Utorok, 19. január, 2021 | Meniny má MárioKrížovkyKrížovky
TURČIANSKA GALÉRIA V MARTINE SI PRIPOMÍNA DVADSAŤ ROKOV SVOJEJ EXISTENCIE

Do galérie sa vchádza so vzťahom k umeniu

Pri príležitosti dovŕšenia dvadsaťročnej pôsobnosti profesionálnej galérie umenia na pôde mesta Martin a v regióne Turiec hovoríme s Jarmilou Kováčovou, riaditeľkou Turčianskej galérie v Martine o galerijnej činnosti včera, dnes a zajtra.

Turčianska galéria v Martine si pripomína dvadsať rokov svojej existenciejarmila kováčová
Pri príležitosti dovŕšenia dvadsaťročnej pôsobnosti profesionálnej galérie umenia na pôde mesta Martin a v regióne Turiec hovoríme s Jarmilou Kováčovou, riaditeľkou Turčianskej galérie v Martine o galerijnej činnosti včera, dnes a zajtra.
Podstatná časť leta je za nami, v Turčianskej galérii vás čaká hneď v prvej dekáde septembra významná udalosť. Kým sa k nej dostaneme, aké bolo martinské galerijné leto?
Ešte celkom nedávno sa považovali letá v kultúrnych zariadeniach za uhorkové. My sme zástancami opačného názoru. Leto prináša so sebou okrem potreby skutočného oddychu po celoročnej práci a prísne organizovaného času v rodinách, tiež viac voľných chvíl. Takže, práve preto sme ponúkli verejnosti hneď niekoľko podujatí, ktoré sme zhrnuli pod názov Leto v galérii. Prvým z nich boli tvorivé dielne, ktoré prebiehali druhý júlový týždeň v priestoroch ateliéru dieťaťa KOCÚR a v záhrade Turčianskej galérie. Výsledkom práce detí pod vedením odborných pracovníčok galérie boli monumentálne zvieratá a priestorové objekty, ktoré mohli Martinčania i návštevníci galérie vidieť celé leto. Súčasne s týmto druhom činnosti sprístupnila TG v priestoroch na prízemí budovy galérie aj medzinárodnú výstavu v detskej grafickej tvorbe Bienále grafiky Toruň 2002 a ďalšie dve výstavy. Jedna z nich predstavuje tvorbu dvoch liptovských výtvarníkov, pedagógov Žilinskej katolíckej univerzity, Jána Kudličku a Rastislava Biarinca a druhá predstavovala výber z kolekcie japonského a európskeho plagátu, ktoré pochádzajú zo zbierok Galérie Jána Koniarka v Trnave. Okrem toho galéria ponúka svoju stálu expozíciu výtvarného umenia 20. storočia v Turci.
Bohatá ponuka, a čo návštevník – prijímateľ, odmenil sa vám za ňu? Chodí, či nechodí a kto je to, kto vojde do galérie za umením?...
Pokiaľ by som sa mala vyjadriť k návštevnosti v galérii, záujem o návštevy klesá. Žiaľ, tento trend zaznamenali aj ostatné regionálne galérie na Slovensku. Príčin je niekoľko, ale spomeniem aspoň niektoré: finančná poddimenzovanosť profesionálnych kultúrnych pracovísk bez možnosti konkurencie komerčným projektom v rezorte a prudký nástup konzumu masovej kultúry, ktorý nepotrebuje hlbšie reflexie svojich návštevníkov nad vystavovaným dielom... Ale tých príčin, ktoré súvisia s klesajúcou návštevnosťou v galériách je podstatne viac. Ani boom výstavných podujatí v deväťdesiatych rokoch minulého storočia neprispel k oddeľovaniu profesionálnej výstavy od iných výstav, ktoré sa organizovali a stále organizujú na rôznej, často diskutabilnej úrovni. A tak do galérie prichádza výlučne človek, ktorý má vzťah k výtvarnému umeniu, je zvedavý na najnovšie trendy vo výtvarnom umení a tento druh umenia vyhľadáva možno aj preto, lebo sa potrebuje stíšiť a hľadať odpovede na otázky, ktoré nenachádza v komunikácii s realitou. My by sme však boli radi aj detskému, resp. mladému návštevníkovi, ktorý prichádza k nám zo školy pod pedagogickým vedením. Alebo jednoducho zo zvedavosti, čo v tejto impozantnej budove nájde. Opätovné návštevy detí a mladých na výstavách, ale aj iných podujatiach galérie, môžu vytvoriť základ pre pestovanie kultúrnych návykov v dospelosti. Ak si niečo v tomto smere ako špecializované profesionálne pracovisko môžeme želať, tak je to zodpovedajúce postavenie kultúry v našej spoločnosti. Vieme, že ak je niečo pre zahraničie zaujímavé a cenené, tak je to v prvom rade originálna tvorba a prezentácia slovenského umenia a kultúry doma i v zahraničí.
budova župného domu, v ktorom sídli turčianska galériaDvadsať rokov isto nie je žiadna veľká éra, a to vari ani pre významnú inštitúciu, akou by v organizme kultúry mala byť galéria umenia. Ako vyzerá zbierkové aj výstavné umelecké konto tej našej jubilujúcej Turčianskej galérie?
1. januára 1984 vznikla dlhší čas pripravovaná galéria umenia aj v Martine. Jej opodstanenie argumentovala odborná verejnosť už dávno predtým. Z dokumentov, ktoré máme k dispozícii, sme sa dozvedeli, že už v druhej polovici 50-tych rokov 20. storočia existovali snahy založiť galériu v Martine. Z kultúrno-historických reálií vieme, že pre to existovali dobré východiská. (Najmä pokiaľ ide o počet významných diel z oblasti výtvarného umenia, ktoré boli do prvej polovice 50-tych rokov ešte stále v Martine.) Dôvody sa však predovšetkým z politických dôvodov ignorovali, a tak dostal pred Martinom prednosť Liptovský Mikuláš, o niečo neskôr Dolný Kubín a ďalšie mestá, v ktorých postupne vznikali galérie umenia. Martin napriek svojmu nezastupiteľnému miestu v dejinách modernej slovenskej kultúry, vypadol z hry. Škoda! Dnes by totiž mohlo byť v zbierkovom fonde Turčianskej galérie oveľa viac diel zakladateľov výtvarnej moderny, ale nielen ich. A myslím na diela tzv. I. kategórie, ktoré tvoria zlatý fond slovenského kultúrneho dedičstva a majú celoštátny význam...Turčianska galéria teda vznikla až v čase, keď sa nakupovalo do zbierok galérií podstatne menej výtvarných diel ako v 60.-70.tych rokoch 20. stor. Od začiatku tak mala menej príležitostí systematicky budovať a profilovať svoj zbierkový fond. A keď sa aj v tom čase nakupovalo do galérií vo väčšom objeme, museli mať tieto nákupy požehnanie od tých najvyšších. Martin mal v tomto smere opäť smolu, nemal svojho súdruha Colotku... Turčianska galéria získala najcennejšie zbierky po svojom vzniku v druhej polovici 80 - tych rokov. Bolo to v čase, keď svoje bádateľské úsilie i priateľské kontakty zúročili kunsthistorici galérie pod vedením Zity Kostrovej, Edity Okálovej, (neskôr Mária Matáka) Aj vtedajšie vedenie galérie - Ján Vlček a po ňom Viera Gallová - sa významnou mierou zaslúžilo o budovanie a profiláciu galerijného zbierkového fondu. Medzi najcennejšie patrí kolekcia diel Mikuláša Galandu, ale aj jeho umeleckých pokračovateľov, tzv. Skupiny Mikuláša Galandu alebo členov umeleckého zoskupenia Generácia 1909, atď. Okrem toho má vo svojich zbierkach zastúpené výtvarné diela umelcov 19. stor. s presahom do 1. pol. 20. storočia, ktorí žili a tvorili v turčianskom regióne: Mitrovský, Duchajová-Švehlová, Štefunko a ďalší. V zbierkach našej galérie je zastúpené aj súčasné profesionálne výtvarné umenie Turca, i keď zďaleka nie tak reprezentatívne, ako by sme si želali. Pravdou je, že galérie už viac ako 10 rokov nenakupujú, skôr sa spoliehajú na dary... Prostriedky, ktorými galéria disponuje, stačia pokryť iba prevádzkové náklady. Na výstavy a ďalšie aktivity, napr. s deťmi, si musí galéria získať prostriedky z vlastných príjmov. Náš zbierkový fond predstavuje viac ako 3400 kusov výtvarných diel a najnovšie k nemu pribudlo 34 diel M.T. Mitrovského, ktoré galérii venovala maliarova dcéra Sulamid...
Za čím sa oddá obzrieť na završovanej výročnej umeleckej púti Turčianskej galérie?
Za dvadsať rokov svojej existencie stála Turčianska galéria za mnohými profesionálne renomovanými výstavnými projektami a nestačil by nám vymedzený priestor pre ich vymenovanie. Martinčania, ale aj celá slovenská spoločnosť, pozná dva medzinárodné výstavné a súťažné projekty, pod ktoré sa podpísala Turčianska galéria – Bienále fantázie, Bienále knižného umenia, ale do galerijných počinov konca 20. storočia určite patrí aj výstava francúzskeho modernistu s turčianskymi koreňmi Sergeja Šaršúna, veľké autorské retrospektívne výstavy Milana Thomku-Mitrovského, Mikuláša Galandu, Miloša Alexandra Bazovského v spolupráci so SNG, zo súčasníkov Albína Brunovského, reprezentantov českej výtvarnej skupiny UB 12, v spolupráci s Jaromírom Zeminom, ale aj Salón turčianskych výtvarníkov na sklonku minulého roku, na ktorom sa predstavilo takmer 70 umelcov, ktorých život a dielo sú späté s Turcom.
Čo ponúkate pri skromnom jubileu svojej Turčianskej galérie pre skalných štamgastov či zvedavých návštevníkov?
Všetko uvedené a ešte omnoho viac je minulosťou, ktorú 10. septembra 2004 chceme pripomenúť kultúrnej verejnosti mesta našou výstavou pripravenou zo zbierok galérie „Od začiatku... 1984 - 2004„. A tiež fotodokumentačnou časťou, ktorá predstaví návštevníkom vernisáže začiatky galerijnej práce tak, ako ich zachytil objektív interného fotografa. Ďalej chystáme edičné materiály, ktoré vydávala galéria dvadsať rokov k svojim výstavám. Hrdo sa k nim hlásime aj pre ich nevšednú grafickú úroveň - vďaka patrí R. Brožovi, P. Ďuríkovi, I . Bílému, I. Riabičovi a ďalším dobrým spolupracovníkom. Súčasťou nášho spomienkového soiré bude aj vernisáž výstavy Milana a Mareka Ormandíkovcov Príbehy.
mikuláš galanda: dve ženyJubileum prejde, no život a práca v galérii pôjdu ďalej. Aké sú vaše plány, čo chystáte v zázemí pracovní Turčianskej galérie?
Do konca roka nás čakajú výstavy, ktoré predstavia retrospektívnu i súčasnú tvorbu jubilujúcich maliarov Petra Šaba (50) a Ivana Šimka (90) a v spolupráci so Slovenskou sporiteľňou výstava E. Štefunkovej- Szabovej. Predstavované mená sú bezprostredne späté s výtvarnou kultúrou Turca. Už v tomto období koncipujeme výstavný plán na rok 2005. Radi by sme obnovili dlhoročnú spoluprácu s erudovaným českým historikom umenia a naším dlhoročným priateľom Jaromírom Zeminom, tentoraz výstavou z iného súdka. Chceme venovať priestor tiež retrospektíve diela maliarky Turca Oľgy Krýslovej. Máme pripravené didaktické výstavy pre deti a už od septembra čaká tých najmenších kreatívna práca v ateliéri KOCÚR... Plány do budúcnosti nám nechýbajú, ani zďaleka sme ešte nevyčerpali našu tvorivú invenciu, čo priniesť návštevníkovi galérie. To, čo nás znepokojuje najviac, je veľmi neistá pozícia kultúrnych organizácií v našej spoločnosti. Obávame sa, že budúci rok bude pre mnohé menšie organizácie nášho rezortu finančne mimoriadne „podvyživený„. Až tak, že sa to môže odraziť na našich plánoch aj ponúkaných podujatiach. O tom vari netreba veľa slov, jedno však vieme, niet veľa dôvodov pre optimizmus. No tam, kde sa snúbi dobrá vôľa a chcenie spolu s profesionalitou ľudí, tam sa dá! A my si v tomto smere veríme!

Skryť Vypnúť reklamu

Nechajte si posielať prehľad najdôležitejších správ e-mailom

Inzercia - Tlačové správy

 1. Prvá 2-stupňová akumulátorová snehová fréza na trhu
 2. V centre Bratislavy ako na dedine. Ako sa býva v hlavnom meste?
 3. Mozog Penty na kolenách: Aký je Hačšákov príbeh v Pente?
 4. SME.sk zaznamenalo rekordný nárast záujmu čitateľov
 5. Sedem najznámejších pyramíd v Mexiku
 6. Zima v koži atopika: aká je starostlivosť o pokožku s ekzémom?
 7. Zákazníkov čoraz častejšie zaujíma pôvod výrobkov, ktoré kupujú
 8. 10 vecí, pre ktoré sa oplatí navštíviť Dominikánsku republiku
 9. Historická revue: Kam sa podeli Kumáni, Valasi a iné etniká?
 10. Wellness trendy, rozhovory a rady pre lepšie zdravie
 1. V centre Bratislavy ako na dedine. Ako sa býva v hlavnom meste?
 2. Najobľúbenejšie auto Slovákov je opäť ŠKODA
 3. PLANEO Elektro funguje aj počas lockdownu - má akčný výpredaj
 4. Mozog Penty na kolenách: Aký je Hačšákov príbeh v Pente?
 5. MATADOR Group mení vizuálnu identitu značky
 6. Fokus očná optika sa stala exkluzívnym partnerom značky Nikon
 7. Turizmus za účelom estetickej chirurgie v čase pandémie
 8. Sedem najznámejších pyramíd v Mexiku
 9. SME.sk zaznamenalo rekordný nárast záujmu čitateľov
 10. Akčný výpredaj v PLANEO Elektro – to sú ceny nižšie až o 60 %!
 1. Mozog Penty na kolenách: Aký je Hačšákov príbeh v Pente? 22 556
 2. 10 vecí, pre ktoré sa oplatí navštíviť Dominikánsku republiku 14 194
 3. Sedem najznámejších pyramíd v Mexiku 9 525
 4. Wellness trendy, rozhovory a rady pre lepšie zdravie 7 450
 5. Ekologická móda? Slovenská firma dokazuje, že to ide 6 725
 6. Nakupujete online? Toto potrebujete vedieť 6 619
 7. Produkujeme viac odpadu, kompostujeme len tretinu 6 256
 8. Ohlúpli sme počas Covid roka? 6 186
 9. SME.sk zaznamenalo rekordný nárast záujmu čitateľov 6 096
 10. Kvalitnej hydiny je na pultoch stále menej. Čo vlastne kupujeme? 6 084
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy z SME | MY Turiec - aktuálne správy

Zoznam mobilných odberových miest v Turci

Tieto mobilné odberové miesta fungujú už dlhšie, ďalšie odberové miesta budú mestá a obce vytvárať.

Histórii martinského futbalu už nehrozí, že zapadne prachom

Ikona nášho futbalu Jozef Huťka sa výrazným spôsobom podieľal na vzniku knihy, ktorá mapuje sto rokov martinského futbalu. Pri jej zostavovaní sa dočkal pomoci, no stretol sa aj s odmietaním.

Kniha mapuje dianie v martinskom futbale medzi rokmi 1912 a 2012.

Informácie o skríningovom testovaní v Martine

Zatiaľ je v meste k dispozícií deväť funkčných odberových miest, celoplošne sa v metroplote Turca bude testovať najmä počas víkendu.

Ilustračné foto.

FOTO: Vrch Stráža v Socovciach

Napriek svojej nízkej nadmorskej výške (534m) je považovaný za dominantu Turca s najkrajšími kruhovými výhľadmi.

Na vrchu Stráža - výhľady sú nádherné. A na všetky strany.

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

V Banskej Bystrici nahlásili hromadné prepúšťanie 1 486 zamestnancov

Ohrození sú zamestnanci z oblasti poštových služieb, ide o avizované prepúšťanie v Slovenskej pošte.

Informácie o skríningovom testovaní v Martine

Zatiaľ je v meste k dispozícií deväť funkčných odberových miest, celoplošne sa v metroplote Turca bude testovať najmä počas víkendu.

Prievidza sa pripravuje na skríningové testovanie

Mesto počas víkendu predbežne plánuje vytvoriť 25 odberných miest. V článku nájdete ich zoznam.

Už ste čítali?