Streda, 2. december, 2020 | Meniny má BibiánaKrížovkyKrížovky

Po roku sa bumerang vrátil

V nájomných bytoch na Stavbárskej ulici č. 4 v Martine bolo vlani v januári a vo februári 30 bytov odpojených od prívodu tepla. Po roku sa „kauza Stavbárska„ vyvinula do takej podoby, že niektoré z rodín môžu skončiť na ulici. Minulý rok si nájomníci v sp

omínanej bytovke v zimných mesiacoch kúrili pomocou rôznych elektrických ohrievačov a niektorí odišli s deťmi k príbuzným. V bytoch im plesneli steny, na kovových oknách sa tvorila vrstva ľadu.
Problémy s kúrením nastali vtedy, keď sa vlastníkom 65-percentného podielu bytovky stala martinská spoločnosť 3 s.r.o., ktorej konateľom je Martin Korchan. Ten prišiel na stretnutie s nájomníkmi 24. januára a požadoval od nich, aby podpísali nové zmluvy o nájme bytov.
Vraciame sa
do deväťdesiatych rokov
Budova bola vlastníctvom Stavmartu a slúžila ako internát. V 90. rokoch, ešte za čias primátorovania Štefana Jokla, mesto do nej investovalo 6 mil. korún a prebudovalo ho na bytovku. Stalo sa jej 35-percentným vlastníkom s tým, že byty bude spravovať a bude mať dispozičné právo uzatvárať nájomné zmluvy. V predminulom roku radnica rokovala s predsedom predstavenstva Stavmartu P. Vargom o odkúpení bytovky. Mestské zastupiteľstvo najskôr pôvodnú ponuku neodsúhlasilo a potom navrhlo Stavmartu podpísať zmluvu, na základe ktorej chcelo mesto uhradiť spoločnosti 2,5 milióna korún s tým, že od nájomníkov požadovalo 200-tisíc korún za každý byt v splátkach za 7,5 roka a 25 percent sumy v hotovosti. K podpisu zmluvy však nedošlo. Potom Stavmart uzavrel so spoločnosťou 3 s.r.o. zmluvu o pôžičke, a tá si potom uplatnila záložné právo a prevodom sa stala majiteľom 65-percentného podielu na majetku bytovky. Mesto napadlo na súde právoplatnosť prevodu vlastníckeho práva zo Stavmartu na 3 s.r.o., ale Stavmart previedol svoj podiel na 3 s.r.o. aj s pozemkom.
O dôvodoch zastavenia dodávky tepla z výmenníkovej stanice v januári minulého roka nám Martin Korchan, konateľ 3 s.r.o., pred rokom povedal: „Výmenníková stanica bola v správe Martica, a.s., a budovu malo v správe Martico, s.r.o., do 31. decembra 2004. Spoločnosť Matra uhradila zálohu za teplo z vybratých nájmov, ktoré inkasovalo Martico, s. r.o., za nehnuteľnosť a mali by byť rozdelené medzi oboch spoluvlastníkov, čo sa neudialo. Ak niektorá strana zaplatila teplárenskej spoločnosti za teplo, to neznamená, že ho musíme dodávať. Máme aj výdavky spojené s prevádzkou výmenníkovej stanice, ktoré tiež treba uhradiť. Bez nášho súhlasu nie je možné prevádzkovať stanicu a dodávať teplo. Doteraz nie je ustanovený žiadny správca výmenníkovej stanice. Nie je dôvod, aby teplo putovalo ďalej, keď s nami nikto o takejto možnosti nerokoval. Licenciu na dodávku tepla má Martico, a.s., ak ustanovíme nejakého správcu výmenníkovej stanice, ktorý ju nemá, to nebráni, aby naša správcovská spoločnosť nemohla refakturovať náklady za dodávku tepla. Samozrejme, boli by sme radi, keby výmenníková stanica bola v správe nejakej spoločnosti, ktorá by nám uhrádzala nájomné. Máme záujem, aby všetky zmluvy boli transparentné a aby sme mohli od nájomníkov vymáhať dlhy súdnou cestou, čo v súčasnosti nie je možné, nakoľko nám Martico, s. r.o., Matra a ani menšinový podielový spoluvlastník, teda mesto Martin, odmietli poskytnúť zoznam nájomníkov a kópie nájomných zmlúv.„
Vlani „prebehol„ medzi mestom a spoločnosťou 3 s.r.o. súdny spor o neplatnosť zmlúv o pôžičke a zabezpečovacom prevode práva, ktoré uzatvorili spoločnosti Stavmart a spomínaná „eseročka„, v ktorom žalujúcou stranou bolo mesto. Martin Korchan vlani čelil aj obvineniu z trestného činu útlaku. M. Korchan sa ale domnieval, že ako majiteľ 65-percentného podielu na bytovke postupoval v súlade so zákonmi. Súd riešenie problémov dopredu nepohol, navyše Martin Korchan mal záujem o odkúpenie mestského podielu bytovky. Mestské zastupiteľstvo v novembri minulého roka súhlasilo s predajom mestského podielu bytovky spoločnosti 3 s.r.o. za 3,5 milióna korún. Spomínaná „eseročka„ sa tak legálne stala vlastníkom celej bytovky. Pre nájomníkov sa však začal rad nových problémov.
Vraj sa musí postarať
sama o seba
Pred dvoma týždňami telefonovala do našej redakcie pani, ktorú nazveme Helenou, vtedajšia nájomníčka jedného z bytov v spomínanom dome na Stavbárskej ulici, do ktorého sa nasťahovala až 21. februára minulého roka. Zmluvu dostala od neziskovej organizácie Matra, ktorá spravuje byty, najskôr na polrok, potom do konca roka 2005. Ďalšiu nájomnú zmluvu dostala vlani 19. decembra a opäť mala byť platná iba do konca polroka tohto roka. Už 23. decembra sa ale dozvedela, že všetko je inak. Martin Korchan zvolal schôdzu nájomníkov, na ktorej im oznámil, že mesto predalo svoj podiel spoločnosti 3 s.r.o. Ako sme sa dozvedeli od pani Heleny, od Martina Korchana dostala novú zmluvu s platnosťou do konca januára tohto roku s tým, že ak si zaplatí nájomné, predĺži jej zmluvu, alebo jej dovolí bývať v bytovke do konca februára.
„Navštívila som Matru aj primátora Stanislava Bernáta a opýtala som sa ho, či mám nárok na náhradné ubytovanie, ale dozvedela som sa, že nemám, lebo mesto svoj podiel v bytovke predalo spoločnosti 3 s.r.o. Zo schôdze vyplynulo, že sa musím postarať sama o seba. Som rozvedená a žijem so synmi (jeden je dospievajúci a druhý dospelý). Bývali sme dohromady osem rokov v podnájmoch, najskôr päť rokov na Ulici Červenej armády a potom na Šoltésovej ulici. Pán Korchan nám na schôdzi povedal, že byt si môžem od neho kúpiť. Nato aby som súčasne splácala úver, prerábanie bytu (zateplenie bytovky, výmenu okien) a poplatky za spravovanie bytovky a energie, nemám dosť peňazí. Na schôdzu nájomníkov prišla Alena Pokrivčáková zo Slovenskej sporiteľne, ktorá nám ponúkala úvery. Bolo však jasné, že rodiny s nižšími príjmami na úver nebudú mať nárok, pretože nesplnia podmienky Slovenskej sporiteľne. V Matre mi povedali, že mesto momentálne byty nemá. Pochádzam z Čiech, na Slovensku nemám žiadnych príbuzných a ani v Čechách ma nikto nečaká s otvorenou náručou. So synmi nemám ku komu ísť,„ ťažkala si pani Helena.
Byty za trhovú cenu
Na schôdzi nájomníkov s Martinom Korchanom sa podľa nej hovorilo, že jednoizbové byty im chce predať za trhovú cenu. Jeho januárová ponuka bola 450 tisíc korún a od februára ich, vraj, predáva za 490 tisíc korún. Pani Helena vyplatila nájomné za január Matre a spoločnosť 3 s.r.o. už požaduje, aby nájomníci zaplatili nájomné do jej kasy aj za minulý mesiac. Matra pritom vráti nájomníkom peniaze až neskôr pri záverečnom zúčtovaní. Nájomníci teda museli zaplatiť za to isté dva razy a na vrátenie peňazí od Matry si musia počkať. Rozpor je údajne aj v otázke spravovania bytovky. Martin Korchan, vraj, súhlasil, aby Matra spravovala jeho byty na Stavbárskej ulici. Nájomníci, respektíve budúci vlastníci bytov, by však mali najskôr vytvoriť bytové spoločenstvo. Úver od banky na 30 rokov s mesačnou splátkou približne 2300 korún je pre sociálne slabšie rodiny v bytovke neúnosný. Je len otázkou času, koľko z tridsiatich rodín zo spomínanej bytovky sa ocitne na dlažbe. Od I. K., dlhoročného nájomníka na Stavbárskej sme sa dozvedeli, že byt mu mesto pridelilo v roku 1995. Najskôr platil nájomné Stavmartu, potom Realu, „eseročke„ Martico a napokon Matre. Povedal nám, že byty dostávali prevažne mladé rodiny s nižšími a strednými príjmami. V istom zmysle to boli tzv. sociálne byty. „Od februára minulého roka celému procesu zaobchádzania s nájomníkmi chýba „štábna kultúra„. Vopred nám nikto nič nevysvetlí, ani nás o ničom, čo sa má diať v bytovke, neinformuje. Pán Korchan nám povedal, že ak nepodpíšeme nové nájomné zmluvy, v jeho bytovke budeme bývať nelegálne a má právo nás policajne deložovať. Moja známa právnička mi povedala, že sme nové zmluvy nemali podpisovať. Mali sme si to najskôr rozmyslieť, prekonzultovať znenie zmluvy s právnikom,„ dodal I. K. Mimochodom, medzitým nám pani Helena telefonovala, že už na Stavbárskej ulici nebýva a so synmi žije v prenajatom byte, ktorý si zabezpečila sama.
Vzťahy nedoriešili
Hovorili sme aj s riaditeľom Matry Jánom Tvarožným, ktorý nám vysvetlil, ako to bolo s ponukou správcovstva bytovky od Martina Korchana. „Matra mala o správcovstvo bytovky pána Korchana na Stavbárskej ulici záujem, ale zmluvu nám neposlal v dohodnutom termíne. Niekoľkokrát som ho vyzval, aby sa protokolárne dohodol o rozdelení účtov za nájomné s bývalým 35-percentným majiteľom bytovky (mestom Martin). To isté by malo platiť aj o nebytových priestoroch v bytovke. On však nechce o týchto otázkach s mestom diskutovať. Spoločnosti 3 s.r.o. som poslal 9. januára oznámenie, v ktorom Martina Korchana upozorňujem, že vzhľadom na to, že nepredložil Matre v dohodnutom termíne návrh zmluvy na správcovstvo bytov, nezisková organizácia nemá oň záujem. Všetky vzťahy, ktoré sa týkajú vyúčtovania hospodárenia v spomínanej bytovke, odporučila Matra týmto oznámením riešiť M. Korchanovi s mestom. Matra bude postupovať pri vyúčtovaní účtu za bytové priestory na Stavbárskej ulici podľa dohody medzi 3 s.r.o. a martinskou radnicou,„ dodal Ján Tvarožný.
Nájomníci s nižšími príjmami budú pravdepodobne musieť riešiť svoju bytovú situáciu podobne ako pani Helena. Každopádne sa ocitli v nezávideniahodnej situácii. To by si mali uvedomiť aj poslanci mestského zastupiteľstva, ktorí hlasovali o predaji bytovky. Martin Korchan je v súčasnosti údajne mimo Slovenska, takže nám nemohol poskytnúť aktuálne vyjadrenie, hoci sme sa o to snažili. No už vlani nám jasne povedal, že je podnikateľom a jeho cieľom je vytvárať zisk a nie stratu a že v tom mu dajú za pravdu všetci podnikatelia...

Nechajte si posielať prehľad najdôležitejších správ e-mailom

Inzercia - Tlačové správy

 1. Neberieme štúdium športovo, ale športujeme
 2. Ako inovácie menia naše návyky? Čo už dnes môžete robiť inak
 3. Študuj na univerzite s viac ako 60 ročnou tracíciou!
 4. Nástrahy online vyučovania, o ktorých sa nehovorí
 5. Tip na náhradu za rúško: Kvalitný nákrčník ochráni aj pred zimou
 6. ARÓNIA najsilnejšia prírodná prevencia proti respiračným vírusom
 7. Máš dosť teórie a poučiek? Študuj, cestuj, pracuj a ži!
 8. METROPOLIS prináša mestské bývanie vo vysokom štandarde
 9. Na VŠEMvs získaš kvalitné štúdium v moderných priestoroch
 10. Slovensko spoznalo najlepšie farmy minulého roka
 1. Tip na vianočný darček? Kvalitný zrak so zľavou 1 000 €
 2. Budeme môcť v budúcnosti pracovať len z domu?
 3. 8 inšpirácií, ako využiť zvyšky jedla a nič nevyhodiť
 4. Na výpadok elektriny vás môže upozorniť aj SMS
 5. Detský čaj COOP Jednoty získal unikátne medzinárodné ocenenie
 6. FMMR svojím výskumom reaguje na aktuálne živé témy
 7. Slovenské „šampanské“, za ktorým sa skrýva príbeh lásky
 8. Vianočné vydanie magazínu SME Ženy
 9. Novinka medzi prefabrikátmi
 10. Virtuálne prechádzky ako pomoc turistom pri orientácií
 1. Slovenská firma reformuje tradičné multimiliardové odvetvie 34 786
 2. Slnko a teplo aj cez sviatky: Do Egypta sa vracajú dovolenkári 15 742
 3. Budíte sa počas spánku? Toto sú hlavné príčiny 15 390
 4. Aká je chémia vôní 11 463
 5. Kaufland na Slovensku testoval novinku, ktorú zavádza v Európe 9 305
 6. Viete, aká je skutočná cena smartfónu? Číslo vás prekvapí 8 772
 7. Novodobý slovenský Baťa. Zamestnancom stavia domy 8 640
 8. Bývanie v meste predlžuje život 8 262
 9. Bezpečná dovolenka v exotike: Maldivy sú prešpikované zážitkami 7 719
 10. Čo ovplyvňuje chuť kačacieho mäsa? Tieto dve veci 5 853
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy z SME | MY Turiec - aktuálne správy

Adventný veniec v Turanoch. Prvá sviečka už svieti.
Utečenci zo Sýrie sa po vystúpení z kamióna ocitli v Hornej Štubni

Zmeny sa dejú najmä v útoku

Vedenie martinského hokejového klubu však plánuje doplniť káder aj o defenzívnych hráčov.

Rastislav Špirko posilnil martinský prvoligový tím.
#MYtozvladneme

ONLINE DISKUSIA: Prohibícia hazardu? Správne riešenie alebo krok vedľa?

Diskusiu vysielame live vo štvrtok 3. decembra o 18.00 hod. Novela zákona o hazardných hrách dala do rúk miest a obcí možnosť zakázať na svojom území hazardné hry aj bez petície občanov. Odborníci varujú pred týmto krokom a poukazujú na vznik viacerých nebezpečenstviev.

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Kamión narazil do reštaurácie a pohostinstva (+VIDEO)

Vodič pravdepodobne za volantom zaspal, havaroval v centre Tvrdošína.

V Zámkoch otvorili nové nákupné centrum

Pre návštevníkov je k dispozícii osem obchodných prevádzok.

Už ste čítali?