Nedeľa, 20. október, 2019 | Meniny má Vendelín

Vážení čitatelia, prevádzku služby sme sa rozhodli ukončiť.
Ďakujeme za záujem a ponúkame vám čítanie na titulnej stránke www.myregiony.sk.

Živena

Sídlo Ústredia Živeny, spolku slovenských žien v Martine.

 

Popis

Od druhej police 18. storočia sa postupne na Slovensku začali rozvíjať spolky ako dobrovoľné združenia obyvateľov. Ich hlavnou úlohou a cieľom bolo rozvíjať národné povedomie a šíriť osvetu.

 

Medzi významné spolky patril aj spolok Živena:

 

 • Ženský spolok Živena bol založený 4. augusta 1869 v Turčianskom Svätom Martine v súvislosti s národnoobrodeneckými snahami Slovákov v 19. storočí.

 • Pri jeho zrode stál mladý redaktor Ambro Pietor, inšpirovaný skúsenosťou z Prahy, ktorý vyzval 2. júna 1869 na stránkach Pešťbudínskych vedomostí slovenskú verejnosť na založenie spolku, ktorého cieľom by bolo vzdelávanie slovenských žien.

 • Udalosti založenia uvedeného spolku mali veľmi rýchly spád.

 • Ešte v júni 1869 v uvedených novinách vyšlo pozvanie na ustanovujúce zhromaždenie spolku Živena.

 • Na pozvánke bol podpísaný napríklad Viliam Pauliny-Tóth, Ambro Pietor, Martin Čulen a Mikuláš Ferienčík.

 

Zakladanie spolku Živena:

 

 • 12. júna 1869Návrh stanov „Živeny“, spolku slovenských žien, bol uverejnený v Pešťbudínskych vedomostiach.

 • Zakladajúce zhromaždenie sa konalo 4. augusta 1869 v rámci matičných slávností.

 • Viedol ho vtedajší podpredseda Matice slovenskej V. Pauliny-Tóth a prvou predsedníčku spolku sa stala Anna Pivková.

 • Za členky sa hneď na mieste prihlásilo 73 žien.

 • 18. mája 1870 – potvrdenie spolku s názvom „Živena“, dobročinný spolok slovenských žien a sídlom v Turčianskom Sv. Martine.

 • 1883 – po úprave stanov bol názov pozmenený na „Živena,“ vzdelávateľný a dobročinný spolok slovenských žien.

 • Členovia spolku používali v oficiálnej korešpondencii aj skrátený názov „Živena“, spolok slovenských žien (uvedený v záhlaví úradných tlačív spolku).

 

Činnosť spolku Živena:

 

 • Uvedený spolok zohrávala na Slovensku významnú úlohu najmä po zatvorení Matice slovenskej a troch slovenských gymnázií.

 • Živena zostala v podstate jediným fungujúcim slovenským spolkom.

Členovia spolku prišli postupne s viacerými návrhmi, ktoré by pomohlo slovenským ženám a celej slovenskej spoločnosti:

 • Navrhli zriadenie vzdelávacieho dievčenského ústavu v slovenskom jazyku - u uhorskej vlády bol nepriechodný.

 • Navrhli zriadenie školy, kde by sa slovenské dievčatá učili predmety ako varenie, ručné práce a vedenie domácnosti v rodnej reči.

 • Návrh na zriadenie uvedenej školy bol trikrát (1874, 1899 a 1900) odmietnutý.

 • Spolok sa preto začal venovať napr. aktivitám ochotníckych divadiel, práci martinského spevokolu, publicisticko-vydavateľskej činnosti, propagácii a prezentácii domácej práce žien – najmä výšiviek.

 

1887 – konala sa prelomová, mimoriadne úspešná výstava slovenských výšiviek v Martine.

Od roku 1895 – zbieranie slovenských krojov (spolupráca s Muzeálnou slovenskou spoločnosťou).

 

Almanach Živena a časopis Dennica:

 

 • Na šírenie osvety a vzdelania medzi slovenskými ženami slúžili Almanach Živeny (od 1872), prvý ženský časopis Dennica (od 1898) a Letopisy Živeny (od 1896).

 • V období, kedy predsedníčkou spolku bola Elena Maróthy-Šoltésová, začala Živena vydávať vlastný literárny a spolkový časopis Živena.

 • Vychádzal od roku 1910.

 

Po vzniku 1. ČSR:

 

Vznik Československej republiky (1918) priniesol aj slovenským ženám novú kvalitu a podmienky na prácu. V československom parlamente do roku 1920 pracovalo osem poslankýň, po voľbách pribudlo ešte päť.

 • Medzivojnové obdobie pre Živenu umožnilo konečne naplnenie jej polstoročného snaženia - zriadenie škôl pre dievčatá a ženy.

 • Zmenila sa práca a vnútorná štruktúra spolku, vznikali miestne odbory a dievčenské školy v slovenských mestách.

 • V roku 1921 bolo 30 odborov, desať dievčenských škôl a pribúdali ďalšie, v Prešove vznikla škola pre ženské povolania na výchovu dievčat (1927).

 • Zvyšoval sa dôraz na sociálnu prácu - školili sa pracovníčky a inštruktorky kurzov pre ženy.

 • Popri varení a šití to boli kurzy o výchove, domácom hospodárstve, hygiene pre matku a dieťa, rady k voľbe povolania i o možnostiach domácej výroby.

 • Úsilie Živeny smerovalo k založeniu jaslí pre pracujúce ženy, prvé otvorili 28. októbra 1922 v Martine a dlho boli jediné.

 

1919- založenie vlastnej školy Živeny pre ženské povolania v Turčianskom sv. Martine a rodinnej školy v Kremnici (od roku 1921 prešli pod štátnu správu).

Po roku 1920 – poradcom Živeny sa stal školný radca František Mareš (riaditeľ brnenskej dievčenskej školy Vesna).

1921 - Živena mala 30 odborov a desať dievčenských škôl.

28. októbra 1922 - Živena založila prvé jasle na Slovensku pre pracujúce ženy v Martine (dlho boli jediné).

1923- pod vedením F. Plamínkovej vznikla nepolitická organizácia Ženská národná rada, ktorá združovala cca 50 ženských organizácií. Živenu zastupovala pani Margita Paulíny-Pálková.

9. augusta 1923 – zásluhou E. M. Šoltésovej otvorili v Turčianskom sv. Martine Ústav M. R. Štefánika, v ktorom začala „Dvojročná škola pre vzdelanie pracovníc vo verejnom zdravotníctve, pečlivosti o mládež a ľudovýchovu“ (od 1926 aj s internátom pre žiačky).

 

Obdobie druhej svetovej vojny:

 

 • Vznik vojnového slovenského štátu znamenal pre Živenu krok späť.

 • Musela zredukovať svoj program, vláda poverila sociálnou prácou ženy v Hlinkovej slovenskej ľudovej strane.

 • Medzi poslancami slovenského snemu nebola ani jedna žena, oficiálna propaganda i kroky vlády zatláčali ženy späť k sporákom, objavili sa snahy diferencovať vzdelávanie dievčat a chlapcov. Vláda dokonca žiadala, aby sa Živena premenovala na spolok evanjelických žien.

 • Aktívna bola práca členiek Živeny počas Slovenského národného povstania – organizovali zbierky šatstva a potravín, pracovali v lazaretoch a nemocniciach, mnohé bojovali v horách.

 • V roku 1948 vznikol ako Národopisná skupina Živeny umelecký súbor Lúčnica. 

 

Po roku 1948:

 

 • Po komunistickom prevrate sa spolok po mnohých rokovaniach spojil so Zväzom slovenských žien.

 • Tak sa skončilo samostatné pôsobenie Živeny na Slovensku.

 

Súčasnosť:

 

 • Až v roku 1990 po 40-ročnej prestávke obnovila svoju činnosť na základe výzvy spisovateľky Hany Zelinovej.

 • Znovuzaložená Živena nadväzuje na svoje osvedčené tradície a prispôsobuje ich podmienkam, požiadavkám a potrebám dnešných slovenských žien.

 • Živena chce zostať nadstraníckym a nadkonfesijným spolkom a združovať ženy bez ohľadu na ich stranícku príslušnosť alebo vierovyznanie.

27. december 1989 – Hana Zelinová uverejnila výzvu „Vstávaj Živena, už je čas“ v denníku SMENA.

31. marca 1990 – ustanovujúce valné zhromaždenie Živeny, spolku slovenských žien v Martine, prijatie nových stanov.

15. apríl 1990 - Registrácia Živeny, spolku slovenských žien, Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky.

V súčastnosti je predsedníčkou spolku Magda Vášáryová. Sídlo ústredia sa využíva aj ako priestor pre spoločenské a kultúrne podujatia.

 

 

Aktuálne hráme

Živena na mape

Otvoriť mapu v novom väčšom okne