Streda, 20. január, 2021 | Meniny má DaliborKrížovkyKrížovky

Prax okúsia už v škole

Hovoríme s riaditeľom Stredného odborného učilišťa drevárskeho v Turanoch Miroslavom Klučiarovským Stredné odborné učiliste drevárske v Turanoch je školou, ktorá poskytuje vzdelávanie v troch štvorročných študijných maturitných odboroch a v piatich tro

Hovoríme s riaditeľom Stredného odborného učilišťa drevárskeho v Turanoch Miroslavom Klučiarovským
Stredné odborné učiliste drevárske v Turanoch je školou, ktorá poskytuje vzdelávanie v troch štvorročných študijných maturitných odboroch a v piatich trojročných učebných odboroch. Odborné teoretické a praktické vedomosti získavajú v škole žiaci z Turca, Považia, Oravy a Liptova. Okrem toho môžu absolventi učebných odborov pokračovať vo vzdelávaní sa v dvojročnom maturitnom štúdiu. Riaditeľa školy Mgr. Miroslava Klučiarovského sme sa počas našej návštevy učilišťa opýtali na uplatnenie absolventov tejto školy v praxi, školské a mimoškolské aktivity, ktorým sa žiaci môžu venovať počas štúdia a na perspektívy rozvoja školy.
Ako sa môžu uplatniť študenti študijných odborov s maturitou?
Operátor drevárskej a nábytkárskej výroby môže pracovať ako technológ, majster, konštruktér, prípadne ako vysokokvalifikovaný odborník vo svojom odbore. Umelecko-remeselné spracovanie dreva je zamerané na stolárstvo a nábytkárstvo. Študijné odbory sú zaujímavé tým, že žiaci ukončia štúdium maturitnou skúškou a obdržia aj výučný list. Mnohí absolventi našej školy pokračujú v štúdiu na vysokých školách, najmä na Drevárskej fakulte Technickej univerzity vo Zvolene. Iní absolventi, ktorí nemajú ambície študovať vysokú školu, sa môžu „postaviť na vlastné nohy“ ako živnostníci.
Získavajú vaši žiaci praktické zručnosti aj priamo vo výrobných firmách?
Áno. Uzavreli sme zmluvy s 26 firmami, v ktorých naši žiaci počas štúdia absolvujú prax. Nie je problém, aby sme v týchto firmách v rámci praxe umiestnili aj všetkých našich žiakov, ale zmluvy sú uzatvorené len s tými firmami, v ktorých sa naši žiaci stretnú s najmodernejšími technológiami v drevospracujúcom priemysle. Tento fakt svedčí o záujme firiem v budúcnosti zamestnávať absolventov našej školy. Drevársky priemysel na Slovensku sa dostáva postupne z recesie, aj keď svoju životaschopnosť ukázali najmä menšie firmy.
Ktoré s vašich učebných alebo študijných odborov sú vhodné aj pre dievčatá?
Sme najmä školou pre chlapcov, s výnimkou odboru čalunník, ktorý je vhodný aj pre dievčatá. Demografický vývoj je ale nepriaznivý, a tak venujeme veľkú pozornosť tomu, aby aj maturitný odbor mohlo študovať viac dievčat. Nový odbor pracovník marketingu, ktorý otvárame v budúcom školskom roku, je vhodný nielen pre chlapcov, ale aj pre dievčatá. Jeho absolventi sa uplatnia ako obchodní agenti a sprostredkovatelia, agenti reklamných služieb, makléri, poradcovia alebo odborní zamestnanci v obchode. Problémom v nábytkárskom priemysle nie je vyrobiť tovar, ale umiestniť ho na trhu, preto predpokladáme, že tento odbor má perspektívu.
Pripravujete pre budúci školský rok aj nový učebný odbor?
Dvojročný učebný odbor spracúvanie dreva chceme zaviesť na základe našej spolupráce s krajskou pedagogicko-psychologickou poradňou. Je to odbor vhodný pre tých, ktorí neukončili základnú školu v 9. ročníku, ale musia mať ukončený minimálne šiesty ročník. Ide o odbor zameraný na prvotné spracovanie dreva. Už sme ho učili päť rokov, takže to pre nás nebude nič nové. Krivka počtu žiakov, ktorí neukončili základnú školu v 9. ročníku, v posledných rokoch rastie. Títo žiaci ale potrebujú vzdelanie, aby sa mohli uplatniť v praxi. Píly v Turci od nás v rámci odbornej praxe požadujú pracovníkov na ukladanie a spracovanie reziva, čo nemôžeme zabezpečiť žiakmi štvorročných a trojročných odborov. Túto prácu budú môcť vykonávať práve absolventi spomínaného dvojročného učebného odboru, o ktorého schválenie žiadame ministerstvo školstva v skrátenom legislatívnom konaní. Ďalšou aktivitou našej školy sú akreditované rekvalifikačné kurzy „stolár“ a „tesár“ v rozsahu 250 hodín formou blokového vyučovania. Jednotlivé kurzy otvárame pri minimálnom počte 9 frekventantov.
Žiaci vašej školy môžu využívať ubytovanie na internáte, školské stravovanie a športoviská. Je to pre žiakov turianskeho učilišťa výhodnejšie ako dochádzanie?
Máme ucelený športový komplex a domov mládeže s kapacitou 200 postelí, ktorú sa nám darí využívať na 80 percent. Pre žiakov je ubytovanie na internáte výhodné, pretože poplatok vychádza iba na 15 korún za noc, čo je pre mnohých oveľa lacnejšie ako každodenné cestovanie. Staráme sa aj o zdravé a lacné stravovanie v školskej jedálni. Žiaci si môžu vybrať každý deň zo štyroch jedál. Dbáme o to, aby to bola ponuka mäsitého jedla, delenej stravy, pokrmu z cestovín a šalátu.
Akým športom a záľubám sa môžu venovať vaši žiaci?
Športovými potrebami sme vybavení veľmi dobre. Máme raftové člny, výstroj na klasické a alpské lyžovanie, požičiavame tenisové rakety a horské bicykle, k dispozícii je päť antukových dvorcov na tenis, volejbal a nohejbal, dva univerzálne asfaltové dvorce, posilňovňa a improvizované kino. Každý náš žiak môže plnohodnotne využívať popoludňajší voľný čas. Pre žiakov, ktorí bývajú v domove mládeže usporadúvame kultúrne, zábavné a športové aktivity. Máme dve učebne informatiky a výpočtovej techniky. Dopoludnia sa využívajú v edukačnej praxi a popoludní si žiaci môžu hravou formou preskúšať svoje teoretické vedomosti. Obidve učebne informatiky sú popoludní sprístupnené pre žiakov , učiteľov, plánujeme ich sprístupniť aj pre verejnosť obce. Sme jednou z 200 úspešných slovenských škôl v tohtoročnom projekte Infovek, v rámci ktorého sme zakúpili ďalších päť počítačov.
Športovanie na škole môžeme rozdeliť na spontánne a organizované v rámci krúžkov kulturistiky, cyklistiky, volejbalu, tenisu, plávania, strelectva, futbalu, športového rybolovu a turistiky. Žiaci môžu využívať aj krúžky nemeckého a anglického jazyka, informačnej a komunikačnej techniky a v krúžok ľudovej tvorivosti. Spolupracujeme so športovými klubmi AK ZŤS Martin, AC Victória Turany, ZŠ Turany a Obecným úradom v Turanoch, a to najmä pri organizovaní Turčianskych hier mládeže v atletike. S tenisovým klubom Tenisia Turany spolupracujeme na organizovaní republikových turnajov v žiackych a dorasteneckych kategóriách a pre kolegov pedagógov organizujeme už 15 rokov neoficiálne majstrovstvá v tenise pedagogických pracovníkov SR KANTOR OPEN.
Podľa vašich slov má šport v turianskom učilišti veľmi dôležitú úlohu...
Niektoré finančne náročné športové aktivity sme museli zredukovať. Zrušili sa napríklad rezortné športové súťaže. Veľa rokov ale organizujeme súťaž o najsilnejšieho učňa, ktorá je otvorená aj pre stredné odborné školy a gymnáziá. Chceme sa tomu venovať aj ďalej. Naša škola sa môže pochváliť majstrami Slovenska v kulturistike, boxe, orientačnom behu a atletike. V súčasnosti sa športy v škole rozvíjajú iba na rekreačnej úrovni. Organizujeme kurz na ochranu človeka a prírody internátnou formou, ktorého náplňou okrem základného učiva je i cykloturistika, splavovanie, skauting, jazda na koni. Naturálnou formou organizujeme lyžiarsky kurz na Chate pod Chlebom v Malej Fatre, kde si žiaci sami zabezpečujú vynášku materiálu a potravín. Spolupodieľajú sa pri prírpave stravy a chode chaty, besedujú s členmi horskej služby, pomáhajú sa starať o turistické chodníky. Kompletnú lyžiarsku výstroj zapožičiavame našim žiakom bezplatne. Šport chápeme ako výbornú alternatívu pre prevenciu protinávykovým látkam. Náš areál chceme dobudovať v spolupráci s obecným úradom ako polyfunkčné športové centrum. Nie všetky pozemky, kde máme športoviská, sú ale majetkovo vysporiadané, tento problém v súčasnosti riešime v spolupráci s našim zriaďovateľom.
Stretávajú sa vaši žiaci aj s najmodernejšou drevárskou výrobnou technológiou, aby ju vedeli využívať aj v praxi?
Na zásadnú modernizáciu strojového parku v dielňach odborného výcviku momentálne zdroje nemáme. CNC centrum by nás stálo približne milión korún. S touto technológiou sa naši žiaci stretávajú na rôznych drevárskych veľtrhoch a vystávach a na odbornej praxi s už spomínanými firmami, s ktorými sme uzavreli zmluvy. Druhá možnosť ako pracovať s najmodernejšími technológiami sú projekty v rámci národných agentúr. Minulý školský rok sa zúčastnili naši žiaci spolu s autorom tohto projektu Ing. J. Dusilom na odbornej stáži v Nórsku v škole Ringsaker Videregaende skole. Nóri naopak pracovali v našich dielňach a firmách. Od programu Európskeho spoločenstva na podporu odborného vzdelávania si sľubujeme veľa. V spolupráci s národnou kanceláriou Leonardo da Vinci sme zabezpečili spomínaný projekt Woodcarp Slono zameraný na porovnanie technológii a pracovných postupov pri opracovaní dreva v stolárstve, nábytkárstve a drevostavbách a na spoločné charakteristiky pre medzinárodné štandardy. V Holandsku sme v rámci programu SOCRATES spolupracovali päť rokov s drevárskou školou v Haarleme.
Aké sú úspechy školy v práci s talentovanými žiakmi?
V minulom a tomto školskom roku prebiehali školské kolá Matematického klokana. Žiaci pritom využívali informačnú techniku a súťažili korešpondenčnou formou. Záhradný domček zo súťaže o najlepší výrobok učňa sme minulý rok vystavovali na Fóre pedagogiky v Bratislave. V súťaži Spriatelené krajiny Európy sme získali 1. miesto v okrese, potom aj v kraji a troch našich žiakov vďaka tomu vybral Žilinský samosprávny kraj na týždennú stáž v Nemecku. Táto súťaž dokumentuje, že aj vo všeobecnovzdelávacích predmetoch dokážu naši žiaci držať krok s inými školami. V spolupráci s Holandským kráľovstvom realizujeme projekt Zelená škola, v rámci ktorého sme na školskom dvore vybudovali oddychovú zónu s letnou učebňou, ktorú využívame na výučbu cudzích jazykov v prírodnom prostredí. Na súťaži vypísanej Žilinským samosprávnym krajom boli práce žiakov z nášho domova mládeže vystavené priamo v interiéroch úradu a traja naši žiaci patrili medzi najlepšie vyhodnotených vo svojich kategóriách.
Ako to vyzerá so zamestnanosťou vašich absolventov po ukončení školy?
V úradoch práce sociálnych vecí a rodiny získavame údaje, koľko absolventov našej školy si nájde zamestnanie. 80 percent našich absolventov sa uplatní okamžite, aj keď nie všetci v odbore, ale vychovávame ich pre praktický život, aby sa spoločensky uplatnili a boli aj jazykovo zdatní. Mnohí z nich sa uplatnili ako živnostníci, ktorí sú v súčasnosti sponzormi našej školy. Najmä učebné odbory sú vhodné na založenie si živnosti. Nevyžadujú si drahé stroje. Stavebno-stolárska výroba, ako napríklad výroba okien, dverí, tatranského profilu a remeselné spracovanie dreva, sú na založenie živnosti veľmi vhodné.Veľa našich absolventov pracuje na dlhodobých alebo krátkodobých brigádach v zahraničí
Aké mate plány s nedokončenou budovou dielní, ktorá je hneď vedľa školy?
Budova stála do roku 2001, keď sa práce na nej skončili, 10,5 milióna korún. Mali tu byť aj striekacie kabíny pre autolakovníkov, ktoré by stáli až 5 miliónov korún. Od tohto zámeru sme upustili, ale nevzdali sme sa presunu dielní z Dreviny do novej budovy, pričom by sme súčasné priestory dielní mohli odpredať, a tým združiť finančné prostriedky na dostavbu s našim zriaďovateľom. Učňovské dielne sú od školy vzdialené 2 kilometre, čo je pomerne náročné na presun žiakov, i na spotrebu energií, čo sa týka vykurovania – vykurujeme ich plynom, čo drevárske firmy v súčasnosti nerobia, ale drevený odpad z výroby využívajú ako palivo. Dostavbou rozostavanej budovy učňovských dielní by sa zlepšila ekonomika prevádzky i hygienické podmienky žiakov a pedagógov. V novej budove je plánovaná aj malá píla a sušiareň reziva, čím by sme zabezpečili komplexné spracovanie dreva od guťatiny až po finálny výrobok vo vlastnej réžii.

Nechajte si posielať prehľad najdôležitejších správ e-mailom

Inzercia - Tlačové správy

 1. Mimoriadny úspech značky Toyota na Slovensku v roku 2020
 2. Pandémia urýchlila zavádzanie nových technológií vo firmách
 3. V centre Bratislavy ako na dedine. Ako sa býva v hlavnom meste?
 4. Mozog Penty na kolenách: Aký je Hačšákov príbeh v Pente?
 5. SME.sk zaznamenalo rekordný nárast záujmu čitateľov
 6. Sedem najznámejších pyramíd v Mexiku
 7. Zima v koži atopika: aká je starostlivosť o pokožku s ekzémom?
 8. Zákazníkov čoraz častejšie zaujíma pôvod výrobkov, ktoré kupujú
 9. 10 vecí, pre ktoré sa oplatí navštíviť Dominikánsku republiku
 10. Historická revue: Kam sa podeli Kumáni, Valasi a iné etniká?
 1. Prokrastinujete? 5 overených tipov, ako nestratiť radosť z práce
 2. Mimoriadny úspech značky Toyota na Slovensku v roku 2020
 3. Pandémia urýchlila zavádzanie nových technológií vo firmách
 4. Pandémia presúva zákazníkov do online priestoru
 5. V centre Bratislavy ako na dedine. Ako sa býva v hlavnom meste?
 6. Najobľúbenejšie auto Slovákov je opäť ŠKODA
 7. PLANEO Elektro funguje aj počas lockdownu - má akčný výpredaj
 8. Mozog Penty na kolenách: Aký je Hačšákov príbeh v Pente?
 9. MATADOR Group mení vizuálnu identitu značky
 10. Fokus očná optika sa stala exkluzívnym partnerom značky Nikon
 1. Mozog Penty na kolenách: Aký je Hačšákov príbeh v Pente? 30 132
 2. V centre Bratislavy ako na dedine. Ako sa býva v hlavnom meste? 27 478
 3. Sedem najznámejších pyramíd v Mexiku 12 198
 4. 10 vecí, pre ktoré sa oplatí navštíviť Dominikánsku republiku 10 205
 5. SME.sk zaznamenalo rekordný nárast záujmu čitateľov 8 648
 6. Ohlúpli sme počas Covid roka? 8 194
 7. Wellness trendy, rozhovory a rady pre lepšie zdravie 7 450
 8. Produkujeme viac odpadu, kompostujeme len tretinu 6 476
 9. Ekologická móda? Slovenská firma dokazuje, že to ide 6 263
 10. Zima v koži atopika: aká je starostlivosť o pokožku s ekzémom? 4 948
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy z SME | MY Turiec - aktuálne správy

Objednať na testovanie sa bude dať v Martine cez aplikáciu Bookio

Mesto Martin pre účely skríningového testovania na COVID-19 bude využívať aplikáciu Bookio, prostredníctvom ktorej sa rýchlo a ľahko prihlásite na miesto a čas, ktorý vám vyhovuje.

Odberové miesta budú vytvorené aj v Gymnáziu Jozefa Lettricha.

V Kláštore začnú testovať dnes, v ústrety vychádzajú aj pracujúcim ľuďom

Občania sa môžu prísť dať pohodlne otestovať aj po pracovnej dobe. Odberové miesta budú otvorené do večera.

Odberové miesta v Kláštore pod Znievom sú nachystané. V prevádzke budú až do budúceho utorka.

Osemnástku sme v pohode zdolali, dnes na nás čaká Skalica

Nádej na dobrý výsledok zobrali naši reprezentačnej osemnástke veľmi rýchlo a zápas proti mladíkom až do konca kontrolovali. Dnes doma privítajú Skalicu.

Osemnástku sme zdolali vysoko 8:1.

Vrútky chystajú testovanie na víkend, pozrite si kedy a kde

V sobotu bude v prevádzke odberových miest, v nedeľu do 14. h štyri.

Testovanie bude prebiehať aj v Spojenej škole M. R. Štefánika.

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Polícia pátra po Ľubošovi Blahovi

Policajti hľadajú Ľuboša Blahu z Hornej Vsi.

Frajeri jazdili autom po zamrznutej priehrade, prelomil sa ľad

Ľad si zmýlili s cestou. Mementom pre všetkých by mali byť tragédie, ktoré sa na Oravskej priehrade stali, no zdá sa, že ľudia sú nepoučiteľní.

Odišiel prvý tréner majstra sveta, lúčil sa s ním aj hokejový reprezentant

Gustáv „Guňo“ Buček nás opustil 7. januára vo veku 77 rokov.

Už ste čítali?