Pondelok, 26. október, 2020 | Meniny má DemeterKrížovkyKrížovky

JOZEF ŤAPAJ: Viesť mestskú políciu je pre mňa výzva

Jozef Ťapaj si po tridsiatich dvoch rokoch služby v policajnom zbore vyzliekol uniformu. Chvíľu si oddýchol, našiel si civilné zamestnanie. Nevydržal v ňom však dlho.

jozef ťapaj Po úspešnom výberovom konaní od 1. mája nastúpil na pozíciu náčelníka Mestskej polície v Martine. Svoje pôsobenie v nej vníma ako výzvu, s ktorou sa chce úspešne popasovať. Sľubuje odbornosť, spoľahlivosť a objektívnosť.

Pomerne dlhý čas ste pôsobili
v policajnom zbore, v súčasnosti ste už viac ako mesiac náčelníkom martinskej Mestskej polície. Môžete porovnávať?
Ťažko sa to porovnáva. V policajnom zbore som pracoval viac ako tridsať rokov, v novej pozícii som niekoľko týždňov. Základný rozdiel je ale v tom, že mestská polícia je poriadkový útvar, kým príslušníci policajného zboru sa okrem priestupkov venujú odhaľovaniu a objasňovaniu trestnej činnosti, riešia dopravno-bezpečnostnú situáciu, vedú rôzne správne konania a venujú sa preventívnym aktivitám. Policajný zbor rieši kriminalitu v celom rozsahu a je hodnotený podľa toho, ako sa mu percentuálne darí objasňovať prípady. Mestská polícia sa naopak zaoberá priestupkami na území mesta, dbá na dodržiavanie verejného poriadku, zákonov, všeobecno-záväzných nariadení, uznesení a plní pokyny primátora mesta, ktorý je prakticky šéfom mestskej polície. Náčelník má zodpovednosť za praktický výkon činnosti mestskej polície.
Keď sa po roku 1989 formovali útvary mestskej polície, tak sa to u časti príslušníkov policajného zboru nevnímalo s nadšením a vzťahy medzi týmito bezpečnostnými zložkami neboli ideálne. Ako ste to vtedy vnímali vy? Ako pomoc, alebo ako okliešťovanie kompetencií policajného zboru?
Vo funkciách v policajnom zbore som začal pracovať od roku 1990, predtým som robil radového policajta. Nepocítil som vtedy a ani potom, že by naše vzájomné vzťahy boli negatívne alebo nevraživé, to určite nie. Boli však akési zvláštne a pravdupovediac ani neviem, čo to spôsobovalo. Možno to bola neznalosť, obavy z nevyjasnených právomocí a kompetencií. No každý začiatok je ťažký. Vzťahy sa postupne formovali a spolupráca sa prehlbovala. Dnes stojím na druhom brehu a mám úprimný záujem, aby sme sa zas posunuli o niečo ďalej, aby sme v záujme občana ešte viac a efektívnejšie spolupracovali.
Prečo ste vlastne z policajného zboru odišli?
Bolo to vlastné rozhodnutie. Predsa len, strávil som tam tridsaťdva rokov, pričom posledných štrnásť som pôsobil v rôznych vyšších funkciách. Bola to obrovská zodpovednosť, denné stresové situácie. Pokoj som nemal ani doma, obrazne povedané - spával som s telefónom na uchu. Neraz sa stalo, že som v noci riadil operačné stredisko cez telefón a prostredníctvom neho kontroloval celú bezpečnostnú situáciu v okrese. Rodina si „užila“ svoje, nemali to so mnou jednoduché. Nechápte to, že sa sťažujem, len konštatujem niektoré skutočnosti, ktoré ma spolu s ďalšími doviedli k tomu, že som z polície nakoniec odišiel. Doma som sa ale dlho ne-ohrial. Prišlo niekoľko ponúk a reagoval som na tú z úradu práce. Tam som pôsobil ako právnik.
Dnes ste opäť v uniforme. Čo vás motivovalo k reakcii na výberové konanie na miesto náčelníka mestskej polície?
Ako občan som mal k práci mestskej polície určité výhrady. Netvrdím, že doterajšia činnosť mestskej polície bola zlá, ale som presvedčený, že ju treba orientovať iným – povedzme, že viac tým „policajným smerom“. Nie je predsa možné, aby občanovi, ktorý podá telefonický podnet na protiprávne konanie, bolo prostredníctvom centrály odporučené, že má prísť osobne spísať záznam. Taký občan, ktorý býva niekde v Záturčí, logicky na Ľadoveň nepríde a radšej mávne rukou a myslí si svoje. A tak sa možno stalo, že ak sa niekde páchal priestupok, resp. trestný čin, kompetentní sa ním vôbec nezaoberali. Takéto prípady sa už nemôžu opakovať. Môže sa stať, že hliadka príde na inkriminované miesto neskôr, pretože v inej lokalite možno rieši iný prípad, ale nakoniec príde a bude skúmať, kto dával podnet, prečo ho dával a či treba zakročiť. Aj to boli dôvody, ktoré má viedli k tomu, že som sa prihlásil na výberové konanie. Stáť na čele mestskej polície je pre mňa výzvou. Moja dlhoročná prax v policajnom zbore, právnické vzdelanie, ale aj životné skúsenosti, mi dávajú predpoklady na to, aby som sa s touto výzvou čo najlepšie vysporiadal.
Po menovaní za náčelníka mestskej polície ste prakticky prišli do nového prostredia. Aký tím ľudí ste na svojom novom pôsobisku našli?
Kolektív sa nedá spoznať za tri-štyri týždne. Každopádne si ale myslím, že tento kolektív je formovateľný, je predpoklad, že činnosť mestskej polície sa zlepší. Urobím pre to maximum.
Čo konkrétne máte na mysli?
V prvom rade som si preskúmal vedomostnú úroveň policajtov. Treba ju prehĺbiť. Nielen v teoretickej rovine, tá je relatívne na celkom dobrej úrovni, ale najmä v praktickej oblasti. Pod odborným vedením budú všetci moji podriadení preškolení z taktiky služobných zákrokov, z použitia zbrane a podobne. Zistil som totiž, že naši policajti akoby sa báli využívať oprávnenia, ktoré im zákon o obecnej polícii ukladá. Zákon síce poznajú, ale niekedy ho nevedia uplatňovať pri bežnom výkone služby. To sa musí zmeniť, preto sú dôležité praktické cvičenia, na ktorých budem trvať. Samozrejme, tie treba zaplatiť a už som na to príslušné kroky podnikol. Keď týmto všetkým úspešne prejdeme, tak potom ja môžem od svojich podriadených vyžadovať stopercentné plnenie úloh, potom ich môžem posielať do niečoho, čo musia zvládnuť. Za dôležité tiež považujem odmeňovanie, ktoré v minulosti nebolo vždy objektívne. Keď som nastúpil do funkcie, svojim kolegom som povedal, že im sľubujem odbornosť, spoľahlivosť a objektívnosť. To môžem garantovať, to jednoducho zabezpečím.
Aký by mal byť podľa vás profil ideálneho mestského policajta?
Nikto nie je dokonalý, ale v prvom rade musí policajt ctiť a dodržiavať zákon. O mne je známe, že bazírujem na disciplíne a sebadisciplíne. Sebadisciplína je prvým predpokladom toho, že policajt si nerieši len otázku zamestnania, ale že niekoho a niečo reprezentuje, že má v sebe zakódovanú istú stavovskú česť. Dobrý policajt si uvedomuje, že musí byť nápomocný občanom, teda tým, ktorých má chrániť.
Sú mestskí policajti dostatočne zaplatení?
Otvorene poviem, že práca mestského policajta nie je po finančnej stránke veľmi atraktívna. Platy sú veľmi nízke a aj s tým budeme musieť niečo robiť. Je to dôležité kvôli motivovaniu kvalitných ľudí, aby mali záujem o prácu v našich službách. Samozrejme, predtým, ako budeme od mesta požadovať, aby sa platy policajtov zdvihli, musíme dokázať, že si to zaslúžime. To začínam vštepovať svojim podriadeným a som rád, že si to už niektorí uvedomujú. Za ten krátky čas, čo som tu, sme už zaznamenali prvé úspechy.
Buďme konkrétnejší...
Aj vo vašom týždenníku ste upozorňovali na problém vandalizmu, ktorý sa objavil na cintoríne v Kolónii Hviezda v Priekope. Tento prípad je už objasnený. Usvedčili sme skupinu šiestich až siedmich mladíkov vo veku od pätnásť do sedemnásť rokov, ktorí sa na malom motocykli preháňali po hroboch, pričom ich zdevastovali. Prípad sme riešili v priestupkovom konaní, navyše táto skupina mladých ľudí spolu so svojimi rodičmi následok škody jednu sobotu priamo na mieste činu odpracovala. Odhalili sme aj sprejerov na Ľadovni, prípad bude postúpený orgánom činným v trestnom konaní. Úspešní sme boli aj pri objasňovaní ničenia mestského mobiliáru v centre mesta, tieto priestupky sa nám podarilo odhaliť. Častými kontrolami sme v Hviezdoslavovom parku a v priestore pod Slovenským národným múzeom eliminovali konzumovanie alkoholických nápojov mladými ľuďmi, ktorí by pod ich vplyvom mohli mať tendenciu niečo ničiť. Úspechy nepreceňujeme, ale už tu sú.
Má mestská polícia v Martine dostatok policajtov? Nie je vás málo?
Celkovo nás je päťdesiatosem, ale treba zobrať do úvahy, že policajti majú aj voľno, dovolenky, môžu byť chorí a podobne. Niekedy som naozaj rád, keď mám v zmene desať ľudí, s ktorými musím pokryť celé mesto. Určite by nebolo zlé, keby nás mohlo byť viac, ale rešpektujem a vnímam realitu.
Často sa občania sťažujú, že v centre je príliš veľa policajtov, ktorí potom chýbajú v okrajových častiach mesta. Ako vnímate tieto výhrady? Myslíte si, že sa dnes ľudia na sídliskách cítia bezpečne?
Pravda je, že v centre mesta bolo našich príslušníkov niekedy priveľa. Prechádzali sa po pešej zóne a, obrazne povedané, strážili Millenium. Po mojom príchode, možno to už občania aj zaregistrovali, sme hliadkami posilnili okrajové časti mesta. Tam policajti plnia také úlohy, ktoré sú od služby v centre diametrálne odlišné. Z centra sme preventívnym pôsobením vytlačili vandalizmus, ale ten sa presunul na sídliská. To nie je dobre, musíme ho riešiť. Sami to nedokážeme zvládnuť, v súčinnosti s policajným zborom ale áno. Dúfam, že moja osoba je dostatočnou zárukou toho, že zintenzívnime vzájomnú spoluprácu. Ani ja nie som úplne presvedčený o tom, že sa dnes ľudia na sídliskách cítia bezpečne. Ich pocit ale môžeme zmeniť len posilnením výkonu služby z rezerv a radov mestskej polície a policajného zboru. Spolupracovať chceme aj so železničnou políciou. Nielen v okolí Železničnej stanice v Martine, ale aj všade tam, kde železničná trať pretína mesto. S príslušnými funkcionármi sme sa už stretli, hovorili sme o tom a verím, že to nebolo zbytočné.
Nemožno si nevšimnúť, že sprejerstvo je v Martine veľkým problémom. Každá nová alebo zrekonštruovaná budova čelí nájazdom sprejerov. Čo s tým?
Sprejerstvo je poškodzovanie majetku a poškodzovanie majetku je trestný čin. Mestská polícia teda má mať záujem na eliminácii sprejerstva, a to v súčinnosti s policajným zborom, keďže tu ide o veľké škody. Opäť pomôže len posilnenie služby a rýchlosť zákroku. Ak policajt príde na miesto činu za polhodinu, nebude okamžite reagovať na podnet, tak nemá nádej a šancu chytiť páchateľov. Je to náročné, ale občania od nás právom očakávajú, aby sme takéto situácie dokázali riešiť.
Často sa občania sťažujú na psíčkarov a na ich benevolenciu v starostlivosti o psov. Oči kolú najmä psie výkaly, ktorých je všade po sídliskách viac ako dosť...
Riešiť to patrí výlučne do našej kompetencie. Som presvedčený o tom, že je nevyhnutné vypracovať také všeobecné záväzné nariadenie mesta, ktoré by dôslednejšie umožňovalo postihovať takéto priestupky. Naším pôsobením v uliciach by sa nám malo dariť skultúrniť pohyb psíčkarov a zvierat v meste a to tak, aby sa hneď na mieste odstraňovali následky takejto prechádzky. Mesto musí zabezpečiť špeciálne odpadové nádoby, aby majitelia psov mali kde exkrementy odhadzovať, lebo viacerí z nich takúto snahu majú a právom poukazujú na to, že nie je vytvorené zázemie.
Vo Vrútkach úspešne funguje kamerový systém, ktorý evidentne uľahčil prácu mestským policajtom. Kedy sa ho dočkáme v Martine?
Už pred dvanástimi rokmi, keď som robil šéfa kriminálky v Martine, sme požiadali vedenie mesta, aby v určitých rizikových lokalitách inštalovali kamery. Žiaľ, vtedy to nevyšlo. Nie kvôli tomu, že by radnica nebola ochotná zaviesť kamerový systém, ale kvôli tomu, že chýbali finančné zdroje. Kamery určite potrebujeme, v určených lokalitách by nám mohli zabezpečiť verejný poriadok. Ak by v priestore, kde je nainštalovaná kamera, došlo k spáchaniu priestupku alebo
k trestnému činu, záznam by nám pomohol identifikovať a usvedčiť páchateľa. Kamery sa však dajú využiť aj iným spôsobom. Napríklad v doprave, na meranie rýchlosti. Kritická situácia je na Mudroňovej ulici, kde je predpísaná štyridsiatka alebo aj na Severe, kde sa niektoré autá preháňajú aj dvojnásobnou rýchlosťou ako je povolené.
Kamery by vám zrejme pomohli efektívnejšie využiť ľudský poten-ciál, ktorý máte k dispozícii....
Máte pravdu. Ak by sme mali kamery v určitých lokalitách, tak policajtov by sme mohli presunúť niekde inde, hoci na sídliská či do okrajových častí mesta.
Rozhodujúce slovo, čo sa týka kamier, bude mať vedenie mesta a najmä poslanci...
Myslím si, že vedenia mesta a poslanci majú o kamerový systém záujem a nebude problém ho schváliť. Dôležitý je výber kamerového systému a financie.
Nemôžeme obísť „papuče“, ktoré motoristi neradi vidia na kolesách svojich áut. Verejnosť má často dojem, že mestskí policajti nič iné nerobia, len ich zakladajú a inkasujú pokuty...
Priznám sa, aj ja som mal ako občan taký dojem. No zisťujem, že to tak nie je. Pozrite sa, človek je tvor nedisciplinovaný a motorista zvlášť. Ak by sme od „papúč“ upustili, tak za krátky čas ma budete kritizovať za dopravný chaos v meste. Disciplína je dôležitá a musíme ju vyžadovať, no kultivovane, korektne a slušne. Sankcia by mala nasledovať až vtedy, keď už sa nedá náprava urobiť dohováraním.
Pripravujete v štruktúre mestskej polície aj nejaké personálne zmeny?
Zástupcovia náčelníka sú dnes dvaja, časom bude určite len jeden, aby to bolo v súlade s príslušným zákonom. Teraz vám nepoviem, kto ním bude. Som tu ešte príliš krátko na to, aby som dospel k rozhodnutiu. Najprv si spravím dôkladnú analýzu a na základe nej pripravíme novú organizačnú štruktúru, ktorá musí prejsť obvyklým schvaľovacím procesom v mestskom parlamente.
Zostáva v radoch mestskej polície pracovať aj váš predchodca - Jaroslav Blizniak?
Je to len na osobnom rozhodnutí Jaroslava Blizniaka. Ak sa rozhodne ostať, tak mu ponúknem adekvátnu pozíciu. Ak sa rozhodne odísť, tak si podáme ruky a rozlúčime sa. Medzi nami nie sú a nikdy neboli žiadne spory.

Skryť Vypnúť reklamu


Viera Legerská
Roman Kopka

Nechajte si posielať prehľad najdôležitejších správ e-mailom

Inzercia - Tlačové správy

 1. Covid a post-Covid: Ako sa chrániť pred kybernetickými útokmi?
 2. Fresh Market má novú predajňu Sanagro. Takto to tam vyzerá
 3. Príjem vs. dôchodok. Realita, ktorú na ktorú sa treba pripraviť
 4. Zlaďte vaše šperky s jeseňou
 5. ARÓNIA a RAKYTNÍK - podporí tvoju imunitu v boji s vírusmi
 6. Šiesty titul Auto roka: komu sa podaril tento historický úspech?
 7. Novodobý slovenský Baťa. Zamestnancom stavia domy
 8. O levočský „nanozázrak“ sa zaujíma európsky trh
 9. LEN DNES: Zľava viac ako 50% na ročné predplatné týždenníkov MY
 10. Pracujete v IT? Táto slovenská firma neustále prijíma ľudí
 1. Duálnu prax v dm nahradilo počas pandémie online vzdelávanie
 2. Chief of Slovak Telekom: We care about the future of Slovakia
 3. ARÓNIA a RAKYTNÍK - podporí tvoju imunitu v boji s vírusmi
 4. Príjem vs. dôchodok. Realita, ktorú na ktorú sa treba pripraviť
 5. Šiesty titul Auto roka: komu sa podaril tento historický úspech?
 6. Novodobý slovenský Baťa. Zamestnancom stavia domy
 7. Kvalitné sporenie si dokážete vybaviť z pohodlia domova
 8. Tesco prináša zákazníkom potraviny za každých okolností
 9. Vedeli ste, že jablká majú svoj medzinárodný deň?
 10. Zostáva už len 7 dní na predloženie žiadosti o grant
 1. Novodobý slovenský Baťa. Zamestnancom stavia domy 23 846
 2. Pracujete v IT? Táto slovenská firma neustále prijíma ľudí 21 256
 3. O levočský „nanozázrak“ sa zaujíma európsky trh 15 838
 4. Pravá strana Dunaja môže vďaka Inchebe získať novú tvár 12 683
 5. Vyučujú školy informatiku dobre? Tieto patria medzi ukážkové 12 301
 6. LEN DNES: Zľava viac ako 50% na ročné predplatné týždenníkov MY 12 055
 7. Toto sú povolania budúcnosti. Niektoré prekvapili 11 704
 8. Ako pracujú horskí nosiči? Vstávajú ráno o štvrtej 10 865
 9. Na Slovensku pribúdajú nové bankomaty. Viete čo v nich vybavíte? 10 808
 10. Ako vidia budúcnosť deti zo základných škôl? Budete prekvapení 10 637
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy z SME | MY Turiec - aktuálne správy

Pacientov s ochorením na Covid 19 v nemocnici pribúda, rozširujú sa aj červené zóny

V Univerzitnej nemocnici Martin (UNM) bolo v pondelok hospitalizovaných 72 pacientov s pozitívnym testom na ochorenie COVID-19.

Pavilón č. 5 v UN Martin je už celý v červenej zóne.

Vrútky už určili miesta, kde sa bude testovať

Jedným z odberových miest bude aj kino 1. máj, využijú sa aj telocvične škôl.

Ilustračné foto.

Mesto Martin hľadá dobrovoľníkov na testovanie obyvateľstva

Celoplošné testovanie sa uskutoční v sobotu a nedeľu od 8. do 20. h. Prestávka je naplánovaná od 12. do 13. h.

Ilustračné foto.

MY PLUS: Pokojne zostaňte doma, náš týždenník MY si teraz prelistujete už aj online

23 regionálnych titulov MY a niekoľkoročný archív online plus odomknutý exkluzívny obsah na 27 weboch MY - to je MY PLUS.

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Ako sa penzistom zvýšia dôchodky

Aj od januára budúceho roku môžu dôchodcovia počítať so zvyšovaním penzií o valorizáciu. V tom istom mesiaci sa zvýšené dôchodky začnú aj vyplácať.

Padol ďalší rekord. V Trenčianskom kraji odhalili takmer 400 prípadov nákazy

Ide o pozitívnych ľudí identifikovaných klasickou cestou pomocou PCR testov.

Agrokomplex musí po desaťročiach odstrániť svoj ikonický nápis

Konštrukciu vytvorili v roku 1974. Jej súčasťou bol aj klas.

Už ste čítali?