Sobota, 16. január, 2021 | Meniny má KristínaKrížovkyKrížovky
MARTINSKÝ PRIMÁTOR ANDREJ HRNČIAR OBVINIL SVOJHO PREDCHODCU Z NEOPRÁVNENÉHO PODPISOVANIA ZMLÚV

Dodatočné zmluvy! Vraj nič neobvyklé...

Martinský primátor Andrej Hrnčiar obvinil svojho predchodcu
z neoprávneného podpisovania zmlúv

Ako blesk z jasného neba omráčila vo štvrtok minulého týždňa prítomných v rokovacej sále počas zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Martine správa o tom, že na úrade v mene mesta podpisoval Stanislav Bernát zmluvy v čase, keď už nebol primátorom. Toto podozrenie bolo hlavným dôvodom pre odvolanie riaditeľa Správy športových zariadení mesta Martin Vladimíra Polakoviča, s ktorým v úvode rokovania vystúpil martinský primátor Andrej Hrnčiar. Okrem iného povedal: „Práce vykonávané v súvislosti s výstavbou novej haly zimného štadióna boli realizované v rozpore so stavebným zákonom, keďže nebolo vydané stavebné povolenie a práce súvisiace so stavebnými úpravami posilňovne, ošetrovne a vstupu zimného štadióna, „A“ traktu, relaxačnej miestnosti, skladov, podláh, stien a podhľadov okolo ľadovej plochy zimného štadióna, stavebné úpravy šatne „A“ mužstva a žien v celkovom objeme 27,5 milióna korún boli vykonávané napriek skutočnosti, že v rozpočte mesta v rokoch 2006 a 2007 nebol finančný objem na ich krytie zabezpečený, čím došlo k hrubému porušeniu zákona o rozpočtových pravidlách. Riaditeľ správy športových zariadení mal o konaní v rozpore so zákonom vedomosť.“
(Dokončenie z 1. strany)
Andrej Hrnčiar ďalej poslancom povedal, že sa na to prišlo pri analýze zmlúv na úrade. V januári nebola zaevidovaná žiadna, objavili sa až v marci – antidatované a týkali sa dohôd o vykonaní práce pri rekonštrukcii a dostavbe štadióna v čase od 8. júna do 9. októbra 2006. Podpísal ich v januári tohto roku Stanislav Bernát, a to v čase, keď už nebol primátorom. Podľa pečiatky na nich sa zistilo, ktorí z pracovníkov úradu pri tom asistovali. Následne sa vedeniu mesta priznali k zneužitiu pečiatky. „Zmluvy kladú nárok na rozpočet, boli podpísané v rozpore so zákonom a s rozpočtovými pravidlami. Vedenie mesta nemá problém uznať práce, ktoré sa pri rekonštrukcii štadióna urobili. Považuje za potrebné ju dokončiť a záväzky z toho vyplývajúce splniť. Ale musí sa tak stať v súlade so zákonom a s rozpočtovými pravidlami,“ povedal ďalej Andrej Hrnčiar a doplnil, že spôsob, akým pracovníci úradu a riaditeľ správy športových zariadení s bývalým primátorom financovanie rekonštrukcie koordinovali, je dôvodom na odvolanie. „So zamestnancom, ktorý zneužil pečiatku mesto Martin rozviaže pracovný pomer a pracovníčka, ktorá mu ju požičala, dostane upozornenie pre hrubé porušenie pracovnej disciplíny.“

Skryť Vypnúť reklamu

* * *
Poslanci mestského zastupiteľstva v rozprave podporili snahu aj bývalého i terajšieho vedenia mesta zimný štadión zrekonštruovať (Ľ. Košálko, V. Grajciar) a apelovali na potrebu vzniknutú situáciu riešiť zákonnými prostriedkami. R Kollár vo svojom vystúpení pripustil, že poslanci mestského zastupiteľstva si uvedomovali situáciu, v akej sa štadión nachádza (hygienici hrozili uzavretím najskôr časti a potom aj celého štadióna – pozn. red.), ale z dostupných informácií nadobudli pocit, že sa tak deje zákonným spôsobom. Poslanci umožnili vystúpiť aj Vladimírovi Polakovičovi, ktorý vnímal návrh na svoje odvolanie s prekvapením, keďže, ako povedal, doposiaľ bol presvedčený o tom, že vedenie mesta i mestské zastupiteľstvo bolo informované o postupe i financovaní rekonštrukcie štadióna. Priznal, že zmluvy boli robené dodatočne, ale taký spôsob sa volil aj v minulosti a nevidí na tom nič neobvyklé. K problému chcel na rokovaní mestského zastupiteľstva vystúpiť aj Stanislav Bernát, no poslanci mu to neumožnili. Hlasovanie o odvolaní V. Polakoviča z funkcie riaditeľa Správy športových zariadení mesta Martin skončilo pomerom hlasov: 19 za, dvaja poslanci boli proti a ôsmi sa zdržali hlasovania.

Skryť Vypnúť reklamu

* * *
V bode rôzne sa martinský exprimátor vrátil ku kauze so zmluvami. Priznal, že ich podpisoval možno niekedy v januári, ale s vedomím, že sa ešte o nich bude na zastupiteľstve rokovať. Pre NŽT neskôr opísal situáciu takto: „Minulý rok v máji bolo dohodnuté, že sa bude pokračovať v rekonštrukcii zimného štadióna. Zároveň som však povedal, že nemáme peniaze a že celá tá rekonštrukcia sa bude riešiť dodávateľským úverom. Spravili sa verejné súťaže, pričom firma Prefa Sučany prišla s najlepšou ponukou. Pravdou je, že sme so všetkým nesúhlasili, niektoré položky boli zoškrtané. Koniec koncov pôvodná zmluva bola nesprávne zostavená a ja som ju dal prerobiť. Na starosti to mal Ľuboslav Nedoba, pracovník mestského úradu. V januári za mnou so zmluvami prišiel Vladimír Polakovič. Pýtal sa ma, ako budeme situáciu riešiť. Povedal som mu, že ja už nie som štatutárom mesta, nech to prerokuje s Jaroslavom Zigom a primátorom. Ak to oni odsúhlasia, tak ja zmluvy podpíšem. Neskôr opäť prišiel za mnou s tým, že všetko bolo prerokované medzi Prefou a primátorom na spoločnom rokovaní a že došlo k dohode. Bianco zmluvy bez dátumov som podpísal v presvedčení, že zainteresované strany o tom vedia. Trval som však na tom, aby v nich bola formulácia, že nadobudnú platnosť po schválení mestským zastupiteľstvom.“
Stanislav Bernát si ale tvrdenia svojich bývalých spolupracovníkov nepreveroval. Nám ďalej povedal, že na svojom konaní nevidí nič zlé, len chcel pomôcť riešiť vzniknutú situá-ciu. „Ak oni uznali, že zmluvy sú v poriadku, tak si ich mali nechať. Ak sa im zdali problematické, tak ich mali hodiť do koša,“ dodáva bývalý šéf martinskej radnice, ktorý sa trestnoprávnych dôsledkov neobáva. Celá kauza podľa neho vznikla preto, lebo sa nové vedenie mesta potrebovalo zbaviť Vladimíra Polakoviča.

Skryť Vypnúť reklamu

* * *
Vladimír Polakovič, odvolaný riaditeľ Správy športových zariadení mesta Martin, nám k tomu okrem iného povedal: „Na zastupiteľstve som mal pocit, že som najväčší podvodník v tomto meste. A pritom som neurobil nič iné, len som sa pokúsil (spolu so zamestnancami mesta) uviesť veci okolo rekonštrukcie zimného štadióna do právneho stavu. O celej rekonštrukcii zimného štadióna vedelo vedenie mesta – bývalé aj súčasné. Takmer všetci poslanci mesta chodili do
V I P priestorov počas majstrovských zápasov a videli, ako práce pokračujú. Snáď si nemysleli, že sa robia samé a zadarmo. Na každom grémiu som musel informovať o stave rekonštrukcie, na ktorej sa dohodlo bývalé vedenie mesta s dodávateľom prác – Prefou Sučany. Táto firma poskytla mestu dodávateľský úver a ten mal jej byť splatený z predaja bývalých vojenských skladov. Útvar hlavného kontrolóra, ak sa mu to zdalo netransparentné, mohol práce pozastaviť. Toľko pretriasané zmluvy boli nachystané na podpis ešte za primátorovania Stanislava Bernáta. Lenže v priebehu realizácie prišlo k prácam naviac, ktoré pôvodné štúdie nepredpokladali. Preto sme konečné výkazy výmer a ceny od dodávateľa rekonštrukcie dostali oneskorene, v priebehu januára. Primátor vtedy zmluvy podpísal napriek tomu, že sa s tým nestotožňoval. Jaroslav Zigo nás z pozície dodávateľa uistil, že je všetko dohodnuté aj s novým vedením mesta a môžeme pokračovať v navodení právneho stavu. To znamenalo skompletizovať verejné súťaže a podpísať zmluvy. V nich je však jedna zásadná klauzula, že musia byť prerokované v mestskom zastupiteľstve. Bez súhlasu poslaneckého zboru boli neplatné, preto neboli dodávateľovi ani odovzdané. Dodávateľ vedel, do akého rizika išiel. Napriek tomu, v záujme všetkých návštevníkov zimného štadióna i hráčov samotných rekonštrukciu čiastočne urobil. Rekonštrukcia nebola naša roztopašnosť, ale nutnosť. Ak by sme štadión nerekonštruovali, hrozili by nám ďalšie epidémie a tiež zatvorenie. Nehanbím sa za to, čo sme urobili. Som hrdý, že sa už nemusíme hanbiť za náš útulný hokejový stánok. Čo sa týka dôvodu môjho odvolania, dištancujem sa od toho, že som mal zanedbať niečo v súvislosti so stavebným povolením, verejným obstarávaním a finančným krytím, pretože to bola kompetencia odboru komunálnych vecí mestského úradu,“ povedal nám okrem iného Vladimír Polakovič.
Na túto situáciu sme chceli poznať aj názor prezidenta MHC Martin Jaroslava Ziga. Povedal nám, že rokovanie martinského mestského zastupiteľstva nesledoval a má o tom, čo sa riešilo, len sprostredkované informácie. Ako nám povedal, z hľadiska budúcnosti martinského hokeja by nebolo dobré, keby sa zastavila rekonštrukcia zimného štadióna a rovnako nedokončila rozostavaná tréningová plocha.

* * *
K celej problematike sa pre nás týždenník vyjadril aj Rudolf Kollár, predseda Klubu občianskych poslancov. „V prvých mesiacoch roku 2006 sa pomerne početná skupina poslancov (aj za mojej účasti) stretla na zimnom štadióne, aby hľadala spôsob, ako dodatočne zaplatí z rozpočtu mesta už vykonané práce, ktoré súviseli s rekonštrukciou administratívnej časti zimného štadióna. Na tomto stretnutí sa so zástupcami MHC, vtedajším primátorom Stanislavom Bernátom a riaditeľom SŠZ Vladimírom Polakovičom dohodlo, že takýmto spôsobom už zastupiteľstvo dodatočne žiadne iné práce legalizovať v budúcnosti nebude. Konanie V. Polakoviča, ktorý pokračoval v praktikách predchádzajúcich období bez vedomia poslaneckého zboru, ma teda prekvapilo a nemal som absolútne žiadny problém s hlasovaním za jeho odvolanie, čo som na rokovaní zastupiteľstva aj povedal. Dodatočné podpisovanie zmlúv, ktoré aktéri potvrdili, že sa zrealizovali až v priebehu januára 2007, teda po skončení funkčného obdobia predchádzajúceho primátora, nie som kompetentný posudzovať ja, ale mali by sa ním zaoberať orgány činné v trestnom konaní, aby sa vylúčilo traumatizovanie spoločnosti vyhláseniami o vine alebo nevine aktérov tejto kauzy.“

* * *
Martinský primátor Andrej Hrnčiar pre NŽT po skončení rokovania mestského zastupiteľstva opätovne zdôraznil, že problém nevidí v snahe zainteresovaných riešiť problém s financovaním rekonštrukcie štadió-
na, ale v spôsobe vysporiadať sa s ním v rozpore s rozpočtovými pravidlami, čo nemôže tolerovať. „Som za rekonštrukciu štadióna, vedenie mesta bude hľadať spôsob, ako zaplatiť za vykonané práce, ale transparentným spôsobom. Okrem toho chcem predložiť zastupiteľstvu návrh na obmedzenie právomoci primátora pri rozhodovaní o finančných prostriedkoch, aby sa podobná situácia, hoci nepredpokladám, že vznikne, nemohla opakovať.“
Viera Legerská,
Ján Kŕč a Roman Kopka

Nechajte si posielať prehľad najdôležitejších správ e-mailom

Inzercia - Tlačové správy

 1. Nakupujete online? Toto potrebujete vedieť
 2. SME.sk zaznamenalo rekordný nárast záujmu čitateľov
 3. Sedem najznámejších pyramíd v Mexiku
 4. Zima v koži atopika: aká je starostlivosť o pokožku s ekzémom?
 5. Zákazníkov čoraz častejšie zaujíma pôvod výrobkov, ktoré kupujú
 6. Už iba dnes si môžete predplatiť SME.sk na rok len za 28 eur
 7. 10 vecí, pre ktoré sa oplatí navštíviť Dominikánsku republiku
 8. Historická revue: Kam sa podeli Kumáni, Valasi a iné etniká?
 9. Wellness trendy, rozhovory a rady pre lepšie zdravie
 10. Oktagon 20: Pikantné súboje prinesú aj zápas o titul!
 1. Fokus očná optika sa stala exkluzívnym partnerom značky Nikon
 2. Turizmus za účelom estetickej chirurgie v čase pandémie
 3. Sedem najznámejších pyramíd v Mexiku
 4. SME.sk zaznamenalo rekordný nárast záujmu čitateľov
 5. Akčný výpredaj v PLANEO Elektro – to sú ceny nižšie až o 60 %!
 6. Zima v koži atopika: aká je starostlivosť o pokožku s ekzémom?
 7. Ohlúpli sme počas Covid roka?
 8. Zákazníkov čoraz častejšie zaujíma pôvod výrobkov, ktoré kupujú
 9. TOMRA víta kľúčový krok k spusteniu systému zálohovania
 10. Slovaktual umožní všetkým zamestnancom bezplatné testovanie
 1. Už iba dnes si môžete predplatiť SME.sk na rok len za 28 eur 20 372
 2. 10 vecí, pre ktoré sa oplatí navštíviť Dominikánsku republiku 14 394
 3. Historická revue: Kam sa podeli Kumáni, Valasi a iné etniká? 9 443
 4. Wellness trendy, rozhovory a rady pre lepšie zdravie 7 884
 5. Ekologická móda? Slovenská firma dokazuje, že to ide 7 854
 6. Kuba si turistov omotá okolo prsta. Miesta, ktoré musíte vidieť 6 935
 7. Produkujeme viac odpadu, kompostujeme len tretinu 6 587
 8. Kvalitnej hydiny je na pultoch stále menej. Čo vlastne kupujeme? 6 471
 9. Riaditeľ VÚB: Udržateľnosť chceme vsadiť do DNA nášho podnikania 6 399
 10. Nakupujete online? Toto potrebujete vedieť 5 784
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy z SME | MY Turiec - aktuálne správy

POTULKY TURCOM: Z Turčianského Jasena cez Mažiarky na Bukoviny

Braňo Šimko, autor blogu Turčianska záhradka, má pre vás ďalší tip na turistiku v Turci s množstvom nádherných výhľadov.

Pohľad na Kečku.

Aktuálne nám dobre fungujú všetky štyri formácie

Martinskí hokejisti si víťazstvom nad Topoľčanmi upevnili druhú priečku v tabuľke. Predviedli nielen kvalitný výkon, ale keď bolo treba ukázali i potrebnú dávku disciplíny.

Súboj o druhé miesto tabuľky Martin zvládol výborne.

Hľadá sa nezvestný Martinčan

Naposledy sa nachádzal vo Valčianskej doline.

Nezvestný Peter Brna.

Biskup Galis je už z nemocnice doma

Ešte sa cíti slabý, ale jeho stav sa po ochorení covid -19 zlepšuje.

Žilinský biskup Tomáš Galis.

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Pohrebné auto zrazilo cyklistu. Neprežil

Nehoda sa stala medzi Telincami a Vrábľami.

Kam na Liptove počas lockdownu

Nápady na výlety sme rozdelili podľa okresov.

Hľadá sa nezvestný Martinčan

Naposledy sa nachádzal vo Valčianskej doline.

Už ste čítali?