Streda, 25. november, 2020 | Meniny má KatarínaKrížovkyKrížovky
MARTINSKÉ HOLE PÍŠU ĎALŠIE STRÁNKY SVOJHO NEKONEČNÉHO PRÍBEHU

Na súde je žaloba na mesto

Martin – V minulých dňoch eseročka Lyžiarske stredisko Martinské hole podala na Krajský súd v Žiline žalobu proti postupu a rozhodnutiu správneho orgánu (mesta Martin) a žiadosť o odklad vykonateľnosti rozhodnutia o vydaní územného rozhodnutia na stavbu

Martin – V minulých dňoch eseročka Lyžiarske stredisko Martinské hole podala na Krajský súd v Žiline žalobu proti postupu a rozhodnutiu správneho orgánu (mesta Martin) a žiadosť o odklad vykonateľnosti rozhodnutia o vydaní územného rozhodnutia na stavbu kabínkovej lanovky pre firmu Pro Ski. Znamená to minimálne ďalšie oddialenie realizácie projektu súvisiaceho s prebudovaním Martinských holí na moderné lyžiarske stredisko.
Martinská radnica prednedávnom rozhodla o tom, že zablokované územné rozhodnutie na stavbu kabínkovej lanovky pre firmu Pro Ski nesúhlasom jedného konateľa firmy LSMH, s.r.o, nemá oporu v zákone. Ako nás vtedy informoval vedúci odboru komunálnych služieb mesta Vladimír Povoda: „Keďže v zákonnom stanovenej lehote nedostalo mesto písomný súhlas s odvolaním od druhého konateľa spoločnosti LSMH, s.r.o., nadobudlo územné rozhodnutie pre firmu Pro Ski právoplatnosť.“
Mesto tým vlastne dalo zelenú firme Pro Ski, ktorá chce investovať do rozvoja lyžiarskeho strediska, aby začala pracovať na svojom zámere. Situácia okolo územného rozhodnutia má svoju niekoľkoročnú genézu a tak trochu pripomína frašku. Treba si pripomenúť, že spočiatku bolo územné rozhodnutie blokované bývalým vedením radnice, ale v prvej polovici marca dostala firma Pro Ski kladné rozhodnutie o vydaní územného rozhodnutia na výstavbu kabínkovej lanovky na Martinské hole. Začiatkom apríla sa ale firma Lyžiarske stredisko Martinské hole, s.r.o (LSMH), ktorá okrem iného prevádzkuje na Holiach vleky, proti tomuto rozhodnutiu radnice odvolala. Územné konanie bolo vlastne zastavené trikrát a trikrát sa firma Pro Ski odvolala a až tretie odvolanie proti rozhodnutiu bývalého primátora Martina bolo úspešné a firma Pro Ski nakoniec dostala 12. marca od mesta kladné rozhodnutie. Ako nám vtedy povedal martinský primátor Andrej Hrnčiar, radnica pri rozhodovaní postupovala v súlade so zákonom, pretože nebol dôvod, aby mesto blokovalo vydania územného rozhodnutia. Následne sa ale firma LSMH, s.r.o., proti kladnému stanovisku mesta odvolala, čím tiež zablokovala vydanie územného rozhodnutia. V NŽT vtedy ako dôvod konateľ LSMH Martin Gargulák okrem iného uviedol, že kým na vydanie územného rozhodnutia pre navrhovateľa Pro Ski stačil stavebnému úradu Martin súhlas ich spoločnosti, ktorú podpísal jej riaditeľ, 27. februára ten istý stavebný úrad rozhodol o prerušení územného konania (nevydal územné rozhodnutie) pre spoločnosť LSMH, s.r.o., na výstavbu zasnežovania existujúcich zjazdových tratí, rekreačného strediska Martinské hole a nové horské dopravné zariadenie (šesťsedačka namiesto súčasného vleku). „Naším postupom chceme docieliť, aby stavebný úrad použil rovnaký meter pre obdive spoločnosti a svojimi rozhodnutiami nám nebránil vo výstavbe zasnežovania a lanovej dráhy. Ak stavebný úrad svoje rozhodnutie vo veci pozastavenia územného konania LSMH zmení a územné rozhodnutie nám vydá, okamžite naše odvolanie zoberieme späť,“ povedal nám vtedy Martin Gargulák.
Lenže v tomto prípade to bolo asi o tom, že ľavá ruka robila iné ako pravá ruka. Totiž zvláštnosťou bolo, že do tohto sporu vtedy vstúpil druhý konateľ spoločnosti LSMH, s.r.o., - partner Martina Garguláka s úplne iným názorom, ako mal jeho spoločník. Druhý konateľ spoločnosti písomne oznámil, že na odvolanie proti územnému rozhodnutiu nedostal právny zástupca ich spoločnosti od neho mandát. A ten je, podľa stanov spoločnosti potrebný, lebo za ňu konajú dvaja konatelia. Takže ako uviedol, postup jedného z konateľov považuje za neplatný. V tomto zmysle spomínaný druhý konateľ vtedy elektronickou poštou informoval aj primátora mesta Andreja Hrnčiara. „V súvislosti s týmto vyjadrením sme preto vyzvali právneho zástupcu, aby nám doručil platné plnomocenstvo podpísané oboma konateľmi LSMH, s.r.o., lebo v opačnom prípade nebudeme považovať toto odvolanie za právoplatné a nebudeme sa ním ďalej zaoberať,“ povedal nám vtedy martinský primátor.
Čas pokročil a spomínaným problémom sa teraz zaoberá súd. Na krajskom súde v Žiline je podaná žaloba LSMH, s.r.o., proti postupu a rozhodnutiu správneho orgánu a žiadosť o odklad vykonateľnosti rozhodnutia mesta Martin o umiestnení stavby - Výstavba lyžiarskeho strediska Martinské hole II – Javorina I. Etapa – Kabínková lanovka z dôvodu, že žalobcovi hrozí výkonom uvedeného rozhodnutia závažná ujma. Ako nám povedala prednostka Mestského úradu v Martine Katarína Katinová, mesto považuje žalobu proti postupu a rozhodnutiu správneho orgánu a žiadosť o odklad vykonateľnosti za skutkovo a právne nedôvodnú. Od nej sme sa tiež dozvedeli, že vzhľadom na podanie navrhovateľa, Krajský súd v Žiline vyzval odporcu - mesto Martin o predloženie spisu a o vyjadrenie sa k podanému návrhu. „Mesto Martin bude postupovať v súlade s výzvou Krajského súdu v Žiline a Občianskym súdnym poriadkom,“ dodala Katarína Katinová.
Zaujímali sme sa o stanovisko firmy Pro Ski, ktorá po udelení územného rozhodnutia mestom, začala pracovať na tom, aby na základe schváleného územného rozhodnutia mohla v budúcom roku začať budovať kabínkovú lanovku na Martinské hole. Marek Reguli, člen predstavenstva Pro Ski: „Nechceme opakovať stále to isté, ale aj toto podanie považujeme len za ďalší dôkaz toho, že pán Gargulák tak ako doteraz, ani v súčasnosti nemá záujem rozvíjať Martinské hole a je jedinou prekážkou ich rozvoja.“
V minulých dňoch sme v súvislosti so žalobou „na mesto“ oslovili jedného z konateľov LSMH, s.r.o, Martina Garguláka. Položili sme mu niekoľko otázok, ktoré majú súvislosť aj s ďalším rozvojom Martinských holí. Rozhovor prinášame na inom mieste novín.

Skryť Vypnúť reklamu

martin gargulákMartin Gargulák: Stavebný úrad
meral dvoma metramiAko píšeme na inom mieste – firma LSMH, s.r.o., napadla žalobou na Krajskom súde rozhodnutie mesta Martin o vydaní územného rozhodnutia firme Pro Ski súvisiace s výstavbou kabínkovej lanovky na Martinské hole. Na dôvody, prečo LSMH, s.r.o., takto postupovalo, sme sa opýtali jedného z konateľov firmy Martina Garguláka.
Prečo ste podali žalobu proti postupu a rozhodnutiu správneho orgánu pri udeľovaní územného rozhodnutia pre firmu Pro Ski na výstavbu kabínkovej lanovky na Martinské hole?
Už v minulosti sme v NŽT uviedli, že sme sa proti vydaniu územného rozhodnutia pre Pro Ski odvolali. Keďže naše odvolanie stavebný úrad neakceptoval, podali sme na Krajský súd Žilina žalobu proti postupu a rozhodnutiu správneho orgánu. Dôvody tejto žaloby sú také isté, ako boli dôvody odvolania. Stavebný úrad nepoužil rovnaký meter pre územné konanie LSMH a pre územné konanie Pro Ski, pričom našu spoločnosť znevýhodnil. V územnom konaní Pro Ski stavebnému úradu postačoval podpis riaditeľa LSMH. V našom územnom konaní podpis riaditeľa LSMH nestačil, pričom stojí za povšimnutie, že len na základe podpisu riaditeľa v minulosti stavebný úrad s územným konaním začal a zvolal aj verejné prerokovanie. Taktiež stavebný úrad v našom konaní požadoval súhlas majiteľov pozemkov a v konaní Pro Ski súhlas nepožadoval. V oboch prípadoch pritom ide o stavby lanových dráh, na ktoré sa vzťahujú totožné právne predpisy. Stavebný úrad meral dvoma metrami.
Podľa informácií, ktoré sme prednedávnom uverejnili, v mene LSMH, s. r. o., majú vystupovať dvaja konatelia - pridal sa aj druhý konateľ k tomuto vášmu kroku?
Uverejnili ste nesprávne informácie, lebo podpis dvoch konateľov je potrebný len pri niektorých transakciách nad jeden milión Sk. Takto naša spoločnosť funguje od začiatku, jediný, kto požaduje podpisy dvoch konateľov, je Stavebný úrad Martin a aj to len v jednom prípade, v druhom prípade – v územnom konaní Pro Ski súhlas dvoch konateľov nepožaduje.
Nie je váš krok – žaloba - iba obštrukciou a naťahovaním času?
Náš krok je v súlade zo záujmami našej spoločnosti, nebudeme predsa súhlasiť s tým, aby firma Pro Ski stavala kabínkovú lanovku bez dohody a komunikácie s nami, bez vyriešenia technických problémov, ako je napríklad nedostatok vody na zasnežovanie a naviac v situácii, keď Stavebný úrad Martin blokuje naše snahy o výmenu vleku „na Flocha“ za novú lanovku a preferuje zámery Pro Ski.
Máte pripravenú inú alternatívu výstavby kabínkovej lanovky a vôbec Martinských holí. Ak áno, máte už na vašu alternatívu investora?
Existujú aj iné alternatívy, podstata problému však nie je v tom, aká je alternatíva, ale v tom, kto bude stredisko budovať. Už dlhší čas je viac zá-
ujemcov o investovanie - domácich aj zahraničných, všetky snahy a akékoľvek investície či už Pro Ski alebo LSMH ale prichádzajú do úvahy až vtedy, keď budú vyriešené vzťahy. To, že sme podali žalobu voči vydaniu územného rozhodnutia pre Pro Ski, vôbec nie je dôležité, veď oni majú v ruke právoplatné územné rozhodnutie už od začiatku roka a podľa mojich informácií dodnes ani nepožiadali o vydanie stavebného povolenia. Aj oni potrebujú mať vyriešené vzťahy.
Nebolo by jednoduchšie v tejto situácii v záujme vybudovania Martinských holí spolupracovať?
Už dlhší čas je situácia taká, že ani Pro Ski, ani naša spoločnosť sa bez dohody nepohneme ďalej. Spolupracovať sa však dá vtedy keď je záujem. Zo strany Pro Ski záujem o spoluprácu nevidíme.
Na dvere klope jeseň, už sa treba pripravovať na novú lyžiarsku sezónu. Ako sú vaše predstavy práve v súvislosti s novou lyžiarskou sezónou na Martinských holiach?
Najbližšia sezóna bude taká, ako bolo niekoľko predchádzajúcich. Stále nevieme a asi ani nebudeme v predstihu vedieť, či mesto Martin pristúpi k uzatvoreniu cesty na Martinské hole. Úvahy o tejto možnosti máme len z článku, ktorý bol uverejnený v NŽT. Stále nevieme a asi ani nebudeme vedieť, či sa Pro Ski nebude opäť snažiť zabrániť prevádzke podobným spôsobom, ako bolo pred dvoma rokmi, keď na lyžiarske trate naviezli drevo. V prípade, ak sa sezóna spustí, čaká nás tak ako vždy dobrá lyžovačka na dobre upravených svahoch. My budeme na sezónu pripravení.

Nechajte si posielať prehľad najdôležitejších správ e-mailom

Inzercia - Tlačové správy

 1. Na VŠEMvs získaš kvalitné štúdium v moderných priestoroch
 2. Táto pomôcka zlepší život všetkým imobilným ľuďom
 3. Budíte sa počas spánku? Toto sú hlavné príčiny
 4. Imunitnú bombu do tela dostanete vďaka Vitaglucanu
 5. Rozbiehať biznis v čase korony? Ide to
 6. Študuj na univerzite s viac ako 60 ročnou tracíciou!
 7. Máš dosť teórie a poučiek? Študuj, cestuj, pracuj a ži!
 8. Ako vybrať AKU reťazovú pílu
 9. Hubert – keď život chutí už 195 rokov
 10. V mlieku už nie sme sebestační. Čo sa musí zmeniť?
 1. OFFICE ROKA 2020 poukáže na transformáciu pracovného prostredia
 2. V mlieku už nie sme sebestační. Čo sa musí zmeniť?
 3. Slovenská firma reformuje tradičné multimiliardové odvetvie
 4. Hubert – keď život chutí už 195 rokov
 5. Ako vybrať AKU reťazovú pílu
 6. Mercedes-Benz opäť nadizajnoval budúcnosť
 7. Budúcnosť M&A v Európe
 8. Zdravá pečeň zlepšuje metabolizmus aj celkové zdravie
 9. Právo: Kto sú najväčší právnici a kde všade zostanú súdy
 10. Toto si zapamätajte! Takto určite nakúpite bezpečne
 1. Budíte sa počas spánku? Toto sú hlavné príčiny 31 975
 2. Bezpečná dovolenka v exotike: Maldivy sú prešpikované zážitkami 11 633
 3. Kaufland na Slovensku testoval novinku, ktorú zavádza v Európe 10 055
 4. Novodobý slovenský Baťa. Zamestnancom stavia domy 9 051
 5. Príbehy vyhorených, tandem okolo Bödöra a nová trať v Bratislave 8 796
 6. Viete, aká je skutočná cena smartfónu? Číslo vás prekvapí 8 556
 7. Spájame Slovensko - 4 nové expresné autobusové linky 8 499
 8. Oslávte nový rok v teple: Cestujte na Zanzibar úplne bezpečne 8 435
 9. Čo ovplyvňuje chuť kačacieho mäsa? Tieto dve veci 8 381
 10. Učiteľka roka 2018: Koľko času by malo dieťa tráviť za počítačom 8 244
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy z SME | MY Turiec - aktuálne správy

Polícia vyhlásila pátranie po nezvestnom mužovi z Beníc

Naposledy bol videný 2. októbra v Príbovciach. Odvtedy sa o ňom nič nevie.

Nezvestný Milan Kopka.

Primátor Danko zvolal zastupiteľstvo, poslanci budú rozhodovať aj o rozpočte

Rokovanie Mestského zastupiteľstva v Martine sa uskutoční vo štvrtok 26. novembra od 9. hodiny.

Ján Danko, primátor Martina.

Pri Braňovi Stolárikovi sa na martinskej lavičke vystriedalo dvanásť trénerov

Do zoznamu legiend martinského hokeja treba určite zaradiť aj Branislava Stolárika. Odchovanec klubu prišiel prvýkrát na Podháj ako šesťročný a s krátkymi prestávkami pôsobí v štruktúrach klubu už štyridsaťštyri rokov. Bol pri všetkých úspechoch Martina v ére samostatnosti.

Branislav Stolárik v martinskom drese.

Školáci výkresmi poďakovali vojnovým veteránom

Adresátov ďakovných výkresov našla Evanjelická spojená škola vďaka spolupráci s Jozefom Petrášom, predsedom Oblastného výboru Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v Martine.

 Ondrej Kučera sa obrázku a ďakovnej pohľadnici žiakov evanjelickej školy veľmi potešil a žiakom poprial veľa tvorivosti v ich ďalšom štúdiu.

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Pri inštalácii vianočnej výzdoby v Mlynoch prišiel mladý muž o nohu

Pracovník spadol z výšky približne 20 metrov. Utrpel množstvo zranení.

Na rýchlostnej ceste R1 sa dnes stala ďalšia nehoda, vodič je popálený

Po prvej nehode zomrela žena, po druhej bojuje o život muž.

FOTO: Po obrovských tolstolobikoch prišli na rad skutoční králi priehrady Ružiná

Vo vodnom diele Ružiná prebieha už štvrtý deň záchranný odlov rýb.

Dve základné školy v Nových Zámkoch hľadajú riaditeľa

Aké podmienky musia spĺňať a koľko budú zarábať?

Už ste čítali?