Streda, 6. júl, 2022 | Meniny má Patrik, Patrícia

Kam za kultúrou v Turci

Nechajte sa inšpirovať kultúrnou ponukou podujatí v Turci.

Dom Mikuláša Galandu, Turč. Teplice

Otvorené: Ut.-Pia. 10.30 - 16.30 h, Ne. - 12.30 - 16.30 h

 • V galérii je sprístupnená stála expozícia Mikuláša Galandu, jedného zo zakladateľov slovenského moderného výtvarného umenia. Výstava poskytuje prierez jeho tvorbou.

M'ART'IN

Otvorené: Po. - Pia. 9.-17. h

Matičný dom

Otvorené: každý pracovný deň od 9. do 15. h

SNM-Múzeum Andreja Kmeťa

Otvorené: Ut. - Ne. 9. 17. h

 • - Stála expozícia Príroda Turca - mineralogické apetrografické zloženie, fauna aflóra Turca.
 • - Kmetianum - rekonštrukcia prvej expozície zroku 1908 sukážkami prírodovedných zbierok získaných najmä zakladateľom múzea Andrejom Kmeťom.

SNM-Múzeum kultúry Čechov na Slovensku

Otvorené: Ut. - Pia. 9. - 16. h

(Návštevy sa nahlasujú dopredu telefonicky)

- Martin Benka a Československá obec sokolská - je názov aktuálnej výstavy v múzeu. Vystavené diela pochádzajú zo zbierok SNM v Martine, Múzea Martina Benku.

Posádkový klub Martin

 • - Pracuje vnových priestoroch vkasárňach 4. čsl. brigády na Severe.

Slovenské národné literárne múzeum SNK

Otvorené: Denne okrem Po. a Ne.

8. - 16. h

Stála expozícia predstavuje vývinové obdobia slovenskej literatúry od veľkomoravského staroslovienskeho písomníctva, cez latinskú literatúru stredoveku a humanizmu, pestrú spisbu renesancie, baroka, slovenského obrodenia, národného klasicizmu, romantizmu, matičné roky, realizmus a slovenskú modernu 20. storočia.

 • - Vmúzeu je sprístupnená výstava venovaná tvorbe Jozefa Cígera Hronského pre deti. Potrvá do 26. júna.
 • - Noc vmúzeu stémou Jozefa Cígera Hronského bude 15. mája. Okrem aktivít pre deti sa budú môcť návštevníci zoznámiť sblues vpodaní Jozefa Nedbalca aTomáša Gulána astráviť chvíľu spoéziou aprózou nazvanou Predjarie sčlenmi Kruhu 3P avíťazmi okresnej súťaže vumeleckom prednese.
 • - Súčasťou programu Martinskej literárnej jari bude 18. mája deň venovaný Antonovi Augustínovi Baníkovi, 21. mája vpriestoroch múzea vyhodnotia Paulínyho Turiec avten istý deň o14. sa tu uskutoční program venovaný Mišovi A. Kováčovi.

SNM - Etnografické múzeum

Otvorené: denne okrem Po. od 9.-17. h

 • - Svet na odchode (roľnícka civilizácia Slovenska na prelome 19. a20. storočia) - výstavu stýmto názvom inštalovali vSNM-EM vMartine. Návštevníci sa na nej môžu zoznámiť sdnes už takmer zaniknutým svetom roľníctva vjeho každodennej isviatočnej podobe. Potrvá do 30. júna.
 • - Vateliéri SNM na Malej hore vystavujú fotografie Jána Hladíka , ktoré zachytávajú architektonické pamiatky na Slovensku chránené Unesco. Výstava potrvá do konca júna.

Múzeum slovenskej dediny

- Skanzen v martinských Jahodníckych hájoch je najrozsiahlejšou expozíciou ľudového staviteľstva a bývania na Slovensku. Na ploche 15,5 hektára prezentuje 129 objektov a od roku 2005 má celoročnú prevádzku. Kalendárium podujatí: Stavanie májov (2. mája), Hasičské dni (8. a 9. mája), Detská nedeľa (30. mája), Dnes tovariš, zajtra majster (13. jún), Turčianske slávnosti folklóru (19.-20. jún), Turčianske halali (27. júna), Turčianska harmonika (11. júla), Te prindžaras amen - Spoznajme sa (8. augusta), Dožinky (22. augusta), Všetko nám dáva matka príroda (12. septembra), Michalský jarmok (26. septembra), Keď sa zima opýta... (10. október), Vianoce na dedine (12. decembra).

SNM - MÚZEUM MARTINA BENKU MARTIN

Otvorené: Ut-Pi od 9. - 16 h, So od 9.-17. h

 • - Stála expozícia predstavuje autenticky zachovaný interiér domu, vktorom Martin Benka (1888 - 1971) žil atvoril posledné roky svojho života. Prezentuje celkový prierez výtvarnou tvorbou, sukážkami viacerých techník, všestranne orientovaného umelca - maliara, ilustrátora, jednej zvýznamných osobností slovenského výtvarného umenia prvej polovice 20. storočia.

Turčianska galéria

Otvorené: denne okrem Po. od 10.-17. h Ne. od 13. - 17. h

 • - Stála expozícia Moderné výtvarné umenie prvej polovice 20. storočia vTurci je venovaná tvorbe osobností spätých sregiónom Turiec (Miloš Alexander Bazovský, Janko Alexy, Martin Benka, Ľudovít Fulla) avýberu zdiel Skupiny Galandovcov. Časť expozície je venovaná tvorbe Mikuláša Galandu, reprezentatívnym spôsobom zastúpeného vzbierkovom fonde galérie.
 • - Do 9. mája potrvá výstava Princezná zAuparku, ktorej autorkou je mladá výtvarníčka Paula Chrenková. Jej tvorba je charakterizovaná výraznými farebnými plochami, do ktorých umiestňuje schematizované postavy apredmety.
 • - Galéria ludus pripravuje tvorivé dielne pre školské kolektívy, ktoré sú zamerané na aktuálne výstavy pod názvom Zátišie aMosty. Kreatívno-vzdelávací cyklus tvorivých dielní pod názvom Poznaj svoju galériu umožňuje hravou formou poznávať konkrétne diela stálej expozície galérie.

Turčianska knižnica

Otvorené: Po. - Pia. od 9.-18. h, So. od 8. - 12. h

Turčianska knižnica má pobočky na sídlisku Sever, Priekopa, Záturčie a Ľadoveň.

Turčianske kultúrne stredisko

Otvorené: počas pracovných dní

 • - VT - clube sprístupnili výstavu mladého výtvarníka Petra Fodora snázvom Portrét. Je sprístupnená do 12. mája.

Ďalšie výstavy

 • - VGallery JJ svoje obrazy vystavuje Miroslav Bárdi a akademický maliar Stano Trepáč.
 • - Vpriestoroch motorestu Rapid vpriemyselnej zóne Martin - Sučany je inštalovaná výstava členov výtvarnej sekcie Literárneho klubu Mädokýš. Svoje práce tu vystavuje 14. výtvarníkov pod názvom Výtvarný Mädokýš.
 • - VOravskej galérii vDolnom Kubíne bude do 13. júna inštalovaná výstava Daniely Krajčovej st. aDaniely Krajčovej ml., ktorá predstavuje tvorbu apohľad na svet dvoch po sebe nasledujúcich generácií autoriek. Do toho istého termínu je sprístupnená vpriestoroch galérie aj výstava dvoch mladých umelkýň Klaudie Kosziba aMárie Machatovej, ktoré spoločné výtvarné témy predstavujú pod názvom Krajné medze.
 • - Do 30. apríla je vStanici Žilina-Záriečie sprístupnená výstava prezentujúca vrôznych formách súčasnú knižnú ilustráciu.
 • - Do 2. mája bude vPovažskej galérii umenia vŽiline inštalovaná výstava Ladislava Čarného - Procesy inštalovania. Má čiastočne retrospektívny charakter, no okrem prehľadu tvorby umelca predstavuje aj jeho smerovanie za ostatné roky.
 • - Hľadal som vás avy ste prišli - výstava fotografií zpohrebu pápeža Jána Pavla II. bude inštalovaná vmáji ajúni vMestskom kultúrnom stredisku Dolný Kubín.
 • - Do 3. októbra bude vGalérii Márie Medveckej vTvrdošíne inštalovaná výstava Miroslava Knapa snázvom Magickým okom umelca.

Všimli sme si

 • - Vo svojej činnosti pokračuje Klub náhradných rodín vMartine. Stretnutia má každý druhý piatok vmesiaci o17. h vbudove ZŠ sMŠ A. Bernoláka. Najbližšie stretnutie sa uskutoční 14. mája.
 • - Vdňoch 20.-21. mája sa vpriestoroch SNM vMartine uskutoční odborno-metodický seminár Škola praktickej genealógie.
 • - Cigánski diabli vystúpia 27. mája vKine 1. máj vo Vrútkach.

SLOVENSKÉ KOMORNÉ DIVADLO

Pokladňa: Ut-Pia 10.-12. h a 13.-17.30 h

NÁRODNÝ DOM

Mizantrop (6. mája), 1+1=3 (13. mája), Neznámy (15. mája), Mizantrop (22. mája), Terasa (27. mája)

ŠTÚDIO

Ivanov (5. mája), Zvedavá rozprávka (7. mája), Kumšt (11. mája), Nežná (14. mája), Zabudni na Hollywood (18. mája), Nežná (21. mája), Kumšt (25. a 26. mája), Ivanov (28. mája)

KINO STROJÁR

Otvorené: Po-Ne 17. - 20.15 h

 • - Partička. Protagonisti hudobno-zábavného improvizačného posedenia Petra Polnišová, Daniel Dangl, Roman Pomajbo, Marián Miezga, Lukáš Latinák a Róbert Jakab vystúpia vmartinskom Strojári 30. apríla o19. h.
 • - Screamers mali pri poslednom vystúpení vMartine veľký úspech. Opäť ich uvidíme 16. mája o18. h vkine Strojár.
 • - Hosťom jubilejného 50. kola Turčianskeho repete bude Eva Pilarová. Slávnostný program je pripravený na 29. a30. mája spolu vpiatich termínoch vDO Strojár.

MESTSKÉ DIVADLO ŽILINA

Malý Leonardo (27. apríla), A budeme si šepkať (27. a 28. apríla), Poľovačka na losy (4. mája), Festival Nová dráma 2010 (11.-15. mája), Tretí vek (18. mája), Malý Leonardo (19. mája), Dvaja veronskí šľachtici (19. a 20. mája), Podzemné blues (20. mája), Poľovačka na losy (22. mája), Malý Leonardo (25. mája), Žena z minulosti (25. mája), Push Up 1-3 (26. mája), Malý Leonardo (27. mája), Lakomec (28. mája).

CAFÉ KAMALA

 • - VCafé Kamala je inštalovaná výstava maliarky Silvie Rešetárovej agrafičky Tiny Vidlárovej snázvom Mama? Dcéra.

KLUB MYS

 • - Mám sa rád, nemám sa rád - to je téma besedy sDanielom Komorom 28. apríla o18. h.
 • - Pokračujú tvorivé dielne svýtvarníkom Petrom Matisom - najbližšia bude 29. apríla o18. h.

BARMUSEUM

 • - Piatok sPiatkom je naplánovaný na 30. apríla o20. h.

SLOVESNÁ JAR

 • - Jarná škola fantázie - venované detskému čitateľovi - 27. apríla o10. h vBiblickej škole
 • - Brána jazykov otvorená - nové diela edície Jazykovedné spisy MS - 28. apríla o10. h vBiblickej škole
 • - Mať volá - venované J. C. Hronskému aM. Kukučínovi - 29. apríla o10. h vKultúrnom dome Kriváň Vrútky.
 • - Stretnutie smladými autormi - 29. apríla o11. h vBilingválnom gymnáziu Milana Hodžu vSučanoch.
 • - Ako sa rodí alebo robí kniha - vernisáž výstavy - 29. apríla o15. h vMatičnom dome.
 • - Autorský večer - stretnutie so spisovateľmi - 29. apríla o18. h vBiblickej škole.
 • - Radosť zdez/interpretácie - stretnutie sViliamom Marčokom - 30. apríla o14. h vTurčianskej knižnici.
 • - Slávnostné udeľovanie cien Nadácie Matice slovenskej - 30. apríla o17. h vSlovenskom komornom divadle.
Pre organizátorov kultúrnych podujatí:

Pripravujete festivaly, výstavy, divadelné predstavenia, koncerty či kultúrno-výchovné podujatia pre deti či dospelých? Dajte o sebe vedieť aj prostredníctvom rubriky Kam za kultúrou.

Kontakt pre vás: sefredaktor.mt@petitpress.sk

Najčítanejšie na My Turiec

Inzercia - Tlačové správy

 1. Slovákovi sa podaril zázračný vynález. Môže zmeniť predpovede počasia
 2. Prázdniny znamenajú oddych, ale aj riziká. Ako sa im vyhnúť?
 3. Akú trasu si vybrať do Chorvátska a koľko vás bude stáť
 4. Kam na samozbery marhúľ, broskýň, levandule alebo malín
 5. Vypnite si reklamu na SME.sk a odomknite všetky články
 6. Foodblogerka Nikoleta Kováčová: Prečo nechcem deti
 7. Vodiči, pozor na drahé tankovanie v zahraničí!
 8. Je pre vás oddych synonymom spoznávania? Vycestujte za zážitkami
 1. Akú trasu si vybrať do Chorvátska a koľko vás bude stáť
 2. Prázdniny znamenajú oddych, ale aj riziká. Ako sa im vyhnúť?
 3. Kam na samozbery marhúľ, broskýň, levandule alebo malín
 4. OverenaSpolocnost.sk - novinka v oblasti účtovných auditov
 5. Nadšenie zo skúsenosti prenášajú v dm na zákazníka
 6. Vypnite si reklamu na SME.sk a odomknite všetky články
 7. Foodblogerka Nikoleta Kováčová: Prečo nechcem deti
 8. Kamery do auta: Čo dokážu a akú by ste si mali vybrať?
 1. Vodiči, pozor na drahé tankovanie v zahraničí! 16 379
 2. Mladá nádej Slovenska. Pracoval aj pre americkú armádu 12 438
 3. Slovenské oplátky ocenil aj svet. Receptúru pozná jeden človek 12 417
 4. Leto v Čechách a na Morave: Tipy na výlety v susednej krajine 9 182
 5. Kam na samozbery marhúľ, broskýň, levandule alebo malín 7 815
 6. Foodblogerka Nikoleta Kováčová: Prečo nechcem deti 6 977
 7. Je pre vás oddych synonymom spoznávania? Vycestujte za zážitkami 5 586
 8. Vychádza nový časopis pre šikovné ruky a útulný domov 4 952

Blogy SME

 1. Martin Greguš: Team-building za cca 5 899 eur - je to možné? Pozrime sa na počet zamestnancov, ktorý sa opäť raz vymkol z podkontroly - Metropolitný inštitút
 2. Peter Paulík: Svetový úspech slovenského mosta
 3. Elena Antalová: Ohovárať iných "fasa", divák "ďakuje" za bulvár naživo.
 4. Věra Tepličková: Osvetové aktivity alebo Malá inšpirácia zo zahraničia
 5. Jana Melišová: KRÁTKO O RODIČOVSTVE…
 6. Soňa Bulbeck: O nevidteľnej ministerke a viditeľnej kultúre...
 7. Silvia Valkovič: Leto
 8. Ivan R. V. Rumánek: Nerealizovaná "moravčina" (Jazyk je všetko 25)
 1. Ján Šeďo: Mám 46 rokov, 4 deti a veľa skúseností - bránil sa dnes E. Heger u B. Závodského.(Oprava mena). 23 769
 2. Vanda Tuchyňová: Svedectvo bývalého krajského predsedu OĽANO v Žiline 13 466
 3. Martina Hilbertová: Utečenci spali na lehátkach a platili za nich ako v luxusnom hoteli. 10 260
 4. Juraj Kumičák: Ako Rusi veľkú vojnu vyhrali... (časť IVa) 8 015
 5. Post Bellum SK: Návrat mohol byť ťažší ako útek 4 882
 6. Marián Kozák: Stretnutie s mojimi spolužiakmi z vysokej školy v Nitre po 16 rokoch 3 614
 7. Martin Greguš: Práca za 216 eur s DPH/hod? Pozrite si závery z kontrol v mestských podnikoch. Metropolitný inštitút - za dva roky na bežné výdavky o milión EUR viac 3 259
 8. Martin Greguš: Ministerka Remišová s notebookom s nalepeným heslom na obrazovke...Je toto normálne? 2 991
 1. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 42. - Arktída - Príbeh havárie vzducholode Italia podľa priameho účastníka Běhounka
 2. Lívia Hlavačková: Týždenne zjete jednu kreditku v podobe mikroplastov
 3. Jiří Ščobák: Ruské straty budú o 20 000 mŕtvych vyššie, než uvádza Ukrajina (analýza situácie na bojisku)
 4. Jiří Ščobák: Bude Ukrajina po vojne prosperovať? A my s ňou?
 5. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 41. - Arktída - Roald Amundsen, Umberto Nobile a Expedícia Norge - 1926
 6. Jiří Ščobák: Skepsia okolo kryptomien: Ktoré kryptomeny naozaj nie sú pre začiatočníkov?
 7. Monika Nagyova: Nebyť matkou je úžasné
 8. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 40. - Arktída - Expedícia MacMillan s účasťou amerického letectva z roku 1925
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu

Hlavné správy z SME | MY Turiec - aktuálne správy

Inscenácie v programe podali dôležitú správu o stave slovenskej spoločnosti očami divadelníkov.

Organizátori hodnotia festival ako jednoznačne úspešný.


a 1 ďalší 9 h
Priamy súboj o tretie miesto medzi celkami T-klub a AC Roma skončil remízou.

Súboj prvých dvoch celkov museli odložiť, pretože obidvaja reprezentovali Martin na majstrovstvách Slovenska.


4. júl
Ilustračné foto

V zdravotníctve pracuje už 30 rokov a tvrdí, že situácia v ňom je čoraz horšia.


4. júl

Dvadsaťstranový časopis pre všetkých milovníkov krížoviek, logických hier a lúštenia nájdete vložený v regionálnych novinách MY v týždni od 4. júla.


4. júl

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

K nezvládnutej organizácii sa vyjadrili aj usporiadatelia z agentúry Profi Event.


15 h

Chlapec dopadol na striešku nad vchodom, z ktorej spadol na zem.


16 h

Strelnú zbraň použili prvý raz.


10 h

Naďalej platí mimoriadna situácia, je uzavretý pre autá, cyklistov a chodcov.


4. júl

Blogy SME

 1. Martin Greguš: Team-building za cca 5 899 eur - je to možné? Pozrime sa na počet zamestnancov, ktorý sa opäť raz vymkol z podkontroly - Metropolitný inštitút
 2. Peter Paulík: Svetový úspech slovenského mosta
 3. Elena Antalová: Ohovárať iných "fasa", divák "ďakuje" za bulvár naživo.
 4. Věra Tepličková: Osvetové aktivity alebo Malá inšpirácia zo zahraničia
 5. Jana Melišová: KRÁTKO O RODIČOVSTVE…
 6. Soňa Bulbeck: O nevidteľnej ministerke a viditeľnej kultúre...
 7. Silvia Valkovič: Leto
 8. Ivan R. V. Rumánek: Nerealizovaná "moravčina" (Jazyk je všetko 25)
 1. Ján Šeďo: Mám 46 rokov, 4 deti a veľa skúseností - bránil sa dnes E. Heger u B. Závodského.(Oprava mena). 23 769
 2. Vanda Tuchyňová: Svedectvo bývalého krajského predsedu OĽANO v Žiline 13 466
 3. Martina Hilbertová: Utečenci spali na lehátkach a platili za nich ako v luxusnom hoteli. 10 260
 4. Juraj Kumičák: Ako Rusi veľkú vojnu vyhrali... (časť IVa) 8 015
 5. Post Bellum SK: Návrat mohol byť ťažší ako útek 4 882
 6. Marián Kozák: Stretnutie s mojimi spolužiakmi z vysokej školy v Nitre po 16 rokoch 3 614
 7. Martin Greguš: Práca za 216 eur s DPH/hod? Pozrite si závery z kontrol v mestských podnikoch. Metropolitný inštitút - za dva roky na bežné výdavky o milión EUR viac 3 259
 8. Martin Greguš: Ministerka Remišová s notebookom s nalepeným heslom na obrazovke...Je toto normálne? 2 991
 1. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 42. - Arktída - Príbeh havárie vzducholode Italia podľa priameho účastníka Běhounka
 2. Lívia Hlavačková: Týždenne zjete jednu kreditku v podobe mikroplastov
 3. Jiří Ščobák: Ruské straty budú o 20 000 mŕtvych vyššie, než uvádza Ukrajina (analýza situácie na bojisku)
 4. Jiří Ščobák: Bude Ukrajina po vojne prosperovať? A my s ňou?
 5. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 41. - Arktída - Roald Amundsen, Umberto Nobile a Expedícia Norge - 1926
 6. Jiří Ščobák: Skepsia okolo kryptomien: Ktoré kryptomeny naozaj nie sú pre začiatočníkov?
 7. Monika Nagyova: Nebyť matkou je úžasné
 8. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 40. - Arktída - Expedícia MacMillan s účasťou amerického letectva z roku 1925

Už ste čítali?