Nedeľa, 20. október, 2019 | Meniny má Vendelín

Vážení čitatelia, prevádzku služby sme sa rozhodli ukončiť.
Ďakujeme za záujem a ponúkame vám čítanie na titulnej stránke www.myregiony.sk.

Dražkovce

Obec Dražkovce, Dražkovce 45, 038 02 Dražkovce

 

Popis

Dražkovce sú  obec  na  Slovensku  v  okrese Martin . Nachádza sa 4  km  východne od  Martina . V druhej polovici 19. a začiatku 20. storočia boli k obci pričlenené bývalé zemianske osady -  Svätá Helena  (po roku  1877 ),  Dolina  (po roku  1898 ) a  Bohúnkovská Strana  (po roku  1913 [4] . Nachádza sa tu ranogotický kostol zo začiatku 14. storočia s renesančnou prestavbou z roku 1611. 

V pôvodne samostatnej obci  Svätá Helena , dnes na juhozápadnom okraji obce sa nachádza  rímskokatolícky  kostol svätej Heleny. Súbor kostola s cintorínom, pôvodne ohradený múrom, spočíva na vyvýšenine. Jadro kostola pochádza z konca  13. storočia  či začiatku  14. storočia . Jedná sa o jednoloďovú stavbu s pravouhlo ukončeným  presbytériom . Z prvej fázy výstavby sa dochoval  gotický  lomený  portál  do sakristie. Medzi rokmi  1581  až  1709  bol kostol striedavo v rukách  evanjelikov  a katolíkov. Výrazná  renesančná  prestavba kostola sa uskutočnila v rokoch  1611  -  1612  za podpory  turčianskeho župana   Petra Révaia . Vtedy došlo k novému zaklenutiu lode renesančnou valenou  klenbou , pričom loď kostola bola predĺžená. Došlo aj ku stavbe  empory  a renesančnej päťpodlažnej veže.

V interiéri kostola sa nachádza hodnotný renesančný  edikulový  portál s  archivoltou  nesenou  pilastrami . Nad rímsou portálu sa nachádza kamenná tabuľa s rytým nápisom z roku 1611 odkazujúcim na prestavbu kostola. Ďalšími prvkami interiéru je  organ  z prelomu  18.  a  19. storočia , neskorogotická socha svätej Heleny zo začiatku  16. storočia , ktorá pôvodne pochádza z  Horného Jasena  a neskororenesančný  zvon  z roku  1676 . K pôvodnému zariadeniu kostola patril aj neskorogotický  oltár  so sochami  Panny Márie sv. Barbory  a  sv. Kataríny  a so súsoším  Ukrižovania  v nadstavci. Dnes je súčasťou zbierok  SNM  v  Martine.

Aktuálne hráme

Dražkovce na mape

Otvoriť mapu v novom väčšom okne