Pondelok, 18. január, 2021 | Meniny má BohdanaKrížovkyKrížovky

Nestačí len vystierať ruku, treba tvoriť

O problémoch kultúry hovoríme s prednostkou Mestsk

Kultúre v Turčianskych Tepliciach už dlhšie chýba manažér, ktorý by sa špecializoval len na túto činnosť. Ako treba túto situáciu podľa vás vyriešiť?

Otázky kultúry bude treba určite riešiť, najmä obsadenie kultúrnej a informačnej agentúry manažérom. Zatiaľ sme nemienili riešiť obsadenie tohto miesta z dôvodu blížiacich sa komunálnych volieb. V prípade, že by došlo k zmenám a nové vedenie mesta by malo iné predstavy o kultúre, nechceli sme ho viazať našimi rozhodnutiami. Preto som dostala poverenie na riadenie kultúrnej a informačnej agentúry, ale bol na to aj ďalší dôvod, a to značná zadĺženosť tejto inštitúcie.

Skryť Vypnúť reklamu

Mal by sa podľa vás riaditeľ kultúrnej a informačnej agentúry zaoberať len prípravou podujatí, alebo aj problematikou zabezpečovania peňazí na ne?

Riaditeľ kultúrnej a informačnej agentúry sa, podľa mňa, má starať nielen o riadenie kultúrnej, ale aj finančnej oblasti. Nedá sa to trieštiť. Nie je možné, aby niekto dohliadal na peniaze a niekto iný by ich míňal. To nie je správny spôsob hospodárenia ani riadenia kultúrnych podujatí a kultúry ako takej. Dohľad finančného oddelenia mestského úradu nad finančnými tokmi kultúrnej a informačnej agentúry bol len nevyhnutný krok mesta na to, aby sa agentúra nedostala ešte do väčších finančných problémov ako v tom období mala.

Nie je riadenie kultúry a súčasne aj ostatných činností mestského úradu, príliš náročné, aby ich zvládol jeden človek?

Skryť Vypnúť reklamu

Či dokážem robiť jednu aj druhú prácu s plným nasadením, to by mal posúdiť primátor. Pravdou je, že je to veľmi zaťažujúce. Veľa vecí robím počas svojho voľného času a najmä doma. Bolo potrebné v prvom rade vytvoriť koncepciu činnosti celej kultúrnej agentúry, aby sa to dalo zvládať. Vďaka tomu, že tím ľudí, s ktorými spolupracujem je dobrý, dokáže sa v záujme dobrej veci zapáliť a kvalitne pracovať. Navyše sa mi podarilo spomedzi tohto kolektívu vytypovať zástupkyňu Naďu Feriančíkovú, na ktorú sa môžem spoľahnúť, že spolu s celým kolektívom dotiahne dohodnuté zámery a koncepciu do konca. Úzko spolupracujeme tiež s pracovníčkou mestského centra zdravia. Keď sme sa dohodli, že to zvládneme týmto spôsobom do konca volebného obdobia, tak to musíme aj splniť. Program podujatí máme pripravený až do konca roka a pripravený máme tiež rámcový program na rok 2003, ktorý by mal vytvoriť pevný základ pre kultúru v prvom roku nového volebného obdobia, a to aj po finančnej stránke.

Skryť Vypnúť reklamu

Samozrejme, v súčasnosti šetrí kultúrna a informačná agentúra na mzde na jedného pracovníka, ale verejnosť iste zaujíma, či neobsadenie miesta riaditeľa kultúrnej a informačnej agentúry je trvalé riešenie problematiky kultúry?

Nie je to ideálne riešenie, lebo obe práce naraz sú pre jedného človeka veľmi zaťažujúce. Vždy som bola ochotná pomôcť, alebo poradiť v oblasti kultúry, ale pre budúcnosť je jednoznačne potrebné, aby kultúru riadil samostatný manažér, a tá aby sa mohla rozvíjať vo väčšom rozsahu. V súčasnosti nepracujeme na nejakých veľkých podujatiach, ktoré by sme však v budúcnosti veľmi radi rozbehli. Pre túto oblasť je potrebné viac „behať„ za kultúrou, hľadať ďalších partnerov na zabezpečenie väčších podujatí a tých, ktorí by dokázali zastrešiť niektoré podujatia aj sponzorsky. Súčasná forma zabezpečovania činnosti kultúrnej a informačnej agentúry je určite iba dočasnou.

Za posledné dva roky došlo k výraznému posunu kvality kultúrnych a spoločenských podujatí v Turčianskych Tepliciach, ale na druhej strane, pre kúpeľné mesto to stále nemusí stačiť. Treba, podľa vás, kvalitu podujatí stále zvyšovať?

Určite je to potrebné. Treba hľadať partnerov pre spoluprácu na väčších kultúrnych podujatiach, o ktoré by bol záujem v rámci celého regiónu. Mojím snom je, aby sa Turčianske Teplice stali kultúrnym centrom celého horného Turca. Vlastné aktivity by sme mohli ponúkať aj pre okolité obce, nielen pre obyvateľov a návštevníkov kúpeľného mesta. Preto je potrebné, aby sa do spolupráce na kultúrnych podujatiach zapájali nielen organizácie na území mesta, ale z celého Slovenska. Jednou z možností je organizovanie hosťovania divadiel v Turčianskych Tepliciach, ale aj poriadanie zájazdov od nás do divadiel na celom Slovensku, napríklad do Nitry alebo Bratislavy, prípadne do opery v Banskej Bystrici. Kúpeľné mesto musí žiť kultúrou, ale treba v prvom rade prebudiť záujem ľudí. Niekedy je problém, aby občania nášho mesta, ale aj kúpeľní hostia na kultúrne podujatia prišli.

Slovenské liečebné kúpele organizujú niektoré kultúrne podujatia samostatne. Na mestskom zastupiteľstve už zaznela myšlienka vzniku koordinovaného systému kultúry v meste. Myslím si, že poslanci mestského parlamentu jej boli naklonení. Je podľa vás potrebné rozbiehať v meste takýto systém?

O koordinovanom systéme sme hovorili už na začiatku tohto volebného obdobia. Ak nebudeme kultúrne aktivity v Turčianskych Tepliciach organizovať spoločne s kúpeľmi a ostatnými organizáciami kultúry, bude to zbytočne drahé a zbytočne budeme trieštiť sily. Aj z tohto hľadiska je treba hľadať možnosti, ako spoločne organizovať podujatia. Postupne sa nám podarilo spájať aktivity všetkých škôl na území mesta. Školy postupne samé prichádzajú s ponukami. Do mestských novín sme od mája zaradili programovú prílohu Teplické spektrum, do ktorého sa snažíme vtesnať všetky kultúrne, športové a zdravotnícke aktivity v meste. Skutočnosťou je, že aktivity kúpeľov tu zaznamenané nemáme, a to najmä preto, že kultúrne podujatie v kúpeľoch sa nevypracúvajú vopred na dlhšie obdobie aj z dôvodu, že pacienti sa v nich striedajú dva razy za mesiac. Mestské aktivity ponúkame, samozrejme, aj kúpeľom, aby sa do nich zapájali aj ich pacienti a klienti.

Rokujete s kúpeľmi aj o spoločnom financovaní niektorých kultúrnych projektov?

Tradične spoločne financujeme Hudobné kúpeľné leto. Za turčianskoteplickú radnicu môžem povedať, že sme sa snažili robiť niektoré aktivity netradičným spôsobom a nezameriavali sme sa len na dychovú hudbu. Obyvateľom mesta a kúpeľným hosťom sme ponúkali rôzne hudobné žánre, napríklad country, koncert populárnej hudby v podaní Slávky Sudorovej, na ktorom sa tiež finančne podieľali kúpele a sponzori, ale aj zaujímavé Poľovnícke halali s ukážkami vábenia zveri a výstavou trofejí a bonsajov.

Spomínali ste víziu vzniku kultúrneho centra horného Turca v Turčianskych Tepliciach. Hovorili ste už o tejto problematike, a to najmä v oblasti spoločného financovania projektov, so starostami a kultúrnymi pracovníkmi Turčianskoteplického okresu? Myslím si, že napríklad Dubovčania, Mošovčania, Turčečania, ale aj kultúrni pracovníci a amatérski umelci z iných obcí, majú čím prispieť do spoločného koša zaujímavých podujatí...

Zatiaľ sme nemali stretnutie, na ktorom by sme o financovaní spoločných projektov hovorili. Spoločne organizujeme iba niektoré aktivity. Do konca roku by sme radi v Turčianskych Tepliciach uviedli divadelné predstavenie ochotníkov z Dubového, a to ako pre školy, tak aj pre verejnosť. V tomto roku sme sa v prvom rade museli vysporiadať s finančnými problémami, preto nebolo možné organizovať nijaké veľké podujatia. Predpokladám, že finančná situácia Kultúrnej a informačnej agentúry sa časom úplne stabilizuje a budeme môcť rozbehnúť aktivity aj s okolitými, najmä väčšími obcami.

Bolo by podľa vás užitočné organizovať pravidelné stretnutia, na ktorých by ste so starostami a kultúrnymi pracovníkmi z horného Turca hovorili o koordinovanom systéme kultúry v Turčiankopteplickom okrese a o spôsoboch financovania projektov zo spoločnej kasy?

Spoločná kasa by bola prínosom, ale je to otázka „rozdebatovávania„ tejto problematiky a najmä otázka chuti robiť takéto aktivity spoločne. Isté skúsenosti v oblasti spoločného financovania mám ako prednostka mestského úradu zo zakladania spoločnej obecnej úradovne. Rozbiehame ju od januára a je veľmi ťažké dať dohromady požiadavky a názory predstaviteľov všetkých obcí a zosúladiť ich. Predpokladám, že podobne by to bolo aj so spoločnou kasou na kultúrne podujatia. Takáto úloha sa nedá realizovať za deň, ani za rok a treba ju stále zosúlaďovať s požiadavkami všetkých záujemcov. Keď ide o peniaze viacerých subjektov, vždy je problémom dohodnúť sa koľko má kto dať a čo za to dostane. Treba na to možno aj celé volebné obdobie. Je to rozumné riešenie a bolo by vhodné, aby na ňom pracovníci kultúrnej a informačnej agentúry pracovali a komunikovali s možnými partnermi. Ak ľudia navzájom nekomunikujú, nemôžu vedieť ani o svojich požiadavkách a zámeroch.

Turčianskym Tepliciam chýba koncertná sála. Veľká sála kultúrnej a informačnej agentúry nemá veľmi kvalitnú akustiku a chýbajú pri nej sociálne zariadenia a kuchyňa. Uvažujete o tom, že túto sálu a celú budovu by bolo možné rekonštruovať na dôstojný kultúrny stánok pre koncerty?

O takýchto zámeroch investičného charakteru sa dá len ťažko hovoriť. Je koniec volebného obdobia a o týchto záležitostiach budú rozhodovať budúci poslanci. Kultúrna a informačná agentúra na takéto dielo peniaze nemá. Súhlasím s tým, že spomínanú sálu treba skultúrniť a zrekonštruovať sociálne zariadenia, prípadne kuchyňu. Radikálnu opravu potrebuje aj strecha tejto budovy. Ako koncertná sieň by mohlo slúžiť kino Turiec, kde je výborná akustika. Potrebovali by sme aj finančnú injekciu do Galandovho domu, a to by sme chceli najmä prostredníctvom grantov na konkrétny projekt.

Spomínali ste granty. Všeobecne sa hovorí o tom, že fondy z Európskej únie sú bohaté, ale na Slovensku chýbajú projekty, bez ktorých granty nikto nedostane. Verejnoprospešní pracovníci, ktorých ste zamestnávali, pracovali na drobnejších projektoch. Uvažujete o tom, že by manažér kultúrnej a informačnej agentúry, alebo verejnoprospešný pracovník, pracoval na nejakom väčšom projekte.

Grant sme dostali napríklad na náučný chodník v lesoparku Bôr. Podnet na tento projekt dal verejnoprospešný pracovník, ale na vypracovaní projektu a na jeho realizácii pracovalo občianske združenie Zdravé mesto a najmä pracovníčka mestského centra zdravia Martina Hlinková. Na verejnoprospešné práce si vyberáme najmä mladých ľudí, absolventov škôl. Hranice nikomu nekladieme, ale od mladých požadujeme nielen natiahnutú ruku, ale chuť tvorivo pracovať na dobrých nápadoch. Kultúrou pre mladých nie je len diskotéka, ale aj aktívna činnosť podnecujúca estetiku. Mladí ľudia, ale nielen oni, hovoria, že sa v meste nič nedeje, ale neuvedomujú si, že ku kultúrno-spoločenským aktivitám musia prispieť aj sami.Braňo Gregor

Nechajte si posielať prehľad najdôležitejších správ e-mailom

Inzercia - Tlačové správy

 1. Mozog Penty na kolenách: Aký je Hačšákov príbeh v Pente?
 2. SME.sk zaznamenalo rekordný nárast záujmu čitateľov
 3. Sedem najznámejších pyramíd v Mexiku
 4. Zima v koži atopika: aká je starostlivosť o pokožku s ekzémom?
 5. Zákazníkov čoraz častejšie zaujíma pôvod výrobkov, ktoré kupujú
 6. 10 vecí, pre ktoré sa oplatí navštíviť Dominikánsku republiku
 7. Historická revue: Kam sa podeli Kumáni, Valasi a iné etniká?
 8. Wellness trendy, rozhovory a rady pre lepšie zdravie
 9. Oktagon 20: Pikantné súboje prinesú aj zápas o titul!
 10. Tipni si na Petru Vlhovú a získaj 10 eur
 1. PLANEO Elektro funguje aj počas lockdownu - má akčný výpredaj
 2. Mozog Penty na kolenách: Aký je Hačšákov príbeh v Pente?
 3. MATADOR Group mení vizuálnu identitu značky
 4. Fokus očná optika sa stala exkluzívnym partnerom značky Nikon
 5. Turizmus za účelom estetickej chirurgie v čase pandémie
 6. Sedem najznámejších pyramíd v Mexiku
 7. SME.sk zaznamenalo rekordný nárast záujmu čitateľov
 8. Akčný výpredaj v PLANEO Elektro – to sú ceny nižšie až o 60 %!
 9. Zima v koži atopika: aká je starostlivosť o pokožku s ekzémom?
 10. Ohlúpli sme počas Covid roka?
 1. 10 vecí, pre ktoré sa oplatí navštíviť Dominikánsku republiku 15 759
 2. Mozog Penty na kolenách: Aký je Hačšákov príbeh v Pente? 12 633
 3. Sedem najznámejších pyramíd v Mexiku 8 771
 4. Wellness trendy, rozhovory a rady pre lepšie zdravie 7 498
 5. Ekologická móda? Slovenská firma dokazuje, že to ide 6 983
 6. Nakupujete online? Toto potrebujete vedieť 6 482
 7. Produkujeme viac odpadu, kompostujeme len tretinu 6 281
 8. Historická revue: Kam sa podeli Kumáni, Valasi a iné etniká? 6 221
 9. Kvalitnej hydiny je na pultoch stále menej. Čo vlastne kupujeme? 6 146
 10. Kuba si turistov omotá okolo prsta. Miesta, ktoré musíte vidieť 5 899
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy z SME | MY Turiec - aktuálne správy

V martinskej nemocnici očkujú 300 zdravotníkov denne

Kapacitu očkovaných plánujú v najbližších dňoch rozšíriť na 500 očkovaných za deň.

V martinskej nemocnici plánujú v najbližších dňoch očkovať 500 zdravotníkov denne.

Dali by ste dieťaťu cigaretu? Mnohí áno

Dali by ste dieťaťu cigaretu, ak by si ju vypýtalo? Väčšina z nás áno. Dokumentuje to sociálny experiment a mystery shopping, ktoré zastrešila vzdelávacia iniciatíva NA VEKU ZÁLEŽÍ.

V Dubnici sme dostali tenisového kanára

Zápasy proti Dubnici nám nevychádzajú. Druhýkrát po sebe sme od tohto tímu inkasovali šesť gólov.

Zápas v Dubnici nám nevyšiel.

Krádež v dedine prekvapila

Neznámy muž si do svojho auta naložil celkom novú zbernú nádobu na kuchynský odpad.

Neznámy muž ukradol na Bystričke novú smetnú nádobu na kuchynský odpad.

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Vláda predĺžila zákaz vychádzania. Čaká nás testovanie, štátu majú pomôcť mestá a obce

Skríningové testovanie sa začne v pondelok 18. januára a potrvá do utorka 26. januára.

V druhom kole v Nitre otestovali takmer 41-tisíc ľudí

Väčšina ľudí využila novú aplikáciu, aj vďaka nej sa netvorili rady.

Odišiel Ján Bartík

Hokejová rodina v Nitre stratila jedného zo svojich dlhoročných členov.

Už ste čítali?