Piatok, 26. február, 2021 | Meniny má ViktorKrížovkyKrížovky

Kto dá prednosť škole technického zamerania – neprerobí

V súčasnosti, keď si pripomíname 55. výročie založenia SPŠ, môžeme konštatovať, že naša inštitúcia prešla od čias jej vzniku mnohými zmenami. Stále sme však modernou technickou školou, ktorá pripravuje absolventov nielen pre prax, ale aj pre pokračovanie

v štúdiu na vysokých školách rôzneho zamerania: strojárskeho, elektrotechnického, ekonomického či humanitného.
Zárukou získania kvalitného vzdelania sú aj výsledky, ktoré dosahujeme v celoslovenskom i medzinárodnom meradle. Sme si vedomí, že platí myšlienka: Kto si vyberie technické vzdelanie, v budúcnosti neprerobí. I keď nie je v dnešnej dobe jednoduché držať krok so stále sa vyvíjajúcou modernou technológiou, snažíme sa nestratiť kontakt a prispôsobujeme učebné plány a zamerania podľa požiadaviek verejnosti, trhu práce, záujmov a potrebám mladých ľudí 21. storočia, samozrejme aj možnostiam školy, či systému a úrovni školstva. Informatizácia celej spoločnosti ovplyvnila i vývoj školy, ktorá hlavne pomocou projektu TIBS v 90. rokoch tento trend zachytila a odvtedy sa neustále snaží držať krok s rozvojom tejto dynamickej disciplíny. Veľmi dobrá počítačová gramotnosť našich absolventov prispieva nemalou mierou k ich úspešnému uplatneniu sa na trhu práce alebo pri ďalšom vzdelávaní na vysokých školách. Napomáha tomu jednak veľmi dobré vybavenie školy, ako i kvalitný pedagogický zbor, kde všetci pedagogickí pracovníci školy sú absolventmi certifikovaného školenia v práci s počítačom.
Stredná priemyselná škola
v Martine sa snaží spolupracovať
s domácimi i zahraničnými partnermi hlavne prostredníctvom projektov. Od roku 1991 škola participovala v projektoch:
Aplikovaná ekonómia s gestorom nadáciou Junior Achievment (od 1993)
TIBS (1993 - 1996)
Infovek (od 2000)
Comenius I (2003 - 2006)
CISCO académia (od 2004)
PIRŠ (2005 - 2006)
Digitálni štúrovci (2006)
Participovanie v projektoch či už slovenského rozsahu alebo v rámci Európskej únie, sú moderným a asi aj jediným možným prídavným zdrojom pre školy. Ich realizácia umožňuje nielen pracovníkom školy vzdelávať sa a získavať ďalšie skúsenosti, ale sú významným zdrojom získavania vedomostí i pre žiakov.
Úspechy v rámci Slovenska
Stredoškolská odborná činnosť (SOČ) býva každoročne súťažnou prehliadkou prác žiakov, ktorí v nej prezentujú nielen získané vedomosti, ale aj vlastné praktické zručnosti. Naši žiaci v rámci tejto súťaže zaznamenali v poslednom desaťročí nejeden úspech.
Prehľad najlepších výsledkov našich študentov:
1. miesto v odbore strojárstvo, hutníctvo doprava v rokoch 1998, 2001 a 2005
1. miesto v odbore mikroprocesorová, výpočtová a telekomunikačná technika v roku 2005 a 3.miesto v rokoch 2004 a 2006
2. miesto v odbore elektrotechnika, elektronika a energetika v roku 2006
Aplikovaná ekonómia je predmet, v rámci ktorého žiaci vytvoria a spravujú vlastnú firmu. Každoročne sa koná celoslovenská súťaž pod záštitou Junior Achievement Slovensko – Mládež pre budúcnosť so sídlom v Bratislave. Prehľad najlepších výsledkov našich študentov:
1. miesto v celonárodnej súťaži o najlepší výrobok získali:
firma STRAPEK 1995/96
firma MARBAK 1996/97
firma MARTECH 1999/2000
firma MARTIS 2001/2002
2. miesto v celonárodnej súťaži o najlepší manažérsky tím získali:
firma EMCOTECH 2002/2003
firma KOAS 2005/2006
Digitálni štúrovci
Vo februári 2006 vypracovala Ing. Nemcová projekt Digitálni štúrovci na školách, ktorého cieľom je pokračovať vo vzdelávacích aktivitách v oblasti IKT. Tieto majú v našej škole dlhoročnú tradíciu a pomáhajú vytvoriť zo školy centrum vzdelávania pre širšiu lokálnu komunitu. Projekt je vo svojej prvej fáze určený pre rodičov žiakov SPŠ a v druhej fáze bude spolupracovať s úradom práce v Martine a ponúkať počítačové vzdelávanie registrovaným nezamestnaným.
V pláne je uskutočnenie piatich kurzov s dotáciou 10 hodín. Súčasne môžu prebiehať dva kurzy. Hlavným cieľom je zvýšenie počítačovej gramotnosti občanov, čím sa im zvýšia možnosti uplatnenia sa na trhu práce. Lektorkami sú Ing. Mária Nemcová a Ing. Miroslava Vaňková, ktoré vyučujú informatiku a výpočtovú techniku v škole už niekoľko rokov.
Absolvent kurzu bude vedieť pracovať so súbormi na PC, napísať dokument v textovom editore, vyhľadávať požadované informácie na internete, využívať elektronickú poštu, prenášať a ukladať údaje z internetu. Absolvent kurzu vytvorí na PC textový dokument vo worde, tabuľku a graf v exceli, vytvorí si vlastnú e-mailovú adresu.
Do novembra 2006 sa uskutočnilo päť kurzov, z toho štyri boli pripravené pre rodičov žiakov a jeden pre evidovaných na úrade práce. Celkovo sa kurzov zúčastnilo viac ako 50 záujemcov. Rodičia žiakov mohli tak bližšie spoznať školu, prostredie učební, kde sa ich deti učia základom práce s počítačovou technikou, mohli spoznať bližšie i pedagógov školy. Veríme, že rodičia tak získajú väčší pocit spolupatričnosti so školou a budú viac chápať život v súčasnej škole.
Spoloenský život
Napriek tomu, že sme odbornou školou, dokážeme zorganizovať rôzne spoločenské podujatia, z ktorých väčšina získa status tradičnosti a periodicity. Najvýraznejšou spoločenskou udalosťou stredoškolákov sú stužkové slávnosti. V súčasnosti majú rôzne podoby. Každá trieda si individuálne vyberie spôsob, ako a kde bude prijímať od svojho triedneho profesora zelenú stužku nádeje, ktorá má doviesť študentov k úspešnému zakončeniu stredoškolského štúdia maturitou. Najčastejšou formou bývajú klasické stužkové slávnosti, ktoré majú podobu plesu či zábavy v prítomnosti rodičov, priateľov, vyučujúcich. Populárnymi sa v poslednom čase stávajú odovzdávania maturitných stužiek na výlete v zahraničí.

Skryť Vypnúť reklamu

Prvákov čaká každoročne pasovací večierok alebo prijímanie do cechu študentského. Spomínanú udalosť organizujú pre prvákov študenti tretieho ročníka. Pre prvákov sú pripravené zaujímavé a vtipné úlohy. Po ich zvládnutí a odovzdaní pasovacieho dekrétu s právami a povinnosťami študenta sa každý prvák stáva právoplatným „študákom“ stredoškolákom. Táto akcia je spojená aj s diskotékou, kde sa zabávajú všetci študenti. Tradičnou sa stala aj vianočná zbierka pre deti z detského domova, keď študenti a zamestnanci školy na chvíľu akoby prestali pracovať a vyjadrili solidaritu s deťmi, ktorým nie je dopriate teplo domova počas najkrajších sviatkov v roku a ktoré tiež potrebujú ľudské pohladenie. Akcia sa zvyčajne organizuje v posledný deň vyučovania pred vianočnými prázdninami. K spoločenským podujatiam, organizovaným na pôde školy, patrí aj Deň otvorených dverí. Vtedy študenti s ochotou a zanietením sprevádzajú návštevníkov priestormi školy a prezentujú im výsledky svojej práce počas štúdia na SPŠ. Vyučujúci zvyknú organizovať tematické exkurzie pre študentov podľa záujmu. S najväčším záujmom sa stretlo organizovanie exkurzie do Osvienčimu spojenej s návštevou Krakova. Elektrotechnici radi navštevujú Oravskú priehradu, kde majú možnosť prejsť sa útrobami priehradného múru, dozvedieť sa niečo o stavbe Oravskej priehrady a výrobe elektrickej energie. Táto exkurzia je spojená aj s návštevou Hviezdoslavovho múzea v Dolnom Kubíne. Vyučujúci nemeckého jazyka organizujú zájazdy do predvianočnej Viedne. Vyučujúci telesnej výchovy spolu s triednymi učiteľmi sa zúčastňujú na lyžiarskom výcviku. Výcvik nemá za úlohu iba zdokonaliť sa v lyžovaní, ale plní predovšetkým spoločenskú funkciu. Počas týždňového pobytu študenti upevnia kamarátske vzťahy v triede, naučia a poprípade zdokonalia sa v lyžovaní, strávia príjemné dni v horskom prostredí a donesú si do školy aj niekoľko veselých zážitkov a šibalstiev. Tradíciou je aj podujatie s názvom 1. apríl. Vtedy študenti, ale aj niektorí učitelia ukážu svoju inú tvár a dokážu okoliu, že sa vedia zabaviť, ale hlavne prestrojiť v niekoho iného a urobiť z tohto dňa naozaj bláznivý deň. V tento deň môžeme vidieť na chodbách školy Mojsejovcov, pankerov, Pipi dlhú pančuchu, žienku domácu, alebo kolektív lekárov či mafiánov. Na začiatku mája sa lúčime najskôr so štvrtákmi, ktorí odchádzajú na akademický týždeň, aby sa pripravili na maturitné skúšky. Po ich absolvovaní im riaditeľ školy slávnostne odovzdáva vysvedčenia.
KIA Motors Slovakia podporuje Strednú priemyselnú školu v Martine
Rozvojom automobilového priemyslu v regióne Žilinského kraja vzniká potreba absolventov stredných odborných škôl s technickým vzdelaním v oblasti strojárstva, mechatroniky, informatiky a elektrotechniky pre tento moderný druh priemyslu. Vzhľadom na ambiciózne plány automobilky KIA si jej predstavitelia uvedomujú, že bez podpory škôl s technickým zameraním nebude možné ich plány napĺňať. Stredná priemyselná škola má vo svojom portfóliu všetky odbory, ktoré sú pre modernú automobilku, akou zaiste KIA Motors Slovakia je, zaradené. Stredná priemyselná škola v Martine bola vybratá ako jedna z mála škôl v žilinskom regióne, ktorá bude podporovaná KIA Motors Slovakia. Podpora bola prejavená veľmi pekným darom zo strany KIA. Dňa 10. októbra 2006 predstavitelia školy prevzali od zástupcov automobilky jeden automobil KIA CEED pre vzdelávacie ciele žiakov SPŠ Martin. Okrem toho bol darovaný i jeden kus motora, palubnej dosky s celou elektronikou a air bag z automobilu KIA CEED. Všetky tieto veci budú slúžiť na zlepšenie úrovne vzdelávania v odboroch elektrotechnika, strojárstvo, mechatronika. Žiaci tak budú mať možnosť sa zoznámiť s najnovšími komponentmi používanými v automobiloch KIA.
Okrem tejto podpory KIA Motors Slovakia umožní žiakom a odborným učiteľom školy bezplatne navštíviť vzdelávacie centrum automobilky, v ktorom sú inštalované najmodernejšie demonštračné pomôcky z oblasti robotiky, pneumatiky, hydrauliky, CNC strojov a auto elektriky, používané pri výrobe automobilov.
Technické vzdelanie je vzdelaním do budúcnosti
Stredná priemyselná škola v Martine poskytuje stredoškolské vzdelanie v technických disciplínach v širokom rozsahu odborov strojárskeho, elektrotechnického a informatického zamerania. Momentálne spolupracuje s takmer stovkou firiem z regiónu Turca a Žiliny pri zabezpečovaní odbornej praxe pre žiakov školy. Uplatniteľnosť absolventov školy je veľmi vysoká. Absolventi z minulého školského roka majú, podľa štatistiky Úradu práce v Martine, uplatniteľnosť cca 85 %. To znamená, že 85 % z absolventov sa zamestnalo, alebo pokračovalo v štúdiu na vysokých školách zväčša technického smeru. Uvedené číslo je zrejme i dôkazom toho, že v regióne Žilinského kraja sa prejavuje vplyv investícií hlavne v automobilke KIA, ako i iných jej subdodávateľov, zväčša firmy s technickým personálom...
V súčasnosti prebiehajú i rokovania s firmami, ktoré si chcú ešte pred ukončením školského roka vyberať medzi budúcimi absolventmi SPŠ Martin svojich potenciálnych zamestnancov. Príkladom môže byť spolupráca s firmou Gity v oblasti sieťových technológií CISCO, kde naši žiaci v odboroch elektrotechnika a technické lýceum sú jediní v regióne, ktorí sa na vyučovaní zoznamujú so základmi technológie CISCO, ktorá sa používa v najmodernejších počítačových sieťach.
Škola veľmi dobre spolupracuje i s firmou Siemens, ktorá i mate-
riálne podporuje našu školu. Doteraz darovala škole na podporu výučby žiakov sedem kusov PLC automatov. Naši žiaci sa na nich učia programovať riadenie automatov. Svoje vedomosti využívajú i v súťaži SYGA (Siemens Young Generation Award) – organizuje ju firma Siemens v Bratislave. V minulom školskom roku naši žiaci získali v celoslovenskej súťaži SYGA ocenenia spoločnosti Volkswagen Slovakia za prácu Montážna linka. Rok pred tým to bola zvláštna cena za projekt Robot s kamerou.

Nechajte si posielať prehľad najdôležitejších správ e-mailom

Inzercia - Tlačové správy

 1. Študuj perspektívne programy!
 2. 5 najčastejších dôvodov, pre ktoré sa v noci budíme
 3. Si maturant? Vyber si kvalitu a príď študovať pod Zobor!
 4. Ivan Krechňák: Robiť niečo, čo máš rád, je na nezaplatenie
 5. Študuj ekonómiu na špičkovej škole a odštartuj svoju kariéru!
 6. Študuj na univerzite s viac ako 60 ročnou tradíciou!
 7. Maldivy, Emiráty, Egypt z Bratislavy aj s poistením liečby COVID
 8. Žabka expanduje na západe krajiny, hľadá nadšených podnikateľov
 9. Petit Press a RegioMedia rozbiehajú spoločný predaj v regiónoch
 10. Volkswagen Tiguan: takto by malo vyzerať rodinné auto!
 1. Maldivy, Emiráty, Egypt z Bratislavy aj s poistením liečby COVID
 2. Varso Tower od HB Reavis je najvyššou budovou v EÚ
 3. Dáma s pávím pierkom
 4. Slovensko zasiahla vlna nárastu dopytu po produktoch na kĺby!
 5. Spoznajte Olomouc – univerzitné mesto a svoju budúcnosť
 6. Získaj náskok pred štartom
 7. 2. ročník Social Awards Slovakia prichádza
 8. MetLife spustila online nahlasovanie poistných udalostí
 9. Minulý rok boli v priemere ukradnuté takmer tri autá denne
 10. Žabka expanduje na západe krajiny, hľadá nadšených podnikateľov
 1. Dovolenka v Egypte: Vyskúšali sme, ako sa aktuálne cestuje 16 513
 2. 5 najčastejších dôvodov, pre ktoré sa v noci budíme 13 137
 3. Ako vyzerá majetok Slovákov? Zvyšuje sa najmä z jedného dôvodu 8 415
 4. Séria dvoch príloh: Angličtina nielen pre maturantov 7 125
 5. V sobotu do bezpečného Ománu so zľavou 486 eur 6 844
 6. 10 vecí, kvôli ktorým do banky už chodiť nemusíte 6 555
 7. Volkswagen Tiguan: takto by malo vyzerať rodinné auto! 6 295
 8. Príbeh Patrika Tkáča a J&T, Lidl verzus Tesco a investičné tipy 6 158
 9. Zažite farebný Marakéš a hory Atlasu so slovenským sprievodcom 5 152
 10. Trnavská univerzita: 385 rokov akademickej excelentnosti 4 651
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy z SME | MY Turiec - aktuálne správy

Gabriela Gajanová.

Najlepším športovcom mesta Martin za rok 2020 sa stala atlétka Gabriela Gajanová. Úspešná 21-ročná bežkyňa na 800 metrov obhájila vlaňajší triumf.

20m

Od 8. februára zaplatia obyvatelia Turca za vodné o päť centov za meter kubický viac. Predstavuje to 19 centov na mesiac pre jednu osobu.

1 h
Vo vynovenom parku má byť ihrisko, lavičky, dopravné okruhy i živý plot.

Na Námestí protifašistických bojovníkov vyrastie nové detské ihrisko, dopravné okruhy, pribudne zeleň aj lavičky. Podmienkou je, aby sa na projekt našli peniaze. Kľúčom k riešeniu sú eurofondy.

2 h
Zuzana Lamrichová z Martina si predstavovala väčšiu svadbu, no nakoniec si užila svoj veľký deň aj komorne.

Ľudia sa cítia osamelí, chýba im objatie aj intímnosti.

18 h

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Mierne poklesol počet hospitalizovaných v Rooseveltovej nemocnici.

25. feb

Kolíziu mal kamión s osobným autom.

24 h

Kukláči vystrašili obyvateľov dolnokubínskej bytovky na ulici Na Sihoti, išli na isto za dlhoročnou dílerkou drog.

20 h

Srdce bývalého rozhodcu, delegáta stretnutí a bývalého dlhoročného predsedu Komisie rozhodcov ObFZ Topoľčany naposledy dotĺklo v stredu vo veku 68 rokov.

25. feb

Už ste čítali?