Pondelok, 14. jún, 2021 | Meniny má VasilKrížovkyKrížovky
ÚRADNÁ SPRÁVA Č. 34 – ROČNÍK 2005/2006

TURČIANSKY FUTBALOVÝ ZVÄZ

Úradná správa č. 34 – ročník 2005/2006
Sekretariát TFZ (Eduard Maňúr 0907841477)
1. Upozorňujeme funkcionárov FO, že podklady potrebné na vystavenie reg. preukazov hráčov prechádzajúcich v súťažnom ročníku 2006/2007 z kategórie žiak do kategórie dorast, je potrebné zaslať na Matričné miesto, Partizánska cesta 93, 974 01 B. Bystrica najneskôr do 30. 4. 2006. Podklady na registráciu: čitateľne a úplne vyplnená prihláška na registráciu (vyplniť presnú adresu žiadateľa, bezpodmienečne potrebný súhlas rodičov), fotografiu 4,5 x 3,5 cm – nie staršiu ako jeden rok (nepoužitá, na zadnú stranu fotografie napísať meno a priezvisko hráča), doklad na overenie rodného čísla a doklad o úhrade poplatku (á 100 SK za jedného hráča, na jeden poštový poukaz aj viac hráčov). Upozorňujeme funkcionárov FO, že Matričné miesto bude v období pred otvorením súťaží dôsledne vyžadovať príplatok á 300 SK za každého hráča za urýchlené vybavenie RP.
ŠTK (predseda Daniel Borcovan):
1. ŠTK prerokovala námietku kapitána hostí v MFZ I. trieda Mošovce – T. Teplice B ako bezpredmetnú. 2. ŠTK prerokovala námietku FC Loko ŽOS Vrútky voči štartu hráča Milana Čujku v MFZ I. triedy Podhradie – Vrútky 9. 4. 2006 ako bezpredmetnú. Menovaný hráč bol od 1. 3. 2006 hráčom FO T. Štiavnička, kde si trest vykonal. Námietkovy vklad prepadá v prospech TFZ. 3. V prípade nepriaznivého počasia povoľujeme používanie schválených náhradných hracích plôch (za splnenia podmienok určených v pasportoch hracích plôch) do 30. 4. 2006.
Komisia mládeže (predseda Peter Moric):
1. Kontumujeme nedohraný MFZ dorastu 19. kolo Turany – Lipovec v prospech FO Turany pre nízky počet hráčov (počet hráčov FO Lipovec klesol pod 7). Výsledok 3:0 dosiahnutý na hracej ploche zostáva v platnosti. 2. V prípade nepriaznivého počasia povoľujeme používanie schválených náhradných hracích plôch (za splnenia podmienok určených v pasportoch hracích plôch) do 30. 4. 2006.
Disciplinárna komisia – zasadnutie 11.4.2006 (predseda Pavol Baják):
1. DP-164 Michal Karolčík 870129 FO Dražkovce: ZČN 1 MFZ od 17. 4. 2006 podľa 1-5a. 2. DP-165 Pavol Koleno 870821 FO Turč. Teplice B: ZČP 1 MFZ do 31. 8. 2006 podľa 1-5a. 3. DP-166 Rastislav Šolc 710205 FO Turč. Teplice B: ZČN 2 MFZ od 17. 4. 2006 podľa 1-4a. 4. DP-167 Martin Vojt 910513 FO Krpeľany: ZČN 1 MFZ od 17. 4. 2006 podľa 1-5a. 5. DP-168 Róbert Kubový 770821 FO Ďanová: ZČN 4 MFZ od 17. 4. 2006 podľa 1-6-1b, uhradiť 150 + 150 SK. 6. DP-169 Dušan Lojdl 690723 FO Priekopa: ZČN 7 mesiacov od 10.4.2006 do 9. 11. 2006 podľa 1-6-3b. 7. DP-170 DK trestá FO Priekopa ZČN 1 MFZ plus pokutou 1000 SK + 250 Sk za prerokovanie priestupku podľa DP 2-1d za inzultáciu AR v MFZ 9.4.2006. 8. DP-171 Tomáš Kubo 910510 FO Ďanová: ZČN 4 MFZ od 17.4.2006 podľa 1-6-1b, uhradiť 50 + 50 SK. 9. DP-172 ZČN 1 MFZ za 4 ŽK od 17.4.2006: Radoslav Pačaj 720208 FO Kľačany, Tomáš Böhme 890809 FO Žabokreky, Milan Bielik 551212 FO Košťany, Martin Škvarka 891003 FO Trebostovo, Igor Bulík 851125 FO Diviaky, Slavomír Kmeť 810510 FO Žabokreky, Marian Jakubský 850706 FO Podhradie, Daniel Taraba 581011 FO Košťany, Peter Kučera 721002 FO Kľačany, Ján Thomka 640814 FO Mošovce, Pavol Rabčan 870730 FO Žabokreky. 10. DP-173 Neprerokované priestupky pre porušenie DP: Milan Hrivnák 690503 FO Bystrička – chýba poplatok za 4 ŽK, Martin Hykl 890623 FO Bystrička – chýba poplatok za ČK. 11. DP-174 Žiadosti o zmenu trestu: Tomáš Kysel 910315 FO Žabokreky – zamieta sa. 12. DP-174 Na návrh ŠTK v zmysle ustanovení Rozpisu súťaží TFZ čl. X. bod 6, DK trestá pokutou 15 000,- SK FK VTJ Tatran Turany za odhlásenie družstva dospelých v priebehu súťaže. 13. Proti rozhodnutiu DK je možné sa odvolať do 15 dní od uverejnenia v ÚS TFZ.
Komisia rozhodcov (predseda Peter Šmid):
1. Predvolávame na zasadnutie KR 25. 4. 2006 o 16.00 h. R Marian Kochan (z MFZ Mošovce-T. Teplice). 2. Vzhľadom na to, že odložené MFZ sa odohrajú v dňoch pondelok až štvrtok, žiadame R, aby písomne nahlásili prípadnú neúčasť na týchto MFZ. Pokiaľ sa R včas neospravedlní (21 dní pred MFZ), KR berie na vedomie, že R sa môže v danom termíne MFZ zúčastniť. Toho času eviduje KR ospravedlnenia R J. Smutný (rozpis ospravedlnenia) a S. Dudek (v priebehu týždňa). 3. Chyby v zápise o stretnutí hraných 15.-16.4.2006: Kochan 0,5, Zaťková 0,7 a 0,4, Bielik 0,4 a 1,1, Filo 1,2 a 1,2, Kubica 0,2, Rusnák 1,1 a 0,2, Kunert 1,0, Vlas 0,2. 4. KR nariaďuje všetkým R, aby v MFZ dorastu a žiakov po konzultácii s trénermi obidvoch družstiev napísali na zadnú stranu zápisu o stretnutí najlepšieho hráča domácich a najlepšieho hráča hostí.
Komisia DZ (predseda Vladimír Pavlák):
1. Známky DZ z MFZ hraných 15.-16.4.2006: Necpaly – Bystrička (7,9-8-8), Diviaky – Dubové (8-8-8), Žabokreky – Sklabiňa (7,4-8-8), Kláštor – Podhradie (8-8-8), Vrútky – Košťany (8-8-8), Mošovce – T. Teplice B (6,5-8,1-8), Ďanová – Turček (7,5-8).
KR – obsadenie R a DZ na 29.-30.4.2006
I.TRIEDA – 19. kolo - 30. apríla 2006 o 16. h: Bystrička – Dubové (Polonec, Kochan, Kubica - Pekár), Diviaky – Sklabiňa (29. 4., TFZ, TFZ, TFZ), Necpaly – Podhradie (Vlas, Ivády, Dudek - Košalko), Žabokreky – Košťany (29.4., Mikula, Ivády, Dudek - Lamoš)
Kláštor – Krpeľany (29. 4., Smutný, Kunert, Kochan - Tomčány), Vrútky – T. Teplice B (29. 4., TFZ, TFZ, TFZ), Kľačany – Mošovce (Wehle, Mikula, Smutný - Pavlák)
II. TRIEDA – 19. kolo - 30. apríla 2006 o 16. h: Háj – Trebostovo B (Holotík, Zaťková, TFZ), Lipovec – Malý Čepčín (Kucharčík, Skvašík, TFZ), Valča B – Slov. Pravno (Hronček, Bielik, TFZ - Lupták), Priekopa – Kláštor B (Filo, Snovák, TFZ), Horná Štubňa – Turček (29.4., Kubica, Vlas, TFZ), Ďanová – Sklené (Kunert, Cupan, TFZ)
DORAST – 21. kolo - 29. apríla 2006 o 16. h: Bystrička – Dubové (Bielik, Scherer)
Necpaly – Dražkovce (Filo, Snovák), Trebostovo – Kľačany (Polonec, Hronček), Slov. Pravno – Belá (vo V. Čepčíne, Rusnák, Kucharčík), Žabokreky – Lipovec (o 13.30, Dudek, Ivády), Kláštor – Krpeľany (o 13.30, Kunert, Kochan), Turany – Diviaky (Holotík, Skvašík)
Sklabiňa – Mošovce (Zaťková, Wehle)
ŽIACI – 19. kolo - 30. apríla 2006 o 10.00 h – Skupina A: Bystrička – Trebostovo (Kochan), Lipovec – Sklabiňa (Holotík), Žabokreky – Podhradie (Zaťková), ŠK Fomat C – Krpeľany (o 9.00, Bielik), Turany – Belá (Ivády), Kľačany – Dražkovce (Dudek), Skupina B: Háj – Valča (Kubica), Diviaky – M. Čepčín (Snovák), Príbovce – Slov. Pravno (Mikula)
Kláštor – Dubové (Smutný), H. Štubňa – Blatnica (Rusnák), Ďanová – Mošovce (Kunert)
D O H R Á V K Y - DORAST: Dubové – Diviaky (26. 4. 2006 - streda- o 17.h., Kubica, Snovák), Belá – Turany (27. 4. 2006 - štvrtok- o 17.h., Kunert, Kucharčík)
ŽIACI - Skupina A: Trebostovo – Belá (27. 4. 2006 – štvrtok- o 17. h., Kochan),Podhradie – Turany (27. 4. 2006 - štvrtok- o 17. h., Bielik), Skupina B: Diviaky – Príbovce (26. 4. 2006 -streda- o 17.h., Vlas), Valča – Blatnica (27. 4. 2006 – štvrtok - o 17. h., Ivády), M. Čepčín – H. Štubňa (27. 4. 2006 – štvrtok - o 17.00 h., Snovák),Dubové – Mošovce (27.4.2006-štvrtok- o 17.00 h., Filo).
DORAST – 16. - kolo 1. mája 2006 (pondelok) o 16.30 h: Dubové – Krpeľany (Vlas, Filo) Lipovec – Diviaky (Leitman, Kunert), Belá – Mošovce (Ivády, Bielik), Kľačany – Sklabiňa (Mikula, Holotík), Dražkovce – Turany (Karolčík, Zaťková), Bystrička – Kláštor (Scherer, Skvašík), Necpaly – Žabokreky (Kochan, Kucharčík), Trebostovo – Slov. Pravno (Wehle, Hronček),
I. TRIEDA – 14. - kolo 4. mája 2006 (štvrtok) o 17.00 h: Dubové – Krpeľany (Zelezník, Chmúrny, Škvarek), Košťany – T. Teplice B (Mihalka, Ivády, Vlas - Lupták), Podhradie – Mošovce (Wehle, Mikula, Smutný - Košalko), Sklabiňa – Kľačany (Vojtek, Náther, Tilesch)
Bystrička – Vrútky (Hnilica, Ligas, Vojvoda), Diviaky – Kláštor (Horák, Blahušiak, Kuteľ)
Necpaly – Žabokreky (Karolčík, Kunert, Polonec - Tomčány)
II. TRIEDA – 14. kolo - 4. mája 2006 (štvrtok) o 17. h: Trebostovo B – Turček (Kucharčík, Filo - Pekár), Kláštor B – Blatnica (Kubica, Snovák), Slov. Pravno – Sklené (vo V. Čepčíne, Holotík, Zaťková - Lamoš), Malý Čepčín – Ďanová (v Blažovciach, Čuderlík, Sitár, Skvašík)
Lipovec – H. Štubňa (Kochan, Bielik - Pavlák), Valča B – Priekopa (Rohoň, Ivanič, Lisická).

Skryť Vypnúť reklamu


Inzercia - Tlačové správy

 1. Developer Slnečníc postaví bývanie pri lese. S bazénom aj fitkom
 2. Regeneračný spánok s ideálne podopretou chrbticou
 3. Ako sa mení dynamika firiem?
 4. Jablone prinesú ovocie v podobe komfortného bývania
 5. Stačí mi elektromobil? Pozreli sme sa, ako je to s dojazdom
 6. Viete, čo jete, keď si kupujete pečivo dopečené v predajni?
 7. Desať hotelov v destináciách, ktoré sú toto leto favoritmi
 8. Málokto im verí. Prekvapia Slováci na futbalovom EURO 2020?
 9. P. Lednický: Koronavírus tu už zostane, musíme si na to zvyknúť
 10. Čo robiť v Tatrách, keď počasie pokazí plány?
 1. Jablone prinesú ovocie v podobe komfortného bývania
 2. Stačí mi elektromobil? Pozreli sme sa, ako je to s dojazdom
 3. Developer Slnečníc postaví bývanie pri lese. S bazénom aj fitkom
 4. Behind every successful business lies a set of skilled people
 5. Klimatická zmena rozkývala štatistiky škôd na domoch a bytoch
 6. Ako sa mení dynamika firiem?
 7. Hudbou proti holorubom.
 8. Viete, čo jete, keď si kupujete pečivo dopečené v predajni?
 9. Pečeň je priamo zodpovedná za stav vášho imunitného systému
 10. Ako kedysi vyzerali bratislavské mýta? Bol tam cintorín aj sady
 1. Viete, čo jete, keď si kupujete pečivo dopečené v predajni? 19 327
 2. Sme vodná veľmoc a napriek tomu vody dovážame 12 288
 3. Desať hotelov v destináciách, ktoré sú toto leto favoritmi 11 143
 4. Ako sa z nenásytných Bödörovcov stal symbol oligarchie 9 601
 5. 4 veci, ktoré potrebujete vedieť o bezpečnosti elektromobilov 9 432
 6. Málokto im verí. Prekvapia Slováci na futbalovom EURO 2020? 9 408
 7. Čo robiť v Tatrách, keď počasie pokazí plány? 7 284
 8. P. Lednický: Koronavírus tu už zostane, musíme si na to zvyknúť 6 128
 9. Obľubovali ste termínované vklady? Spoznajte alternatívy 5 640
 10. Tostov palác - moderné bývanie s atmosférou historických Košíc 4 871
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy z SME | MY Turiec - aktuálne správy

V utorok začne v Martine Slovesná jar, potrvá do štvrtka.

Tri dni bude trvať najstarší literárny festival na Slovensku


4 h
Návštevníci sa môžu potešiť pohľadom na dychberúce fotografické snímky turčianskeho fotografa Gustáva Hegedüša v netradičnom spojení poézie z pera Ondreja Nagaja.

V Galérii Mikuláša Galandu v Turčianskych Tepliciach prebieha ešte do zajtra výnimočná výstava projektu V lese.


8 h
Dohrávka prvej triedy sa nehrala.

Futbalisti Turčianskej Štiavničky ani v druhej dohrávke nestrelili gól, a tak si bodové konto nevylepšili. V druhej triede sa po úvodných zápasoch situácia ešte viac zamotala.


14 h
Fotograf Jozef Morgoš taký úspech vo svete nečakal.

Jozef Morgoš taký úspech nečakal.


17 h

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Bol by to prvý prípad na Slovensku, kedy medveď zabil človeka.


9 h

Jozef Morgoš taký úspech nečakal.


17 h

Polícia považuje križovatku za neuralgický bod. Župan nepodpísal kolaudačné rozhodnutie.


15 h

Sprievodný program má trvať štyri hodiny. Ľudia si budú môcť vlastnoručne vyrobiť odznak s logom.


13. jún

Už ste čítali?