Štvrtok, 26. november, 2020 | Meniny má KornelKrížovkyKrížovky
TÍ, KTORÍ SA DOŽADUJÚ VSTUPNÉHO I PRIEBEŽNÉHO POSÚDENIA ZDRAVOTNÉHO STAVU, KONAJÚ MÚDRO

Aj športovci sú zraniteľní

O náhlych srdcových úmrtiach športovcov sa začalo vo verejnosti hovoriť najmä v súvislosti s tragédiami, ktoré sa stali minulý rok, keď na športoviskách zomreli napríklad futbalisti Miklos Feher, Paulo Sergio či hokejista Sergej Žoltoks. Prostredníctvom t

elevíznej obrazovky to mohol vidieť celý svet. Aj zásluhou toho sa začalo o probléme hovoriť hlasnejšie. A aj my sme mu venovali priestor v rozhovore s prof. MUDr. Dušanom Meškom, PHD., z Kliniky telovýchovného lekárstva UK JLF v Martinskej fakultnej nemocnici
Boli spomínané prípady úmrtí známych športovcov niečím novým, čo história športu doteraz nepoznala?
Sú to mnohokrát neodhalené tajomstvá. V jednej minúte je špičkový športovec považovaný za najzdravšieho člena spoločnosti, pred zrakmi stámiliónov divákov na celom svete stelesnením a ideálom života, zdravia, úspechu, nezraniteľnosti, aby v priamom televíznom prenose náhle pred očami tých istých divákov za sekundy nemohlo už jeho srdce udrieť. Náhle, neočakávané úmrtie športovca je vždy tragédia. Je to problém, s ktorým sa borí medicína od antických čias. „Prvým zaznamenaným„ prípadom náhleho úmrtia športovca bol bežec Pheidippides, posol, ktorý v roku 490 p.n.l. priniesol do Atén zvesť o porážke Peržanov a následne umrel. V roku 1984 zomiera počas behu na infarkt myokardu známy 52-ročný spoluzakladateľ slávy a celosvetového rozšírenia joggingu James Fixx, ktorý okrem „bežeckej biblie„ v jednej zo svojich posledných kníh napísal „epitaf„ pre seba, ako aj pre predpoklad, že bežci môžu získať „imunitu„ pred chorobami srdca a smrťou – „. . . bežci sú viac než obyčajní smrteľníci. Oni môžu, smutné povedať, ochorieť. Oni môžu dokonca zomrieť„. V deň Jamesovej smrti mohlo len v USA zomrieť z dôvodu infarktu myokardu ďalších 1 000 ľudí. Slávne meno účinne púta svetové média, hovorilo sa a písalo o Jamesovi – svetoznámom športovcovi, nie o 1 000 ostatných zomretých ľuďoch. Tak vzniká vo verejnosti podvedomá väzba šport – ochorenie srdca – náhle úmrtie.
Športovci ale prechádzajú, alebo mali by prechádzať pravidelnými lekárskymi kontrolami, ktoré by mali zhodnotiť ich celkový zdravotný stav. Aj tieto prípady však svedčia o tom, že aj napriek spomínaným kontrolám sa takéto tragédie môžu prihodiť. V čom sú hlavné príčiny?
Správne ste uviedli – „mali by„, žiaľ, u nás nie sú prehliadky povinné zo zákona, čo je na škodu športovca samotného a potenciálne veľmi nepríjemné pre rodinu, športovú školu, klub či zväz. Je nepríjemné, ak sa náhle úmrtie vyskytne práve z dôvodu neabsolvovania prehliadky. Ale na druhej strane ani podrobnejšie lekárske vyšetrenie nemusí odhaliť napríklad skryté alebo vrodené odchýlky zdravotného stavu. Uvádza sa okolo 20 hlavných srdcovocievnych stavov, ktoré zvyšujú riziko náhleho úmrtia. Patria sem najmä hypertrofická kardiomyopatia (chorobné zhrubnutie svaloviny srdca s jeho porušenou funkciou – pravdepodobne najčastejšia príčina náhleho úmrtia najmä u mladších športovcov), vrodené defekty tepien srdca, prasknutie vyduté aorty – srdcovnice, vrodené-získané chyby chlopní srdca, myokarditída (zápal srdcového svalu), artériosklerotické ochorenie tepien srdca – najčastejšia príčina náhleho úmrtia športovcov najmä vo veku nad 35 rokov a ďalšie. V podstate akékoľvek srdcovo-cievne ochorenie, ktoré môže zapríčiniť náhle úmrtie v bežnej populácii, môže byť tiež zodpovedné za takúto udalosť aj u trénovaných športovcov. Čo môže byť zradné, je to, že niektoré z vyššie spomenutých stavov zvyčajne nesprevádzajú žiadne, alebo len minimálne príznaky a sú len málo pravdepodobne diagnostikované počas života. Prvým a jediným príznakom môže byť žiaľ, práve náhle úmrtie. Dôležité je zdôrazniť, že žiadna z uvádzaných príčin náhleho srdcového úmrtia nie je zapríčinená športovaním, hoci aj intenzívnym a dlhodobým. Ďalšími príčinami úmrtia môže byť náraz na oblasť srdca (tzv. otras srdca) najmä u mladších športovcov (napr. pukom, baseballovou pálkou, loptou, úderom hokejkou, úderom karate) v určitej kratučkej fáze srdcového cyklu. Tiež to môžu byť drogy (najmä kokaín). Je dôležité aj zdôrazniť, že závažné ochorenie srdca môže byť prítomné aj u ľudí, ktorí sú vo vynikajúcej fyzickej kondícii.
Dá sa na športoviskách pri náhlej srdcovej nevoľnosti urgentne pomôcť? Aké môžu byť symptómy, ktoré by mohli športovcovi pomôcť odhaliť, že má zdravotný problém ešte predtým, ako ten prepukne do nezvládnuteľného stavu, ktorý vyústi do tragédie?
Možnosť urgentne pomôcť závisí na úrovni podujatia, je samozrejmosťou prítomnosť lekára od určitej úrovne súťaží celoslovenského charakteru a na medzinárodných podujatiach. V týchto prípadoch môže okrem lekárskej prvej pomoci účinne pomôcť tzv. defibrilátor, prístroj, ktorý chaotickú činnosť srdca môže elektrickým výbojom vrátiť do normálnej činnosti. Postupne by malo byť samozrejmosťou, že každý dospelý, ale i mladý človek dokáže poskytnúť laickú prvú pomoc (podľa aktuálneho stavu - poloha tela, uvoľnenie zapadnutého jazyka, dýchanie z úst do úst, nepriama masáž srdca). A samozrejme aktivizovať záchranný systém. Otázka laickej prvej pomoci by si však vyžadovala samostatný článok, alebo seriál článkov. Niektorí športovci, ktorí zomreli náhle počas športovania, alebo krátko po jeho ukončení, mali za života varovné symptómy srdcového ochorenia (najčastejšie nepríjemný pocit, alebo bolesti v hrudníku, pre/kolapsové stavy súvisiace so zaťažením, neprimeranú dušnosť počas zaťaženia, výraznejšie zmeny výkonnosti), ktoré ignorovali. Namiesto toho, aby vyhľadali príslušného lekára, vybrali si pokračovanie v tréningu a súťažení. Potenciálne riskantné môže byť aj trénovanie a športovanie napríklad pri infekčnom, horúčnatom či inom akútnom ochorení alebo jeho nedoliečení.
Aké vyšetrenia sa u nás robia a sú dostupné, aby športovci mali istotu, že im ich zdravotný stav dovoľuje venovať sa športu a podávať vrcholné výkony?
Pri vyšetrení sa po preštudovaní zdravotnej dokumentácie telovýchovný lekár pýta športovca (alebo rodiča) aj na to, či športovec, alebo adept na športovanie zažil niektoré varovné symptómy pochádzajúce zo srdcovo-cievneho systému (ako je uvedené vyššie), na prekonané ochorenia tohto systému. Dôležitou súčasťou vyšetrenia je napríklad aj zistenie predčasných náhlych úmrtí vo veku do 50 rokov z dôvodu ochorení srdca v rodine. Športovec je ďalej vyšetrený pohľadom, pohmatom, poklepom a posluchom, ktoré sa sústreďuje hlavne na srdcovo-cievny systém, svalovo-kostrový systém, dýchací systém, oči, dutinu ústnu, nos, uši, brucho, kožu, srdcovú frekvenciu, tlak krvi. Ďalším základným vyšetrením je elektrokardiografické vyšetrenie (zisťovanie stavu elektrickej činnosti srdca). Vyšetrenie by malo pokračovať záťažovým testovaním (napr. bicyklový ergometer, alebo tzv. „bežiaci„ pás) za súčasného snímania elektrokardiogramu, sledovania tlaku krvi. Na špecializovaných pracoviskách sa v prípade potreby využívajú ďalšie vyšetrenia srdca, napríklad ultrazvukom (tzv. echokardiografia). Ale umierajú aj aktívni športovci (ale aj rekreační športovci) na takú odchýlku, ktorá sa počas života nezistí žiadnym dostupným vyšetrením, vrátane použitia najmodernejšej techniky. Dokonca ani pitva nemusí odhaliť jednoznačnú príčinu úmrtia. Lekári sú skrátka niekedy bezmocní.
Všetky prípady, ktoré boli spomínané, sa dotýkajú vrcholového športu, dobre trénovaných športovcov. Máte k dispozícii aj príklady z výkonnostného či rekreačného športu (na regionálnej úrovni), kde hlavnú úlohu hralo napríklad zanedbanie potreby pravidelného vyšetrenia zdravotného stavu športovca, alebo v neposlednom prípade slabá trénovanosť na to, aby mohol podať stopercentný výkon?
Nemám vedomosť o tom, že by sa na Slovensku na akejkoľvek úrovni viedla samostatná evidencia takýchto úmrtí športovcov. Náhle srdcové úmrtia pritom ani Slovensko neobchádzali, neobchádzajú a ani nebudú obchádzať prakticky na všetkých úrovniach organizovaného športu. Nároky na športovú výkonnosť sú dnes obrovské, nižšia trénovanosť sa dá otestovať rôznymi spôsobmi, ale vo vzťahu k zdravotnému stavu je ju možné správne a presne hodnotiť len v lekárskom prostredí. Prevažujúci záver zo stoviek rozsiahlych štúdii o náhlom úmrtí, vrátane tých, ktoré sa objavia počas športovania, je, že veľká väčšina ľudí, ktorí zomreli náhle počas športovania, mali viac alebo menej závažné ochorenie (najčastejšie ochorenie srdca), ktoré adekvátne vysvetlilo príčinu úmrtia.
Môžete porovnať, aký dôraz sa kladie na prevenciu, lekárske prehliadky športovcov vo svete a ako je to u nás?
Talianska vláda menežuje a spolufinancuje vyšetrenia všetkých športovcov v organizovanom športe vo veku 12 až 35 rokov jedenkrát ročne od roku 1971. Prehliadka je povinná, organizovaný športovec musí vlastniť certifikát o vyšetrení s platnosťou jeden rok, bez neho sa nemôže zúčastniť žiadnej organizovanej športovej aktivity. Viaceré krajiny sa pokúšajú zaradiť tieto preventívne a kontrolné vyšetrenia športujúcich minimálne vo forme odporúčaní, pričom prenášajú morálnu a etickú zodpovednosť napríklad na školy, či športové kluby a zväzy. Aká je realita u nás, to vieme. Nepovinnosť telovýchovno-lekárskych vyšetrení, nezáujem o takéto vyšetrenie zo strany štátu, zväzov, klubov, či škôl (okrem výnimiek) a možno aj nedostatočná „osveta„ medzi rodičmi, či športovcami samotnými nepriamo ohrozujú bezpečnosť tých, ktorí robia niečo pre svoje terajšie i budúce zdravie – športujú (v USA používajú pojem „športujúci = zdravá menšina spoločnosti„). Vieme, že tí z trénerov, manažérov zväzov, klubov, riaditeľov škôl, rodičov, či športovcov samotných, ktorí sa dožadujú vstupného i priebežného posúdenia zdravotného stavu pre organizované športovanie na telovýchovno-lekárskych pracoviskách, konajú múdro. Majú na zreteli v prvom rade bezpečnosť a zdravie športujúceho pred akýmkoľvek víťazstvom, lebo čo i len potenciálne nezávažné ohrozenie zdravia (v krajnom prípade úmrtie) z dôvodu podcenenia významu prehliadky – je prehrou. Chcem ale zopakovať slová múdrych – aj športovci sú zraniteľní, nie sú nesmrteľní, športovaním nezískajú obranyschopnosť pred ochorením, alebo ohrozením zdravia. Aj napriek sebalepšiemu sledovaniu špičkovými lekármi a používaniu špičkovej vyšetrovacej techniky, športovci, žiaľ, umierali, umierajú a budú umierať na celom svete, aj na Slovensku. Ale ak sa spoločným úsilím všetkých zúčastnených na „scéne„ podarí odhaliť čo len jeden potenciálne závažný stav adepta na športovanie, alebo športovca a nevystaviť ho tak riziku tragického konca, tak to určite stálo za to.

Nechajte si posielať prehľad najdôležitejších správ e-mailom

Inzercia - Tlačové správy

 1. Za kvalitným vzdelaním nemusíte do sveta! Príďte na EkF TUKE
 2. Keď štúdium (za)baví
 3. Studujte v Praze ekonomii a business v angličtině
 4. Máte nápad ako zlepšiť svoje okolie? Radi ho podporíme!
 5. Rozbiehať biznis v čase korony? Ide to
 6. Buďte v najlepšej spoločnosti!
 7. Koronakríza: Ako vyzerá jeden deň operátorky infolinky?
 8. Tento rok by mal 70: Legenda Karola Duchoňa ožije u vás doma
 9. V mlieku už nie sme sebestační. Čo sa musí zmeniť?
 10. OFFICE ROKA 2020 poukáže na transformáciu pracovného prostredia
 1. Koronakríza: Ako vyzerá jeden deň operátorky infolinky?
 2. Máte nápad ako zlepšiť svoje okolie? Radi ho podporíme!
 3. Tento rok by mal 70: Legenda Karola Duchoňa ožije u vás doma
 4. Helske očarila nemeckých dôchodcov
 5. Nová služba v Pezinku – bezplatný zber elektroodpadu
 6. OFFICE ROKA 2020 poukáže na transformáciu pracovného prostredia
 7. V mlieku už nie sme sebestační. Čo sa musí zmeniť?
 8. Slovenská firma reformuje tradičné multimiliardové odvetvie
 9. Hubert – keď život chutí už 195 rokov
 10. Ako vybrať AKU reťazovú pílu
 1. Slovenská firma reformuje tradičné multimiliardové odvetvie 25 336
 2. Budíte sa počas spánku? Toto sú hlavné príčiny 23 202
 3. Bezpečná dovolenka v exotike: Maldivy sú prešpikované zážitkami 12 869
 4. Kaufland na Slovensku testoval novinku, ktorú zavádza v Európe 11 430
 5. Spájame Slovensko - 4 nové expresné autobusové linky 8 618
 6. Novodobý slovenský Baťa. Zamestnancom stavia domy 8 528
 7. Viete, aká je skutočná cena smartfónu? Číslo vás prekvapí 8 117
 8. Čo ovplyvňuje chuť kačacieho mäsa? Tieto dve veci 7 868
 9. Príbehy vyhorených, tandem okolo Bödöra a nová trať v Bratislave 7 770
 10. Mercedes-Benz opäť nadizajnoval budúcnosť 7 638
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy z SME | MY Turiec - aktuálne správy

Vzdelávať namiesto zaúčať

Spoločnosť VIENA INTERNATIONAL s.r.o. sa pokúsila rozbehnúť odvážny projekt.

Školiace stredisko spoločnosti VIENA INTERNATIONAL s.r.o.

Samo Hlavaj môže skompletizovať šampionátový hetrik

Slovenská reprezentačná dvadsiatka sa na juniorský svetový šampionát bude pripravovať v izolovanom kempe vo Zvolene. Pozvánku dostal i brankár Samuel Hlavaj.

Zverenci Róberta Petrovického odštartujú prípravu na šampionát počas posledného novembrového dňa.

Zber lístia v Martine

Lístie sa vyzbiera ešte na štyroch sídliskách.

Ilustračné foto.

VII. ročník Kolokvia turistických informačných centier Slovenskej republiky

Kvôli opatreniam súvisiacim s pandémiou COVID-19 sa kolokvium konalo formou moderovaných rozhovorov s odborníkmi z praxe, ktoré sprístupnili na internete.

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

FOTO: Po obrovských tolstolobikoch prišli na rad skutoční králi priehrady Ružiná

Vo vodnom diele Ružiná prebieha už štvrtý deň záchranný odlov rýb.

Pri inštalácii vianočnej výzdoby v Mlynoch prišiel mladý muž o nohu

Pracovník spadol z výšky približne 20 metrov. Utrpel množstvo zranení.

Demänovská dolina už nevládze, na petíciu nie je neskoro

Nestíha elektrika, už ani zdroje pitnej vody.

Tragická nehoda na R1: Vodiča († 52) vymrštilo z auta

Nehoda sa stala na diaľničnom úseku medzi Zvolenom a Žiarom.

Už ste čítali?