Utorok, 22. jún, 2021 | Meniny má PaulínaKrížovkyKrížovky

V zime - horúco

Téma výstavby lyžiarskeho strediska na Martinských holiach obchádza Martina ako strašidlo. Za ten čas, čo sa o nej debatuje, jej už narástla poriadne dlhá brada a stihla si „vyrobiť„ okrem vášnivých diskutérov aj slušne početnú skupinu tých občanov, ktorí

sú už ku všetkým projektom smerujúcim k oživeniu Holí skeptickí tvrdiac, že Martinčania dokážu len rozprávať a nie dohodnúť sa. Lyžovačku nad Martinom síce možno organizovať, sezóna je v plnom prúde, návštevníci Holí hovoria, že si tu dobre zalyžujú, oddýchnu, no pravdou je aj to, že sa musia uspokojiť s menej ako štandardnými podmienkami a službami, ktoré už zaostávajú za vybavenosťou lyžiarskych stredísk v blízkom okolí. Zainteresovaní vedia, že pokusy zrekonštruovať Hole a vybudovať tu stredisko hodné ich mena a povesti, majú viacročnú históriu a začali sa približne pred desiatimi rokmi veľkolepým projektom ich výstavby smerom z Ostredku. Tento projekt si ale doposiaľ nenašiel investora a napriek podpore martinskej radnice (aj finančnej spočívajúcej v kúpe pozemkov v časti naplánovanej údolnej stanice) je stále len na papieri. V predminulom roku prišla spoločnosť Pro Ski s projektom budovania Holí smerom od Stráni a žiadala legálnymi krokmi o podporu radnice v získavaní potrebných dokumentov súvisiacich so stavebným konaním. Nepochodila – a zainteresovaní vedia (nakoniec, viackrát sa to potvrdilo vo verejných diskusiách), že dôvodom nebol ani tak územný plán, ktorý radnica uvádza ako základný argument, ale osobná averzia protagonistov na oboch póloch sporu o projekt.
Novinkou posledných týždňov je anketa, s ktorou sa martinský primátor Stanislav Bernát obrátil na občanov. V januári sa totiž uskutočnilo mimoriadne zasadnutie mestského zastupiteľstva mesta, na ktorom poslanci uznesením okrem iného zaviazali primátora do 28. februára predložiť podnikateľské zámery výstavby Lyžiarskeho strediska Martinské hole a do tohto termínu má primátor predstaviť potenciálnych investorov na výstavbu Holí smerom z Ostredku. „Tohto roku, najneskôr v júni, sa budú Hole stavať,„ doslovne povedal na tomto stretnutí primátor. V spomínanej ankete sú tri otázky. V prvej majú občania vyjadriť svoj názor na to, či má byť rekreačné centrum športov na Holiach majetkom mesta, v druhej sa primátor pýta, či sa má začať výstavba lanovej dráhy a zjazdovej trate už v tomto roku a tretia smeruje k zisteniu, či si občania želajú, aby mesto založilo akciovú spoločnosť a či by si kúpili v nej akcie. O aký projekt ide, niet pochýb. Vo vestibule martinskej radnice je pri urne na zber anketových lístkov maketa projektu budovania Holí z Ostredku...
Na anketu reagoval v minulom čísle NŽT poslanec NR SR a poslanec MsZ v Martine Stanislav Janiš, v ktorom sa vyjadril k podstate ankety i k dôsledkom, ktoré by pre rozpočet mesta a vôbec jeho fungovanie mala primátorova vízia budovať Hole za „podnikateľskej„ účasti mesta (článok je dostupný na: www.Mynoviny.sk).
Dnes uverejňujeme ďalšie stanoviská.
Klamstvo, väčšie klamstvo, anketa
Odpustite mi parafrázu na slávny citát B. Disraeliho ohľadom štatistiky, ale myslím si, že takto by sa najvýstižnejšie dal charakterizovať význam ankety o výstavbe Lyžiarskeho strediska Martinské Hole mestom, poprípade mestskou akciovou spoločnosťou založenou za týmto účelom, organizovanej primátorom mesta. Nič proti anketám, pokiaľ sa týkajú popularity spevákov, politikov alebo obľúbenosti pracích prostriedkov. V tomto prípade však ide o niečo vážnejšie, až vážne. Zmysel tejto ankety je získať mandát občanov na realizáciu podnikateľského zámeru, na ktorý budú použité prostriedky z verejných zdrojov – rozpočtu mesta.
Prečo by občania mali financovať akciu, ktorú chce zafinancovať súkromný investor? Prečo by takýto mandát na výstavbu Lyžiarskeho strediska Mestský úrad v Martine (poprípade už v poradí druhá akciová spoločnosť, ktorá by mala byť založená na tento účel) nemala od občanov dostať? Hlavne preto,
lebo plánuje použiť prostriedky z verejných zdrojov - pochádzajúcich najmä z výberu miestnych daní na investíciu, hoci je možné zafinancovať kompletne celú zo súkromných zdrojov. Konkrétny investor - firma Pro Ski - dokonca už takmer rok čaká na to, aby jej MsÚ vydal povolenie stavať. Ak by primátor mesta nepozastavil uznesenie mestského zastupiteľstva na jar minulého roku, na Martinské hole by nás už teraz vozila osemmiestna kabínková lanovka a lyžovalo by sa už teraz na nových terénoch aj sedačkách a vlekoch.
Ide teda primátorovi skutočne o rozvoj Martinských holí, alebo len o osobnú ambíciu realizovať (megalomanský) projekt, na ktorý nemôže nájsť súkromného investora, a preto potrebuje získať peniaze od občanov, alebo z verejných zdrojov? Druhý a nie menej dôležitý dôvod na spochybnenie správnosti úmyslu investovať peniaze mesta do Martinských holí, je samotný účel investície. Ak mesto chce podnikať, malo by podnikať v takej sfére, o ktorú súkromní investori nemajú záujem a ktorú využíva väčšina verejnosti, alebo sú určené napríklad zdravotne a sociálne postihnutým, oslabeným či znevýhodneným skupinám obyvateľstva (napr. parkovací systém mesta, domov opatrovateľskej služby, stravovacie služby pre dôchodcov, dotácie hromadnej mestskej dopravy, výstavba parkovacích domov a podobne). Martin, to nie je len pešia zóna a Martinské hole.
Skôr ako odpovieme na anketové otázky (ak vôbec), opýtajme sa primátora mesta: Máme súkromného investora, ktorý nevyžaduje peniaze z mestského rozpočtu na vybudovanie napríklad domu pre zdravotne postihnutých a prestárlych občanov v kapacite aspoň 100 lôžok (taká je aktuálna potreba mesta)? Máme súkromného investora na opravu a zateplenie základných a materských škôl v meste? Máme súkromného investora na parkoviská na sídliskách, športoviská, okružné križovatky? Máme ulice a chodníky v zime čisté od snehu a ľadu? Ak nemáme, nie je vhodnejšie nakumulované peniaze nasmerovať práve sem? A ešte jedna otázka by mala každému napadnúť: ako dopadla prvá „mestská“ akciová spoločnosť, založená za účelom budovania Lyžiarskeho strediska Martinské Hole? Naozaj chce mestský úrad (primátor?) dvakrát vstúpiť do tej istej rieky?
Dezinformujúce znenie otázok ankety, zneužitie administratívneho aparátu mesta pri realizácii ankety (tím 15 ľudí, pracujúcich aj sobotu, nedeľu - ako odznelo v TV besede na TV Turiec) a stále sa zväčšujúce objemy peňazí, ktorými disponuje samospráva, nás nabádajú k väčšej opatrnosti, bdelosti a uvážlivosti pri kontrole využívania verejných finančných prostriedkov. Aby mal dôvod na spokojnosť nielen ten usmievavý pán na reklamných pútačoch zastávok mestskej hromadnej dopravy, ale aj dane a poplatky platiaci občania jednotlivých obytných štvrtí mesta Slavomír Šuch, poslanec MsZ v Martine
Vylamovanie otvorených dverí?
Naša firma Pro Ski, ako je verejnosti veľmi dobre známe, sa snaží dlhší čas presadiť investičný zámer výstavby a rozvoja MH. Najdôležitejšou úlohou pri modernizácii Martinských holí je vyriešenie prístupu lyžiarov kabínkovou lanovkou. Aktuálne sa javia dve možnosti - zo Strání v trase existujúcej sedačkovej lanovky a z lokality nazývanej Ostredok.
Prístup zo Strání na Martinské hole zahŕňa projekt firmy Pro Ski - jediného reálneho investora modernizácie MH. Jeho výhodou je, že jeho zámer je zasadený do územia, o ktorom sa v územnom pláne mesta Martin, okrsok č. 19, VS 16, píše ako o „existujúcom stredisku prímestskej rekreácie, horského turizmu a zimných športov Stráne.„ To vlastne znamená, že zámer výstavby osemmiestnej kabínkovej lanovky, ktorý firma Pro Ski predložila v január 2005 Stavebnému úradu Martin na územné rozhodnutie, je plne v súlade s územným plánom mesta Martin !!! Pritom práve toto je prezentované zo strany primátora mesta ako problém.
Realizácia projektu so súkromných finančných zdrojov nevyžaduje mestské financie, pritom navrhovaná trasa osemmiestnej kabínkovej lanovky vo veľkej miere využíva doterajšiu cestu starej lanovky. Všetky pozemky potrebné pre jej výstavbu sú na základe uzavretých zmlúv so súkromnými vlastníkmi a Urbárom Martin pripravené na výstavbu. V tomto území sú k dispozícii všetky inžinierske siete, zámer je šetrný k životnému prostrediu s minimalizáciou nárokov na výrub drevnej hmoty.
Napriek preukázateľným výhodám je odpor martinského primátora k nášmu zámeru taký silný, že sa ho snaží blokovať aj za cenu porušenia zákonov, čo konštatoval Krajský stavebný úrad v Žiline aj Okresná prokuratúra v Martine! (Mimochodom, podotýkam, že firma Pro Ski neporušila zákon ani raz, a to ani v prípade navezenia drevnej hmoty na sporné pozemky...)
Zámer výstavby z lokality Ostredok je známy už z roku 1994. V uplynulých týždňoch ho začal primátor oživovať. Už dlhú dobu tvrdí, že na výstavbu kabínkovej lanovky a zjazdovej trate má zahraničného investora. Keďže doteraz žiadneho nepredstavil, pretože, pravdepodobne, žiadny neexistuje, urobil vo svojich plánoch výstavby MH (na ktorých mu nepochybne úprimne záleží) dramatický a náhly obrat – investora máme a sme to my – mesto Martin!!! Táto idea má však niekoľko veľmi vážnych „chýb krásy„. Predovšetkým je úplne v rozpore so strategickým plánom mesta Martin. Tento zámer ráta v plnej miere s použitím financií mesta so všetkými rizikami, že sa ho nepodarí realizovať. Pritom zámer – výkup pozemkov pod kabínkovú lanovku a zjazdovú trať neodsúhlasili poslanci na mimoriadnom zasadnutí zastupiteľstva venovanom situácii na Martinských holiach, ktoré bolo 12. januára 2006. Prevádzka kabínkovej lanovky a zjazdovej trate, ktoré by malo mesto Martin vystavať (ak by s navrhovanými cenami výkupu pozemkov súhlasilo asi 120 súkromných vlastníkov) je ekonomicky nereálna a návratnosť vynaložených investícii je pochybná. Primátor dokonca ponúka občanom možnosť finančne sa podieľať na jeho zámere, patrí sa však povedať aj to, že práva a možnosti drobných akcionárov bývajú minimálne.
Napriek tomu sa primátor pustil do vážnych príprav realizácie tohto zámeru, ktorý okrem vyššie spomenutých problémov nesie aj ďalšie dokázateľné riziká – finančná náročnosť na budovanie infraštruktúry, zložitá dopravná situácia... Za neetické považujem, že sa primátor pre realizáciu tohto zámeru rozhodol v tomto období sám a chýbajúci súhlas MsZ pokúša nahradiť neodbornou anketou, pričom na zistenie názorov obyvateľstva sa štandardne používajú prieskumy verejnej mienky renomovanými agentúrami, ktorých závery sú dôveryhodné a majú vysokú výpovednú hodnotu! Je zároveň falošné a neúctivé sa na jednej strane demokraticky tváriť, že nás zaujíma názor občanov a na druhej strane robí kroky, ako keby poslanci MsZ a občania už jeho zámer odobrili (zadanie vypracovanie projektovej dokumentácie, štúdia dopadov na životné prostredie, zmluvy o budúcich zmluvách so súkromnými vlastníkmi pozemkov a pod.). Kto nahradí mestu Martin škody, ak sa zámer nepodarí zrealizovať, lebo práce sa budú musieť zaplatiť? Napriek týmto rizikám považuje primátor zámer výstavby z lokality Ostredok za bezproblémový, ekonomicky zvládnuteľný a reálny.
Pýtam sa: nebolo by lepšie nezaťahovať mesto do rizikového podnikania a radšej venovať finančné prostriedky z rozpočtu na potreby obyvateľov ktoré sú oveľa dôležitejšie? Chýbajú tu zariadenia pre starších občanov, chátrajú školy, treba budovať kruhové križovatky, v mraze sa postarať o trpiacich bezdomovcov, opravovať poškodené komunikácie...! Žiaľ, na to všetko peniaze chýbajú, ale ukazuje sa, že nemajú chýbať na to, aby si niekto za peniaze daňových poplatníkov napĺňal vlastné ambície.
Ján Zuberec,člen predstavenstva Pro Ski
Turčanom chcem vrátiť, čo je ich
Rád by som reagoval na článok poslanca mestského parlamentu Stanislava Janiša, ktorý vyšiel v minulom čísle pod názvom: „Čo prekrýva anketa o Martinských holiach?„ Niektoré tvrdenia v tomto článku sú polopravdivé, iné vyslovene zavádzajú a niektoré sú úplnou nepravdou. Je vidno, že predvolebná kampaň sa už začala. Postupne sa k jednotlivým tvrdeniam dostanem a pokúsim sa vyvrátiť ich faktami.
V úvode článku by som chcel poopraviť tvrdenie redakcie, že „...primátor mieni na štart veľkolepého projektu použiť financie získané z predaja hotela Turiec, chaty Magistrát a pripravovaného predaja SIM skladov, čo môže byť súhrnom okolo 180 - 200 miliónov korún.„ Áno, konkrétne som tým myslel, že ak by mesto potrebovalo peniaze, tak si nemusíme brať úver a kedykoľvek by tieto predpokladané príjmy postačovali na vykúpenie pozemkov a zabezpečenie výstavby infraštruktúry, resp. v prípade potreby aj na zabezpečenie investora na výstavbu lanovej dráhy (zábezpeka do výšky max. 100 miliónov Sk). Zatiaľ mestský úrad predložil na schválenie poslancom len odpredaj chaty a hotela Turiec, so záujemcami o kúpu SIMu sme stále v rokovaniach.
A teraz k tvrdeniam S. Janiša. Tvrdenie: „Koľko budú stáť mesto, teda nás všetkých tie Hole?„. Veď mesto dnes nevlastní na Holiach ani 1m2 pozemku, ani 1 m lana, ani jeden vlek, ani jednu kotvu, nevlastní na Holiach nič.„ – je nepravdivé. Mesto Martin vlastní na Ostredku zhruba 8,5 ha pozemkov, ktoré chceme odpredať záujemcom o výstavbu penziónov a hotelov. Kúpili sme ich v r. 1996 (uznesením č. 120/1996 z 24.10.1996) a vtedy bola zároveň aj schválená koncepcia riešenia ÚPZ Martinské hole–Ostredok. Okrem toho ma veľmi mrzí, že nedošlo ku naplneniu Zákona 278/1993 o správe majetku štátu, podľa ktorého mal Lyžiarsky klub Martinské hole vrátiť majetok mestu. Pri delimitácii tohto majetku na jednotlivé kluby valné zhromaždenie odsúhlasilo, že ho kluby nesmú odpredať. A ak oň nemajú záujem, majú ho vrátiť telovýchovnej jednote. Lenže toto sa nestalo, majetok bol niekoľkokrát predaný v rozpore so zákonom. Preto som povedal, že mesto musí stavať lyžiarske stredisko.
Miliardu korún už bude stáť rozvoj Martinských holí ako celku - vrátane infraštruktúry a penziónov, ktoré budú stáť v okolí. Ale lanovka so zjazdovkou, cestu, odvodnenie, kanalizáciu a prívod elektriny, ktoré má v pláne postaviť mesto, by nemalo stáť viac ako 300 miliónov Sk. Preto sa mi otázka, ktorú S. Janiš navrhoval dať do ankety : „Súhlasíte, aby mesto Martin investovalo do kúpy a zveľaďovania Martinských holí viac ako miliardu korún? zdá neopodstatnená. V súvislosti s výstavbou Martinských holí si teda mesto nemá v pláne brať úver. Tým pádom je aj jeho druhá podotázka : „A ďalšia pravdivá otázka by mala potom znieť: „Súhlasíte aby si mesto tieto peniaze požičalo ?„ zavádzajúca.
Za vyslovenú nepravdu v celom jeho článku pokladám toto tvrdenie:„..len toľko, že mesto pod vedením tohto primátora už založilo jednu akciovú spoločnosť (a.s.), ktorá mala za cieľ výstavbu Martinských holí, avšak táto a.s. dnes nevlastní ani len projekt výstavby Martinských holí, nieto ešte, že by niečo bola v prospech ich rozvoja urobila.„ Ja som žiadnu akciovú spoločnosť nezaložil, založil ju môj predchodca Štefan Jokel 18. mája 1994 (bolo to schválené uznesením č. 33/94), ja som nastúpil do funkcie až v decembri 1994. Poslanec Janiš robil v rokoch 1998-2002 prednostu mestského úradu, dokonca sám bol členom dozornej rady MH a.s. - stal sa ním na základe uznesenia MsZ č. 34/1999 (z 25. marca 1999). Je mi ľúto, že má takú krátku pamäť. Pokiaľ ide o jeho kritiku, že mesto vtedy „stratilo„ 9 miliónov Sk v pozemkoch, tiež by som o nej nehovoril ako o strate. Investovali sme ich do kúpy pozemkov, ktoré – ako som už spomenul - pri stavbe penziónov využijeme. Podnikanie mesta v cestovnom ruchu nepokladám za hazard s verejnými peniazmi. Myslím si, že oveľa väčším hazardom bolo spracovanie strategického plánu rozvoja mesta. Za 1,5milióna nám len potvrdili to, čo sme my už dávno vedeli a na čo – koniec-koncov ani netreba mať vysokú školu: že treba vybudovať Martinské hole ako prioritu regiónu. Pokiaľ si pamätám, tak to bol jeho návrh. Áno, tieto peniaze mohli byť skutočne použité inak.
„Celá anketa veľmi silno zaváňa len snahou prekryť a ešte k tomu na úkor verejných financií, pretrvávajúcu zlú situáciu na Martinských holiach, na ktorej sa primátor aktívne podieľa, napr. aj vetovaním uznesení MsZ o vstupe privátneho investora na Hole.„ Anketu som inicioval s cieľom podporiť rozvoj regiónu a dať Turčanom, čo tu stojí už státisíce rokov a čo je ich. Nerozpredať to tak, ako sa rozpredávajú iné strategicky dôležité veci a majetky v tomto štáte. Máš, pán poslanec, pocit, že anketa silno zavíňa snahou prekryť zlú situáciu na holiach....Ja mám zas pocit, že tvoj článok silno zaváňa snahou podchytiť si menej znalých občanov - voličov. Je to typický príklad útočnej kampane. Pán poslanec, stále „ideš„ proti mne, a tak sa mi zdá len logické, že tak činíš aj vo volebnom roku..
Stanislav Bernát,primátor mesta Martin

Inzercia - Tlačové správy

 1. Ako ochrániť svoje peniaze pred infláciou
 2. Výber auta na lízing môže byť slobodnejší, ako ste si mysleli
 3. Regeneračný spánok s ideálne podopretou chrbticou
 4. Developer Slnečníc postaví bývanie pri lese. S bazénom aj fitkom
 5. Dream job pre programátorov: Silicon Valley na Slovensku
 6. Kde sa dá elektromobil nabiť a za koľko? Veľký prehľad nabíjania
 7. Vedci z BMC SAV vo vlakoch nový koronavírus nenašli
 8. Nový Volkswagen Polo je najšikovnejšie malé auto
 9. Ako sa v lete správne starať o citlivú detskú pokožku?
 10. Dovolenka v Chorvátsku: stavte na overenú a obľúbenú klasiku
 1. Spoločnosť ASBIS uvádza na európske trhy novinku
 2. Vedci z BMC SAV vo vlakoch nový koronavírus nenašli
 3. V BILLA pokračuje Doba slovenská
 4. Nový Volkswagen Polo je najšikovnejšie malé auto
 5. Legislative intention - recodification of the corporate law
 6. Ako ochrániť svoje peniaze pred infláciou
 7. Výber auta na lízing môže byť slobodnejší, ako ste si mysleli
 8. Kde sa dá elektromobil nabiť a za koľko? Veľký prehľad nabíjania
 9. Posledné dni nešťastnej Anny Boleynovej
 10. Čo všetko je potrebné vedieť o ochrane očí počas leta
 1. Stačí mi elektromobil? Pozreli sme sa, ako je to s dojazdom 12 378
 2. Viete, čo jete, keď si kupujete pečivo dopečené v predajni? 10 882
 3. Je lepšie zobrať si rozkladateľný obal alebo vytriediť plastový? 8 996
 4. Dovolenka v Chorvátsku: stavte na overenú a obľúbenú klasiku 8 025
 5. Developer Slnečníc postaví bývanie pri lese. S bazénom aj fitkom 6 886
 6. Po Slovensku na motorke 6 800
 7. Dream job pre programátorov: Silicon Valley na Slovensku 6 093
 8. Sme vodná veľmoc a napriek tomu vody dovážame 4 379
 9. Crème de la crème po slovensky 3 229
 10. Jablone prinesú ovocie v podobe komfortného bývania 2 719
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy z SME | MY Turiec - aktuálne správy

Renomovaní slovenskí tvorcovia a obľúbení slovenskí a českí herci. Muž so zajačími ušami je prísľubom kvalitného filmového zážitku. Môžete si ho pozrieť už v regionálnej predpremiére.


(pw) 5 h
Turčianske Teplice prehrali s Nižnou a definitívne opúšťajú piatu ligu.

V tretej lige vyhrala Čadca, takže do skupiny sever nevypadne z vyššej súťaže nikto. Pre všetky turčianske tímy to znamená, že sú pred posledným kolom zachránené. V päťke je jasné, že futbalisti Turčianskych Teplíc budú hrať v novej sezóne nižšiu súťaž. O druhom zostupujúcom rozhodne posledné kolo, z našich sú namočené Sučany i Vrútky.


13 h
O víťazovi prvej triedy sa rozhodne až v poslednom kole. Bystrička hrá v Mošovciach a Blatnica privíta nevyspytateľné Trebostovo.

Bystrička získala body bez toho, aby musela hrať. Blatnica síce otočila skóre stretnutia v Dražkovciach z 2:0 na 2:3, no v poslednej minúte inkasovala gól a prišla o dva cenné body.


a 1 ďalší 18 h
Predstaničný priestor v Martine.

Poslanci na májovom zastupiteľstve už rozhodli o vyčlenení 100-tisíc eur na vybudovanie dvoch autobusových ník pre MHD.


18 h

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Sudkyňa konštatovala, že dlažobné kocky na pešej zóne sú v dosť dezolátnom stave. Pani Beáta, ktorá spadla cestou z divadla, má v ruke voperované klince.


18 h

Policajti vyzývajú ľudí k vyššej opatrnosti.


a 1 ďalší 19 h

Starohaličana zavalila slama. Neprežil.


18. jún

Američania skupujú drevo v celej Európe, výsledkom je cena, ktorá likviduje slovenský drevospracujúci priemysel.


19 h

Už ste čítali?