Nedeľa, 24. január, 2021 | Meniny má TimotejKrížovkyKrížovky

Čo Afrodita nemohla tušiť

V turistickej batožine si z Cyprusu prinášame pohodu tela. A čo pohoda duše? Tretí najväčší ostrov v Stredozemnom mori leží na strategicky významom mieste medzi Európou, Áziou a Afrikou.

Z reklamných materiálov cestovných kancelárií oslovuje záujemcov krásne a čisté more, pieskové aj kamenisté pláže, množstvo hotelov rôznej cenovej kategórie, pestré jedlá a kvalitné nápoje, ale aj pohoda, ktorá je najčastejšie produktom správania sa prívetivých Cyperčanov. Cyprus geograficky akoby patril k Ázii, ale politicky, kultúrou a históriou prináleží k Európe. K nej sa hlási aj podstatná väčšina obyvateľstva neokupovanej časti ostrova. Veď vernosť k európskej kultúre tejto krajiny potvrdila Európska únia prijatím Cypru do svojho zväzku 1. mája 2004.
Zdravá spoločnosť spravidla zachováva svoje tradície i vlastné báje, ktoré sú jej nezameniteľným kultúrnym dedičstvom. Nie je to inak ani na Cypre. Veľký podiel turistického ruchu a domáceho obchodu je založený okrem iného na starej gréckej povesti o zrodení Afrodíty z peny v mori pri cyperskom pobreží, ktoré si vraj sama vybrala ako najkrajšie miesto na svete. Turistické autobusy prichádzajú po ceste v bezprostrednej blízkosti vlnami rozšanteného mora, kde niekoľko desiatok metrov od pláže vidieť zopár veľkých skál. Toto miesto domáci nazývajú Pétra tou Romioú a pocestným nadšene ukazujú záliv, kde sa podľa legendy bohyňa Afrodíté (v preklade „z peny zrodená“) po prvý raz dotkla pevnej pôdy. Odtiaľ ju odviedol Erós ostrovom nahor, k novej generácii bohov, ktorí jej zverili ochranu zamilovaných.
Bohyňa má aj niekoľko ďalších mien. Známe je pomenovanie Kypris, ktoré použil už Homér vo svojich eposoch a ktoré sa stotožňuje s miestom jej „zrodenia sa“. Nám je ešte bližšie jej latinské meno - Venuša. Kto si pri tomto mene nepredstaví krásny obraz Sandra Botticelliho (1485), kde sa Venuša, malá oproti mušli, na ktorej stojí, vynára z mora s tajomne naznačeným smutným úsmevom s pôvabom antickej bohyne a zasnenosťou Madony, ten si isto spomenie aspoň na jednu z planét našej Slnečnej sústavy, ktorá učarila už mnohým - od poetov po vedcov. Spomeňme aspoň nám najbližšieho bádateľa, Maximiliána Hella, rodáka zo Štiavnických Baní, ktorý už roku 1761 pozoroval prechod Venuše cez disk Slnka.
Toto všetko nám zišlo na um pri plavbe v mori ku skale, ktorá má podobu kúpajúcej sa Afrodíty a ktorú je potrebné, podľa odporúčania domácich, trikrát oboplávať, aby plavec omladol a skrásnel... Náš turistický itinerár bol ale neúprosný. Ani najrýchlejší z plavcov nestihol skalu oboplávať viac než raz!
Skutočná história ostrova sa však datuje od neolitického obdobia (7000 - 3900 pred Kristom). V dobe bronzovej mal Cyprus meno Alasia. Okrem čulého obchodu bol významný ťažbou medi. Napriek suchu úrodná, nápadne červená zem bola a je bohatá aj na železo a meď. Veď obsah medi v cyperskej pôde bol taký známy, že údajne meď, „cuprum“, dostala svoj latinský názov od ostrova Cyprus.
V období okolo r. 1400 pred Kristom ostrov začali osídľovať prvé vlny gréckych obchodníkov. Helenizácia bola dokončená vytvorením 10 mestských kráľovstiev, čo nasledovalo po Trójskej vojne. Toto klasické obdobie bolo érou prosperity a dobývania. Okolo roku 400 pred Kristom kráľ Evagoras ostrov zjednotil a vytvoril z neho významné centrum gréckeho sveta. Neskôr dejiny ostrova upravoval Alexander Macedónsky, potom Rímska ríša. A po jej rozpade sa Cyprus stal súčasťou Byzancie a kresťanstvo sa stalo oficiálnym náboženstvom krajiny. Investície do stavby chrámov a kláštorov, ktoré dodnes skrášľujú ostrov a sú prameňom duchovnej sily gréckych Cyperčanov, boli aj zo štedrých zdrojov cisára Konštantína Veľkého a jeho matky, sv. Heleny. Od tých čias, ako výsledok ňou podporovaných misijných výprav, sú na ostrove napríklad aj mačky, ktoré dala priviesť ako bojovníkov s jedovanými hadmi, ktorých vraj vtedy bolo na Cypre podľa jej slov viac ako ľudí..., a Cyperčania si ich dodnes ctia.
Zem so strategickou polohou výrazne ovplyvnilo západné kresťanstvo aj v dlhých rokoch križiackych vojen. Ostrov patril v období 3. križiackej výpravy Richardovi II. (Levie srdce), potom templárom, neskôr Francúzom, z ktorých prvý bol Guy de Lusignan. No a práve vláda „lusinianských kráľov“ prispela k vytvoreniu jedinečnej gotickej architektúry na tomto vzdialenom kúsku zeme.
Na ostrove prekvital aj obchod, v ktorom vynikali najmä Benátčania a Janovčania. Tento „draft“ bol zničený v rokoch 1571 až 1578, keď Cyprus podľahol tureckým nájazdom. Katolíci boli vyhnaní, ortodoxná cirkev porobená a zodpovedala sa sultánovi. Roku 1878 sa do dejín ostrova zapísala Veľká Británia, ktorá ho roku 1914 anektovala, potom ako Turci vstúpili do vojny na strane Nemecka. Podľa Zmluvy v Lausanne roku 1923 odovzdalo Turecko všetky práva Cypru, ktorý sa o rok neskôr stal korunnou britskou kolóniou. Aj počas druhej svetovej vojny Cyperčania bojovali po boku Britov.
Čo z histórie krajiny tureckí nájazdníci nezničili, ostáva klenotom Cypru a rajom pre turistov. Možno tu vidieť starorímske divadlo v Koúriane, ktoré leží vysoko nad pobrežím a vyniká absolútne dokonalou akustikou. Z európskych fondov sa ho podarilo veľmi citlivo opraviť a dnes slúži pre kvalitné predstavenia starogréckych hier, Shakespearových drám alebo koncertov vážnej hudby. Všetko pre vyberanú spoločnosť. Z domácich kuloárov sme sa dozvedeli, že pred časom v tomto otvorenom divadle koncertovala Vanessa Mae pre poslucháčov, ktorí boli schopní zaplatiť za lístok niekoľko stoviek euro.
Najnádhernejšie vykopávky z neskorej antickej doby uložené v tom istom meste sa rozprestierajú na skalnej plošine tromi stranami ústiace do hlbiny s obzorom na azúrové more. Dominantou múzea je Eustóliov dom, odkrytý americkými archeológmi, v ktorom sú zachované zvyšky rímskej vily a kúpeľov. Pozoruhodné sú mozaikové podlahy pochádzajúce z prechodu obdobia od pohanstva ku kresťanstvu a s tématikou legiend o Dionýzovi, Ganymédovi a iných, so zaujímavým, takmer „trojdimenzionálnym“ stvárnením behu času. Nechýbajú ani kresťanské symboly kríža a nápis mena Kristus. Mozaiky sú zhotovené z 1 x 1 cm veľkých vápencových kociek v údajne až 30 prírodných odtieňoch sofistikovanou metódou, ktorú sa majstri učili dlhé roky. Skutočnosť, že v plnej farebnosti vydržali do dnešných dní, je najlepší argument ich kvality.
Ako „oko“ súčasnosti ale aj do budúcnosti zaujímavo čnie nad starovekou históriou britský maják, ktorý je dominantou nad skaliskom v blízkosti historického múzea. V Lárnake, meste, v ktorom cyperskí Gréci po tureckej okupácii vedeli postaviť za štyridsať dní medzinárodné letisko ako náhradu za okupované v hlavnom meste Nikózia, sa vyníma cez deň i v noci chrám sv. Lazara, Ágios Lazaros, s dokonalou architektúrou, bohatým ikonostasom a relikviárom s ostatkami patróna. Legenda hovorí, že Lazar, brat Márie a Marty, po tom, čo ho Kristus vzkriesil z mŕtvych, bol vyštvaný farizejmi z domova a utiekol na Cyprus. Tam bol sv. Pavlom a Bartolomejom vysvätený za prvého biskupa mesta Kítion. Ágios Lazaros je postavený nad svätcovým hrobom, keď druhý raz a nezvratne biskup Lazar zomrel približne v 60 rokoch svojho života, t. j. asi 30 rokov po jeho predchádzajúcom oživení.
Turistov z bývalého Československa sa mimoriadne citlivo dotýka problém súčasného rozdelenia Cypru na časť severnú (okupovanú Tureckom) a južnú, čo je vlastná Cyperská republika, kde žijú prevažne cyperskí Gréci. Súčasná geografická schizofrénia je výsledkom politickej nejednoznačnosti svetových veľmocí. Podľa slov domácich obyvateľov Cypru - ostrov chcel byť súčasťou Grécka. V boji proti kolonializmu zohral významnú úlohu Makarios II. a po jeho smrti Makarios III., ktorý viedol politický boj o zjednotenie ostrova s Gréckom. V roku 1960 sa Cyprus stal nezávislou republikou s podielom 2/3 gréckych a 1/3 tureckých Cyperčanov. Keďže externí tvorcovia novej ústavy, kreovanej podľa anglického vzoru, výrazne podporili turecko-islámsku menšinu a spôsobili rozkol medzi starousadlíkmi prílevom nových obyvateľov z Turecka, na Cypre sa začali nepokoje, ktoré vyústili v roku 1974 do obsadenia ostrova Tureckom. Turci potom vyhnali 40 percent gréckej populácie, väčšina z nich bola cestou k vyhnanstvu okradnutá a mnohí boli zabití. Stav okupácie trvá dodnes. „Zelená čiara“ ktorú na mape zakreslil zelenou tužkou anglický generál, je platná aj v súčasnosti, v dobe, keď EÚ mimoriadne benevolentne pristupuje k členstvu Turecka v únii. Dnes ešte stále svetovú politiku nezaujíma skutočnosť, že históriou európsky a náboženstvom kresťanský Cyprus je v súčasnosti jediný rozdelený európsky štát s jediným rozdeleným a okupovaným hlavným mestom na svete.
Severocyperskú tureckú republiku, ktorá vznikla na okupovanom území Cypru, síce neuznala žiadna krajina sveta okrem Turecka, no hranica ako nehojaca sa rana stále pretína Nikóziu. Dokonca bývalé benátske hradby, ktoré chránili mesto pred agresiou islamu, sú na viacerých miestach mesta nedobrovoľnou islamskou hranicou deliacou dva svety, pričom rozdiel medzi nimi je snáď výrazný. No a 33-ročná okupácia naďalej nijako nezbližuje obyvateľov Cypru. Ani Angličania, stále vlastniaci 2,7 percenta cyperskej pôdy pod svojimi vojenskými základňami, sa ešte neponáhľajú pomôcť sceliť túto nimi vytvorenú ranu. Na „svojej“ pôde si spokojne žijú svoj britský život.
Chceme ešte nejaké svedectvo? Teda dobre. O drastických zmenách v okupovanej časti svedčí najmä mesto Famagusta, priliehavo nazývané Mesto duchov. Po okupácii Cypru ho Turci vyľudnili a takéto bezduché a rozpadajúce sa nechali do dnešných dní, so všetkými zákazmi a skazou, ktoré okupácia prináša. V historickej dobe rozvoja obchodu bolo toto mesto pokladané za najbohatšie na svete, bohatšie ako Benátky - a to je už čo povedať! Dnes predstavuje nočnú moru pre každého, kto toto mesto zhliadne. Dominantou poníženia tradičnej kultúry Cypru vo Famaguste je premena zrúcanín korunovačného gotického chrámu sv. Mikuláša na mešitu. Zvonku ruina, zvnútra vybielené gotické oblúky so zachovanou rozetou na prednej fasáde, na bočnej stene už vyhĺbený priestor smerom k Mekke, na podlahe koberce pre veriacich muslimov. Návštevníkovi pripomenie bývalá katedrála osud kedysi najväčšieho kresťanského chrámu Východu - Hagia Sofie, tiež už prestavaného na mešitu.
No a ďalším mĺkvym či pripomínajúcim svedkom dejín Famagusty je pri ľavej vstupnej bráne súčasnej „gotickej“ mešity nesúcej názov víťaza Lala Mustafa pašu strom, ktorý bol zasadený v rovnakom čase, ako stavitelia položili základný kameň katedrály, t. j. v roku 1298. Neďaleko ešte možno vidieť zachované mestské hradby dlhé vyše 3,5 km, ktoré však neochránili pôvodných obyvateľov od krutých nájazdov Turkov a ich trpkého osudu po porážke.
V kontexte európskej kultúry však ešte spomeňme, že v stredovekej citadele pri famagustskom prístave dominuje Othelova veža, v ktorej žiarlivý benátsky Maur podľahol rečiam falošného priateľa Jaga a zaškrtil svoju milovanú ženu Desdemonu. Preto pokoj a oddych prináša aj na tomto kúsku zeme len pohľad na prekrásne more, ktoré otvára svoju náruč každému bez rozdielu...
Českí a slovenskí turisti, ktorí zažili „iba“ 21-ročnú okupáciu, odchádzajú zo severnej časti ostrova, napriek jej prírodným krásam a historickým pamätihodnostiam, zväčša znepokojení a zamyslení. Prekročením hranice v Nikózii na spiatočnej ceste im spontánne „odľahne“ a v gréckej časti sa už cítia znova doma - v Európe.
Na pláži a v mori, ktoré pohládza telo aj dušu pri východe slnka, či jeho farebnom ústupe z oblohy, v čase, keď sivomodrý opar zjednotí živly a prelína sa do monochromatického prostredia, sa myšlienky striedajú jedna za druhou, ako vlny boha Poseidóna. Krása prostredia, hrdosť, stálosť a prívetivosť domácich, dramatické etapy v dejinách národa, história víťazná aj neprajná - to všetko dáva dovolenke na Cypre nezabudnuteľnosť. Vernosť viere, jazyku, kultúre. Schopnosť vydržať nepriazeň osudu a nepoddať sa, budovať a neničiť. Schopnosť ctiť si tradície a veci pozitívne formujúce spoločnosť. Toto všetko by mohlo byť pre našinca užitočné, ak si ich z ostrova prinesie. Možno rovnako dobré, ako odpočinuté telo, odpočinutú myseľ a dušu.
Katarína Adamicová

Nechajte si posielať prehľad najdôležitejších správ e-mailom

Inzercia - Tlačové správy

 1. Investície s fixným ročným výnosom od 6 do 8,25 %
 2. Zanzibar: Čo treba vidieť v africkom raji
 3. Videobanking. Nová éra bankovania je tu
 4. Mimoriadny úspech značky Toyota na Slovensku v roku 2020
 5. Pandémia urýchlila zavádzanie nových technológií vo firmách
 6. V centre Bratislavy ako na dedine. Ako sa býva v hlavnom meste?
 7. Mozog Penty na kolenách: Aký je Hačšákov príbeh v Pente?
 8. Sedem najznámejších pyramíd v Mexiku
 9. SME.sk zaznamenalo rekordný nárast záujmu čitateľov
 10. Zima v koži atopika: aká je starostlivosť o pokožku s ekzémom?
 1. Stravné pre živnostníkov teraz najvýhodnejšie
 2. Investície s fixným ročným výnosom od 6 do 8,25 %
 3. Zanzibar: Čo treba vidieť v africkom raji
 4. Hygge ako životný štýl
 5. Vynašli sme sa aj v čase korony. 3D showroom očaril klientov.
 6. Videobanking. Nová éra bankovania je tu
 7. Prokrastinujete? 5 overených tipov, ako nestratiť radosť z práce
 8. Mimoriadny úspech značky Toyota na Slovensku v roku 2020
 9. Pandémia urýchlila zavádzanie nových technológií vo firmách
 10. Pandémia presúva zákazníkov do online priestoru
 1. Mozog Penty na kolenách: Aký je Hačšákov príbeh v Pente? 39 586
 2. V centre Bratislavy ako na dedine. Ako sa býva v hlavnom meste? 37 760
 3. Zanzibar: Čo treba vidieť v africkom raji 10 528
 4. Sedem najznámejších pyramíd v Mexiku 10 361
 5. 10 vecí, pre ktoré sa oplatí navštíviť Dominikánsku republiku 9 045
 6. SME.sk zaznamenalo rekordný nárast záujmu čitateľov 9 002
 7. Wellness trendy, rozhovory a rady pre lepšie zdravie 7 264
 8. Produkujeme viac odpadu, kompostujeme len tretinu 6 988
 9. Ohlúpli sme počas Covid roka? 6 783
 10. Ekologická móda? Slovenská firma dokazuje, že to ide 6 681
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy z SME | MY Turiec - aktuálne správy

Odberový tím v Turčianskych Tepliciach.

K sedemnástej hodine otestovali 630 osôb, všetci si v obálkach našli negatívny výsledok.

12 h
Odberové tímy mali dnes v Kláštore menej práce.

Za stredu a štvrtok otestovali v obci celkom 467 osôb.

13 h
Spišiaci nám tentoraz bodovať nedovolili.

Tréner Miroslav Chudý bol v hľadáčiku Martina už skôr. Okrem bodov prišli naši v Spišskej Novej Vsi aj o dvoch šikovných útočníkov.

13 h
Vo Vrútkach ľudia môžu prichádzať na testovanie bez nutnosti objednávania sa vopred.

Do dvanástej hodiny stihli otestovať 715 ľudí.

15 h

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Polícia prenasledovala auto z Oravy až na Liptov. Komjatnou už vodič neprešiel.

15 h

Situácia v Žiline je po otvorení odberových miest pokojná.

17 h

Účasť je oveľa nižšia, ako mesto očakávalo.

16 h

Na Slovensku za uplynulý deň pribudlo 1 544 pozitívne testovaných ľudí formou PCR testov a 2 097 pozitívne testovaných antigénnymi testami.

20 h

Už ste čítali?