Štvrtok, 28. január, 2021 | Meniny má AlfonzKrížovkyKrížovky
ÚRADNÁ SPRÁVA Č. 40 – ROČNÍK 2006/2007

TURČIANSKY FUTBALOVÝ ZVÄZ

Výkonný výbor:
1. Výkonný výbor TFZ na svojom zasadnutí 4. 6. 2007 sa nezaoberal odvolaním FO Družba Malý Čepčín voči ÚS TFZ č. 35 pre nesplnenie čl. XXII. bod f Rozpisu súťaží TFZ na súťažný ročník 2006/2007 (nesprávny stupeň odvolania). Odvolací vklad prepadá v prospech TFZ.
Sekretariát TFZ (Eduard Maňúr 0907841477, e-mail: tfz@tfz.sk):
1. TFZ ponúka záujemcom uvedenie reklamy (formát A5 – vo vnútri materiálu nefarebná á 1000,- Sk, posledná strana obálková – farebná á 3000,- Sk) v Rozpise Turčianskych futbalových súťaží na súťažný ročník 2007/2008. Je to brožúrka, ktorá slúži v každodennej práci funkcionárom FO, FK počas celej sezóny. Uvedené sú v nej základné informácie o organizovaných súťažiach s ich termínovými listinami, pravidlami, organizáciou, ekonomickými náležitosťami, vyžrebovaním súťaží riadených TFZ – I. a II. triedy dospelých, dorastu, žiakov Sk A a Sk B, adresárom klubov, rozhodcov a delegátov zväzu. Ponuky zasielajte do 30. 6. 2007 na adresu: TFZ, A. Kmeťa 26, 036 01 Martin, e-mail tfz@tfz.sk.
2. Na všetky FO, FK boli zaslané prihlášky do súťaži Turčianskeho futbalového zväzu v súťažnom ročníku 2007/2008. Žiadame FO, FK, aby dodržali termín zaslania prihlášok – do 22. 6. 2007.
ŠTK (predseda Daniel Borcovan):
1. Námietka kapitána domácich z MFZ II. triedy Malý Čepčín – Fomat Martin bola prerokovaná a z hľadiska ŠTK je považovaná za bezpredmetnú. 2. Na základe oznámenia R v zápise o stretnutí nariaďujeme FO Malý Čepčín zabezpečiť možnosť zamykania kabíny rozhodcov.
Komisia mládeže (predseda Peter Moric):
1. Na základe návrhu VV TFZ kontumujeme MFZ 17. kola žiakov Sk. B Valča – Diviaky a priznávame 3 body a skóre 3:0 v prospech FO Diviaky pre porušenie Rozpisu súťaží TFZ čl. VI. bod 3 a čl. VII. bod 1. Prípad postupujeme na doriešenie DK. 2. Finálové zápasy žiakov sa uskutočnia v sobotu 16. júna 2007 na ihrisku FO Družstevník Belá-Dulice s nasledovným programom: o 14. h zápas o 3. miesto – Dražkovce – druhý zo Sk. B, o 16.15 h zápas o 1. miesto (o majstra Turca na rok 2007) – Belá-Dulice - víťaz Sk. B. 3. Súhlasíme so vzájomnou dohodou oddielov o zmene hracieho času MFZ žiakov 21. kolo Príbovce – Ďanová 10. 6. 2006 o 14.30 h. na ihrisku v Príbovciach.
Disciplinárna komisia – zasadnutie 5. 6. 2007 (predseda Pavol Baják):
1. DP-197 Ján Ertel 710729 FO Slov. Pravno: ZČN 12 mesiacov od 29. 5. 2007 do 28. 5. 2008 podľa 1-6-3a. 2. DP-198 Marek Bandyk 920403 FO Trebostovo: ZČN 3 MFZ od 4. 6. 2007 podľa 1-6-1b. 3. DP-199 Michal Lupták 920223 FO Dražkovce: DK na základe čl. 18 b1 upúšťa od potrestania menovaného. 4. DP-200 Ján Čepčány 930720 FO Trebostovo: DK na základe čl. 18 b1 upúšťa od potrestania menovaného. 5. DP-201 Daniel Lukašik 920711 FO Trebostovo: ZČN 1 MFZ od 4. 6. 2007 podľa 1-4a. 6. DP-202 Andrej Jurčík 920314 FO T. Štiavnička: ZČN 1 MFZ od 4. 6. 2007 podľa 1-5a. 7. DP-203 Martin Mikeš 930308 FO Slov. Pravno: ZČN 2 MFZ od 4. 6. 2007 podľa 1-3a. 8. DP-204 Peter Olbert 841101 FO Malý Čepčín: ZČN 3 MFZ od 4. 6. 2007 podľa 1-3b. 9. DP-205 Anton Valko 800627 FO Malý Čepčín: ZČN 3 MFZ od 4. 6. 2007 podľa 1-3b. 10. DP-206 DK trestá FO Slovenské Pravno pokutou 250.- Sk + 250.- Sk za neospravedlnenú neúčasť na zasadnutí DK podľa DP 2-6.
11. DP-207Roman Hanko hlavný usporiadateľ FO Slov. Pravno: ZČN 6 MFZ od 5. 6. 2007 podľa DP 1-10 – uhradiť 200.- Sk. 12. DP-208 DK trestá FO Slovenské Pravno zastavením činnosti na 1 MFZ nepodmienečne + pokutou 1000.- Sk + 250.- Sk za prerokovanie za inzultáciu R hráčom po MFZ 27. 5. 2007 – podľa DP 2-1d. 13. DP-209 DK odstupuje KR na ďalšie riešenie R Anton Karolčík z MFZ žiakov Dražkovce – Trebostovo z 3. 6. 2007. 14. DP-210 DK odstupuje KR na ďalšie riešenie R Viktor Kubeník z MFZ žiakov Valča – Diviaky z 12. 5. 2007. 15. DP-211 Na základe návrhu KM DK trestá vedúceho družstva žiakov FO Valča Jozef Škvarka ZČN 4 MFZ od 5. 6. 2007 podľa 1-9-2b – uhradiť 200.- Sk.
16. DP-212 Na základe návrhu KM DK trestá trénera družstva žiakov FO Valča Jozef Haluška ZČN 4 MFZ od 5. 6. 2007 podľa 1-9-2b – uhradiť 200.- Sk. 17. DP-213 Neprerokované priestupky hráčov pre porušenie DP: Martin Grisnik 890413 FO Necpaly – chýba poplatok. 18. DP-214 ZČN 1 MFZ za 4 ŽK od 4. 6. 2007: Michal Bartoš 900527 FO Žabokreky, Lukáš Repka 880830 FO Žabokreky, Michal Fodrek 910219 FO Žabokreky, Miroslav Rusnák 911207 FO Valča. 19. Proti rozhodnutiu DK je možné odvolať sa do 15 dní od zverejnenia v ÚS TFZ.
Hospodárska komisia (predseda Miroslav Skalák):
1. Podlžnosti FO, FK voči TFZ: Háj 750.- Sk ÚS č. 35, Sklabiňa 750.- Sk ÚS č. 36, Žabokreky 2750.- Sk ÚS č. 37, Blatnica 2000.- Sk ÚS č. 39. Podlžnosti uhradiť do 22. 6. 2007 pod následkom disciplinárnych opatrení.
Trénersko-metodická komisia (predseda Stanislav Petrík):
1. Realizačný team výberu dorastencov TFZ, tréner Peter Jesenský a vedúci družstva Ladislav Bartoš, nominoval na medzioblastné futbalové stretnutie medzi výbermi TFZ a ObFZ Topoľčany, ktoré sa uskutoční 23. júna 2007 (sobota) o 14.30 h. na ihrisku FO Turč. Kľačany týchto hráčov: M. Skalák, L. Hykl, J. Kotleba, A. Daubner a J. Zaťko (všetci T. Kľačany), L. Kysel, T. Páleš a T. Gallik (všetci Žabokreky), P. Golier a P. Slavkovský (obaja T. Štiavnička), M. Ličko (Sl. Pravno), R. Vojt (Krpeľany), M. Štilec (Lipovec), M. Thomka (Bystrička), M. Krištof (Kláštor), A. Fleško (Podhradie). Zraz hráčov je 23. 6. 2007 o 13.30 na ihrisku FO Turč. Kľačany. Hráči si so sebou prinesú kopačky, chrániče, ponožky, uterák a preukaz poistenca. V prípade neospravedlnenej neúčasti na uvedenom reprezentačnom stretnutí má nominovaný hráč okamžite zastavenú činnosť až do vyšetrenia prípadu disciplinárnou komisiou TFZ (čl. XXIII. bod 8 – Rozpis súťaží TFZ 2006/2007). 2. Realizačný team výberu mužov TFZ, tréneri Milan Bielik, Pavol Görög a vedúci družstva Peter Jesenský, nominoval na medzioblastné futbalové stretnutie medzi výbermi TFZ a ObFZ Topoľčany, ktoré sa uskutoční 23. júna 2007 (sobota) o 16.45 h. na ihrisku FO Turč. Kľačany týchto hráčov: D. Doboš, M. Fanči, M. Móric, R. Volna, R. Kubový a M. Martiniak (všetci Ďanová), S. Gregor, P. Fečko a M. Karolčík (všetci T. Kľačany), P. Lettrich a P. Vereš (obaja Dubové), P. Popluhár a M. Kalnický (obaja Blatnica), J. Chmúrny (Podhradie), V. Kovanič (Sklabiňa), A. Heško (Žabokreky). Zraz hráčov je 23. 6. 2007 o 15.30 na ihrisku FO Turč. Kľačany. Hráči si so sebou prinesú kopačky, chrániče, ponožky, uterák a preukaz poistenca. V prípade neospravedlnenej neúčasti na uvedenom reprezentačnom stretnutí má nominovaný hráč okamžite zastavenú činnosť až do vyšetrenia prípadu disciplinárnou komisiou TFZ (čl. XXIII. Bod 8 – Rozpis súťaží TFZ 2006/2007).
Komisia rozhodcov (predseda Peter Šmid):
1. Chyby R v zápisoch o stretnutí v MFZ hraných 2.-3. 6. 2007: Karolčík1,0, Kucharčík 0,5 + 0,7 + 0,4, Mikula 0,2, Polonec 0,2, Schérer 0,2. 2. Predvolávame na zasadnutie KR TFZ 12. 6. 2006 o 16.15 h. R Mária Zaťková (z MFZ M. Čepčín – MŠK Fomat), o 16.30 h. R Anton Karolčík (z MFZ žiakov Dražkovce – Trebostovo), o 16.45 h. R Viktor Kubeník (z MFZ žiakov Valča – Diviaky). 3. Letný seminár R TFZ sa uskutoční v sobotu 28.7.2009 od 9.00 h. do 15. h. Po seminári R sa uskutočnia fyzické previerky R. Účasť na seminári a na fyzických previerkach je podmienkou delegovania na MFZ v súťažnom ročníku 2007/2008.
KR – obsadenie R a DZ na 16. – 17. 6. 2007
I. TRIEDA – 26. kolo - 17. júna 2007 o 17. h: Dubové – T. Teplice B (Karolčík, Figura, Zaťková), Žabokreky – Podhradie (Scherer, Kubica, Dolinský – Lupták), Blatnica – Košťany (Polonec, Kohút, Rusnák – Tomčány), T. Kľačany – Valča B (Hronček, Nedbal, TFZ), Ďanová – Diviaky (TFZ, TFZ, Kracina – Košalko), Bystrička – Sklabiňa (Wehle, Kucharčík, TFZ – Pavlák), Krpeľany – Mošovce (TFZ, Mikula, Holotík – Lamoš)
DORAST – 28. kolo - 16. júna 2007 o 17. h:. Dubové – Lipovec (Dolinský, Kubica), Malý Čepčín – Slov. Pravno (Smutný, Kracina), Blatnica – Podhradie (Karolčík, Zaťková), Diviaky – T. Štiavnička (Rusnák, Kohút), Dražkovce – Valča (Wehle, TFZ), Bystrička – T. Kľačany (Kucharčík, Figura), Krpeľany – Necpaly (Nedbal, Kubeník), Žabokreky – Kláštor (Važan, Holotík).
FINÁLOVE zápasy žiakov o majstra TURCA 16. júna 2007 v Belej:
O 3. miesto: Dražkovce – druhý zo Sk. B o 14.00 h. (Scherer, Hronček, Mikula). O 1. miesto: Belá – víťaz Sk. B o 16.15 h. (Hronček, Scherer, Mikula).
Pavol Kuteľ – prezident TFZ
Eduard Maňúr – sekretár TFZ

Nechajte si posielať prehľad najdôležitejších správ e-mailom

Inzercia - Tlačové správy

 1. Výpredaj zásob. Bezpečný nákup s garanciou dodania až k vám
 2. Za špičkovým produktom na podporu imunity sú talentovaní Slováci
 3. Viete, ako správne umyť ovocie? Čistá voda stačiť nemusí
 4. Ako spoznať ekologickejšie potraviny? Radí odborník
 5. Ochrana prírody na Slovensku má nové ocenenie
 6. Pandemická kríza urobila obrovské PR online vzdelávaniu
 7. Absolventi Paneurópskej vysokej školy majú takmer najvyšší plat
 8. Investície s fixným ročným výnosom od 6 do 8,25 %
 9. Zanzibar: Čo treba vidieť v africkom raji
 10. Videobanking. Nová éra bankovania je tu
 1. Neprekonaný VAM systém, ktorý zabráni krádeži vášho auta
 2. Výpredaj zásob. Bezpečný nákup s garanciou dodania až k vám
 3. Garmin predstavuje Lily, svoje najmenšie inteligentné hodinky
 4. Babylon Berlín: Najdrahší nemecký seriál
 5. Potravinové intolerancie bude KRAJ riešiť aj tento rok
 6. Viete, ako správne umyť ovocie? Čistá voda stačiť nemusí
 7. Závod zamestnáva 500 ľudí. Tatravagónka v Trebišove má 50 rokov
 8. Spoločnosť BILLA v novom e-booku radí, ako sa stravovovať zdravo
 9. Počas koronakrízy vzrástli obavy z dopadov práceneschopnosti
 10. Za špičkovým produktom na podporu imunity sú talentovaní Slováci
 1. Viete, ako správne umyť ovocie? Čistá voda stačiť nemusí 20 135
 2. Zanzibar: Čo treba vidieť v africkom raji 19 812
 3. V centre Bratislavy ako na dedine. Ako sa býva v hlavnom meste? 17 528
 4. Mozog Penty na kolenách: Aký je Hačšákov príbeh v Pente? 16 663
 5. Za špičkovým produktom na podporu imunity sú talentovaní Slováci 9 049
 6. Absolventi Paneurópskej vysokej školy majú takmer najvyšší plat 7 635
 7. Sedem najznámejších pyramíd v Mexiku 7 607
 8. SME.sk zaznamenalo rekordný nárast záujmu čitateľov 7 368
 9. Produkujeme viac odpadu, kompostujeme len tretinu 7 295
 10. 10 vecí, pre ktoré sa oplatí navštíviť Dominikánsku republiku 6 804
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy z SME | MY Turiec - aktuálne správy

Po dvoch prehrách naši naplno zabrali a zdolali Levice.

Martinčania dokázali Levice zdolať aj tretíkrát v sezóne. V stredu mali výborný vstup do stretnutia a rutinérsky zvládli aj záver.

4 h
Konečne si mohli prísť na svoje aj bežkári.

Bežkári využili každú chvíľu, aby si mohli zašportovať. Pekné sú i prechádzky zasneženou prírodou.

5 h
Niekedy si treba poradiť so snehom aj ručne.

Prioritnou zónou v rámci zimnej údržby v Turčianskych Tepliciach je centrum mesta, prístupové cesty a chodníky vedúce ku školám a škôlkam, autobusovým zastávkam či k železničnej stanici, resp. zastávke.

10 h
Mobilné odberové miesto pri Kine Moskva.

Niekde sa objednávalo, niekde si bolo treba vystať rad.

27. jan

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Vo štvrtok dopoludnia zaznamenali ľudia v Handlovej aj Prievidzi otrasy zeme.

7 h

Poradia sa od včera zmenili.

24 h

Mesto pracuje na tom, aby bol v Nitre dostatočný počet mobilných odberných miest počas celého týždňa.

22 h

Pokiaľ ste nezvestné deti videli, kontaktujte políciu.

27. jan

Už ste čítali?