Pondelok, 19. október, 2020 | Meniny má KristiánKrížovkyKrížovky
ČO ZAPLATIA ZDRAVOTNÉ POISŤOVNE LEKÁROM V ČESKU A RAKÚSKU, NEZAPLATIA MARTINSKEJ FAKULTNEJ NEMOCNICI

Lepšia práca ako pláca

Ako sme už informovali, od 7. septembra je poverený funkciou riaditeľa Martinskej fakultnej nemocnice (MFN) Julián Hamžík, ktorý od roku 2003 pracoval v Martine ako hrudný chirurg prvej chirurgickej kliniky a zároveň je aj pedagógom Jesseniovej lekárskej

Čo zaplatia zdravotné poisťovne lekárom v Česku a Rakúsku, nezaplatia Martinskej fakultnej nemocnici
fakulty. Hovoríme s ním o nemocnici i perspektívach jej rozvoja.
Aký bol prvý problém, ktorý ste riešili vo funkcii riaditeľa MFN?
Bol to zmluvný vzťah MFN s Jesseniovou lekárskou fakultou. Napriek tomu, že sa blížil začiatok školského roka, nebola uzatvorená zmluva o vyučovaní fakulty v MFN. Kvôli tomu, aby zmluva bola obojstranne výhodná a prínosná, som absolvoval niekoľko rokovaní s dekanom Jesseniovej lekárskej fakulty Jánom Dankom. Dohodli sme sa na takom znení zmluvy, aby bol zabezpečený aj ďalší rozvoj podmienok vyučovania.
Došlo vo vrcholovom manažmente MFN po vašom nástupe do funkcie k personálnym zmenám?
Namiesto Egona Kurču som do funkcie námestníka pre liečebno-preventívnu starostlivosť vymenoval Dušana Krkošku, primára infekčnej kliniky. Je lekárom s veľkým prehľadom a skúsenosťami a som s ním spokojný. Margitu Sirotnú nahradil vo funkcii ekonomicko-technického námestníka Viliam Grajciar, ktorý kedysi pôsobil v MFN a medzitým pracoval na Najvyššom kontrolnom úrade SR. Ide o skúseného ekonóma, ktorý veľmi dobre pozná problematiku zdravotníctva a verím, že budeme dobre spolupracovať. Nechcem nijako spochybniť odbornú úroveň manažérov, ktorí vykonávali spomínané funkcie doteraz, pretože za svoje funkčné obdobie urobili veľa dobrého. Každý riaditeľ ale má možnosť vybrať si na určité posty ľudí, s ktorými chce spolupracovať. Ak sa v MFN uskutočnia plošné konkurzy, bude ich robiť už iba nový riaditeľ, ktorý sa ním stane na základe výsledkov výberového konania v priebehu najbližšieho polroka.
V akom stave ste preberali Martinskú fakultnú nemocnicu?
K 30. septembru tohto roku mala MFN 240 miliónov korún záväzkov a približne 200 miliónov korún pohľadávok (prevažne u zdravotných poisťovní). Jej mesačná strata za prvých deväť mesiacov dosahovala približne 9 až 10 miliónov korún. Projekty rozpracované predchádzajúcim vedením MFN súvisia so zakúpenou technikou a s niektorými prácami, ktoré treba zaplatiť do konca roka. Koncové nemocnice na Slovensku sa zadlžujú preto, lebo do nich prekladajú tých najťažších pacientov z menších nemocníc. Ich liečba je náročná nielen z hľadiska zdravotnej starostlivosti, ale aj finančne. Nie všetky výdavky koncových nemocníc, spojené s liečbou týchto pacientov, sú ale hradené zdravotnými poisťovňami. Financovanie MFN zo strany zdravotných poisťovní nie je dostatočné, pretože na preplácanie mnohých výkonov nemáme s nimi uzatvorené zmluvy. Niektoré poisťovne nám určité výkony vôbec nepreplácajú, iné ich preplácajú v nedostatočnej miere. Je to napríklad problém cievnej chirurgie a intervenčnej rádiológie, na ktorú máme v MFN veľmi kvalitných odborníkov, ale niektoré poisťovne nám ich prácu nezaplatia. MFN takto prichádza o veľa peňazí. Jej mesačný rozpočet dosahuje výšku 70 miliónov korún. Snažíme sa nájsť rezervy, ale finančným stratám bez zlepšenia zmluvných podmienok so zdravotnými poisťovňami nemôžeme zabrániť.
Ako sa prejavilo v MFN zrušenie dvadsať a päťdesiatkorunových poplatkov?
Pre MFN to rozhodne nebola zanedbateľná položka. Zrušením poplatkov sme prišli ročne o 8 miliónov korún, ktoré sme predtým investovali aj do liečby pacientov a ich stravy počas pobytu v MFN. Túto stratu nám môžu nahradiť len zdravotné poisťovne zvýšením platieb.
Čomu predovšetkým sa v MFN venujete v súčasnosti?
Sú to problémy so zastaralou technikou, najmä na pracovisku onkologického centra a na pracovisku centrálnej sterilizácie MFN. Okrem toho sa snažíme zlepšiť priestorové a pracovné podmienky v MFN. Čo sa týka zastaralého prístrojového vybavenia onkologického centra - potrebujeme tam investovať viac ako sto miliónov korún, čo je suma, ktorá je nad možnosti ktorejkoľvek slovenskej nemocnice. Preto sa snažíme nájsť riešenie aj s ministerstvom zdravotníctva. Veľmi rýchlo treba vyriešiť haváriu centrálnej sterilizácie nástrojov a materiálov pre celú nemocnicu, kde sú viac než dvadsaťročné extrémne poruchové stroje a nevyhovujúce priestorové podmienky.
Ešte vždy je témou číslo jeden v zdravotníctve jeho transformácia. S ňou súvisí aj zamestnanosť. Ako je to v Martine? Bude sa z nemocnice ešte prepúšťať?
Nemocnica už prešla výraznou personálnou redukciou. Momentálne pracujeme s minimálnymi možnými počtami pracovníkov, s ktorým sa ešte dá zaručiť kvalita liečby. Preto neplánujem žiadnu redukciu počtu pracovníkov na nemocničných pracoviskách. Naopak, na niektorých pracoviskách nám chýbajú zamestnanci a riešime to individuálne.
Ako to vyzerá s platmi zamestnancov MFN?
Platy sme zvýšili o 10 percent podľa vyššej kolektívnej zmluvy ešte v máji tohto roku. O ďalších 10 percent ich budeme zvyšovať v decembri tohto roku. Pre nemocnicu to bude mesačný nárast záväzkov o 6 miliónov korún. Pracujeme na tom, aby sme získali ďalšie zdroje, rokujeme so zdravotnými poisťovňami o nových zmluvách na niektoré činnosti. Počítame so zvýšením toku peňazí, ktoré prídu do koncových nemocníc, ako to sľuboval aj minister zdravotníctva, pretože štát bude odvádzať viac peňazí za svojich poistencov. Počítame aj so znížením nákladov na lieky, pretože od 1. januára budúceho roka by mala na ne klesnúť daň z pridanej hodnoty, čo sa premietne v MFN štvormiliónovou úsporou.
Podarilo sa v MFN vyriešiť problém, ktorý spôsobil odchod skúsených anesteziológov a intenzivistov do spoločnosti, ktorá prevádzkuje stanice pozemnej záchrannej zdravotnej služby?
Je to jeden z problémov, ktorý sme riešili v poslednom čase. Nejde ale iba o odchod anesteziológov do firiem prevádzkujúcich stanice záchrannej zdravotnej služby, pretože veľa lekárov a zdravotných sestier z MFN odišlo pracovať do zahraničia. Veľmi ťažké je nahradiť lekárov, ktorí pracovali v MFN dlhší čas a mali potrebnú kvalifikáciu. Na ich miesta sme síce prijali mladých lekárov, ale určitý čas potrvá, kým budú môcť plnohodnotne nahradiť skúsených kolegov. Do záchrannej služby odišlo nielen veľa lekárov, ale aj zdravotných sestier. Snažíme sa to riešiť postupne. Uzavreli sme dohody o vykonávaní práce alebo zmluvy na čiastočný pracovný úväzok s lekármi, ktorí z tohto pracoviska odišli. Problém čiastočne vyriešil príchod lekárov z iných nemocníc. Od novembra už ale budeme zabezpečovať všetky služby našimi anesteziológmi.
Pacienti veľmi dobre poznajú aj priestory čakární, ambulancií, lôžkových častí jednotlivých kliník, ktoré na nich neraz pôsobia depresívne, čo súvisí najmä s nemoderným vzhľadom interiérov starších budov, ich vybavením a možnosťami rekonštrukcie...
V MFN sú väčšinou staré budovy, ktorých priestory nevyhovujú z hľadiska pracovných a hygienických podmienok. Rekonštrukcia nemocničných priestorov je dlhodobým procesom. V posledných rokoch MFN zrekonštruovala aspoň čiastočne ženskú kliniku, prvú internú kliniku, koronárne a metabolické jednotky a urologickú kliniku. Riešili sme priestorové problémy niektorých laboratórií. V rekonštrukcii nemocničných priestorov budeme pokračovať. Na to ale potrebujeme stovky miliónov korún. Musíme si však určiť priority. Pre rekonštrukcie sa rozhodujeme podľa toho, kde sú hygienické a pracovné podmienky najhoršie. Tento proces bude pokračovať aj budúci rok. V prvom rade budeme rekonštruovať pracoviská všetkých chirurgických odborov, na ktorých liečia pacientov skúsení a erudovaní lekári a stredný zdravotnícky personál v podmienkach nezodpovedajúcich činnostiam, ktoré zabezpečujú. Patria k nim aj chirurgické kliniky, kde sa uskutočňujú transplantácie, cievne a hrudníkové operácie a výkony, ktoré nerobí žiadna z okolitých nemocníc.
Aké sú perspektívy rozvoja Martinskej fakultnej nemocnice z hľadiska liečby pacientov?
V prvom rade chceme rozvíjať minimálne invazívne výkony na úseku invazívnej rádiológie. Sú to moderné spôsoby liečby. Napríklad výdute ciev netreba operovať, liečime ich invazívnymi rádiologickými výkonmi, takzvanou embolizáciou. Bohužiaľ, tieto výkony nemáme v zdravotných poisťovniach dostatočne „zazmluvnené“. Kedysi pacienti chodili kvôli nim do Rakúska a Česka, teraz ich v dostatočnom rozsahu robíme v MFN ako jediné pracovisko na Slovensku. Napriek tomu, že zdravotné poisťovne boli ochotné tieto výkony hradiť v zahraničí, teraz ich v plnej miere nie sú ochotné uhradiť nám. Ak sa nám nepodarí zabezpečiť financovanie týchto výkonov, pacientov opäť čakajú cesty do zahraničia. Druhou oblasťou, ktorú chceme v MFN prednostne rozvíjať, je invazívna kardiológia, pretože úmrtnosť na akútne srdcové príhody je na Slovensku vyššia ako v okolitých štátoch. Zatiaľ tieto ochorenia vieme iba diagnostikovať, a potom pacientov posielame na kardiologické a kardiochirurgické pracoviská v Banskej Bystrici a Bratislave. Prístroj na tieto výkony chceme v rámci verejného obstarávania zabezpečiť aj pre MFN a budeme rokovať s poisťovňami o financovaní výkonov. Ak má pacient infarkt myokardu a neposkytneme mu liečbu do 24 hodín, tak rastie uňho riziko úmrtia na toto ochorenie. Spomínané pracoviská sú kvôli veľkému počtu pacientov preťažené a nachádzajú sa ďaleko od Martina. Takýchto pacientov by sme pritom mohli liečiť v Martine. Treťou oblasťou, ktorú chceme ďalej rozvíjať, sú v rámci chirurgických disciplín minimálne invazívne výkony (laparoskopické, torakoskopické, urologické). Plánujeme postupné zlepšovanie podmienok na tieto výkony.
Braňo Gregor

Nechajte si posielať prehľad najdôležitejších správ e-mailom

Inzercia - Tlačové správy

 1. Zamestnanec chcel príspevok na stravu, no šéf mal iný názor.
 2. Čím môže Slovensko pomôcť vo svete? Ukážkovou nemocnicou
 3. Fresh Market má novú predajňu Sanagro. Takto to tam vyzerá
 4. Downtown Bratislavy sa rozrastie o nový rezidenčný projekt
 5. Na Slovensku pribúdajú nové bankomaty. Viete čo v nich vybavíte?
 6. Znečistenie riek už možno nebude možné zastaviť
 7. Vyučujú školy informatiku dobre? Tieto patria medzi ukážkové
 8. Záujem o akcie Pilulky prekonal naše očakávania
 9. Prieskum: Prázdnu peňaženku už zažilo sedem z desiatich Slovákov
 10. Stretne sa minister, bankár a analytik. Zhodnú sa na niečom?
 1. Úpravy automobilov pre ZŤP
 2. No Finish Line v Bratislave sa presúva do virtuálneho priestoru
 3. Mladí ľudia vstupujú do druhého piliera už aj cez internet
 4. Vyučujú školy informatiku dobre? Tieto patria medzi ukážkové
 5. Na Slovensku pribúdajú nové bankomaty. Viete čo v nich vybavíte?
 6. Zamestnanec chcel príspevok na stravu, no šéf mal iný názor.
 7. Znečistenie riek už možno nebude možné zastaviť
 8. Tovar vám vynesú na miesto, ktoré ukážete prstom
 9. Slováci sú pri výbere investičných produktov čoraz náročnejší
 10. Humenčanov čakajú extra zľavy
 1. Rysy navštívi päťtisíc ľudí denne. Ako vyzerá denný chod chaty 27 263
 2. Ako vidia budúcnosť deti zo základných škôl? Budete prekvapení 23 149
 3. Jedlo v Bratislave: Tieto reštaurácie určite vyskúšajte 17 480
 4. Čo bude s gastráčmi a miliardy z EÚ ako prekliatie? 14 152
 5. Kam sa vybrať za jesennými výhľadmi? 13 299
 6. Hodnotenie profesionála: Ako obstáli obľúbené hotely v Tatrách? 10 184
 7. Korenie sexuálneho života po päťdesiatke. Tieto tipy vyskúšajte 9 284
 8. Toto sú povolania budúcnosti. Niektoré prekvapili 9 005
 9. Budúcnosť v digitále je plná žien. V čom majú pred mužmi navrch? 8 846
 10. Vyučujú školy informatiku dobre? Tieto patria medzi ukážkové 8 804
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy z SME | MY Turiec - aktuálne správy

Biatlonistom sa vrchol letnej sezóny vydaril

Letná biatlonová sezóna vyvrcholila v Revúcej majstrovstvami Slovenska. Darilo sa aj Martinčanom.

Martinčanom sa na slovenskom šampionáte v letnom biatlone darilo.

ONLINE DISKUSIA: Môže byť Žilina moderné a životaschopné mesto?

Ako dostať Žilinu na mapu moderných miest? Má krajské mesto priestor na rozširovanie? Aj tieto témy odznejú v LIVE diskusii už v stredu o 9. hodine na FB Žilina na Facebooku.

Ilustračné foto.

Prezidentka Čaputová príde v pondelok do Martina, navštívi nemocnicu

Hlava štátu sa bude chcieť okrem iného dozvedieť, či sú personálne kapacity nemocnice dostačujúce aj na ďalšie zvládanie krízovej situácie, chce si vypočuť aj názor na ceoplošné testovanie.

Prezidentka SR Zuzana Čaputová.

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

V Nitre pribudli hospitalizovaní aj mŕtvi. Ohniská na Borovej stráži polícia

Viac ako dve tretiny reprofilizovaných lôžok pre COVID pacientov sú obsadené. Vytvoria ďalšie.

Veľké testovanie Slovákov začne na budúci víkend na Orave

Testovanie bude bezplatné, ale zatiaľ nie je rozhodnuté, či bude povinné alebo dobrovoľné.

GRAFY: Ako sa vyvíja pandémia na Liptove

Rekordný prírastok zaznamenal v nedeľu okres Ružomberok.

Pribúdajú nakazení aj úmrtia

V Banskobystrickom kraji bolo včera 224 prípadov. Z toho v bystrickom okrese 91 prípadov a v breznianskom 21.

Už ste čítali?