Streda, 25. máj, 2022 | Meniny má Urban

TURČIANSKY FUTBALOVÝ ZVÄZ - ÚRADNÁ SPRÁVA Č. 39 – ROČNÍK 2007/2008

Sekretariát TFZ (Eduard Maňúr 0907841477, e-mail: tfz@tfz.sk):
1. Občianske združenie PRO ART AGENSY v spolupráci s Turčianskym futbalovým zväzom a Maticou Slovenskou vyhlasujú III. ročník Majstrovstiev regiónu TURIEC starých pánov vo futbale (ročník narodenia 1969 a starší). FO, FK, alebo kolektívy s ľubovoľným názvom, ktoré majú záujem o štart, si môžu štatút majstrovstiev a prihlášku vyzdvihnúť na sekretariáte TFZ. Uzávierka prihlášok je 30.5.2008.
Komisia mládeže (predseda Peter Moric):
1. Kontumujeme MFS 21. kola (predohrávka) žiakov Sk. A Belá – Dražkovce podľa SP čl. 100/e (počet hráčov pod 7) a priznávame 3 body v prospech FO Belá. Výsledok dosiahnutý na ihrisku 8:0 ponechávame v platnosti. 2. Kontumujeme MFS 13. kola dorastu Sk. B Valča – Dubové a priznávame 3 body a skóre 3:0 v prospech FO Dubové podľa SP čl. 100/i (štart hráča po štvrtej ŽK). Prípad postupujeme na doriešenie DK. 3. Na základe vzájomnej dohody nariaďujeme odohrať MFS žiakov Sk. B 14. kola Príbovce – Valča 11. 5. 2008 o 14.00 na ihrisku vo Valči. 4. Na základe vzájomnej dohody nariaďujeme odohrať MFS dorastu Sk. A 14. kola Sučany – Belá 10. 5. 2008 o 13.00 na ihrisku v Sučanoch. 5. Na základe vzájomnej dohody nariaďujeme odohrať MFS žiakov Sk. B 14. kola Diviaky – Mošovce 10. 5. 2008 o 16.30 na ihrisku v Diviakoch.
Disciplinárna komisia – zasadnutie 6. 5. 2008 (predseda Pavol Baják):
1. DP-133 Na návrh TMK pre porušenie kap. XI. bod 4 RS TFZ na súť. ročník 2007/2008 (neúčasť na seminári trénerov) trestáme pokutou 250 Sk nasledovné FO: Belá, Bystrička, Dubové, Dražkovce, Ďanová, Malý Čepčín, Sklabiňa, Trebostovo, Turč. Teplice, Turček a Turany. 2. DP-134 Richard Gloss 900107 FO Valča DK hráčovi dňom 6. 5. 2008 zastavuje činnosť nepodmienečne. Hráč v termíne do 12. 5. 2008 zašle na DK písomné vy-jadrenie ku svojmu previneniu (štart v zastavenej činnosti pre 4 ŽK) a poplatok 100 Sk za prerokovanie previnenia. Písomné vyjadrenie a poplatok za prerokovanie 200 Sk zašle aj vedúci družstva v tomto MFS.3. DP-135 R Jozef Figura – DK odstupuje na KR za nesprávny postup pri vylúčení hráča na prednej strane v zápise o stretnutí.4. DP-136 R Ľubomír Kunert - DK odstupuje na KR za neuvedenie dôvodu vylúčenia hráča a nesprávny postup pri vylúčení hráča na druhej strane v zápise o stretnutí.5. DP-137 Miroslav Grajciar 820817 FO Necpaly: ZČN 4 MFS od 5. 5. 2008, 1-6-1b.6. DP-138 Marcel Kríž 770721 FO Turček: ZČP 1 MFS do 31. 10. 2008, 1-5a.7. DP-139 Filip Kopiš 920426 FO Belá: DK hráčovi dňom 5. 5. 2008 zastavuje činnosť nepodmienečne do vyriešenia previnenia. 8. DP-140 Ján Rendko 920623 FO Podhradie: ZČP 1 MFS do 31. 10. 2008, 1-5a. 9. DP-141 Erik Hrdlička 920120 FO Turany: ZČN 4 MFS od 5. 5. 2008, 1-6-1b – uhradiť 100 + 100 SK. 10. DP-142 ZČN 1 MFS za 4 ŽK od 5. 5. 2008: Michal Sekerka 861009 FO Blatnica, Martin Vojt 810513 FO Krpeľany, Martin Kostra 880810 FO Podhradie, Marek Kotlár 851201 FO Košťany, Peter Turčány 840203 FO Diviaky, Marcel Kríž 770721 FO Turček. 11. DP-143 DK predvoláva na zasadnutie 13. 5. 2008 o 16.00 hod. z MFS dorastu Belá – Podhradie vedúceho družstva FO Belá Milana Kováčika, kapitána družstva FO Belá Ondreja Kováčika a R Ľubomíra Kunerta.
12. Proti rozhodnutiu DK je možné odvolať sa do 15 dní od zverejnenia v ÚS TFZ.
Trénersko-metodická komisia (predseda Stanislav Petrík):
1. OPRAVA TERMÍNU: Nominácia žiakov narodených 1.1.1996 až 31.12.1996 z futbalových súťaží riadených Turčianskym futbalovým zväzom na výberový zápas v Martine 14. 5. 2008 – Sk. „A“: Martin Druschel a Erik Mertiňák (Trebostovo), Martin Haľama, Jakub Ujček, Eugen Majerík a Tomáš Vajda (Turany), Tomáš Hlinčík, Matúš Mačto a Marek Huťka (Krpeľany), Patrik Herčút a Ján Vaňko (Belá-Dulice), Erik Repoň a Ján Špidús (Turč. Kľačany), Róbert Hartla a Patrik Labaj (Lipovec), Marek Doba a Samuel Kováč (Bystrička), Jakub Jankovič (Košťany), Patrik Chamko (Horná Štubňa) – Sk „B“: Filip Ivan, Miroslav Martinček a Peter Velits (Príbovce), Patrik Weis a Marek Lejtrich (Háj), Radoslav Slezák, Juraj Štanceľ a Ján Štanceľ (Valča), Matej Gejdoš a Jakub Drengubiak (Malý Čepčín), Martin Baranček a Tibor Letrich (Diviaky), Milan Paulíny a Matej Janech (Dubové), Dominik Mika (Mošovce), Andrej Felcan (Slov. Pravno), Marek Halahija (Kláštor). Zraz nominovaných hráčov je v stredu 14. mája 2008 o 9.00 hod. na umelej tráve pri ZŠ ul. Hurbanova. Vybratí hráči doplnení o hráčov hrajúcich súťaže riadené SsFZ sa zúčastnia ďalšieho výberového zápasu proti MŠK Fomat Martin ročník „96“ v pondelok 19. mája 2008 o 9.00 h. V prípade ospravedlnenia je potrebné okamžite kontaktovať Jána Štrbu (0905 555 027 alebo 043/4287645).
Komisia delegátov zväzu (predseda Vladimír Pavlák):
1. Známky DZ z MFS hraných 3. – 4. 5. 2008: Kláštor – Diviaky (8-8), Mošovce – Košťany (8-8-8), Žabokreky – Krpeľany (8-8-8), T. Teplice B – T. Kľačany (8-8), Bystrička – Sklabiňa (7,4-8), T. Štiavnička – Lipovec (6,9-7,9), H. Štubňa – Necpaly (8-8,1), Blatnica – Turček (8-7,9).
Komisia rozhodcov (predseda Peter Šmid):
1. Chyby R z MFS 1., 3. – 4. 5. 2008: Kucharčík 0,7 a 0,5, Kunert 0,5 a 1,4, Nedbal 0,2 a 0,7, Figura 1,4 a 0,5. 2. KR predvoláva na svoje zasadnutie 13. 5. 2008 R Ľubomír Kunert o 16.00 h. (z MFS dorastu Belá – Podhradie), Jozef Figura o 16.10 h. (z MFS dospelých Blatnica – Turček), Miroslav Kohút o 16.20 h. (opakované absencie) a Ľubomír Polonec o 16.30 h. (z MFS dospelých T. Štiavnička – Lipovec). 3. Noví R zaradení na nominačnú listinu Jozef Šípka (FO Necpaly) 0910208018, Miroslav Hadvidžiak (FO Trebostovo) 0918686849, Dušan Striško (bez odd. Príslušnosti) 0910994634. 4. Žiadame R, ktorí nepredložili potvrdenie o lekárskej prehliadke, aby potvrdenie dodali na KR do 15. 5. 2008 (Kohút, Kunert, Leitman, Nedbal, Parenička a Skvašík).
R – obsadenie R a DZ na 17. – 18. 5. 2008
I. TRIEDA – 21. kolo 18. mája 2008 o 17. h: Divia-
ky – Dubové (Leitman, Mikula – Pavlák), Valča B – Podhradie (17. 5., Scherer, Leitman, TFZ), Kláštor – Košťany (17. 5., TFZ, TFZ, TFZ), Fomat Martin – Krpeľany (Gábor, Nedbal – Lamoš), Mošovce – T. Kľačany (Kunert, Kohút – Košalko), Žabokreky – Sklabiňa (Polonec, Karolčík – Lupták), T. Teplice B – Bystrička (TFZ, TFZ, Figura). II. TRIEDA – 17. kolo 18. mája 2008 o 17. h: Lipovec – Malý Čepčín (Scherer, Šípka), Priekopa – Sklené (Kucharčík, Hadvidžiak), T. Štiavnička – Necpaly (Zaťková, Skvašík – Holotík), Sl. Pravno – Turček (SP čl. 73, odst. 2,3), Horná Štubňa – Kláštor B (Najšel, Mäčko), Blatnica – Diviaky B (Dolinský, Parenička). DORAST Sk. A – 15. kolo 17. mája 2008 o 17. h: Vrútky – Krpeľany (18. 5. o 13.30, Figura, Kucharčík), Turany – Podhradie (Parenička, Zaťková), Dražkovce – Sučany (Karolčík, Skvašík), Belá – Sklabiňa (Mäčko, Polonec), Lipovec – Bystrička (Gábor, Hadvidžiak). DORAST Sk. B – 15. kolo 17. mája 2008 o 17. h: Valča – Košťany (Kunert, Šípka), Ďanová – M. Čepčín (Kohút, Najšel), Sl. Pravno – Kláštor (Rusnák, TFZ), Blatnica – Diviaky (Dolinský, Kucharčík).ŽIACI Sk. A – 17. kolo 18. mája 2008 o 10.h: Lipovec – Krpeľany (Parenička), Trebostovo – Turany (Mäčko), Belá – T. Kľačany (Nedbal), Dražkovce – Sklabiňa (Karolčík), Žabokreky – Bystrička (Gábor). ŽIACI Sk. B – 15. kolo 18. mája 2008 o 10. h: Príbovce – Dubové (17. 5. o 14.45, Leitman), Valča – Diviaky (17. 5. o 14.45,Kunert), Mošovce – M. Čepčín (Najšel), Sl. Pravno – Kláštor (Kohút), Horná Štubňa – Háj (Rusnák).
P. Kuteľ – prezident TFZ
E. Maňúr – sekretár TFZ

Najčítanejšie na My Turiec

Inzercia - Tlačové správy

 1. Hluk v školských triedach sa dá riešiť izoláciou
 2. Ako umocniť svoju lásku k Chorvátsku? Vlastným apartmánom!
 3. Na krásnom, modrom Jadrane
 4. 6 praktických tipov - ako na sušenie potravín v sušičke
 5. Kúpele sú liečivý celok, Thermia jeho kráľovná!
 6. Leto v Rakúsku: Keď vás cisár pozve k stolu
 7. Bratislavský realitný trh oživí GALVANIA rezidencie
 8. Slovenských tridsiatnikov láka zakladanie fondov
 1. Slovenských tridsiatnikov láka zakladanie fondov
 2. Leto v Rakúsku: Keď vás cisár pozve k stolu
 3. Na krásnom, modrom Jadrane
 4. Bratislavský realitný trh oživí GALVANIA rezidencie
 5. Ako umocniť svoju lásku k Chorvátsku? Vlastným apartmánom!
 6. Nebezpečenstvo používania prekladačov
 7. Kúpele sú liečivý celok, Thermia jeho kráľovná!
 8. Lenivá kuchárka: Zdravý obed či večeru uvaríte za pár drobných
 1. Stovky hodín výcviku. Stať sa gondolierom je zaslúžená prestíž 5 239
 2. Vydavateľstvo Petit Press so štyrmi Novinárskymi cenami 2 388
 3. Do čoho sa oplatí investovať, aby ste ušetrili na energiách? 2 112
 4. Odišlo už štvrť milióna mladých ľudí. Má Slovensko budúcnosť? 1 814
 5. 5 najčastejších chýb pri zateplení šikmej strechy: vyhnite sa im 1 704
 6. Obnovené lety do Marsa Alam. Po dvoch rokoch opäť víta turistov 1 391
 7. Zodpovedné nakupovanie chráni biodiverzitu pre budúce generácie 1 250
 8. McDonald´s Cup pozná víťazný tím z Košického kraja 1 004

Blogy SME

 1. Štefan Bukovan: Obranný priemysel a ozbrojené sily vo svete (2022-13) – 1.5.–10.5.2022
 2. Alec Borový: Môže umelá inteligencia sama zabíjať?
 3. Anton Kaiser: Medzinárodná fotografická výstava
 4. Vlasta Žampová: Dušan Kováčik bral úplatky nie len v tomto jednom prípade, ale v desiatkách prípadov. Slovenské súdy sú totálna žumpa.
 5. Rudolf Székely: Slovenská pošta: Nenesie zodpovednosť za škodu...
 6. Irena Šimuneková: Zvolen - čriepky z mesta
 7. Tupou Ceruzou: Ako Dán
 8. Štefan Vidlár: Nerobme nič
 1. Vladimír Benčík: Zvitky od Mŕtveho mora - boli napísané pred 2000 rokmi, predpovedajú apokalypsu? 7 571
 2. Ján Valchár: Odvaha plukovníka Chodarjonoka alebo ako to nie je o odvahe 6 884
 3. Juraj Kumičák: Ako Rusi veľkú vojnu vyhrali... (časť III) 4 959
 4. Juraj Kumičák: Ako Rusi veľkú vojnu vyhrali... (časť I) 4 511
 5. Jana Melišová: Pomalý pád na Wall Street sa zrejme ešte neskončil 3 872
 6. Monika Kusendová: Malofatranská hrebeňovka alebo 4-dňové sólo dobrodružstvo s ruksakom po horách 3 664
 7. Jana Melišová: G.Bush označil inváziu do Iraku za „neoprávnenú a brutálnu", než sa opravil, že mal na mysli ruskú inváziu na Ukrajinu 3 226
 8. Slovenské národné stredisko pre ľudské práva: Kam až zájdu návrhy na obmedzovanie prístupu k interrupciám? 2 116
 1. Monika Nagyova: Výhody emočného prejedania sa
 2. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 39. - Arktída - Letecká expedícia Amundsena s Ellsworthom na severný pól -1925
 3. Jiří Ščobák: Bude nový II. pilier lepší? Dožijeme sa exodu z dlhopisových fondov?
 4. Jiří Ščobák: Víte, co je Gerasimova doktrína?
 5. Jiří Ščobák: Vydrží Rusko dlhú ekonomickú vojnu? Nevyčerpajú sa spojenci?
 6. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 38. - Arktída - Amundsenova expedícia na lodi Maud (1918 - 1925)
 7. Jiří Ščobák: Mohu zemřít, ale nebudu žít jako otrok
 8. Jiří Ščobák: Sú reformy Igora Matoviča (zvýšené prídavky na deti a daňové bonusy pre pracujúcich rodičov) dobrý nápad?
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu

Hlavné správy z SME | MY Turiec - aktuálne správy

Zverenci Ladislava Bíra smerujú za víťazstvom v súťaži.

Hádzanári vyhrali v Malackách a o prvenstvo v súťaži ich môže obrať len veľmi vysoká domáca prehra s Pezinkom.


8 h
Gabriela Povrazníková pôsobí ako architektka aj ako lektorka maľby.

Vyštudovala architektúru, no pôsobí aj ako lektorka maľovania. Gabriela Povrazníková vedie maľovaním ľudí k oddychu.


8 h
Futbalisti Bystričky potvrdili solídnu formu a doma vyhrali 5:0.

Slovan má formu a vyhral štvrtý z posledných piatich duelov. Vyzerá to tak, že vypadávať bude len jeden, no Tatran aj Štiavnička ešte nejaké body potrebujú. V nedeľu ich nezískali.


18 h
Radoslav Ďanovský (v strede) pomohol svojmu tímu dvomi gólmi.

Žabokreky porazili Rosinu a bodovo sa na ňu dotiahli. Diviaky zdolali Turzovku, majú prvé jarné domáce víťazstvo a na tohto súpera strácajú len tri body.


23. máj

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Dráma trvala takmer štyri hodiny.


20 h

Namiesto futbalu išli kamarátovi na pohreb.


23. máj

Na prepis auta v Trnave čakal takmer päť hodín, mnohí za ním to vzdali.


23. máj

Pásový opar pripúta na nemocničné lôžko až 700 pacientov ročne.


14. máj

Blogy SME

 1. Štefan Bukovan: Obranný priemysel a ozbrojené sily vo svete (2022-13) – 1.5.–10.5.2022
 2. Alec Borový: Môže umelá inteligencia sama zabíjať?
 3. Anton Kaiser: Medzinárodná fotografická výstava
 4. Vlasta Žampová: Dušan Kováčik bral úplatky nie len v tomto jednom prípade, ale v desiatkách prípadov. Slovenské súdy sú totálna žumpa.
 5. Rudolf Székely: Slovenská pošta: Nenesie zodpovednosť za škodu...
 6. Irena Šimuneková: Zvolen - čriepky z mesta
 7. Tupou Ceruzou: Ako Dán
 8. Štefan Vidlár: Nerobme nič
 1. Vladimír Benčík: Zvitky od Mŕtveho mora - boli napísané pred 2000 rokmi, predpovedajú apokalypsu? 7 571
 2. Ján Valchár: Odvaha plukovníka Chodarjonoka alebo ako to nie je o odvahe 6 884
 3. Juraj Kumičák: Ako Rusi veľkú vojnu vyhrali... (časť III) 4 959
 4. Juraj Kumičák: Ako Rusi veľkú vojnu vyhrali... (časť I) 4 511
 5. Jana Melišová: Pomalý pád na Wall Street sa zrejme ešte neskončil 3 872
 6. Monika Kusendová: Malofatranská hrebeňovka alebo 4-dňové sólo dobrodružstvo s ruksakom po horách 3 664
 7. Jana Melišová: G.Bush označil inváziu do Iraku za „neoprávnenú a brutálnu", než sa opravil, že mal na mysli ruskú inváziu na Ukrajinu 3 226
 8. Slovenské národné stredisko pre ľudské práva: Kam až zájdu návrhy na obmedzovanie prístupu k interrupciám? 2 116
 1. Monika Nagyova: Výhody emočného prejedania sa
 2. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 39. - Arktída - Letecká expedícia Amundsena s Ellsworthom na severný pól -1925
 3. Jiří Ščobák: Bude nový II. pilier lepší? Dožijeme sa exodu z dlhopisových fondov?
 4. Jiří Ščobák: Víte, co je Gerasimova doktrína?
 5. Jiří Ščobák: Vydrží Rusko dlhú ekonomickú vojnu? Nevyčerpajú sa spojenci?
 6. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 38. - Arktída - Amundsenova expedícia na lodi Maud (1918 - 1925)
 7. Jiří Ščobák: Mohu zemřít, ale nebudu žít jako otrok
 8. Jiří Ščobák: Sú reformy Igora Matoviča (zvýšené prídavky na deti a daňové bonusy pre pracujúcich rodičov) dobrý nápad?

Už ste čítali?