Nedeľa, 25. október, 2020 | Meniny má AurelKrížovkyKrížovky

Novoročný vietor v našich peňaženkách

„Ako na Nový rok, tak po celý rok,“ vraví sa. Ak by to tak bolo, Slováci by opäť mali pred sebou rok plný noviniek a zmien.


Najprv ľudí čaká ďalšie zdražovanie, keď stúpnu ceny plynu, vody, elektriny aj tepla. To môže ovplyvniť aj počet osôb v hmotnej núdzi, teda poberateľov dávky a príspevkov k nej. Ministerstvo sociálnych vecí podľa hovorcu Martina Danka na zdražovanie - aj benzínu, ku ktorému v priebehu roka dochádzalo - reagovalo, keď v poslednom čase dva razy zvýšilo príspevok na bývanie a raz niektoré iné príspevky. „Uvedomujeme si, že tieto opatrenia nemusia byť dostatočné, sú však koncentrované na najohrozenejšie skupiny.“
Tým chudobnejším ministerstvo mieni pomôcť aj rozšírením okruhu rodín, ktorých deťom sa poskytujú dotácie na stravu a školské pomôcky a prospechové štipendiá.
Sociologička Zuzana Kusá je napriek tomu skeptická. Podľa nej sa väčšinou mediálne a politicky utešujeme, že tieto deti dostávajú školské pomôcky zadarmo a teplé obedy za korunu a (malá) časť z nich aj pár stoviek prospechového štipendia. „No minimálne sa hovorí o tom, ako tieto deti bývajú, ako vyzerajú izby, kde spia alebo sa učia, či u nich svieti elektrina, tečie voda, či sa u nich kúri.“
Na Nový rok sa zvýšila aj sadzba spotrebnej dane z cigariet a liehu. Cena „pollitrovky tvrdého“ tak vzrástla o osem korún, za štamprlík zaplatia ľudia viac o 50 halierov. Zdražel nielen alkohol, ale aj cigarety. „Cieľom kampane vlády je okrem iného aj zmeniť myslenie ľudí a presadzovať myšlienku, že moderné je nefajčiť,“ povedal hovorca ministerstva financií Peter Papanek.
Nové sú aj Trestný zákon a Trestný poriadok, ktoré definitívne nahradili staré kódexy z roku 1961. Zločinci budú prísnejšie trestaní, ale tí občania, ktorí spáchajú menej závažný trestný čin, si môžu trest odpykať doma alebo ho odpracovať. Trestne už bude možné stíhať aj 14-ročné deti.
Energie
Teplo pre domácnosti by malo oproti minuloročnej priemernej cene zdražieť o 15 až 17 %.
Cena elektrickej energie pre domácnosti stúpne priemerne o 5,02 %. Najväčšie zvýšenie bude na východnom Slovensku - priemerne o 6,71 %. Na strednom Slovensku to bude 5,75 % a na západnom 3,46 %.
Za odber pitnej vody, tzv. vodné, a odvádzanie odpadovej vody a čistenie, tzv. stočné, dovedna domácnosti zaplatia priemerne o 23,2 % viac ako minulý rok. (Vodné sa zvýši priemerne asi o 14 %, stočné o 35,9 %.)
-- Najviac - o 25,9 % - vodné stúpne domácnostiam, ktoré odoberajú vodu od Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, najmenej - o 5,1 % - zákazníkom Trnavskej vodárenskej spoločnosti.
-- Zvýšenie stočného najviac pocítia (najvyššie stočné budú mať) odberatelia Podtatranskej, Severoslovenskej, Stredoslovenskej alebo Trnavskej vodárenskej spoločnosti, najmenej odberatelia Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti.
Plyn na varenie v bytoch zdražie priemerne o 25 %, na kúrenie v rodinných domoch o 5 %.
Dane a odvody
19,2-násobok životného minima, ktorý je nezdaniteľnou časťou základu dane z príjmov, teda takou, ktorá zdaneniu nepodlieha, predstavuje viac ako vlani. Kým v roku 2005 to na daňovníka bolo 87 936 korún (7 328 mesačne), teraz to je 90 816 korún (mesačne 7 568).
Aj daňový bonus na každé dieťa, ktoré daňovník živí, sa zvýši - zo 450 na 540 korún mesačne.
Naproti tomu odvodová úľava, ktorú dôchodkovo poistený rodič mal, keď na starobné poistenie (starobné + invalidné = dôchodkové poistenie) odvádzal o 0,5 % menej na jedno nezaopatrené dieťa, sa zrušila.
Zdravotné odvody
- ročné zúčtovanie sa posúva na jún,
- zvyšuje sa vymeriavací základ zamestnanca o príspevok zamestnávateľa na doplnkové dôchodkové sporenie,
- zamestnanci budú platiť odvody aj z dividend,
- osobní asistenti zdravotne postihnutých sa stávajú poistencami štátu,
- zdravotné poisťovne dostali možnosť znížiť alebo odpustiť SZČO preddavky, ak jej hrozí platobná neschopnosť,
- za matku na materskej dovolenke platí odvody štát aj vtedy, ak dá dieťa na 4 hodiny denne do jaslí alebo škôlky. Poistencom štátu zostáva taktiež, ak si popri materskej privyrobí najviac 3450 korún.
- štát bude platiť poistné za všetky nemocensky poistené osoby počas práceneschopnosti, materskej dovolenky alebo keď ošetrujú blízku osobu,
- štát platí odvody za nezamestnaných, ktorí sú evidovaní na úrade práce ako uchádzači o zamestnanie. Títo nezamestnaní neplatia odvody dovtedy, kým ich príjem za mesiac nepresiahne 3450 korún.
Sociálne veci
Pomoc v hmotnej núdzi
- 25 % starobného dôchodku sa nepovažuje za príjem na účely pomoci v hmotnej núdzi bez ohľadu na dĺžku dôchodkového poistenia. No aj tak sa to o 1 % dôchodku za každý ďalší rok poistenia zvýši iba tomu, kto na dôchodky prispieval najmenej 25 rokov.
- 350 korún mesačne navyše môže dostávať občan v hmotnej núdzi alebo osoba, ktorá sa s ním spoločne posudzuje, ak je rodičom dieťaťa do 1 roku veku. Musí však potvrdením pediatra preukázať, že sa s dieťaťom zúčastňuje na preventívnych prehliadkach.
- Dotácie na stravu a školské pomôcky a prospechové štipendiá sa individuálne budú poskytovať aj rodinám, ktoré nie sú v hmotnej núdzi, ak ich príjem je nižší ako ich životné minimum.
- V škole, ktorej najmenej polovicu predstavujú deti z rodín v hmotnej núdzi, sa dotácie a štipendiá budú poskytovať aj ostatným deťom, teda všetkým.
- Dotácia na školské pomôcky sa bude poskytovať aj škôlkarom, ktorí majú v ďalšom školskom roku nastúpiť na základnú školu.
Služby zamestnanosti
Rekvalifikovať sa na štátne trovy môže iba taký nezamestnaný, ktorému niekto prisľúbil, že ho zamestná.
Toho, koho z evidencie nezamestnaných vyradili preto, že nelegálne pracoval, či s úradom práce nespolupracoval, môžu (znova) zaevidovať po 3 mesiacoch od vyradenia. Na 3 mesiace sa „čakacia lehota“ skráti aj tomu, koho z evidencie nezamestnaných vyradili na vlastnú žiadosť.
Tomu, kto sa zúčastňuje na odborných poradenských službách a popritom sa stará o dieťa pred začatím povinnej školskej dochádzky, budú prispievať na pobyt dieťaťa v predškolskom zariadení alebo na opatrovateľku - príspevok na služby pre rodinu s deťmi.
Príspevok na absolventskú prax je o 200 korún vyšší, teda 1700 korún mesačne.
Praxovať je možné najviac 6 mesiacov.
Zamestnanému či živnostníkovi, ktorý bol najmenej 6 mesiacov znevýhodneným nezamestnaným, budú prispievať na dochádzku za prácou - tak dlho, ako bol naposledy v evidencii nezamestnaných, najviac však rok od nástupu do zamestnania, či otvorenia si živnosti. Výška príspevku je závislá od vzdialenosti pracoviska od miesta trvalého alebo prechodného pobytu, najviac to je dvetisíc korún.
Dávka v nezamestnanosti
Výška dávky, tzv. podpory, už nebude zhora ohraničená, takže zásluhovosť sa bude uplatňovať v plnej miere - „úplná zásluhovosť“. Dávka v každom prípade bude predstavovať 50 % denného vymeriavacieho základu, čiže, pokiaľ ide o bývalého zamestnanca, polovicu jeho priemernej dennej (hrubej) mzdy za 3 roky predo dňom, čo sa stal evidovaným nezamestnaným. Ak by sa v evidencii nezamestnaných ocitol niekto, kto istý čas predtým zarábal mesačne napríklad 40-tisíc korún, ako podporu by dostával 20-tisíc korún.
Dôchodky
Nábeh na úplnú zásluhovosť sa spomalí, takže najvyššie dôchodky ešte nebudú také vysoké a tie najnižšie také nízke, ako mali byť podľa pôvodného plánu. Keby koncom minulého roka (2005) parlament nebol zmenil zákon o sociálnom poistení, najvyšší dôchodok by tento rok bol 19 498 a ten najnižší 4274 korún. Po novom to bude 17 895 a 5115 korún. Rozdiel teda bude menší. V plnej miere princíp zásluhovosti majú dôchodky odzrkadľovať až od roku 2015.
Miestne dane
Najvyššia sadzba dane z pozemkov v obci nesmie presiahnuť 20-násobok tej najnižšej, najvyššia sadzba dane zo stavieb 40-násobok.
Pes so špeciálnym výcvikom sa nezdaňuje len vtedy, ak ho vlastní, alebo používa občan s ťažkým zdravotným postihnutím. Iný pes, ktorého vlastní občan s ťažkým zdravotným postihnutím, sa už zdaňovať môže.
Trestné právo
Trestné činy sa budú deliť na prečiny a zločiny. Prečinom bude trestný čin spáchaný z nedbanlivosti alebo úmyselný trestný čin, za ktorý hrozí trest odňatia slobody maximálne 5 rokov. Zločin je úmyselný trestný čin, za ktorý hrozí trest viac ako 5 rokov. Obzvlášť závažným zločinom je taký zločin, pri ktorom trestná sadzba je najmenej 8 rokov.
K doterajším trestom pribudnú alternatívne, ako trest povinnej práce a domáceho väzenia. Páchatelia násilných trestných činov, ako je vražda či znásilnenie, budú trestaní prísnejšie.
Hranica trestnej zodpovednosti bude nižšia - z 15 na 14 rokov.
Poľahčujúce a priťažujúce okolnosti sa budú posudzovať inak. Ak niekto zneužije na spáchanie trestného činu osobu, ktorá nie je trestne zodpovedná, alebo trestný čin spácha v dome niekoho iného, pôjde o priťažujúcu okolnosť.
Rozšíria sa možnosti nutnej obrany. Ak k vám do bytu neoprávnene niekto vnikne, možno proti nemu použiť zbraň.
Nie všetky prípady sa musia skončiť pred súdom. Prokurátor bude môcť s obvineným uzavrieť dohodu o vine a výške trestu. Súd posúdi, či je primeraná.
Poplatky u lekára sa
od januára nezvyšujú
Poplatky za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti sa od januára nezvyšujú. Od začiatku roka 2006 vstúpila do platnosti novela zákona o zdravotnom poistení, ktorá stanovuje limity pre poplatky. Ide však len o stanovenie hornej hranice, ktorá doteraz neexistovala. Stanovenie výšky poplatkov ostáva naďalej v kompetencii vlády. Novela zákona o zdravotnom poistení upravuje tiež úhrady zdravotných poisťovní, resp. pacientov za diagnózy. Novela zákona ukladá zdravotným poisťovniam vytvárať čakacie listiny pre pacientov s odkladnými zdravotníckymi výkonmi.
Správne poplatky
Od nového roku sa za vybavenie dokladov vyberajú nové správne poplatky v kolkoch.
Za vydanie nového občianskeho preukazu občania zaplatia poplatok 150 Sk. Za jeho stratu či poškodenie alebo odcudzenie sa poplatok zvyšuje na 500 Sk, pri opakovanej strate až na 1 000 Sk. V prípade preukázaného odcudzenia občianskeho preukazu občan platí poplatok 150 Sk.
Vydanie nového vodičského preukazu bude občanov stáť 200 Sk. Pri jeho strate, poškodení zaplatí občan 400 Sk. Pri preukázanom odcudzení 200 Sk.
Od nového roka sa zvyšujú poplatky aj za vydanie nového zbrojného preukazu, medzinárodného vodičského preukazu a drahší bude aj zápis ďalšieho držiteľa motorového vozidla.
Všetky zmeny v správnych poplatkoch by mali byť vyvesené na tabuliach jednotlivých pracovísk vydávania dokladov.
Zmeny poplatkov sa netýkajú vydávania cestovných pasov.
Zmeny v súdnych poplatkoch
•Z návrhu na začatie konania, ak nie je ustanovená osobitná sadzba
1. z ceny (z úhrady) predmetu konania alebo z hodnoty predmetu sporu 6%, najmenej 500 Sk, najviac 500 000 Sk,
2. ak nemožno predmet konania oceniť peniazmi 3 000 Sk,
3. z návrhu na nariadenie alebo zrušenie predbežného opatrenia 1 000 Sk.
• Z návrhu na začatie konania v obchodných veciach
1. z ceny (z úhrady) predmetu konania alebo z hodnoty predmetu sporu 6 %, najmenej 2 000 Sk, najviac 1 000 000 Sk,
2. ak nemožno predmet konania oceniť peniazmi 10 000 Sk,
3. návrhu na nariadenie alebo zrušenie predbežného opatrenia 2 000 Sk.
• Z návrhu na vysporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov -
2 000 Sk.
• Za vysporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov z predmetu konania 3%, najmenej 2 000 Sk, najviac 500 000 Sk.
• Návrh na zrušenie bezpodielového spoluvlastníctva manželov 5 000 Sk.
• Z návrhu na začatie konania
1. o rozvode manželstva 2 000 Sk,
2. o neplatnosti manželstva alebo o určenie, či tu manželstvo je alebo nie je
2 000 Sk.
• Z návrhu na zníženie výživného medzi manželmi, z návrhu na zníženie príspevku na výživu rozvedeného manžela a z návrhu na zníženie vyživovacej povinnosti medzi ostatnými príbuznými 2 % z ceny predmetu konania, najmenej 500 Sk.
• Z návrhu na zrušenie vyživovacej povinnosti 2 % z ceny predmetu konania, najmenej 500 Sk.
• Za konanie o určenie rodičovstva a zapretie rodičovstva 2 000 Sk.
Zdroj: SME, MV SR

Nechajte si posielať prehľad najdôležitejších správ e-mailom

Inzercia - Tlačové správy

 1. O levočský „nanozázrak“ sa zaujíma európsky trh
 2. Pracujete v IT? Táto slovenská firma neustále prijíma ľudí
 3. LEN DNES: Zľava viac ako 50% na ročné predplatné týždenníkov MY
 4. NAŽIVO: Čo čaká ekonomiku? Sledujte #akonato konferenciu
 5. NAŽIVO: Ako na koronu reagujú úspešné firmy? Sledujte #akonato
 6. Kupujte originálne tonerové kazety HP
 7. Investície s fixným ročným výnosom od 6 % do 8 %
 8. Zaplatiť za kávu či obed pomocou správy v čete? Už čoskoro
 9. Pravá strana Dunaja môže vďaka Inchebe získať novú tvár
 10. Covid a post-Covid: Ako sa chrániť pred kybernetickými útokmi?
 1. Kvalitné sporenie si dokážete vybaviť z pohodlia domova
 2. Tesco prináša zákazníkom potraviny za každých okolností
 3. Vedeli ste, že jablká majú svoj medzinárodný deň?
 4. Zostáva už len 7 dní na predloženie žiadosti o grant
 5. Svet môžeme zlepšiť dobrými skutkami
 6. O levočský „nanozázrak“ sa zaujíma európsky trh
 7. Najnovšie technológie a inovácie na Gemeri? Normálka
 8. Zlaďte vaše šperky s jeseňou
 9. Nové laboratórium ekonomického experimentálneho výskumu na EUBA
 10. Pracujete v IT? Táto slovenská firma neustále prijíma ľudí
 1. Vyučujú školy informatiku dobre? Tieto patria medzi ukážkové 19 536
 2. Pracujete v IT? Táto slovenská firma neustále prijíma ľudí 16 138
 3. Na Slovensku pribúdajú nové bankomaty. Viete čo v nich vybavíte? 13 251
 4. Pravá strana Dunaja môže vďaka Inchebe získať novú tvár 12 410
 5. Kam sa vybrať za jesennými výhľadmi? 11 642
 6. Toto sú povolania budúcnosti. Niektoré prekvapili 11 068
 7. Ako pracujú horskí nosiči? Vstávajú ráno o štvrtej 10 971
 8. O levočský „nanozázrak“ sa zaujíma európsky trh 10 191
 9. Ako vidia budúcnosť deti zo základných škôl? Budete prekvapení 10 076
 10. Jedlo v Bratislave: Tieto reštaurácie určite vyskúšajte 9 901
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy z SME | MY Turiec - aktuálne správy

Lekár z martinského infekčného: Koronavírus je zákerný, ubližuje slabším

S Martinom Babušíkom, lekárom Infekčnej kliniky a cestovnej medicíny Univerzitnej nemocnice Martin, sme sa rozprávali o chorobe, ktorá hýbe celým Slovenskom. Koronavírus podľa neho mnohí ustoja aj bez príznakov, no pre nemálo ľudí má aj fatálne následky. A na tých musíme myslieť.

 Martin Babušík, vedúci lekár na jednotke intenzívnej starostlivosti 
Kliniky infektológie a cestovnej medicíny v Univerzitnej nemocnici Martin.

Vo Veľkom Čepčíne mali pilné leto

Tešia sa novým priestorom.

vo Veľkom Čepčíne zrekonštruovali aj obecný dom.
Od soboty 24. októbra do nedele 1. novembra bude na celom Slovensku platiť zákaz vychádzania s výnimkou ciest na testovanie, do práce a zabezpečenia nevyhnutných potrieb či pobytu v prírode v okrese bydliska.
Predlžujeme akciu o 24h

Ak nemôžete za novinami, noviny prídu k vám. Dnes to máte s 50% zľavou na celý rok

Akcia platí pre nových aj existujúcich predplatiteľov, ktorí si ho predĺžia.

Táto akcia platí len 24 hodín a nebude sa opakovať.

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Koronavírus na Orave: V sobotu zachytili 1600 pozitívnych prípadov (minúta po minúte)

Na Orave bol o celoplošné testovanie na Covid-19 opäť záujem.

Nemocnica v Nitre má 104 infikovaných zamestnancov

Reprofilizovaných je už 92 lôžok. Na Zobor zatiaľ preložili trinásť ľudí, ktorí potrebujú doliečenie.

Prípravy na Kysuciach v plnom prúde, testovať sa bude aj v reštaurácii či v kolkárni

Sme na jednej lodi, musíme sa zomknúť, hovorí starosta Čierneho.

V Lučenci hľadajú posily do tímov v celoplošnom testovaní, denná odmena je 70 eur

Záujemcovia sa môžu hlásiť do pondelka 26. októbra do 9.00 hod.

Už ste čítali?