Streda, 25. november, 2020 | Meniny má KatarínaKrížovkyKrížovky

Psie bezprávie

Psia karta. Aj takto nazvali tému, ktorú sme v našich novinách opäť po čase otvorili a rozprúdili tak diskusiu „o psoch„. Jeden z chovateľov psa nám napísal niečo v tom zmysle – keď nemáte o čom písať, vždy vyťahujete psiu kartu... Zrejme má dojem, že keď

sa nenájde pre noviny žiadna „poriadna„ téma, siahame na túto „treťoradú“ a vymýšľame problémy tam, kde nie sú. Boli by sme celkom radi, keby mal tento pán inžinier pravdu. Ale, žiaľ, nemá ju. Aj vzhľadom na to, že „psia karta„ vyprovokovala mnohých k vyjadreniu svojho názoru (do redakcie nám prišlo niekoľko listov, e-mailov, absolvovali sme desiatky telefonátov a osobných rozhovorov), nemožno vôbec tvrdiť, že je to téma odťažitá a neživá. My si myslíme, že je to presne naopak, že je to jeden z veľmi vážnych problémom, ktorý sa takým stal aj preto, že sa jednoducho nechal dozrieť ako plánka v poli.
Čo v Martine platí?
Keď sme hľadali niekoho, kto o martinských psoch a ich chovateľoch (či držiteľoch) vie najviac, indície nás zaviedli na mestskú políciu. Zviditeľnila sa aj vďaka poslancovi Brunovi Horeckému, ktorý prišiel s návrhom na akciu Kokeršpaniel... Ale nielen preto. Je to už tak - ak je niečo zlé, ľudia hľadajú vinníka, a ako prvé si spomenú na políciu. Tak je to aj v prípade „psej karty„. Prečo môžu psy voľne pobehovať na verejných priestranstvách? Musia či nemusia mať ochranné košíky? Prečo sa ľudia musia brodiť v psích výkaloch? Čo robia policajti? Určite sme počuli a možno aj položili podobné otázky. Odpoveďou je, že polícia môže robiť iba to, čo jej ukladá zákon.
„Legislatíva v tomto prípade je veľmi slabá. Máme viac-menej zviazané ruky. Ľudia majú časť pravdy v tom, že sme mohli urobiť viac, mohli sme ľudovo povedané lepšie dokopať zodpovedných k tomu, aby naša komunálna legislatíva bola iná, teda lepšia. Zatiaľ sa nám to nepodarilo„ – povedal nám náčelník Mestskej polície v Martine Jaroslav Blizňák.
Aká teda je v Martine „komunálna legislatíva„ a čo tu platí v súvislosti s chovom či držaním psa ?
Je to daňový zákon NR SR, ktorý určuje mestu kompetenciu vyrubiť občanom miestnu daň za držanie psa. No a potom, tak ako na území celej republiky, platí aj v Martine Zákon NR SR č. 282/2002 Zb. zo 16. mája 2002, ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov. Zákon stanovuje, napr. to, čo je to zvláštny pes, nebezpečný pes, čo je to voľný pohyb psa, aká má byť evidencia psov, aké sú pravidlá pri vodení psa a povinnosti jeho držiteľa - okrem iného špeciálne pri znečisťovaní verejných priestranstiev. Zákon hovorí aj o sankciách za jeho porušovanie.
Norma teda existuje, ale problém spočíva v tom, že zákon je príliš všeobecný a v každom jednom paragrafe určuje, že podrobnosti a konkrétnosti ustanoví obec všeobecne záväzným nariadením (VZN). Takéto kompetencie dostala zákonom samospráva v prípade evidencie psov, ale čo je najdôležitejšie – aj v prípade vodenia psov. Zákon v paragrafe číslo 5 doslova nabáda obce, že môžu svojim miestnym VZN vymedziť miesta, kde je voľný pohyb psa zakázaný a kde je vstup so psom zakázaný. Obec by mala rovnako postupovať aj v prípade znečisťovania verejných priestranstiev psami a zakotviť to vo svojom VZN, kde by mali byť určené aj sankcie za nedodržiavanie tohto zákona. Toto všetko zákon obci umožňuje. Od jeho prijatia ubehli pomaly tri dlhé roky, ale martinská samospráva nedokázala urobiť nič. Mesto Martin nemá vlastné VZN, teda nemá svoje vlastné pravidlá pre držiteľov psov. Teda, ako môže vyžadovať poriadok?
Prečo v Martine nič neplatí?
Je to možno pre mnohých nepochopiteľné, ale je to tak. Kto by si myslel, že po prijatí spomínaného zákona v parlamente, nastal na martinskej radnici činorodý ruch, aby sa po rokoch a čo najskôr zrodilo mestské VZN opierajúce sa o nový zákon a konečne nejakým spôsobom riešiace chov a držanie psov v meste, ten sa mýli. S iniciatívou vyšla mestská polícia.
Jej náčelník Jaroslav Blizňák spomína: „V lete roku 2002 sme oslovili predsedov výborov všetkých mestských častí a poslancov, aby určili, kde má byť voľný pohyb psa a vstup so psom zakázaný, a na druhej strane, aby určili miesta pre voľný pohyb psov pod dozorom osôb, ktoré ich ovládajú. Poslanci nám odpovedali a my máme situáciu dobre zmapovanú. Vytypovali sa miesta pre tzv. venčoviská a spustil sa aj pilotný projekt v Záturčí, ktorý napokon zlyhal iba pre peniaze, pre nič iné... Na základe týchto informácií a platnej legislatívy sme vypracovali koncom augusta 2002 paragrafové znenie návrhu nového VZN a dodnes si myslíme, že keby sa upravili niektoré detaily a nariadenie sa schválilo, tak mesto by malo solídnu normu. Tento návrh prerokovala komisia verejného poriadku a životného prostredia a podporila ho. Dostali sme aj vyjadrenie právneho oddelenia mestského úradu, v ktorom uvádzajú svoje pripomienky. O návrhu mala potom rokovať mestská rada, ale nerokovala. Skončilo sa to tým, že tento návrh zostal bokom a miesto toho sa do VZN o verejnom poriadku pridali dva riadky, ktoré nemajú takmer nič spoločného s týmto zákonom a ktoré vec neriešia.„
Pamätáme si, že Martin mal pomerne dobré mestské nariadenie pre chov psov. Čím viac sa ale tento chov najmä v sídliskových bytoch stával módou a rozmohol sa do dnešných rozmerov, tým viac sa nielen v Martine, ale vlastne v každom slovenskom meste, stupňovalo napätie medzi pravidlami a životom. Výsledkom boli rôzne podania na Ústavný súd. Keďže lokálne nariadenia nemali v tom čase oporu v zákone, dostali sa v niektorých bodoch do rozporu s Ústavou SR, a tak sa koncom 90. rokov začalo masové rušenie VZN o chove psov. Aj v Martine nastalo isté „psie bezprávie„.
Reakciou bolo prijatie spomínaného zákona NR SR v máji 2002, ktorý bol iniciovaný práve samosprávou. Tá si v znení zákona vyhradila právo konkretizovať ho na svoje podmienky prijatím vlastných VZN. V Martine to asi nebolo potrebné, a preto „bezprávny stav„ trvá naďalej.
Keď si dobre zvážime, čo sa vlastne nedávno stalo na Divadelnom námestí, kde voľne pobehujúci pitbul napadol ľudí a nechýbalo veľa a mohlo dôjsť ku tragédii, musíme zároveň povedať, že nikto vlastne nič neporušil. V Martine neexistuje nariadenie, ktoré by zakazovalo voľný pohyb psov ani po námestiach. Podľa tohto nie je zakázané nemať psa na vodidle, nie je pre psa zakázané nemať ochranný košík, nie je zakázaný akýkoľvek pohyb psa na verejnom priestranstve. A dobre vieme, že čo nie je zakázané, je dovolené. Ak to dovedieme do konca, či ad absurdum – mestská samospráva dovoľuje voľne pobehujúcim pitbulom napádať ľudí! Ešte šťastie, že existujú aj iné zákony, napr. ten o ublížení na zdraví...
Ak sa tieto slová zdajú niekomu príliš nezodpovedné a zveličujúce, tak je to dobre. Presne takéto doslova groteskné situácie vznikajú vtedy, keď ten, čo sa má starať o poriadok, sa oň nestará. Stará sa o veci podružné a nedokáže riešiť veci prvoradé a zásadné. Potom to tak aj vyzerá... A to je, žiaľ, martinský prípad.
Za čo sa v Martine platí?
Neexistencia mestského zákona, ktorý by upravoval práva a povinnosti pri držaní psov a vsadil by do legislatívy martinské špecifiká, je síce veľkým a nepochopiteľným nedostatkom, ale ak sme pozorne čítali a počúvali názory ľudí, tak to nie je problém jediný. Je tu aj druhá strana mince. A práve tú spomínajú majitelia psov. Či už prijali kritiku do svojich radov, alebo nie (väčšinou nie), všetci unisono hovoria: platíme dane. A čo za ne?
Politika vyrubovania daní za psov je v Martine veľmi zlá a nerieši problém v meste – tvrdí Jaroslav Blizňák. Prečo? „Ak mám doma televízor, či už v činžiaku na sídlisku, v strede mesta, alebo v rodinnom dome trebárs na Stráňach, platím 100 korún. Za to dostávam nejaké služby, môžem si prepínať programy a podobne. Ak mám psa, ktorý je podľa zákona tiež vecou, aj keď je to živé stvorenie, prečo mám platiť 250 korún v rodinnom dome a prečo 1200 korún v činžiaku? Prečo sú aj ďalšie nezrovnalosti v platení za psa? Poviem svoj názor, ako by to malo fungovať. Poplatok za psa by mal byť jednotný a mal by byť taký, aby sa ľuďom zaň poskytol aj servis, tak ako sa poskytuje servis pre iné veci, za ktoré platíme. Mal byť trebárs 2000 korún a malo by sa postupovať, ako napríklad v niektorých českých mestách. Osobne sa mi páči prax v Českých Budějoviciach, tam je tiež jednotný poplatok a nie malý, ale ak majiteľ preukáže, že jeho pes je čistokrvný, že je čipovaný a očkovaný proti besnote, automaticky sa mu z tejto sumy odpočítajú vopred stanovené sumy. Ak majiteľ „venčí„ psa na vymedzených miestach, ak riadne odstraňuje exkrementy, ak sa jednoducho správa podľa pravidiel, opäť prichádza bonus v podobe zníženia poplatku. Výsledkom je, že poriadny majiteľ psa neplatí veľa a vie, že to bude tak dovtedy, pokiaľ sa bude správať takto zodpovedne... Myslím si, že je to veľmi inteligentná cesta, ako dosiahnuť lepšiu spoluprácu s občanmi, ktorí majú psov.„
Ak ľudia naozaj platia dane, potom sa majú právo pýtať: čo za ne? Na Slovensku sú mestá, kde za zaplatenie povinného poplatku dostane majiteľ psov aspoň niekoľko vreciek na psie exkrementy. Ale, čo dostane v Martine? Tí, čo nám písali, tvrdia, že úplne nič.
Je jasné, že skôrnatený mechanizmus sa už musí konečne rozhýbať a začať čosi robiť pre ľudí, ktorí za psov platia. Určite majú právo za svoje peniaze niečo aj dostať. Donekonečna opakovať to známe a už otrepané - nemáme peniaze, sa prežilo. Dá sa to počúvať rok, dva, tri, ale potom už naozaj dosť. Poznáme veľmi pravdepodobný počet psov v meste, poznáme miesta s najväčšou koncentráciou psov, máme k dispozícii dostatok informácií, aby sa dalo konať. Aby reči o tzv. venčoviskách, o hygienických vreckách, špeciálnych nádobách na výkaly a podobne, neboli len mlátením prázdnej slamy.

Skryť Vypnúť reklamu

* * *
Neexistuje „psia karta„, ako nejaký tromf v rukáve, ktorý novinár vytiahne, vtedy keď ho tlačí päta a nemá o čom písať. Naopak existuje problém. A chov psov v meste, či chce-me alebo nie, je problémom veľmi vážnym. A určite to nie je problém vzťahu ľudí k zvieraťu, ktoré k človeku patrí už veky a pre mnohých je jeho najlepším a najvernejším priateľom. Toto je jedine problém vzťahu ľudí medzi sebou navzájom. A nebudeme ďaleko od pravdy s tvrdením, že je to problém, ktorý nám už pomaly prerastá cez hlavu. Preto sa mestská samospráva, teda poslanci a úradníci, nemôžu tváriť ako náhodní okoloidúci a nezúčastnení pozorovatelia.

Nechajte si posielať prehľad najdôležitejších správ e-mailom

Inzercia - Tlačové správy

 1. Študuj na univerzite s viac ako 60 ročnou tracíciou!
 2. Máš dosť teórie a poučiek? Študuj, cestuj, pracuj a ži!
 3. Ako vybrať AKU reťazovú pílu
 4. Na VŠEMvs získaš kvalitné štúdium v moderných priestoroch
 5. Táto pomôcka zlepší život všetkým imobilným ľuďom
 6. Budíte sa počas spánku? Toto sú hlavné príčiny
 7. Imunitnú bombu do tela dostanete vďaka Vitaglucanu
 8. Rozbiehať biznis v čase korony? Ide to
 9. Hubert – keď život chutí už 195 rokov
 10. V mlieku už nie sme sebestační. Čo sa musí zmeniť?
 1. OFFICE ROKA 2020 poukáže na transformáciu pracovného prostredia
 2. V mlieku už nie sme sebestační. Čo sa musí zmeniť?
 3. Slovenská firma reformuje tradičné multimiliardové odvetvie
 4. Hubert – keď život chutí už 195 rokov
 5. Ako vybrať AKU reťazovú pílu
 6. Mercedes-Benz opäť nadizajnoval budúcnosť
 7. Budúcnosť M&A v Európe
 8. Zdravá pečeň zlepšuje metabolizmus aj celkové zdravie
 9. Právo: Kto sú najväčší právnici a kde všade zostanú súdy
 10. Toto si zapamätajte! Takto určite nakúpite bezpečne
 1. Budíte sa počas spánku? Toto sú hlavné príčiny 27 302
 2. Slovenská firma reformuje tradičné multimiliardové odvetvie 13 452
 3. Bezpečná dovolenka v exotike: Maldivy sú prešpikované zážitkami 12 261
 4. Kaufland na Slovensku testoval novinku, ktorú zavádza v Európe 10 732
 5. Novodobý slovenský Baťa. Zamestnancom stavia domy 8 869
 6. Spájame Slovensko - 4 nové expresné autobusové linky 8 565
 7. Viete, aká je skutočná cena smartfónu? Číslo vás prekvapí 8 417
 8. Príbehy vyhorených, tandem okolo Bödöra a nová trať v Bratislave 8 383
 9. Čo ovplyvňuje chuť kačacieho mäsa? Tieto dve veci 8 210
 10. Oslávte nový rok v teple: Cestujte na Zanzibar úplne bezpečne 8 162
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy z SME | MY Turiec - aktuálne správy

Vzdelávať namiesto zaúčať

Spoločnosť VIENA INTERNATIONAL s.r.o. sa pokúsila rozbehnúť odvážny projekt.

Školiace stredisko spoločnosti VIENA INTERNATIONAL s.r.o.

Samo Hlavaj môže skompletizovať šampionátový hetrik

Slovenská reprezentačná dvadsiatka sa na juniorský svetový šampionát bude pripravovať v izolovanom kempe vo Zvolene. Pozvánku dostal i brankár Samuel Hlavaj.

Zverenci Róberta Petrovického odštartujú prípravu na šampionát počas posledného novembrového dňa.

Zber lístia v Martine

Lístie sa vyzbiera ešte na štyroch sídliskách.

Ilustračné foto.

VII. ročník Kolokvia turistických informačných centier Slovenskej republiky

Kvôli opatreniam súvisiacim s pandémiou COVID-19 sa kolokvium konalo formou moderovaných rozhovorov s odborníkmi z praxe, ktoré sprístupnili na internete.

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Pri inštalácii vianočnej výzdoby v Mlynoch prišiel mladý muž o nohu

Pracovník spadol z výšky približne 20 metrov. Utrpel množstvo zranení.

FOTO: Po obrovských tolstolobikoch prišli na rad skutoční králi priehrady Ružiná

Vo vodnom diele Ružiná prebieha už štvrtý deň záchranný odlov rýb.

Tragická nehoda na R1: Vodiča († 52) vymrštilo z auta

Nehoda sa stala na diaľničnom úseku medzi Zvolenom a Žiarom.

Vianočné trhy v Prievidzi budú, nevyhnú sa však obmedzeniam

Situácia s koronavírusom zasiahla aj do tradičných vianočných trhov v Prievidzi aj do fungovania ľadovej plochy na námestí.

Už ste čítali?