Sobota, 28. november, 2020 | Meniny má HenrietaKrížovkyKrížovky

Všetci veria, že sa dohodnú

Oslovili sme novozvolených poslancov, ktorí budú reprezentovať v zastupiteľstve Žilinského samosprávneho kraja turčianske okresy a turčianskych voličov, a položili im jedinú otázku: S akými cieľmi a očakávaniami sa ujímate funkcie poslanca vyššieho územ

Oslovili sme novozvolených poslancov, ktorí budú reprezentovať v zastupiteľstve Žilinského samosprávneho kraja turčianske okresy a turčianskych voličov, a položili im jedinú otázku:
S akými cieľmi a očakávaniami sa ujímate funkcie poslanca vyššieho územného celku? V odpovediach sľubujú, že do Žiliny nepôjdu politikárčiť, ale robiť politiku v prospech ľudí – aj Turca.
Katarína Adamicová:

- O čo sme sa snažili predtým, o to sa budeme snažiť aj teraz, aj potom. Ak sme boli altruisti, budeme nimi aj vo samosprávnom kraji. Ak sme boli slušní v Martine, budeme aj v Žiline. Ak boli zvolení karieristi či egoisti – krajský parlament ich nijako nezmení. Ak našim cieľom pri originálnej samosprávnej pôsobnosti samosprávneho orgánu je ctiť ústavu a zákony, dokážeme to. Ak sme doteraz nesúhlasili s korupciou, budeme s ňou zápasiť aj naďalej...
Konkrétne za seba môžem sľúbiť, že budem podporovať vyrovnané finančné hospodárenie, priebežnú kontrolu rozpočtu samosprávneho kraja, presadzovať audit činností, majetku a hospodárenia rozpočtových a príspevkových organizácií a iných právnických osôb zriadených ŽSK. Budem sa zúčastňovať na rokovaniach, ktoré budú viesť k optimalizácii výdavkov regionálnej samosprávy. Ďalej budem prioritne a vytrvalo presadzovať efektívne a prosperujúce služby zdravotníctva, ako aj oblasť sociálnych služieb. Pre oblasť základného a stredného školstva, kultúry a dopravy budem konzultovať odborníkov, ktorí už nejakým spôsobom prejavili potrebnú invenciu a kreativitu v týchto oblastiach. Cieľom je teda splniť možné, nezľaknúť sa ťažkostí, vytrvať pri neúspechoch, mať trpezlivosť pri vysvetľovaní zámerov, ako aj silu ich presadiť.
Očakávam, že budem mať ochotu počúvať iné názory, múdrosť odlišovať od hlúpopsti, dobré od zlého, pohotovosť a odvahu argumentovať v prípadoch nezhody, tak ako aj láskavosť a takt k oponentom, či skromnosť pri úspechoch v rokovaniach. Nakoniec 52 rokov života, 35 rokov aktívneho (aj vrcholového) športu, takmer 30 rokov nepretržitej práce a 15 rokov verejných a občianskych aktivít ma už dostatočne preverili.

Skryť Vypnúť reklamu

Ladislav Bevilaqua:

- Najväčším neduhom slovenskej politiky je, že v nej chýba profesionalita a čistota. Tie sú najviac potrebné pre úspešnosť každého politika. Ak poslanec hovorí, že chce niečo presadiť, je to len bežný volebný slogan. Myslím si, že politiku treba kultivovať a zlepšovať vzťahy medzi politikmi a verejnosťou. Priority poslancov vyššieho územného celku súvisia s problémami v zdravotníctve, školstve a sociálnej oblasti. Rast dlžôb zdravotníckych zariadení sa podarilo vyššiemu územnému celku zastaviť už v minulom období. Problémov je však stále dosť. Školstvu všetkého druhu, ktoré spravuje Žilinský samosprávny kraj, treba dať vážnosť a učiteľom finančné ohodnotenie. Do škôl treba zaviesť kultivovanosť. Týka sa to zlepšenia stavu budov, v ktorých sa žiaci učia, disciplíny, aby sa školstvo dostalo na vyššiu kvalitatívnu úroveň. To sú úlohy na niekoľko volebných období. Problémy škôl sme riešili aj v minulom volebnom období. Rovnaké sú všade v kraji. Samozrejme, jedným okom hľadím na región, ktorý zastupujem, ale poslanci vyššieho územného celku by nič nemali presadzovať bez ohľadu na iné regióny kraja.

Skryť Vypnúť reklamu

Peter Kašuba:

- Čo sa týka cieľov, určite mojím cieľom nie je podporovať financovanie takých projektov, akým je napríklad nákup lode na Oravskú priehradu, ako to bolo v minulom období. Chcem sa zamerať na spoluprácu s mestami a obcami Turca pri presadzovaní ich požiadaviek na úrovni Žilinského samosprávneho kraja. Budem sa snažiť, aby sa neopakoval prípad Turčianskych Kľačian, keď obec splnila všetky požiadavky na čerpanie prostriedkov z fondov, ale komisia VÚC ich projekt zamietla. Aj napriek tomu, že zloženie zastupiteľstva žilinského kraja určili politické strany, chcem ako nezávislý poslanec veriť, že Turiec budú zastupovať nie politické strany, ale poslanci, ktorých ľudia volili, aby pracovali pre ich záujmy. Verím v dohodu.
Alexander Lilge:

Skryť Vypnúť reklamu

- Mojím strategickým cieľom
v úlohe znovuzvoleného poslanca krajského zastupiteľstva zostáva zhmotniť všetky pozitívne skúsenosti z predošlého volebného obdobia a využiť svoje manažérske schopnosti na prospech celku. Poslanci by sa teda mali zjednotiť skôr v programovej, a až potom v politickej rovine. Hoci isté politické - len regionálne či teritoriálne - tlaky pripúšťam, čo je celkom pochopiteľné, aby sme vedeli udržať rovnováhu regiónov nášho kraja. Dokonca aj pri riešení nepopulárnych vecí treba stavať na pragmatickosti a vecnosti, rešpektovať potreby celej pospolitosti, akými sú dnes napríklad problémy demografického vývoja Slovenska. Za všetkými našimi poslaneckými počinmi treba vidieť občana a jeho potreby, jemu treba veci zlepšovať a uľahčovať. Prednostne musíme takto riešiť problémy školstva, zdravotníctva, kultúry, športu, cestovného ruchu práve s ohľadom na náš kraj. V tejto súvislosti treba medzi nami poslancami udržiavať tvorivú atmosféru a vzájomnú úctu napriek tomu, že sme rozličného politického smerovania, náboženského vyznania, odborného zamerania. Tu nepochybne leží zjednocujúca myšlienka občana a orgánov krajskej samosprávy.

Milan Litva:

- Potešila ma podpora občanov horného Turca. Potvrdili moje presvedčenie, že moja doterajšia práca v prospech ľudí okresu Turčianske Teplice, nemôže zostať bez povšimnutia. Moje predstavy o budúcej práci poslanca sa predovšetkým týkajú presadzovania záujmov obyvateľov a návštevníkov horného Turca a vytvárania podmienok pre regionálny rozvoj. Nebude to jednoduché, pretože okres Turčianske Teplice má iba jediného zástupcu v poslaneckom zbore VUC a ostatných 56 môže mať iný názor, ale verím, že budú počúvať argumenty a návrhy, ktoré budem predkladať.
Očakávam predovšetkým korektnú prácu všetkých poslancov, ktorí budú pracovať v prospech celého Žilinského kraja a v prospech všetkých jeho obyvateľov a návštevníkov. Očakávam, že všetci poslanci prijali svoj poslanecký mandát ako poslanie a žiadne iné výhody z neho neočakávajú. Očakávam, že všetci poslanci sa budú venovať práci a nie politikárčeniu, že budú spolupracovať s prvostupňovou samosprávou (mestami a obcami) a budú koordinovať svoje návrhy a riešenia tak, aby obidve úrovne konali spoločne a spojili svoje sily na dosiahnutie spoločného cieľa. Ním je aj zlepšenie spoločensko-ekonomických podmienok v celom žilinskom regióne. Možnože moje predstavy a očakávania sa zdajú ako idealistické, ale nie sú. Myslím si, že sú úplne reálne a dúfam, že o tom presvedčím aj občanov.

Viliam Majda:

- Do volieb som nastupoval s osobným programom, ktorý vyplýva z mojej odbornosti ekonóma a dopravného inžiniera a rovnako z potreby systémovo riešiť problém verejnej osobnej dopravy v župe a s tým súvisiace otázky prideľovania dopravných výkonov a rozdeľovania dotácií. S postupom fiškálnej decentralizácie sa štát vzdal kompetencií v organizovaní, financovaní a kontrolovaní verejných dopravcov a tieto úlohy a finančné zdroje boli odovzdané župám a mestám. O tak odbornej otázke, ako je výber dopravcu, kontrola jeho nákladov a dotovanie prirodzenej straty, ktorá vzniká z poskytovania výkonov vo verejnom záujme, teda takých, ktoré by nerobil, keby podľa zmluvy s mestom, resp. župou nemusel, nemôže rozhodovať zastupiteľstvo bez fundovaných podkladov od odbornej inštitúcie. Dalo by sa o tom veľa písať, ale zatiaľ veľmi stručne. Chcem kreovať na úrovni župy takzvaného dopravného koordinátora, ktorý by takéto podklady pre každoročné rozhodovanie poslancov systematicky pripravoval. Nie je to žiadne novinka, všade regióny (okrem Slovenska) používajú takúto odbornú inštitúciu. V ČR je 9 koordinátorov, ktorí fungujú vo všetkých českých krajoch. To nehovorím o Viedenskom VOR, mníchovskom MVV, parížskom RATP atď. Význam tejto úlohy je o to väčší, že od roku 2007 už župa prevezme rozhodovanie aj o železničnej regionálnej doprave a prislúchajúce dotácie k tomu. Verím, že žilinská župa bude pripravená.

Jozef Országh:

- Najpodstatnejším predsavzatím môjho pôsobenia v parlamente Žilinského kraja bude, aby som sa i po štyroch rokoch mohol rovno pozerať mojim voličom do očí. To samozrejme vyžaduje neustálu komunikáciu so samosprávou, občanmi, poznávať a objektivizovať požiadavky a potreby občana i regiónu ako celku. Je predsa nemysliteľné, aby sa kontakt so starostami a primátormi zúžil len na stretnutie vedenia kraja raz po svojom zvolení a druhýkrát
v rámci volebnej kampane po štyroch rokoch. Nemenej dôležité bude nájsť komunikačný modul navzájom medzi poslaneckými klubmi v záujme spoločného cieľa, a tým je prosperita regiónu. Som presvedčený, že každý zo zvolených poslancov si uvedomuje, že len dialógom a vzájomným počúvaním sa, je možné pozitívne posunúť riešenie problémov. Výsledky volieb okrem iného preukázateľne potvrdili poznanie, že postavenie a úloha samosprávneho kraja je pre väčšinu občanov jednou veľkou neznámou. Som presvedčený o tom, že keď sa nám podarí úspešne uskutočniť zámery VÚC a pritom správne voliť i propagáciu samosprávneho kraja, podarí sa nám odbúrať i dnešný obrovský nezáujem o veci verejné. Očakávam, že poslancov bude viesť záujem dohodnúť sa. Chce to jediné - odložiť osobné či prísne stranícke pohľady, vidieť problém vecne a vecne k jeho riešeniu i pristupovať. Som pripravený na riešenie problémov, dialóg a spoluprácu. Nájdete ma na adrese Thurzova 16, č. kancelárie 60

František Výrostko:

- V súčasnej dobe sú priority v oblasti ekonomicko-hospodárskej. Možno si kladiem veľmi ťažkú úlohu presadzovať do pozornosti problémy zo sféry kultúry a školstva. Predpokladom je zmapovanie situácie v kultúrnych inštitúciách a školstve v regióne Turca (som predsa lokálpatriot) formou osobných stretnutí a konzultácií s predstaviteľmi a pracovníkmi spomínaných rezortov, vyselektovať najhlavnejšie a najdôležitejšie zámery a ciele presadzovať ich na pôde Žilinského samosprávneho kraja. Zarážajúca nízka volebná účasť je aj výsledkom minimálnych vedomostí voličov o úlohách, právomoci a významne vyšších územných celkov, preto by som chcel spomenutými oficiálnymi kontaktmi, ale aj privátnymi rozhovormi zvýšiť informovanosť občanov v tejto oblasti. Pomôcť v tomto smere by mohli aj regionálne médiá, napr. priniesť aspoň raz mesačne rozhovor s niektorým poslancom o dianí v Žilinskom samosprávnom kraji.

Nechajte si posielať prehľad najdôležitejších správ e-mailom

Inzercia - Tlačové správy

 1. Bývanie v meste predlžuje život
 2. Zodpovedné podnikanie je témou aj pre slovenské spoločnosti
 3. Pomôžte ľuďom v núdzi v najväčšej potravinovej zbierke v Tescu
 4. Porsche Unseen: Tajné projekty dizajnérskej kuchyne, časť druhá
 5. Slnko a teplo aj cez sviatky: Do Egypta sa vracajú dovolenkári
 6. Aká je chémia vôní
 7. Helske očarila nemeckých dôchodcov
 8. Koronakríza: Ako vyzerá jeden deň operátorky infolinky?
 9. Tento rok by mal 70: Legenda Karola Duchoňa ožije u vás doma
 10. OFFICE ROKA 2020 poukáže na transformáciu pracovného prostredia
 1. Darček? Špičková autonavigácie Mio Spirit 8670 Full EÚ Lifetime!
 2. Pomôžte ľuďom v núdzi v najväčšej potravinovej zbierke v Tescu
 3. Aké sú dopady pandémie na financie ľudí?
 4. METROPOLIS prináša mestské bývanie vo vysokom štandarde
 5. Účastníci charitatívneho behu No Finish Line nabehali 26 007 km
 6. Porsche Unseen: Tajné projekty dizajnérskej kuchyne, časť druhá
 7. Slnko a teplo aj cez sviatky: Do Egypta sa vracajú dovolenkári
 8. Počúvaním hluku chránime váš sluch
 9. Aká je chémia vôní
 10. Helske očarila nemeckých dôchodcov
 1. Slovenská firma reformuje tradičné multimiliardové odvetvie 30 138
 2. Budíte sa počas spánku? Toto sú hlavné príčiny 17 040
 3. Kaufland na Slovensku testoval novinku, ktorú zavádza v Európe 14 654
 4. Bezpečná dovolenka v exotike: Maldivy sú prešpikované zážitkami 10 023
 5. Mercedes-Benz opäť nadizajnoval budúcnosť 8 680
 6. Novodobý slovenský Baťa. Zamestnancom stavia domy 8 337
 7. Viete, aká je skutočná cena smartfónu? Číslo vás prekvapí 8 044
 8. Predplatená telefónna karta s kreditom 10 € v denníku SME 8 011
 9. Slnko a teplo aj cez sviatky: Do Egypta sa vracajú dovolenkári 7 779
 10. Čo ovplyvňuje chuť kačacieho mäsa? Tieto dve veci 7 773
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy z SME | MY Turiec - aktuálne správy

Gader chcú rozvíjať

v Blatnici zriadili automatické parkovisko. Plánujú z neho financovať rozvoj doliny.

Automatické parkovisko je len prvým krokom k lepšej budúcnosti Gaderskej doliny.

Spílili nebezpečný strom

Viac než storočný strom mohol ohrozovať majetok i životy.

Strom bol nebezpečný, museli ho spíliť.

Martin zabojuje o prestížny titul

Metropola Turca je v hre o Európske hlavné mesto kultúry. Kompetentní sa odvolávajú na históriu, kandidatúru stavajú na projekte z roku 2008.

Igor Válek (vľavo) a Peter Cabadaj, ktorí zastrešujú projekt kandidatúry Martina na Európske hlavné mesto kultúry 2026.

II. TRIEDA: Boj o prvú štvorku má parádne grády

Za odohratými zápasmi jesennej časti obzrieme so zástupcami troch klubov druhej triedy - Ďanovej Kláštora a Hája. Trochu sme rozobrali aj témy týkajúce sa slovenskej reprezentácie.

Jozef Šavol opäť doviedol svoj tím na priebežné prvé miesto.

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Maľbu na trnavskom paneláku za tisíce eur autor prerobí, ľuďom sa nepáči

Mala vyžarovať pozitívnu energiu, ľudia zo sídliska ju však prijali veľmi rozpačito.

Pri nehode v centre Zvolena vyhasol ľudský život

Nehoda sa stala v blízkosti Zvolenského zámku.

Obnažená a dobitá žena ležala pred bytovkou v Holíči

Pred incidentom v meste popíjala s dvoma mužmi.

Zlatomoravský vajda zomrel. Ešte bude mela, hovoria miestni

Podľa ľudí blízkych komunite ešte nie je isté, kto ho nahradí.

Už ste čítali?