Pondelok, 26. október, 2020 | Meniny má DemeterKrížovkyKrížovky
ÚRADNÁ SPRÁVA Č. 40 – ROČNÍK 2006/2007

TURČIANSKY FUTBALOVÝ ZVÄZ

Výkonný výbor:
1. Výkonný výbor TFZ na svojom zasadnutí 4. 6. 2007 sa nezaoberal odvolaním FO Družba Malý Čepčín voči ÚS TFZ č. 35 pre nesplnenie čl. XXII. bod f Rozpisu súťaží TFZ na súťažný ročník 2006/2007 (nesprávny stupeň odvolania). Odvolací vklad prepadá v prospech TFZ.
Sekretariát TFZ (Eduard Maňúr 0907841477, e-mail: tfz@tfz.sk):
1. TFZ ponúka záujemcom uvedenie reklamy (formát A5 – vo vnútri materiálu nefarebná á 1000,- Sk, posledná strana obálková – farebná á 3000,- Sk) v Rozpise Turčianskych futbalových súťaží na súťažný ročník 2007/2008. Je to brožúrka, ktorá slúži v každodennej práci funkcionárom FO, FK počas celej sezóny. Uvedené sú v nej základné informácie o organizovaných súťažiach s ich termínovými listinami, pravidlami, organizáciou, ekonomickými náležitosťami, vyžrebovaním súťaží riadených TFZ – I. a II. triedy dospelých, dorastu, žiakov Sk A a Sk B, adresárom klubov, rozhodcov a delegátov zväzu. Ponuky zasielajte do 30. 6. 2007 na adresu: TFZ, A. Kmeťa 26, 036 01 Martin, e-mail tfz@tfz.sk.
2. Na všetky FO, FK boli zaslané prihlášky do súťaži Turčianskeho futbalového zväzu v súťažnom ročníku 2007/2008. Žiadame FO, FK, aby dodržali termín zaslania prihlášok – do 22. 6. 2007.
ŠTK (predseda Daniel Borcovan):
1. Námietka kapitána domácich z MFZ II. triedy Malý Čepčín – Fomat Martin bola prerokovaná a z hľadiska ŠTK je považovaná za bezpredmetnú. 2. Na základe oznámenia R v zápise o stretnutí nariaďujeme FO Malý Čepčín zabezpečiť možnosť zamykania kabíny rozhodcov.
Komisia mládeže (predseda Peter Moric):
1. Na základe návrhu VV TFZ kontumujeme MFZ 17. kola žiakov Sk. B Valča – Diviaky a priznávame 3 body a skóre 3:0 v prospech FO Diviaky pre porušenie Rozpisu súťaží TFZ čl. VI. bod 3 a čl. VII. bod 1. Prípad postupujeme na doriešenie DK. 2. Finálové zápasy žiakov sa uskutočnia v sobotu 16. júna 2007 na ihrisku FO Družstevník Belá-Dulice s nasledovným programom: o 14. h zápas o 3. miesto – Dražkovce – druhý zo Sk. B, o 16.15 h zápas o 1. miesto (o majstra Turca na rok 2007) – Belá-Dulice - víťaz Sk. B. 3. Súhlasíme so vzájomnou dohodou oddielov o zmene hracieho času MFZ žiakov 21. kolo Príbovce – Ďanová 10. 6. 2006 o 14.30 h. na ihrisku v Príbovciach.
Disciplinárna komisia – zasadnutie 5. 6. 2007 (predseda Pavol Baják):
1. DP-197 Ján Ertel 710729 FO Slov. Pravno: ZČN 12 mesiacov od 29. 5. 2007 do 28. 5. 2008 podľa 1-6-3a. 2. DP-198 Marek Bandyk 920403 FO Trebostovo: ZČN 3 MFZ od 4. 6. 2007 podľa 1-6-1b. 3. DP-199 Michal Lupták 920223 FO Dražkovce: DK na základe čl. 18 b1 upúšťa od potrestania menovaného. 4. DP-200 Ján Čepčány 930720 FO Trebostovo: DK na základe čl. 18 b1 upúšťa od potrestania menovaného. 5. DP-201 Daniel Lukašik 920711 FO Trebostovo: ZČN 1 MFZ od 4. 6. 2007 podľa 1-4a. 6. DP-202 Andrej Jurčík 920314 FO T. Štiavnička: ZČN 1 MFZ od 4. 6. 2007 podľa 1-5a. 7. DP-203 Martin Mikeš 930308 FO Slov. Pravno: ZČN 2 MFZ od 4. 6. 2007 podľa 1-3a. 8. DP-204 Peter Olbert 841101 FO Malý Čepčín: ZČN 3 MFZ od 4. 6. 2007 podľa 1-3b. 9. DP-205 Anton Valko 800627 FO Malý Čepčín: ZČN 3 MFZ od 4. 6. 2007 podľa 1-3b. 10. DP-206 DK trestá FO Slovenské Pravno pokutou 250.- Sk + 250.- Sk za neospravedlnenú neúčasť na zasadnutí DK podľa DP 2-6.
11. DP-207Roman Hanko hlavný usporiadateľ FO Slov. Pravno: ZČN 6 MFZ od 5. 6. 2007 podľa DP 1-10 – uhradiť 200.- Sk. 12. DP-208 DK trestá FO Slovenské Pravno zastavením činnosti na 1 MFZ nepodmienečne + pokutou 1000.- Sk + 250.- Sk za prerokovanie za inzultáciu R hráčom po MFZ 27. 5. 2007 – podľa DP 2-1d. 13. DP-209 DK odstupuje KR na ďalšie riešenie R Anton Karolčík z MFZ žiakov Dražkovce – Trebostovo z 3. 6. 2007. 14. DP-210 DK odstupuje KR na ďalšie riešenie R Viktor Kubeník z MFZ žiakov Valča – Diviaky z 12. 5. 2007. 15. DP-211 Na základe návrhu KM DK trestá vedúceho družstva žiakov FO Valča Jozef Škvarka ZČN 4 MFZ od 5. 6. 2007 podľa 1-9-2b – uhradiť 200.- Sk.
16. DP-212 Na základe návrhu KM DK trestá trénera družstva žiakov FO Valča Jozef Haluška ZČN 4 MFZ od 5. 6. 2007 podľa 1-9-2b – uhradiť 200.- Sk. 17. DP-213 Neprerokované priestupky hráčov pre porušenie DP: Martin Grisnik 890413 FO Necpaly – chýba poplatok. 18. DP-214 ZČN 1 MFZ za 4 ŽK od 4. 6. 2007: Michal Bartoš 900527 FO Žabokreky, Lukáš Repka 880830 FO Žabokreky, Michal Fodrek 910219 FO Žabokreky, Miroslav Rusnák 911207 FO Valča. 19. Proti rozhodnutiu DK je možné odvolať sa do 15 dní od zverejnenia v ÚS TFZ.
Hospodárska komisia (predseda Miroslav Skalák):
1. Podlžnosti FO, FK voči TFZ: Háj 750.- Sk ÚS č. 35, Sklabiňa 750.- Sk ÚS č. 36, Žabokreky 2750.- Sk ÚS č. 37, Blatnica 2000.- Sk ÚS č. 39. Podlžnosti uhradiť do 22. 6. 2007 pod následkom disciplinárnych opatrení.
Trénersko-metodická komisia (predseda Stanislav Petrík):
1. Realizačný team výberu dorastencov TFZ, tréner Peter Jesenský a vedúci družstva Ladislav Bartoš, nominoval na medzioblastné futbalové stretnutie medzi výbermi TFZ a ObFZ Topoľčany, ktoré sa uskutoční 23. júna 2007 (sobota) o 14.30 h. na ihrisku FO Turč. Kľačany týchto hráčov: M. Skalák, L. Hykl, J. Kotleba, A. Daubner a J. Zaťko (všetci T. Kľačany), L. Kysel, T. Páleš a T. Gallik (všetci Žabokreky), P. Golier a P. Slavkovský (obaja T. Štiavnička), M. Ličko (Sl. Pravno), R. Vojt (Krpeľany), M. Štilec (Lipovec), M. Thomka (Bystrička), M. Krištof (Kláštor), A. Fleško (Podhradie). Zraz hráčov je 23. 6. 2007 o 13.30 na ihrisku FO Turč. Kľačany. Hráči si so sebou prinesú kopačky, chrániče, ponožky, uterák a preukaz poistenca. V prípade neospravedlnenej neúčasti na uvedenom reprezentačnom stretnutí má nominovaný hráč okamžite zastavenú činnosť až do vyšetrenia prípadu disciplinárnou komisiou TFZ (čl. XXIII. bod 8 – Rozpis súťaží TFZ 2006/2007). 2. Realizačný team výberu mužov TFZ, tréneri Milan Bielik, Pavol Görög a vedúci družstva Peter Jesenský, nominoval na medzioblastné futbalové stretnutie medzi výbermi TFZ a ObFZ Topoľčany, ktoré sa uskutoční 23. júna 2007 (sobota) o 16.45 h. na ihrisku FO Turč. Kľačany týchto hráčov: D. Doboš, M. Fanči, M. Móric, R. Volna, R. Kubový a M. Martiniak (všetci Ďanová), S. Gregor, P. Fečko a M. Karolčík (všetci T. Kľačany), P. Lettrich a P. Vereš (obaja Dubové), P. Popluhár a M. Kalnický (obaja Blatnica), J. Chmúrny (Podhradie), V. Kovanič (Sklabiňa), A. Heško (Žabokreky). Zraz hráčov je 23. 6. 2007 o 15.30 na ihrisku FO Turč. Kľačany. Hráči si so sebou prinesú kopačky, chrániče, ponožky, uterák a preukaz poistenca. V prípade neospravedlnenej neúčasti na uvedenom reprezentačnom stretnutí má nominovaný hráč okamžite zastavenú činnosť až do vyšetrenia prípadu disciplinárnou komisiou TFZ (čl. XXIII. Bod 8 – Rozpis súťaží TFZ 2006/2007).
Komisia rozhodcov (predseda Peter Šmid):
1. Chyby R v zápisoch o stretnutí v MFZ hraných 2.-3. 6. 2007: Karolčík1,0, Kucharčík 0,5 + 0,7 + 0,4, Mikula 0,2, Polonec 0,2, Schérer 0,2. 2. Predvolávame na zasadnutie KR TFZ 12. 6. 2006 o 16.15 h. R Mária Zaťková (z MFZ M. Čepčín – MŠK Fomat), o 16.30 h. R Anton Karolčík (z MFZ žiakov Dražkovce – Trebostovo), o 16.45 h. R Viktor Kubeník (z MFZ žiakov Valča – Diviaky). 3. Letný seminár R TFZ sa uskutoční v sobotu 28.7.2009 od 9.00 h. do 15. h. Po seminári R sa uskutočnia fyzické previerky R. Účasť na seminári a na fyzických previerkach je podmienkou delegovania na MFZ v súťažnom ročníku 2007/2008.
KR – obsadenie R a DZ na 16. – 17. 6. 2007
I. TRIEDA – 26. kolo - 17. júna 2007 o 17. h: Dubové – T. Teplice B (Karolčík, Figura, Zaťková), Žabokreky – Podhradie (Scherer, Kubica, Dolinský – Lupták), Blatnica – Košťany (Polonec, Kohút, Rusnák – Tomčány), T. Kľačany – Valča B (Hronček, Nedbal, TFZ), Ďanová – Diviaky (TFZ, TFZ, Kracina – Košalko), Bystrička – Sklabiňa (Wehle, Kucharčík, TFZ – Pavlák), Krpeľany – Mošovce (TFZ, Mikula, Holotík – Lamoš)
DORAST – 28. kolo - 16. júna 2007 o 17. h:. Dubové – Lipovec (Dolinský, Kubica), Malý Čepčín – Slov. Pravno (Smutný, Kracina), Blatnica – Podhradie (Karolčík, Zaťková), Diviaky – T. Štiavnička (Rusnák, Kohút), Dražkovce – Valča (Wehle, TFZ), Bystrička – T. Kľačany (Kucharčík, Figura), Krpeľany – Necpaly (Nedbal, Kubeník), Žabokreky – Kláštor (Važan, Holotík).
FINÁLOVE zápasy žiakov o majstra TURCA 16. júna 2007 v Belej:
O 3. miesto: Dražkovce – druhý zo Sk. B o 14.00 h. (Scherer, Hronček, Mikula). O 1. miesto: Belá – víťaz Sk. B o 16.15 h. (Hronček, Scherer, Mikula).
Pavol Kuteľ – prezident TFZ
Eduard Maňúr – sekretár TFZ

Nechajte si posielať prehľad najdôležitejších správ e-mailom

Inzercia - Tlačové správy

 1. Zlaďte vaše šperky s jeseňou
 2. ARÓNIA a RAKYTNÍK - podporí tvoju imunitu v boji s vírusmi
 3. Covid a post-Covid: Ako sa chrániť pred kybernetickými útokmi?
 4. Fresh Market má novú predajňu Sanagro. Takto to tam vyzerá
 5. Príjem vs. dôchodok. Realita, ktorú na ktorú sa treba pripraviť
 6. Novodobý slovenský Baťa. Zamestnancom stavia domy
 7. Šiesty titul Auto roka: komu sa podaril tento historický úspech?
 8. O levočský „nanozázrak“ sa zaujíma európsky trh
 9. Pracujete v IT? Táto slovenská firma neustále prijíma ľudí
 10. LEN DNES: Zľava viac ako 50% na ročné predplatné týždenníkov MY
 1. Chief of Slovak Telekom: We care about the future of Slovakia
 2. ARÓNIA a RAKYTNÍK - podporí tvoju imunitu v boji s vírusmi
 3. Príjem vs. dôchodok. Realita, ktorú na ktorú sa treba pripraviť
 4. Šiesty titul Auto roka: komu sa podaril tento historický úspech?
 5. Novodobý slovenský Baťa. Zamestnancom stavia domy
 6. Kvalitné sporenie si dokážete vybaviť z pohodlia domova
 7. Tesco prináša zákazníkom potraviny za každých okolností
 8. Vedeli ste, že jablká majú svoj medzinárodný deň?
 9. Zostáva už len 7 dní na predloženie žiadosti o grant
 10. Svet môžeme zlepšiť dobrými skutkami
 1. Vyučujú školy informatiku dobre? Tieto patria medzi ukážkové 20 277
 2. Pracujete v IT? Táto slovenská firma neustále prijíma ľudí 18 702
 3. O levočský „nanozázrak“ sa zaujíma európsky trh 14 001
 4. Na Slovensku pribúdajú nové bankomaty. Viete čo v nich vybavíte? 13 277
 5. Pravá strana Dunaja môže vďaka Inchebe získať novú tvár 12 659
 6. Toto sú povolania budúcnosti. Niektoré prekvapili 11 279
 7. LEN DNES: Zľava viac ako 50% na ročné predplatné týždenníkov MY 10 553
 8. Ako pracujú horskí nosiči? Vstávajú ráno o štvrtej 10 504
 9. Kam sa vybrať za jesennými výhľadmi? 10 223
 10. Ako vidia budúcnosť deti zo základných škôl? Budete prekvapení 10 223
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy z SME | MY Turiec - aktuálne správy

Pri strete auta so zverou dochádza aj k zraneniam posádky

Dopravné nehody s lesnou zverou sú prakticky zriedkavé. Keď k nim ale dôjde, neskončí sa to len usmrtením zvieraťa a zničením auta, ale dochádza aj k zraneniam posádky.

Zničené BMW po nedávnej zrážke s jeleňom.

Sahajdovi nový tartan šťastie nepriniesol

Ostrý pretekársky krst nového atletického štadióna dopadol veľmi dobre. Menili sa na ňom slovenské historické tabuľky v behu na 10 000 metrov.

Tibor Sahajda.

Lekár z martinského infekčného: Koronavírus je zákerný, ubližuje slabším

S Martinom Babušíkom, lekárom Infekčnej kliniky a cestovnej medicíny Univerzitnej nemocnice Martin, sme sa rozprávali o chorobe, ktorá hýbe celým Slovenskom. Koronavírus podľa neho mnohí ustoja aj bez príznakov, no pre nemálo ľudí má aj fatálne následky. A na tých musíme myslieť.

 Martin Babušík, vedúci lekár na jednotke intenzívnej starostlivosti 
Kliniky infektológie a cestovnej medicíny v Univerzitnej nemocnici Martin.

Vo Veľkom Čepčíne mali pilné leto

Tešia sa novým priestorom.

vo Veľkom Čepčíne zrekonštruovali aj obecný dom.

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Už ste čítali?