Utorok, 26. január, 2021 | Meniny má TamaraKrížovkyKrížovky
TERMÍN DOKONČENIA PROJEKTU VÝSTAVBY KANALIZÁCIE A ČISTENIA ODPADOVÝCH VÔD V DOLNOM TURCI BUDE MAŤ ASI POLROČNÝ ODKLAD

Veľká stavba, veľké problémy

Realizácia polmiliardového projektu známeho pod názvom Kanalizácia a čistenie odpadových vôd v meste Martin a regióne dolný Turiec, z ktorého je takmer polovica prostriedkov – 240 miliónov z fondov Európskej únie – ISPA, sa tento rok dostáva do finišu. Z

Termín dokončenia projektu výstavby kanalizácie a čistenia odpadových vôd v dolnom Turci bude mať asi polročný odklad
Realizácia polmiliardového projektu známeho pod názvom Kanalizácia a čistenie odpadových vôd v meste Martin a regióne dolný Turiec, z ktorého je takmer polovica prostriedkov – 240 miliónov z fondov Európskej únie – ISPA, sa tento rok dostáva do finišu. Zanedlho to budú dva roky od poklepania základného kameňa jednej z najväčších ekologických stavieb, ktorá sa kedy v Turci budovala. Ide o polmiliardový projekt budovania kanalizačnej siete na dolnom Turci, ktorej generálnym dodávateľom je bratislavská firma ZIPP. Stavba je významná najmä tým, že na ňu „pritiekla„ takmer polovica peňazí z Európskej únie. Aj táto stavba, hoci je finančne zabezpečená na sto percent, sa vôbec nerodí ľahko.
Starosti a problémy pri jej realizácii sa bezprostredne dotýkajú aj občanov obcí. Tí nielenže museli pretrpieť rozkopávky, zvýšenú prašnosť, ale na niektorých úsekoch stavby takmer „dvojročnú rozostavanosť„. O tom, že u niektorých vládla aj nespokojnosť, sme sa mohli dozvedieť nielen z telefonátov, ktorými sa nám občas posťažovali, ale napríklad aj zo zápisu, ktorý za obce Belá-Dulice, Bystrička, Košťany nad Turcom a Žabokreky vypracovali starostovia obcí. V ňom predstavitelia obcí, ktorých občania často bombardovali svojimi pripomienkami a sťažnosťami, spísali všetky problémy nielen technického zamerania, ale najmä také, ktoré občanom spôsobila výstavba kanalizácie v bežnom živote. V spomínanom zápise sú vyšpecifikované aj konkrétne problémy, ktoré boli výstavbou spôsobené občanom. Nebolo ich málo, sú zhrnuté na jedenástich stranách zápisu, vo viacerých prípadoch aj so žiadosťami o náhradu vzniknutej škody. Podobne, nie bez problémov, je to s touto stavbou aj na ďalšej jej trase - v Sučanoch, kde na stavbe urobili pred dvoma rokmi prvý výkop, sa ešte pracuje a rovnako nie bez komplikácií je stavba aj v Turanoch.
Pod zemou nástrahy
Vo štvrtok, keď sme sa boli pozrieť, ako pokračujú práce na najvýchodnejšej trase kanalizácie – práve v Turanoch, zastihli sme na ulici poniže cintorína partiu dokončovať jednu z prípojok. Bagrista Štefan Mataj z Vodohospodárskych stavieb Bratislava si len povzdychol - vraj ľahšie je stavať na zelenej lúke ako v zástavbe. Ani sme sa mu nečudovali.
V hlbokom prípojkovom výkope bolo vidieť križovanie inžinierskych sietí a pri samom plote rodinného domu vo výkope čnel poriadny balvanisko. „Nie je to jednoduchá robota, to veru nie,„ hovorí. „Sú tu rozvody vody, starej vody, plynu, betóny, veľké kamene... Však sám vidíte. Niekde je dokonca aj vo výkope pozemná voda, tu musíme odčerpávať. Nie je to také jednoduché, ako si to niekto predstavuje. Denne urobíme výkopy možno len tri-štyri prípojky, ba keď je to ešte horšie - len dve. To podľa toho, aké problémy nás čakajú.„
V Sučanoch na Langsfeldovej ulici, asi dvesto metrov poniže železničnej stanice, sme si všimli, že tam zasa zápasia s iným problémom. Je tu iné podložie a takže sa im pri výkope kanalizácie trúsi zemina naspäť do výkopu, a tak meter po metri jej musia klásť zábrany – kovový šalung.
Veľká stavba, veľké problémy, dalo by sa povedať. Sú na oboch stranách – boria sa s nimi investor a aj zhotoviteľ. Nič nejde ako po masle. Kto si to myslel, že to tak bude, bol zrejme priveľký optimista. Každý týždeň vo štvrtok na kontrolných dňoch sa o nich konkrétne hovorí. Problémy sa riešia za pochodu. Možno nie vždy k spokojnosti všetkých, lebo niečo sa rieši hneď, niečo musí počkať, veď nová kanalizácia má takmer stovku kilometrov. Harmonogramový termín dokončenia, koniec mája, je už na dohľad, ale skutočné dokončenie polmiliardovej stavby je pre takéto problémy zatiaľ ešte v nedohľadne.
Rozkopávky „dokončeného„
Výstavba kanalizačnej siete podľa projektu a podľa harmonogramu už mala spieť do finále, ale ešte zďaleka nie je v takom štádiu rozpracovania, aby mohla byť ukončená v plánovanom termíne. Ako sme spomenuli, vyskytlo sa aj viacero problémov s kvalitou stavebných prác. Napríklad v Žabokrekoch museli opätovne rozkopávať a opravovať už položené prípojky kanalizácie, pretože boli uložené blízko plynového potrubia, čo nezodpovedalo norme. Ako nám povedal starosta obce Milan Schaffer, malo ísť asi o päťdesiatku prípojok, ktoré musel dodávateľ v minulých dňoch prerábať. „Nebolo treba všetko rozkopávať, len niekoľko prípojok, „ hovorí Adrián Holienčín, projektový manažér stavby. „Pravdou je, že na kanalizácii, ktorá bola položená ešte v minulom roku, boli urobené aj skúšky tesnosti. Robil si ich sám zhotoviteľ. Lenže pri oficiálnych skúškach tesnosti, ktoré sa robili na jar, zistili aj netesnosti. Boli spôsobené posunutím podložia, keďže to, zrejme, nebolo zhutnené kvalitne, a tak na niektorých spojoch boli netesnosti.„
Dokončenie projektu bolo naplánované na koniec mája tohto roku. No už teraz sa dá s istotou povedať, že nebude dodržaný - z objektívnych aj subjektívnych dôvodov. Spomenuli sme jeden problém, ale ďalším, ktorý sa objavil už na dokončených častiach kanalizačnej siete, teda aj tam, kde boli položené horné vrstvy cesty, je prepadávanie sa niektorých úsekov.
Prví koncom mája
„Asfalty ešte neboli robené ako definitívne, urobené boli iba preto, aby sa mohla uskutočňovať zimná údržba ciest. Tie úseky sa budú opravovať a vymieňať za finálne vrstvy,„ argumentuje Adrián Holienčín. Na druhej strane sa aj u nás v redakcii sťažovali občania, že niektoré úseky ciest, hoci už bola pod nimi dávnejšie položená kanalizácia, zostali na dlhý čas len v provizóriu bez živičných vrstiev, pričom sa nedostatočne dosypávali výmole. Za všetky stačí azda spomenúť cestu cez Košťany nad Turcom, kde je už od vlaňajška položená kanalizácia. Občanov, ktorí sa sťažovali, zaujímalo najmä to, dokedy budú musieť chodiť po nedorobkoch. Ale to nie je jediný problém, pre ktorý musí starostka Anna Hlinková čeliť mnohým otázkam občanov. V spomínanom zápise, ktorý máme k dispozícii, je spísaných viacero žiadostí o odškodnenie za to, že zhotovitelia nedali okolie výkopov do pôvodného stavu.
„Zhotoviteľ nás ubezpečil, priznávam, nie prvýkrát, že už začne s prácami na definitívnom dokončení týchto úsekov. Prvými obcami, kde by malo byť všetko dokončené do konca mája, podľa toho, ako nám prisľúbil zhotoviteľ, majú byť Belá, Žabokreky a Košťany, teda tzv. spodná vetva,„ reaguje A. Holienčín.
Namieste je otázka, či sa nedalo vyhnúť týmto problémom? Zhotoviteľ má predpísané, ako má vykonávať prácu, určujú to aj jeho súťažné podklady, jeho zmluva. Sú to v podstate záležitosti dané normou. Stavebný dozor kontroluje vykonávanie týchto prác. Lenže, ako nám povedal Adrián Holienčín, kontrolovať nemožno každý meter samostatne, dá sa to kontrolovať len po jednotlivých úsekoch. „Treba povedať a to chcem zdôrazniť, že väčšina skúšok tesnosti kanalizačných potrubí, ktoré sme robili, vyhovovala požiadavkám. Na druhej strane má dodávateľ na všetky práce predpísanú záruku päť rokov po odovzdaní. Doteraz sme nič neprevzali, ani jeden štvorcový meter cesty. Rovnako od nás neprevzali tieto úseky obce, ani majiteľ komunikácie, ktorým je VÚC. V tejto fáze sa vrátime k vyriešeniu spomínaných problémov občanov.„
Pohrozila spodná voda
Poslednými vetvami, ktoré sa mali dokončovať a finalizovať, sú úseky kanalizácie v Sučanoch a Turanoch. Rovnako aj tam boli a ešte aj teraz sú problémy. „V Sučanoch boli niektoré úseky položené tak, že to plynári neodsúhlasili. Domové prípojky sa križujú s plynom, alebo sú v blízkosti plynového potrubia, takže sa musia prerábať aj tieto úseky, hoci už tam bola položená kanalizácia a rovnako aj asfalt. Bola to jednoznačne chyba zhotoviteľa, ktorý si ich pred zasypaním nenechal prevziať od plynárov. V Turanoch je zasa najväčší problém v tom, že druhý variant, ktorý sme navrhovali, nie je z objektívnych príčin zhotoviteľ schopný urobiť. Znemožňujú mu to obrovské prítoky podzemnej vody. Sám dodávateľ si nechal spracovať nezávislý posudok z katedry Hydrotechniky stavebnej fakulty STU, z ktorého je zrejmé, že prítoky podzemnej vody sú oveľa väčšie, ako sa pôvodne predpokladalo, a že hladinu podzemnej vody možno znižovať len v rozsahu maximálne pol metra. V inom prípade hrozí kolaps geologických vrstiev. Preto sme boli nútení za účasti projektanta a zhotoviteľa „na mieste„ projektovať a zmeniť systém kanalizácie. Zostane síce gravitačná kanalizácia, len sa bude musieť pridať viac čerpacích staníc,„ povedal nám na margo problému Adrián Holienčín.
Nový termín - november
Problémy sa riešia za pochodu a čas neúprosne plynie. Nás zaujímalo, či sa dnes vôbec dá odhadnúť, o koľko sa predĺži termín dokončenia stavby? „Zmluva je podpísaná na určitý čas – konkrétne do konca mája a na finančnú sumu. Keďže sme naplánovali viac peňazí, z ušetrených – tzv. nevysúťažených peňazí ešte prefinancujeme ďalšie projekty. Momentálne ešte čakáme z Európskej únie odsúhlasenie predĺženia finančného memoranda a aj využitia týchto peňazí na rozšírenie existujúcej kanalizácie. Žiadali sme o predĺženie termínu prác o pol roka, do konca novembra. Dovtedy ale musí zhotoviteľ dokončiť, a to čo najskôr, pôvodnú zmluvu. Zároveň sa otvára polročný priestor na realizáciu siedmich nových projektov v niektorých obciach.„
Dozvedeli sme sa, že hoci stavba nebude dokončená v pôvodnom termíne, neohrozia ju finančné sankcie z Európskej únie. Vraj, ak uzná stavebný dozor (v tomto prípade zahraničná firma), ktorý má skúsenosti s takýmito projektmi, že námietky zhotoviteľa sú objektívne a žiadosť na predlženie výstavby je odôvodnená, tak by to nemal byť zásadný problém. „Pravidelne sa zúčastňujeme na monitorovacích výboroch, ktoré sledujú tieto projekty. Z pohľadu občanov, ktorých sa stavba dotýka, ale aj z nášho – teda investora, je veľa problémov. Vieme o tom, no, našťastie alebo bohužiaľ, ako to kto vezme, je tento jedným z najmenej problémových projektov na Slovensku,„ dodal Adrián Holienčín.

Skryť Vypnúť reklamu


Nechajte si posielať prehľad najdôležitejších správ e-mailom

Inzercia - Tlačové správy

 1. Za špičkovým produktom na podporu imunity sú talentovaní Slováci
 2. Mimoriadny úspech značky Toyota na Slovensku v roku 2020
 3. Ako spoznať ekologickejšie potraviny? Radí odborník
 4. Ochrana prírody na Slovensku má nové ocenenie
 5. Absolventi Paneurópskej vysokej školy majú takmer najvyšší plat
 6. Pandemická kríza urobila obrovské PR online vzdelávaniu
 7. Zanzibar: Čo treba vidieť v africkom raji
 8. Investície s fixným ročným výnosom od 6 do 8,25 %
 9. Videobanking. Nová éra bankovania je tu
 10. Pandémia urýchlila zavádzanie nových technológií vo firmách
 1. Za špičkovým produktom na podporu imunity sú talentovaní Slováci
 2. Ochrana prírody na Slovensku má nové ocenenie
 3. Ako spoznať ekologickejšie potraviny? Radí odborník
 4. Budovanie zelenej značky
 5. Arval Slovakia: Spoliehajú na nás firmy z kľúčových sektorov
 6. INEKO: Základná škola v Svätom Jure je najlepšia na Slovensku
 7. Absolventi Paneurópskej vysokej školy majú takmer najvyšší plat
 8. Pandemická kríza urobila obrovské PR online vzdelávaniu
 9. Operatívny lízing zmierni dopady krízy na váš biznis
 10. Stravné pre živnostníkov teraz najvýhodnejšie
 1. V centre Bratislavy ako na dedine. Ako sa býva v hlavnom meste? 39 753
 2. Mozog Penty na kolenách: Aký je Hačšákov príbeh v Pente? 23 748
 3. Zanzibar: Čo treba vidieť v africkom raji 16 208
 4. Sedem najznámejších pyramíd v Mexiku 9 239
 5. SME.sk zaznamenalo rekordný nárast záujmu čitateľov 8 800
 6. 10 vecí, pre ktoré sa oplatí navštíviť Dominikánsku republiku 8 689
 7. Produkujeme viac odpadu, kompostujeme len tretinu 7 594
 8. Ohlúpli sme počas Covid roka? 7 490
 9. Wellness trendy, rozhovory a rady pre lepšie zdravie 7 468
 10. Ekologická móda? Slovenská firma dokazuje, že to ide 7 343
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy z SME | MY Turiec - aktuálne správy

Vo Vrútkach stihli otestovať za víkend 2069 ľudí. Štyria z nich mali pozitívny test na covid-19.

Miera pozitivity v meste Martin za víkend je 0,46%. Ide však len o výsledky dočasných (víkendových) odberových miest. Do súhrnu sa ešte započítajú výsledky z mobilných odberových miest a PCR testov.

15 h
Viliam Sokolík sa narodil vo Vrútkach.

Narodil sa vo Vrútkach, dlhé roky pracoval v Matici slovenskej, kde bol vedúcim oddelenia fotodokumentačných zbierok v jej literárnom archíve.

18 h
Mužstvo sa formuje.Náročný program ukáže či ho ešte treba doplniť.

Po doplnení štyrmi novými bekmi získala martinská obrana potrebnú dávku skúseností i zdravej agresivity. Káder môže vedenie klubu posilňovať do 15. februára.

21 h
Ján Danko, primátor Martina počas testovania na Kolónii Hviezda.

Primátor Martina Ján Danko ocenil spolupatričnosť a ľudskosť všetkých, ktorí sa na testovaní podieľali. Aj preto bolo úspešné.

24 h

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Mestá a obce v okrese Prievidza postupne zverejňujú počty ľudí, ktorí využili skríningové testovanie v ich obci.

24. jan

Dobre skončilo v Bobote, Čachticiach, Stankovciach. Výborne v Dolnej Porube a Trenčianskych Miticiach.

18 h

Miera pozitívnych testov v krajskom meste dosiahla 1,15 percenta.

23 h

Ide zatiaľ iba o čiastkové výsledky.

13 h

Už ste čítali?