Utorok, 13. apríl, 2021 | Meniny má AlešKrížovkyKrížovky

Martinský polmaratón

37. ročník Behu k srdcu SNP

Vážení športoví priatelia!

Už po tridsiatysiedmykrát privítame u nás v Turci bežcov a bežkyne na Behu k srdcu SNP.S príchodom

nového milénia sme vlani prišli s jednou podstatnou zmenou.Pretož sme už nemohli garantovať bez-

pečnosť pretekárov na hlavnom cestnom ťahu na úseku zo Sučian do Martina,zmenili sme pôvodnú

25-kilometrovú trať na polmaratón,čo je presná polovica klasického maratónu (21 097,5 m).Aj keď

neradi,museli sme sa rozlúčiť so Sklabinským Podzámkom,Turčianskou Štiavničkou a Sučanmi.Štart

Skryť Vypnúť reklamu

i cieľ zostali na pôvodnom miest v centre Martina pred Priorom.Pridali sme jeden okruh cez Tomčany

a bežalo sa cez Dražkovce do Sklabine,kde je obrátka.Preteky na novej trati sa osvedčili po športovej

i organizačnej stránke.Naše podujatie má už roky svoje stále miesto medzi bežeckými podujatiami.Aj

v tomto roku sú preteky zaradené do do Slovensk j bežeck j ligy.Na Behu k srdcu SNP očakávame

opäť kvalitnú konkurenciu pretekárov a pr tekárok z Poľska,Maďarska,Ruska,Ukrajiny,Česka a Slo-

venska.Veríme,ž za pomoci Dopravnej polície PZ SR a Mestsk j polície zvládneme všetko k plnej

spokojnosti pretekárov i divákov a ukážeme našu pešiu zónu našim hosťom zo Slovenska i zahraničia.

Aj touto cestou chcem prostredníctvom týždenníka Nový ŽIVOT TURCA poďakovať všetkým,ktorí

Skryť Vypnúť reklamu

akýmkoľvek spôsobom prispeli k úspešnej organizácii pretekov.Verím,ž naše podujatie spestrí život

v našom mest i regióne a prispeje k propagácii športu.Účastníkom podujatia prajem,aby sa cítili

u nás príjemne,dosiahli tu dobré športové výsledky a odniesli si domov pekné spomienky.Zároveň na

naše preteky pozývam všetkých priaznivcov športu.Ing.Rudolf Honner,

predseda organizačného výboru

XXXVII.ročník Behu k srdcu SNP

sobota 25.mája 2002

Program

9,30 h – vystúpenie mažoretiek a cimbalovej muziky

10.00 h – štart pretekov

10,05 h – pokračovanie kultúrneho programu

11,05 h – dobeh prvých pretekárov

11,15 h – slávnostné vyhlásenie najlepších troch mužov

11,40 h – slávnostné vyhlásenie najlepších troch žien

Skryť Vypnúť reklamu

Štart i cieľ polmaratónu je v centre Martina pred Pri-

orom.Trať vedie po uliciach Osloboditeľov,V.Paulí-

nyho –Tótha,Šoltésovej,Sklabinská,z Martina popri

Biotike,okruhom cez Tomčany späť do Martina,okolo

Národného cintorína cez Sklabinskú ulicu,popri Bio-

tike cez Dražkovce do Sklabine,kde je obrátka.Zo

Sklabine späť popri Dražkovciach do Martina,kde sa

beží popri Biotike a po uliciach Sklabinská,Šoltésovej,

V.Paulínyho-Tótha a Osloboditeľov do cieľ .

H v i e z d y m art i n ske j a t l e t i ky

H v i e z d y m art i n ske j a t l e t i ky

Prvý atletický klub vznikol v Martine v roku 1923.Za viac ako 75 rokov vyrástli v Martine títo

česko-slovenskí,respektíve slovenskí reprezentanti:

-Vladimír Galanda

-Vladimír Brtáň

-Miroslav Hutter

-Ondrej Zeleňanský

-Ivan Daniš

-Milan Bartoš

-Miroslav Vavák

-Emília Danišková

-Soňa Tomová

-Ľuboš Balošák

-Zuzana Zemková

-Ivana Brozmanová

-Róbert Valíček

-Štefan Balošák

-Miroslav Vanko

-Lenka Farská

-Anna Brnová

-Lucia Klocová

Z propozícií

XXXVII.ročník BEHU K SRDCU SNP sa uskutoční

v sobotu 25.mája 2002 so štartom o 10.h ako medzi-

národné preteky v polmaratóne.Výsledky slovenských

bežcov a bežkýň sa započítavajú do Slovenskej bežeckej

ligy,pre pretekárov pretekárky z Turca sa započítavajú

do Bežeckej ligy Turčianskeho regiónu na rok 2002.

Osobitne sa vyhodnocuje súťaž polygrafov.

• USPORIADATEĽ:Atletický klub ZŤS Martin a Neografia,a.

s.,Martin v spolupráci s Ministerstvom školstva SR,Armá-

dou SR,mestom Martin a redakciou okresných novín Nový

ŽIVOT TURCA.

• PREDPIS:Preteká sa podľ pravidiel atletiky a propozícií

pretekov.

• VEKOVÉ KATEGÓRIE:A -muži -ročník 1963 mladší (do

40 rokov),B -muži -ročník 1953 -1962 (nad 40 rokov),

C -muži -ročník 1943 -1952 (nad 50 rokov),D -muži -

ročník 1942 starší (nad 60 rokov),E -ženy -ročník 1968

a mladšie (do 35 rokov),F-ženy -ročník 1967 staršie

nad 35 rokov).V súťaži polygrafov sú kategórie C D

zlúčené (muži nad 50 rokov).

• INFORMÁCIE Ing.Dušan Machník -číslo telefónu mobil

0903 530 080,doma 043/4286 398,Peter Rovnianek -

zamestnanie 043/4248 160,doma 043/4238 682.

• STRAVOVANIE:Zabezpečuje usporiadateľ po skončení pre-

tekov o 12.30 h zdarma obed v jedálni Neografie Martin.

• VYHODNOTENIE PRETEKOV:Slávnostné vyhlásenie najlep-

ších troch mužov bude o 11.15 h najlepších troch žien o

11.40.h v priestoroch pri cieli.Vyhodnotenie podujatia s

odovzdaním finančných vecných cien bude o 13.15 h v

jedálni Neografie Martin.

• CENY:Muži -absolútne poradie (A)1.miesto 7 000 Sk,2.

miesto 5000 Sk,3.miesto 3000 Sk,4.miesto 2000 Sk,

5.miesto 1500 Sk,6.miesto 1000 Sk,7.-10.miesto

vecná cena.Muži -nad 40 rokov (B)1.miesto 2000 Sk,miesto 1500 Sk,3.miesto 1000 Sk,4.-5.miesto vecná

cena.Muži -nad 50 rokov (C)1.miesto 700 Sk,2.-3.miesto

vecná cena.Muži -nad 60 rokov (D)1.miesto 700 Sk,2.3.miesto vecná cena.-Ženy bsolútne por die (E)1.miesto

3000 Sk,2.miesto 2000 Sk,3.miesto 1000 Sk,4.-miesto vecná cena.Ženy -n d 35 rokov (F)1.miesto 1000

Sk,2.-3.miesto vecná cena.Prémia za traťový rekord mužov

je 3000 Sk,za traťový rekord žien 1500 Sk.

Bežci z Turc :1.miesto 2000 Sk,2.miesto 1000 Sk,miesto 500 Sk

•Každý pretekár/pretekárka,ktorý dobehne do cieľ dostane darček -obrazovú publikáciu z produkcie Neogra-

fie,a.s.,Martin.

•PREZENTÁCIA:V piatok 24.5.2002 od 16.do 19.h v sobotu 25.5.2002 od 7.do 9.h v priestoroch

čianskej galérie v centre mesta.Štartová listina bude

uzavretá o 9.h.

•ŠATNE:Budú v priestoroch Obchodnej akadémie (cca

150 m od prezentácie).Cenné veci odporúča usporia-

dateľ uložiť do úschovy funkcionárom pri prezentácii.

Usporiadateľ nezodpovedá za ich stratu v šatni.

• ÚHRADA NÁKLADOV:Bežci (bežkyne)štartujú na vlastné

náklady alebo na náklady vysielajúceho klubu (oddielu,TJ,

organizácie).

• UPOZORNENIE:Pretekári a pretekárky štartujú na vlastné

nebezpečenstvo.Sú povinní dodržiavať pravidlá cestnej

premávky a riadiť sa pokynmi lekára,príslušníkov polície

a usporiadateľov.Polygrafi musia svoju príslušnosť preu-

kázať potvrdením od zamestnávateľa alebo v občianskom

preukaze.

Najrýchlejší Turčania

MUŽI -25 km

Richard Demeter (ZŤS Martin)1:25:50 -1992

Miroslav Snížek (Strojárne Martin)1:27:04 -1978

Milan Bartoš (Strojárne Martin)1:28:04 -1975

Dušan Laššák (ZŤS Martin)1:28:14 -1988

Pavel Slouka (ZŤS Martin)1:29:18 -1984

Anton Staš (Tatran Turany)1:30:01 -1995

Vladimír Marčičiak (KBL Martin)1:30:47 -1998

Miroslav Šovčík (Strojárne Martin)1:30:49 -1972

Jozef Krško (AK ZŤS Martin)1:31:05 -1990

Ján Holiga (Lokomotíva Vrútky)1:33:01 -1980

Polmaratón

Vladimír Marčičiak (KBL Martin)1:17:24 -2001

Ján Holiga (KBL Martin)1:18:37 -2001

Anton Staš (BS Tatran Turany)1:20:57 -2001

ŽENY -25 km

Katarína Adamicová (Slávia Medik Martin)1:48:41 -1988

Mária Reichlová (Žiara Horná Štubňa)2:00:05 -1984

Magdaléna Holigová (Lokomotíva Vrútky)2:15:58 -1982

Daniela Žuchová (Lokomotíva Vrútky)2:16:39 -1991

Ľubica Remeňová (Neografia Martin)2:21:24 -1984

Polmaratón

Anna Cígrová (BS Tatran Turany)1:56:41 -2001

Magdaléna Holigová (Lokomotíva Vrútky)2:36:22 -2001

Najrýchlejšie ženy na 25 km

Mária Starovská (Sparta Praha)1:33:50,0 – 1989

Šárka Balcarová (Slavia VŠ Praha)1:34:39,0 – 1981

Irena Šádková (ČR)1:35:30,0 -2000

Vlasta Rulcová (Sokol Bobnice)1:36:59,0 – 1981

Dana Hajná (TJ Nový Jičín)1:37:03,0 – 1989

Dana Janečková (AC Nové Zámky)1:37:13,0 – 1998

V lja Vaňkatová (Slavia IPS Praha)1:37:48,0 – 1984

Ľudmila Melicherová (IAMES Bratislava)1:39:36,0 – 1997

Alena Pochybová (Slávia UK Bratislava)1:40:31,0 – 1998

Anna Balošáková (ŠKP Čadca)1:40:58,0 – 1995

v polmaratóne

Irena Šádková (ČR)1:21:59 -2001

Alena Pochybová (Slávia UK Bratislava)1:24:36 -2001

Anna Balošáková (ŠKP Čadca)1:25:22 -2001

Marcela Hollá (Maratón Rajec)1:29:03 -2001

Alžbeta Tiszová (Feromont Košice)1:35:56 -2001

Najrýchlejší muži na 25 km

Jörg Peter (NDR)1:18:09,0 – 1980

Stanislav Tománek (RH Praha)1:18:25,0 – 1982

Róbert Štefko (Dukla Banská Bystrica)1:18:40,0 – 1990

Karl-Heinz Leiteritz (NDR)1:18:44,4 – 1972

Miroslav Bečka (Dukla Banská Bystrica)1:18:47,0 – 1982

Helfried Tannert (NDR)1:18:02,0 – 1980

Pavol Madár (VSŽ Košice)1:19:07,0 – 1980

Vlastimil Zwiefelhofer (Slavia VŠ Praha)1:19:11,0 – 1981

Zoltán Kiss (MAĎARSKO)1:19:15,0 – 1980

Joachim Truppel (NDR)1:19:30,4 – 1972

Jurij Laptev (ZSSR)1:19:34,0 – 1980

Orest Babjak (UKRAJINA)1:19:37,0 – 1998

Ivan Uvízl (Sparta Praha)1:19:38,0 – 1990

Ján Križák (AŠK Grafobal Skalica)1:19:43,0 – 1998

Petr Veselý (TJ Vítkovice)1:19:45,0 – 1990

Josef Podmolík (Jiskra Otrokovice)1:19:51,6 – 1972

Dietmar Knies (NDR)1:19:58,0 – 1980

György Janek (MAĎARSKO)1:19:59,2 – 1972

Jurij Velikorodnych (ZSSR)1:19:59,4 – 1975

Mykola Antonenko (UKRAJINA)1:20:06,0 – 1998

v polmaratóne

Orest Babjak (UKRAJINA)1:08:26 -2001

Vladislav Lipovský (Obalservis Košice)1:10:26 -2001

Róbert Šádek (Slávia UK Bratislava 1:11:17 -2001

Peter Janovič (MČ Košice -Šaca)1:11:24 -2001

Gerrit Voortman (Holandsko)1:12:35 -2001

Doterajší víťazi „Behu k srdcu SNP “

25 km

MUŽI -HLAVNÁ KATEGÓRIA

1966:Karel Cviček (Bohemians Praha)1:24:56,2 h

1967:Anton Javorka (Spartak Piešťany)1:24:48,4 h

1968:Josef Podmolík (Jiskra Otrokovice)1:25:59,8 h

1969:Josef Podmolík (Jiskra Otrokovice)1:22:43,4 h

1970:Anton Javorka (ŠK Piešť ny)1:22:15,4 h

1971:Václav Mládek (Secheza Lovosice)1:24:05,8 h

1972:Karl-Heinz Leiteritz (NDR)1:18:44,4 h

1973:Joachim Truppel (NDR)1:21:22,8 h

1974:Leonid Mosejev (ZSSR)1:21:06,0 h

1975:Karl-Heinz Leiteritz (NDR)1:19:14,8 h

1976:Nikolaj Gavrilov (ZSSR)1:22:52,0 h

1977:Karl-Heinz Leiteritz (NDR)1:21:16,4 h

1978:Dietmar Knies (NDR)1:20:26,2 h

1979:Helfried Tannert (NDR)1:21:27,0 h

1980:Jörg Peter (NDR)1:18:09,0 h

1981:Vlastimil Zwiefelhofer (Slavia VŠ Praha)1:19:11,0 h

1982:Stanislav Tománek (RH Praha)1:18:25,0 h

1983:Stanislav Tománek (RH Praha)1:22:15,0 h

1984:Stanislav Tománek (RH Praha)1:21:51,0 h

1985:Sergej Rudenko (ZSSR)1:20:36,0 h

1986:Jíří Čivrný (Slovan Liberec)1:23:31,0 h

1987:Wojtech Wysocki (POĽSKO)1:22:29,0 h

1988:Vlastimil Bukovjan (Dukla Ban.Bystrica)1:22:15,0 h

1989:Ivan Čotov (BULHARSKO)1:21:37,0 h

1990:Róbert Štefko (Dukla Ban.Bystrica)1:18:40,0 h

1991:Róbert Štefko (Dukla Ban.Bystrica)1:22:25,0 h

1992:Róbert Štefko (Dukla Ban.Bystrica)1:19:54,0 h

1993:Richard Demeter (AK ZŤS Martin)1:28:40.0 h

1994:Juraj Szunyog (Gymklub Lipt.Hrádok)1:25:20,0 h

1995:Petr Veselý (ČR)1:20:48,0 h

1996:Petr Veselý (ČR)1:25:34,0 h

1997:Radek Cingálek (ČR)1:23:09,0 h

1998:Orest Babjak (UKRAJINA)1:19:37,0 h

1999:Vladislav Lipovský (Obalservis Košice)1:22:29,0 h

2000:Ivan Čotov (BULHARSKO)1:22:03,0 h

Polmaratón

2001:Orest Babjak (UKRAJINA 1:08:26 h

25 km

ŽENY -KATEGÓRIA E

1975:Jana Konětopská (Kovosvit Holoubkov)2:31:04,0 h

1976:-

1977:Angelika Eckhardtová (NDR)2:34:45,2 h

1978:Milota Kažimírová (Spartak Štós)2:29:59,0 h

1979:Vlasta Rulcová (Sokol Bobnice)1:48:46,2 h

1980:Vlasta Rulcová (Sokol Bobnice)1:43:06,0 h

1981:Šárka Balcarová (Slavia VŠ Praha)1:34:39,0 h

1982:Jana Štědrá (Lokomotíva Nymburk)1:49:26,0 h

1983:Maria Kawiorska (POĽSKO)1:58:20,0 h

1984:V lja Vaňkatová (Slavia Praha)1:37:18,0 h

1985:Katarína Šťulíková (Slávia PF B.Bystrica)1:41:59,0 h

1986:Alena Sladká (ZVL Žilina)1:43:51,0 h

1987:Jarmila Šuniarová (VSŽ Košice)1:50:45,0 h

1988:Karla Kolenovská (Slavia VŠ Praha)1:43:15,0 h

1989:Mária St rovská (Sparta Praha)1:33:50,0 h

1990:Ľudmila Melicherová (Slávia PF B.Bystrica)52:00,0 min

(bežalo sa len 15 km)

1991:Alena Sladká (Lokomotíva Žilina)1:51:58,0 h

1992:Alena Sladká (Junior Čupka B.Bystrica)1:43:47,0 h

1993:Anna Balošáková (TJ Stará Bystrica)1:50:13,0 h

1994:Andrea Bérešová (Inter Bratislava)1:41:48,0 h

1995:Anna Balošáková (KKM ŠKP Čadca)1:40:58,0 h

1996:Danica Božová (Chemosvit Svit)1:56:47,0 h

1997:Ľudmila Melicherová (IAMES Bratislava)1:39:36,0 h

1998:Dana Janečková (AC Nové Zámky)1:37:13,0 h

1999:Dana Janečková (Obalservis Košice)1:43:55,0 h

2000:Irena Šádková (ČR)1:35:30,0 h

Polmaratón

2001:Irena Šádková (ČR)1:21:59 h

NAJRÝCHLEJŠÍ -OSTATNÉ KATEGÓRIE -POLMARATÓN

KATEGÓRIA B:Milan Blaško (Šport Rysy Poprad)1:13:02 h

KATEGÓRIA C:Peter Kypta (Unilak B.Bystrica)1:19:03 h

KATEGÓRIA D:Erich Köplinger (BBS Bratislava)1:30:45 h

KATEGÓRIA F:Anna Balošáková (ŠKP Čadca)1:25:22 h

POLYGRAFI:Juraj Dojčár (Neografia Martin)1:24:36 h

TURČ.REGIÓN -MUŽI:Vladimír Marčičiak (KBL Martin)1:17:24 h

TURČ REGIÓN -ŽENY:Anna Cígrová (BS Tatran Turany)1:56:41 h

MUŽI:

100 m -Ľuboš Balošák (ZŤS Martin)10,78 (1983)

200 m -Ľuboš Balošák (ZŤS Martin)21,05 (1984)

400 m -Štefan Balošák (ZŤS Martin)47,62 (1990)

800 m -Pavel Slouka (Strojárne Martin)1:50,2 (1978)

1500 m -Pavel Slouka (ZŤS Martin)3:48,4 (1979)

5000 m -Miroslav Vanko (AK ZŤS Martin)14:34,96 (1991)

10 000 m -Pavel Slouka (ZŤS Martin)31:28,33 (1985)

maratón -Dušan Laššák (ZŤS Martin)2:32:24 (1987)

110 m pr.-Milan Golian (Dukla Martin)15,4 (1967)

400 m pr.-Vladimír Ulbricht (ZŤS Martin)57,6 (1982)

3000 m pr.-Pavol Dolog (ZŤS Martin)9:43,0 (1989)

20 km chôdza -Milan Bar oš (Strojárne Martin)1:31:10 (1973)

50 km chôdza -Milan Bar oš (Strojárne Martin)4:14:21 (1974)

výška -Jaroslav Rusnák (ZŤS Martin)203 (1980)

Ľuboš Komárek (ZŤS Martin)203 (1989)

žrď -Ján Drábek (Dukla Martin)390 (1967)

diaľka -Július Kolčiter (Dukla Martin)691 (1964)

trojskok -Peter Hasík (Dukla Martin)13,71 (1964)

guľa -Milan Muňko (ZŤS Martin)14,85 (1984)

disk -Milan Muňko (ZŤS Martin)49,00 (1984)

kladivo -Alexander Nagy (Strojárne Martin)58,98 (1978)

oštep -Jozef Vizy (Vrútky)58,80 (1932)

desaťboj -Ondrej Dorot (ZŤS Martin)5827 (1979)

4x100 m -ZŤS Martin 43,60 (1983)

4x400 m -ZŤS Martin 3:20,42 (1990)

ŽENY:

100 m -Renáta Majerovová (ZŤS Martin)12,2 (1983)

200 m -Jana Záborská (ZŤS Martin)25,1 (1979)

400 m -Lucia Klocová (AK ZŤS Martin)58,35 (1998)

800 m -Lucia Klocová (AK ZŤS Martin)2:11,63 (1998)

1500 m -Andrea Bošelová (ZŤS Martin)4:54,5 (1986)

3000 m -Zuzana Kupčoková (ZŤS Martin 10:37,75 (1986)

5000 m -Zuzana Zboranová (ZŤS Martin)21:52,0,(1996)

10000 m -Zuzana Zemková (AK ZŤS Martin)43:24,1 (1991)

maratón -Katarína Adamicová (Slávia Medik MT)3:08:06 (1986)

100m pr.-Jitka Ferenčíková (Strojárne Martin)16,8 (1978)

10 km chôdza -Zuzana Zemková (AK ZŤS Martin)44:54 (1992)

20 km chôdza -Anna Brnová (AK ZŤS Martin)1:45:46 (1995)

výška -Zuzana Trojáková (AK ZŤS Martin)174 hala (1999)

diaľka -Jana Miklášová (ZŤS Martin)550 (1979)

guľa -Lívia Kubindová (ZŤS Martin)10,30 (1988)

disk -Lívia Kubindová (ZŤS Martin)30,60 (1985)

oštep -Katarína Skalická (ZŤS Martin)38,52 (1985)

4x100 m -ZŤS Martin 50,5 (1979)

4x400 m -AK ZŤS Martin 4:16,36 (1992)

Turčianske rekordy v atletike na dráhe (do 30.4.2002)

Najrýchlejší Slováci v polmaratóne

v roku 2001

Róbert Štefko (Dukla Banská Bystrica)1:02:20 h

Ján Križák (AŠK Grafobal Skalica)1:05:12 h

Marcel Matanin (Obalservis Košice)1:05:14 h

Vladislav Lipovský (Obalservis Košice)1:06:42 h

Václav Župa (Obalservis Košice)1:06:55 h

Miroslav Vanko (Dukla Banská Bystrica)1:08:03 h

Peter Piala (AŠK Grafobal Skalica)1:08:11 h

Roman Arbet (Baník Prievidza)1:08:45 h

Róbert Šádek (Slávia UK Bratislava)1:09:24 h

Štefan Sumerling (STH Nová Lesná)1:10:06 h

Najrýchlejšie Slovenky v roku 2001

Helena Sluková (Obalservis Košice)1:17:04 h

Dana Janečková (Obalservis Košice)1:18:20 h

Ľudmila Melicherová (JM Demolex Bardejov)1:20:58 h

Alena Pochybová (Slávia UK Bratislava)1.22:04 h

Andrea Bérešová (Inter Bratislava)1:22:40 h

Anna Balošáková (ŠKP Čadca)1:23:28 h

Mária Kuriačková (ŠKA Levice)1:23:49 h

Marcela Hollá (Maratón Rajec)1:29:03 h

Martina Rákayová (Obalservis Košice)1:29:41 h

Katarína Urbanová (MAC Rača)1:30:55 h

Viete,že...

35.ročníkov sa zúčastnilo presne 7000 štartujúcich zo 17

štátov troch svetadielov,z ktorých do cieľa dobehlo 6777 bežcov a bežkýň.

bežci sa pretekov prvýkrát zúčastnili v piatom ročníku,kedy sa

na štart postavil jeden bežec z Poľska a z NDR.O ďalšie tri roky štartovali

bežci už z deviatich štátov (ČSSR,NDR,Poľska,ZSSR,Maďarska,Juhoslávie,

Rakúska,NSR a USA)a tento rekord nebol dodnes prekonaný.

Najmenej štartujúcich bolo v 3.ročníku v roku 1968 (36 bežcov).Najviac

štartujúcich bolo v 20.ročníku v roku 1985 (517),kedy aj vzdalo najviac

bežcov (až 40).Najviac bežcov dobehlo do cieľa v roku 1984 -505.

Prvou ženou,ktorá sa postavila na štart bola Češka Jana Konětopská v

roku 1975,kedy sa vytrvalkyne ešte iba pokúšali dokázať,že ženy dokážu

zvládnuť i vytrvalecké trate.Prvou Turčiankou v cieli bola Magdaléna Holi-

gová z Lokomotívy Vrútky už v roku 1980. Najúspešnejšou Turčiankou však

zostáva MUDr.Katarína Adamicová,ktorá dobehla do cieľa ako najrýchlejšia

Turčianka deväťkrát a bezkonkurenčne je i držiteľkou najlepšieho času spo-

medzi domácich bežkýň.V roku 1990 bežali ženy iba 15 km v rámci Celoštát-

nej atletickej ligy(trať musela byť kratšia). Štartovali pod kopcom v Sklabini

na 10.kilometri a v kvalitnej konkurencii zvíťazila Ľudmila Melicherová,ktorá

si svoje víťazstvo na našich pretekoch zopakovala aj v r.1997.

Turčanom je Richard Demeter z Atletického klubu ZŤS

Martin,ktorý sa ako jediný Turčan stal v roku 1993 absolútnym víťazom pre-

tekov.Osem ročníkov bol i najúspešnejším Turčanom,za ním nasleduje s pia-

timi úspechmi bývalý viceprimátor Martina,Ing.Dušan Laššák.

Neodmysliteľnou postavou týchto pretekov je Martinčan Dezider Ferenczy,

ktorý -a to je iba ťažko uveriteľné -absolvoval všetkých 35 ročníkov behu na

25 km!!!Dlho s ním držali krok i Anton Javorka z Piešťan a Blažej Rumann z

Martina,tí však dnes už aktívne nepretekajú.

Nechajte si posielať prehľad najdôležitejších správ e-mailom

Inzercia - Tlačové správy

 1. Kedysi rádio, dnes mozog auta. Poznáte históriu infotainmentu?
 2. Vlastný zlatý poklad môže byť dobrou ochranou pred infláciou
 3. Poznáme finalistov Office roka 2020
 4. Výber žiarovky môže mať vplyv na celkové zdravie
 5. Telefóny čaká zásadná zmena. Z dnešných nezostane takmer nič
 6. V blízkosti Prezidentského paláca je na predaj 37 apartmánov
 7. Neviete kam tento rok na bezpečnú dovolenku k moru?
 8. Kia prechádza transformáciou, vo vrecku má aj Guinnessov rekord
 9. Prešovská spoločnosť MAXECO sa presadila na medzinárodnom trhu
 10. Leto na ostrove Malta: desať najkrajších miest
 1. Goji: bobule šťastia pomáhajú proti depresii
 2. Poznáme finalistov Office roka 2020
 3. Neviete kam tento rok na bezpečnú dovolenku k moru?
 4. Jar je vo vzduchu. Alergie tiež
 5. Kia prechádza transformáciou, vo vrecku má aj Guinnessov rekord
 6. SodaStream na Slovensku predstavuje príchute nápojov od PEPSI
 7. V blízkosti Prezidentského paláca je na predaj 37 apartmánov
 8. Bratia Žampovci majú za sebou veľmi úspešnú lyžiarsku sezónu
 9. Biobavlnu nahradila viskóza
 10. Kedysi rádio, dnes mozog auta. Poznáte históriu infotainmentu?
 1. Telefóny čaká zásadná zmena. Z dnešných nezostane takmer nič 52 363
 2. Slovákom hrozia malé dôchodky. V čom je problém? 22 708
 3. Zo žraloka rybka. Ako sa rozpadlo impérium Maria Hoffmanna? 21 091
 4. Krvou a železom: Ako Bismarck pred 150 rokmi zjednotil Nemecko 18 757
 5. Leto na ostrove Malta: desať najkrajších miest 13 821
 6. Výber žiarovky môže mať vplyv na celkové zdravie 11 145
 7. Ako zasiahnu zmeny vo svete pneumatík bežných vodičov? 9 772
 8. Veľkonočné inšpirácie, rozhovor so Zuzanou Šebovou 9 706
 9. Pomoc z prírody pri infekcii covid-19 8 691
 10. Plánujete dovolenku na leto? Toto sú najkrajšie pláže Turecka 8 582
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy z SME | MY Turiec - aktuálne správy

Na prácach sa podieľali aj najmenší.

Štyri šikovné mamy v sobotu 10. apríla zorganizovali brigádu a do záhrady zasadili prvé dreviny.

6 h
Richard Pánik už nie je hráčom Capitals.

Martinský odchovanec Richard Pánik sa sťahuje do Detroitu. Red Wings budú šiestym klubom NHL, ktorého dres si oblečie.

10 h
Mestská polícia v Martine má 30 rokov.

Odovzdávali sa aj ocenenia za vernosť mestskej polícii.

12 h

Obávame sa, že nám to trochu skomplikuje život, veď na poštu sme tu mnohí zvyknutí roky. Stačilo nasadnúť na bicykel a za pár minút ste všetko vybavili," povedala Ľubica Bartošová z Blažoviec.

13 h

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Žilinčanom bude k dispozícii už len 12 mobilných odberných miest.

11. apr

Obávame sa, že nám to trochu skomplikuje život, veď na poštu sme tu mnohí zvyknutí roky. Stačilo nasadnúť na bicykel a za pár minút ste všetko vybavili," povedala Ľubica Bartošová z Blažoviec.

13 h

Podmienkou je negatívny test.

6 h

Hasiči museli dvoch ľudí zo zdemolovaného auta vystrihnúť.

12. apr

Už ste čítali?