Štvrtok, 8. december, 2022 | Meniny má Marína

Po roku sa bumerang vrátil

V nájomných bytoch na Stavbárskej ulici č. 4 v Martine bolo vlani v januári a vo februári 30 bytov odpojených od prívodu tepla. Po roku sa „kauza Stavbárska„ vyvinula do takej podoby, že niektoré z rodín môžu skončiť na ulici. Minulý rok si nájomníci v sp

omínanej bytovke v zimných mesiacoch kúrili pomocou rôznych elektrických ohrievačov a niektorí odišli s deťmi k príbuzným. V bytoch im plesneli steny, na kovových oknách sa tvorila vrstva ľadu.
Problémy s kúrením nastali vtedy, keď sa vlastníkom 65-percentného podielu bytovky stala martinská spoločnosť 3 s.r.o., ktorej konateľom je Martin Korchan. Ten prišiel na stretnutie s nájomníkmi 24. januára a požadoval od nich, aby podpísali nové zmluvy o nájme bytov.
Vraciame sa
do deväťdesiatych rokov
Budova bola vlastníctvom Stavmartu a slúžila ako internát. V 90. rokoch, ešte za čias primátorovania Štefana Jokla, mesto do nej investovalo 6 mil. korún a prebudovalo ho na bytovku. Stalo sa jej 35-percentným vlastníkom s tým, že byty bude spravovať a bude mať dispozičné právo uzatvárať nájomné zmluvy. V predminulom roku radnica rokovala s predsedom predstavenstva Stavmartu P. Vargom o odkúpení bytovky. Mestské zastupiteľstvo najskôr pôvodnú ponuku neodsúhlasilo a potom navrhlo Stavmartu podpísať zmluvu, na základe ktorej chcelo mesto uhradiť spoločnosti 2,5 milióna korún s tým, že od nájomníkov požadovalo 200-tisíc korún za každý byt v splátkach za 7,5 roka a 25 percent sumy v hotovosti. K podpisu zmluvy však nedošlo. Potom Stavmart uzavrel so spoločnosťou 3 s.r.o. zmluvu o pôžičke, a tá si potom uplatnila záložné právo a prevodom sa stala majiteľom 65-percentného podielu na majetku bytovky. Mesto napadlo na súde právoplatnosť prevodu vlastníckeho práva zo Stavmartu na 3 s.r.o., ale Stavmart previedol svoj podiel na 3 s.r.o. aj s pozemkom.
O dôvodoch zastavenia dodávky tepla z výmenníkovej stanice v januári minulého roka nám Martin Korchan, konateľ 3 s.r.o., pred rokom povedal: „Výmenníková stanica bola v správe Martica, a.s., a budovu malo v správe Martico, s.r.o., do 31. decembra 2004. Spoločnosť Matra uhradila zálohu za teplo z vybratých nájmov, ktoré inkasovalo Martico, s. r.o., za nehnuteľnosť a mali by byť rozdelené medzi oboch spoluvlastníkov, čo sa neudialo. Ak niektorá strana zaplatila teplárenskej spoločnosti za teplo, to neznamená, že ho musíme dodávať. Máme aj výdavky spojené s prevádzkou výmenníkovej stanice, ktoré tiež treba uhradiť. Bez nášho súhlasu nie je možné prevádzkovať stanicu a dodávať teplo. Doteraz nie je ustanovený žiadny správca výmenníkovej stanice. Nie je dôvod, aby teplo putovalo ďalej, keď s nami nikto o takejto možnosti nerokoval. Licenciu na dodávku tepla má Martico, a.s., ak ustanovíme nejakého správcu výmenníkovej stanice, ktorý ju nemá, to nebráni, aby naša správcovská spoločnosť nemohla refakturovať náklady za dodávku tepla. Samozrejme, boli by sme radi, keby výmenníková stanica bola v správe nejakej spoločnosti, ktorá by nám uhrádzala nájomné. Máme záujem, aby všetky zmluvy boli transparentné a aby sme mohli od nájomníkov vymáhať dlhy súdnou cestou, čo v súčasnosti nie je možné, nakoľko nám Martico, s. r.o., Matra a ani menšinový podielový spoluvlastník, teda mesto Martin, odmietli poskytnúť zoznam nájomníkov a kópie nájomných zmlúv.„
Vlani „prebehol„ medzi mestom a spoločnosťou 3 s.r.o. súdny spor o neplatnosť zmlúv o pôžičke a zabezpečovacom prevode práva, ktoré uzatvorili spoločnosti Stavmart a spomínaná „eseročka„, v ktorom žalujúcou stranou bolo mesto. Martin Korchan vlani čelil aj obvineniu z trestného činu útlaku. M. Korchan sa ale domnieval, že ako majiteľ 65-percentného podielu na bytovke postupoval v súlade so zákonmi. Súd riešenie problémov dopredu nepohol, navyše Martin Korchan mal záujem o odkúpenie mestského podielu bytovky. Mestské zastupiteľstvo v novembri minulého roka súhlasilo s predajom mestského podielu bytovky spoločnosti 3 s.r.o. za 3,5 milióna korún. Spomínaná „eseročka„ sa tak legálne stala vlastníkom celej bytovky. Pre nájomníkov sa však začal rad nových problémov.
Vraj sa musí postarať
sama o seba
Pred dvoma týždňami telefonovala do našej redakcie pani, ktorú nazveme Helenou, vtedajšia nájomníčka jedného z bytov v spomínanom dome na Stavbárskej ulici, do ktorého sa nasťahovala až 21. februára minulého roka. Zmluvu dostala od neziskovej organizácie Matra, ktorá spravuje byty, najskôr na polrok, potom do konca roka 2005. Ďalšiu nájomnú zmluvu dostala vlani 19. decembra a opäť mala byť platná iba do konca polroka tohto roka. Už 23. decembra sa ale dozvedela, že všetko je inak. Martin Korchan zvolal schôdzu nájomníkov, na ktorej im oznámil, že mesto predalo svoj podiel spoločnosti 3 s.r.o. Ako sme sa dozvedeli od pani Heleny, od Martina Korchana dostala novú zmluvu s platnosťou do konca januára tohto roku s tým, že ak si zaplatí nájomné, predĺži jej zmluvu, alebo jej dovolí bývať v bytovke do konca februára.
„Navštívila som Matru aj primátora Stanislava Bernáta a opýtala som sa ho, či mám nárok na náhradné ubytovanie, ale dozvedela som sa, že nemám, lebo mesto svoj podiel v bytovke predalo spoločnosti 3 s.r.o. Zo schôdze vyplynulo, že sa musím postarať sama o seba. Som rozvedená a žijem so synmi (jeden je dospievajúci a druhý dospelý). Bývali sme dohromady osem rokov v podnájmoch, najskôr päť rokov na Ulici Červenej armády a potom na Šoltésovej ulici. Pán Korchan nám na schôdzi povedal, že byt si môžem od neho kúpiť. Nato aby som súčasne splácala úver, prerábanie bytu (zateplenie bytovky, výmenu okien) a poplatky za spravovanie bytovky a energie, nemám dosť peňazí. Na schôdzu nájomníkov prišla Alena Pokrivčáková zo Slovenskej sporiteľne, ktorá nám ponúkala úvery. Bolo však jasné, že rodiny s nižšími príjmami na úver nebudú mať nárok, pretože nesplnia podmienky Slovenskej sporiteľne. V Matre mi povedali, že mesto momentálne byty nemá. Pochádzam z Čiech, na Slovensku nemám žiadnych príbuzných a ani v Čechách ma nikto nečaká s otvorenou náručou. So synmi nemám ku komu ísť,„ ťažkala si pani Helena.
Byty za trhovú cenu
Na schôdzi nájomníkov s Martinom Korchanom sa podľa nej hovorilo, že jednoizbové byty im chce predať za trhovú cenu. Jeho januárová ponuka bola 450 tisíc korún a od februára ich, vraj, predáva za 490 tisíc korún. Pani Helena vyplatila nájomné za január Matre a spoločnosť 3 s.r.o. už požaduje, aby nájomníci zaplatili nájomné do jej kasy aj za minulý mesiac. Matra pritom vráti nájomníkom peniaze až neskôr pri záverečnom zúčtovaní. Nájomníci teda museli zaplatiť za to isté dva razy a na vrátenie peňazí od Matry si musia počkať. Rozpor je údajne aj v otázke spravovania bytovky. Martin Korchan, vraj, súhlasil, aby Matra spravovala jeho byty na Stavbárskej ulici. Nájomníci, respektíve budúci vlastníci bytov, by však mali najskôr vytvoriť bytové spoločenstvo. Úver od banky na 30 rokov s mesačnou splátkou približne 2300 korún je pre sociálne slabšie rodiny v bytovke neúnosný. Je len otázkou času, koľko z tridsiatich rodín zo spomínanej bytovky sa ocitne na dlažbe. Od I. K., dlhoročného nájomníka na Stavbárskej sme sa dozvedeli, že byt mu mesto pridelilo v roku 1995. Najskôr platil nájomné Stavmartu, potom Realu, „eseročke„ Martico a napokon Matre. Povedal nám, že byty dostávali prevažne mladé rodiny s nižšími a strednými príjmami. V istom zmysle to boli tzv. sociálne byty. „Od februára minulého roka celému procesu zaobchádzania s nájomníkmi chýba „štábna kultúra„. Vopred nám nikto nič nevysvetlí, ani nás o ničom, čo sa má diať v bytovke, neinformuje. Pán Korchan nám povedal, že ak nepodpíšeme nové nájomné zmluvy, v jeho bytovke budeme bývať nelegálne a má právo nás policajne deložovať. Moja známa právnička mi povedala, že sme nové zmluvy nemali podpisovať. Mali sme si to najskôr rozmyslieť, prekonzultovať znenie zmluvy s právnikom,„ dodal I. K. Mimochodom, medzitým nám pani Helena telefonovala, že už na Stavbárskej ulici nebýva a so synmi žije v prenajatom byte, ktorý si zabezpečila sama.
Vzťahy nedoriešili
Hovorili sme aj s riaditeľom Matry Jánom Tvarožným, ktorý nám vysvetlil, ako to bolo s ponukou správcovstva bytovky od Martina Korchana. „Matra mala o správcovstvo bytovky pána Korchana na Stavbárskej ulici záujem, ale zmluvu nám neposlal v dohodnutom termíne. Niekoľkokrát som ho vyzval, aby sa protokolárne dohodol o rozdelení účtov za nájomné s bývalým 35-percentným majiteľom bytovky (mestom Martin). To isté by malo platiť aj o nebytových priestoroch v bytovke. On však nechce o týchto otázkach s mestom diskutovať. Spoločnosti 3 s.r.o. som poslal 9. januára oznámenie, v ktorom Martina Korchana upozorňujem, že vzhľadom na to, že nepredložil Matre v dohodnutom termíne návrh zmluvy na správcovstvo bytov, nezisková organizácia nemá oň záujem. Všetky vzťahy, ktoré sa týkajú vyúčtovania hospodárenia v spomínanej bytovke, odporučila Matra týmto oznámením riešiť M. Korchanovi s mestom. Matra bude postupovať pri vyúčtovaní účtu za bytové priestory na Stavbárskej ulici podľa dohody medzi 3 s.r.o. a martinskou radnicou,„ dodal Ján Tvarožný.
Nájomníci s nižšími príjmami budú pravdepodobne musieť riešiť svoju bytovú situáciu podobne ako pani Helena. Každopádne sa ocitli v nezávideniahodnej situácii. To by si mali uvedomiť aj poslanci mestského zastupiteľstva, ktorí hlasovali o predaji bytovky. Martin Korchan je v súčasnosti údajne mimo Slovenska, takže nám nemohol poskytnúť aktuálne vyjadrenie, hoci sme sa o to snažili. No už vlani nám jasne povedal, že je podnikateľom a jeho cieľom je vytvárať zisk a nie stratu a že v tom mu dajú za pravdu všetci podnikatelia...

SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou
SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou

Najčítanejšie na My Turiec

Inzercia - Tlačové správy

 1. Šéf sporiteľne: Synovia ma inšpirujú, čo čítať a koho sledovať
 2. Plánujete budúci rok kúpu kosačky ?
 3. Kapor a rezne vo sviatočnom menu? Poradíme, čo s použitým olejom
 4. Vďaka kvalitným privátnym značkám na nákupoch zaručene ušetríte
 5. Nový spoločník v živote? Podporíte ním deti, ktoré to potrebujú
 6. Aby na Vianoce nič nechýbalo
 7. Nový vlakový cestovný poriadok z vášho regiónu v denníku SME
 8. Fénix - Kultúrna pamiatka roka 2023: Keď história opäť ožíva
 1. Auto na prenájom môže byť výhodné aj pre živnostníkov
 2. BILLA spolu so zákazníkmi pomôže aj pred Vianocami jednorodičom
 3. Plánujete budúci rok kúpu kosačky ?
 4. Vďaka kvalitným privátnym značkám na nákupoch zaručene ušetríte
 5. Kapor a rezne vo sviatočnom menu? Poradíme, čo s použitým olejom
 6. Nový spoločník v živote? Podporíte ním deti, ktoré to potrebujú
 7. Auto do 14-tisíc už nekúpite. Zvážte radšej prenájom
 8. Aby na Vianoce nič nechýbalo
 1. Polovicu dovolenky zaplatíme od pondelka za Vás 15 709
 2. Strážia ho divé opice. Gibraltár vás prenesie do Británie 7 613
 3. TRNKA: Esetov veľa nevznikne a ani ten jeden nemá Slovensko istý 5 918
 4. Vyberte si knihy s príbehom. Čo sa oplatí čítať na Vianoce? 4 997
 5. Nový vlakový cestovný poriadok z vášho regiónu v denníku SME 4 994
 6. Deti cestujú do exotiky zadarmo 4 284
 7. Štvrtý diel komiksu Posledný Follower v denníku SME 3 273
 8. Gizka Oňová: Pre mnohých som ideálna babka a lichotí mi to 3 100

Blogy SME

 1. Milan Lorinc: Bojíte sa pádu vlády? A čo ste preto urobili?!
 2. ASEKOL SK: Prežite Vianoce ekologicky aj u vás doma. Prinášame Vám 5 tipov, ako na to.
 3. Miroslav Daniš: Rozpočet
 4. Lubomir Zahora: Schrinkflation- skryté zvyšovanie cien v supermarkete
 5. Jozef Ďanovský: 6 rokov vo väzení ako psychológ
 6. Júlia Piraňa Mikolášiková: Aktér vraždy exprimátora Hurbanova ostal bez trestu. Je mestský policajt a stráži verejný poriadok
 7. Seniori v pohybe: Jaroslav Servátka: „Seniori dokážu prekvapiť a prekvapujú pravidelne.“ 1.časť
 8. Jan Pražák: Sex ve třech?
 1. Grácz Ján: Po 62 odberoch končím s dobrovoľným darovaním krvi. Všeobecná zdravotná odmieta otcovi preplatiť liečbu. 17 189
 2. Věra Tepličková: Ako som cestovala vlakom 14 025
 3. Věra Tepličková: K zubárovi lacnejšie, len keď si dáte vyšetriť pipíka 11 285
 4. Ján Valchár: Prvý decembrový blog alebo láska je láska 3 140
 5. Post Bellum SK: Poprava sa konala 3. decembra 1952 v ranných hodinách 2 974
 6. Ján Valchár: Defekácia Putina a ruské nádielky Svätého Nikolaja 2 564
 7. Viktor Pamula: Spolky v Spišskej Novej Vsi I. 2 265
 8. Jiří Ščobák: Put*n neumí číst historii: Vybudoval ukrajinský národ, nakopl civilizovaný svět 2 079
 1. Monika Nagyova: Trapas na Bibliotéke
 2. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 52. - Arktída - Expedícia na lodi Zaria do Sannikovovej zeme (1900 - 1902)
 3. Jiří Ščobák: Put*n neumí číst historii: Vybudoval ukrajinský národ, nakopl civilizovaný svět
 4. Jiří Ščobák: Je 6 000 mrtvých v Kataru moc?
 5. Monika Nagyova: Staré dievky z Luníka IX
 6. Juraj Karpiš: Ako investovať a sporiť, keď spľasla matka všetkých bublín a hrozí recesia
 7. Jiří Ščobák: Nechci se otužovat, ale v praxi to trochu dělám
 8. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 51. - Antarktída - Prvá Byrdova antarktická expedícia (1928 - 1930) - 3/3, Prelet nad južným pólom
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu

Hlavné správy z SME | MY Turiec - aktuálne správy

Mestský úrad v Martine

Nárast by mal byť vo výške 35 percent.


SITA 1 h
Adam Paulíny strelil prvý gól zápasu v Brezne.

Na ľade posledného Brezna naši naplnili papierové predpoklady a zo zápasu vydolovali všetky body. Najmä s výkonom v poslednej tretine však tréner nebol spokojný.


5 h
Po moste prechádza denne niekoľko tisíc vozidiel.

Na jeho rekonštrukcii sa vystriedali už tri firmy.


7. dec
Futbalistom spod Lysca jeseň nevyšla, odniesol si to tréner.

Tím z Belej-Dulíc zakončil jeseň sériou piatich prehier a zimuje na predposlednom mieste tabuľky. Zlé výsledky si odskákal tréner Zdenko Veselovský, ktorý pod Lyscom skončil.


7. dec

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Opäť sa v čase, keď nie je futbalová sezóna, vraciame k článkom o futbalových rozhodcoch, ktoré sme začali už vlani. Dnes vám predstavíme mladú začínajúcu rozhodkyňu, šestnásťročnú Katarínu Hrčovú.


23 h

Približne 25 miliónov eur by mala stáť výstavba nového športovo-zábavného parku nadväzujúceho na letné kúpalisko Čajka v Bojniciach.


SITA 7. dec

Zachoval sa malý parčík na jej počesť.


24 h

Život 71-ročnej ženy si vyžiadala tragická dopravná nehoda, ktorá sa stala v utorok (6. 12.) v obci Zemianske Kostoľany v okrese Prievidza.


TASR 7. dec

Blogy SME

 1. Milan Lorinc: Bojíte sa pádu vlády? A čo ste preto urobili?!
 2. ASEKOL SK: Prežite Vianoce ekologicky aj u vás doma. Prinášame Vám 5 tipov, ako na to.
 3. Miroslav Daniš: Rozpočet
 4. Lubomir Zahora: Schrinkflation- skryté zvyšovanie cien v supermarkete
 5. Jozef Ďanovský: 6 rokov vo väzení ako psychológ
 6. Júlia Piraňa Mikolášiková: Aktér vraždy exprimátora Hurbanova ostal bez trestu. Je mestský policajt a stráži verejný poriadok
 7. Seniori v pohybe: Jaroslav Servátka: „Seniori dokážu prekvapiť a prekvapujú pravidelne.“ 1.časť
 8. Jan Pražák: Sex ve třech?
 1. Grácz Ján: Po 62 odberoch končím s dobrovoľným darovaním krvi. Všeobecná zdravotná odmieta otcovi preplatiť liečbu. 17 189
 2. Věra Tepličková: Ako som cestovala vlakom 14 025
 3. Věra Tepličková: K zubárovi lacnejšie, len keď si dáte vyšetriť pipíka 11 285
 4. Ján Valchár: Prvý decembrový blog alebo láska je láska 3 140
 5. Post Bellum SK: Poprava sa konala 3. decembra 1952 v ranných hodinách 2 974
 6. Ján Valchár: Defekácia Putina a ruské nádielky Svätého Nikolaja 2 564
 7. Viktor Pamula: Spolky v Spišskej Novej Vsi I. 2 265
 8. Jiří Ščobák: Put*n neumí číst historii: Vybudoval ukrajinský národ, nakopl civilizovaný svět 2 079
 1. Monika Nagyova: Trapas na Bibliotéke
 2. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 52. - Arktída - Expedícia na lodi Zaria do Sannikovovej zeme (1900 - 1902)
 3. Jiří Ščobák: Put*n neumí číst historii: Vybudoval ukrajinský národ, nakopl civilizovaný svět
 4. Jiří Ščobák: Je 6 000 mrtvých v Kataru moc?
 5. Monika Nagyova: Staré dievky z Luníka IX
 6. Juraj Karpiš: Ako investovať a sporiť, keď spľasla matka všetkých bublín a hrozí recesia
 7. Jiří Ščobák: Nechci se otužovat, ale v praxi to trochu dělám
 8. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 51. - Antarktída - Prvá Byrdova antarktická expedícia (1928 - 1930) - 3/3, Prelet nad južným pólom

Už ste čítali?