Nedeľa, 17. január, 2021 | Meniny má NatašaKrížovkyKrížovky
V SUČANOCH ZLYHALA KOMUNIKÁCIA MEDZI STAROSTOM A POSLANCAMI

Nie je všetko podľa kostolného poriadku

V NAJVÄČŠEJ TURČIANSKEJ obci dochádza v poslednom čase k vážnym názorovým nezhodám medzi starostom Jozefom Petrášom a poslancami obecného zastupiteľstva. Spor vyvrcholil 28. marca na mimoriadnom zasadnutí obecného zastupiteľstva.

Po jeho skončení poslanci dokonca dali podnet na preskúmanie zákonnosti jeho zvolania okresnej prokuratúre.
Podľa poslanca Petra Belicu tento stav je vyvrcholením doterajších sporov niektorých poslancov so sučianskym starostom Jozefom Petrášom. Od 28. marca nestojí na strane starostu ani jeden z nich. „Na určité rozhodnutia starostu som nesúhlasom reagoval už dávnejšie, napríklad na netransparentný predaj Plutvy, sľuby o výstavbe šatní, bytovky pre rómskych spoluobčanov v strede obce, pričom s takouto lokalizáciou tohto domu nikto z poslancov nesúhlasí. Aj plánovaný radarový systém pred vstupom do Sučian, ktorý prezentoval starosta a sľuboval po realizácii tohto projektu príjmy z pokút za prekročenie maximálnej povolenej rýchlosti pre obecnú pokladnicu, považuje Krajský dopravný inšpektorát v Žiline za protizákonný. Na mimoriadnom zasadnutí obecného parlamentu sme mali vyriešiť dva dôležité problémy. Prvým bola lokalizácia dopravného ihriska, ktoré chce starosta vybudovať na pozemku základnej školy, s čím ani jeden z poslancov nesúhlasí. K nim sa pridalo aj vedenie školy. Ide o jedinú trávnatú plochu pri škole, ktorú môžu deti využívať na hry. Druhým problémom je odpoveď občanom, ktorí podpísali petíciu za odvolanie jednej z pracovníčok obecného úradu,“ povedal nám Peter Belica.
Údajne už do 31. marca mala obec zaslať žiadosti o vypracovanie projektovej dokumentácie na dopravné ihrisko. Vraj bolo to šité príliš horúcou ihlou. Výzva na eurofondy má byť pritom vyhlásená až v júni, preto sa podľa Petra Belicu netreba so spomínaným projektom náhliť bez zváženia všetkých okolností, ktoré ho môžu ovplyvniť.
Niektoré petičné podpisy sú sfalšované
Petícia občanov za odvolanie pracovníčky úradu, ktorú kvôli prezumpcii neviny nebudeme menovať, sa rozprúdila kvôli jej údajnej arogancii voči občanom. Petičné hárky s podpismi starosta podľa Petra Belicu na mimoriadnom zasadnutí zastupiteľstva spochybnil a odišiel z rokovania. Väčšina poslancov žiadala starostu po návrate z marcovej dovolenky, aby zvolal mimoriadne zasadnutie obecného zastupiteľstva. V prvej fáze vraj starosta ani nechcel umožniť, aby sa zastupiteľstvo uskutočnilo, ale napokon sa konalo, hoci ho Jozef Petráš opustil. Keďže poslanci tvrdia, že zasadnutie prebiehalo v súlade so zákonom, považujú ho za platné a budú žiadať starostu, aby uznesenie z neho podpísal. Problémom je, že poslanci už predtým schválili vyššie počty zamestnancov úradu, ale teraz, ako nám povedal Peter Belica, ich nemajú z čoho platiť. Ľuďom vraj vymýšľajú pracovnú náplň iba dodatočne.
„Napríklad obsluhu obecného rozhlasu zabezpečujú podľa pracovnej náplne až štyria ľudia,“ uvádza P. Belica. Rokovanie pokračovalo po odchode starostu až do polnoci. Poslanci údajne hovorili otvorenejšie o dusnej atmosfére v obecnom úrade, čo sa prejavilo napríklad výpoveďou jednej z pracovníčok. V pondelok 31. marca boli traja sučianski poslanci na Okresnej prokuratúre v Martine, ktorá má posúdiť, či spomínané rokovanie bolo v súlade so zákonom a či je jeho uznesenie platné. Prednosta obecného úradu Miroslav Vereš zasadnutie zastupiteľstva bez vedomia poslancov nahrával, ale poslanci ho potom žiadali, aby s tým prestal.
Na pretrase opäť staré spory
O probléme predaja Plutvy sme už písali viackrát. Podľa starostu toto rekeračné zariadenie „vyrobilo“ každý rok stratu milión korún a obec ho na základe súhlasu obecného zastupiteľstva predala po dvojročnom úsilí. „Pán poslanec Peter Belica bol počas procesu predaja Plutvy predsedom ekonomickej komisie. Predaj tohto zariadenia podporoval a hlasoval za jeho predaj. Výber a dohodu o cene zabezpečila komisia obecných poslancov a sučiansky parlament jednomyseľne schválil predaj Plutvy. Pán Belica ale stále zavádzajúco vedie dezinformačnú kampaň, ktorá transparentnosť tohto predaja spochybňuje. Čo sa týka výstavby šatní pre športovcov, tá je súčasťou už vypracovaného projektu komplexnej rekonštrukcie kolkárne približne olkárne približne za 27 miliónov korún. Výška investície naznačuje, že obci sa to nemôže podariť za pol roka. Zmeny v organizačnej štruktúre úradu si vyžiadal prakticky život a dodržiavanie Zákonníka práce. A rozšírenie počtu pracovníčok, ktoré sa starajú o informovanie občanov cez obecný rozhlas, z dvoch na štyri, obec nestálo ani korunu. Robili sme to kvôli tomu, aby sa dokázali zastúpiť. Keď som s poslancami hovoril o výstavbe dopravného ihriska, nikdy som sa nevyjadril, že ho budeme stavať v športovom areáli základnej školy, bola to iba jedna z alternatív. Každé dielo prechádza etapami. Zabezpečil som ľudí, ktorí sa týmto dielom zaoberali a hľadal som aj lokality, kde by sme ho mohli stavať. Kedysi to bol športový areál, teraz tam zostali iba fragmenty futbalového ihriska, atletickej dráhy a doskočiska. Iba som uvažoval o tom, čo môžeme v tomto areáli vybudovať, nič viac. Škola by mala byť priestorom pre rozvoj športu, preto by mohlo v nej byť aj dopravné ihrisko. Od vlády SR sme dostali na multifunkčné ihrisko, ktoré by integrovalo na ploche 54 x 34 m futbal, hádzanú, volejbal, basketbal a tenis na úrovni medzinárodného štandardu v kategórii žiakov, 1,2 milióna korún. „Strážili“ by ho kamery. Ak by sme ho stavali inde, museli by sme stavať šatne, bolo by to drahšie o 6 miliónov, pričom deti by museli chodiť cez hlavnú cestu. Ak budú rodičia a učitelia a rada školy proti umiestneniu ihriska v tomto areáli, nepôjdem proti nim, ani nebudem nič presadzovať proti vôli ľudí. O časovej tiesni pri tvorbe spomínaného projektu nič neviem. Po meraní rýchlosti pri Sučanoch sme nikoho nepokutovali a obec nedala na meracie prístroje ani halier. V žiadnom prípade nechcem porušovať zákon, ani vyberať svojvoľne pokuty. Na základe spomínaných meraní ale dopravný inšpektorát znížil rýchlosť zo 60 na 50 kilometrov za hodinu, čo pozitívne hodnotili aj občania“ vysvetľuje Jozef Petráš.
Petíciu za odvolanie pracovníčky obecného úradu so 114 podpismi dostal starosta na stôl 27. marca. Potom telefonoval s niektorými svojimi známymi, ktorých podpisy na tejto listine figurovali, a zistil, že z troch ľudí v petičnom výbore jeden nevie, že je jeho členom. Ďalší dvaja ľudia starostovi povedali, že petíciu nepodpísali, hoci ich podpisy na listine boli. „Falšovanie podpisov je vážnym prehreškom. S obsahom petície nesúhlasím. Ide o dobrú pracovníčku. Myslím si, že niekto do petície zaťahuje osobný spor. Tento incident som pre podozrenie zo spáchania trestného činu 28. marca dal preveriť okresnej prokuratúre a oznámil som to zástupcovi petičného výboru a hlavnej kontrolórke obce,“ pokračoval Jozef Petráš.
Nikomu som neublížila
Keď sme oslovili pracovníčku, za odvolanie ktorej spísali občania petíciu, bola psychicky mimoriadne rozrušená. Povedala nám, že nikomu neublížila, snažila sa len zodpovedne vykonávať svoju prácu. Po petícii podala trestné oznámenie na prokuratúru za ohováranie a poškodzovanie dobrého mena neznámym páchateľom. Prokuratúra odovzdala trestné oznámenie Okresnému úradu justičnej a kriminálnej polície v Martine, ktorá sa bude spomínaným prípadom zaoberať.
O možných dôvodoch petície sme hovorili s desiatkami obyvateľov Sučian. Jedným z nich by mohla byť nespokojnosť skupiny mladých tanečníkov, ktorí na základe ústnej dohody s vedením obce nacvičovali v kultúrnom dome. Spomínaná pracovníčka im však neodovzdala kľúče, pretože za poriadok v kultúrnom dome zodpovedá ona. Keď tanečníkov na základe spomínanej dohody požiadala, aby prišli zatancovať na obecné podujatie, nevyhovoval im termín, pretože účinkovali v tom istom čase v Turčianskej Štiavničke. Aj keď ani jeden z tanečníkov nefiguruje v petičnom výbore za odvolanie pracovníčky úradu, dvaja z nich ho údajne zastupovali na mimoriadnom zasadnutí sučianskeho parlamentu. Jednému zo Sučancov, ktorý si neželal byť menovaný, prekážalo, že spomínanej pracovníčke tri razy zvyšovali plat, údajne na 26 tisíc korún. Jozef Petráš to poprel. Povedal nám, že takýto plat majú iba pracovníci úradu, ktorým rozmedzie mzdy stanovuje zákon. Sú nimi starosta a hlavná kontrolórka obce a prednosta úradu.
V uliciach Sučian nám občania hovorili o fámach, že viaceré kultúrne podujatia vraj boli predražené, a to nielen kvôli pridrahým umelcom, ale aj vyplácaniu odmien pre spomínanú pracovníčku a jedného z jej príbuzných. Toto tvrdenie, ale aj údajný nedostatok peňazí na platy nových zamestnancov Jozef Petráš poprel. V ich počte vraj vychádza z potrieb úradu a Zákonníka práce. Starosta nám predložil materiál, ktorý presne sumarizuje výdavky obce za moderované kultúrne a spoločenské podujatia. Pracovníčka obce a jej príbuzný nedostali za tieto podujatia ani korunu, Jadranka, Helena Vrtichová a Dušan Grúň podľa starostu vystupovali za polovičný honorár a Peter Stašák a Karol Polák iba za tretinovú cenu. Kultúrne podujatia sú vraj kvalitnejšie ako v minulom volebnom období. Od približne 30-ročného sučianskeho Róma sme sa dozvedeli, že J.Petráš má vraj opozíciu v obci aj kvôli tomu, že chce pomôcť miestnej rómskej komunite.
Odborári o dusnej atmosfére nehovoria
Zaujímalo nás aj údajné dusné pracovné ovzdušie v úrade. Magdaléna Hvizdáková, predsedníčka odborovej organizácie sučianskej samosprávy, nám povedala, že v prostredí obecného úradu nevládnu tvrdé pomery. „Práce máme nad hlavu a pracovných síl je nedostatok a to aj napriek tomu, že v súvislosti so zavedením eura nám povinnosti ešte pribudnú. Myslím si, že viazne vzájomná informovanosť medzi poslancami, úradom a verejnosťou. Jozef Petráš na nás v žiadnom prípade nevyvíja tlak, ani nekoná direktívne. Nikto sa nemusí báť, keď pred ním, alebo pred prednostom úradu, vysloví svoj názor,“ dodala. Starosta jej umožnil anonymne si preveriť mienku ľudí o pracovných problémoch, pričom Jozef Petráš sa nedozvie, kto vyslovil, ak vôbec, na prácu na úrade kritiku. „Ak celý problém stojí na tom, či je uznesenie z mimoriadneho zasadnutia platné, prikročím ku kompromisu a podpíšem ho nezávisle od rozhodnutia prokuratúry. Chcem, aby sme naplnili plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja, čo nie je možné bez spolupráce starostu s poslancami. Nechcem ísť cestou konfrontácie. Každý poslanec má právo na svoj názor a ja budem rešpektovať rozhodnutia obecného zastupiteľstva. Z mimoriadneho zasadnutia zastupiteľstva som odišiel iba kvôli invektívam voči mne. Diskusia nemá význam, ak v nej prevládajú emócie. Ak si poslanci myslia, že som ignoroval ich názor, pokojne sa im ospravedlním. Čo sa týka nahrávania verejných zhromaždení, je to ústavné právo každého občana, ktorý na to nepotrebuje žiadny súhlas,“ dodal na margo ostatných výhrad poslancov Jozef Petráš. Zákaz nahrávania verejného zhromaždenia je podľa starostu hrubým porušením ústavných práv občana.
Občania, ktorých sme v obci oslovili, nám na margo situácie povedali jedno - v Sučanoch to vyzerá na politický boj, ktorý ale nemusí mať víťaza. Ohováranie, intrigy, invektívy, vnášanie osobných problémov do práce úradu a poslaneckého zboru a boj o pozície sa ľuďom nepáčia. Podľa nich by o problémoch mali poslanci, občania a starosta diskutovať až dovtedy, kým sa nedohodnú na rozumnom riešení. Invektívy a ohováranie za chrbtom možno v tomto prípade pripodobniť k periu vysypanému z vankúša, ktoré už nikto nepozbiera, ak ho bude na zemi priveľa.⋌ BRAŇO GREGOR

Nechajte si posielať prehľad najdôležitejších správ e-mailom

Inzercia - Tlačové správy

 1. SME.sk zaznamenalo rekordný nárast záujmu čitateľov
 2. Sedem najznámejších pyramíd v Mexiku
 3. Zima v koži atopika: aká je starostlivosť o pokožku s ekzémom?
 4. Zákazníkov čoraz častejšie zaujíma pôvod výrobkov, ktoré kupujú
 5. Už iba dnes si môžete predplatiť SME.sk na rok len za 28 eur
 6. 10 vecí, pre ktoré sa oplatí navštíviť Dominikánsku republiku
 7. Historická revue: Kam sa podeli Kumáni, Valasi a iné etniká?
 8. Wellness trendy, rozhovory a rady pre lepšie zdravie
 9. Oktagon 20: Pikantné súboje prinesú aj zápas o titul!
 10. Tipni si na Petru Vlhovú a získaj 10 eur
 1. MATADOR Group mení vizuálnu identitu značky
 2. Fokus očná optika sa stala exkluzívnym partnerom značky Nikon
 3. Turizmus za účelom estetickej chirurgie v čase pandémie
 4. Sedem najznámejších pyramíd v Mexiku
 5. SME.sk zaznamenalo rekordný nárast záujmu čitateľov
 6. Akčný výpredaj v PLANEO Elektro – to sú ceny nižšie až o 60 %!
 7. Zima v koži atopika: aká je starostlivosť o pokožku s ekzémom?
 8. Ohlúpli sme počas Covid roka?
 9. Zákazníkov čoraz častejšie zaujíma pôvod výrobkov, ktoré kupujú
 10. TOMRA víta kľúčový krok k spusteniu systému zálohovania
 1. Už iba dnes si môžete predplatiť SME.sk na rok len za 28 eur 20 688
 2. 10 vecí, pre ktoré sa oplatí navštíviť Dominikánsku republiku 14 793
 3. Historická revue: Kam sa podeli Kumáni, Valasi a iné etniká? 8 716
 4. Wellness trendy, rozhovory a rady pre lepšie zdravie 7 677
 5. Ekologická móda? Slovenská firma dokazuje, že to ide 7 534
 6. Kuba si turistov omotá okolo prsta. Miesta, ktoré musíte vidieť 6 569
 7. Produkujeme viac odpadu, kompostujeme len tretinu 6 385
 8. Kvalitnej hydiny je na pultoch stále menej. Čo vlastne kupujeme? 6 275
 9. Riaditeľ VÚB: Udržateľnosť chceme vsadiť do DNA nášho podnikania 6 127
 10. Nakupujete online? Toto potrebujete vedieť 6 090
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy z SME | MY Turiec - aktuálne správy

POTULKY TURCOM: Z Turčianského Jasena cez Mažiarky na Bukoviny

Braňo Šimko, autor blogu Turčianska záhradka, má pre vás ďalší tip na turistiku v Turci s množstvom nádherných výhľadov.

Pohľad na Kečku.

Aktuálne nám dobre fungujú všetky štyri formácie

Martinskí hokejisti si víťazstvom nad Topoľčanmi upevnili druhú priečku v tabuľke. Predviedli nielen kvalitný výkon, ale keď bolo treba ukázali i potrebnú dávku disciplíny.

Súboj o druhé miesto tabuľky Martin zvládol výborne.

Hľadá sa nezvestný Martinčan

Naposledy sa nachádzal vo Valčianskej doline.

Nezvestný Peter Brna.

Biskup Galis je už z nemocnice doma

Ešte sa cíti slabý, ale jeho stav sa po ochorení covid -19 zlepšuje.

Žilinský biskup Tomáš Galis.

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Pohrebné auto zrazilo cyklistu. Neprežil

Nehoda sa stala medzi Telincami a Vrábľami.

Hľadá sa nezvestný Martinčan

Naposledy sa nachádzal vo Valčianskej doline.

AKTUALIZOVANÉ o 16.31

Rady pred odbernými miestami v Nitre sa skrátili, mnohých vybavili bez čakania

V meste je otvorených o päť odberných miest viac ako pred týždňom.

Už ste čítali?