Pondelok, 14. október, 2019 | Meniny má Boris

Vážení čitatelia, prevádzku služby sme sa rozhodli ukončiť.
Ďakujeme za záujem a ponúkame vám čítanie na titulnej stránke www.myregiony.sk.

Hana Varadzinova

Kde a kedy ?

Popis

Divadelno-pohybová dielňa zameraná na herecký tréning performera v línii telo – priestor – rytmus a na spôsoby objavovania výrazu performera a tiež prácu s prvkami výrazu a artikuláciou fyzického prejavu. Lektorkou dielne je Hana Varadzinová, absolventka pražskej DAMU a súčasne dlhodobá členka medzinárodného divadelného súboru Farma v jeskyni.
Medzinárodné divadelné štúdio Farma v jeskyni je držiteľom hneď niekoľkých prestížnych ocenení, okrem iného aj Európskej ceny Nové divadelné reality a niekoľkých nominácií na Štátnu cenu Ministerstva kultúry za prínos v oblasti divadla. V roku 2006 získal súbor tiež Cenu Alfréda Radoka. Farma v jeskyni dlhodobo skúma ľudský výraz a mimoslovnú sociálnu komunikáciu. Materiálom pre prácu s výrazom hercov sú špecifické kultúrne prejavy: pieseň, rytmus, fyzický text, priestor, uzemnenie tela a hlasu, kvality pohybu a narácie skrz intencie jednotlivých častí tela. Tvar pohybu, intonácia hlasu, tektonika rytmu je zhmotnením nepomenovateľnej ľudskej skúsenosti a cestou k prekonaniu hraníc sebaurčenia.
Účastníci dielne tak majú jedinečnú možnosť vyskúšať si praktické postupy tvorivej a autorskej práce, ktorými herci Farmy v jeskyni prechádzali pri vytváraní vlastných inscenácií.

Jednodenný workshop 9.30 – 12.30, 14.00 – 17.00