Utorok, 1. december, 2020 | Meniny má EdmundKrížovkyKrížovky

Posteľ nad zlato

Na správy o katastrofách sme si v poslednom čase akosi zvykli. Nehody, vraždy, samovraždy, vyrovnávania si účtov, násilie, teror - to všetko sú slová z nášho každodenného slovníka. A predsa sa na prelome minulého a tohoto roka udialo niečo, čo zatriaslo

Na správy o katastrofách sme si v poslednom čase akosi zvykli. Nehody, vraždy, samovraždy, vyrovnávania si účtov, násilie, teror - to všetko sú slová z nášho každodenného slovníka. A predsa sa na prelome minulého a tohoto roka udialo niečo, čo zatriaslo našim vnímaním a čo nás vyburcovalo k uvažovaniu o zmysle života, solidarite, ľudskej spolupatričnosti a k ostojom ústiacim do pomoci. Cunami. Ničivé vlny, ktoré spláchli do mora všetko, o čom sme si donedávna mysleli, že je nemennou súčasťou života. Ľudí, domy, zvieratá, stromy, lode, potraviny. Oddelili detí od matiek, matky od detí, rodiny, susedov, priateľov. Známe i neznáme tváre, ktoré sa včera ešte usmievali a dnes ich už niet…
Začiatkom roka sme vás aj prostredníctvom našich novín žiadali o príspevky do zbierky venovanej pre Srí Lanku. Pre krajinu, ktorú vlny cunami ničivo poznačili. Organizátorom zbierky bolo medzinárodné neziskové združenie International Humanity, ktorého ústrednú radu na Slovensku vedie Rastislav Maďar z Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine. A keďže sme občanom Turca sľúbili, že sa k tomu, ako sa peniaze zo zbierky využili, vrátime, robíme tak teraz prostredníctvom rozhovoru s týmto lekárom.
Charakterizujte na úvod medzinárodné neziskové charitatívne združenie International Humanity…
Je to dobrovoľné medzinárodné charitatívne združenie so sídlom v Slovenskej republike založené v roku 2004. Jeho zakladateľmi sú lekári pochádzajúci zo Slovenska, z ktorých väčšina mala s organizovaním projektov humanitárnej pomoci nemocniciam v rozvojových krajinách skúsenosti už z minulosti. Hlavnými cieľmi International Humanity sú personálna a materiálna podpora zdravotníckych zariadení v rozvojových krajinách vo forme liekov, zdravotníckeho a iného materiálu, podpora medicínskych a edukačných aktivít a projektov, vrátane programov prevencie a podpory zdravia a nakoniec poskytovanie pomoci miestnemu obyvateľstvu v prípade krízových situácií.
Kto sa môže stať členom tohto združenia?
Na základe písomnej prihlášky sa ním môže bezplatne stať ktokoľvek, kto súhlasí s cieľmi a stanovami združenia. Všetky potrebné informácie sú uvedené na internetových stránkach www.internationalhumanity.net a je zbytočné ich tu popisovať. Na rozdiel od mnohých iných organizácií, International Humanity funguje výlučne na báze neplatených dobrovoľníkov, ktorí pracujú bez nároku na odmenu a popri svojom zamestnaní. Preto nemusí vynakladať finančné prostriedky na administratívny aparát a každý finančný dar sa použije v prospech príjemcu.
Prečo sa sformovalo práve na Slovensku ?
Či sa nám to páči, alebo nie, Slovensko patrí k najbohatšej tretine sveta. Práve preto u nás musí fungovať ambícia pomoci tým, ktorí sú chorí, bezbranní, v núdzi a bez prostriedkov. Je to výraz priateľstva, humanity a spolupatričnosti obyvateľov našej malej krajiny v srdci Európy. Táto myšlienka sa ujala natoľko, že International Humanity je v súčasnosti v registračnom konaní aj v Českej republike a prípravy na otvorenie pobočky registrujeme aj vo Veľkej Británii.
Ako teda združenie využilo prostriedky z verejne prezentovanej zbierky?
Finančné prostriedky získané v rámci verejnej zbierky sme použili pre Srí Lanku – krajinu, ktorá bola, vzhľadom na veľkosť území zasiahnutých cunami k celkovej rozlohe krajiny a počet postihnutých obyvateľov k celkovej populácii, postihnutá najviac. V minulosti túto krajinu niektorí členovia International Humanity opakovane navštívili, takže našou výhodou bola aj dobrá znalosť miestnych podmienok a osobné kontakty, čo je pri poskytovaní pomoci veľmi dôležité. Aj na Srí Lanke sa totiž stávalo, že viaceré štáty či humanitárne organizácie, sice s dobrým úmyslom, ale, žiaľ, zbytočne, darovali miestnym zdravotníckym zariadeniam lieky či zdravotnícky materiál, ktorých je v krajine dostatok a napríklad v nemocniciach v mestách Galle či Matara je možné vidieť na chodbách uložené v dlhých radoch stovky krabíc liekov proti chorobám, ktoré v súvislosti s cunami nehrozili. Je možné, že časom sa tieto zásoby využijú, podstatná je však skutočnosť, že vynaložené finančné prostriedky bolo možné v danej chvíli použiť lepšie. Podobná situácia nastala vlastne aj s českou mobilnou gynekologicko-pôrodníckou nemocnicou, ktorá bola postavená neďaleko mesta Galle a za niekoľko týždňov sa v nej narodilo len pár detí, zatiaľ čo za rovnaké obdobie porodili v miestnej špecializovanej nemocnici stovky žien. Išlo nepochybne o dobrý úmysel avšak založený na zlom hodnotení situácie. Keby sa len polovica prostriedkov vynaložených na libereckú poľnú nemocnicu použila v prospech miestnej kliniky, miestnym obyvateľom by to prinieslo ďaleko väčší prospech. Po konzulácii s miestnymi dobrovoľnými spolupracovníkmi sa vedenie International Humanity rozhodlo nakúpiť za časť získaných finančných prostriedkov žiadané lieky a zdravotnícky materiál pre miestne nemocnice, a to jednak pred odchodom na Slovensku, ako aj priamo na Srí Lanke, kde sú najmä lieky domácej výroby lacnejšie ako rovnaké lieky u nás. Ďalšiu časť sme si ponechali v zálohe pre prípadné riešenie akútnych potrieb domáceho obyvateľstva priamo na mieste, čo sa nakoniec ukázalo ako veľmi dobré rozhodnutie.
Čo čakalo našich lekárov na Sri Lanke? Do akej miery bola krajina a ľudia postihnutí cunami a čo bolo treba najakútnejšie riešiť?
Cieľom výpravy bola nielen materiálna pomoc miestnym zdravotníckym zariadeniam, ale aj základná lekárska starostlivosť a dodávky liekov, vitamínov, balenej pitnej vody a oblečenia pre obyvateľov oblasti Koggala – Habaraduwa, ktorí v dôsledku cunami prišli o svoje domovy. Miesta zasiahnuté prírodnou katastrofou sú pomerne uspokojivo zásobované potravinami, najmä ryžou a srílanská vláda vyčlenila pre každú postihnutú rodinu mesačné peňažné dávky postačujúce na prežitie. Výstavba zničených obydlí však stále nezačala, pretože vládou prisľúbené finančné prostriedky zatiaľ neboli dodané a neboli ani vyčlenené nové pozemky v bezpečnejšej vzdialenosti ďalej od brehu Indického oceánu. Mnohí obyvatelia Srí Lanky sú preto nútení prespávať v žalostných podmienkach na zemi v provizórnych príbytkoch vo forme drevených prístreškov, malých chatrčí a stanov. Vzhľadom na sezónu dažďov je najpotrebnejšou a najžiadanejšou formou podpory pre miestne obyvateľstvo dar vo forme postele. Prespávanie na zemi v období dažďov je nielen nevyhovujúce, ale prináša so sebou aj riziko zdravotných komplikácií. Združenie International Humanity v rámci svojich humanitárnych aktivít poskytlo okrem inej pomoci priamo na mieste postele pre 45 rodín v zničených oblastiach, pričom prioritná pozornosť bola venovaná rodinám sirôt a polosirôt. Výroba jednej drevenej postele, ktorá postačuje na prespanie 2 dospelých a jedného-dvoch detí stojí v miestnej stolárskej dielni 3000 rupií, teda približne 1000 Sk.
Majú ešte možnosť obyvatelia Slovenska prispieť na nákup postele pre srílanskú rodinu?
Áno, sumou 1000 Sk, pričom pre zaručenie transparentnosti obdrží darca meno a adresu príjemcu a naopak príjemca obdrží meno darcu. Združenie International Humanity garantuje, že celú darovanú sumu využije na uvedený účel, pričom naviac poskytne prácu miestnym stolárom.
Vráťme sa ešte k postihnutiu Srí Lanky...
Čo sa týka rozsahu postihnutia krajiny, všade pozdĺž pobrežia od brehu Indického oceánu až takmer 1 kilometer do vnútrozemia bola patrná značná devastácia. Z veľkej časti domov zostali len základy či obvodové múry, pričom vo vnútri medzi stenami nezostalo vôbec nič. V niektorých domoch bola v prednej a zadnej stene diera ako po výbuchu bomby, pričom bolo jasné, že kto sa v dome v čase príchodu cunami nachádzal, mal len malú šancu na záchranu. Člny a lode boli vyvrhnuté stovky metrov od oceánu, kde sa teraz nachádzajú doteraz v dezolátnom stave ako smutné memento strašnej prírodnej katastrofy. Podmienky, v ktorých musia miestni obyvatelia prežívať, sú naozaj strašné. Keď dáme bokom ľudské životy príbuzných a priateľov, o ktorých Srílančania prišli, voda zobrala desťtisícom ľudí domy aj s celým majetkom. Častokrát im nezostalo vôbec nič, ani len doklad o totožnosti či rodný list.
Ako vás privítali miestni, v akých podmienkach ste pracovali, čo vás najviac oslovilo v tragike celej situácie?
Miestni obyvatelia sú vďační za každú pomoc. Aj keď sa v mé-diách hovorí o tom, že vo svete sa vyzbierali miliardy dolárov, im o tom môžete naozaj iba rozprávať. Na vlastnej koži to pocítil len málokto. Neviem posúdiť, či peniaze od vlád a organizácií išli skutočne postihnutým ľuďom, alebo ich zhltol nejaký byrokratický aparát, my ale dokážeme zabezpečiť, aby pomoc International Humanity bola vždy adresovaná obyvateľstvu priamo a nie cez miestne úrady. Naviac, aby sme chránili získané peniaze pred zneužitím, združenie neposkytuje finančnú hotovosť, ale len priamo vyžiadaný materiál či služby. A čo ma najviac oslovilo? Deti. A ich snaha dostať sa z tejto situácie. International Humanity sa napríklad podieľa na projekte pomoci deťom, ktoré pri cunami prišli o rodičov, ako aj pomoci deťom z chudobných srílanských rodín formou finančného zabezpečenia dopravy školským autobusom do približne 30 km vzdialeného mesta Galle. Ide o investíciu do vzdelania mladej generácie, a tým do budúcnosti krajiny. Deti by bez príspevku neboli schopné školu navštevovať a s veľkou pravdepodobnosťou by boli nútené získavať pre seba prostriedky žobraním a bez vzdelania by zostali odsúdené na život v najnižšej sociálnej vrstve. Cena transportu pre jedno dieťa je 1500 srílanských rupií (500 Sk) na mesiac. International Humanity vybralo 10 detí v skutočnej núdzi, ktoré sa budú uchádzať o podporu. Peniaze pritom nebudú poskytnuté rodine dieťaťa, ale priamo transportnej firme, čím sa zabezpečí, že prostriedky poslúžia na zvolený účel. Pre tento projekt zatiaľ nemáme dostatočné finančné zabezpečenie, takže jeho realizácia bude záležať aj na reakcii obyvateľov Slovenska. Každému, kto by mal o daný projekt záujem, dodáme meno a adresu podporovaného dieťaťa. Veľmi doležité bolo ale zistenie, že obyvatelia, ktorí prežili, mali po počiatočnom zúfalstve a rezignácii opäť chuť žiť a snažiť sa zlepšiť svoj údel. Aj keď zažili nám ťažko predstaviteľnu hrôzu a mnohé z toho, čo mali predtým, nenávratne stratili, opäť sa objavoval na ich tvárach úsmev. Ale ak by sa však niečo podobné ešte raz zopakovalo, psychicky by to zvádli len veľmi ťažko.
Ako hodnotíte prácu združenia v súvilosti s cunami a pomocou Sri Lanke? „Misia„ sa skončila a čo ďalej...
International Humanity odviedlo veľký kus poctivej práce, ale oveľa viac práce máme pred sebou. Snažíme sa získať viac finančných prostriedkov a plánovať nové projekty. Teraz zariaďujeme cez srílanských výrobcov a distributérov dodávky vyžiadaných liekov a zdravotníckeho materiálu do nemocníc v mestách Hambantota a Habaraduwa a máme žiadosti aj z ďalších nemocníc. Súčasne by sme radi podporili ďalšie srílanské rodiny darom vo forme postele. Ako som už uviedol, počas pobytu na Srí Lanke sme mohli poskytnúť postele pre 45 rodín v jednom utečeneckom tábore, pričom prio-ritou boli rodiny s malými deťmi. Skutočná potreba je však vyššia, a preto sme museli na mieste zorganizovať žrebovanie, aby o príjemcoch pomoci rozhodol náhodný výber. Bolo naozaj dojímavé dívať sa na šťastné tváre rodičov, ukazujúcich svojim deťom, že posteľ mať budú a na druhej strane smutné tváre tých, ktorí také šťastie nemali. Radi by sme súčasne zrealizovali aj spomínaný transportný projekt.
Aktivity International Humanity však neboli a nebudú zamerané len na Srí Lanku. Snažíme sa využívať potenciál, možnosti a kontakty členov združenia a práve pripravujeme humanitárne zásielky pre nemocnice v Zambii a Nepále.

Nechajte si posielať prehľad najdôležitejších správ e-mailom

Inzercia - Tlačové správy

 1. METROPOLIS prináša mestské bývanie vo vysokom štandarde
 2. Slovensko spoznalo najlepšie farmy minulého roka
 3. Máte problémy s trávením? Známy gastroenterológ radí ako na ne
 4. Ako inovácie menia naše návyky? Čo už dnes môžete robiť inak
 5. ARÓNIA najsilnejšia prírodná prevencia proti respiračným vírusom
 6. Nástrahy online vyučovania, o ktorých sa nehovorí
 7. Vianočné vydanie magazínu SME Ženy
 8. Slovenské „šampanské“, za ktorým sa skrýva príbeh lásky
 9. Venujte na Vianoce darček plný informácií
 10. Zdravé varenie: zábava pre celú rodinu
 1. Detský čaj COOP Jednoty získal unikátne medzinárodné ocenenie
 2. FMMR svojím výskumom reaguje na aktuálne živé témy
 3. Slovenské „šampanské“, za ktorým sa skrýva príbeh lásky
 4. Vianočné vydanie magazínu SME Ženy
 5. Novinka medzi prefabrikátmi
 6. Virtuálne prechádzky ako pomoc turistom pri orientácií
 7. 3D virtuálne prechádzky pozdĺž maďarsko-slovenských hraníc
 8. METROPOLIS prináša mestské bývanie vo vysokom štandarde
 9. The future of M&A in Europe
 10. Prvé zamestnanie: 3 veci, na ktoré by ste nemali zabudnúť
 1. Slovenská firma reformuje tradičné multimiliardové odvetvie 34 648
 2. Budíte sa počas spánku? Toto sú hlavné príčiny 15 443
 3. Slnko a teplo aj cez sviatky: Do Egypta sa vracajú dovolenkári 15 357
 4. Aká je chémia vôní 11 090
 5. Kaufland na Slovensku testoval novinku, ktorú zavádza v Európe 9 370
 6. Viete, aká je skutočná cena smartfónu? Číslo vás prekvapí 8 805
 7. Novodobý slovenský Baťa. Zamestnancom stavia domy 8 727
 8. Bývanie v meste predlžuje život 8 246
 9. Bezpečná dovolenka v exotike: Maldivy sú prešpikované zážitkami 7 760
 10. Čo ovplyvňuje chuť kačacieho mäsa? Tieto dve veci 5 895
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy z SME | MY Turiec - aktuálne správy

Utečenci zo Sýrie sa po vystúpení z kamióna ocitli v Hornej Štubni

Zmeny sa dejú najmä v útoku

Vedenie martinského hokejového klubu však plánuje doplniť káder aj o defenzívnych hráčov.

Rastislav Špirko posilnil martinský prvoligový tím.
#MYtozvladneme

ONLINE DISKUSIA: Prohibícia hazardu? Správne riešenie alebo krok vedľa?

Diskusiu vysielame live vo štvrtok 3. decembra o 18.00 hod. Novela zákona o hazardných hrách dala do rúk miest a obcí možnosť zakázať na svojom území hazardné hry aj bez petície občanov. Odborníci varujú pred týmto krokom a poukazujú na vznik viacerých nebezpečenstviev.

Martin si zaslúži súčasnú kultúru

Súčasná kultúra je ako korenie, bez nej sa to dá, no nie je to ono.

Zakladatelia Party – Kultúrnej platformy. Zľava Juraj Marček, Jakub Gallo, Peter Trmos a Radoslav Kolek.

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Kamión narazil do reštaurácie a pohostinstva (+VIDEO)

Vodič pravdepodobne za volantom zaspal, havaroval v centre Tvrdošína.

V Zámkoch otvorili nové nákupné centrum

Pre návštevníkov je k dispozícii osem obchodných prevádzok.

V trnavskej nemocnici je pozitívne testovaných takmer sto zamestnancov

Počet hospitalizovaných pacientov s COVID-19 je vo Fakultnej nemocnici v Trnave približne rovnaký v porovnaní s predchádzajúcim obdobím.

Už ste čítali?