Utorok, 18. máj, 2021 | Meniny má ViolaKrížovkyKrížovky

TURČIANSKY FUTBALOVÝ ZVÄZ - Úradná správa č. 43 – ročník 2007/2008

TURČIANSKY FUTBALOVÝ ZVÄZ - Úradná správa č. 43 – ročník 2007/2008
Sekretariát TFZ (Eduard Maňúr 0907841477, e-mail: tfz@tfz.sk):
1. TFZ ponúka záujemcom uvedenie reklamy (formát A5 – vo vnútri materiálu nefarebná á 1000,- Sk, posledná strana obálková – farebná á 3000,- Sk) v Rozpise Turčianskych futbalových súťaží na súťažný ročník 2008/2009. Je to brožúrka, ktorá slúži v každodennej práci funkcionárom FO, FK počas celej sezóny. Uvedené sú v nej základné informácie o organizovaných súťažiach s ich termínovými listinami, pravidlami, organizáciou, ekonomickými náležitosťami, vyžrebovaním súťaží riadených TFZ – I. a II. triedy dospelých, dorastu, žiakov, adresárom klubov, rozhodcov a delegátov zväzu. Ponuky zasielajte do 30.6.2008 na adresu: TFZ, A. Kmeťa 26, 036 01 Martin, e-mail tfz@tfz.sk.
2. Na všetky FO, FK boli zaslané prihlášky do súťaži Turčianskeho futbalového zväzu v súťažnom ročníku 2008/2009. Žiadame FO, FK, aby dodržali termín zaslania prihlášok – do 23. 6. 2008.
ŠTK (predseda Daniel Borcovan):
1. Schvaľujeme výsledky MFS II. triedy dospelých 15., 16., 17. kolo dosiahnuté na hracích plochách.
2. Schvaľujeme výsledky MFS I. triedy dospelých 17., 18., 19., 20. kolo dosiahnuté na hracích plochách.
Komisia mládeže (predseda Peter Moric):
1. Finálové zápasy žiakov sa uskutočnia v sobotu 14. júna 2008 na ihrisku FK Trebostovo s nasledovným programom: o 14.00 hod. zápas o 3. miesto – družstvá umiestnené po základnej časti súťaže na druhom mieste v Sk. A a v Sk. B, o 16.15 hod. zápas o 1. miesto (o majstra Turca na rok 2008) – družstvá umiestnené po základnej časti súťaže na prvom mieste v Sk. A a v Sk. B.
2. Námietka kapitána domácich z MFS žiakov Sk. B 17. kolo FO Slov. Pravno – H. Štubňa bola prerokovaná ako bezpredmetnú.
3. KM berie na vedomie vyjadrenie R Petra Najšela k situácii po MFS žiakov Sk. B 17. kola FO Slov. Pravno – FO H. Štubňa a odstupuje prípad na DK TFZ.
4. Námietka kapitána domácich z MFS dorastencov Sk. A 17. kolo FO Belá – FO Lipovec bola prerokovaná a postúpená na riešenie DK TFZ.
5. Námietka kapitána hostí z MFS dorastencov Sk. A 17. kolo FO Belá – FO Lipovec bola prerokovaná a postúpená na riešenie DK a KR TFZ.
6. Žiadame FK Trebostovo o doručenie zápisu z MFS žiakov Sk. A FK Trebostovo – FO T. Kľačany na riadiaci orgán do 10. 6. 2008 pod následkom disciplinárnych opatrení.
Disciplinárna komisia – zasadnutie 3. 6. 2008 (predseda Pavol Baják):
1. DP-171 Ľubomír Šimko 940106 FO Diviaky: ZČN 2 MFS od 2. 6. 2008, 1-4a.
2. DP-172 Marek Chovanec 940711 FO Diviaky: ZČN 6 MFS od 2. 6. 2008, 1-3b.
3. DP-173 Ján Misár 900519 FO Valča: ZČN 4 MFS od 2. 6. 2008, 1-3b.
4. DP-174 Miroslav Mesík 851229 FO Turček: ZČN 4 MFS od 26. 5. 2008, 1-9-1b.
5. DP-175 Ján Rusnák vedúci mužstva FO Turček: ZČN 6 MFS od 3. 6. 2008, 1-9-2b.
6. DP-176 Andrej Rešetár 850906 FO T. Teplice B: ZČN 4 MFS od 2. 6. 2008, 1-6-1b.
7. DP-177 Neprerokované priestupky pre porušenie DP: Miroslav Sušienka 900628 FO Lipovec – chýba poplatok za ČK.
8. DP-178 ZČN 1 MFS za 4 ŽK od 3. 6. 2008: Stanislav Trebula 891026 FC Vrútky, Rastislav Šolc 710205 FO T. Teplice B.
9. DP-179 DK predvoláva na svoje zasadnutie
10. 6. 2008 o 15.30 h. z MFS dorastu Malý Čepčín – Valča z FO Valča vedúceho mužstva Milana Jesenského, kapitána Jána Stráňaya 890502 a trénera Rudolfa Bosíka.
Opäť predvolávame o 16.00 z MFS I. triedy dospelých Dubové – T. Teplice B R Miroslava Kohúta, DZ Milana Holotíka, z FO T. Teplice B kapitána Ľubomíra Hromadu 680921 a trénera Jána Rešetára, z FO Dubové Jozefa Hrivnáka 790420 a hlavného usporiadateľa Stanislava Lettricha.
Z MFS dorastu Belá – Lipovec o 16.45 h. R Jozef Šípka, z FO Belá hlavného usporiadateľa Vladimíra Cagardu, vedúceho mužstva Milana Kováčika, hráča Ľuboša Brzáka 920705, kapitána Pavla Tarčoňa 920522, z FO Lipovec vedúceho mužstva Jozefa Kovalčíka, hráča Miroslava Sušienku 900628 a kapitána Mariana Štileca.
Z MFS žiakov Slov. Pravno – Horná Štubňa o 17.45 h. R Petra Najšela, z FO Slov. Pravno predsedu FO Jaroslava Páleša, hlavného usporiadateľa Tomáša Štencela a zdravotníka Mareka Ďanovského. Účasť menovaných na zasadnutí DK je bezpodmienečne nutná pod následkom disciplinárnych opatrení.
10. Proti rozhodnutiu DK je možné odvolať sa do 15 dní od zverejnenia v ÚS TFZ.
Trénersko-metodická komisia (predseda Stanislav Petrík):
1. Realizačný team výberu mužov TFZ, tréneri Milan Bielik a Ján Rešetár, nominoval do širšieho výberu na prípravný výberový zápas 11. júna 2008 (streda) o 18.30 h. na ihrisku MŠK Fomat Martin týchto hráčov: P. Kučera, M. Kosinka, M. Hollý, M. Turčina, A. Poruba, J. Krkoška, M. Pánik, M. Schmidt (všetci Fomat Martin), R. Kružlic, R. Šolc, M. Endresl (všetci T. Teplice B), M. Čujko, M. Tavel (obaja T. Štiavnička), J. Getta, M. Kostra (obaja Podhradie), D. Hrivnák (dubové), R. Fučela (Sklabiňa), O. Líška (Žabokreky), N. Hübner (Bystrička), P. Černák (Kláštor), M. Kempný (Blatnica), M. Garaj (Horná Štubňa).
Zraz hráčov je 11. 6. 2007 o 17.30 na ihrisku MŠK Fomat Martin. Hráči si so sebou prinesú kopačky, chrániče, ponožky, uterák a preukaz poistenca. Výberový zápas sa uskutoční v rámci prípravy na medzioblastné futbalové stretnutie medzi výbermi TFZ Martin a ObFZ Topoľčany, ktoré sa odohrá v sobotu 28. júna 2008 v Topoľčanoch. V prípade neospravedlnenej neúčasti na uvedenom reprezentačnom stretnutí má nominovaný hráč okamžite zastavenú činnosť až do vyšetrenia prípadu disciplinárnou komisiou TFZ (čl. XXIII. Bod 8 – Rozpis súťaží TFZ 2007/2008). Každý hráč dostal pozvánku prostredníctvom FO.
Hospodárska komisia ( predseda Miroslav Skalák )
1. Nedoplatky oddielov pre neúčasť zástupcov na seminári trénerov podľa ÚS č.39 DP-133 majú nasledovné FO/FK : Belá 250,- ; Dubové 250,- ; Dražkovce 250,- ; Ďanová 250,- ; Trebostovo 250,- ; Turčianske Teplice 250,- ; Turček 250,- .
Uvedené nedoplatky žiadame zaplatiť do 15.6.2008 pod následkom disciplinárnych opatrení.
Komisia rozhodcov (predseda Peter Šmid):
1. V prípade nepredloženej lek. Prehliadky budú mať R Kohút, Kunert, Skvašík pozastavené delegovanie od 10. 6. 2008.
2. Chyba v zápisoch: Kohút 0,4, Rusnák 0,2, Gábor 0,2, Zaťková 0,2, Figura 0,4, Mäčko 0,2, Parenička 0,2, Hadvidžiak 1,2.
3. KR oznamuje všetkým R TFZ, že 17. 6. 2008 o 18.00 h. sa uskutočnia povinné fyzické previerky v areáli SOUS Martin. Účasť je povinná kvôli zaradeniu do nominačnej listiny R pre súťažný ročník 2008/2009.
R – obsadenie R a DZ na 14. - 15. 6. 2008
I. TRIEDA – 25 kolo 15. júna 2008 o 17. h: Košťany – Dubové (Scherer, Skvašík, TFZ),
Podhradie – Krpeľany (Kohút, Zaťková, TFZ), Diviaky – Turč. Kľačany (Polonec, Kunert, TFZ), Valča B – Sklabiňa (Gábor, Karolčík, TFZ), Kláštor – Bystrička (Leitman, Kucharčík, TFZ), Fomat Martin – Turč. Teplice B (Nedbal, Figura), Mošovce – Žabokreky (Rusnák, TFZ).
II. TRIEDA – 21. kolo 15. júna 2008 o 17. h: Necpaly – Malý Čepčín (Parenička, Hadvidžiak), Sklené – Turček (SP čl. 73, odst. 2,3), Lipovec – Kláštor B (SP čl. 73, odst. 2,3)
Priekopa – Diviaky B (Mäčko, Šípka), T. Štiavnička – Blatnica (TFZ, TFZ, TFZ), Slov. Pravno – Horná Štubňa (SP čl. 73, odst. 2,3).
DORAST – prvé finálové stretnutie víťazov Sk. A a Sk. B 14. 6. 2008 (sobota) o 17.00:
Vrútky – Diviaky (v Martine, Scherer, Kunert, Leitman).
ŽIACI - finálové stretnutia 14. 6. 2008 (sobota) v Trebostove:
Zápas o 3. miesto o 14.00 h: Druhý zo Sk. A – Druhý zo Sk. B (Mikula, Polonec, Nedbal), Finále: Víťaz Sk. A – Víťaz Sk. B (Polonec, Mikula, Nedbal).
Pavol Kuteľ – prezident TFZ
Eduard Maňúr – sekretár TFZ

Inzercia - Tlačové správy

 1. Chcete mať pasívny príjem vďaka investovaniu? Ako začať?
 2. 5 spôsobov, ako Wi-Fi 6 pomáha biznisu
 3. Tepelnou izoláciou POLYFORM pohodlne ušetríte náklady
 4. Čo som sa naučila o mužskom holení a o mužoch
 5. Televízory budúcnosti: Keď sa skĺbi umenie so sci-fi
 6. Ako správne nalepiť obklady v kúpeľni?
 7. Začala sezóna bicyklov aj ich zlodejov: Dajte si na svoj pozor!
 8. SYNLAB je v Európe jednotkou v laboratórnej diagnostike
 9. Mooncity: prvá expozícia elektromobility na Slovensku
 10. Na elektromobile môžete prerobiť, ale aj ušetriť
 1. SYNLAB je v Európe jednotkou v laboratórnej diagnostike
 2. Mooncity: prvá expozícia elektromobility na Slovensku
 3. Čo som sa naučila o mužskom holení a o mužoch
 4. Na elektromobile môžete prerobiť, ale aj ušetriť
 5. Prekvapia hokejový svet? Slovensko ide na šampionát s mladíkmi
 6. Začala sezóna bicyklov aj ich zlodejov: Dajte si na svoj pozor!
 7. Ceny nehnuteľností stále rastú. Je čas investovať
 8. 5 spôsobov, ako Wi-Fi 6 pomáha biznisu
 9. Bakalárske študijné programy na FVT
 10. Ako správne nalepiť obklady v kúpeľni?
 1. Tajná komunita, v ktorej nakupujete so zľavami až do 80% 14 132
 2. Vyhrajú elektromobily, autá na vodík alebo hybridy? 11 812
 3. Praktické rady, ako zmierniť prejavy alergií. Kľúčom je interiér 9 230
 4. Hokejové hviezdy v biznise nezažiarili. Až na jednu výnimku 8 623
 5. Slnkom zaliate pláže Južného Cypru sú len jedným z lákadiel 8 472
 6. Boj Grékov za slobodu prebudil solidaritu v celej Európe 7 910
 7. Klus, Pirošíková, Bošňák dnes o 17.00 o slobode cestovania 7 459
 8. Nákupy, ktoré rozbúchajú srdce v nákupnom centre Novum Prešov 6 864
 9. Riešenie emisií v cestnej doprave, ktoré môže fungovať okamžite 5 628
 10. Tip na rodinné kombi 4x4 v plnej výbave do 30 000 eur 4 886
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy z SME | MY Turiec - aktuálne správy

Aký mohol mať podnikateľ motív? Manželka podozrivého zapojila do prípadu súkromného detektíva.

18 h
Ilustračná foto.

Okres Turčianske Teplice je už rovnako v treťom stupni výstrahy. Meteorológovia varujú pred silným dažďom.

9 h

Obranca Marek Pacalaj je odchovancom martinského hokeja, ale v minulej sezóne obliekal dres regionálneho rivala zo Žiliny. V rozhovore 26-ročný hokejista priznal, že keď našich v semifinále vyradila Spišská Nová Ves, trošku si vydýchol, pretože nemusel vo finále nastúpiť proti svojim.

12 h
Kolaudácia diagnostickej časti Kliniky hematológie a transfúziológie UNM.

Rekonštrukcia hematologických laboratórií zefektívnila diagnostiku.

15 h

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Za posledných 24 hodín stúpla hladina o 42 centimetrov.

15 h

Stokilovú šelmu zazrela aj lesníkova manželka. Bola len dvesto metrov od okraja dediny.

16. máj

Jedno nešťastie sa stalo v prírode, druhé v bytovke.

18 h

Na najvyššom podlaží sú kancelárske priestory. Reštaurácia na prízemí bude mať vonkajšie sedenie.

19 h

Už ste čítali?