Streda, 25. november, 2020 | Meniny má KatarínaKrížovkyKrížovky
ÚRADNÁ SPRÁVA Č. 37 – ROČNÍK 2006/2007

TURČIANSKY FUTBALOVÝ ZVÄZ

Sekretariát TFZ (Eduard Maňúr 0907841477, e-mail: tfz@tfz.sk): 1. Občianske združenie PRO ART AGENSY v spolupráci s Turčianskym futbalovým zväzom a Maticou slovenskou vyhlasujú II. ročník Majstrovstiev regiónu TURIEC starých pánov vo futbale ročník narod

Sekretariát TFZ (Eduard Maňúr 0907841477, e-mail: tfz@tfz.sk):
1. Občianske združenie PRO ART AGENSY v spolupráci s Turčianskym futbalovým zväzom a Maticou slovenskou vyhlasujú II. ročník Majstrovstiev regiónu TURIEC starých pánov vo futbale ročník narodenia 1968 a starší). FO, FK alebo kolektívy s ľubovoľným názvom, ktoré majú záujem o štart, sa môžu informovať a prihlásiť na sekretariáte TFZ. Uzávierka prihlášok je 30. 5. 2007. 2. Upozorňujeme funkcionárov FO, FK aby podklady, potrebné k vyhotoveniu registračných preukazov hráčov prechádzajúcich z kategórie žiakov do kategórie dorastu v súťažnom ročníku 2007/2008, zaslali na SsFZ najneskôr do 31. 5. 2007. Hráč je prostredníctvom klubu povinný predložiť v zmysle RP TFZ riadne a čitateľne vyplnenú prihlášku na registráciu (vo všetkých rubrikách, upozorňujeme na uvádzanie presnej adresy žiadateľa – hráča aj s PSČ), doklad na overenie rodného čísla (kópiu RL, OP, karty poistenca a pod.), nepoužitú fotografiu pasových rozmerov (4,5 x 3,5 cm) nie staršiu ako 1 rok s uvedením mena hráča na zadnej strane fotografie, doklad o úhrade registračného poplatku 100,- Sk za jedného hráča (platba sa môže realizovať jedným poštovým poukazom za všetkých žiadateľov FK). Žiacke preukazy zašlite na sekretariát SsFZ v B. Bystrici po skončení súťaže žiakov!
ŠTK (predseda Daniel Borcovan):
1. Na základe vykonaného šetrenia kontumujeme MFZ I. triedy dospelých 20. kolo Bystrička – Žabokreky 3:0 a priznávame tri body FO Bystrička podľa SP čl. 100, písmeno „d“ – inzultácia R na hracej ploche hráčom Slavomír Kmeť 810510. Prípad postupujeme na DK. 2. Pre nerešpektovanie ÚS č. 35 žiadame potrestať FO Turček za nepredloženie dokladu povolenie štartu hráča vo vyššej vekovej kategórii (Peter Zelezník) 1x) sumou 250,- Sk. 3. Námietka kapitána domácich z MFZ 15. kola II. triedy H. Štubňa – Lipovec bola prerokovaná a z hľadiska ŠTK je považovaná za bezpredmetnú. 4. Kontumujeme MFZ 15. kolo II. triedy Fomat Martin – Turček v prospech Fomatu Martin podľa čl. 100, písmeno „e“ (stav hráčov klesol pod sedem). Dosiahnutý výsledok na hracej ploche 7:0 ostáva v platnosti.
Komisia mládeže (predseda Peter Moric):
1. Berieme na vedomie list R Milana Holotíka a postupujeme ho na doriešenie DK. 2. Upozorňujeme FO Družstevník Valča na porušenie RS čl. VI. Bod 3 a čl. VII. Bod 1 v MFZ žiakov Sk B 17. kolo Valča – Diviaky. Zápas je v riešení. 3. Námietka kapitána a vedúceho družstva FO T. Štiavnička v MFZ 23. kolo dorastu T. Štiavnička – Kláštor bola prerokovaná a postúpená na DK.
Disciplinárna komisia – zasadnutie 15.5. 2007 (predseda Pavol Baják):
1. DP-171 Juraj Černák 900123 FO Kláštor: ZČN 1 MFZ od 14. 5. 2007 podľa 1-5a. 2. DP-172 Peter Weiss 690516 FO H. Štubňa: ZČN 6 MFZ od 14. 5. 2007 podľa 1-6-1b. 3. DP-173 Slavomír Kmeť 810510 FO Žabokreky: ZČN 8 mesiacov od 7. 5. 2007 do 6. 1. 2008 podľa 1-6-3a. 4. DP-174 Milan Svitač 830922 Diviaky B: ZČN 4 MFZ od 14. 5. 2007 podľa 1-3B. 5. DP-175 Štefan Horňák 851016 FO Sklabiňa: ZČN 1 MFZ od 14. 5. 2007 podľa 1-5a. 6. DP-176 Martin Hríbik 870422 FO Žabokreky: ZČN 4 MFZ od 14. 5. 2007 podľa 1-3b. 7. DP-177 Rastislav Jarina 890719: ZČN 1 MFZ od 14. 5. 2007 podľa 1-5a. 8. DP-178 Vladimír Jarina vedúci mužstva FO Bystrička dorast: ZČN 3 mesiace od 14. 5. do 13. 8. 2007 – zákaz výkonu akejkoľvek funkcie na lavičke podľa 1-3b. 9. DP-179 Ján Debnár tréner FO Bystrička dorast: ZČN 8 MFZ od 14. 5. 2007 podľa 1-3b. 10. DP-180 Peter Tomahog 860515 FO H. Štubňa: ZČN 4 MFZ od 14. 5. 2007 podľa 1-6-1b. 11. DP-181 Tomáš Kiš 910106 FO T. Štiavnička: ZČN 1 MFZ od 14. 5. 2007 podľa 1-5a – porušenie čl. XXIII. Bod 10 RS súť. ročníka 2006/2007. 12. DP-182 Na základe nerešpektovania ÚS č. 35 na návrh ŠTK DK trestá FO Turček pokutou 250,- Sk + 250.- Sk za prerokovanie podľa DP 2-6. 13. DP-183 Na základe výsledku prerokovania previnení v MFZ na ŠTK DK trestá FO Žabokreky dospelých ZČN 1 MFZ + pokuta 2500.- Sk + 250.- Sk za prerokovanie priestupku podľa DP 2-1d za inzultáciu R hráčom v MFZ hranom 5. 5. 2007. 14. DP-184 ZČN 1 MFZ za 4 ŽK od 14.5.2007: Jozef Hones 850218 FO H. Štubňa, Ľubomír Volna 760314 FO Krpeľany, Vladimír Wänke 720411 FO Žabokreky, Jozef Šípka 880119 FO Necpaly, Marek Straka 880420 FO Kláštor. 15. DP-185 Neprerokované priestupky pre porušenie DP: Ján Kubík 840303 FO T. Teplice B – chýba poplatok za 4 ŽK. 16. Proti rozhodnutiu DK je možné odvolať sa do 15 dní od zverejnenia v ÚS TFZ.
Trénersko-metodická komisia (predseda Stanislav Petrík):
1. Na medzioblastnom futbalovom turnaji mladších žiakov (ročník 1995) konanom dnes 22. 5. 2007 v Liskovej, kde sa stretnú s výbermi ObFZ Liptovský Mikuláš a ObFZ Dolný Kubín, reprezentujú Turčiansky futbalový zväz títo žiaci: Jakub Krupa, Tomáš Stašík, Peter Kučera, Libor Majerík, Lukáš Pastyrnák, Radko Ďanovský, Patrik Lukáč a Martin Gríger (všetci MŠK Fomat Martin), Matúš Fúčela (T. Štiavnička), Ivan Štrbák a David Rosenberg (obaja Príbovce), Kristián Chovanec a Tadeáš Barčiak (obaja ŠK AQUA T. Teplice), Marek Kráľ (T. Kľačany), Peter Zubáň (Mošovce), Jakub Černák (Kláštor), Marek Šenšel (Košťany), Peter Marček (Lipovec). Trénermi výberu sú Peter Kučera a Ladislav Machovič. 2. Realizačný tím výberu dorastencov TFZ, tréner Peter Jesenský a vedúci družstva Ladislav Bartoš, nominoval do širšieho výberu na prípravný výberový zápas 31. 5. 2007 (štvrtok) o 16.30 h na ihrisku FO Bystrička týchto hráčov: M. Skalák, L. Hykl, J. Kotleba, A. Daubner a J. Zaťko (všetci T. Kľačany), L. Kysel, T. Páleš a T. Gallik (všetci Žabokreky), P. Golier a P. Slavkovský (obaja T. Štiavnička), M. Ličko (Sl. Pravno), R. Vojt (Krpeľany), M. Štilec (Lipovec), M. Thomka (Bystrička), M. Krištof (Kláštor), A. Fleško (Podhradie). Zraz hráčov je 31. 5. 2007 o 16.00 h na ihrisku FO Bystrička. Hráči si so sebou prinesú kopačky, chrániče, ponožky, uterák a preukaz poistenca. V prípade neospravedlnenej neúčasti na uvedenom reprezentačnom stretnutí má nominovaný hráč okamžite zastavenú činnosť až do vyšetrenia prípadu disciplinárnou komisiou TFZ (čl. XXIII. Bod 8 – Rozpis súťaží TFZ 2006/2007). Každý hráč dostal pozvánku prostredníctvom FO. 3. Realizačný tím výberu mužov TFZ, tréneri Milan Bielik, Pavol Görög a vedúci družstva Peter Jesenský, nominoval do širšieho výberu na prípravný výberový zápas 6. 6.2007 (streda) o 17.30 h na ihrisku FO Dražkovce týchto hráčov: D. Doboš, M. Fanči, M. Móric, R. Volna a P. Ďanovský (všetci Ďanová), S. Gregor, P. Fečko a M. Pentek (všetci T. Kľačany), R. Kružlic, D. Ďanovský a P. Koleno (všetci (T. Teplice B), P. Lettrich a P. Vereš (Obaja Dubové), J. Getta a J. Chmúrny (obaja Podhradie), P. Popluhár a M. Kalnický (obaja Blatnica), V. Kovanič (Sklabiňa), P. Turčány (Diviaky), P. Ludik (Mošovce), P. Šulan (Košťany), A. Heško (Žabokreky). Zraz hráčov je 6. 6. 2007 o 17.00 h na ihrisku FO Dražkovce. Hráči si so sebou prinesú kopačky, chrániče, ponožky, uterák a preukaz poistenca. V prípade neospravedlnenej neúčasti na uvedenom reprezentačnom stretnutí má nominovaný hráč okamžite zastavenú činnosť až do vyšetrenia prípadu disciplinárnou komisiou TFZ (čl. XXIII. Bod 8 – Rozpis súťaží TFZ 2006/2007). Každý hráč dostal pozvánku prostredníctvom FO.
Komisia delegátov zväzu (predseda Vladimír Pavlák):
1. Známky DZ z MFZ hraných 12.-13.5.2007: Valča B – Sklabiňa (8,3-8-8), T. Tepliece B – Bystrička (7,9-8), Žabokreky – Ďanová (7,8-7,9-8), Podhradie – Krpeľany (7,9-8-8), Košťany – Mošovce (8-8-7,9), Blatnica – T. Kľačany (8-8), Diviaky – Dubové (8-8-8).
Komisia rozhodcov (predseda Peter Šmid):
1. Chyby R v zápisoch o stretnutí v MFZ hraných 12. – 13. 5. 2007: Dolinský 0,5, Hronček 0,4, Kucharčík 1,2, Najšel 0,5, Nedbal 0,5 a Smutný 0,5.
KR – obsadenie R a DZ na 26. – 27. 5. 2007
I. TRIEDA – 23. kolo 27. mája 2007 o 17.00 h: Sklabiňa – Dubové (Karolčík, Hronček, TFZ – Pavlák), Diviaky – Mošovce (26.5., TFZ, TFZ, TFZ – Lupták), Valča B – Krpeľany (26.5., Hronček, Rusnák – Košalko), Košťany – Bystrička (26.5., TFZ, TFZ, TFZ – Pavlák), Podhradie – Ďanová (Wehle, Kohút, Scherer – Košalko), T. Teplice B – T. Kľačany (Polonec, Važan, Smutný – Lupták), Žabokreky – Blatnica (26.5., Smutný, Mikula, TFZ – Lamoš)
II. TRIEDA – 17. kolo 27. mája 2007 o 17.00 h: Lipovec – Kláštor B (Holotík, Kubica), Necpaly – Turček (Nedbal, Skvašík), Horná Štubňa – Sklené (Figura, Kracina), Fomat – Martin – Diviaky B (Mikula, Zaťková – Lamoš), Slov. Pravno – Malý Čepčín (Dolinský, Kucharčík).
DORAST – 25. kolo 26. mája 2007 o 17.00 h: Necpaly – Dubové (Polonec, Kucharčík), T. Kľačany – Kláštor (Holotík, Wehle), Valča – Žabokreky (TFZ, Kubica), T. Štiavnička – Krpeľany (Zaťková, Karolčík), Podhradie – Bystrička (Figura, Nedbal), Slov. Pravno – Dražkovce (Kubeník, Važan), Lipovec – Diviaky (Dolinský, Skvašík), Malý Čepčín – Blatnica (Kracina, Kohút).
ŽIACI Sk. A – 19. kolo 27. mája 2007 o 10.00 h: Lipovec – Krpeľany (Mikula), Trebostovo – Bystrička (Važan), Košťany – Dražkovce (Kracina), Sklabiňa – T. Kľačany (Skvašík), Žabokreky – T. Štiavnička (Scherer).
ŽIACI Sk. B – 19. kolo 27. mája 2007 o 10.00 h: Diviaky – Dubové (Kubica), Príbovce – Mošovce (Kohút), Valča – Kláštor (26. 5. o 14.45 h, Kubica), Horná Štubňa – Ďanová (Rusnák), Slov. Pravno – Háj (Kucharčík). Pavol Kuteľ – prezident TFZ
Eduard Maňúr – sekretár TFZ

Nechajte si posielať prehľad najdôležitejších správ e-mailom

Inzercia - Tlačové správy

 1. Imunitnú bombu do tela dostanete vďaka Vitaglucanu
 2. Budíte sa počas spánku? Toto sú hlavné príčiny
 3. Rozbiehať biznis v čase korony? Ide to
 4. Študuj na univerzite s viac ako 60 ročnou tracíciou!
 5. Ako vybrať AKU reťazovú pílu
 6. Máš dosť teórie a poučiek? Študuj, cestuj, pracuj a ži!
 7. Táto pomôcka zlepší život všetkým imobilným ľuďom
 8. Na VŠEMvs získaš kvalitné štúdium v moderných priestoroch
 9. Hubert – keď život chutí už 195 rokov
 10. V mlieku už nie sme sebestační. Čo sa musí zmeniť?
 1. OFFICE ROKA 2020 poukáže na transformáciu pracovného prostredia
 2. V mlieku už nie sme sebestační. Čo sa musí zmeniť?
 3. Slovenská firma reformuje tradičné multimiliardové odvetvie
 4. Hubert – keď život chutí už 195 rokov
 5. Ako vybrať AKU reťazovú pílu
 6. Mercedes-Benz opäť nadizajnoval budúcnosť
 7. Budúcnosť M&A v Európe
 8. Zdravá pečeň zlepšuje metabolizmus aj celkové zdravie
 9. Právo: Kto sú najväčší právnici a kde všade zostanú súdy
 10. Toto si zapamätajte! Takto určite nakúpite bezpečne
 1. Budíte sa počas spánku? Toto sú hlavné príčiny 27 674
 2. Bezpečná dovolenka v exotike: Maldivy sú prešpikované zážitkami 12 225
 3. Slovenská firma reformuje tradičné multimiliardové odvetvie 12 112
 4. Kaufland na Slovensku testoval novinku, ktorú zavádza v Európe 10 696
 5. Novodobý slovenský Baťa. Zamestnancom stavia domy 8 888
 6. Spájame Slovensko - 4 nové expresné autobusové linky 8 562
 7. Viete, aká je skutočná cena smartfónu? Číslo vás prekvapí 8 430
 8. Príbehy vyhorených, tandem okolo Bödöra a nová trať v Bratislave 8 424
 9. Čo ovplyvňuje chuť kačacieho mäsa? Tieto dve veci 8 229
 10. Oslávte nový rok v teple: Cestujte na Zanzibar úplne bezpečne 8 193
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy z SME | MY Turiec - aktuálne správy

Vzdelávať namiesto zaúčať

Spoločnosť VIENA INTERNATIONAL s.r.o. sa pokúsila rozbehnúť odvážny projekt.

Školiace stredisko spoločnosti VIENA INTERNATIONAL s.r.o.

Samo Hlavaj môže skompletizovať šampionátový hetrik

Slovenská reprezentačná dvadsiatka sa na juniorský svetový šampionát bude pripravovať v izolovanom kempe vo Zvolene. Pozvánku dostal i brankár Samuel Hlavaj.

Zverenci Róberta Petrovického odštartujú prípravu na šampionát počas posledného novembrového dňa.

Zber lístia v Martine

Lístie sa vyzbiera ešte na štyroch sídliskách.

Ilustračné foto.

VII. ročník Kolokvia turistických informačných centier Slovenskej republiky

Kvôli opatreniam súvisiacim s pandémiou COVID-19 sa kolokvium konalo formou moderovaných rozhovorov s odborníkmi z praxe, ktoré sprístupnili na internete.

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Pri inštalácii vianočnej výzdoby v Mlynoch prišiel mladý muž o nohu

Pracovník spadol z výšky približne 20 metrov. Utrpel množstvo zranení.

FOTO: Po obrovských tolstolobikoch prišli na rad skutoční králi priehrady Ružiná

Vo vodnom diele Ružiná prebieha už štvrtý deň záchranný odlov rýb.

Tragická nehoda na R1: Vodiča († 52) vymrštilo z auta

Nehoda sa stala na diaľničnom úseku medzi Zvolenom a Žiarom.

Vianočné trhy v Prievidzi budú, nevyhnú sa však obmedzeniam

Situácia s koronavírusom zasiahla aj do tradičných vianočných trhov v Prievidzi aj do fungovania ľadovej plochy na námestí.

Už ste čítali?