Pondelok, 21. október, 2019 | Meniny má Uršuľa

Vážení čitatelia, prevádzku služby sme sa rozhodli ukončiť.
Ďakujeme za záujem a ponúkame vám čítanie na titulnej stránke www.myregiony.sk.

Scénická žatva 2017

Kde a kedy ?

Z iniciatívy tajomníka Matice slovenskej Dr. Štefana Krčméryho bolo založené Ústredie slovenských ochotníckych divadiel (ÚSOD), ktoré už v roku 1923 zorganizovalo prvé celoslovenské divadelné preteky v Martine. Posledné preteky, ktoré nadväzovali ešte na tradíciu ÚSOD-u sa konali v júni roku 1950, už nie v Martine, ale v Banskej Bystrici. Matica slovenská zorganizovala prvý ročník Martinského divadelného festivalu v roku 1967. V roku 1970 sa činoherci zlúčili s Martinským bábkarským festivalom a spoločné podujatie dostalo názov Scénická žatva, ktorý až do roku 1976 organizovala Matica slovenská. 
Vznik a prvé ročníky Scénickej žatvy sa prijímali s veľkým nadšením, vzrástla kvalita inscenácií a vznikla zdravá súťaživosť, k čomu prispievali aj kvalitné rozbory inscenácií a odborné poroty, ktoré spevňovali kritériá divadelnej tvorby, a tým rástol aj záujem obecenstva. Založila sa tradícia festivalu festivalov, na ktorom sa prezentovali všetky typy a druhy amatérskeho divadla. Scénická žatva sa stala odrazovým pódiom pre slovenských ochotníkov na divadelné európske a svetové festivaly. 
 Ministerstvo kultúry poverilo v roku 1976 organizovaním Scénickej žatvy Osvetový ústav a v tomto roku po prvý raz udelilo Cenu za tvorivý čin roka.

Scénická žatva je vrcholným festivalom amatérskeho divadla vo všetkých oblastiach a umeleckého prednesu. Od roku 2004 sa koná vždy v posledný augustový týždeň a jeho domovskou scénou je Slovenské komorné divadlo v Martine.

V rámci európskej siete festivalov amatérskeho divadla AITA/IATA má festival veľký kredit a je zaraďovaný medzi štyri najkvalitnejšie festivaly amatérskeho divadla v Európe, čo sa týka organizácie podujatia, ale najmä kvality prezentovaných inscenácií. Scénická žatva od roku 2004 neprebieha s podtitulom „festival festivalov“, pretože do jej programu neboli zaraďovaní (na základe kvality inscenácií) víťazi alebo zástupcovia zo všetkých celoslovenských, dôraz sa kladie na kvalitu inscenácií súborov zúčastnených na postupovom modeli, ktorého garantom je výhradne NOC.
Rok 2004 je jedným z prelomových rokov festivalu Scénická žatva, pretože práve v tomto roku sa v rámci pracovného programu festivalu obnovili školenia amatérskych divadelných tvorcov – tvorivé divadelné dielne – zamerané na rôzne oblasti tvorby, produkcie a manažmentu amatérskeho divadla. V roku 2004 išlo o presunutie letnej školy divadla, ktorá sa v minulosti realizovala ako samostatná aktivita NOC. Presunom termínu Scénickej žatvy z októbra na august sa otvorila možnosť uskutočňovať letnú školu divadla priamo na Scénickej žatve, čo sa v súčasnosti javí ako šťastné riešenie tak pre samotný festival, ako aj pre široké spektrum amatérskych divadelných tvorcov.

Festival Scénická žatva sa stále snaží udržiavať kontakt so zahraničným divadlom, a to importom zaujímavých zahraničných inscenácií do programu Scénickej žatvy (približne 3 inscenácie) a exportom inšpiratívnych inscenácií slovenských divadelných súborov na najvýznamnejšie festivaly v zahraničí.

Účasť divadelného súboru v programe Scénickej žatvy je pre daný súbor víťazstvom, ale zároveň aj možnosťou vycestovať na zahraničný festival, keďže na Scénickej žatve sa pravidelne zúčastňujú aj pozorovatelia zo zahraničia a organizátori divadelných festivalov v zahraničí. 

ZDROJ: NÁRODNÉ OSVETOVÉ CENTRUM

Popis

V Martine sa v dňoch 25. – 29. augusta uskutoční už 95. ročník Scénickej žatvy. Je najstarším festivalom neprofesionálneho divadla v Európe, prehliadkou, ktorá finalizuje prácu približne stovky divadelných súbor a jednotlivcov z postupových okresných, krajských a celoslovenských prehliadok.

„Ponuka festivalu zahŕňa amatérske divadlo dospelých, divadlo dospelých hrajúcich pre deti, divadlo mladých, divadlo poézie, detská dramatická tvorivosť, umelecký prednes poézie a prózy,“ približuje Martina Koval z Národného osvetového centra Bratislava, ktoré je jeho hlavným organizátorom. Dodáva, že jeho súčasťou bude festivalový klub, tvorivé divadelné dielne, výstava, koncerty, filmový klub, ale aj panelová diskusia o perspektívach Scénickej žatvy.

V programe festivalu, ktorý si za roky svojho fungovania získal významné medzinárodné renomé, je aj diskusné fórum tvorcov divadla, tematický seminár o zápise prvkov a aktivít do svetového zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva UNESCO, ale aj komentovaná prehliadka výstavy o scénografii v divadle. Účastníci festivalu i verejnosť si bude môcť pozrieť za päť dní viac ako dvadsiatku inscenácií, ale aj prezentáciu tvorivých divadelných dielní.

Všetko to sa bude odohrávať v centre Martina, predovšetkým na obidvoch scénach Slovenského komorného divadla, Divadelnom námestí a Turčianskom kultúrnom stredisku, filmový klub má svoj hlavný stan v Dome odborov Strojár.

Martin má v programe tohtoročnej Scénickej žatvy niekoľko kľúčových bodov. Jedným z nich je aj prezentácia knihy Filip Lašut – pocta divadelnému fotografovi, ktorá sa uskutoční v prvý deň festivalu – 25. 8. o 15.30 h – v Štúdiu SKD a je venovaná tvorbe jedného z najznámejších fotografov Slovenska, ktorý bol okrem iného aj „dvorným“ fotografom Scénickej žatvy. V ten istý deň, ale o 19. h, v Štúdiu SKD uvedie svoj festivalový príspevok Slovenské komorné divadlo. Bude to hra Yasminy Reza Kumšt, ktorá je stále zaradená v repertoári SKD. Dôležitá časť programu je venovaná známemu slovenskému scénografovi Jozefovi Cillerovi, ktorý má svoju tvorivú adresu ukotvenú na pôde martinského divadla. Sám bude návštevníkov sprevádzať výstavou Scénografia v divadle a divadlo v scénografii – 28. 8 o 16.30 h. Ukončenie festivalu je naplánované na 29. augusta o 16. h v Národnom dome, kde odovzdajú aj Cenu za tvorivý čin.