Sobota, 19. jún, 2021 | Meniny má AlfrédKrížovkyKrížovky
ČO ZAPLATIA ZDRAVOTNÉ POISŤOVNE LEKÁROM V ČESKU A RAKÚSKU, NEZAPLATIA MARTINSKEJ FAKULTNEJ NEMOCNICI

Lepšia práca ako pláca

Ako sme už informovali, od 7. septembra je poverený funkciou riaditeľa Martinskej fakultnej nemocnice (MFN) Julián Hamžík, ktorý od roku 2003 pracoval v Martine ako hrudný chirurg prvej chirurgickej kliniky a zároveň je aj pedagógom Jesseniovej lekárskej

Čo zaplatia zdravotné poisťovne lekárom v Česku a Rakúsku, nezaplatia Martinskej fakultnej nemocnici
fakulty. Hovoríme s ním o nemocnici i perspektívach jej rozvoja.
Aký bol prvý problém, ktorý ste riešili vo funkcii riaditeľa MFN?
Bol to zmluvný vzťah MFN s Jesseniovou lekárskou fakultou. Napriek tomu, že sa blížil začiatok školského roka, nebola uzatvorená zmluva o vyučovaní fakulty v MFN. Kvôli tomu, aby zmluva bola obojstranne výhodná a prínosná, som absolvoval niekoľko rokovaní s dekanom Jesseniovej lekárskej fakulty Jánom Dankom. Dohodli sme sa na takom znení zmluvy, aby bol zabezpečený aj ďalší rozvoj podmienok vyučovania.
Došlo vo vrcholovom manažmente MFN po vašom nástupe do funkcie k personálnym zmenám?
Namiesto Egona Kurču som do funkcie námestníka pre liečebno-preventívnu starostlivosť vymenoval Dušana Krkošku, primára infekčnej kliniky. Je lekárom s veľkým prehľadom a skúsenosťami a som s ním spokojný. Margitu Sirotnú nahradil vo funkcii ekonomicko-technického námestníka Viliam Grajciar, ktorý kedysi pôsobil v MFN a medzitým pracoval na Najvyššom kontrolnom úrade SR. Ide o skúseného ekonóma, ktorý veľmi dobre pozná problematiku zdravotníctva a verím, že budeme dobre spolupracovať. Nechcem nijako spochybniť odbornú úroveň manažérov, ktorí vykonávali spomínané funkcie doteraz, pretože za svoje funkčné obdobie urobili veľa dobrého. Každý riaditeľ ale má možnosť vybrať si na určité posty ľudí, s ktorými chce spolupracovať. Ak sa v MFN uskutočnia plošné konkurzy, bude ich robiť už iba nový riaditeľ, ktorý sa ním stane na základe výsledkov výberového konania v priebehu najbližšieho polroka.
V akom stave ste preberali Martinskú fakultnú nemocnicu?
K 30. septembru tohto roku mala MFN 240 miliónov korún záväzkov a približne 200 miliónov korún pohľadávok (prevažne u zdravotných poisťovní). Jej mesačná strata za prvých deväť mesiacov dosahovala približne 9 až 10 miliónov korún. Projekty rozpracované predchádzajúcim vedením MFN súvisia so zakúpenou technikou a s niektorými prácami, ktoré treba zaplatiť do konca roka. Koncové nemocnice na Slovensku sa zadlžujú preto, lebo do nich prekladajú tých najťažších pacientov z menších nemocníc. Ich liečba je náročná nielen z hľadiska zdravotnej starostlivosti, ale aj finančne. Nie všetky výdavky koncových nemocníc, spojené s liečbou týchto pacientov, sú ale hradené zdravotnými poisťovňami. Financovanie MFN zo strany zdravotných poisťovní nie je dostatočné, pretože na preplácanie mnohých výkonov nemáme s nimi uzatvorené zmluvy. Niektoré poisťovne nám určité výkony vôbec nepreplácajú, iné ich preplácajú v nedostatočnej miere. Je to napríklad problém cievnej chirurgie a intervenčnej rádiológie, na ktorú máme v MFN veľmi kvalitných odborníkov, ale niektoré poisťovne nám ich prácu nezaplatia. MFN takto prichádza o veľa peňazí. Jej mesačný rozpočet dosahuje výšku 70 miliónov korún. Snažíme sa nájsť rezervy, ale finančným stratám bez zlepšenia zmluvných podmienok so zdravotnými poisťovňami nemôžeme zabrániť.
Ako sa prejavilo v MFN zrušenie dvadsať a päťdesiatkorunových poplatkov?
Pre MFN to rozhodne nebola zanedbateľná položka. Zrušením poplatkov sme prišli ročne o 8 miliónov korún, ktoré sme predtým investovali aj do liečby pacientov a ich stravy počas pobytu v MFN. Túto stratu nám môžu nahradiť len zdravotné poisťovne zvýšením platieb.
Čomu predovšetkým sa v MFN venujete v súčasnosti?
Sú to problémy so zastaralou technikou, najmä na pracovisku onkologického centra a na pracovisku centrálnej sterilizácie MFN. Okrem toho sa snažíme zlepšiť priestorové a pracovné podmienky v MFN. Čo sa týka zastaralého prístrojového vybavenia onkologického centra - potrebujeme tam investovať viac ako sto miliónov korún, čo je suma, ktorá je nad možnosti ktorejkoľvek slovenskej nemocnice. Preto sa snažíme nájsť riešenie aj s ministerstvom zdravotníctva. Veľmi rýchlo treba vyriešiť haváriu centrálnej sterilizácie nástrojov a materiálov pre celú nemocnicu, kde sú viac než dvadsaťročné extrémne poruchové stroje a nevyhovujúce priestorové podmienky.
Ešte vždy je témou číslo jeden v zdravotníctve jeho transformácia. S ňou súvisí aj zamestnanosť. Ako je to v Martine? Bude sa z nemocnice ešte prepúšťať?
Nemocnica už prešla výraznou personálnou redukciou. Momentálne pracujeme s minimálnymi možnými počtami pracovníkov, s ktorým sa ešte dá zaručiť kvalita liečby. Preto neplánujem žiadnu redukciu počtu pracovníkov na nemocničných pracoviskách. Naopak, na niektorých pracoviskách nám chýbajú zamestnanci a riešime to individuálne.
Ako to vyzerá s platmi zamestnancov MFN?
Platy sme zvýšili o 10 percent podľa vyššej kolektívnej zmluvy ešte v máji tohto roku. O ďalších 10 percent ich budeme zvyšovať v decembri tohto roku. Pre nemocnicu to bude mesačný nárast záväzkov o 6 miliónov korún. Pracujeme na tom, aby sme získali ďalšie zdroje, rokujeme so zdravotnými poisťovňami o nových zmluvách na niektoré činnosti. Počítame so zvýšením toku peňazí, ktoré prídu do koncových nemocníc, ako to sľuboval aj minister zdravotníctva, pretože štát bude odvádzať viac peňazí za svojich poistencov. Počítame aj so znížením nákladov na lieky, pretože od 1. januára budúceho roka by mala na ne klesnúť daň z pridanej hodnoty, čo sa premietne v MFN štvormiliónovou úsporou.
Podarilo sa v MFN vyriešiť problém, ktorý spôsobil odchod skúsených anesteziológov a intenzivistov do spoločnosti, ktorá prevádzkuje stanice pozemnej záchrannej zdravotnej služby?
Je to jeden z problémov, ktorý sme riešili v poslednom čase. Nejde ale iba o odchod anesteziológov do firiem prevádzkujúcich stanice záchrannej zdravotnej služby, pretože veľa lekárov a zdravotných sestier z MFN odišlo pracovať do zahraničia. Veľmi ťažké je nahradiť lekárov, ktorí pracovali v MFN dlhší čas a mali potrebnú kvalifikáciu. Na ich miesta sme síce prijali mladých lekárov, ale určitý čas potrvá, kým budú môcť plnohodnotne nahradiť skúsených kolegov. Do záchrannej služby odišlo nielen veľa lekárov, ale aj zdravotných sestier. Snažíme sa to riešiť postupne. Uzavreli sme dohody o vykonávaní práce alebo zmluvy na čiastočný pracovný úväzok s lekármi, ktorí z tohto pracoviska odišli. Problém čiastočne vyriešil príchod lekárov z iných nemocníc. Od novembra už ale budeme zabezpečovať všetky služby našimi anesteziológmi.
Pacienti veľmi dobre poznajú aj priestory čakární, ambulancií, lôžkových častí jednotlivých kliník, ktoré na nich neraz pôsobia depresívne, čo súvisí najmä s nemoderným vzhľadom interiérov starších budov, ich vybavením a možnosťami rekonštrukcie...
V MFN sú väčšinou staré budovy, ktorých priestory nevyhovujú z hľadiska pracovných a hygienických podmienok. Rekonštrukcia nemocničných priestorov je dlhodobým procesom. V posledných rokoch MFN zrekonštruovala aspoň čiastočne ženskú kliniku, prvú internú kliniku, koronárne a metabolické jednotky a urologickú kliniku. Riešili sme priestorové problémy niektorých laboratórií. V rekonštrukcii nemocničných priestorov budeme pokračovať. Na to ale potrebujeme stovky miliónov korún. Musíme si však určiť priority. Pre rekonštrukcie sa rozhodujeme podľa toho, kde sú hygienické a pracovné podmienky najhoršie. Tento proces bude pokračovať aj budúci rok. V prvom rade budeme rekonštruovať pracoviská všetkých chirurgických odborov, na ktorých liečia pacientov skúsení a erudovaní lekári a stredný zdravotnícky personál v podmienkach nezodpovedajúcich činnostiam, ktoré zabezpečujú. Patria k nim aj chirurgické kliniky, kde sa uskutočňujú transplantácie, cievne a hrudníkové operácie a výkony, ktoré nerobí žiadna z okolitých nemocníc.
Aké sú perspektívy rozvoja Martinskej fakultnej nemocnice z hľadiska liečby pacientov?
V prvom rade chceme rozvíjať minimálne invazívne výkony na úseku invazívnej rádiológie. Sú to moderné spôsoby liečby. Napríklad výdute ciev netreba operovať, liečime ich invazívnymi rádiologickými výkonmi, takzvanou embolizáciou. Bohužiaľ, tieto výkony nemáme v zdravotných poisťovniach dostatočne „zazmluvnené“. Kedysi pacienti chodili kvôli nim do Rakúska a Česka, teraz ich v dostatočnom rozsahu robíme v MFN ako jediné pracovisko na Slovensku. Napriek tomu, že zdravotné poisťovne boli ochotné tieto výkony hradiť v zahraničí, teraz ich v plnej miere nie sú ochotné uhradiť nám. Ak sa nám nepodarí zabezpečiť financovanie týchto výkonov, pacientov opäť čakajú cesty do zahraničia. Druhou oblasťou, ktorú chceme v MFN prednostne rozvíjať, je invazívna kardiológia, pretože úmrtnosť na akútne srdcové príhody je na Slovensku vyššia ako v okolitých štátoch. Zatiaľ tieto ochorenia vieme iba diagnostikovať, a potom pacientov posielame na kardiologické a kardiochirurgické pracoviská v Banskej Bystrici a Bratislave. Prístroj na tieto výkony chceme v rámci verejného obstarávania zabezpečiť aj pre MFN a budeme rokovať s poisťovňami o financovaní výkonov. Ak má pacient infarkt myokardu a neposkytneme mu liečbu do 24 hodín, tak rastie uňho riziko úmrtia na toto ochorenie. Spomínané pracoviská sú kvôli veľkému počtu pacientov preťažené a nachádzajú sa ďaleko od Martina. Takýchto pacientov by sme pritom mohli liečiť v Martine. Treťou oblasťou, ktorú chceme ďalej rozvíjať, sú v rámci chirurgických disciplín minimálne invazívne výkony (laparoskopické, torakoskopické, urologické). Plánujeme postupné zlepšovanie podmienok na tieto výkony.
Braňo Gregor

Inzercia - Tlačové správy

 1. Blíži sa leto a s ním aj zvýšené utrácanie peňazí našimi deťmi
 2. Dovolenka v Chorvátsku: stavte na overenú a obľúbenú klasiku
 3. Ako sa v lete správne starať o citlivú detskú pokožku?
 4. Crème de la crème po slovensky
 5. Je lepšie zobrať si rozkladateľný obal alebo vytriediť plastový?
 6. Dream job pre programátorov: Silicon Valley na Slovensku
 7. Po Slovensku na motorke
 8. Jablone prinesú ovocie v podobe komfortného bývania
 9. Stačí mi elektromobil? Pozreli sme sa, ako je to s dojazdom
 10. Viete, čo jete, keď si kupujete pečivo dopečené v predajni?
 1. Posledné dni nešťastnej Anny Boleynovej
 2. Čo všetko je potrebné vedieť o ochrane očí počas leta
 3. Granátové jablko prekvapí vás chuťou i aktívnymi látkami
 4. Dovolenka v Chorvátsku: stavte na overenú a obľúbenú klasiku
 5. Ako sa v lete správne starať o citlivú detskú pokožku?
 6. Driverama má strategické partnerstvo s nemeckým Stop + Go
 7. Správna strava po tréningu: Siahnite po 100 % smoothie a šťavách
 8. Zázračná škola so zelenou strechou
 9. Čučoriedky - dokážu ochrániť váš zrak?
 10. Crème de la crème po slovensky
 1. Viete, čo jete, keď si kupujete pečivo dopečené v predajni? 28 262
 2. Stačí mi elektromobil? Pozreli sme sa, ako je to s dojazdom 11 894
 3. Desať hotelov v destináciách, ktoré sú toto leto favoritmi 7 976
 4. Je lepšie zobrať si rozkladateľný obal alebo vytriediť plastový? 7 703
 5. Sme vodná veľmoc a napriek tomu vody dovážame 6 664
 6. Po Slovensku na motorke 6 389
 7. Developer Slnečníc postaví bývanie pri lese. S bazénom aj fitkom 5 301
 8. Dovolenka v Chorvátsku: stavte na overenú a obľúbenú klasiku 4 890
 9. Málokto im verí. Prekvapia Slováci na futbalovom EURO 2020? 4 516
 10. Ako sa z nenásytných Bödörovcov stal symbol oligarchie 4 481
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy z SME | MY Turiec - aktuálne správy

Dobré správy z MY

V tomto článku nájdete: Cukrovku úspešne liečia bez liekov. Obnovujú viac ako storočný zámok. Dva tipy na výlety s deťmi, nádherné fotky, ktoré dobyli svet a mnoho iného ;)


5 h
Martinčan Braňo Šimko, zakladateľ projektu Turčianska záhradka, zorganizoval výstup na Lysec.

Na kopci sa stretlo takmer sto ľudí.


10 h
Herci zo Žabokreckého ochotníckeho divadla v lete natočia detektívny seriál.

Herci zo Žabokreckého ochotníckeho divadla idú skúšať niečo celkom nové. Natočia seriál.


19 h
Víťazná záhradka v Kláštore pod Znievom.

Okrem najkrajšej predzáhradky sa v dedine súťažilo aj o najkrajšiu záhradku a najlepšiu premenu.


23 h

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Už ste čítali?