Sobota, 1. október, 2022 | Meniny má Arnold

TURČIANSKY FUTBALOVÝ ZVÄZ

Sekretariát TFZ (Eduard Maňúr 0907841477)
1. Upozorňujeme všetkých funkcionárov FO, FK, rozhodcov, DZ, organizácie a ostatných záujemcov, že s TFZ môžu komunikovať aj pomocou elektronickej pošty, a to na e-mail: tfz@tfz.sk 2. Žiadame všetky FO, FK, aby nahlásili na TFZ svoj e-mail (v prípade, že ho má niektorý z funkcionárov FO, FK) kvôli lepšej komunikácii TFZ s FO, FK.
ŠTK (predseda Daniel Borcovan):
1. Kontumujeme MFZ 23. kolo II. triedy Háj – Turček v prospech FO Háj podľa čl. 100 písmeno „c“. Výsledok 6:0 dosiahnutý na hracej ploche ostáva v platnosti.
Komisia mládeže (predseda Peter Moric):
1. Na základe vzájomnej dohody družstiev nariaďujeme odohrať MFZ žiakov Sk. B 19. kolo Malý Čepčín – Dubové v piatok 2. 6. 2006 o 17. h. MFZ pre silný dážď nebol odohraný v pôvodnom termíne. 2. Kontumujeme MFZ žiakov Sk. A 15. kolo Kľačany – Podhradie 3:0 v prospech FO Kľačany. Súper sa na MFZ nedostavil. 3. Na základe vzájomnej dohody družstiev nariaďujeme odohrať MFZ dorastu 28. kolo Kláštor – Slov. Pravno v nedeľu 18. 6. 2006 o 10. h. 4. Na základe vzájomnej dohody družstiev nariaďujeme odohrať MFZ dorastu 28. kolo Dubové – Žabokreky 18. 6. 2006 o 14.30 h. 5. Finálové zápasy žiakov sa uskutočnia v sobotu 17.6.2006 na ihrisku FO Slovan Bystrička s nasledovným programom: o 14. h. zápas o 3. miesto – družstvá umiestnené po základnej časti súťaže na druhom mieste Sk. A a Sk. B, o 15.45 h. zápas o 1. miesto (majstra Turca na rok 2006) – družstvá umiestnené po základnej časti súťaže na prvom mieste Sk. A a Sk. B. 6. TFZ – komisia mládeže v spolupráci s ŠK Dynamo Diviaky usporiada v sobotu 24. 6. 2006 9. ročník žiackeho turnaja „Memoriál Ľudovíta Hojného“ za účasti družstiev ŠK Fomat Martin, ŠK AQUA Turč. Teplice, FC Loko Vrútky, FO Tatran Sučany, ŠK Dynamo Diviaky a majster Turca na rok 2006.
Disciplinárna komisia – zasadnutie 30. 5. 2006 (predseda Pavol Baják):
1. DP-224 Pavol Simonides 891021 FO Mošovce: ZČN 5 MFZ od 25. 5. 2006 podľa 1-3b.
2. DP-225 ZČN 1 MFZ za 4 ŽK od 25. 5. 2006: Jaroslav Zachar 870731 FO Slov. Pravno.
3. DP-226 ZČN 1 MFZ za 4 ŽK od 29. 5. 2006: Ľubomír Klimas 880827 FO Diviaky, Marek
Hajas 780522 FO Krpeľany, Miroslav Mesík 851229 FO Turček, Jozef Svitač 841210 FO Valča B.
4. DP-227 ZČN 2 MFZ za 8 ŽK od 29. 5. 2006: Jozef Košťan 630124 FO Kľačany.
5. DP-228 DK predvoláva na svoje zasadnutie 6. 6. 2006 (utorok) o 16.00 h. z MFZ I. triedy 22. kolo Mošovce – Žabokreky: R Stanislav Dudek, AR1 Anton Karolčík, AR2 Ľubomír Kunert, DZ Jaroslav Lupták, z FO Mošovce hlavný usporiadateľ Ondrej Taraš, kapitán družstva Peter Lúdik 850911, z FO Žabokreky kapitán družstva Maroš Kalnický 770526. Účasť menovaných na zasadnutí DK je bezpodmienečne nutná pod následkom disciplinárnych opatrení. 6. Proti rozhodnutiu DK je možné sa odvolať do 15 dní od uverejnenia v ÚS TFZ.
Trénersko-metodická komisia (predseda Stanislav Petrík):
Realizačný team výberu žiakov TFZ, tréneri Miroslav Skalák, Ivan Krištof a vedúci výberu Ján Fontány, nominoval do širšieho výberu TFZ na prípravné stretnutie medzi Sk. A a Sk. B 14. 6. 2006 (streda) o 17. h. v Príbovciach týchto hráčov – Sk. A: M. Štafánik, M. Bielický, M. Krajča a L. Kysel (Žabokreky), J. Režo, M. Jančovič a M. Thomka (Bystrička), M. Skalák a M. Pentek (Kľačany), M. Štilec a M. Matiaško (Lipovec), S. Mitiľ a M. Burik (Dražkovce), A. Kováčik a L. Brzák (Belá), Sk. B: M. Fodrek, I. Hanus a P. Štrbák (Slov. Pravno), T. Škuta a P. Mucha (Blatnica), M. Krištof, J. Šmiček a J. Kuzmány (Kláštor), T. Dianovský (Malý Čepčín), M. Ertel (Mošovce), T. Škuta (Ďanová), M. Kuka (Dubové), M. Majerčík (Horná Štubňa), B. Ižip (Háj), M. Cíger (Valča), M. Petráško (Príbovce), D. Hrivnák (Diviaky). Zraz hráčov je 14. 6. 2006 o 16. h. na ihrisku v Príbovciach. Hráči si so sebou prinesú kopačky, chrániče, ponožky, uterák a preukaz poistenca. V prípade neospravedlnenej neúčasti na uvedenom reprezentačnom stretnutí, má nominovaný hráč okamžite zastavenú pretekársku činnosť až do vyšetrenia prípadu disciplinárnou komisiou TFZ (čl. XXIII. odst. 8 – Rozpis súťaží TFZ súťažný ročník 2005/2006. Každý hráč dostal pozvánku prostredníctvom FO.
Komisia rozhodcov (predseda Peter Šmid):
1. KR oznamuje všetkým R, že fyzické previerky budú 6. 6. 2006 (utorok) o 18. h. na športovom areáli SOUS Martin – atletická dráha. Účasť R je bezpodmienečne potrebná pre zaradenie na nominačnú listinu R pre súťažný ročník 2006/2007. 2. Chyby R v zápisoch o stretnutí hraných 24., 25., 27. a 28.5.2006: Filo 0,7, 0,7 a 0,2, Bielik 0,5 a 0,2, Kubica 0,5 a 0,5, Mikula 0,9, Vlas 0,2, Pádej 0,2 a Wehle 0,2. 3. KR predvoláva na svoje zasadnutie 6. 6. 2006 (utorok) o 16.30 h. z MFZ Mošovce – Žabokreky R Stanislav Dudek, AR1 Anton Karolčík a AR2 Ľubomír Kunert.
Komisia DZ (predseda Vladimír Pavlák):
1. KDZ pozastavuje delegovanie DZ Jaroslavovi Luptákovi do vyšetrenia prípadu z MFZ Mošovce – Žabokreky. 2. Známky DZ z MFZ hraných 28.5.2006: Podhradie – Dubové (7,6-7,9), Sklabiňa – Košťany (7,8-8), Bystrička – Krpeľany (8-8), Necpaly – Mošovce (7,7-7,9), Žabokreky – Kľačany (7,8-7,8), Kláštor – Vrútky (8-8-8)
KR – obsadenie R a DZ na 3.-4.6.2006
I. TRIEDA – 25. kolo - 11. júna 2006 o 17. h: Košťany – Dubové (Mikula, Kochan – Lamoš), Podhradie – Krpeľany (Karolcík, Vlas – Tomčány), Sklabiňa – T. Teplice B (Dudek, Cupan – Pavlák), Bystrička – Mošovce (TFZ, TFZ), Diviaky – Kľačany (Wehle, Holotík – Pekár), Necpaly – Vrútky (Polonec, Kunert – Košalko), Žabokreky – Kláštor (TFZ, TFZ).
II. TRIEDA – 25. kolo - 11. júna 2006 o 17. h: Kláštor B – Trebostovo B (Kubica, Snovák) Slov. Pravno – Turček (SP čl. 73, odst. 2,3), Malý Čepčín – Blatnica (Rusnák, Pádej) Háj – Sklené (SP čl. 73, odst. 2,3), Lipovec – Ďanová (Ivády, Filo, Bielik), Priekopa – Horná Štubňa (Skvašík, Cupanová)
DORAST – 27. kolo - 10. júna 2006 o 17. h: Belá – Dubové (Holotík, Kubica), Kľačany – Lipovec (13. 6. o 17.30, Wehle, Mikula), Dražkovce – Krpeľany (Mikula, Bielik), Bystrička – Diviaky (Pádej, Skvašík), Necpaly – Mošovce (Kunert, Cupanová), Trebostovo – Sklabiňa (Ivády, Polonec), Slov. Pravno – Turany (Karolčík, Kochan), Žabokreky – Kláštor (Vlas, Wehle).
ŽIACI – 25. kolo - 11. júna 2006 o 10.h – SKUPINA A: Košťany – Trebostovo (Polonec) Podhradie – Krpeľany (Skvašík), Sklabiňa – Belá (Holotík), Bystrička – Dražkovce (Ivády) Lipovec – Kľačany (Kunert), Žabokreky – Turany (Wehle), SKUPINA B: Dubové – Valča (Rusnák), Slov. Pravno – Blatnica (Dudek), Malý Čepčín – Mošovce (Snovák), Háj – Ďanová (Vlas), Diviaky – Horná Štubňa (Pádej), Príbovce – Kláštor (Kochan).
D O H R Á V K Y - DORAST – 17. kolo - 7. júna 2006 (streda) o 17. h: Trebostovo – Dubové (Karolčík, Zaťková), Slov. Pravno – Necpaly (vo V. Čepčíne,Bielik, Vlas), Žabokreky – Bystrička (Polonec, Ivády), Kláštor – Dražkovce (Holotík, Kochan), Turany – Kľačany (Mikula, Skvašík), Sklabiňa – Belá (Wehle, Kunert),Mošovce – Lipovec (Pádej, Rusnák), Diviaky – Krpeľany (Snovák, Filo).
P R E D O H R Á V K A – 26. kolo - 8. júna 2006 (štvrtok) o 17.h – SKUPINA A: ŠK Fomat C – Žabokreky (Smutný), Turany – Lipovec (Mikula), Kľačany – Bystrička (Polonec), Dražkovce – Sklabiňa (Karolčík), Belá – Podhradie (Kunert), Krpeľany – Košťany (Leitman), SKUPINA B: Valča – Príbovce (Ivády), Kláštor – Diviaky (Kochan), Horná Štubňa – Háj (Rusnák), Ďanová – Malý Čepčín (Bielik), Blatnica – Dubové (Snovák).

SkryťVypnúť reklamu

Najčítanejšie na My Turiec

Inzercia - Tlačové správy

 1. Púštne kráľovstvo: Prečo by ste mali navštíviť Jordánsko?
 2. Notebook s dvomi obrazovkami. Ako dlho si naň budete zvykať?
 3. Dochádzate do Bratislavy? Auto nechajte doma
 4. 5 príkladov, kedy banke nejde len o peniaze
 5. Školy môžu získať podporu pre zelené projekty
 6. Európska noc výskumníkov prináša zážitky s vedou opäť naživo
 7. Riskovali viac než iní. Jeden z nich sa slávy nedožil
 8. Takto si nastavíte, aby vám maily od SME nekončili v spame
 1. KOSIT hľadá do svojho tímu ďalších vodičov
 2. Náklady na domácnosť pomôže ušetriť aj kompostér FoodCycler
 3. Notebook s dvomi obrazovkami. Ako dlho si naň budete zvykať?
 4. Dochádzate do Bratislavy? Auto nechajte doma
 5. Púštne kráľovstvo: Prečo by ste mali navštíviť Jordánsko?
 6. SITA Slovenská tlačová agentúra zlepšuje dostupnosť služieb
 7. 4 veci, na ktoré si treba dať pozor pri zateplení šikmej strechy
 8. 5 príkladov, kedy banke nejde len o peniaze
 1. Osem cestovateľských tipov, kam sa vybrať cez jesenné prázdniny 6 811
 2. Riskovali viac než iní. Jeden z nich sa slávy nedožil 4 995
 3. Európska noc výskumníkov prináša zážitky s vedou opäť naživo 4 953
 4. Piešťanská firma ovládla svet zubárskych kresiel 4 601
 5. Púštne kráľovstvo: Prečo by ste mali navštíviť Jordánsko? 4 141
 6. Digitálne dvojča v Konštrukta-TireTech 3 887
 7. Vyskúšajte vylepšenú aplikáciu SME aj s novou SME Minútou 3 766
 8. Najradšej by ste sa pri čítaní správ nechali zahrabať? 2 497

Blogy SME

 1. Rastislav Puchala: Narodila sa kniha
 2. Anna Miľanová: Sloníča...2022
 3. Štefan Vidlár: KET
 4. Marek Košík: Anaëlle - bez lásky ani na krok
 5. Ľuboš Vodička: Európska geologická rarita v Moravských Budějoviciach
 6. Lucia Žárska: Zvyšovanie úrokových sadzieb v ČR a SR
 7. Erik Kriššák: William Wordsworth - Blúdim sťa mrak osamelý
 8. Jakub Konečný: UKRAJINA PRIPOJILA 21 RUSKÝCH OBLASTÍ
 1. Roman Kebísek: Malý prehľad prepadov Jánošíka, ku ktorým sa priznal 9 598
 2. Matúš Lazúr: Čo bude špendlíkom ktorý spôsobí prasknutie realitnej bubliny? 7 774
 3. Janka Bittó Cigániková: Katarína Hatráková a Romana Tabák sa dnes stali symbolom pokrytectva a bezcharakternosti 5 674
 4. Monika Nagyova: Úprimné pozdravy z Bratislavy: Ľudia nosia vo vreckách nože a ešte sa tým chvastajú. 5 121
 5. Ján Valchár: Prečo je čiastočná mobilizácia v Rusku dobrou správou? 4 707
 6. Ján Valchár: Mohylizácia ruských brancov. Presne podľa plánu. 3 908
 7. Marek Strapko: Irán vs. Rusko 3 421
 8. Jana Melišová: Keď sa chce, tak sa dá 💗 3 240
 1. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 48. - Arktída - Hubert Wilkins a Detroitská arktická expedícia 3/3 - rok 1928
 2. Jiří Ščobák: Co konkrétního se hovoří o finanční gramotnosti na Slovensku?
 3. Monika Nagyova: Úprimné pozdravy z Bratislavy: Ľudia nosia vo vreckách nože a ešte sa tým chvastajú.
 4. Jiří Ščobák: Plaval jsem přes Dunaj a byla to brnkačka!
 5. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 47. - Arktída - Hubert Wilkins a Detroitská arktická expedícia 2/3 - rok 1927
 6. Jiří Ščobák: Energie a plyn: Zvládneme túto zimu v poriadku? Prečo je dôležité, aby trh s plynom fungoval ako celok? Odporučili by ste fixovať ceny energií?
 7. Jiří Ščobák: Ako sa nedať podviesť v online svete? (pustite/dajte prečítať aj svojim rodičom!)
 8. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 46. - Arktída - Hubert Wilkins a Detroitská arktická expedícia 1/3 - rok 1926
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu

Hlavné správy z SME | MY Turiec - aktuálne správy

Na niektorých budovách sa podpísal čas a opadáva vonkajšia omietka.

Pomôcť by mala nová nemocnica.


33m
Ani dva góly Michala Juščáka nepomohli odvrátiť našu prehru.

Nedávno na ľade Humenného neuspel Martin v pohárovom zápase a náladu si jeho hráči nevylepšili ani v treťom ligovom kole.


12 h
Ilustračné foto.

Marinčania privítajú na Pltníkoch Sereď, ktorá ešte v minulej sezóne hrala vo fortunaligovej skupine o titul. Zaujímavý zápas čaká Trebostovo, kde pricestuje líder tabuľky z Koštian.


16 h
MY | TOP správy z regiónov

Prinášame výber TOP správ z regiónov.


17 h

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Blogy SME

 1. Rastislav Puchala: Narodila sa kniha
 2. Anna Miľanová: Sloníča...2022
 3. Štefan Vidlár: KET
 4. Marek Košík: Anaëlle - bez lásky ani na krok
 5. Ľuboš Vodička: Európska geologická rarita v Moravských Budějoviciach
 6. Lucia Žárska: Zvyšovanie úrokových sadzieb v ČR a SR
 7. Erik Kriššák: William Wordsworth - Blúdim sťa mrak osamelý
 8. Jakub Konečný: UKRAJINA PRIPOJILA 21 RUSKÝCH OBLASTÍ
 1. Roman Kebísek: Malý prehľad prepadov Jánošíka, ku ktorým sa priznal 9 598
 2. Matúš Lazúr: Čo bude špendlíkom ktorý spôsobí prasknutie realitnej bubliny? 7 774
 3. Janka Bittó Cigániková: Katarína Hatráková a Romana Tabák sa dnes stali symbolom pokrytectva a bezcharakternosti 5 674
 4. Monika Nagyova: Úprimné pozdravy z Bratislavy: Ľudia nosia vo vreckách nože a ešte sa tým chvastajú. 5 121
 5. Ján Valchár: Prečo je čiastočná mobilizácia v Rusku dobrou správou? 4 707
 6. Ján Valchár: Mohylizácia ruských brancov. Presne podľa plánu. 3 908
 7. Marek Strapko: Irán vs. Rusko 3 421
 8. Jana Melišová: Keď sa chce, tak sa dá 💗 3 240
 1. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 48. - Arktída - Hubert Wilkins a Detroitská arktická expedícia 3/3 - rok 1928
 2. Jiří Ščobák: Co konkrétního se hovoří o finanční gramotnosti na Slovensku?
 3. Monika Nagyova: Úprimné pozdravy z Bratislavy: Ľudia nosia vo vreckách nože a ešte sa tým chvastajú.
 4. Jiří Ščobák: Plaval jsem přes Dunaj a byla to brnkačka!
 5. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 47. - Arktída - Hubert Wilkins a Detroitská arktická expedícia 2/3 - rok 1927
 6. Jiří Ščobák: Energie a plyn: Zvládneme túto zimu v poriadku? Prečo je dôležité, aby trh s plynom fungoval ako celok? Odporučili by ste fixovať ceny energií?
 7. Jiří Ščobák: Ako sa nedať podviesť v online svete? (pustite/dajte prečítať aj svojim rodičom!)
 8. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 46. - Arktída - Hubert Wilkins a Detroitská arktická expedícia 1/3 - rok 1926

Už ste čítali?