Pondelok, 14. október, 2019 | Meniny má Boris

Vážení čitatelia, prevádzku služby sme sa rozhodli ukončiť.
Ďakujeme za záujem a ponúkame vám čítanie na titulnej stránke www.myregiony.sk.

Za horami, za dolami – Tri storočia Slovákov vo Vojvodine

Kde a kedy ?

 

Popis

Slovenské národné múzeum v Martine formou výstav systematicky približuje kultúru Slovákov v zahraničí. Po tom, ako uviedlo výstavy venované Slovákom v Maďarsku a Rumunsku,aktuálne prezentuje vo svojich priestoroch výstavu Za horami, za dolami – Tri storočia Slovákov vo Vojvodine, približujúcu históriu a kultúru Slovákov žijúcich v  Srbsku.  Na časti jeho územia – vo Vojvodine – žijú  príslušníci slovenského národa už tri storočia. Za tento čas zanechali v dejinách a kultúre svojej novej domoviny hlbokú stopu.  

Hlavným cieľom viacročného projektu Múzea Vojvodiny v Novom Sade je prostredníctvom multidisciplinárnej výstavy predstaviť tie charakteristiky Slovákov vo Vojvodine, ktoré sú dokladom ich identity. Ako výsledok spoločnej práce tímu etnológov, historikov a historikov umenia sa na výstave prezentuje bohatstvo slovenského hmotného, duchovného a kultúrneho  dedičstva. Expozícia vytvorená muzeálnymi predmetmi, archívnymi materiálmi a výtvarnými dielami v širších kultúrno-historických súvislostiach približuje život slovenskej národnostnej komunity vo Vojvodine od čias prisťahovania sa z územia Slovenska až po súčasnosť.  

Súčasťou výstavy je prezentácia mimoriadneho fenoménu – slovenského insitného umenia, ktorú tvoria exponáty Galérie insitného umenia v Kovačici. Diela týchto maliarov tvoria významnú oblasť kultúry, ktorou sa slovenské národnostné spoločenstvo zviditeľňuje nielen vo Vojvodine, ale aj na medzinárodnej umeleckej scéne.

Historický úvod výstavy je venovaný téme samotného prisťahovania a následného organizovania náboženského života a školstva počas 18. storočia. Trojstoročné časové rozpätie reprezentujú tematické celky, ktoré vypovedajú o rozvoji kultúrnych, hospodárskych či národnostných inštitúcií a tiež poukazujú na významné osobnosti z akademického, politického, kultúrneho a umeleckého života slovenského národnostného spoločenstva. Dôležitú zložku výstavy tvorí objasňovanie politických a kultúrnych stykov Slovákov so Srbmi na území dnešnej Vojvodiny.

Prvky tradičnej kultúry približujú muzeálne predmety, ktoré pochádzajú z konca 19. a začiatku 20. storočia, uchovávané v etnologických zbierkach Múzea Vojvodiny v Novom Sade. Prostredníctvom ukážok hmotnej kultúry, zakotvenej do kontextu javov podstatných pre uchovávanie a pestovanie etnickej a lokálnej identity Slovákov, sú predstavené niektoré aspekty hospodárstva, akými sú napríklad pestovanie chmeľu a konope, duchovná a obyčajová prax v ročnom a životnom cykle, či tradičný odev a domáca textilná výroba.