Piatok, 24. september, 2021 | Meniny má Ľuboš, ĽuborKrížovkyKrížovky

Na polceste

Zuzana Ďurinová si sadla na riaditeľskú stoličku turčianskoteplických kúpeľov zhruba pred dva a pol rokmi. Rok 2004 bol pre slovenské kúpeľníctvo prelomovým. Končila sa, takpovediac, éra „socializmu“ v prideľovaní kúpeľných poukazov, menilo sa financov

anie kúpeľníctva, kategorizácia kúpeľov a podpora zo zdrojov Sociálnej poisťovne. Slovenské kúpele stáli pred náročnou transformáciou, ktorá sa už nemohla uberať po vyšliapaných chodníčkoch. Nové cesty si ale vyžadovali nové prístupy, investičné projekty siahajúce aj po peniazoch z Európskej únie, ale aj vnútornú prestavbu vzťahov, počnúc personalistikou a končiac inováciou kúpeľných produktov. O tom predovšetkým je náš rozhovor s generálnou riaditeľkou Slovenských liečebných kúpeľov Zuzanou Ďurinovou.
Dipl. Ing. Zuzana Ďurinová nastúpila do funkcie generálnej riaditeľky SLK Turčianske Teplice
1. januára 2004. Pochádza z Prešova. V Bratislave študovala ekonomickú univerzitu na fakulte podnikového manažmentu, odbor finančný a strategický manažment. Postgraduálne si doplnila vzdelanie ako súdny znalec v odbore podnikové hospodárstvo a súdny znalec pre stanovenie hodnoty podnikov, absolvovala skúšky z finančných derivátov I., II. stupňa na burze cenných papierov v Bratislave so 100-percentnou úspešnosťou. Svoju kariéru začínala vo finančnej a daňovej poradenskej firme, kde sa postupne vypracovala až do pozície námestníka riaditeľa. Ako veľmi úspešný finančný expert pokračovala v lízingovej spoločnosti ako generálna riaditeľka.
Aké boli kúpele v Turčianskych Tepliciach v roku 2004?
V čase môjho nástupu do funkcie generálnej riaditeľky SLK Turčianske Teplice boli kúpele v úplne v pôvodnom stave, tak ako boli postavené od začiatku. To znamená, značne zastaralé a opotrebované budovy, izby, zariadenia, spoločenské priestory. Našla som ich v takom stave, v akom ich pacienti poznali viac desaťročí dozadu. Dýchalo to tu bývalým režimom. Kúpele prežívali tak ako im podobné na celom Slovensku. V štruktúre klientely prevažovali klienti (80 %), ktorých pobyty boli financované prostredníctvom zdravotných poisťovní. A len približne 20 % tvorila komerčná klientela. Priemerný vek klientely bol 70 rokov. V roku 2004 prešlo slovenské kúpeľníctvo značnými otrasmi, ktoré boli dôsledkom legislatívnych zmien v sektore zdravotníctva. Objem verejných zdrojov financovania určených pre kúpeľnú liečbu bol okresaný približne o 700 mil. Sk. Bolo to dosť drastické. Dnes sa môžeme nad tým pousmiať, ale vtedy mali kúpele čo robiť, aby sa s takou situáciou vysporiadali. Samozrejme, nezvládnutie tohto obdobia by malo oveľa drastickejšie následky. Úpadok kúpeľov by sa automaticky postupne prejavil na stagnáciií a postupnom úpadku mesta, regiónu, zamestnanosti a vôbec – ohrozil by existenciu mnohých rodín v hornom Turci. Jediné, čo mohlo zvrátiť tento stav, bolo začať s komplexnou a radikálnou transformáciou kúpeľov, a to v každej oblasti - produktovej, obchodnej, marketingovej, nákladovej, a samozrejme v investičnej - na modernú destináciu zdravotného cestovného ruchu.
Rozoberme si tento termín na drobné...
Treba pod ním rozumieť komplexný balík služieb v kúpeľoch, ktoré by mali byť poskytované na rovnakej úrovni. Mám na mysli služby primárne, sekundárne i terciárne. K primárnym patrí klasický liečebný proces. Teda to podstatné, čo v kúpeľoch poskytujeme, čo dokážeme skvalitniť, ponúknuť v širokej palete produktov, a to pre klientov v rekonvalescencii, pre tých, ktorí preventívne myslia na svoje zdravie, pre ľudí, ktorí si liečia chronické ochorenia, alebo aj pre takých klientov, ktorí si do kúpeľov prídu oddýchnuť a relaxovať. Služby v sekundárnej oblasti – to sú služby ubytovania, stravovania, jednoducho klasické hoteliérstvo, ktoré je tiež v našej réžii. Podľa môjho názoru úrovni týchto dvoch oblastí, ktoré musíme a dokážeme ovplyvniť sami, musí v dobrých kúpeľoch zodpovedať aj ponuka terciárnych služieb, teda služieb pre kultúrno-spoločenské a športové aktivity. Klient vyhľadáva vo svojom voľnom čase priestory na rekreačný šport, zábavu, posedenie s priateľmi či s rodinou, obchody, reštaurácie, tanečné kluby a podobne. Samozrejme, poskytovateľom týchto terciárnych služieb by mali byť mesto, súčasní a potencionálni podnikatelia, ktorí v meste pôsobia. ... Ak tieto oblasti a služby v nich fungujú v symbióze, je aj klient spokojný, ak časť z nich absentuje, kúpele sa nemôžu považovať za modernú destináciu zdravotného cestovného ruchu.
Sú ňou kúpele v Turčianskych Tepliaciach?
Ešte nie. Ale urobili sme už preto veľa, aby sa ňou mohli stať, ale stále to ešte nestačí. Týka sa to hlavne služieb terciárnej sféry.
Čo je to veľa? Je to dosť alebo málo?
Sme asi na polceste - zatiaľ. Teda, čo sa týka klasických služieb kúpeľov, po ukončení druhej investičnej etapy, čiže po dokončení liečebno- rehabilitačného centra a aquaparku, budeme môcť povedať, že sa blížime k cieľu. My sa máme predovšetkým starať o to, aby tu pacient našiel to, čo robí kúpele kúpeľmi. Teda služby liečebného procesu rozvíjané na báze unikátnej minerálnej liečivej termálnej vody, ktoré pomáhajú klientovi v zlepšovaní jeho zdravotného stavu. Naša ponuka prešla zásadnou inováciou a dnes ponúkame už aj okrem liečebnej produktovej rady aj súbor produktov pre relaxačné pobyty jednotlivcov, rodín i tímov. V stravovaní sme prešli na švédske stoly, zrekonštruovali sme Veľkú Fatru a Alfu – spolu za 112 miliónov korún. Začali sme budovať, ako som už spomínala,liečebno-rehabilitačné centrum, vrátane rekonštrukcie Červeného a Ľudového bazéna, vo finále je príprava na výstavbu aquaparku, veľmi zásadne prebudovávame vodné a energetické hospodárstvo, to všetko s ukončením v januári budúceho roka. Naším cieľom je, aby sa klient z ubytovacích zariadení dostal „suchou nohou“ k všetkým procedúram a do aquaparku a mohol nerušene relaxovať. Rozvíjame tiež kultúrne aktivity, ktoré patria do kúpeľníctva, ako sú koncerty, komorné spoločenské podujatia, kabarety a podobne. Výsledok sa už dostavil. Dnes chodí do našich kúpeľov približne 20 percent klientov financovaných zo zdrojov zdravotných poisťovní a 80 percent, teda omnoho početnejšiu časť klientely, tvoria samoplatcovia. Ide o ľudí v aktívnom ekonomickom veku, solventnejších, ktorí už majú jasne sformované predstavy o tom, čo im kúpele majú ponúknuť. V Turčianskych Tepliciach im chýba to, čo tvorí tretiu zložku moderného kúpeľníctva, a to je terciárna sféra. Pri jej formovaní môžeme pomáhať, ale nie je našou kompetenciou podnikať v nej a rozvíjať ju.
Zrejme máte na mysli mesto, podnikateľskú sféru...
Presne tak. Kúpele nie sú na to, aby vytvárali podmienky pre výstavbu mesta, aby prevádzkovali obchody, športové haly, letné terasy, puby, nočné kluby a podobne. To je priestor pre iných. My máme klienta, ktorý sa príde do kúpeľov liečiť, nabrať sily, zrelaxovať, športovať, ale aj míňať peniaze. V Turčianskych Tepliciach ich nemá kde minúť. A to je problém. Preto je v našom záujme podporovať akúkoľvek aktivitu v tejto oblasti. Pripravujeme prezentáciu pre podnikateľov z Turčianskych Teplíc a vôbec celého regiónu. Chceme im povedať, čo týmto kúpeľom chýba, a ponúknuť spoluprácu pri výstavbe objektov, ktoré posunú štandard týchto kúpeľov na úroveň, aká sa už dnes vyžaduje. Ak nebude odozva, ponúkneme tieto možnosti podnikateľskej sfére z iných regiónov.
Spomínate aj mesto, radnicu... Aký je vzťah kúpeľov a radnice? Počuli sme, že občas v ňom zaškrípalo.
Nebol optimálny, ale pracujeme na tom, aby sa takým stal. Z mojej pozície sa domnievam, že by sme mali fungovať v harmónii a vzájomne sa dopĺňať. Hádam ani neexistuje na Slovensku mesto, ktoré by malo kúpele vo svojom centre a na tom treba stavať. Terciárne služby sú súčasťou mesta a mesto má vytvárať podmienky pre ich rozvoj. My môžeme byť inicitívni, dať impulz, ale pozemky, infraštrukúru, prácu stavebného úradu a podobne – to už musí zabezpečovať mesto. My si predsa nekonkurujeme. Máme toho istého klienta či návštevníka a malo by byť naším obojstranným záujmom, aby sa k nám rád vracal. Istým krokom vpred je aj podpísanie vzájomnej zmluvy o spolupráci, ktoré bolo súčasťou nedávnych osláv 725. výročia prvej písomnej zmienky o teplých prameňoch a meste.
Ako ju chápete? Ako formalitu? Alebo má jej obsah posunúť vzájomné vzťahy či spoluprácu k ďalším praktickým métam?
Určite nešlo o formálny akt. V zmluve sú zakotvené aj praktické úlohy. Napríklad spoločný postup pri niektorých projektoch rozvoja mesta. Ako je známe, v plánovacom období 2007 - 2013 vláda SR deklarovala stopercentnú alokáciu finančných zdrojov z fondov Európskej únie práve do verejného sektora. Mesto má otvorenú cestu k prostriedkom zo štrukturálnych fondov únie. Vedenie mesta by malo túto príležitosť využiť a pracovať na tom, aby sa tieto zdroje získali a my mu môžeme pomôcť pri príprave projektov. Turčianske Teplice nemajú námestie, centrum mesta, z ktorého by vyžarovala kúpeľná atmosféra, história a tradícia a je nevyhnutné takéto námestie zrealizovať. Som presvedčená, že to bude v prospech a na podporu rozvoja nielen kúpeľov, ale aj mesta samotného. V zmluve je zakotvená napríklad vzájomná propagácia. My ju robíme veľmi aktívne a permanentne, veď názov mesta máme aj v názve kúpeľov. Od mesta ale vyžadujeme, aby sa zasadilo za vybudovanie návestných smerových tabúľ na cestných komunikáciách smerom do a z Popradu, Žiliny, Banskej Bystrice, Martina či Kremnice. Veď naši klienti v súčasnosti majú veľký problém vôbec zistiť, ako sa do Turčianskych Teplíc dostať. Samozrejme, na tomto mieste nie je možné vymenovať všetko, na čom sme sa dohodli, no podstatné je, že obsahuje aj body, ktoré nás zaväzujú k hodnoteniu jej plnenia. Takže budeme musieť komunikovať a spolupracovať.
A ešte otázka na záver? Bude znamenať dokončenie aquaparku a liečebno-rehabilitačného centra zároveň aj finále rekonštrukcie kúpeľov?
Určite nie. Pripravuje sa tretia etapa rekonštrukcie – najmä z hľadiska získavania zdrojov pre financovanie. Rekoštrukciou určite prejde kúpeľný park a časom aj liečebné domy Kollár a Malá Fatra.

Najčítanejšie na My Turiec

Inzercia - Tlačové správy

 1. Môžu byť kancelárie pripravené na budúcnosť?
 2. Potrebujeme poďakovať vzorom. Preto rozbiehame novú biznis cenu
 3. „Prezlečte“ svoj domov! V móde je šetrenie peňazí aj prírody
 4. Varujú pred púštnymi búrkami v Dubaji
 5. Schátrali tam kúpele, palác aj železnica. Ako kedysi vyzeralo Trnavské mýto?
 6. Prišli škrečky a Dedoles počíta tržby na desiatky miliónov
 7. Maurícius vás nenechá chladnými. Za akými miestami sa vybrať?
 8. Jablone prekonali očakávania. O bývanie v Bytči je veľký záujem
 9. Ako môžu fajčiari pomôcť prírode? Úplne jednoducho
 10. Znalec slovenského brandy
 1. Hobbymarket OBI predstavil nový koncept predajne v Michalovciach
 2. Aktuálne radarové a slovenské hlásenia v autokamere?
 3. Tesco announces net-zero target of 2035 for its operations
 4. Granátové jablko prekvapí vás chuťou i aktívnymi látkami
 5. Lekárska prehliadka pre cudzincov je v Nitre, aj bez objednania
 6. Tento výťah si poradí aj s tým najužším schodiskom
 7. Rozšírená realita a ovládanie na diaľku
 8. Maurícius vás nenechá chladnými. Za akými miestami sa vybrať?
 9. Trnavské mýto: Od centrálneho trhoviska ku kongresovej sále
 10. „Prezlečte“ svoj domov! V móde je šetrenie peňazí aj prírody
 1. Sedemnásť slovenských hotelov na septembrový last minute výlet 7 315
 2. Sledujte naživo pokusy so slovenskými výskumníkmi 6 422
 3. Ako môžu fajčiari pomôcť prírode? Úplne jednoducho 5 144
 4. Prišli škrečky a Dedoles počíta tržby na desiatky miliónov 4 359
 5. Slovenský orloj – svetová atrakcia 3 673
 6. Zodpovedné investovanie praje budúcnosti a je fér 3 504
 7. Zateplenie šikmej strechy PUR penou či minerálnou vlnou? 3 262
 8. Zateplenie strechy PUR penou či minerálnou vlnou? 3 174
 9. Slováci ochutnali vegánske bagety. Chutili im? 3 121
 10. "Je to dravec!" Priznáva šéfkuchár Michal Konrád 2 599

Blogy SME

 1. Organizácia muskulárnych dystrofikov v SR: Moderátor Junior: Nezmením a nevyliečim nikoho, ale môžem pomôcť zviditeľniť
 2. Robert Škerko: Ďalší životný zážitok !
 3. Miroslav Lisinovič: Z mojej papierovej dielne: Kostol nanebovzatia Panny Márie v Tismicích
 4. Soňa Fröhlichová: Aj ženy už budú môcť ochraňovať pápeža
 5. Igor André: Generačná chudoba, no a?!
 6. Lukáš Zeleník: James Bond: Ako pozrieť všetky filmy za 10 minút
 7. Eva Gallova: Aj ja som bola na hubách
 8. Jozo Peric: V súvislosti s rozhodnutím OPEC+ a opätovným otvorením trhu v Číne ceny ropy rastú
 1. Róbert Ďurec: Slovensko ako daňový raj? Takto to robia bohatí 26 442
 2. Pavol Koprda: 90% hospitalizovaných ľudí je nezaočkovaných. Čo nám to hovorí o vakcínach? Takmer nič. 13 870
 3. Dušan Koniar: Ostávajú možno dva mesiace 6 026
 4. Martin Dorčák: DPH podľa Remišovej 5 982
 5. Radovan Kulín: Kováčik má šťastie, že nevyrábal mastičky z konope 5 445
 6. Lucie Meisnerová: Svadba v polovici života 4 616
 7. Stanislav Martinčko: Zatýkanie za spevu pápežskej hymny !! 3 984
 8. Marek Mačuha: Boris Kollár preráža dno 3 805
 1. Lucia Šicková: Poučenia z herného biznisu 1: O hrách a systémoch
 2. Róbert Ďurec: Slovensko ako daňový raj? Takto to robia bohatí
 3. Pavol Koprda: 90% hospitalizovaných ľudí je nezaočkovaných. Čo nám to hovorí o vakcínach? Takmer nič.
 4. Adam Valček: Vyšetrovateľ dal Bödörovi pokutu za to, že mlčal
 5. Karolína Farská: Do Ficovej éry sa vraciame aj bez neho
 6. Karolína Farská: Dva rozdielne protesty za slobodu
 7. Adam Valček: Neexistujúca kancelária aj termín. Výpovede proti Výbohovi nesedia
 8. Pavol Koprda: Očkovacia lotéria: Čo môže priniesť a kde sú jej úskalia? Pohľad cez dáta, teóriu hier a hazardné hry
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy z SME | MY Turiec - aktuálne správy

Ilustračné foto.

Belú čaká po víťazstve v Diviakoch náročný duel, doma ju preverí silný Makov. V prvej triede môžeme ako šláger označiť sobotný súboj Lipovec - Mošovce.


1 h

Nenechajte si ujsť ďalší diel LIVE diskusie na tému zelenej energie s fundovanými hosťami už v utorok 28. septembra o 11:00 hod.


3 h
Pokojný úsek plavby po rieke Váh.

Päťhodinové splavovanie Váhu od Krpelian po Strečno priniesla šesťdesiatke účastníkov množstvo zaujímavých i úsmevných chvíľ, na ktoré sa nezabúda.


9 h
Študenti sa veľa naučili a zažili aj zábavu.

Medzinárodný projekt je spolufinancovaný Európskou úniou.


RED 11 h

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Opitý vodič BMW zrovnal so zemou stĺp verejného osvetlenia. Ťažko zranenému vodičovi druhého auta poskytol prvú pomoc hasič mimo služby.


15 h

V ankete uspelo až päť žilinských lekárov.


23. sep

Z miesta, na ktoré pred dvadsiatimi rokmi ľudia prichádzali s radosťou, sa stal objekt, od akého obyvatelia radšej odvrátia zrak. Avšak, možno už nie nadlho.


23. sep

Sieť supermarketov sa o expanziu v Žiline môže pokúsiť aj napriek tomu, že u mestským poslancov neuspela.


23. sep

Blogy SME

 1. Organizácia muskulárnych dystrofikov v SR: Moderátor Junior: Nezmením a nevyliečim nikoho, ale môžem pomôcť zviditeľniť
 2. Robert Škerko: Ďalší životný zážitok !
 3. Miroslav Lisinovič: Z mojej papierovej dielne: Kostol nanebovzatia Panny Márie v Tismicích
 4. Soňa Fröhlichová: Aj ženy už budú môcť ochraňovať pápeža
 5. Igor André: Generačná chudoba, no a?!
 6. Lukáš Zeleník: James Bond: Ako pozrieť všetky filmy za 10 minút
 7. Eva Gallova: Aj ja som bola na hubách
 8. Jozo Peric: V súvislosti s rozhodnutím OPEC+ a opätovným otvorením trhu v Číne ceny ropy rastú
 1. Róbert Ďurec: Slovensko ako daňový raj? Takto to robia bohatí 26 442
 2. Pavol Koprda: 90% hospitalizovaných ľudí je nezaočkovaných. Čo nám to hovorí o vakcínach? Takmer nič. 13 870
 3. Dušan Koniar: Ostávajú možno dva mesiace 6 026
 4. Martin Dorčák: DPH podľa Remišovej 5 982
 5. Radovan Kulín: Kováčik má šťastie, že nevyrábal mastičky z konope 5 445
 6. Lucie Meisnerová: Svadba v polovici života 4 616
 7. Stanislav Martinčko: Zatýkanie za spevu pápežskej hymny !! 3 984
 8. Marek Mačuha: Boris Kollár preráža dno 3 805
 1. Lucia Šicková: Poučenia z herného biznisu 1: O hrách a systémoch
 2. Róbert Ďurec: Slovensko ako daňový raj? Takto to robia bohatí
 3. Pavol Koprda: 90% hospitalizovaných ľudí je nezaočkovaných. Čo nám to hovorí o vakcínach? Takmer nič.
 4. Adam Valček: Vyšetrovateľ dal Bödörovi pokutu za to, že mlčal
 5. Karolína Farská: Do Ficovej éry sa vraciame aj bez neho
 6. Karolína Farská: Dva rozdielne protesty za slobodu
 7. Adam Valček: Neexistujúca kancelária aj termín. Výpovede proti Výbohovi nesedia
 8. Pavol Koprda: Očkovacia lotéria: Čo môže priniesť a kde sú jej úskalia? Pohľad cez dáta, teóriu hier a hazardné hry

Už ste čítali?