Pondelok, 21. október, 2019 | Meniny má Uršuľa

Vážení čitatelia, prevádzku služby sme sa rozhodli ukončiť.
Ďakujeme za záujem a ponúkame vám čítanie na titulnej stránke www.myregiony.sk.

Lietava – ožívajúci hrad

Kde a kedy ?

 

Popis

Lietavský hrad už stáročia stojí ako skalný strážca uprostred lesov a lúk. Počiatky hradu Lietava spadajú do konca 13. storočia. Jeho staviteľmi boli s najväčšou pravdepodobnosťou Balašovci. V 14. storočí hrad vlastnil aj Matúš Čák Trenčiansky, v 15. storočí hrad rozšírili Bebekovci. Ďalším z majiteľov hradu bol na konci 15. storočia Pavel Kiniži, ktorý sa zaslúžil o jeho najrozsiahlejšiu prestavbu  a v 16. storočí v prestavbách pokračoval Mikuláš Kostka. Asi najvýznamnejšími pánmi hradu bol rod Thurzovcov, pričom 2. septembra tohto roku si pripomíname 450. výročie narodenia Juraja Thurzu, ktorý sa narodil priamo na Lietavskom hrade. V dôsledku dedičských majetkových sporov po smrti Imricha Thurzu (1621) hrad vlastnil komposesorát a koncom 17. storočia sa uvádza ako neobývaný. Po odvezení archívu v 18. storočí hrad začína pustnúť a mení sa na ruinu.

Lietavský hrad patrí k najrozsiahlejším zrúcaninám na Slovensku. Za viac ako sedem storočí svojej existencie prešiel  dlhým stavebným vývojom, ukončeným renesančnou prestavbou. Posledných dvestopäťdesiat rokov je opustený a jeho stav  alarmujúci. Základ hradu tvorí hranolová veža (dnes zachovalá do výšky 14 metrov so silne narušenou korunou muriva). Vo východnom smere bol k veži pristavený palác ukončený kaplnkou. Dodnes nesú jeho múry rôzne architektonické detaily. Stav palácových múrov bol kritický (vzniká značný odklon z vnútornej osy) a štúdia na ich záchranu je rozpracovaná vo viacerých štádiách. Viacero objektov malo značne poškodený plášť muriva a množstvo kavern, narušujúcich jeho stabilitu. Na záchranu tejto torzálnej stavby vzniklo Združenie na záchranu Lietavského hradu, ktoré sa venuje postupnej záchrane hradných zrúcanín, archeologickému výskumu a organizovaniu rôznych záchranných workshopov a hradných podujatí.

Výstava Lietava – ožívajúci hrad má za cieľ oboznámiť návštevníkov múzea s činnosťou a výsledkami práce Združenia na záchranu Lietavského hradu. Súčasťou panelovej časti sú zobrazenia hradu na starých pohľadniciach a historických fotografiách, ktoré dokumentujú postupnú degradáciu hradnej zrúcaniny. Osobitne vo vitrínach sú prezentované najzaujímavejšie nálezy z archeologického výskumu hradu, vedeného Archeologickým ústavom SAV v Nitre. Sú tu vystavené napríklad mince, hlinené fajky, kovové predmety či sklo, doplnené o zaujímavé konštrukčné prvky priamo z hradu (napr. články vretenovitého schodiska, fragmenty okrasných okenných ríms, abakus, pilaster a iné).

Aj keď je výstava prioritne zameraná na predstavenie výskumu a záchrany Lietavského hradu, návštevníci budú mať možnosť vidieť aj dobové predmety z iných slovenských hradov. K videniu bude viac ako 100 artefaktov z vlastných zbierok SNM v Martine a zapožičaných zbierok z Múzea v Kežmarku. Väčšinu prezentovaného materiálu tvoria mince, šperky, súčasti odevov a konských postrojov, kachlice, no nechýbajú ani predmety dennej potreby, keramika a kópie historických dokumentov. K unikátnym predmetom patria stredoveké palné zbrane (hákovnice, mažiar, delo), početná je rovnako výzbroj (meč, dlhé žrďové zbrane, hroty šípov, delové gule a iné) a výstroj (prilba, pancier a iné).

Výstavnú prestíž zvyšuje fakt, že až 99 percent vystaveného trojrozmerného materiálu tvoria originály. K doplnkom, obohacujúcim celkový estetický zážitok z podujatia, patria trojrozmerné modely rekonštrukcií Lietavského hradu, maľby hradu od Karola Michala Lehotského a  Martina Benku a autorská predajná výstava dvorného fotografa hradu Petra Danka.

Archeologicko-historickú výstavu, prezentujúcu unikátny materiál z obdobia vrcholného stredoveku až novoveku pripravili spolu so Slovenským národným múzeom v Martine Archeologický ústav SAV v Nitre, Múzeum v Kežmarku a Združenie na záchranu Lietavského hradu. Pre návštevnícku verejnosť je prístupná v priestoroch Múzea Andreja Kmeťa do 20. augusta 2017..