Sobota, 24. október, 2020 | Meniny má KvetoslavaKrížovkyKrížovky

Na polceste

Zuzana Ďurinová si sadla na riaditeľskú stoličku turčianskoteplických kúpeľov zhruba pred dva a pol rokmi. Rok 2004 bol pre slovenské kúpeľníctvo prelomovým. Končila sa, takpovediac, éra „socializmu“ v prideľovaní kúpeľných poukazov, menilo sa financov

anie kúpeľníctva, kategorizácia kúpeľov a podpora zo zdrojov Sociálnej poisťovne. Slovenské kúpele stáli pred náročnou transformáciou, ktorá sa už nemohla uberať po vyšliapaných chodníčkoch. Nové cesty si ale vyžadovali nové prístupy, investičné projekty siahajúce aj po peniazoch z Európskej únie, ale aj vnútornú prestavbu vzťahov, počnúc personalistikou a končiac inováciou kúpeľných produktov. O tom predovšetkým je náš rozhovor s generálnou riaditeľkou Slovenských liečebných kúpeľov Zuzanou Ďurinovou.
Dipl. Ing. Zuzana Ďurinová nastúpila do funkcie generálnej riaditeľky SLK Turčianske Teplice
1. januára 2004. Pochádza z Prešova. V Bratislave študovala ekonomickú univerzitu na fakulte podnikového manažmentu, odbor finančný a strategický manažment. Postgraduálne si doplnila vzdelanie ako súdny znalec v odbore podnikové hospodárstvo a súdny znalec pre stanovenie hodnoty podnikov, absolvovala skúšky z finančných derivátov I., II. stupňa na burze cenných papierov v Bratislave so 100-percentnou úspešnosťou. Svoju kariéru začínala vo finančnej a daňovej poradenskej firme, kde sa postupne vypracovala až do pozície námestníka riaditeľa. Ako veľmi úspešný finančný expert pokračovala v lízingovej spoločnosti ako generálna riaditeľka.
Aké boli kúpele v Turčianskych Tepliciach v roku 2004?
V čase môjho nástupu do funkcie generálnej riaditeľky SLK Turčianske Teplice boli kúpele v úplne v pôvodnom stave, tak ako boli postavené od začiatku. To znamená, značne zastaralé a opotrebované budovy, izby, zariadenia, spoločenské priestory. Našla som ich v takom stave, v akom ich pacienti poznali viac desaťročí dozadu. Dýchalo to tu bývalým režimom. Kúpele prežívali tak ako im podobné na celom Slovensku. V štruktúre klientely prevažovali klienti (80 %), ktorých pobyty boli financované prostredníctvom zdravotných poisťovní. A len približne 20 % tvorila komerčná klientela. Priemerný vek klientely bol 70 rokov. V roku 2004 prešlo slovenské kúpeľníctvo značnými otrasmi, ktoré boli dôsledkom legislatívnych zmien v sektore zdravotníctva. Objem verejných zdrojov financovania určených pre kúpeľnú liečbu bol okresaný približne o 700 mil. Sk. Bolo to dosť drastické. Dnes sa môžeme nad tým pousmiať, ale vtedy mali kúpele čo robiť, aby sa s takou situáciou vysporiadali. Samozrejme, nezvládnutie tohto obdobia by malo oveľa drastickejšie následky. Úpadok kúpeľov by sa automaticky postupne prejavil na stagnáciií a postupnom úpadku mesta, regiónu, zamestnanosti a vôbec – ohrozil by existenciu mnohých rodín v hornom Turci. Jediné, čo mohlo zvrátiť tento stav, bolo začať s komplexnou a radikálnou transformáciou kúpeľov, a to v každej oblasti - produktovej, obchodnej, marketingovej, nákladovej, a samozrejme v investičnej - na modernú destináciu zdravotného cestovného ruchu.
Rozoberme si tento termín na drobné...
Treba pod ním rozumieť komplexný balík služieb v kúpeľoch, ktoré by mali byť poskytované na rovnakej úrovni. Mám na mysli služby primárne, sekundárne i terciárne. K primárnym patrí klasický liečebný proces. Teda to podstatné, čo v kúpeľoch poskytujeme, čo dokážeme skvalitniť, ponúknuť v širokej palete produktov, a to pre klientov v rekonvalescencii, pre tých, ktorí preventívne myslia na svoje zdravie, pre ľudí, ktorí si liečia chronické ochorenia, alebo aj pre takých klientov, ktorí si do kúpeľov prídu oddýchnuť a relaxovať. Služby v sekundárnej oblasti – to sú služby ubytovania, stravovania, jednoducho klasické hoteliérstvo, ktoré je tiež v našej réžii. Podľa môjho názoru úrovni týchto dvoch oblastí, ktoré musíme a dokážeme ovplyvniť sami, musí v dobrých kúpeľoch zodpovedať aj ponuka terciárnych služieb, teda služieb pre kultúrno-spoločenské a športové aktivity. Klient vyhľadáva vo svojom voľnom čase priestory na rekreačný šport, zábavu, posedenie s priateľmi či s rodinou, obchody, reštaurácie, tanečné kluby a podobne. Samozrejme, poskytovateľom týchto terciárnych služieb by mali byť mesto, súčasní a potencionálni podnikatelia, ktorí v meste pôsobia. ... Ak tieto oblasti a služby v nich fungujú v symbióze, je aj klient spokojný, ak časť z nich absentuje, kúpele sa nemôžu považovať za modernú destináciu zdravotného cestovného ruchu.
Sú ňou kúpele v Turčianskych Tepliaciach?
Ešte nie. Ale urobili sme už preto veľa, aby sa ňou mohli stať, ale stále to ešte nestačí. Týka sa to hlavne služieb terciárnej sféry.
Čo je to veľa? Je to dosť alebo málo?
Sme asi na polceste - zatiaľ. Teda, čo sa týka klasických služieb kúpeľov, po ukončení druhej investičnej etapy, čiže po dokončení liečebno- rehabilitačného centra a aquaparku, budeme môcť povedať, že sa blížime k cieľu. My sa máme predovšetkým starať o to, aby tu pacient našiel to, čo robí kúpele kúpeľmi. Teda služby liečebného procesu rozvíjané na báze unikátnej minerálnej liečivej termálnej vody, ktoré pomáhajú klientovi v zlepšovaní jeho zdravotného stavu. Naša ponuka prešla zásadnou inováciou a dnes ponúkame už aj okrem liečebnej produktovej rady aj súbor produktov pre relaxačné pobyty jednotlivcov, rodín i tímov. V stravovaní sme prešli na švédske stoly, zrekonštruovali sme Veľkú Fatru a Alfu – spolu za 112 miliónov korún. Začali sme budovať, ako som už spomínala,liečebno-rehabilitačné centrum, vrátane rekonštrukcie Červeného a Ľudového bazéna, vo finále je príprava na výstavbu aquaparku, veľmi zásadne prebudovávame vodné a energetické hospodárstvo, to všetko s ukončením v januári budúceho roka. Naším cieľom je, aby sa klient z ubytovacích zariadení dostal „suchou nohou“ k všetkým procedúram a do aquaparku a mohol nerušene relaxovať. Rozvíjame tiež kultúrne aktivity, ktoré patria do kúpeľníctva, ako sú koncerty, komorné spoločenské podujatia, kabarety a podobne. Výsledok sa už dostavil. Dnes chodí do našich kúpeľov približne 20 percent klientov financovaných zo zdrojov zdravotných poisťovní a 80 percent, teda omnoho početnejšiu časť klientely, tvoria samoplatcovia. Ide o ľudí v aktívnom ekonomickom veku, solventnejších, ktorí už majú jasne sformované predstavy o tom, čo im kúpele majú ponúknuť. V Turčianskych Tepliciach im chýba to, čo tvorí tretiu zložku moderného kúpeľníctva, a to je terciárna sféra. Pri jej formovaní môžeme pomáhať, ale nie je našou kompetenciou podnikať v nej a rozvíjať ju.
Zrejme máte na mysli mesto, podnikateľskú sféru...
Presne tak. Kúpele nie sú na to, aby vytvárali podmienky pre výstavbu mesta, aby prevádzkovali obchody, športové haly, letné terasy, puby, nočné kluby a podobne. To je priestor pre iných. My máme klienta, ktorý sa príde do kúpeľov liečiť, nabrať sily, zrelaxovať, športovať, ale aj míňať peniaze. V Turčianskych Tepliciach ich nemá kde minúť. A to je problém. Preto je v našom záujme podporovať akúkoľvek aktivitu v tejto oblasti. Pripravujeme prezentáciu pre podnikateľov z Turčianskych Teplíc a vôbec celého regiónu. Chceme im povedať, čo týmto kúpeľom chýba, a ponúknuť spoluprácu pri výstavbe objektov, ktoré posunú štandard týchto kúpeľov na úroveň, aká sa už dnes vyžaduje. Ak nebude odozva, ponúkneme tieto možnosti podnikateľskej sfére z iných regiónov.
Spomínate aj mesto, radnicu... Aký je vzťah kúpeľov a radnice? Počuli sme, že občas v ňom zaškrípalo.
Nebol optimálny, ale pracujeme na tom, aby sa takým stal. Z mojej pozície sa domnievam, že by sme mali fungovať v harmónii a vzájomne sa dopĺňať. Hádam ani neexistuje na Slovensku mesto, ktoré by malo kúpele vo svojom centre a na tom treba stavať. Terciárne služby sú súčasťou mesta a mesto má vytvárať podmienky pre ich rozvoj. My môžeme byť inicitívni, dať impulz, ale pozemky, infraštrukúru, prácu stavebného úradu a podobne – to už musí zabezpečovať mesto. My si predsa nekonkurujeme. Máme toho istého klienta či návštevníka a malo by byť naším obojstranným záujmom, aby sa k nám rád vracal. Istým krokom vpred je aj podpísanie vzájomnej zmluvy o spolupráci, ktoré bolo súčasťou nedávnych osláv 725. výročia prvej písomnej zmienky o teplých prameňoch a meste.
Ako ju chápete? Ako formalitu? Alebo má jej obsah posunúť vzájomné vzťahy či spoluprácu k ďalším praktickým métam?
Určite nešlo o formálny akt. V zmluve sú zakotvené aj praktické úlohy. Napríklad spoločný postup pri niektorých projektoch rozvoja mesta. Ako je známe, v plánovacom období 2007 - 2013 vláda SR deklarovala stopercentnú alokáciu finančných zdrojov z fondov Európskej únie práve do verejného sektora. Mesto má otvorenú cestu k prostriedkom zo štrukturálnych fondov únie. Vedenie mesta by malo túto príležitosť využiť a pracovať na tom, aby sa tieto zdroje získali a my mu môžeme pomôcť pri príprave projektov. Turčianske Teplice nemajú námestie, centrum mesta, z ktorého by vyžarovala kúpeľná atmosféra, história a tradícia a je nevyhnutné takéto námestie zrealizovať. Som presvedčená, že to bude v prospech a na podporu rozvoja nielen kúpeľov, ale aj mesta samotného. V zmluve je zakotvená napríklad vzájomná propagácia. My ju robíme veľmi aktívne a permanentne, veď názov mesta máme aj v názve kúpeľov. Od mesta ale vyžadujeme, aby sa zasadilo za vybudovanie návestných smerových tabúľ na cestných komunikáciách smerom do a z Popradu, Žiliny, Banskej Bystrice, Martina či Kremnice. Veď naši klienti v súčasnosti majú veľký problém vôbec zistiť, ako sa do Turčianskych Teplíc dostať. Samozrejme, na tomto mieste nie je možné vymenovať všetko, na čom sme sa dohodli, no podstatné je, že obsahuje aj body, ktoré nás zaväzujú k hodnoteniu jej plnenia. Takže budeme musieť komunikovať a spolupracovať.
A ešte otázka na záver? Bude znamenať dokončenie aquaparku a liečebno-rehabilitačného centra zároveň aj finále rekonštrukcie kúpeľov?
Určite nie. Pripravuje sa tretia etapa rekonštrukcie – najmä z hľadiska získavania zdrojov pre financovanie. Rekoštrukciou určite prejde kúpeľný park a časom aj liečebné domy Kollár a Malá Fatra.

Nechajte si posielať prehľad najdôležitejších správ e-mailom

Inzercia - Tlačové správy

 1. O levočský „nanozázrak“ sa zaujíma európsky trh
 2. LEN DNES: Zľava viac ako 50% na ročné predplatné týždenníkov MY
 3. Pracujete v IT? Táto slovenská firma neustále prijíma ľudí
 4. NAŽIVO: Čo čaká ekonomiku? Sledujte #akonato konferenciu
 5. NAŽIVO: Ako na koronu reagujú úspešné firmy? Sledujte #akonato
 6. Kupujte originálne tonerové kazety HP
 7. Investície s fixným ročným výnosom od 6 % do 8 %
 8. Zaplatiť za kávu či obed pomocou správy v čete? Už čoskoro
 9. Covid a post-Covid: Ako sa chrániť pred kybernetickými útokmi?
 10. Zelená Bratislava
 1. Tesco prináša zákazníkom potraviny za každých okolností
 2. Vedeli ste, že jablká majú svoj medzinárodný deň?
 3. Zostáva už len 7 dní na predloženie žiadosti o grant
 4. Svet môžeme zlepšiť dobrými skutkami
 5. O levočský „nanozázrak“ sa zaujíma európsky trh
 6. Najnovšie technológie a inovácie na Gemeri? Normálka
 7. Zlaďte vaše šperky s jeseňou
 8. Nové laboratórium ekonomického experimentálneho výskumu na EUBA
 9. Pracujete v IT? Táto slovenská firma neustále prijíma ľudí
 10. 5 vecí, ktoré definujú prémiové bývanie
 1. Vyučujú školy informatiku dobre? Tieto patria medzi ukážkové 18 479
 2. Pracujete v IT? Táto slovenská firma neustále prijíma ľudí 13 888
 3. Na Slovensku pribúdajú nové bankomaty. Viete čo v nich vybavíte? 13 176
 4. Kam sa vybrať za jesennými výhľadmi? 12 997
 5. Pravá strana Dunaja môže vďaka Inchebe získať novú tvár 12 237
 6. Ako pracujú horskí nosiči? Vstávajú ráno o štvrtej 11 373
 7. Toto sú povolania budúcnosti. Niektoré prekvapili 10 846
 8. Ako vidia budúcnosť deti zo základných škôl? Budete prekvapení 9 942
 9. Korenie sexuálneho života po päťdesiatke. Tieto tipy vyskúšajte 9 776
 10. Jedlo v Bratislave: Tieto reštaurácie určite vyskúšajte 9 756
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy z SME | MY Turiec - aktuálne správy

Lekár z martinského infekčného: Koronavírus je zákerný, ubližuje slabším

S Martinom Babušíkom, lekárom Infekčnej kliniky a cestovnej medicíny Univerzitnej nemocnice Martin, sme sa rozprávali o chorobe, ktorá hýbe celým Slovenskom. Koronavírus podľa neho mnohí ustoja aj bez príznakov, no pre nemálo ľudí má aj fatálne následky. A na tých musíme myslieť.

 Martin Babušík, vedúci lekár na jednotke intenzívnej starostlivosti 
Kliniky infektológie a cestovnej medicíny v Univerzitnej nemocnici Martin.

Vo Veľkom Čepčíne mali pilné leto

Tešia sa novým priestorom.

vo Veľkom Čepčíne zrekonštruovali aj obecný dom.
Od soboty 24. októbra do nedele 1. novembra bude na celom Slovensku platiť zákaz vychádzania s výnimkou ciest na testovanie, do práce a zabezpečenia nevyhnutných potrieb či pobytu v prírode v okrese bydliska.
Predlžujeme akciu o 24h

Ak nemôžete za novinami, noviny prídu k vám. Dnes to máte s 50% zľavou na celý rok

Akcia platí pre nových aj existujúcich predplatiteľov, ktorí si ho predĺžia.

Táto akcia platí len 24 hodín a nebude sa opakovať.

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Koronavírus na Orave: V piatok zachytili takmer 1 700 pozitívnych (minúta po minúte)

Na Orave sa začala pilotná časť celoplošného testovania na Covid-19.

Na Liptove pribudol v piatok dosiaľ najvyšší počet infikovaných

Situácia sa začína zhoršovať už aj v okrese Ružomberok.

TMR zatvára strediská Jasná a Vysoké Tatry

V prípade priaznivého vývoja situácie na Slovensku by mohli znova otvoriť 6. novembra.

Už ste čítali?