Streda, 21. október, 2020 | Meniny má UršuľaKrížovkyKrížovky
TERMÍN DOKONČENIA PROJEKTU VÝSTAVBY KANALIZÁCIE A ČISTENIA ODPADOVÝCH VÔD V DOLNOM TURCI BUDE MAŤ ASI POLROČNÝ ODKLAD

Veľká stavba, veľké problémy

Realizácia polmiliardového projektu známeho pod názvom Kanalizácia a čistenie odpadových vôd v meste Martin a regióne dolný Turiec, z ktorého je takmer polovica prostriedkov – 240 miliónov z fondov Európskej únie – ISPA, sa tento rok dostáva do finišu. Z

Termín dokončenia projektu výstavby kanalizácie a čistenia odpadových vôd v dolnom Turci bude mať asi polročný odklad
Realizácia polmiliardového projektu známeho pod názvom Kanalizácia a čistenie odpadových vôd v meste Martin a regióne dolný Turiec, z ktorého je takmer polovica prostriedkov – 240 miliónov z fondov Európskej únie – ISPA, sa tento rok dostáva do finišu. Zanedlho to budú dva roky od poklepania základného kameňa jednej z najväčších ekologických stavieb, ktorá sa kedy v Turci budovala. Ide o polmiliardový projekt budovania kanalizačnej siete na dolnom Turci, ktorej generálnym dodávateľom je bratislavská firma ZIPP. Stavba je významná najmä tým, že na ňu „pritiekla„ takmer polovica peňazí z Európskej únie. Aj táto stavba, hoci je finančne zabezpečená na sto percent, sa vôbec nerodí ľahko.
Starosti a problémy pri jej realizácii sa bezprostredne dotýkajú aj občanov obcí. Tí nielenže museli pretrpieť rozkopávky, zvýšenú prašnosť, ale na niektorých úsekoch stavby takmer „dvojročnú rozostavanosť„. O tom, že u niektorých vládla aj nespokojnosť, sme sa mohli dozvedieť nielen z telefonátov, ktorými sa nám občas posťažovali, ale napríklad aj zo zápisu, ktorý za obce Belá-Dulice, Bystrička, Košťany nad Turcom a Žabokreky vypracovali starostovia obcí. V ňom predstavitelia obcí, ktorých občania často bombardovali svojimi pripomienkami a sťažnosťami, spísali všetky problémy nielen technického zamerania, ale najmä také, ktoré občanom spôsobila výstavba kanalizácie v bežnom živote. V spomínanom zápise sú vyšpecifikované aj konkrétne problémy, ktoré boli výstavbou spôsobené občanom. Nebolo ich málo, sú zhrnuté na jedenástich stranách zápisu, vo viacerých prípadoch aj so žiadosťami o náhradu vzniknutej škody. Podobne, nie bez problémov, je to s touto stavbou aj na ďalšej jej trase - v Sučanoch, kde na stavbe urobili pred dvoma rokmi prvý výkop, sa ešte pracuje a rovnako nie bez komplikácií je stavba aj v Turanoch.
Pod zemou nástrahy
Vo štvrtok, keď sme sa boli pozrieť, ako pokračujú práce na najvýchodnejšej trase kanalizácie – práve v Turanoch, zastihli sme na ulici poniže cintorína partiu dokončovať jednu z prípojok. Bagrista Štefan Mataj z Vodohospodárskych stavieb Bratislava si len povzdychol - vraj ľahšie je stavať na zelenej lúke ako v zástavbe. Ani sme sa mu nečudovali.
V hlbokom prípojkovom výkope bolo vidieť križovanie inžinierskych sietí a pri samom plote rodinného domu vo výkope čnel poriadny balvanisko. „Nie je to jednoduchá robota, to veru nie,„ hovorí. „Sú tu rozvody vody, starej vody, plynu, betóny, veľké kamene... Však sám vidíte. Niekde je dokonca aj vo výkope pozemná voda, tu musíme odčerpávať. Nie je to také jednoduché, ako si to niekto predstavuje. Denne urobíme výkopy možno len tri-štyri prípojky, ba keď je to ešte horšie - len dve. To podľa toho, aké problémy nás čakajú.„
V Sučanoch na Langsfeldovej ulici, asi dvesto metrov poniže železničnej stanice, sme si všimli, že tam zasa zápasia s iným problémom. Je tu iné podložie a takže sa im pri výkope kanalizácie trúsi zemina naspäť do výkopu, a tak meter po metri jej musia klásť zábrany – kovový šalung.
Veľká stavba, veľké problémy, dalo by sa povedať. Sú na oboch stranách – boria sa s nimi investor a aj zhotoviteľ. Nič nejde ako po masle. Kto si to myslel, že to tak bude, bol zrejme priveľký optimista. Každý týždeň vo štvrtok na kontrolných dňoch sa o nich konkrétne hovorí. Problémy sa riešia za pochodu. Možno nie vždy k spokojnosti všetkých, lebo niečo sa rieši hneď, niečo musí počkať, veď nová kanalizácia má takmer stovku kilometrov. Harmonogramový termín dokončenia, koniec mája, je už na dohľad, ale skutočné dokončenie polmiliardovej stavby je pre takéto problémy zatiaľ ešte v nedohľadne.
Rozkopávky „dokončeného„
Výstavba kanalizačnej siete podľa projektu a podľa harmonogramu už mala spieť do finále, ale ešte zďaleka nie je v takom štádiu rozpracovania, aby mohla byť ukončená v plánovanom termíne. Ako sme spomenuli, vyskytlo sa aj viacero problémov s kvalitou stavebných prác. Napríklad v Žabokrekoch museli opätovne rozkopávať a opravovať už položené prípojky kanalizácie, pretože boli uložené blízko plynového potrubia, čo nezodpovedalo norme. Ako nám povedal starosta obce Milan Schaffer, malo ísť asi o päťdesiatku prípojok, ktoré musel dodávateľ v minulých dňoch prerábať. „Nebolo treba všetko rozkopávať, len niekoľko prípojok, „ hovorí Adrián Holienčín, projektový manažér stavby. „Pravdou je, že na kanalizácii, ktorá bola položená ešte v minulom roku, boli urobené aj skúšky tesnosti. Robil si ich sám zhotoviteľ. Lenže pri oficiálnych skúškach tesnosti, ktoré sa robili na jar, zistili aj netesnosti. Boli spôsobené posunutím podložia, keďže to, zrejme, nebolo zhutnené kvalitne, a tak na niektorých spojoch boli netesnosti.„
Dokončenie projektu bolo naplánované na koniec mája tohto roku. No už teraz sa dá s istotou povedať, že nebude dodržaný - z objektívnych aj subjektívnych dôvodov. Spomenuli sme jeden problém, ale ďalším, ktorý sa objavil už na dokončených častiach kanalizačnej siete, teda aj tam, kde boli položené horné vrstvy cesty, je prepadávanie sa niektorých úsekov.
Prví koncom mája
„Asfalty ešte neboli robené ako definitívne, urobené boli iba preto, aby sa mohla uskutočňovať zimná údržba ciest. Tie úseky sa budú opravovať a vymieňať za finálne vrstvy,„ argumentuje Adrián Holienčín. Na druhej strane sa aj u nás v redakcii sťažovali občania, že niektoré úseky ciest, hoci už bola pod nimi dávnejšie položená kanalizácia, zostali na dlhý čas len v provizóriu bez živičných vrstiev, pričom sa nedostatočne dosypávali výmole. Za všetky stačí azda spomenúť cestu cez Košťany nad Turcom, kde je už od vlaňajška položená kanalizácia. Občanov, ktorí sa sťažovali, zaujímalo najmä to, dokedy budú musieť chodiť po nedorobkoch. Ale to nie je jediný problém, pre ktorý musí starostka Anna Hlinková čeliť mnohým otázkam občanov. V spomínanom zápise, ktorý máme k dispozícii, je spísaných viacero žiadostí o odškodnenie za to, že zhotovitelia nedali okolie výkopov do pôvodného stavu.
„Zhotoviteľ nás ubezpečil, priznávam, nie prvýkrát, že už začne s prácami na definitívnom dokončení týchto úsekov. Prvými obcami, kde by malo byť všetko dokončené do konca mája, podľa toho, ako nám prisľúbil zhotoviteľ, majú byť Belá, Žabokreky a Košťany, teda tzv. spodná vetva,„ reaguje A. Holienčín.
Namieste je otázka, či sa nedalo vyhnúť týmto problémom? Zhotoviteľ má predpísané, ako má vykonávať prácu, určujú to aj jeho súťažné podklady, jeho zmluva. Sú to v podstate záležitosti dané normou. Stavebný dozor kontroluje vykonávanie týchto prác. Lenže, ako nám povedal Adrián Holienčín, kontrolovať nemožno každý meter samostatne, dá sa to kontrolovať len po jednotlivých úsekoch. „Treba povedať a to chcem zdôrazniť, že väčšina skúšok tesnosti kanalizačných potrubí, ktoré sme robili, vyhovovala požiadavkám. Na druhej strane má dodávateľ na všetky práce predpísanú záruku päť rokov po odovzdaní. Doteraz sme nič neprevzali, ani jeden štvorcový meter cesty. Rovnako od nás neprevzali tieto úseky obce, ani majiteľ komunikácie, ktorým je VÚC. V tejto fáze sa vrátime k vyriešeniu spomínaných problémov občanov.„
Pohrozila spodná voda
Poslednými vetvami, ktoré sa mali dokončovať a finalizovať, sú úseky kanalizácie v Sučanoch a Turanoch. Rovnako aj tam boli a ešte aj teraz sú problémy. „V Sučanoch boli niektoré úseky položené tak, že to plynári neodsúhlasili. Domové prípojky sa križujú s plynom, alebo sú v blízkosti plynového potrubia, takže sa musia prerábať aj tieto úseky, hoci už tam bola položená kanalizácia a rovnako aj asfalt. Bola to jednoznačne chyba zhotoviteľa, ktorý si ich pred zasypaním nenechal prevziať od plynárov. V Turanoch je zasa najväčší problém v tom, že druhý variant, ktorý sme navrhovali, nie je z objektívnych príčin zhotoviteľ schopný urobiť. Znemožňujú mu to obrovské prítoky podzemnej vody. Sám dodávateľ si nechal spracovať nezávislý posudok z katedry Hydrotechniky stavebnej fakulty STU, z ktorého je zrejmé, že prítoky podzemnej vody sú oveľa väčšie, ako sa pôvodne predpokladalo, a že hladinu podzemnej vody možno znižovať len v rozsahu maximálne pol metra. V inom prípade hrozí kolaps geologických vrstiev. Preto sme boli nútení za účasti projektanta a zhotoviteľa „na mieste„ projektovať a zmeniť systém kanalizácie. Zostane síce gravitačná kanalizácia, len sa bude musieť pridať viac čerpacích staníc,„ povedal nám na margo problému Adrián Holienčín.
Nový termín - november
Problémy sa riešia za pochodu a čas neúprosne plynie. Nás zaujímalo, či sa dnes vôbec dá odhadnúť, o koľko sa predĺži termín dokončenia stavby? „Zmluva je podpísaná na určitý čas – konkrétne do konca mája a na finančnú sumu. Keďže sme naplánovali viac peňazí, z ušetrených – tzv. nevysúťažených peňazí ešte prefinancujeme ďalšie projekty. Momentálne ešte čakáme z Európskej únie odsúhlasenie predĺženia finančného memoranda a aj využitia týchto peňazí na rozšírenie existujúcej kanalizácie. Žiadali sme o predĺženie termínu prác o pol roka, do konca novembra. Dovtedy ale musí zhotoviteľ dokončiť, a to čo najskôr, pôvodnú zmluvu. Zároveň sa otvára polročný priestor na realizáciu siedmich nových projektov v niektorých obciach.„
Dozvedeli sme sa, že hoci stavba nebude dokončená v pôvodnom termíne, neohrozia ju finančné sankcie z Európskej únie. Vraj, ak uzná stavebný dozor (v tomto prípade zahraničná firma), ktorý má skúsenosti s takýmito projektmi, že námietky zhotoviteľa sú objektívne a žiadosť na predlženie výstavby je odôvodnená, tak by to nemal byť zásadný problém. „Pravidelne sa zúčastňujeme na monitorovacích výboroch, ktoré sledujú tieto projekty. Z pohľadu občanov, ktorých sa stavba dotýka, ale aj z nášho – teda investora, je veľa problémov. Vieme o tom, no, našťastie alebo bohužiaľ, ako to kto vezme, je tento jedným z najmenej problémových projektov na Slovensku,„ dodal Adrián Holienčín.

Skryť Vypnúť reklamu


Nechajte si posielať prehľad najdôležitejších správ e-mailom

Inzercia - Tlačové správy

 1. Zamestnanec chcel príspevok na stravu, no šéf mal iný názor.
 2. Vitajte v postapokalyptickom svete
 3. Covid a post-Covid: Ako sa chrániť pred kybernetickými útokmi?
 4. Downtown Bratislavy sa rozrastie o nový rezidenčný projekt
 5. Na Slovensku pribúdajú nové bankomaty. Viete čo v nich vybavíte?
 6. NAŽIVO: Ako na koronu reagujú úspešné firmy? Sledujte #akonato
 7. NAŽIVO: Čo čaká ekonomiku? Sledujte #akonato konferenciu
 8. Kupujte originálne tonerové kazety HP
 9. Investície s fixným ročným výnosom od 6 % do 8 %
 10. Zaplatiť za kávu či obed pomocou správy v čete? Už čoskoro
 1. Úprava osobného motorového vozidla
 2. Important information for Brazilians living in Slovakia
 3. Prečo sú dnes ryby také dôležité?
 4. Vitajte v postapokalyptickom svete
 5. NAŽIVO: Ako na koronu reagujú úspešné firmy? Sledujte #akonato
 6. NAŽIVO: Čo čaká ekonomiku? Sledujte #akonato konferenciu
 7. Päť chýb pri zateplení strechy
 8. Kupujte originálne tonerové kazety HP
 9. Investície s fixným ročným výnosom od 6 % do 8 %
 10. Prebudili ste sa už v sude, sene alebo teepee? Je to zážitok!
 1. Rysy navštívi päťtisíc ľudí denne. Ako vyzerá denný chod chaty 30 265
 2. Kam sa vybrať za jesennými výhľadmi? 16 228
 3. Vyučujú školy informatiku dobre? Tieto patria medzi ukážkové 13 989
 4. Jedlo v Bratislave: Tieto reštaurácie určite vyskúšajte 13 296
 5. Pravá strana Dunaja môže vďaka Inchebe získať novú tvár 11 756
 6. Čo bude s gastráčmi a miliardy z EÚ ako prekliatie? 9 852
 7. Toto sú povolania budúcnosti. Niektoré prekvapili 9 631
 8. Ako vidia budúcnosť deti zo základných škôl? Budete prekvapení 9 617
 9. Korenie sexuálneho života po päťdesiatke. Tieto tipy vyskúšajte 9 359
 10. Hodnotenie profesionála: Ako obstáli obľúbené hotely v Tatrách? 9 148
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy z SME | MY Turiec - aktuálne správy

Polícia obvinila muža z Turca z krádeže bicykla, hrozí mu väzba

Podozrivého policajti vypátrali za jeden deň.

Ilustračná fotografia.

Polopodzemné kontajnery sú už na ďalšom sídlisku

V nových kontajneroch vidí mesto potenciál aj v budúcnosti.

Polopodzemné kontajnery sú estetickejšie a zaberajú menej miesta.

Futbalová jeseň má zatiaľ otvorený koniec

Teoreticky je možné, že niekoľko futbalových zápasov prvej a druhej triedy by sa ešte tento rok mohlo odohrať. Či to situácia dovolí, je veľmi ťažké odhadovať.

Futbalové súťaže sú v našom regióne prerušené.

Tešia sa novej knižničke

Drevené knižné búdky sú obľúbené už aj v obciach.

Starosta Trebostova chce pri knižničke vybudovať čitáreň v parku.

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Prinášame informácie o pripravovanom testovaní na Orave

Získať dobrovoľníkov ku odberom je v niektorých dedinách ťažké, v Sihelnom bude pomáhať aj starosta.

Vojaci kontrolujú miesta určené na testovanie Oravcov

Samosprávy musia do piatka rána pripraviť priestory, kde sa uskutočnia odbery. Oravcov budú testovať trikrát.

Koronavírus si vyžiadal prvú obeť z radov zdravotníkov

Obvodný lekár v Lokci podľahol ochoreniu COVID-19, mal len 48 rokov.

Aktuálne: Dopravná nehoda na Balkáne

Vodič má zrejme ťažké zranenie.

Už ste čítali?