Utorok, 19. január, 2021 | Meniny má MárioKrížovkyKrížovky

Košela bude vždy bližšia ako kabát

Komunálne voľby: 6. a 7. december

Martin – Tento víkend sa uzavrie volebný cyklus na Slovensku - pibližne pred rokom sme prvý raz volili poslancov a predsedu Žilinského samosprávneho kraja, koncom tohtoročného septembra poslancov Národnej rady SR a teraz sú na rade voľby, ktoré mnohí považujú za najdôležitejšie - voľby do obecných a mestských samospráv.

Svojím hlasom teda rozhodneme o zložení orgánov, ktoré bezprostredne rozhodujú o živote, rozvoji a smerovaní našich obcí a miest, ale aj o tom, kto bude na čele tohto diania - teda o starostoch obcí a primátoroch miest. Tu sa v praxi naplní slovenské príslovie o košeli a kabáte. Tou košeľou sú práve miestni politici, miestne záležitosti, miestne problémy, miestne záujmy, tým kabátom je štát. Je dobré, že košeľa je nám vždy bližia ako kabát, že nás viac hreje i viac omína... Bude to cítiť aj vo voľbách?

Skryť Vypnúť reklamu

V 133 volebných okrskoch v celom Turci v piatok 6. decembra od XX. do XX. h a v sobotu od XX. do XX. h rozhodnú občania o zložení obecných a mestských zastupiteľstiev a o menách nových funkcionárov samospráv. Podľa čísel použitých z nedávnych parlamentných volieb, toto právo má v Turci okolo 90 tisíc ľudí. Koľko z nich príde k volebným urnám? – to je jedna z kľúčových otázok volebného víkendu. V roku 1994 to bolo len niečo vyše 51 percent, pred štyrmi rokmi bola účasť voliečov dokonca pod 50 percent.

Komunálne voľby v Turci riadia okresné volebné komisie – v okrese Martin je predsedníčkou OVK Alena Máliková a v okrese Turčianske Teplice Daniela Chalupová.

PRIMÁTORI OPÄŤ KANDIDUJÚ

Mediálne najsledovanejšie sú voľby starostov obcí a primátorov miest, pretože praincíp priamej občianskej voľby im u nás dáva aj vyššie právomoci a najmä výnimočné postavenie v hierarchii rôznych riadiacich či správnych funkcií. Občania veľmi pozorne sledujú aj predvolebný súboj kandidátov, pretože väčšinou ide o ľudí, ktorých dobre poznajú. Tu sa málokedy - s výnimkou stranícky poslušných voličov - rozhodujú podľa politickej príslušnosti kandidáta, či podľa toho, aká strana ho podporuje. Smerodajným býva väčšinou osobnosť kandidáta. Aj preto sa často stáva, že starosta či primátor, ktorý dobre vykonával svoju funkciu a znovu kandiduje, dostane väčšinou opäť dôveru spoluobčanov.

Skryť Vypnúť reklamu

Aj v tohtoročných voľbách opätovne kandidujú všetci turčianski primátori (bratia Bernátovci a J. Turčány), ako aj viacerí terajší starostovia. Pripomíname, že o stolec primátora v Martine usilujú šiesti kandidáti (S. Bernát, R. Branický, J. Dreisig, F. Kamenišťák, V. Krížik, D. Laššák), v Turčianskych Tepliciach piati (A. M. Kluska, M. Kršková, J. Petrovič, J. Turčány, A. Vojčíková) a vo Vrútkach traja (Ľ. Bernát, M. Hanko, D. Kramár)... Zložitú cestu musel absolvovať jeden z kandidátov na starostu v Turanoch. Dušana Kričku pre drobný formálny nedostatok na petičných hárkoch miestna volebná komisia ako kandidáta nezaregistrovala. Ten sa obrátil na Okresný súd v Martine, kde žiadal preskúmať toto rozhodnutie. Súd zmenil verdikt miestnej volebnej komisie a D. Kričko sa môže uchádzať o dôveru turianskych voličov.

Skryť Vypnúť reklamu

MENEJ MÁ ZNAMENAŤ VIAC

Aj keď vo väčšine miest a obcí sa najsilnejšie vníma predvolebný súboj kandidátov na starostu či primátora, komunálne voľby sú predovšetkým o výbere miestnych poslancov. Práve v tomto akte je zakotvený nepísaný, ale našťastie uplatňovaný zákon, že každý má šancu. Každý, kto má snahu a ochotu podieľať sa riadení vecí verejných a každý, kto má slušné renomé medzi spoluobčanmi, má šancu dostať sa do miestneho parlamentu. Veľmi málo pri tomto výbere záleží na jeho politickej orientácii či príslušnosti, mnohí z kandidátov ju radšej ani neuvádzajú, pretože vedia, že ich ich „nezávislá“ kandidatúra má väčšiu šancu uspieť.

Napriek tomu kandidátky politických strán tvoria, najmä vo väčších obciach, podstatnú časť zoznamu zaregistrovaných kandidátov, ktoré už niekoľko dní máme doma a ktorý je vlastne základným dokumentom pre našu voľbu. Komunálne voľby sú špecifické aj tým, že len pre tento jediný prípad sa tvoria koalície strán, ktoré by inak asi sotva vznikli. Sú to dokonca spojenia strán, ktoré sú na republikovej úrovni voči sebe v jasnej opozícii. Aj v tom je „čaro„ komunálnych volieb. Napríklad v Martine je zaujímavou koalícia Smer, HZDS, KSS, P SNS a SNS. V Turčianskych Tepliciach podporuje jedného z kandidátov na primátora dokonca koalícia siedmich strán (SDKÚ, HZDS, ANO, KDH, Smer, SNS a P SNS). Vo Vrútkach sa stal úplne iný, tiež dosť raritný prípad. Tam strana, ktorá v meste získala najviac hlasov v parlamentných voľbách (SDKÚ), nemá ani jediného kandidáta na poslanca vo voľbách komunálnych. Vrútockí lodivodi tejto strany teda nevyužili najpriaznivejší vietor, aký im dožičila verejná mienka. Podľa našich informácií z okresného vedenia strany, kandidátsku listinu SDKÚ mestská volebná komisia nezaregistrovala, lebo v nej boli formálne chyby...

V Martine je medzi kandidátmi 22 nezávislých, ale až 80 % terajších poslancov. Štyria dokonca zastupovali občanov v mestskom parlamente od prvých slobodných volieb roku 1990. Dvanásť rokov poslančenia majú už za sebou Katarína Adamicová, Ján Žiak, Ľudovít Lettrich a Milan Benko. Tento „poslanecký rekord„ si môžu ešte zlepšiť, lebo všetci opäť kandidujú...

Jedno je isté - takmer v každej obci budú občania voliť menší počet poslancov než volili odteraz. Podľa nového zákona o obecnom zriadení početnosť poslaneckých zborov jednotlivých miest a obcí je priamo úmerná počtu obyvateľov a limit je vopred stanovený zákonom. Jednotlivé zastupiteľstvá už dávnejšie hlasovaním rozhodli, koľko poslancov bude mať novozvolené zastupiteľstvo. Najmenší možný počet sú traja poslanci, to v prípade obce do 40 obyvateľov. Obce od 501 do 1000 obyvateľov, akých je v Turci dosť, môžu mať 5 až 7 poslancov, obce od 1001 do 3000 obyvateľov 7 až 9 poslancov, obce od 3001 do 5000 obyvateľov (u nás sú to iba Turany a Sučany) môžu mať 9 až 11 poslancov, obce od 5001 do 10 000 obyvateľov (Turčianske Teplice a Vrútky) 11 až 13 poslancov a obce od 50 000 do 100 000 obyvateľov (Martin) môže mať 19 až 31 poslancov.

Zastupiteľstvá si vybrali z týchto limitov svoje „smerné číslo„. Martinské zastupiteľstvo bude mať maximálne možný počet poslancov - 31. Aj napriek tomu bude štíhlejšie o 12, alebo ak chcete - o 28 percent poslaneckých miest (doteraz malo 43 členov). To, samozrejme, ovplyvní aj samotné voľby do mestského zastupiteľstva, pretože v jednotlivých volebných obvodoch (v Martine ich je tradične sedem) budú občania voliť menší počet poslancov než doteraz. Martinské zastupiteľstvo hlasovalo pred časom aj o tom, či Tomčany, kde už dlhšie vládne petičná nálada a vôľa po samostatnosti, budú mať svojho poslanca v zastupiteľstve. Tento návrh neprešiel, čo je pre demokraciu v meste dobrá správa. Veď keby každých 200-300 občanov malo mať v zastupiteľstve svojho „zákonného„ poslanca, sotva by sa ich počet zmestil do limitu 31. Muselo by ich byť aspoň 260!

Menej má byť teda viac, štíhlejšie poslanecké zbory majú byť akcieschopnejšie a v rokovaní pružnejšie - zrejme najmä toto sledoval zákonodarca limitovaním, teda v podstate znížením, počtu poslaneckých miest v jednotlivých obecných a mestských zastupiteľstvách. Oživme si pamäť a pripomeňme, že v Turčianskych Tepliciach bude mať zastupiteľstvo 12 členov, vo Vrútkach 13 členov, v Sučanoch 11 a Turanoch 11 poslancov.

AKO BUDEME VOLIŤ?

Komunálne voľby sú trochu iné než voľby parlamentné. Nielen dosahom, ale aj takrečeno technikou voľby. Každý právoplatný volič by už mal doma mať doručený zoznam zaregistrovaných kandidátov na funkcie poslancov a starostu či primátora. Spolu s ním mal dostať aj oznámenie o čase a mieste konania volieb. Dôležitým údajom je najmä lokalizácia volebného okrsku, do ktorého občan podľa svojho trvalého bydliska patrí a kde má právo vykonať volebný akt. V okrese Martin je 101 okrskov (48 v Martine) a v okrese Turčianske Teplice 32 okrskov.

Súčasťou „oznámenia„ by malo byť aj poučenie, kde sa občan dozvie o voľbách do obecných samospráv to podstatné. Dôležité je vedieť, že voľby prebiehajú rovnako ako tie nedávne parlamentné až do momentu, keď volič prevezme obálku a hlasovací lístok. Samotnú voľbu vykoná tak, že do obálky vloží ním upravený jeden hlasovací lístok pre voľbu poslancov a jeden hlasovací lístok pre voľbu starostu či primátora. Výber vykoná tak, že zakrúžkuje poradové číslo - v prípade kandidátov na starostu či primátora iba jedno jediné, v prípade poslancov najviac taký počet kandidátov, aký počet poslancov má byť v danom volebnom obvode zvolený. Výhodou, najmä v mestách je, že občania volia priamo poslancov za obvody, v ktorých žijú.

Volič, ktorý sa nemôže v deň volieb dostaviť do volebnej miestnosti, môže požiadať zo závažných, najmä zdravotných dôvodov príslušnú okrskovú komisiu o tom, aby mohol hlasovať mimo volebnej miestnosti. V takom prípade okrsková volebná komisia vyšle k voličovi dvoch svojich členov s prenosnou volebnou schránkou, hlasovacími lístkami a obálkou. Volič hlasuje tak, aby sa dodržala tajnosť hlasovania.

KTO BUDE ZVOLENÝ?

Zákon o voľbách do obecných samosprávnych orgánov neurčuje, že kandidát, ak má byť zvolený za poslanca, starostu či primátora, mal by dosiahnuť nejaký, zákonom ustanovený minimálny počet hlasov. Ide iba o to, aby kandidát, ak má byť riadne zvolený, získal viac právoplatných hlasov voličov ako iní kandidáti. Teda prakticky to znamená, že v istých prípadoch stačí na zvolenie jeden jediný hlas - napríklad, ak na funkciu starostu kandiduje v obci iba jeden kandidát, môže vlastne zvoliť sám seba svojim jediným hlasom! Aj poradie kandidátov na poslancov daného volebného obvodu sa určí podľa počtu získaných hlasov - predpísaný počet podľa poradia, dostane potom poslanecký mandát, ostatní sú, tiež podľa poradia učeného hlasovaním voličov, náhradníkmi.(baj)

Nechajte si posielať prehľad najdôležitejších správ e-mailom

Inzercia - Tlačové správy

 1. Prvá 2-stupňová akumulátorová snehová fréza na trhu
 2. V centre Bratislavy ako na dedine. Ako sa býva v hlavnom meste?
 3. Mozog Penty na kolenách: Aký je Hačšákov príbeh v Pente?
 4. SME.sk zaznamenalo rekordný nárast záujmu čitateľov
 5. Sedem najznámejších pyramíd v Mexiku
 6. Zima v koži atopika: aká je starostlivosť o pokožku s ekzémom?
 7. Zákazníkov čoraz častejšie zaujíma pôvod výrobkov, ktoré kupujú
 8. 10 vecí, pre ktoré sa oplatí navštíviť Dominikánsku republiku
 9. Historická revue: Kam sa podeli Kumáni, Valasi a iné etniká?
 10. Wellness trendy, rozhovory a rady pre lepšie zdravie
 1. V centre Bratislavy ako na dedine. Ako sa býva v hlavnom meste?
 2. Najobľúbenejšie auto Slovákov je opäť ŠKODA
 3. PLANEO Elektro funguje aj počas lockdownu - má akčný výpredaj
 4. Mozog Penty na kolenách: Aký je Hačšákov príbeh v Pente?
 5. MATADOR Group mení vizuálnu identitu značky
 6. Fokus očná optika sa stala exkluzívnym partnerom značky Nikon
 7. Turizmus za účelom estetickej chirurgie v čase pandémie
 8. Sedem najznámejších pyramíd v Mexiku
 9. SME.sk zaznamenalo rekordný nárast záujmu čitateľov
 10. Akčný výpredaj v PLANEO Elektro – to sú ceny nižšie až o 60 %!
 1. Mozog Penty na kolenách: Aký je Hačšákov príbeh v Pente? 22 556
 2. 10 vecí, pre ktoré sa oplatí navštíviť Dominikánsku republiku 14 194
 3. Sedem najznámejších pyramíd v Mexiku 9 525
 4. Wellness trendy, rozhovory a rady pre lepšie zdravie 7 450
 5. Ekologická móda? Slovenská firma dokazuje, že to ide 6 725
 6. Nakupujete online? Toto potrebujete vedieť 6 619
 7. Produkujeme viac odpadu, kompostujeme len tretinu 6 256
 8. Ohlúpli sme počas Covid roka? 6 186
 9. SME.sk zaznamenalo rekordný nárast záujmu čitateľov 6 096
 10. Kvalitnej hydiny je na pultoch stále menej. Čo vlastne kupujeme? 6 084
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy z SME | MY Turiec - aktuálne správy

Zoznam mobilných odberových miest v Turci

Tieto mobilné odberové miesta fungujú už dlhšie, ďalšie odberové miesta budú mestá a obce vytvárať.

Histórii martinského futbalu už nehrozí, že zapadne prachom

Ikona nášho futbalu Jozef Huťka sa výrazným spôsobom podieľal na vzniku knihy, ktorá mapuje sto rokov martinského futbalu. Pri jej zostavovaní sa dočkal pomoci, no stretol sa aj s odmietaním.

Kniha mapuje dianie v martinskom futbale medzi rokmi 1912 a 2012.

Informácie o skríningovom testovaní v Martine

Zatiaľ je v meste k dispozícií deväť funkčných odberových miest, celoplošne sa v metroplote Turca bude testovať najmä počas víkendu.

Ilustračné foto.

FOTO: Vrch Stráža v Socovciach

Napriek svojej nízkej nadmorskej výške (534m) je považovaný za dominantu Turca s najkrajšími kruhovými výhľadmi.

Na vrchu Stráža - výhľady sú nádherné. A na všetky strany.

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

V Banskej Bystrici nahlásili hromadné prepúšťanie 1 486 zamestnancov

Ohrození sú zamestnanci z oblasti poštových služieb, ide o avizované prepúšťanie v Slovenskej pošte.

Informácie o skríningovom testovaní v Martine

Zatiaľ je v meste k dispozícií deväť funkčných odberových miest, celoplošne sa v metroplote Turca bude testovať najmä počas víkendu.

Prievidza sa pripravuje na skríningové testovanie

Mesto počas víkendu predbežne plánuje vytvoriť 25 odberných miest. V článku nájdete ich zoznam.

Už ste čítali?