracoviskami, predovšetkým so Slovenskou národnou knižnicou, Členským ústredím MS a Pamätníkom národnej kultúry.

V pamäti zostali najmä vzájomne pripravené podujatia, ktoré posilňovali pocity národnej ukotvenosti a súbežne rozširovali rozumový i citový rozhľad po národnej histórii, pripomínali spoločné príspevky slovenského a českého národa do pokladnice európskej kultúry, vytvárali mosty dorozumenia s českou národnou kultúrou v priereze spoločného historického vývinu i v časoch súčasných. Väzby trvajú s divadlom – profesionálnym aj ochotníckym, so Slovenským národným literárnym múzeom - SNK, Dokumentačným centrom českej kultúry na Slovensku so sídlom v Martine, Slovenským národným múzeom–Etnografickým múzeom, s Vydavateľstvom MS. Desiatkam mladých ľudí zas zostali v pamäti zážitky a spomienky zo zasnežených Martinských holí, ktoré opakovane navštívili ako účastníci lyžiarskych kurzov.

K významným spoločne pripraveným podujatiam v poslednom období patrí osadenie pamätnej tabule na vile prvého predsedu vlády ČSR Dr. Milana Hodžu na Zapovej ulici v Prahe a pomoc SNLM-SNK pri získaní umeleckého portrétu od V. Ihriského, ktorý tvorí dominantu tabule. Slávnostné odhalenie sa uskutočnilo v marci roku 2001 za účasti premiérov oboch štátov. SNK súčasne pripravila a vo vynovených priestoroch vily sprístupnila výstavu o tejto osobnosti. K mimoriadne úspešným spoločným projektom patrilo i uctenie si pamiatky Jána Kollára, ktorý odpočíva na Olšanskom cintoríne v Prahe pri príležitosti 200. výročia od narodenia a pri 150. výročí úmrtia v roku 2002. Spontánny záujem a účasť predstaviteľov KSK, Obce Slovákov, slovenskej evanjelickej cirkvi v Prahe a mnohých Slovákov žijúcich v Prahe na otvorení výstavy Ján Kollár – vedec, básnik, kňaz v priestoroch kostola sv. Michala v Prahe Jirchářích, za účasti veľvyslanca SR v ČR Ladislava Balleka, zástupcov SNK a delegácie z Mošoviec potvrdil, že súčasná vzájomná spolupráca má zmysel a význam. Na pôde Martina zas zarezonoval pocit spolupatričnosti pri príležitosti sprístupnenia výstavy Slováci v českých krajoch a na Morave, ktorá mala vernisáž v SNLM-SNK tohto roku v júli. Spojená bola s prezentáciou knihy Heleny Noskovej O pôvode Slovákov v Čechách...

Všetko je o ľuďoch

A takto by sme mohli pokračovať - spomenúť celý rad príjemných a neopakovateľných stretnutí s hosťami z Prahy, ale najmä s Jankou Halukovou, ktorá býva v Martine milým účastníkom Scénickej žatvy, Slovesnej jari, v súčasnosti Martinskej literárnej jari a iných kultúrnych podujatí. Pozná obdivuhodne veľa ľudí, v každom stretnutí hľadá námet a inšpiráciu pre svoju prácu. Na Slovensko prichádza za svojou dcérou a jej rodinou, ale aspoň raz do roka aj so vzdelávacím zájazdom za jeho prírodnými a historickými krásami. V každom kúte Slovenska ju niekto pozná, ona vie s množstvom ľudí nadviazať zaujímavý dialóg, s pozornosťou si vypočuť námety a nadviazať kontakty s jednotlivcami či kolektívmi, ktoré sú niečím výnimočné. Nie jedného či jeden z nich už pri rôznych príležitostiach predstavila v Prahe. (Bol medzi nimi napríklad aj náš už medzinárodne známy husľový virtuóz Dalibor Karvay, ktorý okrem hry predstavil Prahe aj svoje prvé CD...)

A prečo to všetko robí? „Táto práca mi umožňuje udržiavať kontakt so Slovenskom. Pokladám za samozrejmé, ba za svoju povinnosť, robiť ju s plným nasadením a odovzdaním sa. Vnímam ju ako svoje životné poslanie...„, vyznáva sa tajomníčka KSK v Prahe Jana Haluková.

Niť spolupráce sa nepreruší

Klub slovenskej kultúry si v tomto roku pripomenul dvadsaťpäť rokov od svojho vzniku a oslávil ho októbrovým slávnostným večerom v Lichtenštejnskom paláci v Prahe v priestoroch Hudobnej akadémie múzických umení. Program večera bol súčasťou Mesiaca česko-slovenskej kultúrnej vzájomnosti a konal sa pod patronátom ministrov kultúry oboch republík. Zúčastnilo sa ho mnoho vzácnych hostí, jedným z nich bol veľvyslanec SR v ČR Ladislav Ballek. Oslava je však v správnom kolektíve a spoločenstve väčšinou príležitosťou nehovoriť iba o tom, čo bolo, ale rozprávať sa aj o plánoch spojených s časom budúcim. A tak sa môžeme tešiť, že väzby KSK s Turcom majú nádej pokračovať. Hoci pri spoločnom hľadaní a mapovaní stôp, ktoré zanechali, či stále zanechávajú, Slováci v pražskom multietnickom prostredí, pri príprave výstavy Český a slovenský exil v 20. storočí, či pri hľadaní zabavenej dokumentácie po Theovi H. Florinovi, ktorú by chceli spoločne vypátrať s KSK pracovníci SNLM-SNK v Martine. A to bude len malá časť z ďalšej bohatej denno-dennej činnosti jubilujúceho Klubu slovenskej kultúry.

Z Martina posielame všetkým obetavým slovenským nadšencom a ich českým spriazneným pomocníkom v Prahe úprimné pozdravy a želanie, aby sme sa spoločne stretli na jednej vlne aj v novej modernej Európe. Zuzana Bukovská

Najčítanejšie na My Turiec

Inzercia - Tlačové správy

 1. Slováci ochutnali vegánske bagety. Chutili im?
 2. BLoKK: Z nevyužitých kancelárií v centre štýlové bývanie
 3. "Je to dravec!" Priznáva šéfkuchár Michal Konrád
 4. Profesionáli vedia, o čo ide. Ako si vybrať OZV a nepopáliť sa?
 5. Lekárne sa stanú miestom prevencie a edukácie pacientov
 6. Poznáte všetkých TOP 10 Bratislavy?
 7. Naša klimatická zmena: Návod ako pomôcť pri záchrane planéty
 8. Školy sa znova môžu zapojiť do zberu starých mobilov
 9. Sledujte naživo pokusy so slovenskými výskumníkmi
 10. Takto dokážu aj vaše peniaze zlepšiť život na našej planéte
 1. Lekárne sa stanú miestom prevencie a edukácie pacientov
 2. Projekt KRAJa na podporu včelárov priniesol svoju úrodu
 3. Prečo čakať, keď teraz je najvyšší čas vykurovať eko-vedome?
 4. Schodolez pre imobilných - Viete ako sa testuje?
 5. Škola ich učí pracovať v tíme a pod tlakom
 6. Zateplenie strechy PUR penou či minerálnou vlnou?
 7. Brusnica – lahodná i účinná zároveň
 8. Poznáte všetkých TOP 10 Bratislavy?
 9. Naša klimatická zmena: Návod ako pomôcť pri záchrane planéty
 10. 100% ovocné šťavy pod lupou – Prečo sa ich oplatí konzumovať?
 1. Sedemnásť slovenských hotelov na septembrový last minute výlet 9 964
 2. Slovenský orloj – svetová atrakcia 7 696
 3. Zodpovedné investovanie praje budúcnosti a je fér 3 608
 4. Mikroplasty sú v produktoch každodennej potreby. V ktorých? 3 380
 5. Radosť zachytiť tieto krásne krivky 3 198
 6. Zateplenie šikmej strechy PUR penou či minerálnou vlnou? 3 192
 7. 5 tipov, ako si užiť jeseň v Bratislave a okolí 3 063
 8. Volkswagen na IAA v Mníchove predstavil koncept elektromobilu 2 624
 9. Slováci ochutnali vegánske bagety. Chutili im? 2 407
 10. Takto dokážu aj vaše peniaze zlepšiť život na našej planéte 1 926

Blogy SME

 1. Lucia Šicková: Poučenia z herného biznisu 1: O hrách a systémoch
 2. Róbert Ďurec: Slovensko ako daňový raj? Takto to robia bohatí
 3. Pavol Koprda: 90% hospitalizovaných ľudí je nezaočkovaných. Čo nám to hovorí o vakcínach? Takmer nič.
 4. Karolína Farská: Do Ficovej éry sa vraciame aj bez neho
 5. Adam Valček: Vyšetrovateľ dal Bödörovi pokutu za to, že mlčal
 6. Adam Valček: Neexistujúca kancelária aj termín. Výpovede proti Výbohovi nesedia
 7. Karolína Farská: Dva rozdielne protesty za slobodu
 8. Pavol Koprda: Očkovacia lotéria: Čo môže priniesť a kde sú jej úskalia? Pohľad cez dáta, teóriu hier a hazardné hry
 1. Marian Baran: Bol som na hubách
 2. Lucie Meisnerová: Svadba v polovici života
 3. Lucia Žárska: Technologická skupina FAANG silno rastie. Na pozíciu lídra má našliapnuté Apple
 4. Eva Gallova: Lúčne kvety, hmyz a rosa
 5. Ľubomír Belák: Na Novej scéne sa hrali na Jánošíka
 6. Alžbeta Szomolaiová: Cez Prielom Hornádu na Letanovský mlyn
 7. Jozef Javurek: Kúpele Nimnica
 8. ASEKOL SK: Odpadové hospodárstvo a recyklácia sú historicky najväčšou biznisovou príležitosťou. Nespime na vavrínoch
 1. Pavol Koprda: 90% hospitalizovaných ľudí je nezaočkovaných. Čo nám to hovorí o vakcínach? Takmer nič. 15 896
 2. Róbert Ďurec: Slovensko ako daňový raj? Takto to robia bohatí 10 948
 3. Dušan Koniar: Ostávajú možno dva mesiace 8 782
 4. Tomáš Mihalík: Ľuboš Blaha nechcene priznal, že vakcíny chránia pred covidom 7 747
 5. Peter Chudý: Vyšetrovateľov NAKA treba umlčať a naordinovať im leopoldovskú diétu alebo ako nevinný človek môže skončiť za mrežami 6 524
 6. Stanislav Martinčko: Zatýkanie za spevu pápežskej hymny !! 5 982
 7. Peter Chudý: Budú obvinení všetci policajní vyšetrovatelia na Slovensku? Alebo pokrivené uznesenie o vznesení obvinenia vyšetrovateľom NAKA. 4 861
 8. Martin Dorčák: DPH podľa Remišovej 4 619
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy z SME | MY Turiec - aktuálne správy

Držme Martinčanom palce, aby mali v priebehu novej sezóny čo najviac dôvodov na radosť.

Riaditeľa klubu Milana Murčeka mrzí, že v príprave sa rozpadol útok Protasenja – Murček – Poliaček. Upozorňuje, že súťaž bude vyrovnaná a o body sa bude tvrdo bojovať v každom zápase.


2 h
Šofér nákladného auta podcenil situáciu, ťažká kovová konštrukcia mu v zákrute vypadla z vlečky.

Ťažkú kovovú konštrukciu pomáhali chlapi odtiahnuť na krajnicu.


3 h
Dom kultúry v Záturčí by mal slúžiť spolkom, umelcom aj organizáciám v rámci celého mesta Martin.

Renovácia priestoru stála mesto vyše 800-tisíc eur.


7 h
Po derby Bystrička – Turčianska Štiavnička boli spokojnejší domáci.

Futbalisti Belej v úvodných siedmich kolách strelili tri góly. V derby na ihrisku Diviak skórovali až štyrikrát a získali prvé tri body v sezóne. V päťke sa Sučany po výhre v Lieseku posunuli do vrchnej polovice tabuľky.


9 h

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Priniesť má aj pracovné miesta. Pôjde o jedno z troch moderných stredísk, aké zatiaľ na Slovensku nie sú.


20. sep

Z miesta činu unikalo biele auto.


20. sep

Obnova mosta cez Váh v Hlohovci sa už onedlho rozbehne.


20. sep

V rekreačno-športovom areáli pri rieke Kysuca v Čadci sprístupnili v pondelok pumptrackovú dráhu pre kolesové športy. Autorom je majster sveta v cyklo-downhille Filip Polc.


a 1 ďalší 20. sep

Blogy SME

 1. Lucia Šicková: Poučenia z herného biznisu 1: O hrách a systémoch
 2. Róbert Ďurec: Slovensko ako daňový raj? Takto to robia bohatí
 3. Pavol Koprda: 90% hospitalizovaných ľudí je nezaočkovaných. Čo nám to hovorí o vakcínach? Takmer nič.
 4. Karolína Farská: Do Ficovej éry sa vraciame aj bez neho
 5. Adam Valček: Vyšetrovateľ dal Bödörovi pokutu za to, že mlčal
 6. Adam Valček: Neexistujúca kancelária aj termín. Výpovede proti Výbohovi nesedia
 7. Karolína Farská: Dva rozdielne protesty za slobodu
 8. Pavol Koprda: Očkovacia lotéria: Čo môže priniesť a kde sú jej úskalia? Pohľad cez dáta, teóriu hier a hazardné hry
 1. Marian Baran: Bol som na hubách
 2. Lucie Meisnerová: Svadba v polovici života
 3. Lucia Žárska: Technologická skupina FAANG silno rastie. Na pozíciu lídra má našliapnuté Apple
 4. Eva Gallova: Lúčne kvety, hmyz a rosa
 5. Ľubomír Belák: Na Novej scéne sa hrali na Jánošíka
 6. Alžbeta Szomolaiová: Cez Prielom Hornádu na Letanovský mlyn
 7. Jozef Javurek: Kúpele Nimnica
 8. ASEKOL SK: Odpadové hospodárstvo a recyklácia sú historicky najväčšou biznisovou príležitosťou. Nespime na vavrínoch
 1. Pavol Koprda: 90% hospitalizovaných ľudí je nezaočkovaných. Čo nám to hovorí o vakcínach? Takmer nič. 15 896
 2. Róbert Ďurec: Slovensko ako daňový raj? Takto to robia bohatí 10 948
 3. Dušan Koniar: Ostávajú možno dva mesiace 8 782
 4. Tomáš Mihalík: Ľuboš Blaha nechcene priznal, že vakcíny chránia pred covidom 7 747
 5. Peter Chudý: Vyšetrovateľov NAKA treba umlčať a naordinovať im leopoldovskú diétu alebo ako nevinný človek môže skončiť za mrežami 6 524
 6. Stanislav Martinčko: Zatýkanie za spevu pápežskej hymny !! 5 982
 7. Peter Chudý: Budú obvinení všetci policajní vyšetrovatelia na Slovensku? Alebo pokrivené uznesenie o vznesení obvinenia vyšetrovateľom NAKA. 4 861
 8. Martin Dorčák: DPH podľa Remišovej 4 619

Už ste čítali?