Streda, 2. december, 2020 | Meniny má BibiánaKrížovkyKrížovky
HOVORÍME S BÝVALÝM PREDSEDOM PREDSTAVENSTVA PRO SKI VLADIMÍROM FRANKOM

HOLE nás odsúdia na spoluprácu

Tri roky sa firma Pro Ski usiluje presadiť v Turci svoj projekt budovania Martinských holí. Doteraz neúspešne. Mnohí tvrdili, že investor, ktorý prišiel vybudovať polmiliardový projekt, bol v minulom volebnom období martinskou radnicou ohrdnutý preto, le

vladimír frankoHovoríme s bývalým predsedom predstavenstva Pro Ski Vladimírom Frankom
Tri roky sa firma Pro Ski usiluje presadiť v Turci svoj projekt budovania Martinských holí. Doteraz neúspešne. Mnohí tvrdili, že investor, ktorý prišiel vybudovať polmiliardový projekt, bol v minulom volebnom období martinskou radnicou ohrdnutý preto, lebo na čele Pro Ski bol aj Vladimír Franko, ktorý mal nezhody s bývalým primátorom. V minulom roku došlo k zásadným zvratom. V rokovacích pozíciách v súvislosti
s Hoľami dnes nie je už ani jeden z nich. Kým voľby rozhodli o tom, že Stanislav Bernát svoju primátorskú pozíciu neobhájil, vo firme Pro Ski už nie je Vladimír Franko. Práve jemu sme minulý týždeň v redakcii kládli otázky súvisiace s budúcim rozvojom Martinských holí.
Pri vašom pôsobení vo funkcii predsedu predstavenstva akciovej spoločnosti Pro Ski sa vám nepodarilo presadiť zámer veľkej investície budovania Martinských holí. Čo tomu, podľa vás, najviac bránilo?
Odpoveď je v dvoch rovinách. Predovšetkým bol za tým konflikt s bývalým primátorom mesta Martin, ktorý ale z mojej strany nebol vôbec postavený do pozície osobného sporu. Bol to, podľa mňa, len rozdielny názor na komplexné riešenie výstavby Martinských holí z pohľadu aktuálnosti a ekonomickej rentability. Bývalý primátor to, podľa mňa, zobral osobne a potom to už bol, opäť podľa mňa, z jeho strany skôr iba „kapric“, že presadzoval iný projekt. Paradoxne, bol to práve projekt - Ostredok, ktorý som v roku 1996 presadzoval aj ja. Lenže – odvtedy sa veľa zmenilo. Vtedy mohol byť postavený za menej peňazí, cca 560 mil. Sk . Dnes by vybudovanie projektu Ostredok stálo asi 1,3 miliardy korún, preto je momentálne nereálne púšťať sa do jeho výstavby. Druhá rovina problému súvisí s firmou Pro Ski. Dlho sa nám nedarilo presadzovať projekt v pôvodnej trase lanovky zo Strání, takže spoluinvestor, ktorý je teraz majoritným vlastníkom akcií v Pro Ski, skutočne bez adekvátneho výsledku preinvestoval do dnešného dňa na projekte približne 50 miliónov korún. Firma BW pri kúpe a investovaní do lístkového systému i nákupu snežného pásového vozidla ďalších asi 20 miliónov korún. Mali sme rozdielny názor na spôsob riešenia a postup voči firme Lyžiarske stredisko Martinské hole, s.r.o. (LSMH) – vlastníkovi vlekov a pozemkov na Martinských holiach, rozdielny názor na spoločnosť Snowline, s.r.o. – spoločníkovi v LSMH a úradom, ktoré pochlebovali bývalému pánu primátorovi a vydávali nezmyselné protizákonné stanoviská, neodsúhlasovali územné rozhodnutie, čo zvyšovalo spoločníkom v uvedených spoločnostiach náklady. Tieto problémy, finančný tlak, preinvestovanie veľkej finančnej čiastky i vnútorná nervozita z odďaľovania termínu začatia výstavby projektu, dáva odpoveď na otázku, prečo sme sa rozišli.
Osobné spory spojené s históriou projektu rozvoja Martinských holí vyústili do súdnych sporov, v ktorých figuruje aj vaše meno. V akom štádiu sú momentálne tieto záležitosti?
Je to už vec verejná a každý, kto sa chce o to bližšie zaujímať, si môže detaily zistiť. Dôležité ale pre mňa sú spory z rokov 1996 až 2000. Všetky, ktoré boli zamerané na právoplatnosť prevodov majetku a na účasť v spoločnosti LSMH, alebo predtým v BW Rakovo, sme úspešne zvládli a súd nám dal za pravdu. Všetky súdne rozhodnutia mám
k dispozícii. Napriek týmto súdnym rozhodnutiam bývalý primátor tvrdil, že spory vyhral, čím, podľa mňa, zavádzal verejnosť. Súdy už rozhodli, pre mňa je táto kapitola uzavretá. Čo sa týka ďalších prevodov a sporov, tie vznikli práve preto, lebo sme nedospeli k úspešnému realizovaniu projektu - Podstráne pôvodná trasa a k nedohode so spoločnosťou LSMH. V spoločnosti LSMH si robí nárok na podiely viac subjektov – Snowline, s.r.o., spoločnosť Šancova, rovnako aj ja. Verím že v právnom štáte, za aký Slovensko pokladám, sa to vyrieši rýchlo, v súlade s právom a všetkými normami. Problémy spôsobila aj rozdielnosť v postupe voči firme LSMH, ktorá vlastní majetok na Martinských holiach. Pôvodný návrh – spoločné rozhodnutie akcionárov v Pro Ski, bol môj návrat do vlastníckej štruktúry LSMH. Potom, koordinovane v súlade so zákonom, malo dôjsť k postupnému zlúčeniu alebo prepojeniu oboch firiem. Výsledkom mala byť obojstranná spokojnosť zainteresovaných a konečne realizácia projektu z Podstrání. Akcionár v Pro Ski - spoločnosť Pro Partners Asset Management, zvolila inú cestu, iný spôsob, čo podľa môjho názoru ako vtedajšieho predsedu predstavenstva Pro Ski bolo nesprávne, ale hlavne ekonomicky i časovo náročnejšie. No treba priznať, že hlavným dôvodom rozchodu, tak ako to vidím ja, bola neochota a nerešpektovanie zákona pri územnom konaní zo strany bývalého vedenia mesta a hlavne bývalého primátora, a to aj napriek mnohým upozorneniam prokuratúry i zo strany Krajského úradu v Žiline. Ak vezmeme do úvahy všetky spomenuté okolnosti – súdne spory, nezmyselný odpor vedenia mesta voči projektu – Podstráne, neistota investora v tom, ako dopadne povolenie na výstavbu, bol náš rozchod pochopiteľný. Akurát sa pýtam, kto za to nesie hlavnú zodpovednosť. Podľa môjho názoru je to práve bývalé vedenie mesta.
Spomínali ste vzťahové problémy s primátorom mesta. Bol to jediný dôvod toho, aby ste odišli z postu predsedu predstavenstva, alebo bola skôr dôvodom nespokojnosť investora, či spomínané rozdielne názory na to, ako situáciu riešiť?
Bolo by nekorektné, keby som povedal, že vzťahové problémy s bývalým primátorom boli jediným dôvodom toho, že som v Pro Ski skončil. Tak ako som to už uviedol, všetko má svoju nadväznosť, lebo keby nebolo tohto sporu a nie-ktorí pochlebovační úradníci by neboli porušovali zákon a vydali by územné rozhodnutie, myslím si, že projekt by sme realizovali v tom zložení, ako sme ho začali presadzovať. Myslím tým Pro Partners Asset Management a mňa ako zástupcu Profilu Rakovo. To, že sa nezačalo stavať, nakoniec vyústilo do rozdielnych názorov, ktorými som sa dostal do kolízie so spoločníkom z hľadiska spôsobov a termínov riešenia.
Mnohí ale tvrdili, že to bol z vašej strany iba taktický zámer, aby sa zmenil postoj mesta k projektu a že, keď to dosiahnete, okľukou sa na post v Pro Ski vrátite. Podľa toho, čo ste naznačili to ale už neprichádza do úvahy...
Bolo to iba vyústenie konfliktu medzi spoločníkmi, nič iné za tým netreba hľadať. Myslím si ale, že spoločník – firma Pro Partners Asset Management raz zváži svoj postoj a dozrie čas, že sa veci pohnú iným - pozitívnym smerom. Ja sa opäť zákonným spôsobom uchádzam o podiel v LSMH, s.r.o, pričom to má prepojenie aj na úspešnosť realizácie projektu. Priznávam, že mám možnosť zasiahnuť do deja, ale nechávam situácii voľný priebeh, aby nikto nemohol tvrdiť, že ja som príčinou toho, že sa Hole nestavajú.
Aký je po vašom odchode z firmy vzťah k budovaniu investície na Martinských holiach. Stále si myslíte, že budovať lanovku zo Strání je lepšia alternatíva ako z Ostredku?
Na rozdiel od bývalého primátora nemením názor a stále trvám na alternatíve, ktorú som presadzoval. Zopakujem to podstatné – v roku 1996 bol projekt Ostredok veľmi dobrý a naozaj pripravený na realizáciu. V súčasnosti, keď do toho vstúpila firma Pro Partners Asset Management, tak jednoznačne stojím za tvrdením, že projekt zo Strání, na rozdiel od Ostredku, je realizovateľný a schodnejší. Na toto tvrdenie sú minimálne dva dôvody. V prvom rade je to finančné hľadisko, lebo projekt Ostredok je raz tak drahý ako ten, ktorý presadzujeme. Pritom kvalitou je úplne zhodný. Opakujem, som zástancom projektu v starej trase lanovej dráhy a budem ho podporovať. Na druhej strane ale zdôrazňujem, že by bolo chybou investorov, terajších a budúcich, aby „zabili“ tri zámery, ktoré boli v Turci spracované. Popri trase zo Strání, ide aj o Ostredok či Bystričku. Myslím si, že po dostavaní rozbehnutého projektu bude taký príliv klientely, že bude nevyhnutné rozmýšľať v horizonte dvoch-troch rokov o ďalších investíciách. Bolo by chybou, keby sa zabudlo na Ostredok. V tomto smere musí zohrať svoju úlohu aj mestské zastupiteľstvo, ktoré by nemalo svojimi rozhodnutiami zablokovať možnosť ďalšieho rozvoja Holí. V momentálnej situácii je ale prioritou to, aby nový primátor a mestské zastupiteľstvo podporili projekt Pro Ski.
Ako ste si vysporiadali vzťahy v Pro Ski?
Vzťah v Pro Ski, podľa mňa, ešte nie je celkom vysporiadaný. Nie som spokojný s tým, ako sme sa rozišli, ale je to vec nás dvoch partnerov. Nechcem prejudikovať nejaké rozhodnutia, ale napriek tomu všetkému, ak by som sa predsa vrátil do LSMH, budem určite ústretový voči krokom Pro Ski v prospech výstavby Holí a som aj za kompromis so spoločníkmi v LSMH.
Podľa toho, čo ste povedali, ak by sa vaše záležitosti vyriešili v prospech vašej spoluúčasti v LSMH, s.r.o, dostali by ste sa aj do pozície vyjednávateľa na druhom brehu...
Nepatrí sa vynášať detaily, ale touto otázkou ste ma vyprovokovali, aby som dal určité veci na pravú mieru. V Pro Ski boli stanovené nejaké postupy, ako realizovať projekt. Jedným z cieľov bolo, aby sme boli jednotní vo výklade a realizácii projektu. Keď sa v danej chvíli nedarila spolupráca s LSMH, jednou z alternatív bolo, ako som už spomínal, že sa mám vrátiť do tejto firmy. Tam vznikli problémy. Tieto záležitosti boli ovplyvnené bývalým primátorom a dnes je už situácia iná. Nepochybne najprospešnejšie pre rozvoj Holí by bola okamžitá dohoda a kompromis všetkých zainteresovaných a realizácia výstavby strediska. Naozaj dnes už prišiel na dohodu čas. Nový primátor je nezaťažený týmto problémom, do parlamentu prišli noví poslanci a Pro Ski má stále záujem o investíciu a verím, že aj LSMH. Vzájomnou dohodou by sa mohol projekt začať realizovať už tento rok.
Pri budovaní takej veľkej investície, aká sa chystá na Martinských holiach, sa to nezaobíde bez spolupráce...
Určite. Ja tvrdím, že sme odsúdení na spoluprácu. Mali by sme si zobrať príklad napríklad z Tirolska, kde všetky podnikateľské subjekty v cestovnom ruchu, vedenia miest, obcí, regiónov, ale aj štát vytvárajú podmienky pre rozvoj cestovného ruchu, a tým aj ekonomickú stabilitu v regióne. Existuje tam spätné prepojenie, lebo jedno pomáha druhému aj ekonomicky. Netreba otáľať, treba zvážiť, čo chceme, a potom už len urobiť ústretové kroky a následne všetko pre rozvoj mesta a celého Turca.
Neľutujete nič, čo ste vo funkcii predsedu predstavenstva Pro Ski podnikli, čo by ste dnes urobili inak?
Veľa z toho neľutujem, len korigujem svoj postoj k niektorým veciam, ktoré som vo funkcii urobil. Patrím k tým, ktorí sa učia aj zo svojich chýb. Dnes priznávam, že navezenie dreva na zjazdovky asi bola chyba, ktorú sme urobili. Bola to chyba najmä vo vzťahu k budúcnosti. Dnes nemuseli byť vzťahy také komplikované. V tom období sme ale chceli upozorniť na problém, aby sme v regióne začali rozmýšľať o budúcnosti Holí. Forma možno nebola celkom správna, odozva na našu reakciu bola skôr kontroverzná. Preberám za toto rozhodnutie zodpovednosť – bol som predsedom predstavenstva. Dnes by som to urobil inak, hoci pripúšťam, že by som tiež hľadal riešenie, ale už primeranejším tlakom, aby som na problém upozornil.
Mnohí vás poznajú ako trénera lyžovania, vaša manželka ešte pod dievčenským menom Lenka Vlčková bola bývalá reprezentantka, vy ste istý čas boli šéfom slovenského lyžiarskeho zväzu. Nemáte ambíciu vrátiť sa k lyžovaniu, najmä keď vaše dcéry sa dali na pretekársku drinu?
Od lyžovania som nikdy neodišiel. Hoci už nie som predsedom lyžiarskeho zväzu, stále spolupracujem a snažím sa pomáhať. Zúčastňujem sa pretekov, sledujem vývoj, snažím sa vplývať na metodiku lyžovania, samozrejme do takej miery, ako mi to dovoľuje čas. Chcel by som pomôcť v Turci zlepšiť podmienky rozvoja zjazdového lyžovania, ale aj podmienky pre šport a telesnú výchovu mládeže. Mám na mysli aj rozvoj najznámejších lyžiarskych pretekov v Turci - Memoriálu Janka Nováka. A to súvisí aj s projektom rozvoja Holí. Ak chceme vrátiť preteky na medzinárodnú úroveň, musí aj zimné stredisko, v tom prípade Martinské hole, mať požadovanú úroveň, kvalitu, napríklad kvalitné zasnežovanie, ktoré je v pláne projektov. Som optimista. Čo sa týka mojich dcér, tie som nikdy netlačil do toho, aby nasledovali mamu, nechal som tomu prirodzený vývoj. Nikolka musela zo zdravotných dôvodov skončiť a mladšia Chantal preteká v žiackej kategórii. To ma určite teší a rovnako aj moju manželku.
Ján Kŕč

Nechajte si posielať prehľad najdôležitejších správ e-mailom

Inzercia - Tlačové správy

 1. Budíte sa počas spánku? Toto sú hlavné príčiny
 2. Tip na náhradu za rúško: Kvalitný nákrčník ochráni aj pred zimou
 3. Nástrahy online vyučovania, o ktorých sa nehovorí
 4. ARÓNIA najsilnejšia prírodná prevencia proti respiračným vírusom
 5. Neberieme štúdium športovo, ale športujeme
 6. Študuj na univerzite s viac ako 60 ročnou tracíciou!
 7. METROPOLIS prináša mestské bývanie vo vysokom štandarde
 8. Máš dosť teórie a poučiek? Študuj, cestuj, pracuj a ži!
 9. Slovensko spoznalo najlepšie farmy minulého roka
 10. Ako inovácie menia naše návyky? Čo už dnes môžete robiť inak
 1. Tip na vianočný darček? Kvalitný zrak so zľavou 1 000 €
 2. Budeme môcť v budúcnosti pracovať len z domu?
 3. 8 inšpirácií, ako využiť zvyšky jedla a nič nevyhodiť
 4. Na výpadok elektriny vás môže upozorniť aj SMS
 5. Detský čaj COOP Jednoty získal unikátne medzinárodné ocenenie
 6. FMMR svojím výskumom reaguje na aktuálne živé témy
 7. Slovenské „šampanské“, za ktorým sa skrýva príbeh lásky
 8. Vianočné vydanie magazínu SME Ženy
 9. Novinka medzi prefabrikátmi
 10. Virtuálne prechádzky ako pomoc turistom pri orientácií
 1. Slovenská firma reformuje tradičné multimiliardové odvetvie 34 786
 2. Slnko a teplo aj cez sviatky: Do Egypta sa vracajú dovolenkári 15 696
 3. Budíte sa počas spánku? Toto sú hlavné príčiny 15 415
 4. Aká je chémia vôní 11 417
 5. Kaufland na Slovensku testoval novinku, ktorú zavádza v Európe 9 303
 6. Viete, aká je skutočná cena smartfónu? Číslo vás prekvapí 8 770
 7. Novodobý slovenský Baťa. Zamestnancom stavia domy 8 639
 8. Bývanie v meste predlžuje život 8 262
 9. Bezpečná dovolenka v exotike: Maldivy sú prešpikované zážitkami 7 721
 10. Čo ovplyvňuje chuť kačacieho mäsa? Tieto dve veci 5 851
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy z SME | MY Turiec - aktuálne správy

Adventný veniec v Turanoch. Prvá sviečka už svieti.
Utečenci zo Sýrie sa po vystúpení z kamióna ocitli v Hornej Štubni

Zmeny sa dejú najmä v útoku

Vedenie martinského hokejového klubu však plánuje doplniť káder aj o defenzívnych hráčov.

Rastislav Špirko posilnil martinský prvoligový tím.
#MYtozvladneme

ONLINE DISKUSIA: Prohibícia hazardu? Správne riešenie alebo krok vedľa?

Diskusiu vysielame live vo štvrtok 3. decembra o 18.00 hod. Novela zákona o hazardných hrách dala do rúk miest a obcí možnosť zakázať na svojom území hazardné hry aj bez petície občanov. Odborníci varujú pred týmto krokom a poukazujú na vznik viacerých nebezpečenstviev.

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Kamión narazil do reštaurácie a pohostinstva (+VIDEO)

Vodič pravdepodobne za volantom zaspal, havaroval v centre Tvrdošína.

V Zámkoch otvorili nové nákupné centrum

Pre návštevníkov je k dispozícii osem obchodných prevádzok.

Už ste čítali?