Štvrtok, 21. október, 2021 | Meniny má UršuľaKrížovkyKrížovky
TERMÍN DOKONČENIA PROJEKTU VÝSTAVBY KANALIZÁCIE A ČISTENIA ODPADOVÝCH VÔD V DOLNOM TURCI BUDE MAŤ ASI POLROČNÝ ODKLAD

Veľká stavba, veľké problémy

Realizácia polmiliardového projektu známeho pod názvom Kanalizácia a čistenie odpadových vôd v meste Martin a regióne dolný Turiec, z ktorého je takmer polovica prostriedkov – 240 miliónov z fondov Európskej únie – ISPA, sa tento rok dostáva do finišu. Z

Termín dokončenia projektu výstavby kanalizácie a čistenia odpadových vôd v dolnom Turci bude mať asi polročný odklad
Realizácia polmiliardového projektu známeho pod názvom Kanalizácia a čistenie odpadových vôd v meste Martin a regióne dolný Turiec, z ktorého je takmer polovica prostriedkov – 240 miliónov z fondov Európskej únie – ISPA, sa tento rok dostáva do finišu. Zanedlho to budú dva roky od poklepania základného kameňa jednej z najväčších ekologických stavieb, ktorá sa kedy v Turci budovala. Ide o polmiliardový projekt budovania kanalizačnej siete na dolnom Turci, ktorej generálnym dodávateľom je bratislavská firma ZIPP. Stavba je významná najmä tým, že na ňu „pritiekla„ takmer polovica peňazí z Európskej únie. Aj táto stavba, hoci je finančne zabezpečená na sto percent, sa vôbec nerodí ľahko.
Starosti a problémy pri jej realizácii sa bezprostredne dotýkajú aj občanov obcí. Tí nielenže museli pretrpieť rozkopávky, zvýšenú prašnosť, ale na niektorých úsekoch stavby takmer „dvojročnú rozostavanosť„. O tom, že u niektorých vládla aj nespokojnosť, sme sa mohli dozvedieť nielen z telefonátov, ktorými sa nám občas posťažovali, ale napríklad aj zo zápisu, ktorý za obce Belá-Dulice, Bystrička, Košťany nad Turcom a Žabokreky vypracovali starostovia obcí. V ňom predstavitelia obcí, ktorých občania často bombardovali svojimi pripomienkami a sťažnosťami, spísali všetky problémy nielen technického zamerania, ale najmä také, ktoré občanom spôsobila výstavba kanalizácie v bežnom živote. V spomínanom zápise sú vyšpecifikované aj konkrétne problémy, ktoré boli výstavbou spôsobené občanom. Nebolo ich málo, sú zhrnuté na jedenástich stranách zápisu, vo viacerých prípadoch aj so žiadosťami o náhradu vzniknutej škody. Podobne, nie bez problémov, je to s touto stavbou aj na ďalšej jej trase - v Sučanoch, kde na stavbe urobili pred dvoma rokmi prvý výkop, sa ešte pracuje a rovnako nie bez komplikácií je stavba aj v Turanoch.
Pod zemou nástrahy
Vo štvrtok, keď sme sa boli pozrieť, ako pokračujú práce na najvýchodnejšej trase kanalizácie – práve v Turanoch, zastihli sme na ulici poniže cintorína partiu dokončovať jednu z prípojok. Bagrista Štefan Mataj z Vodohospodárskych stavieb Bratislava si len povzdychol - vraj ľahšie je stavať na zelenej lúke ako v zástavbe. Ani sme sa mu nečudovali.
V hlbokom prípojkovom výkope bolo vidieť križovanie inžinierskych sietí a pri samom plote rodinného domu vo výkope čnel poriadny balvanisko. „Nie je to jednoduchá robota, to veru nie,„ hovorí. „Sú tu rozvody vody, starej vody, plynu, betóny, veľké kamene... Však sám vidíte. Niekde je dokonca aj vo výkope pozemná voda, tu musíme odčerpávať. Nie je to také jednoduché, ako si to niekto predstavuje. Denne urobíme výkopy možno len tri-štyri prípojky, ba keď je to ešte horšie - len dve. To podľa toho, aké problémy nás čakajú.„
V Sučanoch na Langsfeldovej ulici, asi dvesto metrov poniže železničnej stanice, sme si všimli, že tam zasa zápasia s iným problémom. Je tu iné podložie a takže sa im pri výkope kanalizácie trúsi zemina naspäť do výkopu, a tak meter po metri jej musia klásť zábrany – kovový šalung.
Veľká stavba, veľké problémy, dalo by sa povedať. Sú na oboch stranách – boria sa s nimi investor a aj zhotoviteľ. Nič nejde ako po masle. Kto si to myslel, že to tak bude, bol zrejme priveľký optimista. Každý týždeň vo štvrtok na kontrolných dňoch sa o nich konkrétne hovorí. Problémy sa riešia za pochodu. Možno nie vždy k spokojnosti všetkých, lebo niečo sa rieši hneď, niečo musí počkať, veď nová kanalizácia má takmer stovku kilometrov. Harmonogramový termín dokončenia, koniec mája, je už na dohľad, ale skutočné dokončenie polmiliardovej stavby je pre takéto problémy zatiaľ ešte v nedohľadne.
Rozkopávky „dokončeného„
Výstavba kanalizačnej siete podľa projektu a podľa harmonogramu už mala spieť do finále, ale ešte zďaleka nie je v takom štádiu rozpracovania, aby mohla byť ukončená v plánovanom termíne. Ako sme spomenuli, vyskytlo sa aj viacero problémov s kvalitou stavebných prác. Napríklad v Žabokrekoch museli opätovne rozkopávať a opravovať už položené prípojky kanalizácie, pretože boli uložené blízko plynového potrubia, čo nezodpovedalo norme. Ako nám povedal starosta obce Milan Schaffer, malo ísť asi o päťdesiatku prípojok, ktoré musel dodávateľ v minulých dňoch prerábať. „Nebolo treba všetko rozkopávať, len niekoľko prípojok, „ hovorí Adrián Holienčín, projektový manažér stavby. „Pravdou je, že na kanalizácii, ktorá bola položená ešte v minulom roku, boli urobené aj skúšky tesnosti. Robil si ich sám zhotoviteľ. Lenže pri oficiálnych skúškach tesnosti, ktoré sa robili na jar, zistili aj netesnosti. Boli spôsobené posunutím podložia, keďže to, zrejme, nebolo zhutnené kvalitne, a tak na niektorých spojoch boli netesnosti.„
Dokončenie projektu bolo naplánované na koniec mája tohto roku. No už teraz sa dá s istotou povedať, že nebude dodržaný - z objektívnych aj subjektívnych dôvodov. Spomenuli sme jeden problém, ale ďalším, ktorý sa objavil už na dokončených častiach kanalizačnej siete, teda aj tam, kde boli položené horné vrstvy cesty, je prepadávanie sa niektorých úsekov.
Prví koncom mája
„Asfalty ešte neboli robené ako definitívne, urobené boli iba preto, aby sa mohla uskutočňovať zimná údržba ciest. Tie úseky sa budú opravovať a vymieňať za finálne vrstvy,„ argumentuje Adrián Holienčín. Na druhej strane sa aj u nás v redakcii sťažovali občania, že niektoré úseky ciest, hoci už bola pod nimi dávnejšie položená kanalizácia, zostali na dlhý čas len v provizóriu bez živičných vrstiev, pričom sa nedostatočne dosypávali výmole. Za všetky stačí azda spomenúť cestu cez Košťany nad Turcom, kde je už od vlaňajška položená kanalizácia. Občanov, ktorí sa sťažovali, zaujímalo najmä to, dokedy budú musieť chodiť po nedorobkoch. Ale to nie je jediný problém, pre ktorý musí starostka Anna Hlinková čeliť mnohým otázkam občanov. V spomínanom zápise, ktorý máme k dispozícii, je spísaných viacero žiadostí o odškodnenie za to, že zhotovitelia nedali okolie výkopov do pôvodného stavu.
„Zhotoviteľ nás ubezpečil, priznávam, nie prvýkrát, že už začne s prácami na definitívnom dokončení týchto úsekov. Prvými obcami, kde by malo byť všetko dokončené do konca mája, podľa toho, ako nám prisľúbil zhotoviteľ, majú byť Belá, Žabokreky a Košťany, teda tzv. spodná vetva,„ reaguje A. Holienčín.
Namieste je otázka, či sa nedalo vyhnúť týmto problémom? Zhotoviteľ má predpísané, ako má vykonávať prácu, určujú to aj jeho súťažné podklady, jeho zmluva. Sú to v podstate záležitosti dané normou. Stavebný dozor kontroluje vykonávanie týchto prác. Lenže, ako nám povedal Adrián Holienčín, kontrolovať nemožno každý meter samostatne, dá sa to kontrolovať len po jednotlivých úsekoch. „Treba povedať a to chcem zdôrazniť, že väčšina skúšok tesnosti kanalizačných potrubí, ktoré sme robili, vyhovovala požiadavkám. Na druhej strane má dodávateľ na všetky práce predpísanú záruku päť rokov po odovzdaní. Doteraz sme nič neprevzali, ani jeden štvorcový meter cesty. Rovnako od nás neprevzali tieto úseky obce, ani majiteľ komunikácie, ktorým je VÚC. V tejto fáze sa vrátime k vyriešeniu spomínaných problémov občanov.„
Pohrozila spodná voda
Poslednými vetvami, ktoré sa mali dokončovať a finalizovať, sú úseky kanalizácie v Sučanoch a Turanoch. Rovnako aj tam boli a ešte aj teraz sú problémy. „V Sučanoch boli niektoré úseky položené tak, že to plynári neodsúhlasili. Domové prípojky sa križujú s plynom, alebo sú v blízkosti plynového potrubia, takže sa musia prerábať aj tieto úseky, hoci už tam bola položená kanalizácia a rovnako aj asfalt. Bola to jednoznačne chyba zhotoviteľa, ktorý si ich pred zasypaním nenechal prevziať od plynárov. V Turanoch je zasa najväčší problém v tom, že druhý variant, ktorý sme navrhovali, nie je z objektívnych príčin zhotoviteľ schopný urobiť. Znemožňujú mu to obrovské prítoky podzemnej vody. Sám dodávateľ si nechal spracovať nezávislý posudok z katedry Hydrotechniky stavebnej fakulty STU, z ktorého je zrejmé, že prítoky podzemnej vody sú oveľa väčšie, ako sa pôvodne predpokladalo, a že hladinu podzemnej vody možno znižovať len v rozsahu maximálne pol metra. V inom prípade hrozí kolaps geologických vrstiev. Preto sme boli nútení za účasti projektanta a zhotoviteľa „na mieste„ projektovať a zmeniť systém kanalizácie. Zostane síce gravitačná kanalizácia, len sa bude musieť pridať viac čerpacích staníc,„ povedal nám na margo problému Adrián Holienčín.
Nový termín - november
Problémy sa riešia za pochodu a čas neúprosne plynie. Nás zaujímalo, či sa dnes vôbec dá odhadnúť, o koľko sa predĺži termín dokončenia stavby? „Zmluva je podpísaná na určitý čas – konkrétne do konca mája a na finančnú sumu. Keďže sme naplánovali viac peňazí, z ušetrených – tzv. nevysúťažených peňazí ešte prefinancujeme ďalšie projekty. Momentálne ešte čakáme z Európskej únie odsúhlasenie predĺženia finančného memoranda a aj využitia týchto peňazí na rozšírenie existujúcej kanalizácie. Žiadali sme o predĺženie termínu prác o pol roka, do konca novembra. Dovtedy ale musí zhotoviteľ dokončiť, a to čo najskôr, pôvodnú zmluvu. Zároveň sa otvára polročný priestor na realizáciu siedmich nových projektov v niektorých obciach.„
Dozvedeli sme sa, že hoci stavba nebude dokončená v pôvodnom termíne, neohrozia ju finančné sankcie z Európskej únie. Vraj, ak uzná stavebný dozor (v tomto prípade zahraničná firma), ktorý má skúsenosti s takýmito projektmi, že námietky zhotoviteľa sú objektívne a žiadosť na predlženie výstavby je odôvodnená, tak by to nemal byť zásadný problém. „Pravidelne sa zúčastňujeme na monitorovacích výboroch, ktoré sledujú tieto projekty. Z pohľadu občanov, ktorých sa stavba dotýka, ale aj z nášho – teda investora, je veľa problémov. Vieme o tom, no, našťastie alebo bohužiaľ, ako to kto vezme, je tento jedným z najmenej problémových projektov na Slovensku,„ dodal Adrián Holienčín.

Skryť Vypnúť reklamu


Najčítanejšie na My Turiec

Inzercia - Tlačové správy

 1. 4 hi-tech inovácie, ktoré zmenia Slovensko
 2. Ako na rodinný rozpočet v troch jednoduchých krokoch
 3. Ako zamestnať cudzinca: Čo musíte vedieť a na čo si dať pozor
 4. Ocenenie získali Innovatrics, Kellys Bicycles a Bivio
 5. Chcete ušetriť na aute? Namiesto kúpy si ho prenajmite
 6. Nechajte kryptomeny na Fumbi
 7. Šéf Accenture: Nie je nič nezvyčajné, že mám paralelne dva mítingy naraz
 8. Ako sa technologické spoločnosti starajú o bezpečnosť platieb
 9. Kaufland otvára prvú predajňu s fotovoltaickým systémom
 10. Vyberte sa s nami za strašidlami. Žiadny strach, bude to zábava
 1. Stropný zdvihák zlepší život všetkým imobilným ľuďom
 2. Ocenenie získali Innovatrics, Kellys Bicycles a Bivio
 3. Brusnica – lahodná i účinná zároveň
 4. Ako získať nabíjaciu kartu k novému elektromobilu?
 5. Ako sa technologické spoločnosti starajú o bezpečnosť platieb
 6. Vyberte sa s nami za strašidlami. Žiadny strach, bude to zábava
 7. Kaufland otvára prvú predajňu s fotovoltaickým systémom
 8. 5. ročník Trhu kože bude po prvý raz aj v Košiciach
 9. Stanovisko Asociácie moderných benefitov k TK RÚZ
 10. Čučoriedky - dokážu ochrániť váš zrak?
 1. Stravovacie zlozvyky Slovákov. Odborníci radia čomu sa vyvarovať 21 046
 2. Ako budú tento rok vyzerať vianočné dôchodky a kedy ich vyplatia 14 249
 3. Očarujúce Cinque Terre a jeho päť svetov 8 170
 4. Ako je na tom naša ekonomika? Začína sa konferencia #akonato 5 859
 5. Výber žiarovky môže mať vplyv na celkové zdravie 5 855
 6. Ako na rodinný rozpočet v troch jednoduchých krokoch 3 774
 7. Prichádzame o pamiatky? Obnoviť všetky by trvalo 180 rokov 3 365
 8. Kaufland otvára prvú predajňu s fotovoltaickým systémom 2 972
 9. Pracoviská zmenila pandémia. Búšiť do klávesnice môžete aj doma 2 940
 10. Martinus vykupuje čítané knihy, spustil službu Knihovrátok 2 672

Blogy SME

 1. Igor Bilák: Post Covid Príhodka #21 - Hmotnosť alebo váha
 2. Julius Kravjar: Vláda: Písanie prác pre študentov na objednávku bude považované za trestný čin
 3. Věra Tepličková: 24 miliónov je fuč
 4. Ján Marton: Zelená dohoda sa začína červenať. Samozrejmosť ako agenda byrokratov.
 5. Roman Kebísek: Šramko ospieval v 18. storočí krásu svojej manželky. Vzbudilo to aj odsúdenie
 6. Martin Pilnik: Nestarajte sa o očkovanie a covid-19 vám zavrie školu, krúžky aj reštauráciu
 7. Miriam Studeničová: Hrubý omyl o božskej podstate človeka
 8. Andy Nosko: Ako verejné prieskumy zabudli, kto nám tu vládol...
 1. Robert Fico: Pán Kovačič z Markízy, ďakujem, vyhral som vďaka Vám 50 Eur! 31 669
 2. Matúš Lazúr: Neočkovaní dôchodcovia si vianočné príspevky nezaslúžia 10 473
 3. Věra Tepličková: Nepoškvrnené očkovanie - ďalší zázrak alebo zvrátenosť vlády neboráka Hegera? 7 739
 4. Jiří Ščobák: Paní Záborská, jste zbabělec! Dovedete cílit jen na nejsnadnější cíl - ženy 6 532
 5. Peter Chudý: Norbert Bödör je bezúhonný človek alebo čo mi povedal o svojom príbuznom Tibor Gašpar. 5 992
 6. Stanislav Martinčko: Chudoba v nedeľu na panské,do R.Soboty !!! 5 706
 7. Roland Vizner: Aký bude Váš dôchodok. Jednoduchý a vcelku presný návod ako ho vypočítať za 3 minúty. 5 171
 8. Tereza Krajčová: Anglický denník: 15. Ak vás anglické zdravotníctvo nezabije, tak aspoň prizabije 4 071
 1. Matúš Sarvaš: Krádeže, vlámanie a drogy u mladistvého. Verdikt súdu? Napomenutie a dohľad (Prípad prokurátora)
 2. Lucia Šicková: Poučenia z herného biznisu 2: Flow, alebo ako pri práci stratiť pojem o čase
 3. Karolína Farská: Česká predvolebná kampaň vrcholí. Nastavuje trend aj pre tú budúcu na Slovensku
 4. Milota Sidorová: Ženy doplácajú na nedostupnosť bývania najviac. Takto to vyriešili vo Viedni
 5. Lucia Šicková: Poučenia z herného biznisu 1: O hrách a systémoch
 6. Róbert Ďurec: Slovensko ako daňový raj? Takto to robia bohatí
 7. Pavol Koprda: 90% hospitalizovaných ľudí je nezaočkovaných. Čo nám to hovorí o vakcínach? Takmer nič.
 8. Karolína Farská: Do Ficovej éry sa vraciame aj bez neho
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy z SME | MY Turiec - aktuálne správy

Rekonštrukcia dielní v Spojenej škole by mala trvať do apríla 2022.

Dielne praktického vyučovania Spojenej školy v Martine zrekonštruujú za 451.119 eur.


TASR 5 h
Na vybavenie kartičky ľudia stoja v radoch.

Dopravné karty dopravcu SAD Žilina ostanú platné aj po 1. januári 2022. Platnosť končí len mestským kartám MultiCARD, a to 31. decembra 2021.


Henrieta Paulovičová 19. okt
Martin fantasticky zvládol súboj na ľade Humenného.

Naši poriadne zaskočili favorizované Humenné a domov si doviezli všetky body. Do útoku k Linetovi a Tiainenovi výborne zapadol navrátilec Paulíny.


13 h
Ľudia do komunálneho odpadu vyhodili aj to, čo by mali separovať.

Obec plánuje robiť kontroly častejšie, nateraz neporiadnikov rieši napomenutím.


15 h

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

V úrade končí dnes.


TASR a 1 ďalší 20. okt

Môžu sa majitelia bytov brániť pred fajčiarmi na balkónoch? S otázkami sme sa obrátili na právnika, bytového správcu i realitného makléra.


18. okt

Od podelka sa bude najprísnejšími pravidlami riadiť až desať okresov v krajine.


a 1 ďalší 20. okt

Nové Zámky sa na mape Slovenska presunú do červenej farby, Komárno ostáva v oranžovej.


Anton Hrachovský/TASR 20. okt

Blogy SME

 1. Igor Bilák: Post Covid Príhodka #21 - Hmotnosť alebo váha
 2. Julius Kravjar: Vláda: Písanie prác pre študentov na objednávku bude považované za trestný čin
 3. Věra Tepličková: 24 miliónov je fuč
 4. Ján Marton: Zelená dohoda sa začína červenať. Samozrejmosť ako agenda byrokratov.
 5. Roman Kebísek: Šramko ospieval v 18. storočí krásu svojej manželky. Vzbudilo to aj odsúdenie
 6. Martin Pilnik: Nestarajte sa o očkovanie a covid-19 vám zavrie školu, krúžky aj reštauráciu
 7. Miriam Studeničová: Hrubý omyl o božskej podstate človeka
 8. Andy Nosko: Ako verejné prieskumy zabudli, kto nám tu vládol...
 1. Robert Fico: Pán Kovačič z Markízy, ďakujem, vyhral som vďaka Vám 50 Eur! 31 669
 2. Matúš Lazúr: Neočkovaní dôchodcovia si vianočné príspevky nezaslúžia 10 473
 3. Věra Tepličková: Nepoškvrnené očkovanie - ďalší zázrak alebo zvrátenosť vlády neboráka Hegera? 7 739
 4. Jiří Ščobák: Paní Záborská, jste zbabělec! Dovedete cílit jen na nejsnadnější cíl - ženy 6 532
 5. Peter Chudý: Norbert Bödör je bezúhonný človek alebo čo mi povedal o svojom príbuznom Tibor Gašpar. 5 992
 6. Stanislav Martinčko: Chudoba v nedeľu na panské,do R.Soboty !!! 5 706
 7. Roland Vizner: Aký bude Váš dôchodok. Jednoduchý a vcelku presný návod ako ho vypočítať za 3 minúty. 5 171
 8. Tereza Krajčová: Anglický denník: 15. Ak vás anglické zdravotníctvo nezabije, tak aspoň prizabije 4 071
 1. Matúš Sarvaš: Krádeže, vlámanie a drogy u mladistvého. Verdikt súdu? Napomenutie a dohľad (Prípad prokurátora)
 2. Lucia Šicková: Poučenia z herného biznisu 2: Flow, alebo ako pri práci stratiť pojem o čase
 3. Karolína Farská: Česká predvolebná kampaň vrcholí. Nastavuje trend aj pre tú budúcu na Slovensku
 4. Milota Sidorová: Ženy doplácajú na nedostupnosť bývania najviac. Takto to vyriešili vo Viedni
 5. Lucia Šicková: Poučenia z herného biznisu 1: O hrách a systémoch
 6. Róbert Ďurec: Slovensko ako daňový raj? Takto to robia bohatí
 7. Pavol Koprda: 90% hospitalizovaných ľudí je nezaočkovaných. Čo nám to hovorí o vakcínach? Takmer nič.
 8. Karolína Farská: Do Ficovej éry sa vraciame aj bez neho

Už ste čítali?