Nedeľa, 7. august, 2022 | Meniny má Štefánia

TURČIANSKY FUTBALOVÝ ZVÄZ

Úradná správa č. 34 – ročník 2005/2006
Sekretariát TFZ (Eduard Maňúr 0907841477)
1. Upozorňujeme funkcionárov FO, že podklady potrebné na vystavenie reg. preukazov hráčov prechádzajúcich v súťažnom ročníku 2006/2007 z kategórie žiak do kategórie dorast, je potrebné zaslať na Matričné miesto, Partizánska cesta 93, 974 01 B. Bystrica najneskôr do 30. 4. 2006. Podklady na registráciu: čitateľne a úplne vyplnená prihláška na registráciu (vyplniť presnú adresu žiadateľa, bezpodmienečne potrebný súhlas rodičov), fotografiu 4,5 x 3,5 cm – nie staršiu ako jeden rok (nepoužitá, na zadnú stranu fotografie napísať meno a priezvisko hráča), doklad na overenie rodného čísla a doklad o úhrade poplatku (á 100 SK za jedného hráča, na jeden poštový poukaz aj viac hráčov). Upozorňujeme funkcionárov FO, že Matričné miesto bude v období pred otvorením súťaží dôsledne vyžadovať príplatok á 300 SK za každého hráča za urýchlené vybavenie RP.
ŠTK (predseda Daniel Borcovan):
1. ŠTK prerokovala námietku kapitána hostí v MFZ I. trieda Mošovce – T. Teplice B ako bezpredmetnú. 2. ŠTK prerokovala námietku FC Loko ŽOS Vrútky voči štartu hráča Milana Čujku v MFZ I. triedy Podhradie – Vrútky 9. 4. 2006 ako bezpredmetnú. Menovaný hráč bol od 1. 3. 2006 hráčom FO T. Štiavnička, kde si trest vykonal. Námietkovy vklad prepadá v prospech TFZ. 3. V prípade nepriaznivého počasia povoľujeme používanie schválených náhradných hracích plôch (za splnenia podmienok určených v pasportoch hracích plôch) do 30. 4. 2006.
Komisia mládeže (predseda Peter Moric):
1. Kontumujeme nedohraný MFZ dorastu 19. kolo Turany – Lipovec v prospech FO Turany pre nízky počet hráčov (počet hráčov FO Lipovec klesol pod 7). Výsledok 3:0 dosiahnutý na hracej ploche zostáva v platnosti. 2. V prípade nepriaznivého počasia povoľujeme používanie schválených náhradných hracích plôch (za splnenia podmienok určených v pasportoch hracích plôch) do 30. 4. 2006.
Disciplinárna komisia – zasadnutie 11.4.2006 (predseda Pavol Baják):
1. DP-164 Michal Karolčík 870129 FO Dražkovce: ZČN 1 MFZ od 17. 4. 2006 podľa 1-5a. 2. DP-165 Pavol Koleno 870821 FO Turč. Teplice B: ZČP 1 MFZ do 31. 8. 2006 podľa 1-5a. 3. DP-166 Rastislav Šolc 710205 FO Turč. Teplice B: ZČN 2 MFZ od 17. 4. 2006 podľa 1-4a. 4. DP-167 Martin Vojt 910513 FO Krpeľany: ZČN 1 MFZ od 17. 4. 2006 podľa 1-5a. 5. DP-168 Róbert Kubový 770821 FO Ďanová: ZČN 4 MFZ od 17. 4. 2006 podľa 1-6-1b, uhradiť 150 + 150 SK. 6. DP-169 Dušan Lojdl 690723 FO Priekopa: ZČN 7 mesiacov od 10.4.2006 do 9. 11. 2006 podľa 1-6-3b. 7. DP-170 DK trestá FO Priekopa ZČN 1 MFZ plus pokutou 1000 SK + 250 Sk za prerokovanie priestupku podľa DP 2-1d za inzultáciu AR v MFZ 9.4.2006. 8. DP-171 Tomáš Kubo 910510 FO Ďanová: ZČN 4 MFZ od 17.4.2006 podľa 1-6-1b, uhradiť 50 + 50 SK. 9. DP-172 ZČN 1 MFZ za 4 ŽK od 17.4.2006: Radoslav Pačaj 720208 FO Kľačany, Tomáš Böhme 890809 FO Žabokreky, Milan Bielik 551212 FO Košťany, Martin Škvarka 891003 FO Trebostovo, Igor Bulík 851125 FO Diviaky, Slavomír Kmeť 810510 FO Žabokreky, Marian Jakubský 850706 FO Podhradie, Daniel Taraba 581011 FO Košťany, Peter Kučera 721002 FO Kľačany, Ján Thomka 640814 FO Mošovce, Pavol Rabčan 870730 FO Žabokreky. 10. DP-173 Neprerokované priestupky pre porušenie DP: Milan Hrivnák 690503 FO Bystrička – chýba poplatok za 4 ŽK, Martin Hykl 890623 FO Bystrička – chýba poplatok za ČK. 11. DP-174 Žiadosti o zmenu trestu: Tomáš Kysel 910315 FO Žabokreky – zamieta sa. 12. DP-174 Na návrh ŠTK v zmysle ustanovení Rozpisu súťaží TFZ čl. X. bod 6, DK trestá pokutou 15 000,- SK FK VTJ Tatran Turany za odhlásenie družstva dospelých v priebehu súťaže. 13. Proti rozhodnutiu DK je možné sa odvolať do 15 dní od uverejnenia v ÚS TFZ.
Komisia rozhodcov (predseda Peter Šmid):
1. Predvolávame na zasadnutie KR 25. 4. 2006 o 16.00 h. R Marian Kochan (z MFZ Mošovce-T. Teplice). 2. Vzhľadom na to, že odložené MFZ sa odohrajú v dňoch pondelok až štvrtok, žiadame R, aby písomne nahlásili prípadnú neúčasť na týchto MFZ. Pokiaľ sa R včas neospravedlní (21 dní pred MFZ), KR berie na vedomie, že R sa môže v danom termíne MFZ zúčastniť. Toho času eviduje KR ospravedlnenia R J. Smutný (rozpis ospravedlnenia) a S. Dudek (v priebehu týždňa). 3. Chyby v zápise o stretnutí hraných 15.-16.4.2006: Kochan 0,5, Zaťková 0,7 a 0,4, Bielik 0,4 a 1,1, Filo 1,2 a 1,2, Kubica 0,2, Rusnák 1,1 a 0,2, Kunert 1,0, Vlas 0,2. 4. KR nariaďuje všetkým R, aby v MFZ dorastu a žiakov po konzultácii s trénermi obidvoch družstiev napísali na zadnú stranu zápisu o stretnutí najlepšieho hráča domácich a najlepšieho hráča hostí.
Komisia DZ (predseda Vladimír Pavlák):
1. Známky DZ z MFZ hraných 15.-16.4.2006: Necpaly – Bystrička (7,9-8-8), Diviaky – Dubové (8-8-8), Žabokreky – Sklabiňa (7,4-8-8), Kláštor – Podhradie (8-8-8), Vrútky – Košťany (8-8-8), Mošovce – T. Teplice B (6,5-8,1-8), Ďanová – Turček (7,5-8).
KR – obsadenie R a DZ na 29.-30.4.2006
I.TRIEDA – 19. kolo - 30. apríla 2006 o 16. h: Bystrička – Dubové (Polonec, Kochan, Kubica - Pekár), Diviaky – Sklabiňa (29. 4., TFZ, TFZ, TFZ), Necpaly – Podhradie (Vlas, Ivády, Dudek - Košalko), Žabokreky – Košťany (29.4., Mikula, Ivády, Dudek - Lamoš)
Kláštor – Krpeľany (29. 4., Smutný, Kunert, Kochan - Tomčány), Vrútky – T. Teplice B (29. 4., TFZ, TFZ, TFZ), Kľačany – Mošovce (Wehle, Mikula, Smutný - Pavlák)
II. TRIEDA – 19. kolo - 30. apríla 2006 o 16. h: Háj – Trebostovo B (Holotík, Zaťková, TFZ), Lipovec – Malý Čepčín (Kucharčík, Skvašík, TFZ), Valča B – Slov. Pravno (Hronček, Bielik, TFZ - Lupták), Priekopa – Kláštor B (Filo, Snovák, TFZ), Horná Štubňa – Turček (29.4., Kubica, Vlas, TFZ), Ďanová – Sklené (Kunert, Cupan, TFZ)
DORAST – 21. kolo - 29. apríla 2006 o 16. h: Bystrička – Dubové (Bielik, Scherer)
Necpaly – Dražkovce (Filo, Snovák), Trebostovo – Kľačany (Polonec, Hronček), Slov. Pravno – Belá (vo V. Čepčíne, Rusnák, Kucharčík), Žabokreky – Lipovec (o 13.30, Dudek, Ivády), Kláštor – Krpeľany (o 13.30, Kunert, Kochan), Turany – Diviaky (Holotík, Skvašík)
Sklabiňa – Mošovce (Zaťková, Wehle)
ŽIACI – 19. kolo - 30. apríla 2006 o 10.00 h – Skupina A: Bystrička – Trebostovo (Kochan), Lipovec – Sklabiňa (Holotík), Žabokreky – Podhradie (Zaťková), ŠK Fomat C – Krpeľany (o 9.00, Bielik), Turany – Belá (Ivády), Kľačany – Dražkovce (Dudek), Skupina B: Háj – Valča (Kubica), Diviaky – M. Čepčín (Snovák), Príbovce – Slov. Pravno (Mikula)
Kláštor – Dubové (Smutný), H. Štubňa – Blatnica (Rusnák), Ďanová – Mošovce (Kunert)
D O H R Á V K Y - DORAST: Dubové – Diviaky (26. 4. 2006 - streda- o 17.h., Kubica, Snovák), Belá – Turany (27. 4. 2006 - štvrtok- o 17.h., Kunert, Kucharčík)
ŽIACI - Skupina A: Trebostovo – Belá (27. 4. 2006 – štvrtok- o 17. h., Kochan),Podhradie – Turany (27. 4. 2006 - štvrtok- o 17. h., Bielik), Skupina B: Diviaky – Príbovce (26. 4. 2006 -streda- o 17.h., Vlas), Valča – Blatnica (27. 4. 2006 – štvrtok - o 17. h., Ivády), M. Čepčín – H. Štubňa (27. 4. 2006 – štvrtok - o 17.00 h., Snovák),Dubové – Mošovce (27.4.2006-štvrtok- o 17.00 h., Filo).
DORAST – 16. - kolo 1. mája 2006 (pondelok) o 16.30 h: Dubové – Krpeľany (Vlas, Filo) Lipovec – Diviaky (Leitman, Kunert), Belá – Mošovce (Ivády, Bielik), Kľačany – Sklabiňa (Mikula, Holotík), Dražkovce – Turany (Karolčík, Zaťková), Bystrička – Kláštor (Scherer, Skvašík), Necpaly – Žabokreky (Kochan, Kucharčík), Trebostovo – Slov. Pravno (Wehle, Hronček),
I. TRIEDA – 14. - kolo 4. mája 2006 (štvrtok) o 17.00 h: Dubové – Krpeľany (Zelezník, Chmúrny, Škvarek), Košťany – T. Teplice B (Mihalka, Ivády, Vlas - Lupták), Podhradie – Mošovce (Wehle, Mikula, Smutný - Košalko), Sklabiňa – Kľačany (Vojtek, Náther, Tilesch)
Bystrička – Vrútky (Hnilica, Ligas, Vojvoda), Diviaky – Kláštor (Horák, Blahušiak, Kuteľ)
Necpaly – Žabokreky (Karolčík, Kunert, Polonec - Tomčány)
II. TRIEDA – 14. kolo - 4. mája 2006 (štvrtok) o 17. h: Trebostovo B – Turček (Kucharčík, Filo - Pekár), Kláštor B – Blatnica (Kubica, Snovák), Slov. Pravno – Sklené (vo V. Čepčíne, Holotík, Zaťková - Lamoš), Malý Čepčín – Ďanová (v Blažovciach, Čuderlík, Sitár, Skvašík)
Lipovec – H. Štubňa (Kochan, Bielik - Pavlák), Valča B – Priekopa (Rohoň, Ivanič, Lisická).

SkryťVypnúť reklamu


Najčítanejšie na My Turiec

Inzercia - Tlačové správy

 1. Kde vybavíte žiadosť o hypotéku bez návštevy pobočky?
 2. Kde u nás kúpite domácke potraviny
 3. Na Oravskej priehrade s Kalim aj Spievankovom. Vidíme sa naživo
 4. Pláže Dominikánskej republiky kraľujú medzi najlepšími na svete
 5. 100 ovocných druhov, ktoré u nás dokážeme pestovať
 6. Dráčik nepúta príbehom, ale perlami ducha
 7. Miliónová autorka Táňa K. Vasilková: Po úspechu som netúžila
 8. Pozrite si, kedy hrá futbalové zápasy vaše mesto či dedina
 1. Za vysokou spotrebou sa často skrýva zlá kondícia motora
 2. Ktoré regionálne projekty podporí Nadácia COOP Jednota?
 3. Pláže Dominikánskej republiky kraľujú medzi najlepšími na svete
 4. Kde u nás kúpite domácke potraviny
 5. Na Oravskej priehrade s Kalim aj Spievankovom. Vidíme sa naživo
 6. Tetovanie a piercing - aké zdravotné riziká môžu spôsobiť?
 7. Aké sú vízie slovenských vodičov a architektov?
 8. Toto sú vízie slovenských vodičov a architektov
 1. Pláže Dominikánskej republiky kraľujú medzi najlepšími na svete 8 919
 2. 100 ovocných druhov, ktoré u nás dokážeme pestovať 6 767
 3. Pozrite si, kedy hrá futbalové zápasy vaše mesto či dedina 6 182
 4. Miliónová autorka Táňa K. Vasilková: Po úspechu som netúžila 5 287
 5. Dráčik nepúta príbehom, ale perlami ducha 5 166
 6. Vypnite si reklamu na SME.sk a odomknite všetky články 3 983
 7. First moment: Maldivy, Maurícius či Mexiko na dosah jedným letom 2 783
 8. Dobrá správa pre pacientov s cukrovkou 2 487

Blogy SME

 1. Otilia Horrocks: Voliči si zaslúžia viac...
 2. Ján Škerko: Kolibríky a ruskí orkovia
 3. Marián Kozák: Festival "Európskeho ľudového remesla" v Kežmarku 2022
 4. Matúš Grznár: Výzva Igorovi Matovičovi k sebareflexii a odstúpeniu.
 5. Štefan Vidlár: Bola jedna rodina
 6. Rastislav Jusko: Konflikt Matoviča a Sulíka ukazuje zhubnosť stavu demokracie na Slovensku.
 7. Andrea Ostrihoňová: Ave Danuvina Alacris
 8. Miroslav Galovič: Cykloleto 2022 alebo 500 km za 5 týždňov. Prológ, časť záverečná. Týždne štvrtý a piaty. Záverečný sumár.
 1. Věra Tepličková: A to je koniec, vážení! Čaká nás už len zima, hlad a beznádej... Ak nezasiahne Matovič... 44 328
 2. Martin Sústrik: Korupcia v ruskej armáde 24 802
 3. Tomáš Harustiak: Kto šetrí ma za tri / Ako vyžiť z minimálnej mzdy ? / Dá sa vyžiť z minimálnej mzdy ? / Prečo Slováci nemajú peniaze / Ako vyžiť z dôchodku / 9 402
 4. Jana Melišová: Svet sa zmenil... 6 118
 5. Ján Šeďo: Očovčania majú do zajtra hladovku, obchod "stráži" medveď ! 5 141
 6. Jana Žilková: Výchova detí v Mongolsku 4 452
 7. Post Bellum SK: Hromady mŕtvych a nočné mory o Varšavskom povstaní 4 127
 8. Jana Melišová: Investovať či neinvestovať? 3 840
 1. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 45. - Arktída - Posledná plavba lode Karluk 3/3 - Návrat do civilizácie, 1914
 2. Jiří Ščobák: Kde dnes môžeme ušetriť? Znížiť spotrebu a náklady?
 3. Jiří Ščobák: Proč bychom si měli zapamatovat jméno Anna Chadimová? Co nám po ní zůstalo?
 4. Martina Hilbertová: Márnivé dcéry z Bratislavy: Ružinovská televízia - pod kontrolou politikov
 5. Jiří Ščobák: Krásne a zaujímavé historické poistné zmluvy: Existovala aj čisto slovenská poisťovňa? A čo bola „zmluva odvážna“?
 6. Monika Nagyova: O žene, ktorá milovala rúško
 7. Martina Hilbertová: Márnivé dcéry z Bratislavy: Novomestská parkovacia: Firma bez kontroly, ktorá nepodnikala, iba míňala
 8. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 44. - Arktída - Posledná plavba lode Karluk 2/3 - Skaza lode Karluk, 1913 - 1914
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu

Hlavné správy z SME | MY Turiec - aktuálne správy

Pamätná tabuľa je venovaná rodákovi z Necpál Jozefovi Justhovi.

V Žabokrekoch si uctili pamiatku Jána Vaňa turistickým výstupom a deti sa opäť zabavili na biblickom tábore.


27m
Urológ Švihra pracuje so špeciálnym softvérom.

Špeciálny softvér bol vyvinutý vo Francúzku.


a 1 ďalší 7 h
Zverenci Pavla Šuhaja vstúpili do súťaže tesnou prehrou.

Celok Veľkých Ludiniec predviedol v Žabokrekoch organizovanú hru, na ktorú naši veľmi ťažko hľadali recept. Navyše sa hostia tesne pred prestávkou dostali do vedenia a tesný náskok aj s prispením umného kúskovania hry a hereckého umenia ustrážili až do konca.


8 h
Naposledy sa medveď snažil dostať do areálu cez tento plot.

Chovateľa už dva týždne ohrozuje pravdepodobne medvedica s mladými a ničí mu majetok.


6. aug

Blogy SME

 1. Otilia Horrocks: Voliči si zaslúžia viac...
 2. Ján Škerko: Kolibríky a ruskí orkovia
 3. Marián Kozák: Festival "Európskeho ľudového remesla" v Kežmarku 2022
 4. Matúš Grznár: Výzva Igorovi Matovičovi k sebareflexii a odstúpeniu.
 5. Štefan Vidlár: Bola jedna rodina
 6. Rastislav Jusko: Konflikt Matoviča a Sulíka ukazuje zhubnosť stavu demokracie na Slovensku.
 7. Andrea Ostrihoňová: Ave Danuvina Alacris
 8. Miroslav Galovič: Cykloleto 2022 alebo 500 km za 5 týždňov. Prológ, časť záverečná. Týždne štvrtý a piaty. Záverečný sumár.
 1. Věra Tepličková: A to je koniec, vážení! Čaká nás už len zima, hlad a beznádej... Ak nezasiahne Matovič... 44 328
 2. Martin Sústrik: Korupcia v ruskej armáde 24 802
 3. Tomáš Harustiak: Kto šetrí ma za tri / Ako vyžiť z minimálnej mzdy ? / Dá sa vyžiť z minimálnej mzdy ? / Prečo Slováci nemajú peniaze / Ako vyžiť z dôchodku / 9 402
 4. Jana Melišová: Svet sa zmenil... 6 118
 5. Ján Šeďo: Očovčania majú do zajtra hladovku, obchod "stráži" medveď ! 5 141
 6. Jana Žilková: Výchova detí v Mongolsku 4 452
 7. Post Bellum SK: Hromady mŕtvych a nočné mory o Varšavskom povstaní 4 127
 8. Jana Melišová: Investovať či neinvestovať? 3 840
 1. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 45. - Arktída - Posledná plavba lode Karluk 3/3 - Návrat do civilizácie, 1914
 2. Jiří Ščobák: Kde dnes môžeme ušetriť? Znížiť spotrebu a náklady?
 3. Jiří Ščobák: Proč bychom si měli zapamatovat jméno Anna Chadimová? Co nám po ní zůstalo?
 4. Martina Hilbertová: Márnivé dcéry z Bratislavy: Ružinovská televízia - pod kontrolou politikov
 5. Jiří Ščobák: Krásne a zaujímavé historické poistné zmluvy: Existovala aj čisto slovenská poisťovňa? A čo bola „zmluva odvážna“?
 6. Monika Nagyova: O žene, ktorá milovala rúško
 7. Martina Hilbertová: Márnivé dcéry z Bratislavy: Novomestská parkovacia: Firma bez kontroly, ktorá nepodnikala, iba míňala
 8. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 44. - Arktída - Posledná plavba lode Karluk 2/3 - Skaza lode Karluk, 1913 - 1914

Už ste čítali?