Piatok, 30. október, 2020 | Meniny má Simon, SimonaKrížovkyKrížovky

TURČIANSKY FUTBALOVÝ ZVÄZ - Úradná správa č. 43 – ročník 2007/2008

TURČIANSKY FUTBALOVÝ ZVÄZ - Úradná správa č. 43 – ročník 2007/2008
Sekretariát TFZ (Eduard Maňúr 0907841477, e-mail: tfz@tfz.sk):
1. TFZ ponúka záujemcom uvedenie reklamy (formát A5 – vo vnútri materiálu nefarebná á 1000,- Sk, posledná strana obálková – farebná á 3000,- Sk) v Rozpise Turčianskych futbalových súťaží na súťažný ročník 2008/2009. Je to brožúrka, ktorá slúži v každodennej práci funkcionárom FO, FK počas celej sezóny. Uvedené sú v nej základné informácie o organizovaných súťažiach s ich termínovými listinami, pravidlami, organizáciou, ekonomickými náležitosťami, vyžrebovaním súťaží riadených TFZ – I. a II. triedy dospelých, dorastu, žiakov, adresárom klubov, rozhodcov a delegátov zväzu. Ponuky zasielajte do 30.6.2008 na adresu: TFZ, A. Kmeťa 26, 036 01 Martin, e-mail tfz@tfz.sk.
2. Na všetky FO, FK boli zaslané prihlášky do súťaži Turčianskeho futbalového zväzu v súťažnom ročníku 2008/2009. Žiadame FO, FK, aby dodržali termín zaslania prihlášok – do 23. 6. 2008.
ŠTK (predseda Daniel Borcovan):
1. Schvaľujeme výsledky MFS II. triedy dospelých 15., 16., 17. kolo dosiahnuté na hracích plochách.
2. Schvaľujeme výsledky MFS I. triedy dospelých 17., 18., 19., 20. kolo dosiahnuté na hracích plochách.
Komisia mládeže (predseda Peter Moric):
1. Finálové zápasy žiakov sa uskutočnia v sobotu 14. júna 2008 na ihrisku FK Trebostovo s nasledovným programom: o 14.00 hod. zápas o 3. miesto – družstvá umiestnené po základnej časti súťaže na druhom mieste v Sk. A a v Sk. B, o 16.15 hod. zápas o 1. miesto (o majstra Turca na rok 2008) – družstvá umiestnené po základnej časti súťaže na prvom mieste v Sk. A a v Sk. B.
2. Námietka kapitána domácich z MFS žiakov Sk. B 17. kolo FO Slov. Pravno – H. Štubňa bola prerokovaná ako bezpredmetnú.
3. KM berie na vedomie vyjadrenie R Petra Najšela k situácii po MFS žiakov Sk. B 17. kola FO Slov. Pravno – FO H. Štubňa a odstupuje prípad na DK TFZ.
4. Námietka kapitána domácich z MFS dorastencov Sk. A 17. kolo FO Belá – FO Lipovec bola prerokovaná a postúpená na riešenie DK TFZ.
5. Námietka kapitána hostí z MFS dorastencov Sk. A 17. kolo FO Belá – FO Lipovec bola prerokovaná a postúpená na riešenie DK a KR TFZ.
6. Žiadame FK Trebostovo o doručenie zápisu z MFS žiakov Sk. A FK Trebostovo – FO T. Kľačany na riadiaci orgán do 10. 6. 2008 pod následkom disciplinárnych opatrení.
Disciplinárna komisia – zasadnutie 3. 6. 2008 (predseda Pavol Baják):
1. DP-171 Ľubomír Šimko 940106 FO Diviaky: ZČN 2 MFS od 2. 6. 2008, 1-4a.
2. DP-172 Marek Chovanec 940711 FO Diviaky: ZČN 6 MFS od 2. 6. 2008, 1-3b.
3. DP-173 Ján Misár 900519 FO Valča: ZČN 4 MFS od 2. 6. 2008, 1-3b.
4. DP-174 Miroslav Mesík 851229 FO Turček: ZČN 4 MFS od 26. 5. 2008, 1-9-1b.
5. DP-175 Ján Rusnák vedúci mužstva FO Turček: ZČN 6 MFS od 3. 6. 2008, 1-9-2b.
6. DP-176 Andrej Rešetár 850906 FO T. Teplice B: ZČN 4 MFS od 2. 6. 2008, 1-6-1b.
7. DP-177 Neprerokované priestupky pre porušenie DP: Miroslav Sušienka 900628 FO Lipovec – chýba poplatok za ČK.
8. DP-178 ZČN 1 MFS za 4 ŽK od 3. 6. 2008: Stanislav Trebula 891026 FC Vrútky, Rastislav Šolc 710205 FO T. Teplice B.
9. DP-179 DK predvoláva na svoje zasadnutie
10. 6. 2008 o 15.30 h. z MFS dorastu Malý Čepčín – Valča z FO Valča vedúceho mužstva Milana Jesenského, kapitána Jána Stráňaya 890502 a trénera Rudolfa Bosíka.
Opäť predvolávame o 16.00 z MFS I. triedy dospelých Dubové – T. Teplice B R Miroslava Kohúta, DZ Milana Holotíka, z FO T. Teplice B kapitána Ľubomíra Hromadu 680921 a trénera Jána Rešetára, z FO Dubové Jozefa Hrivnáka 790420 a hlavného usporiadateľa Stanislava Lettricha.
Z MFS dorastu Belá – Lipovec o 16.45 h. R Jozef Šípka, z FO Belá hlavného usporiadateľa Vladimíra Cagardu, vedúceho mužstva Milana Kováčika, hráča Ľuboša Brzáka 920705, kapitána Pavla Tarčoňa 920522, z FO Lipovec vedúceho mužstva Jozefa Kovalčíka, hráča Miroslava Sušienku 900628 a kapitána Mariana Štileca.
Z MFS žiakov Slov. Pravno – Horná Štubňa o 17.45 h. R Petra Najšela, z FO Slov. Pravno predsedu FO Jaroslava Páleša, hlavného usporiadateľa Tomáša Štencela a zdravotníka Mareka Ďanovského. Účasť menovaných na zasadnutí DK je bezpodmienečne nutná pod následkom disciplinárnych opatrení.
10. Proti rozhodnutiu DK je možné odvolať sa do 15 dní od zverejnenia v ÚS TFZ.
Trénersko-metodická komisia (predseda Stanislav Petrík):
1. Realizačný team výberu mužov TFZ, tréneri Milan Bielik a Ján Rešetár, nominoval do širšieho výberu na prípravný výberový zápas 11. júna 2008 (streda) o 18.30 h. na ihrisku MŠK Fomat Martin týchto hráčov: P. Kučera, M. Kosinka, M. Hollý, M. Turčina, A. Poruba, J. Krkoška, M. Pánik, M. Schmidt (všetci Fomat Martin), R. Kružlic, R. Šolc, M. Endresl (všetci T. Teplice B), M. Čujko, M. Tavel (obaja T. Štiavnička), J. Getta, M. Kostra (obaja Podhradie), D. Hrivnák (dubové), R. Fučela (Sklabiňa), O. Líška (Žabokreky), N. Hübner (Bystrička), P. Černák (Kláštor), M. Kempný (Blatnica), M. Garaj (Horná Štubňa).
Zraz hráčov je 11. 6. 2007 o 17.30 na ihrisku MŠK Fomat Martin. Hráči si so sebou prinesú kopačky, chrániče, ponožky, uterák a preukaz poistenca. Výberový zápas sa uskutoční v rámci prípravy na medzioblastné futbalové stretnutie medzi výbermi TFZ Martin a ObFZ Topoľčany, ktoré sa odohrá v sobotu 28. júna 2008 v Topoľčanoch. V prípade neospravedlnenej neúčasti na uvedenom reprezentačnom stretnutí má nominovaný hráč okamžite zastavenú činnosť až do vyšetrenia prípadu disciplinárnou komisiou TFZ (čl. XXIII. Bod 8 – Rozpis súťaží TFZ 2007/2008). Každý hráč dostal pozvánku prostredníctvom FO.
Hospodárska komisia ( predseda Miroslav Skalák )
1. Nedoplatky oddielov pre neúčasť zástupcov na seminári trénerov podľa ÚS č.39 DP-133 majú nasledovné FO/FK : Belá 250,- ; Dubové 250,- ; Dražkovce 250,- ; Ďanová 250,- ; Trebostovo 250,- ; Turčianske Teplice 250,- ; Turček 250,- .
Uvedené nedoplatky žiadame zaplatiť do 15.6.2008 pod následkom disciplinárnych opatrení.
Komisia rozhodcov (predseda Peter Šmid):
1. V prípade nepredloženej lek. Prehliadky budú mať R Kohút, Kunert, Skvašík pozastavené delegovanie od 10. 6. 2008.
2. Chyba v zápisoch: Kohút 0,4, Rusnák 0,2, Gábor 0,2, Zaťková 0,2, Figura 0,4, Mäčko 0,2, Parenička 0,2, Hadvidžiak 1,2.
3. KR oznamuje všetkým R TFZ, že 17. 6. 2008 o 18.00 h. sa uskutočnia povinné fyzické previerky v areáli SOUS Martin. Účasť je povinná kvôli zaradeniu do nominačnej listiny R pre súťažný ročník 2008/2009.
R – obsadenie R a DZ na 14. - 15. 6. 2008
I. TRIEDA – 25 kolo 15. júna 2008 o 17. h: Košťany – Dubové (Scherer, Skvašík, TFZ),
Podhradie – Krpeľany (Kohút, Zaťková, TFZ), Diviaky – Turč. Kľačany (Polonec, Kunert, TFZ), Valča B – Sklabiňa (Gábor, Karolčík, TFZ), Kláštor – Bystrička (Leitman, Kucharčík, TFZ), Fomat Martin – Turč. Teplice B (Nedbal, Figura), Mošovce – Žabokreky (Rusnák, TFZ).
II. TRIEDA – 21. kolo 15. júna 2008 o 17. h: Necpaly – Malý Čepčín (Parenička, Hadvidžiak), Sklené – Turček (SP čl. 73, odst. 2,3), Lipovec – Kláštor B (SP čl. 73, odst. 2,3)
Priekopa – Diviaky B (Mäčko, Šípka), T. Štiavnička – Blatnica (TFZ, TFZ, TFZ), Slov. Pravno – Horná Štubňa (SP čl. 73, odst. 2,3).
DORAST – prvé finálové stretnutie víťazov Sk. A a Sk. B 14. 6. 2008 (sobota) o 17.00:
Vrútky – Diviaky (v Martine, Scherer, Kunert, Leitman).
ŽIACI - finálové stretnutia 14. 6. 2008 (sobota) v Trebostove:
Zápas o 3. miesto o 14.00 h: Druhý zo Sk. A – Druhý zo Sk. B (Mikula, Polonec, Nedbal), Finále: Víťaz Sk. A – Víťaz Sk. B (Polonec, Mikula, Nedbal).
Pavol Kuteľ – prezident TFZ
Eduard Maňúr – sekretár TFZ

Nechajte si posielať prehľad najdôležitejších správ e-mailom

Inzercia - Tlačové správy

 1. Dokážu benzínové fukáre odolať výzve akumulátorových?
 2. Pôžička bez úrokov a poplatkov? Áno, existuje
 3. Príjem vs. dôchodok. Realita, na ktorú sa treba pripraviť
 4. Poznáte najbohatšie firmy sveta? Podiel v nich majú aj Slováci
 5. 1,6 milióna stavených na Trumpa! Kto bude mať pravdu?
 6. Koronakríza: Pomoc našej banky počas pandémie ocenili vo svete
 7. Magazín SME Ženy už v predaji
 8. Nové Porsche Panamera spája nespojiteľné
 9. Tradičná plodina zo Slovenska mizne. Čo sa deje so zemiakmi?
 10. UNIQA preberá dôchodkové fondy AXA, pre klientov sa nič nemení
 1. 1,6 milióna stavených na Trumpa! Kto bude mať pravdu?
 2. O prenájom auta majú čoraz väčší záujem aj malé firmy. Ušetria
 3. Koronakríza: Pomoc našej banky počas pandémie ocenili vo svete
 4. Magazín SME Ženy už v predaji
 5. SPS ukončí rok miliónovými investíciami
 6. Dokážu benzínové fukáre odolať výzve akumulátorových?
 7. Trh s elektromobilmi stagnuje. Kríza by mu mohla pomôcť
 8. Fakulta drží tempo so súčasnými i budúcimi trendmi
 9. Poznáte najbohatšie firmy sveta? Podiel v nich majú aj Slováci
 10. Nové Porsche Panamera spája nespojiteľné
 1. Novodobý slovenský Baťa. Zamestnancom stavia domy 36 468
 2. Aplikáciu tohto Slováka používajú v 150 krajinách. Ako začínal? 24 666
 3. O levočský „nanozázrak“ sa zaujíma európsky trh 17 704
 4. Pohoda v domácnosti sa odvíja od jednej veci. Neuveríte, od akej 17 325
 5. Pracujete v IT? Táto slovenská firma neustále prijíma ľudí 17 022
 6. Príjem vs. dôchodok. Realita, na ktorú sa treba pripraviť 15 566
 7. ARÓNIA a RAKYTNÍK - podporí tvoju imunitu v boji s vírusmi 12 413
 8. Tradičná plodina zo Slovenska mizne. Čo sa deje so zemiakmi? 12 263
 9. Toto sú povolania budúcnosti. Niektoré prekvapili 11 350
 10. LEN DNES: Zľava viac ako 50% na ročné predplatné týždenníkov MY 11 235
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy z SME | MY Turiec - aktuálne správy

Prímestské autobusy jazdia od dnes v obmedzenom režime

Platí prázdninový režim, spoje pre zamestnancov a školákov sú zabezpečené.

Ilustračné foto.

Stále sa hľadajú zdravotníci

Primátor Ján Danko vyzýva zdravotníkov, aby pomohli pri testovaní.

Ján Danko, primátor Martina.

Celoplošné testovanie: Fakty, pokyny, odporúčania, najčastejšie otázky

V sobotu a nedeľu sa na celom Slovensku uskutoční prvé kolo celoplošného testovania, ktoré má za cieľ pomôcť zachytiť skryté ohniská nákazy a spomaliť šírenie koronavírusu. Odberné miesta budú otvorené 31. októbra a 1. novembra 2020 od 7. - 22. h.

Žabokreky doma ešte nevyhrali

Slovanu vyšiel vstup do ročníka a v klube vládla pohoda. Potom sa však dobre rozbehnutý stroj zasekol a mužstvo sa po šesťzápasovej sérii bez víťazstva zosunulo na spodné priečky tabuľky.

Jakub Kračmer strelil šesť gólov Žabokriek.

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

V niektorých obciach v okolí Trnavy testovanie nebude

Pôvodne začali v okrese Trnava s prípravami na testovanie všetky obce, niektoré však dostali informáciu o pričlenení ich odberových miest k susedným obciam.

Situácia na Liptove sa zhoršuje, oba okresy zaznamenali rekord v počte pozitívne testovaných

Za jediný deň pribudlo na Liptove 254 ľudí, ktorým potvrdili nákazu koronavírusom.

Vodič autobusu náraz neprežil. Cesta je neprejazdná

Dôvody, pre ktoré vodič náhle zmenil smer jazdy, polícia preveruje.

Primátor Hattas: Situácia je v Nitre veľmi kritická, chýbajú lekári

V pätnástich dedinách budú testovať len jeden deň.

Už ste čítali?