Štvrtok, 2. december, 2021 | Meniny má BibiánaKrížovkyKrížovky

Kto dá prednosť škole technického zamerania – neprerobí

V súčasnosti, keď si pripomíname 55. výročie založenia SPŠ, môžeme konštatovať, že naša inštitúcia prešla od čias jej vzniku mnohými zmenami. Stále sme však modernou technickou školou, ktorá pripravuje absolventov nielen pre prax, ale aj pre pokračovanie

v štúdiu na vysokých školách rôzneho zamerania: strojárskeho, elektrotechnického, ekonomického či humanitného.
Zárukou získania kvalitného vzdelania sú aj výsledky, ktoré dosahujeme v celoslovenskom i medzinárodnom meradle. Sme si vedomí, že platí myšlienka: Kto si vyberie technické vzdelanie, v budúcnosti neprerobí. I keď nie je v dnešnej dobe jednoduché držať krok so stále sa vyvíjajúcou modernou technológiou, snažíme sa nestratiť kontakt a prispôsobujeme učebné plány a zamerania podľa požiadaviek verejnosti, trhu práce, záujmov a potrebám mladých ľudí 21. storočia, samozrejme aj možnostiam školy, či systému a úrovni školstva. Informatizácia celej spoločnosti ovplyvnila i vývoj školy, ktorá hlavne pomocou projektu TIBS v 90. rokoch tento trend zachytila a odvtedy sa neustále snaží držať krok s rozvojom tejto dynamickej disciplíny. Veľmi dobrá počítačová gramotnosť našich absolventov prispieva nemalou mierou k ich úspešnému uplatneniu sa na trhu práce alebo pri ďalšom vzdelávaní na vysokých školách. Napomáha tomu jednak veľmi dobré vybavenie školy, ako i kvalitný pedagogický zbor, kde všetci pedagogickí pracovníci školy sú absolventmi certifikovaného školenia v práci s počítačom.
Stredná priemyselná škola
v Martine sa snaží spolupracovať
s domácimi i zahraničnými partnermi hlavne prostredníctvom projektov. Od roku 1991 škola participovala v projektoch:
Aplikovaná ekonómia s gestorom nadáciou Junior Achievment (od 1993)
TIBS (1993 - 1996)
Infovek (od 2000)
Comenius I (2003 - 2006)
CISCO académia (od 2004)
PIRŠ (2005 - 2006)
Digitálni štúrovci (2006)
Participovanie v projektoch či už slovenského rozsahu alebo v rámci Európskej únie, sú moderným a asi aj jediným možným prídavným zdrojom pre školy. Ich realizácia umožňuje nielen pracovníkom školy vzdelávať sa a získavať ďalšie skúsenosti, ale sú významným zdrojom získavania vedomostí i pre žiakov.
Úspechy v rámci Slovenska
Stredoškolská odborná činnosť (SOČ) býva každoročne súťažnou prehliadkou prác žiakov, ktorí v nej prezentujú nielen získané vedomosti, ale aj vlastné praktické zručnosti. Naši žiaci v rámci tejto súťaže zaznamenali v poslednom desaťročí nejeden úspech.
Prehľad najlepších výsledkov našich študentov:
1. miesto v odbore strojárstvo, hutníctvo doprava v rokoch 1998, 2001 a 2005
1. miesto v odbore mikroprocesorová, výpočtová a telekomunikačná technika v roku 2005 a 3.miesto v rokoch 2004 a 2006
2. miesto v odbore elektrotechnika, elektronika a energetika v roku 2006
Aplikovaná ekonómia je predmet, v rámci ktorého žiaci vytvoria a spravujú vlastnú firmu. Každoročne sa koná celoslovenská súťaž pod záštitou Junior Achievement Slovensko – Mládež pre budúcnosť so sídlom v Bratislave. Prehľad najlepších výsledkov našich študentov:
1. miesto v celonárodnej súťaži o najlepší výrobok získali:
firma STRAPEK 1995/96
firma MARBAK 1996/97
firma MARTECH 1999/2000
firma MARTIS 2001/2002
2. miesto v celonárodnej súťaži o najlepší manažérsky tím získali:
firma EMCOTECH 2002/2003
firma KOAS 2005/2006
Digitálni štúrovci
Vo februári 2006 vypracovala Ing. Nemcová projekt Digitálni štúrovci na školách, ktorého cieľom je pokračovať vo vzdelávacích aktivitách v oblasti IKT. Tieto majú v našej škole dlhoročnú tradíciu a pomáhajú vytvoriť zo školy centrum vzdelávania pre širšiu lokálnu komunitu. Projekt je vo svojej prvej fáze určený pre rodičov žiakov SPŠ a v druhej fáze bude spolupracovať s úradom práce v Martine a ponúkať počítačové vzdelávanie registrovaným nezamestnaným.
V pláne je uskutočnenie piatich kurzov s dotáciou 10 hodín. Súčasne môžu prebiehať dva kurzy. Hlavným cieľom je zvýšenie počítačovej gramotnosti občanov, čím sa im zvýšia možnosti uplatnenia sa na trhu práce. Lektorkami sú Ing. Mária Nemcová a Ing. Miroslava Vaňková, ktoré vyučujú informatiku a výpočtovú techniku v škole už niekoľko rokov.
Absolvent kurzu bude vedieť pracovať so súbormi na PC, napísať dokument v textovom editore, vyhľadávať požadované informácie na internete, využívať elektronickú poštu, prenášať a ukladať údaje z internetu. Absolvent kurzu vytvorí na PC textový dokument vo worde, tabuľku a graf v exceli, vytvorí si vlastnú e-mailovú adresu.
Do novembra 2006 sa uskutočnilo päť kurzov, z toho štyri boli pripravené pre rodičov žiakov a jeden pre evidovaných na úrade práce. Celkovo sa kurzov zúčastnilo viac ako 50 záujemcov. Rodičia žiakov mohli tak bližšie spoznať školu, prostredie učební, kde sa ich deti učia základom práce s počítačovou technikou, mohli spoznať bližšie i pedagógov školy. Veríme, že rodičia tak získajú väčší pocit spolupatričnosti so školou a budú viac chápať život v súčasnej škole.
Spoloenský život
Napriek tomu, že sme odbornou školou, dokážeme zorganizovať rôzne spoločenské podujatia, z ktorých väčšina získa status tradičnosti a periodicity. Najvýraznejšou spoločenskou udalosťou stredoškolákov sú stužkové slávnosti. V súčasnosti majú rôzne podoby. Každá trieda si individuálne vyberie spôsob, ako a kde bude prijímať od svojho triedneho profesora zelenú stužku nádeje, ktorá má doviesť študentov k úspešnému zakončeniu stredoškolského štúdia maturitou. Najčastejšou formou bývajú klasické stužkové slávnosti, ktoré majú podobu plesu či zábavy v prítomnosti rodičov, priateľov, vyučujúcich. Populárnymi sa v poslednom čase stávajú odovzdávania maturitných stužiek na výlete v zahraničí.

Skryť Vypnúť reklamu

Prvákov čaká každoročne pasovací večierok alebo prijímanie do cechu študentského. Spomínanú udalosť organizujú pre prvákov študenti tretieho ročníka. Pre prvákov sú pripravené zaujímavé a vtipné úlohy. Po ich zvládnutí a odovzdaní pasovacieho dekrétu s právami a povinnosťami študenta sa každý prvák stáva právoplatným „študákom“ stredoškolákom. Táto akcia je spojená aj s diskotékou, kde sa zabávajú všetci študenti. Tradičnou sa stala aj vianočná zbierka pre deti z detského domova, keď študenti a zamestnanci školy na chvíľu akoby prestali pracovať a vyjadrili solidaritu s deťmi, ktorým nie je dopriate teplo domova počas najkrajších sviatkov v roku a ktoré tiež potrebujú ľudské pohladenie. Akcia sa zvyčajne organizuje v posledný deň vyučovania pred vianočnými prázdninami. K spoločenským podujatiam, organizovaným na pôde školy, patrí aj Deň otvorených dverí. Vtedy študenti s ochotou a zanietením sprevádzajú návštevníkov priestormi školy a prezentujú im výsledky svojej práce počas štúdia na SPŠ. Vyučujúci zvyknú organizovať tematické exkurzie pre študentov podľa záujmu. S najväčším záujmom sa stretlo organizovanie exkurzie do Osvienčimu spojenej s návštevou Krakova. Elektrotechnici radi navštevujú Oravskú priehradu, kde majú možnosť prejsť sa útrobami priehradného múru, dozvedieť sa niečo o stavbe Oravskej priehrady a výrobe elektrickej energie. Táto exkurzia je spojená aj s návštevou Hviezdoslavovho múzea v Dolnom Kubíne. Vyučujúci nemeckého jazyka organizujú zájazdy do predvianočnej Viedne. Vyučujúci telesnej výchovy spolu s triednymi učiteľmi sa zúčastňujú na lyžiarskom výcviku. Výcvik nemá za úlohu iba zdokonaliť sa v lyžovaní, ale plní predovšetkým spoločenskú funkciu. Počas týždňového pobytu študenti upevnia kamarátske vzťahy v triede, naučia a poprípade zdokonalia sa v lyžovaní, strávia príjemné dni v horskom prostredí a donesú si do školy aj niekoľko veselých zážitkov a šibalstiev. Tradíciou je aj podujatie s názvom 1. apríl. Vtedy študenti, ale aj niektorí učitelia ukážu svoju inú tvár a dokážu okoliu, že sa vedia zabaviť, ale hlavne prestrojiť v niekoho iného a urobiť z tohto dňa naozaj bláznivý deň. V tento deň môžeme vidieť na chodbách školy Mojsejovcov, pankerov, Pipi dlhú pančuchu, žienku domácu, alebo kolektív lekárov či mafiánov. Na začiatku mája sa lúčime najskôr so štvrtákmi, ktorí odchádzajú na akademický týždeň, aby sa pripravili na maturitné skúšky. Po ich absolvovaní im riaditeľ školy slávnostne odovzdáva vysvedčenia.
KIA Motors Slovakia podporuje Strednú priemyselnú školu v Martine
Rozvojom automobilového priemyslu v regióne Žilinského kraja vzniká potreba absolventov stredných odborných škôl s technickým vzdelaním v oblasti strojárstva, mechatroniky, informatiky a elektrotechniky pre tento moderný druh priemyslu. Vzhľadom na ambiciózne plány automobilky KIA si jej predstavitelia uvedomujú, že bez podpory škôl s technickým zameraním nebude možné ich plány napĺňať. Stredná priemyselná škola má vo svojom portfóliu všetky odbory, ktoré sú pre modernú automobilku, akou zaiste KIA Motors Slovakia je, zaradené. Stredná priemyselná škola v Martine bola vybratá ako jedna z mála škôl v žilinskom regióne, ktorá bude podporovaná KIA Motors Slovakia. Podpora bola prejavená veľmi pekným darom zo strany KIA. Dňa 10. októbra 2006 predstavitelia školy prevzali od zástupcov automobilky jeden automobil KIA CEED pre vzdelávacie ciele žiakov SPŠ Martin. Okrem toho bol darovaný i jeden kus motora, palubnej dosky s celou elektronikou a air bag z automobilu KIA CEED. Všetky tieto veci budú slúžiť na zlepšenie úrovne vzdelávania v odboroch elektrotechnika, strojárstvo, mechatronika. Žiaci tak budú mať možnosť sa zoznámiť s najnovšími komponentmi používanými v automobiloch KIA.
Okrem tejto podpory KIA Motors Slovakia umožní žiakom a odborným učiteľom školy bezplatne navštíviť vzdelávacie centrum automobilky, v ktorom sú inštalované najmodernejšie demonštračné pomôcky z oblasti robotiky, pneumatiky, hydrauliky, CNC strojov a auto elektriky, používané pri výrobe automobilov.
Technické vzdelanie je vzdelaním do budúcnosti
Stredná priemyselná škola v Martine poskytuje stredoškolské vzdelanie v technických disciplínach v širokom rozsahu odborov strojárskeho, elektrotechnického a informatického zamerania. Momentálne spolupracuje s takmer stovkou firiem z regiónu Turca a Žiliny pri zabezpečovaní odbornej praxe pre žiakov školy. Uplatniteľnosť absolventov školy je veľmi vysoká. Absolventi z minulého školského roka majú, podľa štatistiky Úradu práce v Martine, uplatniteľnosť cca 85 %. To znamená, že 85 % z absolventov sa zamestnalo, alebo pokračovalo v štúdiu na vysokých školách zväčša technického smeru. Uvedené číslo je zrejme i dôkazom toho, že v regióne Žilinského kraja sa prejavuje vplyv investícií hlavne v automobilke KIA, ako i iných jej subdodávateľov, zväčša firmy s technickým personálom...
V súčasnosti prebiehajú i rokovania s firmami, ktoré si chcú ešte pred ukončením školského roka vyberať medzi budúcimi absolventmi SPŠ Martin svojich potenciálnych zamestnancov. Príkladom môže byť spolupráca s firmou Gity v oblasti sieťových technológií CISCO, kde naši žiaci v odboroch elektrotechnika a technické lýceum sú jediní v regióne, ktorí sa na vyučovaní zoznamujú so základmi technológie CISCO, ktorá sa používa v najmodernejších počítačových sieťach.
Škola veľmi dobre spolupracuje i s firmou Siemens, ktorá i mate-
riálne podporuje našu školu. Doteraz darovala škole na podporu výučby žiakov sedem kusov PLC automatov. Naši žiaci sa na nich učia programovať riadenie automatov. Svoje vedomosti využívajú i v súťaži SYGA (Siemens Young Generation Award) – organizuje ju firma Siemens v Bratislave. V minulom školskom roku naši žiaci získali v celoslovenskej súťaži SYGA ocenenia spoločnosti Volkswagen Slovakia za prácu Montážna linka. Rok pred tým to bola zvláštna cena za projekt Robot s kamerou.

Najčítanejšie na My Turiec

Inzercia - Tlačové správy

 1. 8 skutočných celebrít. Tieto mozgy ovplyvňujú, ako budeme žiť
 2. Ako vychovávať deti aby boli odolnejšie
 3. Vieme čo je úspech. Pomôžeme ho dosiahnuť aj vám
 4. Tento rok turizmu neprial
 5. So Sovietskym zväzom na večné časy? Pozrite sa ako padá kolos
 6. Petra Vlhová: Prvýkrát v živote som urobila veľké rozhodnutie
 7. PRIESKUM: Slováci prezradili, čo by mal spĺňať dokonalý smartfón
 8. Výhody najväčšej obchodnej siete objavuje aj verejný sektor
 9. Na nové auto sa neoplatí čakať. Trhu kraľujú jazdené
 10. Spokojnosť je daná geneticky. Dá sa však zmeniť
 1. Aj mikulášske balíčku môžu byť zdravé. Zistite ako na to.
 2. 365.bank sa stala bankou roka na Slovensku
 3. 100% ovocné šťavy pod lupou – Prečo sa ich oplatí konzumovať?
 4. Tento výťah si poradí aj s tým najužším schodiskom
 5. Ako vychovávať deti aby boli odolnejšie
 6. Tento rok turizmu neprial
 7. So Sovietskym zväzom na večné časy? Pozrite sa ako padá kolos
 8. Stropný zdvihák zlepší život všetkým imobilným ľuďom
 9. Zázračné účinky Arónie na zdravie
 10. Petra Vlhová: Prvýkrát v živote som urobila veľké rozhodnutie
 1. Spokojnosť je daná geneticky. Dá sa však zmeniť 16 178
 2. 8 skutočných celebrít. Tieto mozgy ovplyvňujú, ako budeme žiť 14 109
 3. Petra Vlhová: Prvýkrát v živote som urobila veľké rozhodnutie 9 533
 4. Odsťahovali sa na lazy i do dodávky. Ako sa tam žije? 7 856
 5. Pohľad do histórie. Kedy sme sa mali lepšie ako dnes? 7 754
 6. Strava ani spánok nie sú dôležité, ak pri tom dýchame zlý vzduch 5 783
 7. Ako si zvýšiť penziu aj s priemerným platom? 5 226
 8. So Sovietskym zväzom na večné časy? Pozrite sa ako padá kolos 4 608
 9. ARÓNIA - najsilnejšia prírodná prevencia proti koronavírusu 4 486
 10. Na nové auto sa neoplatí čakať. Trhu kraľujú jazdené 2 531

Blogy SME

 1. Marek Strapko: Tak tomuto sa hovorí politicky vyzretý líder!
 2. Samuel Ivančák: Hommage à Miroslav Zikmund
 3. Ján Marton: Vízia ministerstva pôdohospodárstva 2035 - oslava víťazného februára 1948.
 4. Ivan Mlynár: ZUZANA ČAPUTOVÁ – JEDINÝ ŠTÁTNIK V KRÁĽOVSTVE PLEBEJSKOM.
 5. Monika Vojčíkova: Vládny hochštapler a jeho/našich/ 500 eur.
 6. Martin Bohoš: Europol počas akcie zameranej na Money Muling identifikoval viac ako 18 000 „bielych koní“, zatkol takmer 2 000 z nich
 7. Věra Tepličková: Kto ešte nebol vinný, nech sa obráti na súdruha Žinčicu
 8. Robert Škerko: Keď ešte žila naša mamka.
 1. Pavol Koprda: Očkovacie hoaxy Ľuboša Blahu odstránil Facebook 12 929
 2. Radovan Kazda: Poslanec Blaha a jeho fašisti 8 249
 3. Jozef Sitko: Pani prezidentka, jej priateľ a jej exporadca Leško 8 038
 4. Pavol Koprda: Infekčnejší a možno ešte nebezpečnejší. Čo zatiaľ vieme o mutácii vírusu B.1.1.529? 5 073
 5. Jozef Drahovský: Zákon o bočnom odstupe medzi vozidlom a cyklistom dopadol ako na Slovensku 4 701
 6. Tomáš Sedliačik: Ako sa baviť s konšpirátorom 4 693
 7. Radovan Kazda: TOP 7 dôvodov, prečo 500 miliónov pre seniorov nie je dobrý nápad 4 667
 8. Martin Greguš: Istropolis zbúrajú...starosta Kusý obrátil kabát...Je to vôbec možné? Architekt a primátor Vallo mlčí... 4 545
 1. Pavol Koprda: Infekčnejší a možno ešte nebezpečnejší. Čo zatiaľ vieme o mutácii vírusu B.1.1.529?
 2. Pavol Koprda: Očkovacie hoaxy Ľuboša Blahu odstránil Facebook
 3. Juraj Hipš: Zvýšenie platov učiteľov na hygienické minimum nezvýši kvalitu vzdelávania, tvrdí analytik.
 4. Lucia Šicková: Poučenia z herného biznisu 3: Viem vyhrať, aj keď mi rozdali horšie karty, ako ostatným
 5. Juraj Hipš: Prorektor UK: Novelu treba stiahnuť a začať na nej pracovať odznova
 6. Karolína Farská: Dokedy bude koalícia fackovacím panákom Sme rodina?
 7. Juraj Hipš: Učiteľ Čapek: Niektorí učitelia sú machri. Od hodín svojho syna som sa skoro nevedel odlepiť
 8. Milota Sidorová: Pokrivené dáta vytláčajú ženy z pozornosti. Takto to môžeme zmeniť
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy z SME | MY Turiec - aktuálne správy

V martinskej nemocnici spadla časť stropu.

Nehoda sa zaobišla bez zranení. Univerzitná nemocnica v Martine bola nútená presťahovať oddelenia Gynekologicko-pôrodníckej kliniky do náhradných priestorov.


a 1 ďalší 7 h
Riku Petteri Tiainen strelil už svoj jedenásty gól v sezóne.

Tabuľkovému susedovi z Humenného sme nedovolili streliť gól a to bol základ nášho dôležitého trojbodového víťazstva. Vladimír Glosár vychytal už tretiu nulu v sezóne.


10 h
Lúky, ktoré sú spásané, sú ovcami prirodzene ošetrované.

Sezóna na salašoch už tento rok skončila. Ovce súkromných majiteľov sa vrátili do svojich teplých maštalí.


12 h
Kniha Valčianske poviedky, príbehy a osobnosti bola tvorená s nadšením

Autor knihy je zo svojho diela nadšený. Tvrdí, že sa mu splnil sen.


1. dec

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

V okresoch Rimavská Sobota a Revúca PCR testy potvrdili veľa infikovaných covidom.


24 h

Policajti mladého muža poznajú, jeho správanie riešili niekoľkokrát. Obvinili ho z útoku na verejného činiteľa.


5 h

Dlhoročná folkloristka, speváčka, členka folklórnych skupín a propagátorka ľudovej kultúry a zvykov našich predkov Martina Žabčíková zomrela 29. novembra vo veku 37 rokov.


11 h

Odporúčajú ľuďom, aby sa pohybovali v skupinkách.


11 h

Blogy SME

 1. Marek Strapko: Tak tomuto sa hovorí politicky vyzretý líder!
 2. Samuel Ivančák: Hommage à Miroslav Zikmund
 3. Ján Marton: Vízia ministerstva pôdohospodárstva 2035 - oslava víťazného februára 1948.
 4. Ivan Mlynár: ZUZANA ČAPUTOVÁ – JEDINÝ ŠTÁTNIK V KRÁĽOVSTVE PLEBEJSKOM.
 5. Monika Vojčíkova: Vládny hochštapler a jeho/našich/ 500 eur.
 6. Martin Bohoš: Europol počas akcie zameranej na Money Muling identifikoval viac ako 18 000 „bielych koní“, zatkol takmer 2 000 z nich
 7. Věra Tepličková: Kto ešte nebol vinný, nech sa obráti na súdruha Žinčicu
 8. Robert Škerko: Keď ešte žila naša mamka.
 1. Pavol Koprda: Očkovacie hoaxy Ľuboša Blahu odstránil Facebook 12 929
 2. Radovan Kazda: Poslanec Blaha a jeho fašisti 8 249
 3. Jozef Sitko: Pani prezidentka, jej priateľ a jej exporadca Leško 8 038
 4. Pavol Koprda: Infekčnejší a možno ešte nebezpečnejší. Čo zatiaľ vieme o mutácii vírusu B.1.1.529? 5 073
 5. Jozef Drahovský: Zákon o bočnom odstupe medzi vozidlom a cyklistom dopadol ako na Slovensku 4 701
 6. Tomáš Sedliačik: Ako sa baviť s konšpirátorom 4 693
 7. Radovan Kazda: TOP 7 dôvodov, prečo 500 miliónov pre seniorov nie je dobrý nápad 4 667
 8. Martin Greguš: Istropolis zbúrajú...starosta Kusý obrátil kabát...Je to vôbec možné? Architekt a primátor Vallo mlčí... 4 545
 1. Pavol Koprda: Infekčnejší a možno ešte nebezpečnejší. Čo zatiaľ vieme o mutácii vírusu B.1.1.529?
 2. Pavol Koprda: Očkovacie hoaxy Ľuboša Blahu odstránil Facebook
 3. Juraj Hipš: Zvýšenie platov učiteľov na hygienické minimum nezvýši kvalitu vzdelávania, tvrdí analytik.
 4. Lucia Šicková: Poučenia z herného biznisu 3: Viem vyhrať, aj keď mi rozdali horšie karty, ako ostatným
 5. Juraj Hipš: Prorektor UK: Novelu treba stiahnuť a začať na nej pracovať odznova
 6. Karolína Farská: Dokedy bude koalícia fackovacím panákom Sme rodina?
 7. Juraj Hipš: Učiteľ Čapek: Niektorí učitelia sú machri. Od hodín svojho syna som sa skoro nevedel odlepiť
 8. Milota Sidorová: Pokrivené dáta vytláčajú ženy z pozornosti. Takto to môžeme zmeniť

Už ste čítali?