Sobota, 24. október, 2020 | Meniny má KvetoslavaKrížovkyKrížovky
JE PO SCÉNICKEJ ŽATVE 2006, VYKROČME DO PRÍPRAVY 85. ROČNÍKA NAJSTARŠIEHO EURÓPSKEHO DIVADELNÉHO FESTIVALU

O zapálenom srdci a oddanej duši - (aj u organizátorov)

Významná, dlhoveká, populárna, navštevovaná, vážená, očakávaná, skloňovaná (určite mladými účinkujúcimi) a časovaná (rozhodne skôr narodenými účastníkmi)... Nemýlite sa, reč je o široko-ďaleko veľmi dobre známej, v generáciách ochotníkov po celom Sloven

Významná, dlhoveká, populárna, navštevovaná, vážená, očakávaná, skloňovaná (určite mladými účinkujúcimi) a časovaná (rozhodne skôr narodenými účastníkmi)... Nemýlite sa, reč je o široko-ďaleko veľmi dobre známej,
v generáciách ochotníkov po celom Slovensku i za mnohými hranicami našej vlasti preslávenej, navyše o rok už neuveriteľne 85-ročnej divadelnej Scénickej žatve Martin (Sž).
Mať toľko rokov a pritom byť stále rovnako mladá, svieža, čulá, hoci preukázateľne na európskom kontinente najstaršia, to dokáže práve len táto vrcholová prehliadka slovenských ochotníckych divadelných súborov. Neuveriteľnou skutočnosťou v toku trvania prehliadky divadla z ochoty na Slovensku je, že festival ani počas dlhých desaťročí nezmenil mesto svojho pôvodného pôsobenia. Scénická žatva v novovekej súčasnosti, práve tak ako divadelné závody v jej prehistórii, sa jednoznačne viažu exkluzívne len k nášmu mestu Martin.
Vo viac-menej kritickom zamyslení - o tom kto, čo, ako, s kým a prečo v organizovaní martinskej žatvy do ďalších, resp. už najbližšieho ročníka - najprv letmo nahliadnime, ako dianie vnímali mladí, prevažne „prvolezeckí“ účastníci na nedávno skončenej 84. Sž. Prehliadka superlatívov pomenúva žatvu ako: pozitívne prekvapujúcu... jednoznačne príjemnú ...vysoko pozitívnu... najlepší festival na svete... prvé dojmy sú fantastické... skvelé, bomba, super... ľudia sú skvelí, úžasní... sme tu ako veľká rodina... zatiaľ úplne skvelé... je to na vysokej úrovni... fantastická atmosféra... je úžasné, že sa tu všetci usmievajú a je tu priateľská atmosféra... Uvedené citáty sú odpočuté i vyčítané z Festivalového denníka Sž 2006 a na prvý pohľad iste potešia každého, kto v Martine o Sž na prelome augusta a septembra aspoň letmo zavadil.
Postrehy potešia prednostne najmä (niektorých) domácich organizátorov. Určite právom a v prvom rade pracovníkov z Domu odborov Strojár. Skromný, neveľmi početný tím statočných osvedčených, dobre fungujúcich skalných harcovníkov tohto zariadenia, každoročne doplnený dobrovoľnými, neúnavnými, ochotnými a aktívnymi študentmi - hostesmi, urobil podstatne veľa dobrého. Rovnako pre primárnu spokojnosť účinkujúcich divadiel, ako pre dobrý dojem u účastníkov žatvy a tiež celkovú pohodu z pobytu na festivale pre prítomných domácich i zahraničných hostí, dočasných týždňových obyvateľov Martina.
Popri pozitívach v ohlasoch na Sž 2006 je určite dosť toho, čo treba - najmä pre organizátorské „pro domo“ - pomenovať kritickým okom. Zasvätená reflexia všetkých súčastí festivalového diania odhalí niektoré rezervy na nápravu podlžností v organizácii Sž. Určite by prospelo, ak by supervízia Scénickej žatvy - takéhoto pre široké kultúrne povedomie mesta Martina dozaista významného festivalu - „sídlila“ pevne a rozhodne, najlepšie v jedných kompetentných rukách. Určite by mali patriť domácim, martinským organizátorom žatvy, aby sa nemuseli prioritne spoliehať na Bratislavu. Tá programovo-koncepčne garantuje štatút, propozície a nomináciu súborov na prehliadku. Výkonné, operatívne - praktické a organizačne - zodpovedné záležitosti pohodového chodu Sž je dobré mať pod domácim zastrešením.
Bezprostredne zainteresovanej pozornosti organizátorov - Martinčanov tak potom zaručene neunikne žiadna dôležitá „maličkosť“. Napríklad ani existencia, resp. neprítomnosť slušného fesivalového klubu, spoľahlivo fungujúceho počas celého týždňa divadelnej žatvy! Klub s dobrým, rýchlym, nenáročným občerstvením (káva, čaj, nealko, čosi do pohárika, chlebíky, koláče), najlepšie, ak nefajčiarsky, je na festivale tohto rangu jednoducho nevyhnutný!!! Práve taký predsa ešte pred pár rokmi v Martine fungoval, dokonca bol samozrejmosťou. Svojho času tak v Strojári, ako aj v divadle, teda v oboch priestoroch, kde sa striedajú predstavenia. Tohto roku na Sž (vlani už tiež ?) aspoň jeden výrazne chýbal.
Dlhoročné festivalové kontakty a stretávania s ochotníkmi hovoria, že účastníci Sž majú dosť výraznú chuť divadlo nielen pozerať v hľadisku. Počas prestávok medzi predstaveniami láka podebatovať si o práve videnom, ešte sotva zažitom. Deje sa tak v náhodných aj zámerných priateľských skupinkách. Novodobá prítomnosť festivalového stanu, súvisiaca
v posledných ročníkoch Sž so zmenou termínu na „takmer“ letný, potrebu festivalového klubu tiež celkom nesaturuje. Existencia stanu je určite príťažlivá. Vyhovuje účastníkom Sž tiež tak na stretnutia, ako aj na zábavu. Mladí „žatevníci“ budú unisono súhlasiť, ba ani skôr narodení ho v zásade neodmietajú. Klub a stan sa však znesú aj doplnia popri sebe. Prvý, tak trocha klasický priestor poslúži na debaty tým, ktorí sa raz do roka v Martine stretajú predovšetkým kvôli divadlu. Veruže im dobre padne, ak to môže byť pôda bez prekrikovania hlučného davu, decibelov diskotékovej muziky a všadeprítomného cigaretového oparu.
Organizátori tak môžu určite záväzne kalkulovať s akútnou potrebou podobného klubového priestoru na martinskom vrcholnom festivale. Osobitne s prihliadnutím k faktu, že každoročne mieria do Martina hosťujúce súbory zo zahraničia a spolu s nimi početní pozorovatelia, zástupcovia iných medzinárodných divadelných festivalov. Aj o tých nám ide, oni sú cestičkou k účinkovaniu pre úspešné slovenské divadelné súbory vo svete. Bez „tradičného“ festivalového klubu je žatva rozhodne ochudobnená vo svojich organizačných základoch o dôležitý prvok patriaci k základnej výbave. Domácim Martinčanom by malo v prvom rade záležať na tom, aby sa o potrebné pohodové zázemie pre hostí postarali z vlastnej iniciatívy, najlepšie v časovom predstihu. Viacerí vášniví diskutéri o divadle tak nebudú nútení odchádzať do svojich prenajatých postelí predčasne a nespokojní, dokonca bez ohľadu na bujarú zábavu vo festivalovom stane...
Rovnako „pálčivým“ problémom je tradičný sprievodný program Sž. Pôvodne fungoval ako ponuka vystúpení úspešných turčianskych divadelných súborov. Organizuje sa popri hlavnom programe, ktorým je účinkovanie slovenských a zahraničných divadelných súborov, našich ešte v súťaži o prestížne ocenenie Tvorivý čin roka. Sprievodné programy sú plne v dramaturgii i réžii domácich organizátorov, konkrétne Turčianskeho osvetového strediska (TOS). Spĺňajú (resp. by mali!) funkciu živej pozvánky na festival a súčasne prezentácie tvorby domáceho divadla z ochoty, s úspechmi v danej sezóne v Turci.
Na tohtoročnej Sž boli sprievodné programy trocha odlišné, uvádzané pod názvom Ulica Fest. Podľa dlhoročných skúseností organizátorov nebola - pre vrcholný festival amatérskeho divadla na Slovensku, s tradíciou významu Scénickej žatvy, s jej umeleckou úrovňou, potvrdzovanou generáciami divadelníkov - tohtoročná programová zostava Ulica Festu práve najvhodnejším, obsahovo zodpovedajúcim doplnkom Sž. V prvom rade, o žatvu v nich nešlo alebo vôbec a ak predsa len, tak veľmi okrajovo. Programy vonkoncom nefungovali ani v tom základnom - ako pozvánka na Sž do hľadísk divadelných sál, určená pre martinskú verejnosť. Celkovo akoby Ulica Fest vôbec nebola predurčená festivalu a jeho návštevníkom. Navyše, už pred žatvou, v avízach regionálnych médií (NŽT, Martinsko...) z TOS ponúkli zmätočné informácie s celkom popletenými dátumami podľa vlastného vkusu a na vlastnom pracovisku koncipovaných sprievodných programov. Pre rozpätie 29. augusta - 2. septembra sa im „podarilo“ avizovať september - december! Obyčajná „chybička se vloudila“, alebo skôr ľahostajnosť k adresátovi - čitateľovi - potencionálnemu návštevníkovi, neúcta k celoslovenskému podujatiu divadelníkov, prvoplánová nedôslednosť v príprave na vrcholný amatérsky festival?!... Iste všetko dohromady, zavádzajúce, zle informujúce, povrchné...
Dlhé nosy (tentoraz s hosťujúcim Mirom Nogom) sú známou, viac-menej komerčnou zábavou, osvedčenou z pešej zóny mesta aj inokedy, v termíne mimo žatvy. Ples upírov v centre mesta tiež strhujúco nebodoval (žeby kvôli počasiu a neskorej hodine?), pre atmosféru žatvy nepriniesol žiadnu bombu. Najväčším faux pas do tretice programov nepresne zapadajúcich do festivalovej atmosféry bol priestorovo a žánrovo od odťažitý Western Day, usporiadaný vo Valči,
s hosťovaním profi country spevákov, celkom mimo teritória časopriestoru Sž. Dozaista by bolo zaujímavé vedieť, koľkí z účinkujúcich súborov, zahraničných hostí či martinských záujemcov o divadelné žatevné dianie sa mohli (túžili) na valčianskom „westernovaní“ reálne zúčastniť? V čase „dlhých nosov“ aj „westernovania“ „žatevníci“ napospol sedeli
v hľadisku Národnej dvorany SNLM (recitátori z Hviezdoslavovho Kubína), či kina Strojár, alebo Štúdia SKD, teda na predstaveniach nominovaných súborov festivalu.
Možno je to všetko však tak, že už celkom ničomu dobre nerozumiem. No Ulica Fest bola z môjho pohľadu v prvom pláne asi určená najmä „potrebám a vkusu“ Turčianskeho osvetového strediska, no s minimálnym zameraním na ochotnícku žatvu a jej rebríčku hodnôt! Ani dodatočne v tejto súvislosti pre istotu ani radšej nepátram (veď bez potrebných kompetencií ako aj?) po tom, z akého balíka peňazí sa Ulica Fest, jej „obsahová“ náplň, finančne zatiahla. Vari len nie z balíčka určeného na zabezpečenie dobrého priebehu Scénickej žatvy?! Po 84. ročníku Sž ostáva prinajmenej pre domácich organizátorov - a kvôli produkcii Ulica Festu - visieť vážna otázka: Ako ďalej so sprievodnými programami Sž? Ak pripustíme, že nie je jasné, pre koho boli určené, či komu poslúžila nepôvodná, so žatvou nesúvisiaca zábava a nespúšťajúc z pamäti, že boli práve
v kontrastnom protipóle ku kvalitám divadelnej kultúry z ochoty, osobitne na jeho vrcholnej prehliadke!
Keď už používam taký drobnohľad nad organizáciou Sž, tak sa na záver žiada pripomenúť ešte jeden náš, turčiansky, t. j. domáci ochotnícky otáznik. Podľa propozícií Sž je jasné, že úspešný súbor z Turca sa do hlavného programu festivalu dostane, ak zaboduje u poroty svojou inscenáciou na niektorej z celoslovenských postupových súťaží sezóny. V posledných ročníkoch sú to
z turčianskych ochotníkov najčastejšie mladí
z Divadelného súboru D-EFEKT Dubové. Akú možnosť zúčastniť sa na žatve majú ostatné divadlá či agilné ochotnícke kolektívy, alebo čo i len jednotliví ambiciózni členovia turčianskych ochotníkov?
V tomto kontexte iste nie je neopodstatnené zaujímať sa o to, akým spôsobom opäť TOS oslovuje - náplňou práce ešte stále metodické centrum aj pre ochotnícke divadlo v regióne - svojich kolegov v turčianskych divadelných ochotníckych obciach. Stále pritom ide o konkrétnu udalosť rangu, významu a prestíže, akú určite stále má Scénická žatva v očiach ochotníkov. Navyše a najmä, ak je ona každoročne usporiadaná na takpovediac našej martinskej domácej pôde. Otázka teda stojí tak, či vôbec dostali súbory v obciach, kde sa divadlo stále priebežne hrá, z TOS aspoň avízo, informáciu, alebo nebodaj priamo pozvánky na žatvu s kompletným hlavným programom? Veď do „iba“ Martina majú čo by kameňom dohodil! Dozvedeli sa turčianski ochotníci o programoch žatvy? Zainteresovalo TOS divadelné súbory k účasti na festivale, ako bývalo donedávna dobrým zvykom? Alebo sa už „kompetentní“ pracovníci tohto metodického zariadenia definitívne a dobrovoľne vzdali žatvy ako priestoru prestížnej organizátorskej práce? Pôvodne bývalo na tomto poste zvykom robiť podstatne viac, produktívnejšie, progresívnejšie, za Martin ako organizačné centrum takmer všetko. To však ešte bola práca na festivale pre „osvetisko“ vecou prestíže, zapáleného srdca a oddanej duše osvetára.
Dnes je skutočnosť, žiaľ, taká, že terajší osvetári v TOS Martin sa už celkom uspokojili s tým, že nemajú organizačne s celoslovenským festivalom, vrátane zahraničných hostí Sž, do činenia a na starosti celkom nič. Pravda, okrem Ulica Festu. A to je - aj vzhľadom na tohtoročnú skladbu sprievodných „garantovaných“ programov - pramálo. V porovnaní s tým, keď martinské osvetové stredisko bývalo domácim organizátorským lídrom mnohých ročníkov súťaží slovenských divadelných súborov, dokonca úplná nula.
Pýtate sa so mnou čo s tým? Odpoveď je veľmi ťažká. Iba ak by - chvalabohu - prevzali štafetu organizovania Sž statočnejší, ktorým určite nechýba povestné zapálené srdce a oddaná duša. Ba ani chuť či elán pracovať pre divadlo, navyše v našom regióne, kde nebývalo popoluškou. V Martine sa predsa divadlu darilo a stále darí. A bude sa aj Scénickej žatve ako festivalu festivalov na Slovensku.

Nechajte si posielať prehľad najdôležitejších správ e-mailom

Inzercia - Tlačové správy

 1. Vitajte v postapokalyptickom svete
 2. O levočský „nanozázrak“ sa zaujíma európsky trh
 3. Pracujete v IT? Táto slovenská firma neustále prijíma ľudí
 4. LEN DNES: Zľava viac ako 50% na ročné predplatné týždenníkov MY
 5. NAŽIVO: Čo čaká ekonomiku? Sledujte #akonato konferenciu
 6. NAŽIVO: Ako na koronu reagujú úspešné firmy? Sledujte #akonato
 7. Kupujte originálne tonerové kazety HP
 8. Investície s fixným ročným výnosom od 6 % do 8 %
 9. Zaplatiť za kávu či obed pomocou správy v čete? Už čoskoro
 10. Covid a post-Covid: Ako sa chrániť pred kybernetickými útokmi?
 1. Tesco prináša zákazníkom potraviny za každých okolností
 2. Vedeli ste, že jablká majú svoj medzinárodný deň?
 3. Zostáva už len 7 dní na predloženie žiadosti o grant
 4. Svet môžeme zlepšiť dobrými skutkami
 5. O levočský „nanozázrak“ sa zaujíma európsky trh
 6. Najnovšie technológie a inovácie na Gemeri? Normálka
 7. Zlaďte vaše šperky s jeseňou
 8. Nové laboratórium ekonomického experimentálneho výskumu na EUBA
 9. Pracujete v IT? Táto slovenská firma neustále prijíma ľudí
 10. 5 vecí, ktoré definujú prémiové bývanie
 1. Vyučujú školy informatiku dobre? Tieto patria medzi ukážkové 17 712
 2. Kam sa vybrať za jesennými výhľadmi? 14 239
 3. Na Slovensku pribúdajú nové bankomaty. Viete čo v nich vybavíte? 13 085
 4. Pravá strana Dunaja môže vďaka Inchebe získať novú tvár 12 046
 5. Pracujete v IT? Táto slovenská firma neustále prijíma ľudí 11 841
 6. Ako pracujú horskí nosiči? Vstávajú ráno o štvrtej 11 753
 7. Toto sú povolania budúcnosti. Niektoré prekvapili 10 570
 8. Ako vidia budúcnosť deti zo základných škôl? Budete prekvapení 9 786
 9. Korenie sexuálneho života po päťdesiatke. Tieto tipy vyskúšajte 9 668
 10. Jedlo v Bratislave: Tieto reštaurácie určite vyskúšajte 9 621
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy z SME | MY Turiec - aktuálne správy

Od soboty 24. októbra do nedele 1. novembra bude na celom Slovensku platiť zákaz vychádzania s výnimkou ciest na testovanie, do práce a zabezpečenia nevyhnutných potrieb či pobytu v prírode v okrese bydliska.
Predlžujeme akciu o 24h

Ak nemôžete za novinami, noviny prídu k vám. Dnes to máte s 50% zľavou na celý rok

Akcia platí pre nových aj existujúcich predplatiteľov, ktorí si ho predĺžia.

Táto akcia platí len 24 hodín a nebude sa opakovať.

Koronavírus v hokejovej kabíne, zostalo len päť zdravých

Takmer celý hokejový tím HK Martin musel ísť do karantény. V prvoligovom mužstve sa objavilo 23 pozitívnych testov na koronavírus.

Martinská hokejová kabína je už aktuálne prázdna.

ONLINE DISKUSIA: Môže byť Žilina moderné a životaschopné mesto?

Ako dostať Žilinu na mapu moderných miest? Má krajské mesto priestor na rozširovanie? Aj tieto témy odznejú v LIVE diskusii v utorok 27.októbra o 9. hodine na FB Žilina na Facebooku.

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Na Liptove pribudol v piatok dosiaľ najvyšší počet infikovaných

Situácia sa začína zhoršovať už aj v okrese Ružomberok.

TMR zatvára strediská Jasná a Vysoké Tatry

V prípade priaznivého vývoja situácie na Slovensku by mohli znova otvoriť 6. novembra.

Do základných škôl testovanie nepustíme, avizuje nitrianska radnica

Už dnes je isté, že odberné miesta v Nitre nebudú kopírovať miestnosti z volebných okrskov.

Už ste čítali?