Sobota, 23. január, 2021 | Meniny má MilošKrížovkyKrížovky
ÚRADNÁ SPRÁVA Č. 37 – ROČNÍK 2005/2006

TURČIANSKY FUTBALOVÝ ZVÄZ

Úradná správa č. 37 – ročník 2005/2006
ŠTK (predseda Daniel Borcovan):
1. Kontumujeme MFZ 18. kolo II. triedy Háj – Lipovec 3:0 v prospech mužstva FO Háj podľa čl. 100, písmeno i – štart hráča Michal Gombarský 790523 v treste. 2. Kontumujeme MFZ 14. kolo II. triedy Trebostovo B – Turček 3:0 v prospech mužstva FO Trebostovo B podľa čl. 100, písmeno b – nenastúpenie mužstva FO Turček na MFZ. Ospravedlnenie FO Turček berieme na vedomie. 3. Kontumujeme MFZ 19. kolo I. triedy Vrútky – Turč. Teplice B 3:0 v prospech mužstva FC Vrútky podľa čl. 100, písmeno b – nenastúpenie mužstva Turč. Teplice B na MFZ a nepredloženie dokladov uložených úradnou správou č. 36, ŠTK bod 1.
4. Dôrazne upozorňujeme funkcionárov mužstiev na dodržiavanie ustanovení SP čl. 73, bod 2 – povinnosť uvádzať v zápise o stretnutí dohodu podpísanú kapitánmi družstiev o určení laického rozhodcu menovite !! 5. Námietka kapitána hostí z MFZ 20. kolo I. triedy Dubové – Kľačany bola prerokovaná a postúpená na doriešenie DK a KR.
Komisia mládeže (predseda Peter Moric):
1. Pretože nedošlo k dohode medzi FO Slov. Pravno a FO Malý Čepčín, nariaďujeme odohrať MFZ žiakov Sk. B 18. kolo Slov. Pravno – Malý Čepčín 20. 5. 2006 o 10.h. 2. Námietka kapitána domácich z MFZ dorastu 22. kolo Belá – Trebostovo bola prerokovaná ako bezpredmetná. 3. Kontumujeme MFZ dorastu – dohrávka 18. kola Belá – Turany 3:0 v prospech mužstva FO Belá pre neoprávnený štart hráča FO Turany Michal Meliš 901206 pre 4 ŽK. 4. Na základe vzájomnej dohody mužstiev nariaďujeme odohrať MFZ dorastu 25. kolo Kľačany – Dubové 28. 5. 2006 o 17. h. (nedeľa).
Disciplinárna komisia – zasadnutie 9. 5. 2006 (predseda Pavol Baják):
1. DP-192 Oprava trestu Alexander Daubner 890331 FO Kľačany: ZČN 2 MFZ od 30. 4. 2006 podľa 1-3a. 2. DP-193 Miroslav Sajdák 811120 FO Krpeľany: ZČN 1 MFZ po uplynutí trestu za 4 ŽK podľa 1-5a. 3. DP-194 Dušan Čujko 800831 FO Krpeľany: ZČN 2 MFZ plus zmena podmienečného trestu 1 MFZ na nepodmienečný od 8. 5. 2006 podľa 1-5a. 4. DP-195 Branislav Noga 820116 FO Kláštor B: ZČN 3 MFZ od 5. 5. 2006 podľa 1-6-1b. 5. DP-196 Michal Bulejčík 800317 FO Horná Štubňa: ZČN 1 MFZ od 5. 5. 2006 podľa 1-2a. 6. DP-197 Michal Gombarský 790523 FO Lipovec: ZČN 4 MFZ od 2. 5. 2006 podľa 1-9-1b. 7. DP-198 Michal Lamoš vedúci mužstva dospelých FO Lipovec: ZČN 6 MFZ od 9. 5. 2006 podľa 1-9-2b – zákaz výkonu akejkoľvek funkcie v MFZ. 8. DP-199 Michal Meliš 901206 FO Turany: ZČN 4 MFZ od 2. 5. 2006 podľa 1-9-1b. 9. DP-200 Pavol Kapusta vedúci mužstva dorastu FO Turany: ZČN 6 MFZ od 9. 5. 2006 podľa 1-9-2b – zákaz výkonu akejkoľvek funkcie v MFZ. 10. DP-201 Dušan Stančík tréner dorastu FO Turany: ZČN 6 MFZ od 9. 5. 2006 podľa 1-9-2b – zákaz výkonu akejkoľvek funkcie v MFZ. 11. DP-202 Bohumil Bročko 680403 FO Slov. Pravno: ZČN 1 MFZ od 8. 5. 2006 podľa 1-5a. 12. DP-203 Mário Daubner 741114 FO Dubové: ZČN 3 MFZ od 8. 5. 2006 podľa 1-6-1b. 13. DP-204 Peter Dolník 801005 FO Necpaly: ZČN 3 MFZ od 8. 5. 2006 podľa 1-3b. 14. DP-205 Peter Fečko 740704 FO Kľačany: DK od 9. 5. 2006 hráčovi zastavuje činnosť nepodmienečne do vyšetrenia previnenia. 15. DP-206 ZČN 1 MFZ za 4 ŽK od 5. 5. 2006: Miroslav Sajdák 811120 FO Krpeľany, Peter Štefanides 811016 FO Žabokreky, Matúš Lvončík 830226 FO Diviaky, Milan Poživenec 770628 FO Valča B.
16. DP-207 ZČN 1 MFZ za 4 ŽK od 8. 5. 2006: Martin Štefánek 780223 FO Bystrička, Marián Gregor 811202 FO Dubové, Peter Plica 690729 FO Dubové, Viktor Kubeník 710106 FO Kľačany, Ján Maron 691109 FO Kľačany, Dušan Rumpeľ 790106 FO Slov. Pravno, Miroslav Bulík 700930 FO Sklené uhradiť poplatok 150 Sk + 150 Sk. 17. DP-208 Neprerokované priestupky pre porušenie DP: Tomáš Ďurdík 860825 FO Sklené chýba poplatok za 4 ŽK. 18. DP-209 DK predvoláva na svoje zasadnutie 16. 5. 2006 o 16.h. z MFZ I. triedy Dubové – Kľačany - R Marian Kochan, DZ Jaroslav Lupták, z FO Kľačany Peter Fečko 740704 a kap. Stanislav Gregor. DK predvoláva na svoje zasadnutie 16. 5. 2006 o 17.h. z MFZ II. triedy Slov. Pravno – Lipovec –R Ľubomír Skvašík, hlavný usporiadateľ Ján Žila a kapitána FO Slov. Pravno Dušan Rumpeľ. 19. Proti rozhodnutiu DK je možné sa odvolať do 15 dní od uverejnenia v ÚS TFZ.
Trénersko-metodická komisia (predseda Stanislav Petrík):
1. Nominácia žiakov z futbalových súťaží riadených TFZ a vyšších futbalových súťaží na medzioblastný turnaj mladších žiakov narodených po 1.1.1994 do 31.12.1994 medzi regiónmi Orava-Liptov-Turiec, ktoré sa uskutoční 23.5.2006 (utorok) o 10.h. na futbalovom štadióne FK Slovan Žabokreky, kde je aj zraz hráčov o 9. h:
D. Líška (Košťany), B. Polonec (Žabokreky), L. Bročko (Slov. Pravno), M. Žatko (Háj), A. Letrik (Blatnica), M. Jurášek (Dubové), J. Majerčík (Sučany) a 11 žiakov ŠK Fomat Martin. Žiaci si so sebou na turnaj prinesú športovú výstroj (kopačky, ponožky, chrániče), preukaz poistenca. Cestovné bude preplatené na základe predložených cestovných lístkov, alebo auto vo výške cestovného autobusom. Prípadné ospravedlnenie hláste na č. tel. 4287645, 0905555027 - Ján Štrba.
Komisia rozhodcov (predseda Peter Šmid):
1. Pretože niektorí R v mládežníckych MFZ opakovane neuvádzajú do zápisu o stretnutí najlepšieho hráča domácich - hostí, KR dôrazne žiada všetkých R o dodržiavanie tohoto nariadenia. V prípade nesplnenia si tejto povinnosti, budú R trestaní mínusovými bodmi.
2. KR predvoláva na svoje zasadnutie 16. 5. 2006 o 16. h. R Róbert Ivády (MFZ Košťany – T. Teplice B), o 16.15 h. R Ľubomír Kunert (MFZ Košťany – Necpaly), o 16.30 h. R Marián Kochan (MFZ Dubové – Kľačany), o 16.45 h. Ľubomír Skvašík (MFZ Trebostovo B – Necpaly). 3. KR žiada o vyjadrenie R Stanislava Snováka k svojej účasti na MFZ 20. - 21. 5. 2006 (písomne alebo tel na č. 0907333830). 4. KR nariaďuje všetkým R, aby v MFZ dorastu a žiakov po konzultácii s trénermi obidvoch družstiev napísali na zadnú stranu zápisu o stretnutí najlepšieho hráča domácich a najlepšieho hráča hostí.
Komisia DZ (predseda Vladimír Pavlák):
1. Známky DZ z MFZ hraných 4. 5. a 7. 5. 2006: Košťany – T. Teplice B (8-8-8), Podhradie – Mošovce (7,8-8-8), Necpaly – Žabokreky (7,8-8-8), Lipovec – H. Štubňa (6,9-7,8), T. Teplice B – Kláštor (7,9-8), Krpeľany – Žabokreky (7,8-8-8), Košťany – Necpaly (7,9-8-7,9), Podhradie – Diviaky (7,8-8), Sklabiňa – Bystrička (7,5-8).
KR – obsadenie R a DZ na 20. - 21. 5. 2006
I.TRIEDA – 22. kolo - 21. mája 2006 o 17. h: Dubové – Vrútky (TFZ, Ivády – Tomčány)
Kľačany – Kláštor (Polonec, Wehle – Pavlák), Mošovce – Žabokreky (20.5., Dudek, Karolčík, Kunert – Lupták), T. Teplice B – Necpaly (Mikula, Kochan – Lupták), Krpeľany – Diviaky (Leitman, Dudek – Pekár), Košťany – Bystrička (TFZ, TFZ – Košalko), Podhradie – Sklabiňa (Vlas, Skvašík – Lamoš).
II. TRIEDA – 22. kolo - 21 mája 2006 o 17. h: Ďanová – Horná Štubňa (Karolčík, Holotík)
Sklené – Priekopa (Kubica, Snovák), Blatnica – Valča B (Kunert, Filo, Kucharčík)
Turček – Lipovec (20.5., Scherer, Bielik), Kláštor B – Háj (Bielik, Zaťková), Slov. Pravno – Malý Čepčín (vo V. Čepčíne, SP čl. 73, odst. 2,3).
DORAST – 24. kolo - 20. mája 2006 o 17. h: Dubové –Turany (Rusnák, Filo), Sklabiňa – Kláštor (Polonec, Zaťková), Mošovce – Žabokreky (o 14.30, Karolčík, Kunert), Diviaky – Slov. Pravno (Kucharčík, Kubica), Krpeľany – Trebostovo (Ivády, Leitman), Lipovec – Necpaly (Mikula, Kochan), Belá – Bystrička (Smutný, Hronček), Kľačany – Dražkovce (Wehle, Holotík).
ŽIACI – 22. kolo - 21. mája 2006 o 10. h – Skupina A: Trebostovo – Turany (Holotík)
Kľačany – ŠK Fomat C (Wehle), Belá – Žabokreky (Karolčík), Krpeľany – Lipovec (Kucharčík), Košťany – Bystrička (Zaťková), Podhradie – Sklabiňa (Skvašík), Skupina B
Valča – Horná Štubňa (20.5. o 14.45, TFZ), Ďanová – Kláštor (Kochan) Mošovce – Príbovce (Rusnák), Blatnica – Diviaky (Kubica), Dubové – Háj (Vlas), Slov. Pravno – Malý Čepčín (20.5. o 10.00 h.vo V. Čepčíne, Filo)
D O H R Á V K Y - I. TRIEDA – 15. kolo - 18. mája 2006 (štvrtok) o 17.h: Necpaly – Dubové (Chmúrny, Zelezník, Hnilica – Lupták), Žabokreky – Diviaky (Smutný, Vojtek, Kochan – Košalko), Kláštor – Bystrička (Wehle, Kunert, Polonec – Lamoš), Vrútky – Sklabiňa (Blahušiak, Horák, Kuteľ – Pavlák), Kľačany – Podhradie (Ligas, Čunderlík, Vojvoda), Mošovce – Košťany (Mihalka, Kapusta, Škvarek), Turč. Teplice B – Krpeľany (Mikula, Vlas, Karolčík – Tomčány).
II. TRIEDA – 15. kolo 18. mája 2006 (štvrtok) o 17. h: Valča B – Trebostovo B (Tilesch, Lisická), Priekopa – Lipovec (Ivády, Snovák), Horná Štubňa – Háj (Skvašík, Filo), Ďanová – Slov. Pravno (Ivanič, Rohoň), Sklené – Kláštor B (Bielik, Kucharčík), Blatnica – Turček (Holotík, Zaťková),
ŽIACI – 15. kolo - 25. mája 2006 (štvrtok) o 17. h: - skupina A: Žabokreky – Trebostovo (Ivády), ŠK Fomat C – Bystrička (Kochan), Turany – Sklabiňa (Bielik), Kľačany – Podhradie (Holotík), Dražkovce – Košťany (Kucharčík), Belá – Krpeľany (Skvašík)
P R E D O H R Á V K A - DORAST – 29. kolo - 24. mája 2006 (streda) o 17. h: Lipovec – Dubové (Skvašík, Scherer), Belá – Krpeľany (Bielik, Smutný), Kľačany – Diviaky (Kunert, Mikula), Dražkovce – Mošovce (Polonec, TFZ), Bystrička – Sklabiňa (Holotík, Ivády), Necpaly – Turany (Filo, Snovák), Trebostovo – Kláštor (Zaťková, Karolčík), Slov. Pravno – Žabokreky (Kucharčík, Kochan)Pavol

Nechajte si posielať prehľad najdôležitejších správ e-mailom

Inzercia - Tlačové správy

 1. Investície s fixným ročným výnosom od 6 do 8,25 %
 2. Zanzibar: Čo treba vidieť v africkom raji
 3. Videobanking. Nová éra bankovania je tu
 4. Mimoriadny úspech značky Toyota na Slovensku v roku 2020
 5. Pandémia urýchlila zavádzanie nových technológií vo firmách
 6. V centre Bratislavy ako na dedine. Ako sa býva v hlavnom meste?
 7. Mozog Penty na kolenách: Aký je Hačšákov príbeh v Pente?
 8. SME.sk zaznamenalo rekordný nárast záujmu čitateľov
 9. Sedem najznámejších pyramíd v Mexiku
 10. Zima v koži atopika: aká je starostlivosť o pokožku s ekzémom?
 1. Stravné pre živnostníkov teraz najvýhodnejšie
 2. Investície s fixným ročným výnosom od 6 do 8,25 %
 3. Zanzibar: Čo treba vidieť v africkom raji
 4. Hygge ako životný štýl
 5. Vynašli sme sa aj v čase korony. 3D showroom očaril klientov.
 6. Videobanking. Nová éra bankovania je tu
 7. Prokrastinujete? 5 overených tipov, ako nestratiť radosť z práce
 8. Mimoriadny úspech značky Toyota na Slovensku v roku 2020
 9. Pandémia urýchlila zavádzanie nových technológií vo firmách
 10. Pandémia presúva zákazníkov do online priestoru
 1. Mozog Penty na kolenách: Aký je Hačšákov príbeh v Pente? 37 632
 2. V centre Bratislavy ako na dedine. Ako sa býva v hlavnom meste? 36 229
 3. Sedem najznámejších pyramíd v Mexiku 11 143
 4. 10 vecí, pre ktoré sa oplatí navštíviť Dominikánsku republiku 9 336
 5. SME.sk zaznamenalo rekordný nárast záujmu čitateľov 9 006
 6. Zanzibar: Čo treba vidieť v africkom raji 7 990
 7. Wellness trendy, rozhovory a rady pre lepšie zdravie 7 350
 8. Produkujeme viac odpadu, kompostujeme len tretinu 6 956
 9. Ohlúpli sme počas Covid roka? 6 717
 10. Ekologická móda? Slovenská firma dokazuje, že to ide 6 618
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy z SME | MY Turiec - aktuálne správy

V Martinskej časti Kolónia Hviezda sa testuje v pristavenom autobuse.

Skríningové testovanie ide v päťdesiatdvatisícovom Martine bez ťažkostí. Na odberových miestach na Ľadovni, v Košútoch či na Kolónii Hviezda sa dopoludnia netvorili žiadne veľké rady. Výrazne k tomu napomohol aj objednávací systém.

1 h
Na Lipovci funguje elektronický objednávací systém, no berú aj neobjednaných záujemcov o testovanie.

Doobeda otestovali približne 200 ľudí.

1 h
Ilustračná foto.

Všetky odberové miesta sa otvorili, väčšie rady sa tvorili len v niektorých obciach.

3 h
Ilustračné foto.

Na Slovensku prebieha celoplošné skríningové testovanie na koronavírus. Pozrite si zoznam odberných miest v Martine a okolí.

20 h

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

V druhom kole malo pozitívne testy 1,02 percenta testovaných. Na Borovej ulici však číslo vyskočilo na 6,45 percenta.

22. jan

Prednostka neodpísala, rezort vnútra poslal len všeobecné stanovisko.

18 h

Hudečková je hlavnou odborníčkou na epidemiológiu ministerstva zdravotníctva.

21. jan

Policajti začnú novú technológiu využívať od soboty.

16 h

Už ste čítali?