Streda, 16. október, 2019 | Meniny má Vladimíra

Vážení čitatelia, prevádzku služby sme sa rozhodli ukončiť.
Ďakujeme za záujem a ponúkame vám čítanie na titulnej stránke www.myregiony.sk.

Jan Skovajsa - Možnosti prepojenia hlasu a Feldenkraisovej® metódy pohybu

Kde a kedy ?

 

Popis

Feldenkrais® je procesom učenia, ktorý využíva pohyb a prácu s vedomou pozornosťou k zlepšeniu schopností človeka a kvality života. Stojí na princípe neuroplasticity - schopnosti mozgu utvárať nové spojenia v každom veku. Lekcie Feldenkraisa® učia lepšiemu uvedomovaniu vlastného tela a umožňujú si osvojiť výhodnejšie vzorce pohybu, myslenia a prežívania.

Na workshope sa prakticky i teoreticky zoznámite s princípmi FM. Pocítite uvoľnenie, napriamenie a hlbšie nadýchnutie. V priebehu celého dňa budeme skúmať obraz vlastného tela v pohybe a ďalej ho zdokonaľovať. Hlavnou náplňou workshopu sú lekcie Awareness Through Movement (ATM) - Pohybom k sebauvedomeniu. Workshop je štrukturovaný s cieľom osobného rozvoja účastníkov. 

Workshop povede certifikovaný lektor Feldenkraisovy® metody Jan Skovajsa.