Utorok, 4. október, 2022 | Meniny má František

V budúcom roku útok na „celom fronte„

V polovici odchádzajúceho roka sa v Turci rozbehla najväčšia ekologická stavba v histórii – realizácia polmiliardového projektu známeho pod názvom Kanalizácia a čistenie odpadových vôd v meste Martin a regióne dolný Turiec. Realizácia projektu, z ktorého

V polovici odchádzajúceho roka sa v Turci rozbehla najväčšia ekologická stavba v histórii – realizácia polmiliardového projektu známeho pod názvom Kanalizácia a čistenie odpadových vôd v meste Martin a regióne dolný Turiec. Realizácia projektu, z ktorého takmer polovica prostriedkov – 240 miliónov sa čerpá s fondov Európskej únie – ISPA, má za sebou prvých šesť mesiacov a pred sebou horizont ďalších osemnásť mesiacov. O tom, ako sa začal, ako sa bude na ňom pokračovať, sme hovorili na spoločnej besede s projektovým manažérom stavby Ing. Adrianom Holienčínom, Dr.sc.techn., zástupcom vedúceho tímu konzorcia firem Rambol – Čovspol vykonávajúcim technický dozor investora na stavbe Ing. Jozefom Zátopkom, hlavným stavbyvedúcim Ing. Kornelom Gudiakom a predsedom predstavenstva a výrobno-technickým riaditeľom Vodohospodárskych stavieb – ekologický podnik, a.s., Bratislava Ing. Jurajom Tlapom, ktorý je vo funkcii zástupcu riaditeľa stavby za zhotoviteľa – konzorcium Zipp, spol.s.r.o., Bratislava, Vodohospodárske stavby-ekologický podnik, a.s., Bratislava a SLOV-VIA, a.s., Poprad.
Nedávno sme v našich novinách uverejnili článok, ktorý hovoril o tom, že realizácia investície Kanalizácie a čistenie odpadových vôd v meste Martin a regióne Dolný Turiec má meškanie. Považujete toto meškanie za kritické z hľadiska dokončenia celej stavby?
Adrian Holienčín: - Čísla, ktoré boli uvedené v článku, sú presné, ale problematika je zložitejšia, preto bolo trochu nešťastné, že sa k tomu nemala možnosť vyjadriť aj druhá strana. Treba povedať, že obyvatelia sú právom nespokojní, lebo táto stavba sa ich dotýka. Na druhej strane treba zdôrazniť, že na Slovensku takéto veľké stavby ešte na vidieku neboli realizované, preto vlastne investor, rovnako ani dozor a už vôbec nie zhotoviteľ, nemali veľké skúsenosti s takýmto rozsahom stavieb. Stavba sa už relatívne rozbieha a v súčasnosti sa, napriek tomu, že čísla to ešte nenaznačujú, predsa len dosiahlo vyššie tempo. Z toho vyplýva, že nemusíme mať strach, že by projekt nebol dokončený v pôvodne plánovanom termíne a danej kvalite.
V spomínanom článku sa objavila informácia, že so zvyšujúcim sa tempom na stavbe sa uberalo na kvalite vykonaných prác. Máte rovnaký názor?
Jozef Zátopek: - Ťažko možno použiť takéto jednoznačné tvrdenie. Kvalita prác, ktoré momentálne prebiehajú, sa dá zodpovedne posudzovať predovšetkým vtedy, keď sa budú preberať. Bude to po vykonaní predpísaných skúšok podľa slovenských štátnych noriem. Určite tam zhotoviteľovi nebude nič pardónované. Kvalita musí byť stopercentná. To, že pri rozbehu stavby boli nejaké problémy, preto, lebo nemali technické zabezpečenie na vykonávanie pravidelných skúšok, je pravda, ale to nemôže mať vplyv na konečnú kvalitu. Posledne vykonané skúšky mali prvotný výsledok úspešnosti už vysoko nad 90 percent, čo zodpovedá kritériám tejto veľkej stvavby. Začiatky boli pomalšie, ako sme si predstavovali nielen my, ale určite aj zhotoviteľ, pretože on dal na papier svoju predstavu vyjadrenú harmonogramom. Kým v prvých dňoch sa za týždeň urobilo okolo 300 metrov kanalizácie, dnes je to už kilometer. Rovnako, ako povedal projektový manažér stavby pán Holienčin, aj ja si myslím, že konečný termín realizátor stavby dodrží.
Adrian Holienčín: - Pravdou je to, že reálne čísla sú porovnávané s číslami, ktoré dal zhotoviteľ, tak ako bol povinný dať ich dozorovi na schválenie. Ukázalo sa, že harmonogram bol veľmi optimistický. Keď vychádzame z toho, že zhotoviteľ bol vyzvaný stavebným dozorom na prepracovanie harmonogramu, na prepracovanie finančného toku, aby ho zreálnil so svojimi kapacitami, akceptujeme to, že sa dokáže adekvátne zmobilizovať, aby dosiahol požadované parametre kvantity a rovnako aj kvality prác. Takže v momentálnom stave je trochu relatívne porovnávať skutkový stav s číslami, ktoré boli prezentované v pôvodnom harmonograme prác.
Spomínalo sa, že ide o výnimočnú stavbu, výnimočný rozsah prác, že je náročná pre realizátora stavby. V čom sú hlavné príčiny meškania?
Kornel Gudiak: - Toto je iná stavba, ako postaviť napríklad rodinný dom. Je to líniová stavba. Pracujeme v obci, na uliciach, kde počas prác potrebujeme zabezpečiť obmedzenú premávku – nielen dopravnú, ale vôbec, aby sa ľudia mohli dostať k svojim obydliam. Na rozdiel od projektov a geologického prieskumu, ktoré sme mali k dispozícii, nás prekvapil skutočný stav. Čo ulica, to sú iné podmienky, iný terén. Robí nám to technické problémy, sťažuje výkopy, ani siete často nie sú dobre zamerané, a nie sú tam, kde by mali byť. Z toho logicky vyplýva, že to všetko ani nemohlo byť stopercentne spracované projekčne. Dostávame sa do takých problémov, že počas výkonu prác sme nútení doslova improvizovať. Vždy voláme projektanta a spoločne tento problém riešime.
Prichádza zima, je predpoklad, že stavbu zakryje sneh, bude mrznúť, takže v tomto čase by bolo asi naivné sa domnievať, že práve v zime by ste mali zo sklzu ukrajovať. Budete sa vôbec na stavbe pracovať?
Kornel Gudiak: - Podľa harmonogramu sme mali robiť do 15. decembra. Samozrejme, tento termín bol odvodený od počasia. Pretože už jeden týždeň bol typicky zimný, pre nás doslova tragický, keď terén bol pod snehom, obmedzili sme práce v Sučanoch a preorientovali sme sa na práce na výtlačných potrubiach, ktoré idú mimo obce. Práve týmito výtlakmi, pretože ich je dosť, by sme mohli pokračovať aj v zimných mesiacoch.
Už bolo povedané, že nie sú až tak dôležité priebežné termíny, ale ten, na ktorý je plánované dokončenie stavby. Od otvorenia stavby ubehlo asi pol roka, ostáva osemnásť mesiacov, aká bude z vašej strany postupnosť k tomuto termínu?
Kornel Gudiak: - Na jar sa opäť naplno zač­ne začiatkom marca (podľa harmonogramu - začiatok februára), ale my by sme chceli aj skôr, podľa počasia, ak nebude snehu a zem nebude maximálne premrznutá, vieme robiť na spomínaných výtlakoch aj v zime. Samozrejme, to sa nedá plánovať. Ale snaha je dobehnúť pôvodný harmonogram, aj keď už dnes vieme, že bol postavený na iných podmienkach, že každá partia denne urobí aspoň 30 metrov. To sa momentálne nadalo, pretože v niektorých úsekoch, ktoré sú problémové, sme boli radi, keď sme spravili tri metre za deň na jednu pracovnú skupinu. Verte, nie je to lajdáckosť, alebo zlý prístup pracovníkov. Mali sme to jednoducho sťažené podmienkami.
Myslíte si, že južná trasa kanalizácie bude zložitejšia, alebo opačne?
Adrian Holienčín: - Ťažko povedať. Geologické podmienky sú síce obsiahnuté v podkladoch, ale ako sme počuli, podložie sa mení. Osobne som to videl napríklad v Sučanoch, že aj na jednej- jedinej ulici je zmena geologických vrstiev. Geologické vrty sú urobené aj v južnej časti a tie nasvedčujú, že pôjde o menej štrkovitú viacsúdržnú zeminu. Samozrejme, čaká nás časť Jasenskej doliny, kde možno očakávať aj skalnaté podložie. Napriek tomu si myslím, keďže zhotoviteľ zmenil metodiku svojej práce, prispôsobil sa podmienkam, je reálne, že za osemnásť mesiacov, ktoré ostávajú do ukončenia stavby, to stihne.
Aká je spolupráca realizátora s obyvateľmi v obciach?
Kornel Gudiak: - Stavba takéhoto rozsahu si vyžaduje vzájomnú toleranciu. My sme sa zahryzli do najhrubšieho konca. Sučany, spolu s Turanmi sú, podľa mňa, z hľadiska priestoru, najťažšími orieškami. Nebolo by dobré, keby to, čo bolo publikované, sa obrátilo proti nám. Zatiaľ naše „súžitie„ s obyvateľmi obcí nie je najhoršie a verím, že ani nebude.
Čo je pre stavebný dozor v tomto čase najpodstatnejšie z hľadiska postupu prác?
Jozef Zátopek: - Je to ukončovanie spätných úprav na cestách. Najmä v Sučanoch. Dostali sme sa do situá­cie, že sa realizátor usiloval uložiť čo najviac potrubia a trochu sa zaostávalo na dokončovaní povrchových úprav. Preto tam bolo nasadených viac pracovných skupín. Práve zo strany pána Holienčína – zástupcu investora, sa práve na tento problém najviac tlačí. je to logické v čase pred zimnými údržbami, ktoré sa na cestách budú robiť, aby ich stav ciest neobmedzoval. Stavba ani v zime nebude spať, lebo aj v tomto období je dosť prác, ktoré sa budú dať robiť.
Takže, nepochybujete o tom, že stihnete termín?
Juraj Tlapa: - Túto stavbu realizuje združenie troch firiem – ZIPP Bratislava, Vodohospodárske stavby – ekologický podnik Bratislava a Slo-Via Poprad. Omeškanie oproti nami predloženému harmonogramu sme schopní do ukončemia stavby, ktorým je máj 2006, dobehnúť. Všetky tri firmy sú dostatočne skúsené, majú dostatok kapacít – strojových, ľudských. Zimný čas, ktorý nám nedovolí naplno rozvinúť práce, využijeme aj na to, aby sme sa poriadne nachystali na budúci rok, ktorý bude kľúčovým, aby sme sa mohli dobehnúť všetko, čo treba. Dnes už vieme, že v budúcom roku musíme pracovať vo všetkých obciach naraz a nie postupne. Budeme sa musieť rozvinúť na celej stavbe. Samozrejme, v úzkej spolupráci s projektovým manažérom, stavebným dozorom. Budeme pri tom potrebovať aj pomoc a spoluprácu primátorov miest a starostov obcí, ale aj občanov. Rovnako aj ich trpezlivosť. Je to veľká stavba, veľké zásahy skoro až do ich súkromia, ale inak to nejde. Kanalizáciu nedokážeme do zeme vložiť čarovným prútikom, musíme rozkopávať, preto treba pretrpieť blato, špinu. Vieme, že našou úlohu bude urobiť to čo najrýchlejšie, aby dielo slúžilo občanom. Aj preto budeme radi, keď to s nami ešte vydržia. A keďže mám slovo ako posledný a blížia sa vianočné sviatky a Nový rok, azda za všetkých, chcem zaželať všetkým Turčanom zdravie, šťastie, spokojnosť, a najmä tým, ktorých našou prácou momentálne trošku otravujeme.

Najčítanejšie na My Turiec

Inzercia - Tlačové správy

 1. Slováci a peniaze: Na čo sporíme a koľko investujeme?
 2. Hasič vyrába knedle. Denne ich uvarí tisíc a má vypredané
 3. V Žiline projektujú železnice pre Londýn, Austráliu i Čínu
 4. Dôležitosť duševnej pohody
 5. Nakupovať viac ovocia a zeleniny sa oplatí každý deň
 6. Druhý diel komiksu Posledný Follower v denníku SME
 7. Púštne kráľovstvo: Prečo by ste mali navštíviť Jordánsko?
 8. Notebook s dvomi obrazovkami. Ako dlho si naň budete zvykať?
 1. Zuzana Bednárová: V Prešove je ešte veľa vecí na zlepšovanie
 2. Dni nezábudiek prispejú na zachovanie prevádzky Linky dôvery
 3. Hasič vyrába knedle. Denne ich uvarí tisíc a má vypredané
 4. V Žiline projektujú železnice pre Londýn, Austráliu i Čínu
 5. Dôležitosť duševnej pohody
 6. Slováci a peniaze: Na čo sporíme a koľko investujeme?
 7. Metropolis ostáva bez inflačnej doložky
 8. Nakupovať viac ovocia a zeleniny sa oplatí každý deň
 1. Notebook s dvomi obrazovkami. Ako dlho si naň budete zvykať? 7 231
 2. Púštne kráľovstvo: Prečo by ste mali navštíviť Jordánsko? 7 063
 3. Riskovali viac než iní. Jeden z nich sa slávy nedožil 5 932
 4. Piešťanská firma ovládla svet zubárskych kresiel 5 844
 5. Nakupovať viac ovocia a zeleniny sa oplatí každý deň 5 747
 6. Európska noc výskumníkov prináša zážitky s vedou opäť naživo 5 082
 7. Digitálne dvojča v Konštrukta-TireTech 3 930
 8. Hasič vyrába knedle. Denne ich uvarí tisíc a má vypredané 2 882

Blogy SME

 1. Denisa Tomíková: Nie je vodič ako vodič
 2. Pavel Macko: Nie násiliu v uliciach a extrémistickému teroru!
 3. Eva Gallova: Vtipy, tipy, frky
 4. Marek Kytka: Skvelý Slafkovský, ukážkový gól Tomáša Tatara, či hviezdne duo večera Nečas s Burnsom
 5. Peter Kuchár: Moja cesta do pekla... (I.)
 6. Jozef Sitko: Azda diskusia na blogoch má byť názorovou stokou?
 7. Erik Kriššák: John Stagg - Vlk a pastier
 8. Anna Miľanová: Burina - v mojom poňatí...
 1. Matúš Lazúr: Čo bude špendlíkom ktorý spôsobí prasknutie realitnej bubliny? 7 237
 2. Roman Kebísek: Malý prehľad prepadov Jánošíka, ku ktorým sa priznal 6 595
 3. Jana Melišová: Keď sa chce, tak sa dá 💗 5 284
 4. Ján Valchár: Mohylizácia ruských brancov. Presne podľa plánu. 4 791
 5. Ján Valchár: Keď už aj propagandisti plačú... 3 956
 6. Miroslav Kocúr: Progresívny fašizmus voči kresťanom? 3 669
 7. Ján Valchár: Gratulujeme, 60.000. A ruské tanky dostávajú defekty. 3 119
 8. Marek Strapko: Irán vs. Rusko 2 801
 1. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 48. - Arktída - Hubert Wilkins a Detroitská arktická expedícia 3/3 - rok 1928
 2. Jiří Ščobák: Co konkrétního se hovoří o finanční gramotnosti na Slovensku?
 3. Monika Nagyova: Úprimné pozdravy z Bratislavy: Ľudia nosia vo vreckách nože a ešte sa tým chvastajú.
 4. Jiří Ščobák: Plaval jsem přes Dunaj a byla to brnkačka!
 5. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 47. - Arktída - Hubert Wilkins a Detroitská arktická expedícia 2/3 - rok 1927
 6. Jiří Ščobák: Energie a plyn: Zvládneme túto zimu v poriadku? Prečo je dôležité, aby trh s plynom fungoval ako celok? Odporučili by ste fixovať ceny energií?
 7. Jiří Ščobák: Ako sa nedať podviesť v online svete? (pustite/dajte prečítať aj svojim rodičom!)
 8. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 46. - Arktída - Hubert Wilkins a Detroitská arktická expedícia 1/3 - rok 1926
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu

Hlavné správy z SME | MY Turiec - aktuálne správy

Desiatky osobností z regiónu Turiec sa rozhodli verejne podporiť kandidatúru Ing. Stanislava Thomku na pozíciu primátora mesta Martin.


11 h
Turčianska Štiavnička získala v stretnutí proti Vavrečke cenný bod.

Posledný víkend bol z pohľadu turčianskych celkov o poznanie pozitívnejší ako tie predchádzajúce. Bystrička aj Blatnica zabrali naplno a svoju cenu má aj remíza Štiavničky.


18 h
Futbalisti Belej zvládli zápas proti Zubrohlave.

Hráči Dynama v Rosine na dobrý výsledok pomýšľať nemohli, keďže nestrelili ani gól, hoci si vybojovali aj výhodu penalty. Belá sa vytiahla a zdolala silnú Zubrohlavu.


24 h
Martinčan Juraj Reguli si na prácu v pivovare spomína v dobrom.

Martinčan Juraj Reguli pracoval v pivovare 20 rokov a dobre ho poznal.


3. okt

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Blogy SME

 1. Denisa Tomíková: Nie je vodič ako vodič
 2. Pavel Macko: Nie násiliu v uliciach a extrémistickému teroru!
 3. Eva Gallova: Vtipy, tipy, frky
 4. Marek Kytka: Skvelý Slafkovský, ukážkový gól Tomáša Tatara, či hviezdne duo večera Nečas s Burnsom
 5. Peter Kuchár: Moja cesta do pekla... (I.)
 6. Jozef Sitko: Azda diskusia na blogoch má byť názorovou stokou?
 7. Erik Kriššák: John Stagg - Vlk a pastier
 8. Anna Miľanová: Burina - v mojom poňatí...
 1. Matúš Lazúr: Čo bude špendlíkom ktorý spôsobí prasknutie realitnej bubliny? 7 237
 2. Roman Kebísek: Malý prehľad prepadov Jánošíka, ku ktorým sa priznal 6 595
 3. Jana Melišová: Keď sa chce, tak sa dá 💗 5 284
 4. Ján Valchár: Mohylizácia ruských brancov. Presne podľa plánu. 4 791
 5. Ján Valchár: Keď už aj propagandisti plačú... 3 956
 6. Miroslav Kocúr: Progresívny fašizmus voči kresťanom? 3 669
 7. Ján Valchár: Gratulujeme, 60.000. A ruské tanky dostávajú defekty. 3 119
 8. Marek Strapko: Irán vs. Rusko 2 801
 1. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 48. - Arktída - Hubert Wilkins a Detroitská arktická expedícia 3/3 - rok 1928
 2. Jiří Ščobák: Co konkrétního se hovoří o finanční gramotnosti na Slovensku?
 3. Monika Nagyova: Úprimné pozdravy z Bratislavy: Ľudia nosia vo vreckách nože a ešte sa tým chvastajú.
 4. Jiří Ščobák: Plaval jsem přes Dunaj a byla to brnkačka!
 5. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 47. - Arktída - Hubert Wilkins a Detroitská arktická expedícia 2/3 - rok 1927
 6. Jiří Ščobák: Energie a plyn: Zvládneme túto zimu v poriadku? Prečo je dôležité, aby trh s plynom fungoval ako celok? Odporučili by ste fixovať ceny energií?
 7. Jiří Ščobák: Ako sa nedať podviesť v online svete? (pustite/dajte prečítať aj svojim rodičom!)
 8. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 46. - Arktída - Hubert Wilkins a Detroitská arktická expedícia 1/3 - rok 1926

Už ste čítali?