Sobota, 16. január, 2021 | Meniny má KristínaKrížovkyKrížovky

TURČIANSKY FUTBALOVÝ ZVÄZ - Úradná správa č. 43 – ročník 2007/2008

TURČIANSKY FUTBALOVÝ ZVÄZ - Úradná správa č. 43 – ročník 2007/2008
Sekretariát TFZ (Eduard Maňúr 0907841477, e-mail: tfz@tfz.sk):
1. TFZ ponúka záujemcom uvedenie reklamy (formát A5 – vo vnútri materiálu nefarebná á 1000,- Sk, posledná strana obálková – farebná á 3000,- Sk) v Rozpise Turčianskych futbalových súťaží na súťažný ročník 2008/2009. Je to brožúrka, ktorá slúži v každodennej práci funkcionárom FO, FK počas celej sezóny. Uvedené sú v nej základné informácie o organizovaných súťažiach s ich termínovými listinami, pravidlami, organizáciou, ekonomickými náležitosťami, vyžrebovaním súťaží riadených TFZ – I. a II. triedy dospelých, dorastu, žiakov, adresárom klubov, rozhodcov a delegátov zväzu. Ponuky zasielajte do 30.6.2008 na adresu: TFZ, A. Kmeťa 26, 036 01 Martin, e-mail tfz@tfz.sk.
2. Na všetky FO, FK boli zaslané prihlášky do súťaži Turčianskeho futbalového zväzu v súťažnom ročníku 2008/2009. Žiadame FO, FK, aby dodržali termín zaslania prihlášok – do 23. 6. 2008.
ŠTK (predseda Daniel Borcovan):
1. Schvaľujeme výsledky MFS II. triedy dospelých 15., 16., 17. kolo dosiahnuté na hracích plochách.
2. Schvaľujeme výsledky MFS I. triedy dospelých 17., 18., 19., 20. kolo dosiahnuté na hracích plochách.
Komisia mládeže (predseda Peter Moric):
1. Finálové zápasy žiakov sa uskutočnia v sobotu 14. júna 2008 na ihrisku FK Trebostovo s nasledovným programom: o 14.00 hod. zápas o 3. miesto – družstvá umiestnené po základnej časti súťaže na druhom mieste v Sk. A a v Sk. B, o 16.15 hod. zápas o 1. miesto (o majstra Turca na rok 2008) – družstvá umiestnené po základnej časti súťaže na prvom mieste v Sk. A a v Sk. B.
2. Námietka kapitána domácich z MFS žiakov Sk. B 17. kolo FO Slov. Pravno – H. Štubňa bola prerokovaná ako bezpredmetnú.
3. KM berie na vedomie vyjadrenie R Petra Najšela k situácii po MFS žiakov Sk. B 17. kola FO Slov. Pravno – FO H. Štubňa a odstupuje prípad na DK TFZ.
4. Námietka kapitána domácich z MFS dorastencov Sk. A 17. kolo FO Belá – FO Lipovec bola prerokovaná a postúpená na riešenie DK TFZ.
5. Námietka kapitána hostí z MFS dorastencov Sk. A 17. kolo FO Belá – FO Lipovec bola prerokovaná a postúpená na riešenie DK a KR TFZ.
6. Žiadame FK Trebostovo o doručenie zápisu z MFS žiakov Sk. A FK Trebostovo – FO T. Kľačany na riadiaci orgán do 10. 6. 2008 pod následkom disciplinárnych opatrení.
Disciplinárna komisia – zasadnutie 3. 6. 2008 (predseda Pavol Baják):
1. DP-171 Ľubomír Šimko 940106 FO Diviaky: ZČN 2 MFS od 2. 6. 2008, 1-4a.
2. DP-172 Marek Chovanec 940711 FO Diviaky: ZČN 6 MFS od 2. 6. 2008, 1-3b.
3. DP-173 Ján Misár 900519 FO Valča: ZČN 4 MFS od 2. 6. 2008, 1-3b.
4. DP-174 Miroslav Mesík 851229 FO Turček: ZČN 4 MFS od 26. 5. 2008, 1-9-1b.
5. DP-175 Ján Rusnák vedúci mužstva FO Turček: ZČN 6 MFS od 3. 6. 2008, 1-9-2b.
6. DP-176 Andrej Rešetár 850906 FO T. Teplice B: ZČN 4 MFS od 2. 6. 2008, 1-6-1b.
7. DP-177 Neprerokované priestupky pre porušenie DP: Miroslav Sušienka 900628 FO Lipovec – chýba poplatok za ČK.
8. DP-178 ZČN 1 MFS za 4 ŽK od 3. 6. 2008: Stanislav Trebula 891026 FC Vrútky, Rastislav Šolc 710205 FO T. Teplice B.
9. DP-179 DK predvoláva na svoje zasadnutie
10. 6. 2008 o 15.30 h. z MFS dorastu Malý Čepčín – Valča z FO Valča vedúceho mužstva Milana Jesenského, kapitána Jána Stráňaya 890502 a trénera Rudolfa Bosíka.
Opäť predvolávame o 16.00 z MFS I. triedy dospelých Dubové – T. Teplice B R Miroslava Kohúta, DZ Milana Holotíka, z FO T. Teplice B kapitána Ľubomíra Hromadu 680921 a trénera Jána Rešetára, z FO Dubové Jozefa Hrivnáka 790420 a hlavného usporiadateľa Stanislava Lettricha.
Z MFS dorastu Belá – Lipovec o 16.45 h. R Jozef Šípka, z FO Belá hlavného usporiadateľa Vladimíra Cagardu, vedúceho mužstva Milana Kováčika, hráča Ľuboša Brzáka 920705, kapitána Pavla Tarčoňa 920522, z FO Lipovec vedúceho mužstva Jozefa Kovalčíka, hráča Miroslava Sušienku 900628 a kapitána Mariana Štileca.
Z MFS žiakov Slov. Pravno – Horná Štubňa o 17.45 h. R Petra Najšela, z FO Slov. Pravno predsedu FO Jaroslava Páleša, hlavného usporiadateľa Tomáša Štencela a zdravotníka Mareka Ďanovského. Účasť menovaných na zasadnutí DK je bezpodmienečne nutná pod následkom disciplinárnych opatrení.
10. Proti rozhodnutiu DK je možné odvolať sa do 15 dní od zverejnenia v ÚS TFZ.
Trénersko-metodická komisia (predseda Stanislav Petrík):
1. Realizačný team výberu mužov TFZ, tréneri Milan Bielik a Ján Rešetár, nominoval do širšieho výberu na prípravný výberový zápas 11. júna 2008 (streda) o 18.30 h. na ihrisku MŠK Fomat Martin týchto hráčov: P. Kučera, M. Kosinka, M. Hollý, M. Turčina, A. Poruba, J. Krkoška, M. Pánik, M. Schmidt (všetci Fomat Martin), R. Kružlic, R. Šolc, M. Endresl (všetci T. Teplice B), M. Čujko, M. Tavel (obaja T. Štiavnička), J. Getta, M. Kostra (obaja Podhradie), D. Hrivnák (dubové), R. Fučela (Sklabiňa), O. Líška (Žabokreky), N. Hübner (Bystrička), P. Černák (Kláštor), M. Kempný (Blatnica), M. Garaj (Horná Štubňa).
Zraz hráčov je 11. 6. 2007 o 17.30 na ihrisku MŠK Fomat Martin. Hráči si so sebou prinesú kopačky, chrániče, ponožky, uterák a preukaz poistenca. Výberový zápas sa uskutoční v rámci prípravy na medzioblastné futbalové stretnutie medzi výbermi TFZ Martin a ObFZ Topoľčany, ktoré sa odohrá v sobotu 28. júna 2008 v Topoľčanoch. V prípade neospravedlnenej neúčasti na uvedenom reprezentačnom stretnutí má nominovaný hráč okamžite zastavenú činnosť až do vyšetrenia prípadu disciplinárnou komisiou TFZ (čl. XXIII. Bod 8 – Rozpis súťaží TFZ 2007/2008). Každý hráč dostal pozvánku prostredníctvom FO.
Hospodárska komisia ( predseda Miroslav Skalák )
1. Nedoplatky oddielov pre neúčasť zástupcov na seminári trénerov podľa ÚS č.39 DP-133 majú nasledovné FO/FK : Belá 250,- ; Dubové 250,- ; Dražkovce 250,- ; Ďanová 250,- ; Trebostovo 250,- ; Turčianske Teplice 250,- ; Turček 250,- .
Uvedené nedoplatky žiadame zaplatiť do 15.6.2008 pod následkom disciplinárnych opatrení.
Komisia rozhodcov (predseda Peter Šmid):
1. V prípade nepredloženej lek. Prehliadky budú mať R Kohút, Kunert, Skvašík pozastavené delegovanie od 10. 6. 2008.
2. Chyba v zápisoch: Kohút 0,4, Rusnák 0,2, Gábor 0,2, Zaťková 0,2, Figura 0,4, Mäčko 0,2, Parenička 0,2, Hadvidžiak 1,2.
3. KR oznamuje všetkým R TFZ, že 17. 6. 2008 o 18.00 h. sa uskutočnia povinné fyzické previerky v areáli SOUS Martin. Účasť je povinná kvôli zaradeniu do nominačnej listiny R pre súťažný ročník 2008/2009.
R – obsadenie R a DZ na 14. - 15. 6. 2008
I. TRIEDA – 25 kolo 15. júna 2008 o 17. h: Košťany – Dubové (Scherer, Skvašík, TFZ),
Podhradie – Krpeľany (Kohút, Zaťková, TFZ), Diviaky – Turč. Kľačany (Polonec, Kunert, TFZ), Valča B – Sklabiňa (Gábor, Karolčík, TFZ), Kláštor – Bystrička (Leitman, Kucharčík, TFZ), Fomat Martin – Turč. Teplice B (Nedbal, Figura), Mošovce – Žabokreky (Rusnák, TFZ).
II. TRIEDA – 21. kolo 15. júna 2008 o 17. h: Necpaly – Malý Čepčín (Parenička, Hadvidžiak), Sklené – Turček (SP čl. 73, odst. 2,3), Lipovec – Kláštor B (SP čl. 73, odst. 2,3)
Priekopa – Diviaky B (Mäčko, Šípka), T. Štiavnička – Blatnica (TFZ, TFZ, TFZ), Slov. Pravno – Horná Štubňa (SP čl. 73, odst. 2,3).
DORAST – prvé finálové stretnutie víťazov Sk. A a Sk. B 14. 6. 2008 (sobota) o 17.00:
Vrútky – Diviaky (v Martine, Scherer, Kunert, Leitman).
ŽIACI - finálové stretnutia 14. 6. 2008 (sobota) v Trebostove:
Zápas o 3. miesto o 14.00 h: Druhý zo Sk. A – Druhý zo Sk. B (Mikula, Polonec, Nedbal), Finále: Víťaz Sk. A – Víťaz Sk. B (Polonec, Mikula, Nedbal).
Pavol Kuteľ – prezident TFZ
Eduard Maňúr – sekretár TFZ

Nechajte si posielať prehľad najdôležitejších správ e-mailom

Inzercia - Tlačové správy

 1. Nakupujete online? Toto potrebujete vedieť
 2. SME.sk zaznamenalo rekordný nárast záujmu čitateľov
 3. Sedem najznámejších pyramíd v Mexiku
 4. Zima v koži atopika: aká je starostlivosť o pokožku s ekzémom?
 5. Zákazníkov čoraz častejšie zaujíma pôvod výrobkov, ktoré kupujú
 6. Už iba dnes si môžete predplatiť SME.sk na rok len za 28 eur
 7. 10 vecí, pre ktoré sa oplatí navštíviť Dominikánsku republiku
 8. Historická revue: Kam sa podeli Kumáni, Valasi a iné etniká?
 9. Wellness trendy, rozhovory a rady pre lepšie zdravie
 10. Oktagon 20: Pikantné súboje prinesú aj zápas o titul!
 1. Fokus očná optika sa stala exkluzívnym partnerom značky Nikon
 2. Turizmus za účelom estetickej chirurgie v čase pandémie
 3. Sedem najznámejších pyramíd v Mexiku
 4. SME.sk zaznamenalo rekordný nárast záujmu čitateľov
 5. Akčný výpredaj v PLANEO Elektro – to sú ceny nižšie až o 60 %!
 6. Zima v koži atopika: aká je starostlivosť o pokožku s ekzémom?
 7. Ohlúpli sme počas Covid roka?
 8. Zákazníkov čoraz častejšie zaujíma pôvod výrobkov, ktoré kupujú
 9. TOMRA víta kľúčový krok k spusteniu systému zálohovania
 10. Slovaktual umožní všetkým zamestnancom bezplatné testovanie
 1. Už iba dnes si môžete predplatiť SME.sk na rok len za 28 eur 19 840
 2. 10 vecí, pre ktoré sa oplatí navštíviť Dominikánsku republiku 13 638
 3. Historická revue: Kam sa podeli Kumáni, Valasi a iné etniká? 11 844
 4. Ekologická móda? Slovenská firma dokazuje, že to ide 8 360
 5. Wellness trendy, rozhovory a rady pre lepšie zdravie 8 220
 6. Kuba si turistov omotá okolo prsta. Miesta, ktoré musíte vidieť 7 684
 7. Riaditeľ VÚB: Udržateľnosť chceme vsadiť do DNA nášho podnikania 6 817
 8. Kvalitnej hydiny je na pultoch stále menej. Čo vlastne kupujeme? 6 740
 9. Produkujeme viac odpadu, kompostujeme len tretinu 6 704
 10. Nakupujete online? Toto potrebujete vedieť 5 065
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy z SME | MY Turiec - aktuálne správy

Martinčanov je zas o čosi menej

Martin: Viac ľudí zomrelo ako sa narodilo

Ilustračné foto.

Situáciu v martinskej nemocnici komplikuje nedostatok zdravotníkov

Niektorí z nich sú v karanténe pre covid-19. Hospitalizovaných je v martinskej nemocnici k dnešnému dňu 71 covid pozitívnych pacientov.

Nemocnica v Martine bojuje s nedostatkom zdravotníkov už od októbra minulého roku.

FOTO: Majstrovstvá ČSSR v boxe 1987

V roku 1987 sa v Martine konali Majstrovstvá ČSSR v boxe. Predstavia sa na nich aj bratská dvojica Michala a Ján Franekovci, ktorých prišli do hľadiska povzbudiť aj ich rodičia.

Majiteľ pohrebníctva: Nárast úmrtí je taký veľký, aký si za 20 rokov praxe nepamätám

Ivan Fontáni, majiteľ pohrebných služieb Silencia v Martine potvrdil, že úmrtnosť za november a december vzrástla oproti minulému roku o 70%. Nie všetci sú však „covidoví zosnulí“. Chladiace boxy si musia prenajímať v okolitých obciach.

Majiteľ pohrebníctva Ivan Fontáni si taký nárast úmrtí nepamätá za posledných 20 rokov.

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Pohrebné auto zrazilo cyklistu. Neprežil

Nehoda sa stala medzi Telincami a Vrábľami.

Vráble zintenzívnia boj s pandémiou, majú veľa hospitalizovaných v Nitre

Radnica požiadala dobrovoľných hasičov, aby vydezinfikovali autobusové zastávky.

Polícia sa k sankciám za porušenie lockdownu v Nitre nevyjadruje

Kto nemá potrebné doklady, otočia ho a nevpustia do mesta.

Už ste čítali?