Štvrtok, 28. január, 2021 | Meniny má AlfonzKrížovkyKrížovky
SPOR MESTA MARTIN SO ZVOLENÝM (ALE NEZAMESTNANÝM) HLAVNÝM KONTROLÓROM VYRIEŠILA MIMOSÚDNA DOHODA

Koniec bradatej kauzy

Martin - Takmer 1,6 milióna korún dostane Peter Kašuba od mesta Martin za to, že mu bývalý primátor Stanislav Bernát zabránil vo výkone funkcie, do ktorej bol riadne zvolený.

Pri prerokovávaní materiálu o mimosúdnom usporiadaní sporu, ktorý poslancom mestského zastupiteľstva predkladala prednostka MsÚ Katarína Katinová, sa najskôr hovorilo o histórii celej kauzy. Jej riešenie otvoril list z 2. apríla 2007. V ňom sa P. Kašuba obrátil na primátora mesta Martin, v ktorom prejavil ochotu spor ukončiť mimosúdnou dohodou. P. Kašuba navrhol, že nebude pokračovať v spore za podmienky, ak mu mesto Martin uhradí predpokladaný príjem za obdobie, v ktorom mal vykonávať funkciu hlavného kontrolóra, že mu bude uhradená nemajetková ujma a súdne trovy jeho právneho zástupcu. K. Katinová ďalej uviedla, že na základe tohto návrhu si mesto Martin dalo vypracovať analýzu právneho stavu externému právnikovi, ktorý sa v závere analýzy priklonil k názoru, že navrhovateľ P. Kašuba by bol v súdnom spore proti mestu úspešný. Externý právnik odporučil, aby mesto Martin začalo rokovať o mimosúdnej dohode, ktorá by v prípade neúspechu mesta Martin na súde znamenala ušetrenie finančných prostriedkov oproti stavu, keby mesto ako odporca počkalo na právoplatné súdne rozhodnutie, vrátane konania na Najvyššom súde. Vedenie mesta pristúpilo na rokovanie s právnou zástupkyňou P. Kašubu s cieľom minimalizovať náklady mesta Martin na urovnanie sporu.
V diskusii Jozef Bernát uviedol, že predkladaný materiál, v ktorom ide o viac ako 1,5 milióna korún je nedostatočne vyargumentovaný. Zaujímala ho analýza externého právnika, pričom bol zvedavý na to, kto ju vlastne vypracoval. „Mali sme nechať rozhodovať súdy, ale vidím, že chýba vôľa bojovať,“ skonštatoval J. Bernát. Zároveň navrhol, aby bol tento materiál stiahnutý z rokovania MsZ. Jeho návrh zastupiteľstvo nepodporilo.
Poslanec Milan Benko povedal, že je ťažko sa rozhodnúť. Podľa neho bol P. Kašuba právoplatne zvolený za kontrolóra, o čom je doteraz presvedčený. Uviedol, že návrh na mimosúdnu dohodu podporí, ak mu budú zodpovedané dve otázky. Tá prvá sa týkala toho, či sú v náhrade mzdy za uvedené obdobie započítané aj odmeny. Druhá otázka smerovala k tomu, či je P. Kašuba ochotný sa písomne zaviazať k podmienkam tejto mimosúdnej dohody.
Slavomír Šuch v diskusii povedal, že bol proti tomu, aby sa stal P. Kašuba hlavným kontrolórom. „Keď ho však poslanci v tajnej voľbe zvolili, tak som v následnom konštatačnom uznesení hlasoval za, lebo som rešpektoval vôľu zastupiteľstva, čo bývalý primátor nebol ochotný akceptovať. Nie je to len právny problém, je to aj otázka politickej kultúry a morálky.“ Následne S. Šuch uviedol, že návrh podporí. Jeho kolega z poslaneckého klubu SDKÚ-DS Július Morgoš mal opačný názor a uviedol, že bude hlasovať proti. „Spor prerástol hranicu okresu a zaujíma ma, či bol porušený zákon, alebo nie. O tom však môže rozhodnúť iba súd. Ak pristúpime na mimosúdnu dohodu, tak sa to nikdy nedozvieme,“ dodal J. Morgoš. Medzi prihlásenými do diskusie bol aj I. Homola, ktorý návrh podporil. „P. Kašubovi bolo zabránené vykonávať funkciu, do ktorej bol zvolený. Navyše prišiel o poslanecký mandát a spoločenské postavenie.“ Ladislav Bevilaqua, ktorý bol v čase vzniku kauzy zástupcom primátora, sa stotožnil s názormi poslancov, ktorí boli proti prijatiu dohody o mimosúdnom usporiadaní. „Zastupiteľstvo malo možnosť trojpätinovou väčšinou prelomiť veto primátora, a to sa nestalo.“ Podľa L. Bevilaquu samotná voľba sa od uznesenia nedá oddeliť. Viliam Majda v diskusii povedal, že ide o spor, ktorý bol podľa neho úplne zbytočný. „Traumatizoval naše mesto a treba ho ukončiť,“ dodal.
Na otázky a pripomienky poslancov reagovala K. Katinová. Uviedla, že právna analýza je k dispozícií, poslanci si ju môžu kedykoľvek pozrieť. Vypracovala ju JUDr. Iveta Boškajová. Mimosúdna dohoda nebude mať deklaratívny charakter, bude riadne podpísaná. Výška odškodného sa odvodzovala od platného poriadku odmeňovania mesta Martin. Po diskusii, ktorá mala prevažne vecný charakter, poslanci návrh na mimosúdne urovnanie sporu s P. Kašubom schválili.
Po prerokovaní tohto bodu na otázky novinárov odpovedal primátor Martina A. Hrnčiar. „Snažíme sa urovnávať spory, ktoré nám zanechalo bývalé vedenie mesta. Okresný súd v Martine už dvakrát rozhodol v prospech navrhovateľa P. Kašubu. Aj na základe týchto skutočností a po právnej analýze celého sporu sme usúdili, že je jednoduchšie sa s pánom Kašubom dohodnúť. Táto alternatíva je pre mesto lacnejšia, ako tá, po ktorej by sme na súde spor s navrhovateľom prehrali.“ Andrej Hrnčiar je presvedčený, že bývalý primátor mal voľbu hlavného kontrolóra akceptovať. „Bolo to demokratické rozhodnutie poslancov, ktoré sa malo rešpektovať,“ dodal šéf martinskej radnice.
Stanislav Bernát, martinský exprimátor nám k tomu povedal: „Hodnotím to ako uliatie peňazí
z mestského rozpočtu. Kde a komu pôjdu, to neviem,“ reagoval na rozhodnutie poslancov. Bývalého primátora sme sa pýtali aj na to, či nemá pocit, že tento spor bol zbytočný, veď mesto Martin mohlo vyše 1,5 milióna korún použiť aj iným spôsobom. Tu je jeho odpoveď: „Ten pocit nemám, lebo zákon bol taký, že som mal plné právo postupovať tak, ako som postupoval. Až po vyvolaní kauzy bol zákon upravený. Prečo pána Kašubu neodškodní Národná rada SR? Som si istý, že súd sme nemohli prehrať,“ sebavedomo dodáva S. Bernát.
Martinská kontrolórska kauza v dátumoch
§ 20. februára 2003 zvolili 17 hlasmi poslanci martinského zastupiteľstva Petra Kašubu za hlavného kontrolóra mesta Martin, následne uznesenie o voľbe kontrolóra podporilo 20 poslancov.
§ Peter Kašuba sa vzdal poslaneckého mandátu.
§ Primátor Stanislav Bernát sa s uznesením mesta nestotožnil, označil ho ako nevýhodné pre mesto a pozastavil jeho platnosť.
§ 17. marca 2003 na mimoriadnom rokovaní poslanci nepotvrdili platnosť uznesenia, chýbali k tomu dva hlasy.
§ 1. apríla 2003 chcel Peter Kašuba nastúpiť do práce, pričom sa uchádzal o podpis pracovnej zmluvy. Vtedajší primátor to odmietol s odôvodnením, že uznesenie o voľbe je neplatné.
§ Peter Kašuba sa obrátil na Ústavný súd SR, ale ten jeho sťažnosť 14. novembra 2003 z formálnych dôvodov zamietol.
§ V decembri 2003 Peter Kašuba posunul celú záležitosť na Okresný súd v Martine a martinskú radnicu zažaloval. V žalobe žiadal, aby súd prehlásil jeho nárok na vykonávanie funkcie hlavného kontrolóra za právoplatný.
§ Okresný súd v Martine dal 27. januára 2005 žalujúcej strane svojím rozsudkom za pravdu v časti platnosti nároku na podpísanie pracovnej zmluvy zo strany mesta.
§ Mesto sa v marci 2005 odvolalo na Krajský súd v Žiline, ktorý 20. septembra 2005 zrušil rozsudok Okresného súdu a vrátil mu prípad na prešetrenie.
§ V apríli 2006 sa Okresný súd v Martine opätovne zaoberal celou záležitosťou a v plnom rozsahu prijal návrh žalujúcej strany, čo by v praxi znamenalo, že mesto Martin je povinné uzavrieť pracovný pomer s Petrom Kašubom ako s hlavným kontrolórom na dobu určitú, čiže na šesť rokov, počnúc dňom 1. apríla 2003 a s dohodnutými mzdovými podmienkami v súlade s poriadkom odmeňovania mesta Martin.
§ Mesto Martin sa proti rozsudku opätovne odvolalo na Krajský súd do Žiliny.
§ V novembri 2006 sa malo na Krajskom súde uskutočniť pojednávanie medzi Petrom Kašubom a mestom Martin. To sa pre neprítomnosť zástupcov mesta Martin neuskutočnilo.
§ Peter Kašuba sa 2. apríla 2007 obrátil listom na primátora mesta Martin Andreja Hrnčiara, v ktorom prejavil ochotu spor ukončiť mimosúdnou cestou.
§ Mestské zastupiteľstvo 24. mája 2007 dvadsiatimi hlasmi schválilo návrh na mimosúdne usporiadanie sporu s Petrom Kašubom vo forme odškodnenia vo výške 1,57 mil. korún.

Skryť Vypnúť reklamu

Podmienky mesta
pre uzatvorenie dohody o mimosúdnom vyrovnaní
s P. Kašubom:

P. Kašubovi bude vyplatené odškodné za obdobie od 1. 4. 2003 do 20. 12. 2006 znížené o príjem, ktorý P. Kašuba dosiahol v sledovanom ob-dobí
P. Kašuba si nebude nárokovať úroky z omeškania a nemajetkovú ujmu
P. Kašuba si nebude nárokovať nástup do funkcie
mesto uhradí trovy konania právnej zástupkyni P. Kašubu
Takto sa mesto s P. Kašubom vyrovná

Takto sa mesto s P. Kašubom vyrovnáPredpokladaný zárobok P. Kašubu vo funkcii hlavného kontrolóra za obdobie od 1. 4. 2003 do 20. 12. 20061. 862 967 Sk

Príjem, ktorý dosiahol za uvedené obdobie - 389 526 Sk

Návrh na odškodné1. 473 441 Sk

Trovy právneho zastúpenia99 371 Sk


Celkový návrh na mimosúdne vyrovnanie:1. 572 812 Sk
Ako hlasovali

Skryť Vypnúť reklamu


ZA: M. Benko, J. Hlúbik, V. Majda (všetci KDH), M. Buocik, T. Červeňová, Z. Dobríková, P. Haščík, I. Homola, B. Horecký, P. Kašuba, R. Kollár, Ľ. Košalko, M. Lechan P. Török, P. Vons, T. Zanovit, M. Malík, Z. Sekerková,
P. Sovík (všetci Klub občianskych poslancov), S. Šuch (SDKÚ-DS).


PROTI: K. Adamicová, J. Bernát (obaja OKS), L. Bevilaqua (KDH) a J. Morgoš (SDKÚ-DS)


ZDRŽALI SA HLASOVANIA: V. Grajciar, J. Keráčik, M. Markovič (všetci Smer – sociálna demokracia) a Ľ. Lettrich (SDKÚ-DS).


NEHLASOVALA: G. Ferenczová (Smer – sociálna demokracia).
NEPRÍTOMNÍ: T. Adamko a Ľ. Sýkora (Smer – sociálna demokracia).
Peter Kašuba: Našli sme obojstranne
prijateľný kompromis
V prestávke rokovania mestského zastupiteľstva sme sa o mimosúdnom ukončení sporu pozhovárali s poslancom Petrom Kašubom
Ako vnímate rozhodnutie mestského zastupiteľstva o schválení návrhu mimosúdnej dohody?
Poslanci schválili to, na čom sme sa s vedením mesta dohodli. Určite to nebolo pre nich jednoduché, veď rozhodovali o peniazoch kolegu, s ktorým sedia v jednej poslaneckej lavici. Sám som nebol presvedčený o tom, že je tento návrh priechodný. Musím sa priznať, že niektoré vystúpenia poslancov ma v pozitívnom slova zmysle prekvapili, som rád, že návrh dohody schválili. Chcem však povedať, že jedna vec je samotné odškodnenie, ktoré sa môže zdať niekomu neprimerané, a druhá vec je všetko to príkorie, ktoré som musel počas tých štyroch rokov absolvovať. Po rozhodnutí mestského zastupiteľstva a podpísaní príslušných dohôd považujem túto kauzu za skončenú a pre mňa uzavretú.
Rodila sa dohoda s vedením mesta ťažko?
Moje predstavy boli samozrejme iné, ale ak sme chceli dospieť k dohode, museli sme nájsť spoločný kompromis. Veľmi si vážim prístup vedenia mesta k vyriešeniu tohto problému. Korektne sme rokovali a výsledok sa dostavil. Nebolo to jednoduché, ale spokojné sú obidve strany.
Z právnej analýzy, ktorú si mesto dalo vypracovať, vyplýva, že v spore s vami by martinská radnica zrejme úspešná nebola. Prečo ste potom pristúpili na rokovanie o mimosúdnej dohode? Prakticky ste mohli získať viac. Nielen finančne, ale aj spoločensky...
Viete, nikdy som si nemyslel, že sa budem s niekým súdiť, ale život ma nakoniec donútil. Mal som úprimný záujem celý spor ukončiť, lebo to človeka vyrušuje a oberá ho o pokoj. Vždy, keď som niekoho stretol, tak sa ma pýtal, čo je vo veci nové a podobne. Na druhej strane mám ako poslanec záujem o spoluprácu s vedením mesta. Ak by sme sa súdili, tak spolupráca by bola komplikovanejšia. Možno by som naozaj vysúdil viac, ale dohodli sme sa na kompromise, ktorý je akceptovateľný.
Odkázali by ste niečo exprimátorovi Stanislavovi Bernátovi, ktorý vám zabránil vo výkone funkcie hlavného kontrolóra?
Neodkazujem mu nič. Každý človek za sebou zanecháva nejakú stopu, každý človek si sám nesie zodpovednosť za svoje rozhodnutia.
(rk)

Nechajte si posielať prehľad najdôležitejších správ e-mailom

Inzercia - Tlačové správy

 1. Výpredaj zásob. Bezpečný nákup s garanciou dodania až k vám
 2. Za špičkovým produktom na podporu imunity sú talentovaní Slováci
 3. Viete, ako správne umyť ovocie? Čistá voda stačiť nemusí
 4. Ako spoznať ekologickejšie potraviny? Radí odborník
 5. Ochrana prírody na Slovensku má nové ocenenie
 6. Pandemická kríza urobila obrovské PR online vzdelávaniu
 7. Absolventi Paneurópskej vysokej školy majú takmer najvyšší plat
 8. Investície s fixným ročným výnosom od 6 do 8,25 %
 9. Zanzibar: Čo treba vidieť v africkom raji
 10. Videobanking. Nová éra bankovania je tu
 1. Neprekonaný VAM systém, ktorý zabráni krádeži vášho auta
 2. Výpredaj zásob. Bezpečný nákup s garanciou dodania až k vám
 3. Garmin predstavuje Lily, svoje najmenšie inteligentné hodinky
 4. Babylon Berlín: Najdrahší nemecký seriál
 5. Potravinové intolerancie bude KRAJ riešiť aj tento rok
 6. Viete, ako správne umyť ovocie? Čistá voda stačiť nemusí
 7. Závod zamestnáva 500 ľudí. Tatravagónka v Trebišove má 50 rokov
 8. Spoločnosť BILLA v novom e-booku radí, ako sa stravovovať zdravo
 9. Počas koronakrízy vzrástli obavy z dopadov práceneschopnosti
 10. Za špičkovým produktom na podporu imunity sú talentovaní Slováci
 1. V centre Bratislavy ako na dedine. Ako sa býva v hlavnom meste? 20 064
 2. Zanzibar: Čo treba vidieť v africkom raji 18 840
 3. Viete, ako správne umyť ovocie? Čistá voda stačiť nemusí 18 412
 4. Mozog Penty na kolenách: Aký je Hačšákov príbeh v Pente? 18 106
 5. Sedem najznámejších pyramíd v Mexiku 8 071
 6. SME.sk zaznamenalo rekordný nárast záujmu čitateľov 7 751
 7. Za špičkovým produktom na podporu imunity sú talentovaní Slováci 7 401
 8. Produkujeme viac odpadu, kompostujeme len tretinu 7 313
 9. 10 vecí, pre ktoré sa oplatí navštíviť Dominikánsku republiku 7 305
 10. Ohlúpli sme počas Covid roka? 7 155
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy z SME | MY Turiec - aktuálne správy

Mobilné odberové miesto pri Kine Moskva.

Niekde sa objednávalo, niekde si bolo treba vystať rad.

15 h
Ľuboš Thomka (s loptou) stratil na víťaza len osem bodov.

Vo aktuálnej zostave jedenástky TFZ je sedem mien z vlaňajška. Najstarší laureát má 42 rokov a najmladší dvadsaťjeden. Ako sa stalo v poslednom období pravidlom, na zozname dominujú tridsiatnici. Víťaza tohtoročného hodnotenia dal na svoj hlasovací lístok každý klub prvej triedy.

15 h
Ivan Kocan, primár pľúcnej kliniky Univerzitnej nemocnice v Martine.

Novinku z Univerzitnej nemocnice v Martine v pilotnej fáze vyskúšalo sedem pacientov.

19 h
Ilustračná foto.

Prednosta Okresného úradu v Martine Vladimír Polakovič tvrdí, že percento infekčnosti v rámci okresu sa nedá určiť na základe čiastkových výsledkov.

26. jan

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Zvolen patrí medzi lepšie okresy.

26. jan

Pokiaľ ste nezvestné deti videli, kontaktujte políciu.

17 h

Mnohí vodiči odbočujú na Nedožerskej ceste v Prievidzi doľava, smerom do mestskej časti Necpaly. Podľa dopravnej značky to však robiť nemôžu, čo si mnohí doteraz neuvedomovali.

23 h

Poradia sa od včera zmenili.

11 h

Už ste čítali?