Nedeľa, 26. september, 2021 | Meniny má EditaKrížovkyKrížovky
ÚRADNÁ SPRÁVA Č. 37 – ROČNÍK 2005/2006

TURČIANSKY FUTBALOVÝ ZVÄZ

Úradná správa č. 37 – ročník 2005/2006
ŠTK (predseda Daniel Borcovan):
1. Kontumujeme MFZ 18. kolo II. triedy Háj – Lipovec 3:0 v prospech mužstva FO Háj podľa čl. 100, písmeno i – štart hráča Michal Gombarský 790523 v treste. 2. Kontumujeme MFZ 14. kolo II. triedy Trebostovo B – Turček 3:0 v prospech mužstva FO Trebostovo B podľa čl. 100, písmeno b – nenastúpenie mužstva FO Turček na MFZ. Ospravedlnenie FO Turček berieme na vedomie. 3. Kontumujeme MFZ 19. kolo I. triedy Vrútky – Turč. Teplice B 3:0 v prospech mužstva FC Vrútky podľa čl. 100, písmeno b – nenastúpenie mužstva Turč. Teplice B na MFZ a nepredloženie dokladov uložených úradnou správou č. 36, ŠTK bod 1.
4. Dôrazne upozorňujeme funkcionárov mužstiev na dodržiavanie ustanovení SP čl. 73, bod 2 – povinnosť uvádzať v zápise o stretnutí dohodu podpísanú kapitánmi družstiev o určení laického rozhodcu menovite !! 5. Námietka kapitána hostí z MFZ 20. kolo I. triedy Dubové – Kľačany bola prerokovaná a postúpená na doriešenie DK a KR.
Komisia mládeže (predseda Peter Moric):
1. Pretože nedošlo k dohode medzi FO Slov. Pravno a FO Malý Čepčín, nariaďujeme odohrať MFZ žiakov Sk. B 18. kolo Slov. Pravno – Malý Čepčín 20. 5. 2006 o 10.h. 2. Námietka kapitána domácich z MFZ dorastu 22. kolo Belá – Trebostovo bola prerokovaná ako bezpredmetná. 3. Kontumujeme MFZ dorastu – dohrávka 18. kola Belá – Turany 3:0 v prospech mužstva FO Belá pre neoprávnený štart hráča FO Turany Michal Meliš 901206 pre 4 ŽK. 4. Na základe vzájomnej dohody mužstiev nariaďujeme odohrať MFZ dorastu 25. kolo Kľačany – Dubové 28. 5. 2006 o 17. h. (nedeľa).
Disciplinárna komisia – zasadnutie 9. 5. 2006 (predseda Pavol Baják):
1. DP-192 Oprava trestu Alexander Daubner 890331 FO Kľačany: ZČN 2 MFZ od 30. 4. 2006 podľa 1-3a. 2. DP-193 Miroslav Sajdák 811120 FO Krpeľany: ZČN 1 MFZ po uplynutí trestu za 4 ŽK podľa 1-5a. 3. DP-194 Dušan Čujko 800831 FO Krpeľany: ZČN 2 MFZ plus zmena podmienečného trestu 1 MFZ na nepodmienečný od 8. 5. 2006 podľa 1-5a. 4. DP-195 Branislav Noga 820116 FO Kláštor B: ZČN 3 MFZ od 5. 5. 2006 podľa 1-6-1b. 5. DP-196 Michal Bulejčík 800317 FO Horná Štubňa: ZČN 1 MFZ od 5. 5. 2006 podľa 1-2a. 6. DP-197 Michal Gombarský 790523 FO Lipovec: ZČN 4 MFZ od 2. 5. 2006 podľa 1-9-1b. 7. DP-198 Michal Lamoš vedúci mužstva dospelých FO Lipovec: ZČN 6 MFZ od 9. 5. 2006 podľa 1-9-2b – zákaz výkonu akejkoľvek funkcie v MFZ. 8. DP-199 Michal Meliš 901206 FO Turany: ZČN 4 MFZ od 2. 5. 2006 podľa 1-9-1b. 9. DP-200 Pavol Kapusta vedúci mužstva dorastu FO Turany: ZČN 6 MFZ od 9. 5. 2006 podľa 1-9-2b – zákaz výkonu akejkoľvek funkcie v MFZ. 10. DP-201 Dušan Stančík tréner dorastu FO Turany: ZČN 6 MFZ od 9. 5. 2006 podľa 1-9-2b – zákaz výkonu akejkoľvek funkcie v MFZ. 11. DP-202 Bohumil Bročko 680403 FO Slov. Pravno: ZČN 1 MFZ od 8. 5. 2006 podľa 1-5a. 12. DP-203 Mário Daubner 741114 FO Dubové: ZČN 3 MFZ od 8. 5. 2006 podľa 1-6-1b. 13. DP-204 Peter Dolník 801005 FO Necpaly: ZČN 3 MFZ od 8. 5. 2006 podľa 1-3b. 14. DP-205 Peter Fečko 740704 FO Kľačany: DK od 9. 5. 2006 hráčovi zastavuje činnosť nepodmienečne do vyšetrenia previnenia. 15. DP-206 ZČN 1 MFZ za 4 ŽK od 5. 5. 2006: Miroslav Sajdák 811120 FO Krpeľany, Peter Štefanides 811016 FO Žabokreky, Matúš Lvončík 830226 FO Diviaky, Milan Poživenec 770628 FO Valča B.
16. DP-207 ZČN 1 MFZ za 4 ŽK od 8. 5. 2006: Martin Štefánek 780223 FO Bystrička, Marián Gregor 811202 FO Dubové, Peter Plica 690729 FO Dubové, Viktor Kubeník 710106 FO Kľačany, Ján Maron 691109 FO Kľačany, Dušan Rumpeľ 790106 FO Slov. Pravno, Miroslav Bulík 700930 FO Sklené uhradiť poplatok 150 Sk + 150 Sk. 17. DP-208 Neprerokované priestupky pre porušenie DP: Tomáš Ďurdík 860825 FO Sklené chýba poplatok za 4 ŽK. 18. DP-209 DK predvoláva na svoje zasadnutie 16. 5. 2006 o 16.h. z MFZ I. triedy Dubové – Kľačany - R Marian Kochan, DZ Jaroslav Lupták, z FO Kľačany Peter Fečko 740704 a kap. Stanislav Gregor. DK predvoláva na svoje zasadnutie 16. 5. 2006 o 17.h. z MFZ II. triedy Slov. Pravno – Lipovec –R Ľubomír Skvašík, hlavný usporiadateľ Ján Žila a kapitána FO Slov. Pravno Dušan Rumpeľ. 19. Proti rozhodnutiu DK je možné sa odvolať do 15 dní od uverejnenia v ÚS TFZ.
Trénersko-metodická komisia (predseda Stanislav Petrík):
1. Nominácia žiakov z futbalových súťaží riadených TFZ a vyšších futbalových súťaží na medzioblastný turnaj mladších žiakov narodených po 1.1.1994 do 31.12.1994 medzi regiónmi Orava-Liptov-Turiec, ktoré sa uskutoční 23.5.2006 (utorok) o 10.h. na futbalovom štadióne FK Slovan Žabokreky, kde je aj zraz hráčov o 9. h:
D. Líška (Košťany), B. Polonec (Žabokreky), L. Bročko (Slov. Pravno), M. Žatko (Háj), A. Letrik (Blatnica), M. Jurášek (Dubové), J. Majerčík (Sučany) a 11 žiakov ŠK Fomat Martin. Žiaci si so sebou na turnaj prinesú športovú výstroj (kopačky, ponožky, chrániče), preukaz poistenca. Cestovné bude preplatené na základe predložených cestovných lístkov, alebo auto vo výške cestovného autobusom. Prípadné ospravedlnenie hláste na č. tel. 4287645, 0905555027 - Ján Štrba.
Komisia rozhodcov (predseda Peter Šmid):
1. Pretože niektorí R v mládežníckych MFZ opakovane neuvádzajú do zápisu o stretnutí najlepšieho hráča domácich - hostí, KR dôrazne žiada všetkých R o dodržiavanie tohoto nariadenia. V prípade nesplnenia si tejto povinnosti, budú R trestaní mínusovými bodmi.
2. KR predvoláva na svoje zasadnutie 16. 5. 2006 o 16. h. R Róbert Ivády (MFZ Košťany – T. Teplice B), o 16.15 h. R Ľubomír Kunert (MFZ Košťany – Necpaly), o 16.30 h. R Marián Kochan (MFZ Dubové – Kľačany), o 16.45 h. Ľubomír Skvašík (MFZ Trebostovo B – Necpaly). 3. KR žiada o vyjadrenie R Stanislava Snováka k svojej účasti na MFZ 20. - 21. 5. 2006 (písomne alebo tel na č. 0907333830). 4. KR nariaďuje všetkým R, aby v MFZ dorastu a žiakov po konzultácii s trénermi obidvoch družstiev napísali na zadnú stranu zápisu o stretnutí najlepšieho hráča domácich a najlepšieho hráča hostí.
Komisia DZ (predseda Vladimír Pavlák):
1. Známky DZ z MFZ hraných 4. 5. a 7. 5. 2006: Košťany – T. Teplice B (8-8-8), Podhradie – Mošovce (7,8-8-8), Necpaly – Žabokreky (7,8-8-8), Lipovec – H. Štubňa (6,9-7,8), T. Teplice B – Kláštor (7,9-8), Krpeľany – Žabokreky (7,8-8-8), Košťany – Necpaly (7,9-8-7,9), Podhradie – Diviaky (7,8-8), Sklabiňa – Bystrička (7,5-8).
KR – obsadenie R a DZ na 20. - 21. 5. 2006
I.TRIEDA – 22. kolo - 21. mája 2006 o 17. h: Dubové – Vrútky (TFZ, Ivády – Tomčány)
Kľačany – Kláštor (Polonec, Wehle – Pavlák), Mošovce – Žabokreky (20.5., Dudek, Karolčík, Kunert – Lupták), T. Teplice B – Necpaly (Mikula, Kochan – Lupták), Krpeľany – Diviaky (Leitman, Dudek – Pekár), Košťany – Bystrička (TFZ, TFZ – Košalko), Podhradie – Sklabiňa (Vlas, Skvašík – Lamoš).
II. TRIEDA – 22. kolo - 21 mája 2006 o 17. h: Ďanová – Horná Štubňa (Karolčík, Holotík)
Sklené – Priekopa (Kubica, Snovák), Blatnica – Valča B (Kunert, Filo, Kucharčík)
Turček – Lipovec (20.5., Scherer, Bielik), Kláštor B – Háj (Bielik, Zaťková), Slov. Pravno – Malý Čepčín (vo V. Čepčíne, SP čl. 73, odst. 2,3).
DORAST – 24. kolo - 20. mája 2006 o 17. h: Dubové –Turany (Rusnák, Filo), Sklabiňa – Kláštor (Polonec, Zaťková), Mošovce – Žabokreky (o 14.30, Karolčík, Kunert), Diviaky – Slov. Pravno (Kucharčík, Kubica), Krpeľany – Trebostovo (Ivády, Leitman), Lipovec – Necpaly (Mikula, Kochan), Belá – Bystrička (Smutný, Hronček), Kľačany – Dražkovce (Wehle, Holotík).
ŽIACI – 22. kolo - 21. mája 2006 o 10. h – Skupina A: Trebostovo – Turany (Holotík)
Kľačany – ŠK Fomat C (Wehle), Belá – Žabokreky (Karolčík), Krpeľany – Lipovec (Kucharčík), Košťany – Bystrička (Zaťková), Podhradie – Sklabiňa (Skvašík), Skupina B
Valča – Horná Štubňa (20.5. o 14.45, TFZ), Ďanová – Kláštor (Kochan) Mošovce – Príbovce (Rusnák), Blatnica – Diviaky (Kubica), Dubové – Háj (Vlas), Slov. Pravno – Malý Čepčín (20.5. o 10.00 h.vo V. Čepčíne, Filo)
D O H R Á V K Y - I. TRIEDA – 15. kolo - 18. mája 2006 (štvrtok) o 17.h: Necpaly – Dubové (Chmúrny, Zelezník, Hnilica – Lupták), Žabokreky – Diviaky (Smutný, Vojtek, Kochan – Košalko), Kláštor – Bystrička (Wehle, Kunert, Polonec – Lamoš), Vrútky – Sklabiňa (Blahušiak, Horák, Kuteľ – Pavlák), Kľačany – Podhradie (Ligas, Čunderlík, Vojvoda), Mošovce – Košťany (Mihalka, Kapusta, Škvarek), Turč. Teplice B – Krpeľany (Mikula, Vlas, Karolčík – Tomčány).
II. TRIEDA – 15. kolo 18. mája 2006 (štvrtok) o 17. h: Valča B – Trebostovo B (Tilesch, Lisická), Priekopa – Lipovec (Ivády, Snovák), Horná Štubňa – Háj (Skvašík, Filo), Ďanová – Slov. Pravno (Ivanič, Rohoň), Sklené – Kláštor B (Bielik, Kucharčík), Blatnica – Turček (Holotík, Zaťková),
ŽIACI – 15. kolo - 25. mája 2006 (štvrtok) o 17. h: - skupina A: Žabokreky – Trebostovo (Ivády), ŠK Fomat C – Bystrička (Kochan), Turany – Sklabiňa (Bielik), Kľačany – Podhradie (Holotík), Dražkovce – Košťany (Kucharčík), Belá – Krpeľany (Skvašík)
P R E D O H R Á V K A - DORAST – 29. kolo - 24. mája 2006 (streda) o 17. h: Lipovec – Dubové (Skvašík, Scherer), Belá – Krpeľany (Bielik, Smutný), Kľačany – Diviaky (Kunert, Mikula), Dražkovce – Mošovce (Polonec, TFZ), Bystrička – Sklabiňa (Holotík, Ivády), Necpaly – Turany (Filo, Snovák), Trebostovo – Kláštor (Zaťková, Karolčík), Slov. Pravno – Žabokreky (Kucharčík, Kochan)Pavol

Najčítanejšie na My Turiec

Inzercia - Tlačové správy

 1. Maurícius vás nenechá chladnými. Za akými miestami sa vybrať?
 2. Jablone prekonali očakávania. O bývanie v Bytči je veľký záujem
 3. Znalec slovenského brandy
 4. Ako môžu fajčiari pomôcť prírode? Úplne jednoducho
 5. Poznáte všetkých TOP 10 Bratislavy?
 6. Naša klimatická zmena: Návod ako pomôcť pri záchrane planéty
 7. Školy sa znova môžu zapojiť do zberu starých mobilov
 8. Sledujte naživo pokusy so slovenskými výskumníkmi
 9. Slováci ochutnali vegánske bagety. Chutili im?
 10. Sedemnásť slovenských hotelov na septembrový last minute výlet
 1. Samočistiace vypínače chránia pred infekciami
 2. Ako zvýšiť produktivitu vašej prevádzky?
 3. Hobbymarket OBI predstavil nový koncept predajne v Michalovciach
 4. Aktuálne radarové a slovenské hlásenia v autokamere?
 5. Tesco announces net-zero target of 2035 for its operations
 6. Granátové jablko prekvapí vás chuťou i aktívnymi látkami
 7. Lekárska prehliadka pre cudzincov je v Nitre, aj bez objednania
 8. Tento výťah si poradí aj s tým najužším schodiskom
 9. Rozšírená realita a ovládanie na diaľku
 10. Maurícius vás nenechá chladnými. Za akými miestami sa vybrať?
 1. Sledujte naživo pokusy so slovenskými výskumníkmi 6 896
 2. Ako môžu fajčiari pomôcť prírode? Úplne jednoducho 5 694
 3. Prišli škrečky a Dedoles počíta tržby na desiatky miliónov 4 581
 4. Sedemnásť slovenských hotelov na septembrový last minute výlet 4 273
 5. Zateplenie strechy PUR penou či minerálnou vlnou? 3 712
 6. Zodpovedné investovanie praje budúcnosti a je fér 3 507
 7. Maurícius vás nenechá chladnými. Za akými miestami sa vybrať? 3 484
 8. Slováci ochutnali vegánske bagety. Chutili im? 3 340
 9. Jablone prekonali očakávania. O bývanie v Bytči je veľký záujem 3 040
 10. Zateplenie šikmej strechy PUR penou či minerálnou vlnou? 2 878

Blogy SME

 1. Ladislav Boršoš: Valloslava/nahlas…
 2. Marcel Burkert: Šokujúce slová Dr. Urbánka, ktorý 20 rokov pracoval pre fy ako Pfizer, Johnson a iné.
 3. Denis Jánošík: Nevidiaci a slabozraký
 4. Katarína Tóthová: Objatie a jeho sila
 5. Anna Milanová: Strom a Klíma ťa potrebuje... 2021
 6. Marián Kozák: Anton Benča - životný príbeh
 7. Andy Morávek: Tomuto štátu už nedarujem ani jedinú kvapku mojej krvi. Nezaslúži(š) si ju!
 8. Peter Chudý: Šesť spôsobov na odstránenie čestného policajta alebo ako to bolo za prezidentovania Tibora Gašpara a likvidačné metódy prehnitého systému dnes.
 1. Róbert Ďurec: Slovensko ako daňový raj? Takto to robia bohatí 26 691
 2. Pavol Koprda: 90% hospitalizovaných ľudí je nezaočkovaných. Čo nám to hovorí o vakcínach? Takmer nič. 12 189
 3. Martin Dorčák: DPH podľa Remišovej 6 155
 4. Radovan Kulín: Kováčik má šťastie, že nevyrábal mastičky z konope 5 514
 5. Lucie Meisnerová: Svadba v polovici života 5 356
 6. Peter Chudý: Aký je motív sledovania špeciálneho prokurátora Daniela Lipšica? Kompromitácia alebo príprava na spáchanie násilného trestného činu? 3 879
 7. Stanislav Martinčko: R.Fico sa stal kajúcnikom č.1 !!! 3 861
 8. Pavel Dvořák: Ako ma zmenilo desať rokov v Číne 3 733
 1. Lucia Šicková: Poučenia z herného biznisu 1: O hrách a systémoch
 2. Róbert Ďurec: Slovensko ako daňový raj? Takto to robia bohatí
 3. Pavol Koprda: 90% hospitalizovaných ľudí je nezaočkovaných. Čo nám to hovorí o vakcínach? Takmer nič.
 4. Karolína Farská: Do Ficovej éry sa vraciame aj bez neho
 5. Adam Valček: Vyšetrovateľ dal Bödörovi pokutu za to, že mlčal
 6. Karolína Farská: Dva rozdielne protesty za slobodu
 7. Adam Valček: Neexistujúca kancelária aj termín. Výpovede proti Výbohovi nesedia
 8. Pavol Koprda: Očkovacia lotéria: Čo môže priniesť a kde sú jej úskalia? Pohľad cez dáta, teóriu hier a hazardné hry
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy z SME | MY Turiec - aktuálne správy

Naši v úvodných dvoch kolách nezískali ani bod.

V Leviciach naši strelili dôležitý otvárací gól sekundu pred záverom prvej tretiny. Z psychickej výhody síce vyťažili prevahu, ale nekorunovali ju poistením tesného náskoku. Domáci vyrovnali a tesne pred koncom strelil rozhodujúci presný zásah, ktorý možno ani gólom nebol.


18 h
Dni mesta si Vrútočania užili.

Dni mesta si Vrútočania do sýta užili.


a 1 ďalší 20 h
Ilustračné foto.

Belú čaká po víťazstve v Diviakoch náročný duel, doma ju preverí silný Makov. V prvej triede môžeme ako šláger označiť sobotný súboj Lipovec - Mošovce.


24. sep

Nenechajte si ujsť ďalší diel LIVE diskusie na tému zelenej energie s fundovanými hosťami už v utorok 28. septembra o 11:00 hod.


24. sep

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Obeť mala len 27 rokov.


17 h

Dieťa spadlo do odpadovej šachty.


SITA 11 h

V lokalite nejde o prvý prípad stretnutia s medveďom.


TASR 26. aug

Pekné góly, bitka, rachot v aréne a dvojnásobná ďakovačka po skalpe nadupaných Košíc. Extraliga s fanúšikmi je späť!


25. sep

Blogy SME

 1. Ladislav Boršoš: Valloslava/nahlas…
 2. Marcel Burkert: Šokujúce slová Dr. Urbánka, ktorý 20 rokov pracoval pre fy ako Pfizer, Johnson a iné.
 3. Denis Jánošík: Nevidiaci a slabozraký
 4. Katarína Tóthová: Objatie a jeho sila
 5. Anna Milanová: Strom a Klíma ťa potrebuje... 2021
 6. Marián Kozák: Anton Benča - životný príbeh
 7. Andy Morávek: Tomuto štátu už nedarujem ani jedinú kvapku mojej krvi. Nezaslúži(š) si ju!
 8. Peter Chudý: Šesť spôsobov na odstránenie čestného policajta alebo ako to bolo za prezidentovania Tibora Gašpara a likvidačné metódy prehnitého systému dnes.
 1. Róbert Ďurec: Slovensko ako daňový raj? Takto to robia bohatí 26 691
 2. Pavol Koprda: 90% hospitalizovaných ľudí je nezaočkovaných. Čo nám to hovorí o vakcínach? Takmer nič. 12 189
 3. Martin Dorčák: DPH podľa Remišovej 6 155
 4. Radovan Kulín: Kováčik má šťastie, že nevyrábal mastičky z konope 5 514
 5. Lucie Meisnerová: Svadba v polovici života 5 356
 6. Peter Chudý: Aký je motív sledovania špeciálneho prokurátora Daniela Lipšica? Kompromitácia alebo príprava na spáchanie násilného trestného činu? 3 879
 7. Stanislav Martinčko: R.Fico sa stal kajúcnikom č.1 !!! 3 861
 8. Pavel Dvořák: Ako ma zmenilo desať rokov v Číne 3 733
 1. Lucia Šicková: Poučenia z herného biznisu 1: O hrách a systémoch
 2. Róbert Ďurec: Slovensko ako daňový raj? Takto to robia bohatí
 3. Pavol Koprda: 90% hospitalizovaných ľudí je nezaočkovaných. Čo nám to hovorí o vakcínach? Takmer nič.
 4. Karolína Farská: Do Ficovej éry sa vraciame aj bez neho
 5. Adam Valček: Vyšetrovateľ dal Bödörovi pokutu za to, že mlčal
 6. Karolína Farská: Dva rozdielne protesty za slobodu
 7. Adam Valček: Neexistujúca kancelária aj termín. Výpovede proti Výbohovi nesedia
 8. Pavol Koprda: Očkovacia lotéria: Čo môže priniesť a kde sú jej úskalia? Pohľad cez dáta, teóriu hier a hazardné hry

Už ste čítali?