Streda, 4. august, 2021 | Meniny má Dominik, DominikaKrížovkyKrížovky

V budúcom roku útok na „celom fronte„

V polovici odchádzajúceho roka sa v Turci rozbehla najväčšia ekologická stavba v histórii – realizácia polmiliardového projektu známeho pod názvom Kanalizácia a čistenie odpadových vôd v meste Martin a regióne dolný Turiec. Realizácia projektu, z ktorého

V polovici odchádzajúceho roka sa v Turci rozbehla najväčšia ekologická stavba v histórii – realizácia polmiliardového projektu známeho pod názvom Kanalizácia a čistenie odpadových vôd v meste Martin a regióne dolný Turiec. Realizácia projektu, z ktorého takmer polovica prostriedkov – 240 miliónov sa čerpá s fondov Európskej únie – ISPA, má za sebou prvých šesť mesiacov a pred sebou horizont ďalších osemnásť mesiacov. O tom, ako sa začal, ako sa bude na ňom pokračovať, sme hovorili na spoločnej besede s projektovým manažérom stavby Ing. Adrianom Holienčínom, Dr.sc.techn., zástupcom vedúceho tímu konzorcia firem Rambol – Čovspol vykonávajúcim technický dozor investora na stavbe Ing. Jozefom Zátopkom, hlavným stavbyvedúcim Ing. Kornelom Gudiakom a predsedom predstavenstva a výrobno-technickým riaditeľom Vodohospodárskych stavieb – ekologický podnik, a.s., Bratislava Ing. Jurajom Tlapom, ktorý je vo funkcii zástupcu riaditeľa stavby za zhotoviteľa – konzorcium Zipp, spol.s.r.o., Bratislava, Vodohospodárske stavby-ekologický podnik, a.s., Bratislava a SLOV-VIA, a.s., Poprad.
Nedávno sme v našich novinách uverejnili článok, ktorý hovoril o tom, že realizácia investície Kanalizácie a čistenie odpadových vôd v meste Martin a regióne Dolný Turiec má meškanie. Považujete toto meškanie za kritické z hľadiska dokončenia celej stavby?
Adrian Holienčín: - Čísla, ktoré boli uvedené v článku, sú presné, ale problematika je zložitejšia, preto bolo trochu nešťastné, že sa k tomu nemala možnosť vyjadriť aj druhá strana. Treba povedať, že obyvatelia sú právom nespokojní, lebo táto stavba sa ich dotýka. Na druhej strane treba zdôrazniť, že na Slovensku takéto veľké stavby ešte na vidieku neboli realizované, preto vlastne investor, rovnako ani dozor a už vôbec nie zhotoviteľ, nemali veľké skúsenosti s takýmto rozsahom stavieb. Stavba sa už relatívne rozbieha a v súčasnosti sa, napriek tomu, že čísla to ešte nenaznačujú, predsa len dosiahlo vyššie tempo. Z toho vyplýva, že nemusíme mať strach, že by projekt nebol dokončený v pôvodne plánovanom termíne a danej kvalite.
V spomínanom článku sa objavila informácia, že so zvyšujúcim sa tempom na stavbe sa uberalo na kvalite vykonaných prác. Máte rovnaký názor?
Jozef Zátopek: - Ťažko možno použiť takéto jednoznačné tvrdenie. Kvalita prác, ktoré momentálne prebiehajú, sa dá zodpovedne posudzovať predovšetkým vtedy, keď sa budú preberať. Bude to po vykonaní predpísaných skúšok podľa slovenských štátnych noriem. Určite tam zhotoviteľovi nebude nič pardónované. Kvalita musí byť stopercentná. To, že pri rozbehu stavby boli nejaké problémy, preto, lebo nemali technické zabezpečenie na vykonávanie pravidelných skúšok, je pravda, ale to nemôže mať vplyv na konečnú kvalitu. Posledne vykonané skúšky mali prvotný výsledok úspešnosti už vysoko nad 90 percent, čo zodpovedá kritériám tejto veľkej stvavby. Začiatky boli pomalšie, ako sme si predstavovali nielen my, ale určite aj zhotoviteľ, pretože on dal na papier svoju predstavu vyjadrenú harmonogramom. Kým v prvých dňoch sa za týždeň urobilo okolo 300 metrov kanalizácie, dnes je to už kilometer. Rovnako, ako povedal projektový manažér stavby pán Holienčin, aj ja si myslím, že konečný termín realizátor stavby dodrží.
Adrian Holienčín: - Pravdou je to, že reálne čísla sú porovnávané s číslami, ktoré dal zhotoviteľ, tak ako bol povinný dať ich dozorovi na schválenie. Ukázalo sa, že harmonogram bol veľmi optimistický. Keď vychádzame z toho, že zhotoviteľ bol vyzvaný stavebným dozorom na prepracovanie harmonogramu, na prepracovanie finančného toku, aby ho zreálnil so svojimi kapacitami, akceptujeme to, že sa dokáže adekvátne zmobilizovať, aby dosiahol požadované parametre kvantity a rovnako aj kvality prác. Takže v momentálnom stave je trochu relatívne porovnávať skutkový stav s číslami, ktoré boli prezentované v pôvodnom harmonograme prác.
Spomínalo sa, že ide o výnimočnú stavbu, výnimočný rozsah prác, že je náročná pre realizátora stavby. V čom sú hlavné príčiny meškania?
Kornel Gudiak: - Toto je iná stavba, ako postaviť napríklad rodinný dom. Je to líniová stavba. Pracujeme v obci, na uliciach, kde počas prác potrebujeme zabezpečiť obmedzenú premávku – nielen dopravnú, ale vôbec, aby sa ľudia mohli dostať k svojim obydliam. Na rozdiel od projektov a geologického prieskumu, ktoré sme mali k dispozícii, nás prekvapil skutočný stav. Čo ulica, to sú iné podmienky, iný terén. Robí nám to technické problémy, sťažuje výkopy, ani siete často nie sú dobre zamerané, a nie sú tam, kde by mali byť. Z toho logicky vyplýva, že to všetko ani nemohlo byť stopercentne spracované projekčne. Dostávame sa do takých problémov, že počas výkonu prác sme nútení doslova improvizovať. Vždy voláme projektanta a spoločne tento problém riešime.
Prichádza zima, je predpoklad, že stavbu zakryje sneh, bude mrznúť, takže v tomto čase by bolo asi naivné sa domnievať, že práve v zime by ste mali zo sklzu ukrajovať. Budete sa vôbec na stavbe pracovať?
Kornel Gudiak: - Podľa harmonogramu sme mali robiť do 15. decembra. Samozrejme, tento termín bol odvodený od počasia. Pretože už jeden týždeň bol typicky zimný, pre nás doslova tragický, keď terén bol pod snehom, obmedzili sme práce v Sučanoch a preorientovali sme sa na práce na výtlačných potrubiach, ktoré idú mimo obce. Práve týmito výtlakmi, pretože ich je dosť, by sme mohli pokračovať aj v zimných mesiacoch.
Už bolo povedané, že nie sú až tak dôležité priebežné termíny, ale ten, na ktorý je plánované dokončenie stavby. Od otvorenia stavby ubehlo asi pol roka, ostáva osemnásť mesiacov, aká bude z vašej strany postupnosť k tomuto termínu?
Kornel Gudiak: - Na jar sa opäť naplno zač­ne začiatkom marca (podľa harmonogramu - začiatok februára), ale my by sme chceli aj skôr, podľa počasia, ak nebude snehu a zem nebude maximálne premrznutá, vieme robiť na spomínaných výtlakoch aj v zime. Samozrejme, to sa nedá plánovať. Ale snaha je dobehnúť pôvodný harmonogram, aj keď už dnes vieme, že bol postavený na iných podmienkach, že každá partia denne urobí aspoň 30 metrov. To sa momentálne nadalo, pretože v niektorých úsekoch, ktoré sú problémové, sme boli radi, keď sme spravili tri metre za deň na jednu pracovnú skupinu. Verte, nie je to lajdáckosť, alebo zlý prístup pracovníkov. Mali sme to jednoducho sťažené podmienkami.
Myslíte si, že južná trasa kanalizácie bude zložitejšia, alebo opačne?
Adrian Holienčín: - Ťažko povedať. Geologické podmienky sú síce obsiahnuté v podkladoch, ale ako sme počuli, podložie sa mení. Osobne som to videl napríklad v Sučanoch, že aj na jednej- jedinej ulici je zmena geologických vrstiev. Geologické vrty sú urobené aj v južnej časti a tie nasvedčujú, že pôjde o menej štrkovitú viacsúdržnú zeminu. Samozrejme, čaká nás časť Jasenskej doliny, kde možno očakávať aj skalnaté podložie. Napriek tomu si myslím, keďže zhotoviteľ zmenil metodiku svojej práce, prispôsobil sa podmienkam, je reálne, že za osemnásť mesiacov, ktoré ostávajú do ukončenia stavby, to stihne.
Aká je spolupráca realizátora s obyvateľmi v obciach?
Kornel Gudiak: - Stavba takéhoto rozsahu si vyžaduje vzájomnú toleranciu. My sme sa zahryzli do najhrubšieho konca. Sučany, spolu s Turanmi sú, podľa mňa, z hľadiska priestoru, najťažšími orieškami. Nebolo by dobré, keby to, čo bolo publikované, sa obrátilo proti nám. Zatiaľ naše „súžitie„ s obyvateľmi obcí nie je najhoršie a verím, že ani nebude.
Čo je pre stavebný dozor v tomto čase najpodstatnejšie z hľadiska postupu prác?
Jozef Zátopek: - Je to ukončovanie spätných úprav na cestách. Najmä v Sučanoch. Dostali sme sa do situá­cie, že sa realizátor usiloval uložiť čo najviac potrubia a trochu sa zaostávalo na dokončovaní povrchových úprav. Preto tam bolo nasadených viac pracovných skupín. Práve zo strany pána Holienčína – zástupcu investora, sa práve na tento problém najviac tlačí. je to logické v čase pred zimnými údržbami, ktoré sa na cestách budú robiť, aby ich stav ciest neobmedzoval. Stavba ani v zime nebude spať, lebo aj v tomto období je dosť prác, ktoré sa budú dať robiť.
Takže, nepochybujete o tom, že stihnete termín?
Juraj Tlapa: - Túto stavbu realizuje združenie troch firiem – ZIPP Bratislava, Vodohospodárske stavby – ekologický podnik Bratislava a Slo-Via Poprad. Omeškanie oproti nami predloženému harmonogramu sme schopní do ukončemia stavby, ktorým je máj 2006, dobehnúť. Všetky tri firmy sú dostatočne skúsené, majú dostatok kapacít – strojových, ľudských. Zimný čas, ktorý nám nedovolí naplno rozvinúť práce, využijeme aj na to, aby sme sa poriadne nachystali na budúci rok, ktorý bude kľúčovým, aby sme sa mohli dobehnúť všetko, čo treba. Dnes už vieme, že v budúcom roku musíme pracovať vo všetkých obciach naraz a nie postupne. Budeme sa musieť rozvinúť na celej stavbe. Samozrejme, v úzkej spolupráci s projektovým manažérom, stavebným dozorom. Budeme pri tom potrebovať aj pomoc a spoluprácu primátorov miest a starostov obcí, ale aj občanov. Rovnako aj ich trpezlivosť. Je to veľká stavba, veľké zásahy skoro až do ich súkromia, ale inak to nejde. Kanalizáciu nedokážeme do zeme vložiť čarovným prútikom, musíme rozkopávať, preto treba pretrpieť blato, špinu. Vieme, že našou úlohu bude urobiť to čo najrýchlejšie, aby dielo slúžilo občanom. Aj preto budeme radi, keď to s nami ešte vydržia. A keďže mám slovo ako posledný a blížia sa vianočné sviatky a Nový rok, azda za všetkých, chcem zaželať všetkým Turčanom zdravie, šťastie, spokojnosť, a najmä tým, ktorých našou prácou momentálne trošku otravujeme.

Najčítanejšie na My Turiec

Inzercia - Tlačové správy

 1. Poznáte horúci trend interiérového dizajnu?
 2. Podnikáte? Otvorte si účet online a ušetrite
 3. Ako si zabezpečiť krytie liečby a karantény v zahraničí?
 4. Ficov priateľ a oligarcha Miroslav Výboh zmenil kurz v biznise
 5. Ak sa včas nespamätáme, vlaky z Číny získajú Maďari a Poliaci
 6. Na čo si dávať pri investovaní do kryptomien pozor
 7. Odomknite si SME.sk na viacerých zariadeniach
 8. Slovensko v tieni tureckého polmesiaca
 9. Dominika Kavaschová: Netušila som, že mám v sebe toľko nehy
 10. Ako sa dostať z Bratislavy do Nitry, Bystrice, Popradu a Prešova
 1. Zázračné účinky Arónie na zdravie
 2. Tento výťah si poradí aj s tým najužším schodiskom
 3. Čučoriedky - dokážu ochrániť váš zrak?
 4. Poznáte horúci trend interiérového dizajnu?
 5. Ficov priateľ a oligarcha Miroslav Výboh zmenil kurz v biznise
 6. Dekarbonizácia má byť súčasťou moderných dodávateľských vzťahov
 7. 100% ovocné šťavy pod lupou – Prečo sa ich oplatí konzumovať?
 8. Ako zvýšiť produktivitu vašej prevádzky?
 9. Ak sa včas nespamätáme, vlaky z Číny získajú Maďari a Poliaci
 10. Na čo si dávať pri investovaní do kryptomien pozor
 1. Dovolenka v Turecku: Skvelé hotely na leto 2021 5 766
 2. Ako sa dostať z Bratislavy do Nitry, Bystrice, Popradu a Prešova 4 526
 3. Dominika Kavaschová: Netušila som, že mám v sebe toľko nehy 4 149
 4. Ficov priateľ a oligarcha Miroslav Výboh zmenil kurz v biznise 3 995
 5. Osviežujúci skúter legendárnej talianskej značky 3 986
 6. Jeden deň na Bratislavu nestačí 3 920
 7. Ako nájsť dobrý jogurt? Ak neobsahuje toto, ani ho nekupujte 3 644
 8. Ak sa včas nespamätáme, vlaky z Číny získajú Maďari a Poliaci 2 950
 9. Na čo si dávať pri investovaní do kryptomien pozor 2 747
 10. Ako dlho skladovať kukuricu a hrach, aby ostali sladké? 2 648
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy z SME | MY Turiec - aktuálne správy

Víťaz Róbert Judiak.

S náročnou traťou si najlepšie poradil iba 17-ročný Róbert Judiak z Dolného Kubína, v cieli mu rozhodcovia namerali čas 26:34,9 min.


5 h
Bažant Kinematograf opäť v Martine - prvý film bude v pondelok.

Premietať sa bude tradične na Divadelnom námestí.


(RED) 6 h
Relácia MY Športujeme denne prináša dynamický prehľad športových aktualít, exkluzívne rozhovory a aj rady a tipy nielen pre športovcov.

Dozviete sa aj aký historický úspech dosiahli hokejisti, že Zlaté Moravce majú legionárskou posilou a legenda Nitry otvorene hovorí na adresu FC.


7 h

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

K vyhliadkovej veži vedie nový náučný chodník.


TASR 20 h

Stavebné povolenie nikto nenapadol. Susedia hovoria, že sa o ňom dozvedeli, až keď bolo právoplatné.


16 h

Najhoršie sú piatky a nedele, autá sa posúvajú slimačím tempom.


23 h

Stojí na okraji lesa, hrozilo rozšírenie požiaru do lesného porastu.


21 h

Už ste čítali?